edu.klimaka.gr

Κριτήρια Απόσπασης Εκπαιδευτικών σε Ευρωπαϊκά Σχολεία

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΆ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

(Δημοσιευμένο στο ΦΕΚ 3326/21-09-2017)

Αρ.Πρωτ.Φ.821/155358/Η2/19-09-2017/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ,
ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ,
ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Emaıl : dipode2(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Πουλοπούλου Κ., Χαλκιαδάκη Αικ.
Τηλέφωνο : 210 3442296, 2294

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της Φ. 821/74513 /Η2/8-5-2017 (Φ.Ε.Κ.: 1742/τ. Β’/19-5-2017) Υ.Α. για τον καθορισμό προσόντων, όρων, κριτηρίων, οργάνων, τρόπου επιλογής , διαδικασίας απόσπασης προσωπικού και διάρκεια αυτής, στα Ευρωπαϊκά Σχολεία και στα σχολεία Διεθνών Οργανισμών»

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παραγράφων 7, 8, και 9 του άρθρου 16, του Ν. 4415/2016 «Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» (Α΄159).
2. Τις διατάξεις του Ν. 3025/2002 «Κύρωση της Σύμβασης για το καταστατικό των Ευρωπαϊκών Σχολείων» (Α΄ 148).
3. Την υπ. αρ. 207880/Υ1/7-12-2016 Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, περί «Ανάθεσης άσκησης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Κωνσταντίνο Ζουράρι» (Β΄ 3936).
4. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 11 του Ν. 2690/1999 (Α΄ 45), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014 (Α΄ 74) και την παρ. 2 του άρθρου 24 του Ν. 4325/2015 (Α΄ 47).
5. Το Π.Δ. 50/2001 «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημοσίου τομέα» (Α΄ 39), όπως ισχύει.
6. Το Π.Δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 210).
7. Τον Κανονισμό εφαρμογής που αφορά στο διορισμό και την αξιολόγηση των Διευθυντών και των Αναπληρωτών Διευθυντών των Ευρωπαϊκών Σχολείων (Ref.:2009-D-422-en-5).
8. Τον Κανονισμό για τα μέλη του αποσπασμένου προσωπικού στα Ευρωπαϊκά Σχολεία (Ref.:2011-04-D-14-en-6).
9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Άρθρο Μόνο

Τροποποιούμε την με αρ. Φ. 821/74513 /Η2/8-5-2017 (Φ.Ε.Κ.: 1742/τ. Β’/19-5-2017) Υ.Α. για τον καθορισμό προσόντων, όρων, κριτηρίων, οργάνων, τρόπου επιλογής ,διαδικασίας απόσπασης προσωπικού και διάρκεια αυτής, στα Ευρωπαϊκά Σχολεία και στα σχολεία Διεθνών Οργανισμών ως εξής:

Η παράγραφος Β. α του άρθρου 6 αντικαθίσταται ως εξής:

α) Διδακτική υπηρεσία (ως διδακτικό προσωπικό Α/θμιας ή/και Β/θμιας Εκπ/σης) πέρα από την απαιτούμενη, σύμφωνα με τα όσα προβλέπει η ελληνική νομοθεσία, 1 μονάδα για κάθε επιπλέον έτος.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

O ΥΠΟΥΡΓΟΣ
KΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

 


(Δημοσιευμένο στο ΦΕΚ 1742/2017)

Αριθμ. Φ. 821/74513 /Η2
Καθορισμός προσόντων, όρων, κριτηρίων, οργάνων, τρόπου επιλογής, διαδικασίας απόσπασης προσωπικού και διάρκεια αυτής, στα Ευρωπαϊκά Σχολεία και στα σχολεία Διεθνών Οργανισμών

