edu.klimaka.gr

Κριτήρια Απόσπασης Εκπαιδευτικών σε Σχολεία Ευρωπαϊκής Παιδείας

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

(ΦΕΚ 1714/2012 - Αριθμ.Φ.821/703Κ/54179/Ζ1)

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ.Φύλλου 1714
16 Μαΐου 2012

Αριθμ. Φ. 821/703Κ/54179/Ζ1 (2)
Kαθορισμός προσόντων, όρων, κριτηρίων, οργάνων, τρόπου επιλογής, διαδικασίας απόσπασης προσωπικού στα Eυρωπαϊκά Σχολεία και στα σχολεία Διεθνών Οργανισμών και διάρκεια αυτής.

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παραγράφων 9, 10, 11 και 12 του άρθρου 18, του Ν. 4027/2011 «Ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 233/4−11−2011 τ.Α΄).
2. Τις διατάξεις του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ τ.Α΄ 71/19−5−2010).
3. Τις διατάξεις του Ν. 3687/2008 (ΦΕΚ τ.A΄ 159/1.8.2008).
4. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 27528/ΣΤ5 (ΦΕΚ 763 τ.Β΄/15−3−2012) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων Παρασκευή Χριστοφιλοπούλου.
5. Το Ν. 3025/2002 (ΦΕΚ τ.Α΄ 148/25−6−2002).
6. Τον Κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης των μελών του αποσπασμένου προσωπικού των Ευρωπαϊκών Σχολείων (εφαρμόζεται από 1 Σεπτεμβρίου 1996) − 2009−D−511−el−3.
7. Τον Κανονισμό εφαρμογής που αφορά στο διορισμό και την αξιολόγηση των Διευθυντών και των Αναπληρωτών Διευθυντών των Ευρωπαϊκών Σχολείων. Κανονισμός εφαρμοζόμενος στο προσωπικό που αναλαμβάνει καθήκοντα από 1ης Σεπτεμβρίου 2009 − 2009−D−422−el−5.
8. Τον Κανονισμό εφαρμογής που αφορά στο διορισμό και την αξιολόγηση των Διευθυντών και των Αναπληρωτών Διευθυντών των Ευρωπαϊκών Σχολείων. Κανονισμός εφαρμοζόμενος στο προσωπικό που αναλαμβάνει καθήκοντα πριν από την 1η Σεπτεμβρίου 2009 – (2003− D−7610−el−7),
9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό,

αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τα προσόντα, τους όρους, τα κριτήρια, τα όργανα, τον τρόπο επιλογής, τη διαδικασία απόσπασης εκπαιδευτικού προσωπικού στα Ευρωπαϊκά Σχολεία και τα σχολεία διεθνών οργανισμών και τη διάρκεια αυτής, ως εξής:

Άρθρο 1
Προσόντα, όροι, διάρκεια απόσπασης Διδακτικό και εποπτικό προσωπικό και Προσωπικό Πλαισίωσης

1. Υποψήφιοι για απόσπαση στα Ευρωπαϊκά Σχολεία και τα σχολεία διεθνών οργανισμών είναι δημόσιοι εκπαιδευτικοί λειτουργοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που έχουν άριστη γνώση της γλώσσας της χώρας στην οποία λειτουργούν τα σχολεία αυτά ή μιας από τις γλώσσες αγγλική, γαλλική, γερμανική, όταν αυτή δεν είναι η γλώσσα της χώρας απόσπασης τους και αυξημένα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα (παραγρ. 9 του άρθρου 18 Ν. 4027/2011, και Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των μελών του αποσπασμένου προσωπικού των Ευρωπαϊκών Σχολείων (εφαρμόζεται από 1 Σεπτεμβρίου 1996) − 2009−D−511−el−3).

2. Ο όρος «διδακτικό προσωπικό» χαρακτηρίζει τους καθηγητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τους δασκάλους της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, τους νηπιαγωγούς και τους εκπαιδευτικούς συμβούλους και τους βιβλιοθηκονόμους που διορίζονται ή τοποθετούνται στο Ευρωπαϊκό Σχολείο ή αποσπώνται σ’ αυτά και περιγράφονται στα άρθρα 1, 6β και 10 του Κανονισμού Υπηρεσιακής Κατάστασης του Διδακτικού Προσωπικού των Ευρωπαϊκών Σχολείων.

Ειδικότερα, στη διαδικασία επιλογής μετέχουν εκπαιδευτικοί που πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

α) Έχουν άριστη γνώση της αγγλικής, γαλλικής ή γερμανικής, ή της γλώσσας της χώρας − έδρας του σχολείου, που αποδεικνύεται από την κτήση

  1. πτυχίου Τμημάτων ξένης γλώσσας και φιλολογίας ΑΕΙ της ημεδαπής ή
  2. πτυχίου ή τίτλου Μεταπτυχιακών Σπουδών οποιουδήποτε Τμήματος Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της αλλοδαπής αναγνωρισμένου από το ΔΟΑΤΑΠ ή
  3. κρατικού πιστοποιητικού γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 κατά το αρ. 13, παρ. 19α του Ν. 3149/2003,
  4. επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας ή αντίστοιχου τίτλου άλλων γλωσσών, ή
  5. απολυτηρίου τίτλου ισότιμου των ελληνικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον έχει αποκτηθεί μετά από κανονική φοίτηση τουλάχιστον έξι ετών στην αλλοδαπή.

Βάσει των ανωτέρω για τη διαπίστωση της επάρκειας της γνώσης ξένης γλώσσας καθώς και των μέχρι σήμερα προσκομισθέντων στο ΑΣΕΠ, από τους οικείους φορείς, βεβαιωτικών εγγράφων γίνονται δεκτά, πέραν του Κρατικού Πιστοποιητικού γλωσσομάθειας, τα εξής πιστοποιητικά:

Α) ΑΓΓΛΙΚΑ Άριστη γνώση (Γ2/C2):
• CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH (CPE) του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE.
• INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) – The British Council – IDP Education Australia IELTS Australia με βαθμολογία από 7,5 και άνω.
• CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH του Πανεπιστημίου MICHIGAN.
• LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 5. PROFICIENT COMMUNICATION. του EDEXCEL.
• CITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening).MASTERY. και CITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken).MASTERY (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της άριστης γνώσης) ή CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL.MASTERY και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL.MASTERY (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της άριστης γνώσης).

Β) ΓΑΛΛΙΚΑ Άριστη γνώση (Γ2/C2):
• Δίπλωμα ALLIANCE FRANCAISE.
• Πιστοποιητικό D.A.L.F. – ΟPTION LETTRES ή DALF C2.
• DIPLOME DE LANGUE ET LITTERATURE FRANCAISES (SORBONNE II) [Μέχρι το 1999 ο τίτλος του διπλώματος ήταν: DIPLOME D’ETUDES FRANCAISES (SORBONNE II)].
• DIPLOME SUPERIEUR D’ ETUDES FRANCAISES (SORBONNE 3EME DEGRE).
• CERTIFICAT V.B.L.T. NIVEAU PROFESSIONNEL του Πανεπιστημίου Γενεύης.
Σημείωση: Για τα πιστοποιητικά παλαιοτέρων ετών τα οποία δεν αναγράφονται στο παρόν, απαιτείται βεβαίωση, από τον οικείο φορέα (Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών, Υπηρεσία Εξετάσεων), για το επίπεδο του πιστοποιητικού.

Γ) ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ Άριστη γνώση (Γ2/C2):
• Πιστοποιητικό GROSSES DEUTSCES SPRACHDIPLOM (GDS).
• KLEINES DEUTSCHES SPRACHDIPLOM (KDS), του Πανεπιστημίου Ludwig.Maximilian του Μονάχου.
• ZERTIFIKAT V.B.L.T. PROFESSIONALES LEBEN του Πανεπιστημίου Γενεύης.

