edu.klimaka.gr

Αίτηση απόσπασης στο ΔΟΑΤΑΠ

Πρόσκληση Απόσπασης Εκπαιδευτικών Πληροφορικής ΠΕ86 σε Υπουργείο / Διευθύνσεις Εκπαίδευσης 2024 2025

Πρόσκληση Απόσπασης Εκπαιδευτικών Πληροφορικής ΠΕ86 σε Γενική Γραμματεία Υπουργείου Παιδείας / Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης 2024-2025

Αρ.Πρωτ.35482/Α3/05-04-2024/ΥΠΑΙΘΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Πληροφορίες : Αικ. Θεοδοσίου, Μ.Τσάκωνα
Τηλ. : 210-3443622, 210-3443365
Ε-mail : dapsgram(ΣΤΟ)minedu.gov.gr

Θέμα: Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδου Πληροφορικής (ΠΕ86) για υποβολή αιτήσεων απόσπασης στη Γενική Διεύθυνση Ψηφιακών Συστημάτων Υποδομών και Εξετάσεων, στη Γενική Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού για το σχολικό έτος 2024-2025.

Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (Υ.ΠΑΙ.Θ.Α) καλεί τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδου Πληροφορικής (ΠΕ86) που επιθυμούν να αποσπαστούν

 • στη Γενική Διεύθυνση Ψηφιακών Συστημάτων Υποδομών και Εξετάσεων και στη Γενική Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α (συνολικά έως 20 θέσεις),
 • σε Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης (έως 4 θέσεις ανά Περιφερειακή Διεύθυνση) με καθήκοντα την ανάπτυξη και υποστήριξη εφαρμογών πληροφορικής σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α,

να υποβάλουν αίτηση από 08/04/2024 μέχρι 17/04/2024 και ώρα 15:00.

Οι προσφερόμενες θέσεις θα καλύψουν εξαιρετικά επείγουσες υπηρεσιακές ανάγκες που έχουν προκύψει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Οι εκπαιδευτικοί προς απόσπαση δύνανται να απασχοληθούν σε κάποιο/α από τα παρακάτω αντικείμενα

 1. Προγραμματισμός εφαρμογών Web και Desktop σε περιβάλλον .NET
 2. Προγραμματισμός Εφαρμογών Web - PHP (Server Side, Backend)
 3. Προγραμματισμός Εφαρμογών Web (Client Side, Frontend)
 4. Διαχείριση Συστημάτων Windows (Windows System Administrator)
 5. Διαχείριση Συστημάτων Linux (Linux System Administrator)
 6. Διαχείριση Ασφάλειας
 7. Διαχείριση CMS συστημάτων
 8. Διαχείριση Συστήματος ΠΣΗΔΕ (Πληροφοριακό Σύστημα Διακίνησης Εγγράφων)
 9. Τεχνικός Δικτύων και Η/Υ
 10. Διοργάνωση εκπαιδευτικών δράσεων που προωθούν την εκπαιδευτική τεχνολογία και καινοτομία
 11. Άλλες εργασίες συναφείς με τον κλάδο της πληροφορικής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ - ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Δικαίωμα υποβολής αίτησης - υπεύθυνης δήλωσης για απόσπαση έχουν όλοι οι εκπαιδευτικοί Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης κλάδου Πληροφορικής (ΠΕ86), οι οποίοι δεν έχουν τα κωλύματα που αναφέρονται στην αντίστοιχη πρόσκληση του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού με Αρ. Πρωτ. 34880/Ε2/04-04-2024 (ΑΔΑ: 9Ζ8Λ46ΝΚΠΔ-Κ2Υ).

Ανάκληση της αίτησης απόσπασης είναι εφικτή μόνο μέσω του συστήματος ΟΠΣΥΔ μέχρι την Τρίτη, 23 Απριλίου 2024.

Ειδικά οι εκπαιδευτικοί που πρόκειται να αποσπαστούν σε Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης μπορούν να διατεθούν και να εργασθούν στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κατόπιν συνεννόησης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης με την οικεία Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον δεν υπάρχει η απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης. Επιπλέον, δίδεται η δυνατότητα υπερωριακής αμοιβής τους, εφόσον απασχολούνται πέραν του κανονικού ωραρίου τους, κατόπιν υπουργικής απόφασης έγκρισης υπερωριακής αποζημίωσης και βάσει εισήγησης της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου, ήτοι της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α., για τις ανάγκες της οποίας αποσπώνται στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και η οποία ασκεί τον έλεγχο της εργασίας και του παραγόμενου αποτελέσματος. Κατά τα λοιπά εντάσσονται στο προσωπικό των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης και ισχύουν τα προβλεπόμενα για τους αποσπασμένους εκπαιδευτικούς αναφορικά με το ωράριό τους, τη συμμετοχή σε επιμορφωτικά προγράμματα – σεμινάρια - ημερίδες, τη χορήγηση αδειών και τη δυνατότητα άσκησης ιδιωτικού έργου εκτός ωραρίου εργασίας, για το οποίο όμως απαιτείται η σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου για τις ανάγκες της οποίας αποσπώνται στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι αιτήσεις απόσπασης θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΟΠΣΥΔ) και θα πρέπει να επιλέξουν αίτηση απόσπασης στη Γενική Γραμματεία του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α ή σε μία από τις 13 Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Πριν την πρώτη υποβολή αίτησης απόσπασης, οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να εγγραφούν στο ΟΠΣΥΔ, ώστε να αποκτήσουν όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του.

Οδηγίες για την εγγραφή και για την ηλεκτρονική υποβολή αίτησης απόσπασης περιγράφονται στο εγχειρίδιο χρήσης στη διεύθυνση https://opsyd.sch.gr. Αιτήσεις οι οποίες θα αποσταλούν είτε απευθείας στην υπηρεσία ή φορέα στον οποίο ενδιαφέρονται να αποσπαστούν δεν θα ληφθούν υπόψη.

Τα στοιχεία που δηλώνονται στην αίτηση απόσπασης έχουν την έννοια της υπεύθυνης δήλωσης, με βάση τα οριζόμενα στο άρθρο 8 του Ν.1599/86 και ψευδής δήλωση συνεπάγεται κυρώσεις που προβλέπονται από την παράγραφο 6 του άρθρου 22 του ίδιου νόμου.

Η αίτηση των εκπαιδευτικών θα πρέπει να συνοδεύεται από αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.

Οι Διευθυντές Εκπαίδευσης θα πρέπει:

 1. Να κοινοποιήσουν άμεσα την εγκύκλιο σε όλα τα σχολεία αρμοδιότητάς τους, ώστε να λάβουν γνώση οι εκπαιδευτικοί.
 2. Με τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, εντός τριών (3) ημερών, να προβούν στον έλεγχο και την επικύρωση των αιτήσεων απόσπασης των εκπαιδευτικών που υπάγονται οργανικά σ΄ αυτούς, στο Ολοκληρωμένο Ηλεκτρονικό Σύστημα Συλλογής και Διαχείρισης Αιτήσεων Απόσπασης (https://opsyd.sch.gr). Ο έλεγχος θα γίνει σύμφωνα με τα στοιχεία του ατομικού φακέλου των εκπαιδευτικών και τα δηλούμενα στοιχεία της ηλεκτρονικής αίτησης.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

Σχετικά Άρθρα