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παραγράφων 7, 8, και 9 του άρθρου 16, του ν. 4415/2016 «Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» (Α΄159).
2. Τις διατάξεις του ν. 3025/2002 «Κύρωση της Σύμβασης για το καταστατικό των Ευρωπαϊκών Σχολείων» (Α΄ 148).
3. Την υπ’ αρ. 207880/Υ1/7-12-2016 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, περί «Ανάθεσης άσκησης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Κωνσταντίνο Ζουράρι» (Β΄ 3936).
4. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) και την παρ. 2 του άρθρου 24 του ν. 4325/2015 (Α΄ 47).
5. Το π.δ. 50/2001 «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημοσίου τομέα» (Α΄ 39), όπως ισχύει.
6. Το π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 210).
7. Τον Κανονισμό εφαρμογής που αφορά στο διορισμό και την αξιολόγηση των Διευθυντών και των Αναπληρωτών Διευθυντών των Ευρωπαϊκών Σχολείων (Ref.:2009-D-422-en-5).
8. Τον Κανονισμό για τα μέλη του αποσπασμένου προσωπικού στα Ευρωπαϊκά Σχολεία (Ref.:2011-04-D14-en-6).
9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τα προσόντα, τους όρους, τα κριτήρια, τα όργανα, τον τρόπο επιλογής, τη διαδικασία απόσπασης εκπαιδευτικού και εποπτικού προσωπικού και τη διάρκεια αυτής, στα Ευρωπαϊκά Σχολεία και τα σχολεία διεθνών οργανισμών, ως εξής:

Άρθρο 1
Προσόντα, όροι, διάρκεια απόσπασης

Εκπαιδευτικό και Εποπτικό προσωπικό (Εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Νηπιαγωγοί, Εκπαιδευτικοί Σύμβουλοι, Βιβλιοθηκονόμοι)

1. Υποψήφιοι για απόσπαση στα Ευρωπαϊκά Σχολεία και τα σχολεία διεθνών οργανισμών είναι μόνιμοι δημόσιοι εκπαιδευτικοί λειτουργοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που έχουν άριστη γνώση της επίσημης γλώσσας της χώρας στην οποία λειτουργούν τα σχολεία αυτά ή μιας από τις γλώσσες αγγλική, γαλλική, γερμανική, όταν αυτή δεν είναι η γλώσσα της χώρας απόσπασής τους και αυξημένα τυπικά προσόντα σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 16 του ν.4415/2016 (Α΄ 159) και τον Κανονισμό για τα μέλη του αποσπασμένου προσωπικού στα Ευρωπαϊκά Σχολεία (Ref.: 2011-04-D-14-en-6).

2. Το «Εκπαιδευτικό και Εποπτικό προσωπικό» που διορίζεται, τοποθετείται ή αποσπάται σε Ευρωπαϊκά Σχολεία, αναφέρεται στα άρθρα 1, 6β και 10 του Κανονισμού για τα μέλη του αποσπασμένου προσωπικού στα Ευρωπαϊκά Σχολεία.

Ειδικότερα, στη διαδικασία επιλογής μετέχουν μόνιμοι δημόσιοι εκπαιδευτικοί που πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

α) Έχουν άριστη γνώση της επίσημης γλώσσας της χώρας στην οποία λειτουργούν τα Ευρωπαϊκά Σχολεία ή μιας από τις γλώσσες εργασίας των Ευρωπαϊκών Σχολείων (αγγλική, γαλλική, γερμανική). Τα αποδεικτικά γλωσσομάθειας που πιστοποιούν την άριστη γνώση της ξένης γλώσσας και θα πρέπει να υποβληθούν από τον υποψήφιο, είναι όσα προβλέπονται, σύμφωνα με το άρθρο 28 του π.δ. 50/2001 (Α΄ 39) «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημοσίου τομέα», όπως ισχύει.

β) Εκπαιδευτικοί της Δημόσιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι έχουν πενταετή (05) τουλάχιστον αναγνωρισμένη πραγματική διδακτική υπηρεσία, χωρίς παράλληλη υπηρέτηση σε θέση στελέχους, εντός της τελευταίας δεκαετίας, ως διδακτικό προσωπικό σχολικής μονάδας της οικείας βαθμίδας, μέχρι τις 31 Αυγούστου του σχολικού έτους κατά το οποίο υποβάλλεται η σχετική αίτηση.