β) Έχουν τριετή, τουλάχιστον, πραγματική δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία από το Φ.Ε.Κ. διορισμού σε σχολεία της ημεδαπής ως διδακτικό προσωπικό της οικείας βαθμίδας, μέχρι της 31 Αυγούστου του σχολικού έτους κατά το οποίο υποβάλλεται η σχετική αίτηση.
(σ.σ. σύμφωνα με την τροποποίηση που ακολουθεί η παράγραφος έχει τροποποιηθεί ως εξής)
«Μόνιμοι εκπαιδευτικοί της Δημόσιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι έχουν πενταετή τουλάχιστον αναγνωρισμένη διδακτική υπηρεσία ως διδακτικό προσωπικό της οικείας βαθμίδας, μέχρι τις 31 Αυγούστου του σχολικού έτους κατά το οποίο υποβάλλεται η σχετική αίτηση».

γ) Δεν έχουν υπηρετήσει, για οποιονδήποτε λόγο, με απόσπαση σε σχολεία ή σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα του εξωτερικού.

3. Η διάρκεια της θητείας των αποσπασμένων καθηγητών, δασκάλων, νηπιαγωγών, εκπαιδευτικών συμβούλων, Διευθυντών και Αναπληρωτών Διευθυντών είναι 9ετής με την επιφύλαξη των άρθρων 28,29,30,31,32,33,34 και 35 του Κανονισμού Υπηρεσιακής κατάστασης του αποσπασμένου προσωπικού στα Ευρωπαϊκά Σχολεία (2009−D−422−EL−5) και των Κανονισμών για το διορισμό και την αξιολόγηση των Διευθυντών και Αναπληρωτών Διευθυντών(2009−D−422−el−5 και 2003−D−7610−el−7).

Η θητεία υποδιαιρείται σε 3 περιόδους:
− μία πρώτη περίοδο δύο ετών. Κατά τη διάρκεια του 2ου έτους θα πραγματοποιείται αξιολόγηση,
− μία δεύτερη περίοδο τριών ετών. Κατά τη διάρκεια του 5ου έτους θα πραγματοποιείται μια άλλη αξιολόγηση,
− μία τρίτη περίοδο τεσσάρων ετών.

4. Η απόσπαση των εκπαιδευτικών λειτουργών στα σχολεία Διεθνών Οργανισμών διαρκεί για όσο χρόνο ο οικείος οργανισμός θεωρεί τον εκπαιδευτικό απαραίτητο και πάντως όχι πέραν των εννέα (9) σχολικών ετών.

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις ο χρόνος απόσπασης του εκπαιδευτικού λογίζεται από την έναρξη του πρώτου έτους απόσπασης, ανεξάρτητα από το χρόνο ανάληψης υπηρεσίας του εκπαιδευτικού.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, δεόντως αιτιολογημένες, προς το συμφέρον του Σχολείου, μετά από πρόταση του Διευθυντή και με τη συμφωνία του Εθνικού Επιθεωρητή, μπορεί να χορηγείται παράταση ενός έτους από την αρχή η οποία προέβη στην απόσπαση, σύμφωνα με το άρθρο 29(α)(ii) του Κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των μελών του αποσπασμένου προσωπικού των Ευρωπαϊκών Σχολείων.

Η συνολική διάρκεια απόσπασης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί τα 10 έτη.

Για τους σκοπούς των άρθρων 28 και 29(α)(iii) και (iv) του Κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των μελών του αποσπασμένου προσωπικού των Ευρωπαϊκών Σχολείων θεωρείται ότι ο χρόνος απόσπασης του εκπαιδευτικού λογίζεται από την έναρξη του πρώτου έτους απόσπασης, αν ο χρόνος ανάληψης υπηρεσίας του εκπαιδευτικού πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια της περιόδου από 1ης Σεπτεμβρίου έως και 31ης Δεκεμβρίου αυτού του πρώτου έτους απόσπασης.

Στην περίπτωση που η απόσπαση πραγματοποιείται από την 1η Ιανουαρίου και μετά, η απόσπαση για τους σκοπούς των άρθρων 28 και 29(α)(iii) και (iv), όπως ανωτέρω, θεωρείται ότι έχει πραγματοποιηθεί από την 1η Σεπτεμβρίου του επόμενου σχολικού έτους. Στην περίπτωση αυτή δεν μπορεί να χορηγείται η παράταση ενός έτους που αναφέρεται παραπάνω μετά το τέλος των εννέα ετών.

Άρθρο 2
Κριτήρια Επιλογής

Τα κριτήρια επιλογής για την απόσπαση εκπαιδευτικών στα Ευρωπαϊκά Σχολεία και στα σχολεία των Διεθνών Οργανισμών διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες και αποτιμώνται συνολικά μέχρι 100 αξιολογικές μονάδες ως εξής:

Α. Επιστημονική και παιδαγωγική κατάρτιση και συγκρότηση

Τίτλος

Μονάδες

α) Διδακτορικό δίπλωμα ειδίκευσης ή στις επιστήμες της αγωγής

8

Διδακτορικό δίπλωμα μη συναφές προς την ειδικότητα

3

β) Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης (master) ή άλλο ισότιμο ή στις επιστήμες της αγωγής

5

Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης (master) ή άλλο ισότιμο μη συναφές προς την ειδικότητα

2

Στην περίπτωση που ο υποψήφιος έχει διδακτορικό και master συναφή στην ίδια επιστήμη μοριοδοτείται μόνο το διδακτορικό.

Στην περίπτωση που ο υποψήφιος έχει πέραν του ενός διδακτορικού ή μεταπτυχιακού διπλώματος μοριοδοτείται μόνο το ένα

γ) Κατοχή και άλλου πανεπιστημιακού πτυχίου ειδικότητας ή στις επιστήμες της αγωγής

3

δ) Δημοσιευμένη αξιόλογη συγγραφική εργασία

3

ε) Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας

 

Αγγλικά  –γαλλικά−γερμανικά ή τη γλώσσα της χώρας έδρας του σχολείου

i) επίπεδο Γ2

6

ii) επίπεδο Β2

4

στ) Γνώση τρίτης ξένης γλώσσας

 

Αγγλικά–γαλλικά–γερμανικά ή τη γλώσσα της χώρας έδρας του σχολείου

i) επίπεδο Γ2

5

ii) επίπεδο Β2

3

ζ) Άλλες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 

i) επίπεδο Γ2

3

ii) επίπεδο Β2

2

Για την ίδια γλώσσα μοριοδοτείται μόνο το ανώτερο επίπεδο.
Η γλωσσομάθεια και για τις τρεις γλώσσες εργασίας αποδεικνύεται με την κατοχή των προαναφερθέντων τίτλων (άρθρο 1).

 

η) Πιστοποιητικό γνώσης στις νέες τεχνολογίες: μοριοδοτείται το ανώτερο επίπεδο.

