edu.klimaka.gr

Αποσπάσεις στον Εθνικό Οργανισμό Εξετάσεων (ΕΟΕ) 2018 - 2020

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ & ΔΙΟΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ (ΕΟΕ) 2018 - 2019 - 2020

Αρ.Πρωτ.371/ΕΟΕ/29-12-2017

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
NATIONAL EXAMS ORGANIZATION
Ε. Ο. Ε. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ
Γραφείο : 3089
Τηλ. : 210-3443887
E-mail : eoe(ΣΤΟ)minedu.gov.gr

Θέμα: Ανανέωση προσωπικού Ε.Ο.Ε.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν.4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α’) σύστασης του Ε.Ο.Ε. όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 44 του N. 4264/2014 (ΦΕΚ 118 Α’) και με το άρθρο 42 του Ν. 4351/2015 (ΦΕΚ 164 Α΄).
2. Την με αρ. πρωτ. Φ253/18800/Β6/10-02-2014(ΦΕΚ 67/ΥΟΔΔ) Υπουργική Απόφαση «Ορισμός Προέδρου του Εθνικού Οργανισμού Εξετάσεων».
3. Την με αρ. πρωτ. Φ251/141156/Β6/08-09-2014 (ΦΕΚ 579/ΥΟΔΔ) Υπουργική απόφαση «Συγκρότηση Συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού Εξετάσεων (Ε.Ο.Ε.)», όπως τροποποιήθηκε με την με αρ. πρωτ. ΕΟΕ/48/2016 (ΦΕΚ 69 ΥΟΔΔ) όμοια.
4. Το άρθρο 19, παρ. 1 περ. κβ’ του Ν. 4440/2016 (ΦΕΚ 224/τ.Α’/02-12-2016), όπως προστέθηκε με το άρθρο 3, παρ. 1 του Ν.4473/2017 (ΦΕΚ 78/τ.Α’ /30-05-2017).
5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
(ΦΕΚ 210/τ.Α/5-11-2016).
6. Την με αρ. πρωτ. 212867/Υ1/30-12-2014, (ΑΔΑ: 6ΑΤΟ9-ΠΑΨ), Υπουργική Απόφαση «Απόσπαση εκπαιδευτικών στον Εθνικό Οργανισμό Εξετάσεων (Ε.Ο.Ε.)».
7. Τις με αρ. πρωτ. 328/ΕΟΕ/21-11-2017, 327/ΕΟΕ/21-11-2017, 326/ΕΟΕ/21-11-2017, 325/ΕΟΕ/21-11-2017 αιτήσεις των υπαλλήλων του Ε.Ο.Ε.
8. Το με αρ. πρωτ. 329/ΕΟΕ/22-11-2017 έγγραφο του Προέδρου του Ε.Ο.Ε. με θέμα «Αξιολόγηση προσωπικού για την παράταση της υπηρεσιακής σχέσης».
9. Την σύμφωνη γνώμη των μελών του Συμβουλίου του Ε.Ο.Ε. για την έκδοση Διαπιστωτικής Πράξης παράτασης της υπηρεσιακής σχέσης του προσωπικού του Ε.Ο.Ε.
10. Την με αρ. πρωτ. 346/6-12-2017/ΕΟΕ Διαπιστωτική Πράξη του Προέδρου του Ε.Ο.Ε. για την παράταση της υπηρεσιακής σχέσης του προσωπικού του Ε.Ο.Ε.
11. Τις αντικειμενικές ανάγκες για την εύρυθμη λειτουργία του Ε.Ο.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Την παράταση της απόσπασης στον Εθνικό Οργανισμό Εξετάσεων (Ε.Ο.Ε.) για τρία έτη, ήτοι από 30-12-2017 μέχρι 30-12-2020, για την κάλυψη των λειτουργικών του αναγκών, των παρακάτω:

Α/Α Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο Ιδιότητα Φορέας Οργανικής Θέσης
1 Θεοδόση-Καψαμπέλη Αναστασία Διονύσιος ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
2 Παπαμεντζελόπουλος Κωνσταντίνος Ανδρέας ΠΕ01 5ο ΓΕΛ Νίκαιας ΔΔΕ Πειραιά
3 Φάκλαρη Αναστασία Χαρίλαος ΠΕ35 ΕΠΑΛ Λεωνιδίου ΔΔΕ Αρκαδίας
4 Σατραζέμη Κωνσταντία Χρήστος ΠΕ03 20ο Γυμνάσιο Πατρών ΔΔΕ Αχαΐας

Η δαπάνη μισθοδοσίας των ανωτέρω θα βαρύνει την οργανική τους θέση.

Β. Τη διάθεση στον Εθνικό Οργανισμό Εξετάσεων (Ε.Ο.Ε.) του Λάμπου Ανδρέα του Ανδρέα, εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ02, αποσπασμένου στη Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, δυνάμει της 138782/Γ1/21-8-2017 Υπουργικής Απόφασης (ΑΔΑ:Ρ7ΕΜ4653ΠΣ-ΩΣ9).

Γ. Την παράταση της ανάθεσης στον Λάμπο Ανδρέα και στη Θεοδόση-Καψαμπέλη Αναστασία της παράλληλης άσκησης καθηκόντων στη Γενική Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Σχετικά Άρθρα