γ) Έχουν πιστοποιητικό γνώσης στις νέες τεχνολογίες Επιπέδου Α΄.

δ) Δεν έχουν υπηρετήσει, για οποιονδήποτε λόγο, με απόσπαση σε σχολεία ή Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα του εξωτερικού, συμπεριλαμβανομένων των Ευρωπαϊκών σχολείων για διάστημα μεγαλύτερο του ενός έτους.

3. Η θητεία απόσπασης είναι 9ετής με την επιφύλαξη των άρθρων 28 έως και 35 του Κανονισμού για τα μέλη του αποσπασμένου προσωπικού στα Ευρωπαϊκά Σχολεία και των Κανονισμών για το διορισμό και την Αξιολόγηση των Διευθυντών και Αναπληρωτών Διευθυντών, ως ισχύουν.

Η θητεία υποδιαιρείται σε 3 περιόδους, σύμφωνα με τον Κανονισμό για τα μέλη του αποσπασμένου προσωπικού στα Ευρωπαϊκά Σχολεία (Ref.:2011-04-D-14-en-6):

- μία πρώτη, δοκιμαστική, περίοδο δύο ετών. Κατά τη διάρκεια του δεύτερου έτους θα πραγματοποιείται αξιολόγηση,

- μία δεύτερη περίοδο τριών ετών. Κατά τη διάρκεια του πέμπτου έτους θα πραγματοποιείται μια δεύτερη αξιολόγηση,

- τέλος, μετά και τη δεύτερη θετική αξιολόγηση, ακολουθεί μία τρίτη περίοδος τεσσάρων ετών.

4. Η απόσπαση των εκπαιδευτικών λειτουργών στα σχολεία Διεθνών Οργανισμών διαρκεί για όσο χρόνο ο οικείος οργανισμός θεωρεί τον εκπαιδευτικό απαραίτητο σύμφωνα με τις ανάγκες του και πάντως όχι πέραν των εννέα (9) σχολικών ετών. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, δεόντως αιτιολογημένες, προς το συμφέρον του Σχολείου, μετά από πρόταση του Διευθυντή και με τη σύμφωνη γνώμη του Εθνικού Επιθεωρητή, μπορεί να χορηγείται παράταση ενός έτους από την αρχή η οποία προέβη στην απόσπαση, σύμφωνα με το άρθρο 29(α)(ii) του Κανονισμού για τα μέλη του αποσπασμένου προσωπικού στα Ευρωπαϊκά Σχολεία (Ref.:2011-04-D-14-en-6).

Η συνολική διάρκεια απόσπασης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί τα δέκα (10 ) έτη.

Για τους σκοπούς της παρούσας και των άρθρων 28 και 29 (α) (iii) και (iv) του Κανονισμού για τα μέλη του αποσπασμένου προσωπικού στα Ευρωπαϊκά Σχολεία θεωρείται ότι ο χρόνος απόσπασης του εκπαιδευτικού λογίζεται από την έναρξη του πρώτου έτους απόσπασης, αν ο χρόνος ανάληψης υπηρεσίας του εκπαιδευτικού πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια της περιόδου από 1ης Σεπτεμβρίου έως και 31ης Δεκεμβρίου αυτού του πρώτου έτους απόσπασης. Στην περίπτωση που η απόσπαση πραγματοποιείται από την 1η Ιανουαρίου και μετά, η απόσπαση για τους σκοπούς της παρούσας και των άρθρων 28 και 29(α)(iii) και (iv), όπως ανωτέρω, θεωρείται ότι έχει πραγματοποιηθεί από την 1η Σεπτεμβρίου του επόμενου σχολικού έτους. Στην περίπτωση αυτή δεν μπορεί να χορηγείται η παράταση ενός έτους που αναφέρεται παραπάνω μετά το τέλος των εννέα ετών.