 

i) Α΄ Επίπεδο

1

ii) Β΄ Επίπεδο

2

Α. ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Με την παρατήρηση ότι για τα σημεία ε, στ, η, λαμβάνεται υπόψη το ανώτερο επίπεδο δηλαδή 6, 5, 2 μονάδες αντίστοιχα για τοΑ Μερικό Σύνολο των 35 μονάδων

35

Β. Υπηρεσιακή κατάσταση και διδακτική εμπειρία

 

Μονάδες

α) Διδακτική υπηρεσία (ως διδακτικό προσωπικό) πέρα από την απαιτούμενη πενταετία 1 μονάδα για κάθε επιπλέον έτος

μέχρι 10

β) Διδακτικό έργο σε ΑΕΙ−ΤΕΙ γνωστικών αντικειμένων συναφών της ειδικότητάς τους ή αυτών των Επιστημών της Αγωγής ή στη μετεκπαίδευση εκπαιδευτικών 1 μονάδα για κάθε έτος

μέχρι 3

Οι προβλεπόμενες αξιολογικές μονάδες για το διδακτικό έργο της παραγράφου α και β δεν αθροίζονται όταν συμπίπτουν χρονικά

γ) Η αποδεδειγμένη συμμετοχή σε τακτικές μορφές εκδηλώσεων του σχολικού βίου (θεατρικές, πολιτιστικές, περιβαλλοντικές, αγωγής υγείας κ.α.) καθώς και δραστηριοτήτων εφαρμογής καινοτόμων προγραμμάτων

μέχρι 3

δ) Διδακτική εμπειρία σε Ευρωπαϊκά Σχολεία τύπου II ή σε ξένα Σχολεία της Ημεδαπής ή της Αλλοδαπής 1 μονάδα για κάθε έτος
Ο χρόνος αυτός προσμετράται σε κάθε περίπτωση ακόμα και όταν συμπίπτει με τη διδακτική υπηρεσία της παραπάνω παραγράφου Β)α.

μέχρι5

Β. ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

21

Γ. Συνέντευξη

 

Μονάδες

α) Γνώση των ξένων γλωσσών στον προφορικό λόγο

μέχρι 24

i) Η γνώση πρώτης ξένης γλώσσας

μέχρι 8

ii) Η γνώση δεύτερης γλώσσας επικοινωνίας

μέχρι 8

iii) Η γνώση τρίτης γλώσσας επικοινωνίας

μέχρι 8

Προαπαιτούμενο: 5 μονάδες στην πρώτη ξένη γλώσσα

 

Ο υποψήφιος οφείλει να δεσμευτεί να μάθει τη γλώσσα της χώρας έδρας του Σχολείου.

 

β) Η Συνέντευξη στοχεύει στη διαμόρφωση μιας πιο ολοκληρωμένης εικόνας για τις ικανότητες και τον επαγγελματισμό του εκπαιδευτικού.

Ο υποψήφιος πρέπει να μπορεί να αποδεικνύει ότι κατέχει ικανότητες:
i. στο σχεδιασμό, τον προγραμματισμό και την αξιολόγηση των μαθησιακών επιλογών πάντα στο πλαίσιο του προγράμματος σπουδών που εφαρμόζουν τα Ευρωπαϊκά Σχολεία.
ii. στην αξιοποίηση διαφοροποιημένης και ευέλικτης διδακτικής μεθοδολογίας, ώστε να διαχειρίζεται αποτελεσματικά πολυπολιτισμικά μαθησιακά περιβάλλοντα.
iii. στη διαπολιτισμική επικοινωνία και στην καινοτόμο δράση.
iv. συνεργατικότητας (με όλους τους εμπλεκόμενους της μαθησιακής κοινότητας) και
v. αυτόνομης επαγγελματικής εξέλιξης (συμμετοχή σε επαγγελματική επιμόρφωση.

Κατά τη συνέντευξη είναι απαραίτητη και με δικαίωμα ψήφου η συμμετοχή στην επιτροπή αξιολόγησης του Διευθυντή του Ευρωπαϊκού Σχολείου, στο οποίο έχει προκηρυχθεί η θέση για την οποία ενδιαφέρεται ο εκπαιδευτικός.

Τα έξοδα μετακίνησης του Διευθυντή θα καλύπτονται από το Ευρωπαϊκό Σχολείο.

 

μέχρι 20

Γ. ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

44

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:  ( Α + Β + Γ ):  35+21+44(24+20)=100

Άρθρο 3
Διαδικασία υποβολής αιτήσεων – Όργανα επιλογής

1. Ο Υπουργός Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ή ο Αν. Υπουργός, εκδίδει προκήρυξη για την κάλυψη κενών θέσεων διδακτικού προσωπικού των ελληνικών αλλά και άλλων γλωσσικών Τμημάτων των Ευρωπαϊκών Σχολείων που δημιουργούνται από τη διακοπή ή τη μη ανανέωση ή/και τη λήξη απόσπασης εκπαδευτικού−ών, ή για την κάλυψη νέων θέσεων που ιδρύονται με απόφαση του Ανώτατου Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Σχολείων.

2. Η πλήρωση αυτών των κενών θέσεων γίνεται με απόσπαση εκπαιδευτικών κατά κλάδο, ειδικότητα και προτίμηση της χώρας−έδρας του Σχολείου για τα επόμενα δύο σχολικά έτη, σύμφωνα με τον Κανονισμό υπηρεσια κής κατάστασης των μελών του αποσπασμένου προσωπικού των Ευρωπαϊκών Σχολείων (εφαρμόζεται από 1 Σεπτεμβρίου 1996) − 2009−D−511−el−3 και με βάση τους αντίστοιχους αξιολογικούς πίνακες που καταρτίζονται για το σκοπό αυτό σύμφωνα με τα οριζόμενα των άρθρων (1) και (2).

3. Με την προκήρυξη, που εκδίδεται κάθε δύο έτη και δημοσιεύεται στον ημερήσιο τύπο, καλούνται οι δημόσιοι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που έχουν τα νόμιμα προσόντα να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής. Σε περίπτωση κατά την οποία προκύψουν κενά για Διδακτικό και εποπτικό προσωπικό και Προσωπικό Πλαισίω σης για τα οποία δεν υπάρχουν αξιολογικοί πίνακες μπορεί να εκδοθεί άμεσα η σχετική προκήρυξη.

4. Οι αιτήσεις υποψηφίων υποβάλλονται στη Διεύθυνση Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης (ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε) του Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ., μέσω της Διεύθυνσης ή των Γραφείων Εκπαίδευσης των νομών όπου υπάγονται οργανικά οι υποψήφιοι, σε αποκλειστική προθεσμία που ορίζεται με την προκήρυξη της προηγούμενης παραγράφου.
(σ.σ. σύμφωνα με την τροποποίηση που ακολουθεί η συγκεκριμένη παράγραφος έχει καταργηθεί)

5. Στην αίτηση υποβάλλονται από τον υποψήφιο:
α) βιογραφικό σημείωμα,
β) επικυρωμένο αντίγραφο τίτλων μεταπτυχιακών σπουδών, μετεκπαίδευσης και επιμόρφωσης,
γ) οι δημοσιευμένες συγγραφικές εργασίες, τις οποίες συνοδεύει και σχετικός πίνακας,
δ) αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών
ε) αντίγραφα άλλων σχετικών πτυχίων, που τυχόν έχει αποκτήσει ο υποψήφιος,
στ) όποιο άλλο στοιχείο που θα βοηθήσει την επιτροπή αξιολόγησης για αξιοκρατική και αντικειμενική κρίση,
ζ) δήλωση, όπου χρειάζεται που περιλαμβάνει κατά σειρά προτίμησης τις θέσεις στις οποίες επιθυμεί να
τοποθετηθεί.