5. Δεν δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση οι εκπαιδευτικοί που έχουν καταδικαστεί σε οποιαδήποτε ποινή για πράξεις ή παραλείψεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 8 του Υπαλληλικού Κώδικα ή έχουν τιμωρηθεί με οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή για την οποία δεν παρήλθε ο χρόνος παραγραφής, καθώς και οι εκπαιδευτικοί εις βάρος των οποίων εκκρεμεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ).

Άρθρο 2
Διαδικασία υποβολής αιτήσεων - Όργανα επιλογής

1. Ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων εκδίδει προκήρυξη για την κάλυψη κενών θέσεων διδακτικού προσωπικού στα Ευρωπαϊκά Σχολεία που δημιουργούνται από τη διακοπή ή τη μη ανανέωση ή/και τη λήξη απόσπασης εκπαιδευτικού/ών, ή για την κάλυψη νέων θέσεων που δημιουργούνται με απόφαση του Ανώτατου Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Σχολείων.

2. Η πλήρωση των κενών θέσεων γίνεται με απόσπαση εκπαιδευτικών (μετά από προκήρυξη) κατά κλάδο, ειδικότητα και προτίμηση της χώρας-έδρας του Σχολείου, σύμφωνα με τις διατάξεις του εκάστοτε ισχύοντος Κανονισμού για τα μέλη του αποσπασμένου προσωπικού στα Ευρωπαϊκά Σχολεία σε συνδυασμό με τις διατάξεις του εθνικού δικαίου και με βάση τον τελικό αξιολογικό πίνακα που καταρτίζεται ανά κλάδο και ειδικότητα για το σκοπό αυτό σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας και ισχύει για τρία (03) ημερολογιακά έτη από την κύρωσή του.

3. Η προκήρυξη εκδίδεται προς κάλυψη των κενών θέσεων εκπαιδευτικών κλάδων που ανακοινώνονται από τα Ευρωπαϊκά Σχολεία, δημοσιεύεται, μέσω ανάρτησης, στην επίσημη ιστοσελίδα (site) του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Π.Ε.Θ.) και με αυτή καλούνται οι δημόσιοι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που έχουν τα νόμιμα προσόντα να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής.

4. Οι αιτήσεις των υποψηφίων υποβάλλονται στη Διεύθυνση Παιδείας Ομογενών, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης και Μειονοτικών Σχολείων (ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε. Μ.Σ.) του ΥΠ.Π.Ε.Θ., σε αποκλειστική προθεσμία και με τον τρόπο που ορίζεται με την προκήρυξη της προηγούμενης παραγράφου, με την οποία επίσης ορίζονται αναλυτικά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση του υποψηφίου, προς διακρίβωση και μοριοδότηση των οριζομένων κριτηρίων, σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 6. Η αίτηση υποψηφιότητας υπέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης. Η ακρίβεια των στοιχείων που αναφέρονται στην αίτηση – δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 ν. 1599/1986).

5. Η ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε.Μ.Σ. συγκεντρώνει τις αιτήσεις των υποψηφίων και διαβιβάζει αυτές μαζί με τα υποβληθέντα δικαιολογητικά στην Επιτροπή της επόμενης παραγράφου.

6. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, συγκροτείται:

A. Τριμελής Επιτροπή αξιολόγησης και μοριοδότησης των τυπικών προσόντων των υποψηφίων (καθηγητών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, δασκάλων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, νηπιαγωγών, εκπαιδευτικών συμβούλων, βιβλιοθηκονόμων και στελεχών που διορίζονται ή τοποθετούνται στα Ευρωπαϊκά Σχολεία ή αποσπώνται σ’ αυτά και περιγράφονται στα άρθρα 1, 3, 4, 6α, 6β και 10 του Κανονισμού για τα μέλη του αποσπασμένου προσωπικού στα Ευρωπαϊκά Σχολεία (Ref.:2011-04-D-14-en-6), η σύνθεση της οποίας έχει ως εξής:

α) Ο Εθνικός Επιθεωρητής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ως Πρόεδρος, όταν επιλέγονται εκπαιδευτικοί της αντίστοιχης βαθμίδας, με αναπληρωτή του αυτόν της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή, αντίστοιχα, ο Εθνικός Επιθεωρητής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ως Πρόεδρος, όταν επιλέγονται εκπαιδευτικοί γι’ αυτή τη βαθμίδα, με αναπληρωτή του αυτόν της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

β) Ο Διευθυντής ή Αναπληρωτής Διευθυντής της ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε.Μ.Σ. του ΥΠ.Π.Ε.Θ. που ορίζεται με τον αναπληρωτή του, Προϊστάμενο Τμήματος της ίδιας Διεύθυνσης, ως μέλος.

γ) Ένας εκπρόσωπος του Δ.Σ. της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας (Δ.Ο.Ε.) ως μέλος με τον αναπληρωτή του, όταν επιλέγονται εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ή ένας εκπρόσωπος του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (Ο.Λ.Μ.Ε.) με τον αναπληρωτή του, όταν επιλέγονται εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Β. Πενταμελής Επιτροπή αξιολόγησης και μοριοδότησης της προφορικής συνέντευξης των υποψηφίων, και κατάρτισης του τελικού αξιολογικού πίνακα, η σύνθεση της οποίας έχει ως εξής:

α) Ο Εθνικός Επιθεωρητής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ως Πρόεδρος, όταν επιλέγονται εκπαιδευτικοί της αντίστοιχης βαθμίδας, με αναπληρωτή του αυτόν της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή, αντίστοιχα, ο Εθνικός Επιθεωρητής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ως Πρόεδρος, όταν επιλέγονται εκπαιδευτικοί γι’ αυτή τη βαθμίδα, με αναπληρωτή του αυτόν της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

β) Ο Διευθυντής ή ο Αναπληρωτής Διευθυντής της
ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε.Μ.Σ. του ΥΠ.Π.Ε.Θ. που ορίζεται με τον αναπληρωτή του, Προϊστάμενο Τμήματος της ίδιας Διεύθυνσης, ως μέλος.

γ) Ένας εκπρόσωπος του Δ.Σ. της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας (Δ.Ο.Ε.) ως μέλος με τον αναπληρωτή του, όταν επιλέγονται εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ή ένας εκπρόσωπος του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (Ο.Λ.Μ.Ε.) με τον αναπληρωτή του, όταν επιλέγονται εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

δ) Σχολικοί Σύμβουλοι:
αα) Δύο από τους κλάδους ΠΕ02 (Φιλολόγων) ή ΠΕ03 (Μαθηματικών) ή ΠΕ04 (Φυσικών Επιστημών), όταν επιλέγονται εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,
ββ) Ένας της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης με έναν εκ των ανωτέρω της Δευτεροβάθμιας, όταν επιλέγονται εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, που ορίζονται με τους αναπληρωτές τους, ως μέλη.

Στην Επιτροπή αξιολόγησης της προφορικής συνέντευξης των υποψηφίων, μπορεί να προσκαλείται και να παρευρίσκεται, ως παρατηρητής -χωρίς δυνατότητα μοριοδότησης- ένας Διευθυντής ή Υποδιευθυντής Ευρωπαϊκού Σχολείου. Τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής του θα καλύπτονται από το αντίστοιχο Ευρωπαϊκό Σχολείο.