6. Οι Προϊστάμενοι στις οικείες Δ/νσεις ή στα Γραφεία εκπ/σης των νομών, όπου υπάγονται οργανικά οι υποψήφιοι, συμπληρώνουν, θεωρούν και αποστέλλουν στη Δ.Ι.Π.Ο.Δ.Ε μετά την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, Φύλλα Μητρώου Ποιότητας και Πιστοποιητικά Υπηρεσιακών Μεταβολών των υποψηφίων, μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής. Επίσης αποστέλλουν όποιο άλλο έγγραφο προβλέπεται από τη σχετική προκήρυξη ή τους ζητηθεί απευθείας από τη Δ.Ι.Π.Ο.Δ.Ε.
(σ.σ. σύμφωνα με την τροποποίηση που ακολουθεί η συγκεκριμένη παράγραφος έχει καταργηθεί)

7. Η αρμόδια Διεύθυνση Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης συγκεντρώνει τις αιτήσεις των υποψηφίων και διαβιβάζει αυτές μαζί με τα υποβληθέντα δικαιολογητικά στην Επιτροπή της επόμενης παραγράφου.

8. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, συγκροτείται Επιτροπή αξιολόγησης των προσόντων των υποψηφίων (καθηγητών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, δασκάλων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, νηπιαγωγών και εκπαιδευτικών συμβούλων, βιβλιοθηκονόμων που διορίζονται ή τοποθετούνται στα Ευρωπαϊκά Σχολεία ή αποσπώνται σ’ αυτά και περιγράφονται στα άρθρα 1,3, 4, 6β και 10 του Κανονισμού Υπηρεσιακής Κατάστασης του Διδακτικού Προσωπικού των Ευρωπαϊκών Σχολείων) και σύνταξης αξιολογικού πίνακα αυτών, η σύνθεση της οποίας έχει ως εξής:

α) Νομικός σύμβουλος ή πάρεδρος του νομικού συμβουλίου του Κράτους, που ορίζεται με τον αναπληρωτή του ως Πρόεδρος.

β) Τρία μέλη από το Διδακτικό Επιστημονικό Προσωπικό (Δ.Ε.Π.), ένα της Φιλοσοφικής Σχολής, ένα της Φυσικομαθηματικής Σχολής και ένα του Παιδαγωγικού Τμήματος των Πανεπιστημίων της χώρας, ή Σχολικούς Συμβούλους, ένα ΠΕ02, ένα ΠΕ03 ή ΠΕ04 και ένα της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που ορίζονται με τους αναπληρωτές τους, ως μέλη.

γ) Ο Εθνικός Επιθεωρητής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ως μέλος, όταν επιλέγονται εκπαιδευτικοί γι’ αυτή τη βαθμίδα με αναπληρωτή του αυτόν της Δευτεροβάθμιας ή αντίστοιχα ο Εθνικός Επιθεωρητής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όταν επιλέγονται εκπαιδευτικοί γι’ αυτή τη βαθμίδα με αναπληρωτή του αυτόν της Πρωτοβάθμιας.

δ) Ο Διευθυντής της ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε του Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. που ορίζεται με τον αναπληρωτή του, Προϊστάμενο Τμήματος της ίδιας Διεύθυνσης, ως μέλος.

ε) Ένας εκπρόσωπος του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. (Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας) ως μέλος με τον αναπληρωτή του, όταν επιλέγονται εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ή ένας εκπρόσωπος του Δ.Σ. της ΟΛΜΕ (Ομοσπονδίας Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης) με τον αναπληρωτή του όταν επιλέγονται εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

9. Χρέη γραμματέα και βοηθού γραμματέα ασκούν υπάλληλοι της ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε εκπαιδευτικοί ή διοικητικοί.

10. Η θητεία του Προέδρου, των μελών και του γραμματέα της επιτροπής ορίζεται διετής.

Άρθρο 4
Κρίση, επιλογή και τοποθέτηση

1. Η αρμόδια Επιτροπή αξιολόγησης των εκπαιδευτικών στην πρώτη συνεδρίασή της που πραγματοποιείται μετά τη λήψη των αιτήσεων:

α) Αποφασίζει ποιοι από τους υποψηφίους έχουν τα τυπικά προσόντα για να γίνουν δεκτοί στη διαδικασία επιλογής και ποιοι αποκλείονται και καταρτίζει σχετικούς πίνακες, τους οποίους κοινοποιεί στην αρμόδια Διεύθυνση Παιδείας, Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης (ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε.) του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

β) Καταρτίζει αλφαβητικό πίνακα των υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στη διαδικασία επιλογής, στους οποίους παραθέτει το σύνολο των μονάδων που προκύπτουν από τα μοριοδοτούμενα στοιχεία κατά κατηγορία κριτηρίων.
Ο αλφαβητικός πίνακας των υποψηφίων ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα του Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. και οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα ένστασης μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες μέρες. Η Επιτροπή εξετάζει τις ενστάσεις και αποφασίζει για την αποδοχή ή μη αυτών.

γ) Προτείνει προς τον Υπουργό ή τον Αναπληρωτή Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, τον ορισμό μελών από το Διδακτικό, Επιστημονικό Προσωπικό (Δ.Ε.Π) ή από το Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π) των Τμημάτων των ξένων γλωσσών των Πανεπιστημίων της χώρας ή σχολικών συμβούλων ξένων γλωσσών με τους αναπληρωτές τους, προκειμένου να διαπιστωθεί το επίπεδο γλωσσομάθειας των υποψηφίων στις δηλωθείσες προς εξέταση γλώσσες.
Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν εξεταστές από τις ανωτέρω κατηγορίες, μπορούν να ορίζονται και ιδιώτες.

δ) Ορίζει τις ημερομηνίες πρόσκλησης των υποψηφίων σε προφορική συνέντευξη και τον τρόπο πραγματοποίησής της.

2. Κατά τη διάρκεια της προσωπικής συνέντευξης κάθε υποψηφίου αξιολογείται η γνώση της ξένης γλώσσας στον προφορικό λόγο, η οποία αντιστοιχεί στα προαναφερόμενα πτυχία γλωσσομάθειας, η γενικότερη προσφορά του επιστημονικού και διδακτικού του έργου και η όλη συγκρότηση και η προσωπικότητά του.

3. Μετά το πέρας της προφορικής συνέντευξης όλων των υποψηφίων η Επιτροπή, ύστερα από εκτίμηση και αξιολόγηση των κριτηρίων του άρθρου 2 της παρούσας και της όλης παρουσίας του εκπαιδευτικού, όπως προέκυψε κατά την προφορική συνέντευξη και ύστερα από σύγκριση αυτών καταρτίζει με αξιολογική σειρά πίνακες επιλογής κατά κλάδους και ειδικότητες.

4. Οι υποψήφιοι που δεν προσέρχονται στην προφορική συνέντευξη αποκλείονται από την επιλογή.

5. Σε περίπτωση ισοβαθμίας προηγείται κατά σειρά ο έχων:
α) άριστη γνώση της γλώσσας που ομιλείται στη χώρα ή στην περιοχή όπου εδρεύει το σχολείο, όταν αυτή δεν είναι μία εκ των τριών γλωσσών εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και καλή γνώση μίας εκ των τριών γλωσσών εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης
β) άριστη γνώση μίας εκ των τριών γλωσσών εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης
γ) μεγαλύτερη διδακτική προϋπηρεσία
δ) διδακτορικό δίπλωμα του άρθρου 2 Α α)
ε) μεταπτυχιακό δίπλωμα ομοίως άρθρο 2 Α β)
στ) την καλύτερη γνώση των νέων τεχνολογιών και
ζ) την αξιολογότερη συγγραφική εργασία.

6. Οι πίνακες της τελικής επιλογής υποβάλλονται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής, δια της Διεύθυνσης Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης του Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. στον Υπουργό ή Αναπληρωτή Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την κατάρτισή τους.

7. Οι πίνακες κυρώνονται από τον Υπουργό ή Αναπληρωτή Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, δεν δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ισχύουν για δύο σχολικά έτη.

8. Οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα υποβολής γραπτής ένστασης μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες μέρες μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. Η Επιτροπή εξετάζει τις ενστάσεις και αποφασίζει για την αποδοχή ή μη αυτών.

9. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων τοποθετούνται σε κενές θέσεις εκπαιδευτικών των Ευρωπαϊκών Σχολείων και των σχολείων των Διεθνών Οργανισμών οι εγγεγραμμένοι στους πίνακες επιλογής κατά τη σειρά εγγραφής λαμβάνοντας υπόψη και τις δηλωθείσες προτιμήσεις όπου υπάρχουν.

Σε περίπτωση κατά την οποία αρνηθεί ο επιλεγείς να τοποθετηθεί, αφού δηλώσει εγγράφως την άρνησή του εντός τριών (3) ημερών από την επίσης έγγραφη ενημέρωσή του, διαγράφεται οριστικά από τον πίνακα και τοποθετείται ο επόμενος.

Η μη έγγραφη δήλωση άρνησης να τοποθετηθεί, μετά την παρέλευση των τριών ημερών δεν εμποδίζει την οριστική διαγραφή από τον πίνακα.

Άρθρο 5
Διευθυντές / Αναπληρωτές Διευθυντές

1. Όταν μία θέση Διευθυντή ή Αναπληρωτή Διευθυντή είναι κενή σε ένα Ευρωπαϊκό Σχολείο, ο Γενικός Γραμματέας των Ευρωπαϊκών Σχολείων ανακοινώνει στις αντιπροσωπείες των χωρών που έχουν δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας αυτή τη θέση που πρέπει να καλυφθεί.

2. Εάν δεν υπάρχουν αιτήσεις μετάθεσης ή αν το μικτό Συμβούλιο Επιθεωρητών εκτιμά ότι αυτές δεν είναι προς το συμφέρον της Υπηρεσίας, ο Γενικός Γραμματέας καταρτίζει, λαμβάνοντας υπόψη τους κανόνες που καθορίζονται στο σημείο IV(2009−D−422−EL−5) τον κατάλογο των κρατών μελών που μπορούν να ορίσουν υποψηφίους για τις διάφορες θέσεις και καλεί τις ενδιαφερόμενες χώρες να τον πληροφορήσουν για το ενδεχόμενο ενδιαφέρον τους για τη θέση.

3. Εφόσον η ελληνική αντιπροσωπεία εκδηλώσει ενδιαφέρον για την πλήρωσή της με απόσπαση, η θέση αυτή με την υποβολή της σχετικής υποψηφιότητας στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα των Ευρωπαϊκών Σχολείων, προκηρύσσεται από τον Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

4. Η επιλογή των υποψηφίων από τα Κράτη Μέλη θα πρέπει να γίνεται μετά από επίσημη δημοσίευση, σύμφωνα με κριτήρια ίδια με εκείνα που ισχύουν στα κράτη για το διορισμό σε θέση ευθύνης στη δημόσια διοίκηση.

5. Ειδικότερα, οι υποψήφιοι για απόσπαση στα Ευρωπαϊκά Σχολεία για την κάλυψη θέσεων Διευθυντών
Αναπληρωτών Διευθυντών πρέπει να τηρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

α) Πρέπει να γνωρίζουν τουλάχιστον δύο γλώσσες εκ των τριών γλωσσών επικοινωνίας (αγγλικά − γαλλικά − γερμανικά).
Πρέπει να γνωρίζουν άριστα (επίπεδο Γ2) μία εκ των γλωσσών επικοινωνίας και καλά μια δεύτερη γλώσσα επικοινωνίας.
Η άριστη γνώση ξένης γλώσσας αποδεικνύεται κατά τα οριζόμενα παραπάνω στο άρθρο 1 παραγρ. α της παρούσας. Η γνώση της δεύτερης ξένης γλώσσας αποδεικνύεται από την κατοχή κρατικού πιστοποιητικού γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 ή αντίστοιχου τίτλου σπουδών κατά το αρ.13, παρ. 19α του Ν. 3149/2003 ή αν δεν υπάρχει πτυχίο δεύτερης ξένης γλώσσας ο υποψήφιος να μπορεί να χρησιμοποιεί καλά τη δεύτερη γλώσσα επικοινωνίας, ή τη γλώσσα της χώρας που εδρεύει το σχολείο, στον προφορικό λόγο. Η διαπίστωση της καλής χρήσης θα γίνεται κατά τη διάρκεια της προφορικής συνέντευξης κατά την οποία ο υποψήφιος θα πρέπει να λαμβάνει τουλάχιστον 5 μονάδες με άριστα το 8. Στην περίπτωση που ο υποψήφιος λάβει κάτω από 5 μονάδες αποκλείεται από τη διαδικασία επιλογής.

β) Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα που απαιτούνται για τη Διεύθυνση Λυκείου στην ημεδαπή (υποψήφιοι για θέση Διευθυντή ή Αναπληρωτή Διευθυντή Δευτεροβάθμιας) ή τη διεύθυνση εκπαιδευτικού ιδρύματος Πρωτοβάθμιας (για τους υποψήφιους σε θέση Αναπληρωτή Διευθυντή του Νηπιαγωγείου και της Πρωτοβάθμιας), όπως ορίζονται από τον Κανονισμό Εφαρμογής που αφορά στο διορισμό και την αξιολόγηση των Διευθυντών και των Αναπληρωτών Διευθυντών των Ευρωπαϊκών Σχολείων (2009−D−422−el−5, Κεφ. ΙΙ παρ.2).
Ειδικότερα, ως Διευθυντές ή Αναπληρωτές Διευθυντές επιλέγονται εκπαιδευτικοί της οικείας βαθμίδας με οκταετή τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία στην Πρωτοβάθμια ή Δευτεροβάθμια εκπαίδευση οι οποίοι έχουν ασκήσει διδακτικά καθήκοντα επί πέντε τουλάχιστον έτη από τα οποία τουλάχιστον τρία σε αντίστοιχους με την προς κάλυψη θέση τύπους σχολείων της οικείας βαθμίδας (όπως ορίζονται από τις διατάξεις του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ τ.Α΄ 71/19−5−2010).

γ) Οι υποψήφιοι πρέπει να μπορούν να ολοκληρώσουν τουλάχιστον την πρώτη θητεία πέντε (5) ετών (υπό την επιφύλαξη θετικής αξιολόγησης κατά τη διάρκεια του 2ου έτους υπηρεσίας).

6. Η διάρκεια της θητείας ενός Διευθυντή ή ενός Αναπληρωτή Διευθυντή είναι 9ετής και υποδιαιρείται σε 3 περιόδους:
α) μία πρώτη περίοδο δύο ετών.
Κατά τη διάρκεια του 2ου έτους θα πραγματοποιείται αξιολόγηση,
β) μία δεύτερη περίοδο τριών ετών.
Κατά τη διάρκεια του 5ου έτους θα πραγματοποιείται μια άλλη αξιολόγηση,
γ) μία τρίτη περίοδο τεσσάρων ετών.
δ) Η θητεία μπορεί να παραταθεί κατά ένα έτος προς το συμφέρον της υπηρεσίας, στο τέλος των εννέα ετών στο ίδιο σχολείο.
ε) Σε περίπτωση μετάθεσης, η συνολική διάρκεια της θητείας στα δύο Σχολεία είναι δέκα έτη. Αυτή η συνολική διάρκεια δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί τα 10 έτη.

7. Με την προκήρυξη, που εκδίδεται όποτε καταστεί αναγκαίο και δημοσιεύεται στον ημερήσιο τύπο, καλούνται οι δημόσιοι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που έχουν τα νόμιμα προσόντα να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής.