Γ. Τριμελής Επιτροπή Ενστάσεων, με αποστολή την εξέταση των τυχόν ενστάσεων που θα υποβληθούν από τους υποψήφιους σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας και την έκδοση πορίσματος επ’ αυτών, η σύνθεση της οποίας έχει ως εξής:
α) Ένας Νομικός σύμβουλος ή Πάρεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, που ορίζεται με τον αναπληρωτή του, ως Πρόεδρος.
β) Ο Διευθυντής ή ο Αναπληρωτής Διευθυντής της ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε.Μ.Σ. του ΥΠ.Π.Ε.Θ. που ορίζεται με τον αναπληρωτή του, Προϊστάμενο Τμήματος της ίδιας Διεύθυνσης, ως μέλος.
γ) Ένας εκπρόσωπος του Δ.Σ. της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας (Δ.Ο.Ε.) ως μέλος με τον αναπληρωτή του, όταν επιλέγονται εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ή ένας εκπρόσωπος του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (Ο.Λ.Μ.Ε.) με τον αναπληρωτή του, όταν επιλέγονται εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

7. Χρέη γραμματέα, βοηθού γραμματέα, καθώς και των αναπληρωτών τους, ασκούν υπάλληλοι της ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε.Μ.Σ. διοικητικοί ή εκπαιδευτικοί, οι οποίοι ορίζονται με την ίδια Υπουργική Απόφαση συγκρότησης των Επιτροπών.

8. Η θητεία των μελών της Επιτροπής και των γραμματέων της προηγουμένης παραγράφου, ορίζεται διετής.
Κατ’ εξαίρεση, παρατείνεται αυτοδικαίως, εφόσον κατά τη λήξη της θητείας της βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία επιλογής εκπαιδευτικών προς απόσπαση, για όσο χρόνο απαιτείται για την ολοκλήρωση του έργου της, με τη δημοσίευση του τελικού αξιολογικού πίνακα που θα συντάξει στην επίσημη ιστοσελίδα του ΥΠ.Π.Ε.Θ..

9. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας ορίζονται οι εξεταστές των ξένων γλωσσών εργασίας των Ευρωπαϊκών Σχολείων (αγγλική, γαλλική, γερμανική) ή της επίσημης γλώσσας της χώρας στην οποία λειτουργούν τα σχολεία, οι οποίοι θα έχουν την ιδιότητα του Σχολικού Συμβούλου αντίστοιχης ειδικότητας για κάθε εξεταζόμενο μάθημα με τον νόμιμο αναπληρωτή τους.

Άρθρο 3
Κρίση, επιλογή και τοποθέτηση

1. Η Τριμελής Επιτροπή αξιολόγησης των τυπικών προσόντων των υποψηφίων της περίπτ. Α΄ της παρ. 6 του άρθρου 2, στο πρώτο στάδιο της διαδικασίας:

α) Αντιπαραβάλλει (διοικητική επαλήθευση) τα στοιχεία της αίτησης με το περιεχόμενο των φακέλων των δικαιολογητικών. Προσόντα που αναφέρονται στην αίτηση αλλά δεν τεκμηριώνονται με την υποβολή των αντίστοιχων δικαιολογητικών δεν θα ληφθούν υπόψη και δεν θα μοριοδοτηθούν για την τελική κατάταξη των υποψηφίων. Ακολούθως, διαπιστώνει ποιοι από τους υποψηφίους έχουν τα τυπικά προσόντα για να γίνουν δεκτοί στη διαδικασία επιλογής και ποιοι αποκλείονται και καταρτίζει σχετικούς πίνακες (Α και Β, αντίστοιχα), τους οποίους κοινοποιεί στην ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε.Μ.Σ., προκειμένου να δημοσιοποιηθούν στην επίσημη ιστοσελίδα (site) του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Π.Ε.Θ.).

β) Ο πίνακας της πρώτης περίπτωσης της προηγούμενης παραγράφου (πίνακας Α) καταρτίζεται αλφαβητικά, παρατίθεται δε σε αυτόν, παραπλεύρως του ονόματος εκάστου υποψηφίου, το σύνολο των μονάδων που προκύπτουν από τα μοριοδοτούμενα κριτήρια του επόμενου άρθρου, ανά κατηγορία κριτηρίων.