8. Η αρμόδια Επιτροπή Επιλογής, η οποία αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 7 και 8 της παρούσας, αποφασίζει ποιοι από τους υποψηφίους έχουν τα τυπικά προσόντα για να γίνουν δεκτοί στη διαδικασία επιλογής και ποιοι αποκλείονται και καταρτίζει σχετικούς πίνακες, τους οποίους κοινοποιεί στην αρμόδια Διεύθυνση Παιδείας, Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης (ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε) του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

9. Καταρτίζει αλφαβητικό πίνακα των υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στη διαδικασία επιλογής, στους οποίους παραθέτει το σύνολο των μονάδων που προκύπτουν από τα μοριοδοτούμενα στοιχεία του άρθρου 6 της παρούσας, κατά κατηγορία κριτηρίων.

10. Ο αλφαβητικός πίνακας των υποψηφίων ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα του Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. και οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα ένστασης μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες μέρες. Η Επιτροπή εξετάζει τις ενστάσεις και αποφασίζει για την αποδοχή ή μη αυτών.

11. Η Επιτροπή ορίζει τις ημερομηνίες πρόσκλησης των υποψηφίων σε προφορική συνέντευξη και τον τόπο πραγματοποίησής της.

12. Μετά το πέρας της προφορικής συνέντευξης όλων των υποψηφίων η Επιτροπή, ύστερα από εκτίμηση και αξιολόγηση των κριτηρίων του άρθρου 6 της παρούσας και από τη γενική εικόνα και συγκρότηση της προσωπικότητας του εκπαιδευτικού, όπως προέκυψε κατά την προφορική συνέντευξη και ύστερα από σύγκριση αυτών καταρτίζει με αξιολογική σειρά πίνακα επιλογής των υποψήφιων Διευθυντών/ Αναπληρωτών Διευθυντών.

13. Οι πίνακες της τελικής επιλογής υποβάλλονται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής, δια της Διεύθυνσης Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης του Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. στον Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την κατάρτισή τους.

Οι πίνακες κυρώνονται από τον Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, δεν δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ισχύουν μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των φακέλων των υποψηφίων στο γραφείο του Γενικού Γραμματέα των Ευρωπαϊκών Σχολείων.

Οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα υποβολής γραπτής ένστασης μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες μέρες μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. Η Επιτροπή εξετάζει τις ενστάσεις και αποφασίζει για την αποδοχή ή μη αυτών.

Άρθρο 6
Κριτήρια Επιλογής

Τα κριτήρια επιλογής για την απόσπαση εκπαιδευτικών σε θέσεις Διευθυντών και Αναπληρωτών Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στα Ευρωπαϊκά Σχολεία και τα σχολεία των Διεθνών Οργανισμών διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες και αποτιμώνται συνολικά μέχρι 100 αξιολογικές μονάδες ως εξής:

Α. Επιστημονική και παιδαγωγική κατάρτιση και συγκρότηση

Τίτλος

Μονάδες

α)Διδακτορικό δίπλωμα

 

i) στη δημόσια διοίκηση την οργάνωση και διοίκηση σχολικών μονάδων

8

ii) ειδίκευσης ή άλλο ισότιμο ή στις επιστήμες της αγωγής

6

iii) μη συναφές προς την ειδικότητα

2

β) Μεταπτυχιακό δίπλωμα

 

i) στη δημόσια διοίκηση, στην οργάνωση και διοίκηση σχολικών μονάδων ή Δίπλωμα Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης

6

ii) ειδίκευσης (master) ή άλλο ισότιμο ή στις επιστήμες της αγωγής

4

iii) ειδίκευσης (master) ή άλλο ισότιμο μη συναφές προς την ειδικότητα

1

Στην περίπτωση που ο υποψήφιος έχει διδακτορικό και master συναφή στην ίδια επιστήμη μοριοδοτείται μόνο το διδακτορικό.

Στην περίπτωση που ο υποψήφιος έχει πέραν του ενός διδακτορικού ή μεταπτυχιακού διπλώματος μοριοδοτείται μόνο το ένα.

γ) Κατοχή και άλλου πανεπιστημιακού πτυχίου στη δημόσια διοίκηση, ειδικότητας ή στις επιστήμες της αγωγής

 

3

δ) Δημοσιευμένη αξιόλογη συγγραφική εργασία

μέχρι 3

i) συναφή με τη δημόσια διοίκηση, την οργάνωση και τη διοίκηση σχολικών μονάδων

μέχρι 2

ii) συναφή με τις επιστήμες της αγωγής ή άλλη

μέχρι 1

ε) Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας

 

Αγγλικά –γαλλικά−γερμανικά  ή τη γλώσσα της χώρας έδρας του σχολείου

i)επίπεδο Γ2

μέχρι 6

ii)επίπεδο Β2

4

στ) Γνώση τρίτης ξένης γλώσσας (Αγγλικά−Γαλλικά−Γερμανικά)

μέχρι 5

Αγγλικά −γαλλικά–γερμανικά ή τη γλώσσα της χώρας έδρας του σχολείου

i) επίπεδο Γ2

5

ii) επίπεδο Β2

3

ζ) Άλλες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

 

i) επίπεδο Γ2

3

ii) επίπεδο Β2

2

Από τους τίτλους στην ίδια γλώσσα μοριοδοτείται μόνο ο ανώτερος.

Η γλωσσομάθεια και για τις τρεις γλώσσες εργασίες αποδεικνύεται με την κατοχή των προαναφερθέντων τίτλων (άρθρο1).

ι) Πιστοποιητικό γνώσης στις νέες τεχνολογίες μοριοδοτείται το ανώτερο επίπεδο

 

i) Α΄ Επίπεδο

1

ii) Β΄ Επίπεδο

2

Α. Μερικό Σύνολο

36

Β. Υπηρεσιακή κατάσταση και διδακτική εμπειρία.

 

Μονάδες

α) Διδακτική εμπειρία

μέχρι 10

i) Διδακτική υπηρεσία (ως διδακτικό προσωπικό) πέρα από την απαιτούμενη πενταετία, 1 μονάδα για κάθε επιπλέον έτος

μέχρι 10

ii) Διδακτικό έργο σε ΑΕΙ−ΤΕΙ γνωστικών αντικειμένων συναφών της ειδικότητάς τους ή αυτών των Επιστημών της Αγωγής ή στη μετεκπαίδευση εκπαιδευτικών, 1 μονάδα για κάθε έτος

μέχρι 2

Οι παραπάνω προβλεπόμενες αξιολογικές μονάδες για το διδακτικό έργο δεν αθροίζονται όταν συμπίπτουν χρονικά.

β) Προϋπηρεσία Δ/ ντή Εκπαίδευσης, Σχολικού Συμβούλου, Προϊσταμένου Γραφείου Εκπαίδευσης, Διευθυντή − υποδιευθυντή σε Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια

μέχρι 8

i) Προϋπηρεσία Δ/ντή Εκπαίδευσης, Σχολικού Συμβούλου, Προϊσταμένου Γραφείου  Εκπαίδευσης Διευθυντή, 1 μονάδα για κάθε έτος

μέχρι 8

ii) Προϋπηρεσία υποδιευθυντή σχολικής μονάδας, 0,5 μονάδα για κάθε έτος

μέχρι4

γ) Η αποδεδειγμένη συμμετοχή σε τακτικές μορφές εκδηλώσεων του σχολικού βίου (θεατρικές, πολιτιστικές, περιβαλλοντικές κ.α.) καθώς και δραστηριοτήτων εφαρμογής καινοτόμων προγραμμάτων

μέχρι 2

Β. Μερικό σύνολο

20

Γ. Συνέντευξη

 

Μονάδες

α) Γνώση των ξένων γλωσσών στον προφορικό λόγο (προαπαιτούμενο:  6 στην πρώτη ξένη γλώσσα 5 στη δεύτερη ξένη γλώσσα

μέχρι 24

i) Η γνώση πρώτης ξένης γλώσσας

μέχρι 8

ii) Η γνώση δεύτερης γλώσσας επικοινωνίας

μέχρι 8

iii) Η γνώση τρίτης γλώσσας επικοινωνίας ή της χώρας έδρας του Σχολείου.

μέχρι 8

Ο υποψήφιος οφείλει να δεσμευτεί να μάθει τη γλώσσα της χώρας έδρας του Σχολείου.

β) Γενική εικόνα και συγκρότηση της προσωπικότητας του υποψηφίου.

Ο υποψήφιος πρέπει να μπορεί να αποδεικνύει ότι κατέχει ικανότητες διαχείρισης στους τομείς παιδαγωγικό, διοικητικό και δημοσιονομικό, για να μπορεί για παράδειγμα:
i) να διοικεί ένα σχολείο στο σύνολό του
ii) να προάγει την επικοινωνία και συνεργασία με τους μετόχους της εκπαιδευτικής διαδικασίας (μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικούς και κοινωνικούς φορείς) σε πολυπολιτισμικό περιβάλλον
iii) να επιλύει διαφορές
iv) να προάγει καινοτόμες δράσεις
v) να διαχειρίζεται ανθρώπινους, υλικούς και δημοσιονομικούς πόρους
vi) να δημιουργεί και να αναπτύσσει ένα σύστημα ελέγχου ποιότητας στους διάφορους τομείς διαχείρισης του σχολείου
vii) Ο υποψήφιος πρέπει να αποδεικνύει ότι γνωρίζει και κατανοεί το σύστημα των Ευρωπαϊκών Σχολείων

μέχρι20

Γ. Μερικό σύνολο

44

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ.   Α + Β + Γ = 36 + 20 + 44 = 100

Ειδικότερα οι υποψηφιότητες εκπαιδευτικών που υπηρετούν ή έχουν υπηρετήσει σε Ευρωπαϊκό Σχολείο, θα λαμβάνονται υπόψη ισότιμα με εκείνες που παρουσιάζονται από άλλους υποψηφίους, υπό τον όρο ότι ανταποκρίνονται στα προσόντα που καθορίζονται στο σημείο ΙΙ του Κανονισμού (Κεφ. Β παρ. 8 του Κανονισμού (2009−D−422−el−5).

Άρθρο 7
Υποβολή των υποψηφιοτήτων στην Επιτροπή Επιλογής των Ευρωπαϊκών Σχολείων

1. Με ευθύνη της ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε. του Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. τα ονόματα των υποψηφίων για τις θέσεις Διευθυντή ή Αναπληρωτή Διευθυντή των Ευρωπαϊκών Σχολείων καθώς και ο προβλεπόμενος από τον Σχετικό Κανονισμό φάκελος υποβάλλεται στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα των Ευρωπαϊκών Σχολείων μέσα στην προθεσμία που προβλέπεται από τον εν λόγω φορέα.

α) Ο φάκελος του υποψηφίου−ας πρέπει να περιέχει τις ακόλουθες πληροφορίες:
• ημερομηνία γέννησης,
• οικογενειακή κατάσταση,
• πραγματοποιηθείσες σπουδές και αποκτηθέντα διπλώματα,
• επαγγελματικές εμπειρίες,
• γλωσσικές γνώσεις (θα τεκμηριώνονται και θα αξιολογούνται βάσει του πίνακα αυτοαξιολόγησης του πλαισίου αναφοράς για τις γλώσσες που έχει καταρτιστεί από το Συμβούλιο της ευρώπης),
• ειδικές δεξιότητες, ικανότητες, και επιτεύγματα,
• ονόματα των προσώπων που έδωσαν συστατικές επιστολές.

β) Επίσημα έγγραφα που θα επισυνάπτονται στο Βιογραφικό Σημείωμα:
• επικυρωμένα αντίγραφα των διπλωμάτων,
• επίσημο έγγραφο που θα βεβαιώνει ότι ο υποψήφιος δεν έχει αποτελέσει το αντικείμενο ασυμβίβαστης με τη θέση καταδίκης για ποινικό αδίκημα.

γ) Συνιστάται να χρησιμοποιείται το Βιογραφικό Σημείωμα «Europass».

Οι υποψήφιοι οφείλουν να υποβάλλουν το Βιογραφικό Σημείωμα στα Ελληνικά και σε δύο τουλάχιστον από τις τρεις γλώσσες επικοινωνίας (Αγγλικά−Γαλλικά−Γερμανικά).

2. Οι ενδιαφερόμενες αντιπροσωπείες ορίζουν τους υποψηφίους τους για τη θέση σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 5, 6 και 7 της παρούσας απόφασης και αποστέλλουν τις υποψηφιότητες, όπως ορίζεται στις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου αυτού, ταξινομημένες κατ’ αλφαβητική σειρά στον Γενικό Γραμματέα.

Η αντιπροσωπεία που επιλέγει έναν ή περισσότερους υπηρετούντα(ες) Αναπληρωτή(ές) Διευθυντή(ές) για μια κενή θέση Διευθυντή οφείλει να περιορίσει την επιλογή της σε αυτόν/ αυτούς.

3. Οι υποψήφιοι για τη θέση Διευθυντή και Αναπληρωτή Διευθυντή του κύκλου της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης πρέπει να διαθέτουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα που απαιτούνται στη χώρα τους για τη Διεύθυνση ενός Εκπαιδευτικού Ιδρύματος του οποίου το απολυτήριο παρέχει πρόσβαση στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (άρθρο 21 της Σύμβασης για το καταστατικό των Ευρωπαϊκών Σχολείων).

4. Οι υποψήφιοι για τη θέση Αναπληρωτή Διευθυντή των κύκλων Νηπιαγωγείου και Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης πρέπει να διαθέτουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα που απαιτούνται στη χώρα τους για να κατέχουν θέση Διευθυντή ή Αναπληρωτή Διευθυντή σε Εκπαιδευτικό ίδρυμα της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

5. Υπό την επιφύλαξη του σημείου IV.5, αν μόνο 2 εθνικότητες είναι ενδιαφερόμενες, η κάθε μία οφείλει να παρουσιάσει τουλάχιστον 2 υποψηφιότητες με ένα μέγιστο 3 υποψηφιοτήτων, αν 3 ή περισσότερες εθνικότητες είναι ενδιαφερόμενες, η κάθε μία μπορεί να παρουσιάσει 2 υποψηφιότητες το πολύ.

Άρθρο 8
Γενικές και μεταβατικές ρυθμίσεις

1. Για θέματα που αφορούν στο αποσπασμένο προσωπικό των Ευρωπαϊκών Σχολείων και δεν ρυθμίζονται ρητά από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, ισχύουν όσα προβλέπονται από τον Κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης των μελών του αποσπασμένου προσωπικού ή/και τις αποφάσεις του Ανωτάτου Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Σχολείων (2009−D−511−el−3).

2. Για τους Διευθυντές και τους Αναπληρωτές Διευθυντές των Ευρωπαϊκών Σχολείων που ανέλαβαν καθήκοντα πριν από το Σεπτέμβριο 2009 εφαρμόζεται ο Κανονισμός εφαρμογής που αφορά στο διορισμό και στην αξιολόγηση αυτών (2003−D−7610−el−7).