γ) Ο αλφαβητικός πίνακας των υποψηφίων αναρτάται στην ιστοσελίδα (site) του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

2. Τυχόν ενστάσεις κατά των ανωτέρω πινάκων υποβάλλονται ενώπιον της Επιτροπής Ενστάσεων εγγράφως σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησής τους στην ιστοσελίδα του ΥΠ.Π.Ε.Θ.
Ενστάσεις κατά του πίνακα συνολικά, ή κατά του συνόλου των υποψηφίων που προηγούνται του ενιστάμενου, απορρίπτονται.

3. Οι ενστάσεις υποβάλλονται ιδιοχείρως, ή ηλεκτρονικά ή αποστέλλονται με εταιρεία ταχυμεταφορών, στο κεντρικό πρωτόκολλο του ΥΠ.Π.Ε.Θ., υπόψη της Επιτροπής Ενστάσεων.
Εάν η τελευταία ημέρα της ανωτέρω προθεσμίας υποβολής ενστάσεων είναι Σάββατο ή ημέρα αργίας των Δημοσίων Υπηρεσιών, τότε η προθεσμία παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Ενστάσεις που περιέρχονται στην υπηρεσία μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής ή ενστάσεις που έχουν περιέλθει στην υπηρεσία με άλλον τρόπο από αυτόν που περιγράφεται στην παρούσα, θεωρούνται εκπρόθεσμες ή άκυρες και δεν εξετάζονται, με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου.

4. Στην περίπτωση αποστολής ενστάσεων με εταιρεία ταχυμεταφορών, ως τελική ημερομηνία λήψης λογίζεται από την Επιτροπή Ενστάσεων η ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος, μετά την αποσφράγισή του, επισυνάπτεται στην αίτηση ή την ένσταση του υποψηφίου. Μετά το πέρας της ως άνω ημερομηνίας, οι ενστάσεις θεωρούνται εκπρόθεσμες.

5. Η Επιτροπή Ενστάσεων παραδίδει τα αποτελέσματα/πορίσματά της στην Τριμελή Επιτροπή αξιολόγησης και μοριοδότησης των τυπικών προσόντων των υποψηφίων, προκειμένου, βάσει αυτών, να συνταχθούν νέοι πίνακες, οι οποίοι δημοσιεύονται στην επίσημη ιστοσελίδα (site) του ΥΠ.Π.Ε.Θ. και κοινοποιούνται στην Πενταμελή Επιτροπή.

6. Ακολούθως, η Πενταμελής Επιτροπή ορίζει τις ημερομηνίες πρόσκλησης των υποψηφίων που συγκαταλέγονται στον πίνακα των υποψηφίων, οι οποίοι διαθέτουν τα τυπικά προσόντα στην προφορική εξέταση των ξένων γλωσσών και στην προφορική συνέντευξη, καθώς και τον τόπο πραγματοποίησής τους. Οι ημερομηνίες της προφορικής συνέντευξης και ο τόπος πραγματοποίησής τους αναρτώνται στην επίσημη ιστοσελίδα του ΥΠ.Π.Ε.Θ..

7. Η αξιολόγηση της γνώσης ξένης γλώσσας στον προφορικό λόγο, από τους εξεταστές που ορίζονται στην παράγραφο 9 του άρθρου 2, η οποία αντιστοιχεί στα δηλωθέντα από τον υποψήφιο πτυχία γλωσσομάθειας, προηγείται χρονικά της προφορικής συνέντευξης, στην οποία προσέρχεται ο υποψήφιος που θα διασφαλίσει τη βάση των πέντε (05) μονάδων στην προαπαιτούμενη ξένη γλώσσα.
Κατά την προφορική συνέντευξη, ο υποψήφιος αξιολογείται στους άξονες της περίπτ. γ΄ της ενότητας Γ΄ του άρθρου 4.