3. Για τους Διευθυντές και τους Αναπληρωτές Διευθυντές των Ευρωπαϊκών Σχολείων που ανέλαβαν καθήκοντα από την 1η Σεπτεμβρίου 2009 εφαρμόζεται ο Κανονισμός εφαρμογής που αφορά στο διορισμό και την αξιολόγηση αυτών (2009−D−422−el−5).

4. Η συνολική διάρκεια της θητείας του αποσπασμένου προσωπικού, όταν προηγηθεί η απόσπαση σε θέση διδακτικού προσωπικού, σε δύο διαφορετικές θέσεις (διδακτικού προσωπικού και πλαισίωσης ή Διευθυντή ή Αναπληρωτή Διευθυντή), και όπως αυτές ορίζονται στα σημεία α, β και γ του άρθρου 6 του Κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης του αποσπασμένου προσωπικού των Ευρωπαϊκών Σχολείων, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβεί τα δεκαέξι σχολικά έτη.

5. Το αποσπασμένο προσωπικό που είναι ήδη διορισμένο σε θέσεις Διευθυντή και Αναπληρωτή Διευθυντή των Ευρωπαϊκών Σχολείων μπορεί να εξαντλήσει, με την επιφύλαξη των σημείων 1, 2 και 4 του Κεφ. V του Κανονισμού (2009−D−422−el−5) και των σημείων 1, 2 και 3 του Κεφαλαίου IV (2003−D−7610−el−7), μία πλήρη θητεία στη θέση αυτή ανεξάρτητα από το συνολικό χρόνο απόσπασής του, σε οποιαδήποτε θέση, στα Ευρωπαϊκά Σχολεία.

6. Οι τροποποιήσεις, σε θέματα σχετικά με την παρούσα απόφαση, που μπορεί να γίνουν στους παραπάνω Κανονισμούς επιφέρουν και τις αντίστοιχες τροποποιήσεις σε αυτή, οι οποίες θα πρέπει να γίνουν εντός της προθεσμίας των τριάντα ημερών, στην περίπτωση άμεσης ισχύος της τροποποίησης, από την επίσημη έκδοση της σχετικής ληφθείσας απόφασης από το Ανώτατο Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Σχολείων. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι τροποποιήσεις αυτές θα πρέπει να γίνουν έτσι ώστε να ισχύσει η εφαρμογή τους από το αμέσως επόμενο σχολικό έτος.

Άρθρο 9
Καταργούμενες αποφάσεις

Από τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως καταργούνται α) η υπ’ αριθμ. πρωτ. Φ.821/397Κ/21920/Ζ1/ 21 −2 −2011 (ΦΕΚ 410, τ.Β΄/16−3−2011) Κανονιστική απόφαση του Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. «Καθορισμός προσόντων, όρων, κριτηρίων, οργάνων, τρόπου επιλογής, διαδικασίας απόσπασης εκπαιδευτικού προσωπικού στα Ευρωπαϊκά Σχολεία και στα σχολεία διεθνών οργανισμών και διάρκεια αυτής».

Επίσης με τη δημοσίευση της παρούσας λήγει η θητεία της Επιτροπής Αξιολόγησης του προς απόσπαση στα Ευρωπαϊκά Σχολεία διδακτικού προσωπικού η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ.Φ.821.6/667Ε/33452/Ζ1/21−3−2011 (ΦΕΚ. 74ΥΟΟΔ23−3−2011) Υπουργική απόφαση περί συγκρότησης Επιτροπής Αξιολόγησης του προς απόσπαση στα Ευρωπαϊκά Σχολεία διδακτικού προσωπικού, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. Φ.821.6/2547Γ/17232α/Ζ1/3−11−2011 (ΦΕΚ. 400/ΥΟΔΔ/10−11−2011) Υπουργική απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 14 Μαΐου 2012

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ


ΦΕΚ 1535/2013
Τροποποίηση της Φ.821/703Κ/54179/Ζ1/14-05-2012(ΦΕΚ 1714/2012) Υπουργικής Απόφασης

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της αρ. πρ. Φ.821/703K/54179/Z1/14-5-2012 (ΦΕΚ 1714 τ. Β΄) Υπουργικής Απόφασης»

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 9, 10, 11 και 12 του άρθρου 18, του Ν. 4027/2011 «Ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 233/4-11-2011 τ. Α’)
2. Τις διατάξεις των άρθρων 4 και 19 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/19-5-2010 τ.Α΄).
3. Τις διατάξεις του Ν. 3687/2008 (ΦΕΚ τ.Α’ 159/1-8-2008)
4. Το ΠΔ 86/2012 (ΦΕΚ 141/21-6-2012 τ.Α’ ) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
5. Το ν. 3025/2002 (ΦΕΚ τ. Α’ 148/25-6-2002) «Κύρωση της Σύμβασης για το καταστατικό των Ευρωπαϊκών Σχολείων»
6. Την με αρ. πρωτ. Φ.821/703K/54179/Z1/14-5-2012 κανονιστική απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 1714 τ. Β’,16-5-2012) «Καθορισμός προσόντων, όρων, κριτηρίων, οργάνων, τρόπου επιλογής, διαδικασίας απόσπασης προσωπικού στα Ευρωπαϊκά Σχολεία και στα σχολεία Διεθνών Οργανισμών και διάρκεια αυτής», όπως αυτή τροποποιήθηκε με την αρ.πρωτ. Φ.821/ 679T /49183 /Ζ1 10-04-2013 ΥΑ (ΦΕΚ τ. Β’ 968/22-4-2013)
7. Τον Κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης των μελών του αποσπασμένου προσωπικού των Ευρωπαϊκών Σχολείων (2011-04-D-14-fr-2)
8. Τον Κανονισμό εφαρμογής που αφορά στο διορισμό και την αξιολόγηση των Διευθυντών και των Αναπληρωτών Διευθυντών των Ευρωπαϊκών Σχολείων. Κανονισμός εφαρμοζόμενος στο προσωπικό που αναλαμβάνει καθήκοντα από 1ης Σεπτεμβρίου 2009 − 2009−D−422−el−5.
9. Τον Κανονισμό εφαρμογής που αφορά στο διορισμό και την αξιολόγηση των Διευθυντών και των Αναπληρωτών Διευθυντών των Ευρωπαϊκών Σχολείων. Κανονισμός εφαρμοζόμενος στο προσωπικό που αναλαμβάνει καθήκοντα πριν από την 1η Σεπτεμβρίου 2009 – (2003−D−7610−el−7),
10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Η αρ. πρωτ. Φ.821/703K/54179/Z1/14-5-2012 ΥΑ (ΦΕΚ 1714 τ. Β’,16-5-2012) «Καθορισμός προσόντων, όρων, κριτηρίων, οργάνων, τρόπου επιλογής, διαδικασίας απόσπασης προσωπικού στα Ευρωπαϊκά Σχολεία και στα σχολεία Διεθνών Οργανισμών και διάρκεια αυτής» τροποποιείται ως εξής:

1. Η περίπτωση β της παραγράφου 2 του άρθρου 1 αντικαθίσταται ως εξής:

«Μόνιμοι εκπαιδευτικοί της Δημόσιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι έχουν πενταετή τουλάχιστον αναγνωρισμένη διδακτική υπηρεσία ως διδακτικό προσωπικό της οικείας βαθμίδας, μέχρι τις 31 Αυγούστου του σχολικού έτους κατά το οποίο υποβάλλεται η σχετική αίτηση».

2. Οι παράγραφοι 4 και 6 του άρθρου 3 διαγράφονται και μεταβάλλεται αντιστοίχως η αρίθμηση.

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

Σχετικά Άρθρα