8. Μετά το πέρας της προφορικής συνέντευξης όλων των υποψηφίων, η πενταμελής Επιτροπή παραδίδει στην αρμόδια Διεύθυνση αξιολογική κρίση με βαθμολογία, η οποία αιτιολογείται στα Φύλλα Αξιολόγησης που συντάσσονται από τα μέλη της Επιτροπής για κάθε υποψήφιο ξεχωριστά, αφού συνυπολογίσει τις μονάδες των κριτηρίων του άρθρου 4 και την προφορική συνέντευξη των υποψηφίων, προκειμένου να καταρτιστούν με αξιολογική σειρά πίνακες επιλογής κατά εκπαιδευτικό κλάδο ή/και ειδικότητα.
Οι υποψήφιοι που δεν προσέρχονται στην προφορική συνέντευξη αποκλείονται από την διαδικασία επιλογής.

9. Σε περίπτωση ισοβαθμίας προηγείται κατά σειρά ο έχων:

α) άριστη γνώση της επίσημης ή μίας από τις επίσημες γλώσσες της χώρας ή της περιοχής όπου εδρεύει το σχολείο, όταν αυτή δεν είναι μία εκ των τριών γλωσσών εργασίας των Ευρωπαϊκών Σχολείων (αγγλική, γαλλική, γερμανική).

β) άριστη γνώση μίας δεύτερης εκ των τριών γλωσσών εργασίας των Ευρωπαϊκών Σχολείων,

γ) μεγαλύτερη διδακτική προϋπηρεσία,

δ) διδακτορικό δίπλωμα (άρθρο 4 Α α΄),

ε) μεταπτυχιακό δίπλωμα (άρθρο 4 Α β΄) και

στ) την καλύτερη γνώση των νέων τεχνολογιών.

10. Οι προσωρινοί πίνακες των παραγράφων 3 και 4 υποβάλλονται από τον Πρόεδρο της Πενταμελούς Επιτροπής αξιολόγησης και μοριοδότησης των τυπικών προσόντων, στη ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε.Μ.Σ., η οποία τους αναρτά στην επίσημη ιστοσελίδα (site) του ΥΠ.Π.Ε.Θ..

11. Τυχόν ενστάσεις κατά των ανωτέρω πινάκων υποβάλλονται, ενώπιον της Επιτροπής Ενστάσεων, εγγράφως σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησής τους στην ιστοσελίδα του ΥΠ.Π.Ε.Θ..

12. Τα αποτελέσματα/πορίσματα της Επιτροπής ενστάσεων παραδίδονται στην Πενταμελή Επιτροπή αξιολόγησης και μοριοδότησης των τυπικών προσόντων των υποψηφίων, προκειμένου, βάσει αυτών, να συνταχθούν οι τελικοί αξιολογικοί πίνακες, τους οποίους διαβιβάζει εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την κατάρτισή τους δια της ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε.Μ.Σ. στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων προς κύρωση.
Μετά την κύρωσή τους αναρτώνται στην επίσημη ιστοσελίδα (site) του ΥΠ.Π.Ε.Θ. και ισχύουν για τρία (03) ημερολογιακά έτη από την κύρωσή τους.

13. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, οι εγγεγραμμένοι στους κυρωθέντες πίνακες του οικείου εκπαιδευτικού κλάδου, κατά τη σειρά εγγραφής τους, τοποθετούνται σε κενές θέσεις εκπαιδευτικών των Ευρωπαϊκών Σχολείων και των σχολείων των Διεθνών Οργανισμών, λαμβανομένων υπόψη των δηλώσεων των θέσεων προτίμησης.

14. Ο επιλεγείς για την τοποθέτηση εκπαιδευτικός, ενημερώνεται με μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας από την ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε.Μ.Σ., το οποίο κοινοποιείται και στη Δ/νση Εκπ/σης όπου υπάγεται οργανικά. Ο εκπαιδευτικός υποχρεούται, εντός τριών (03) εργασίμων ημερών από την έγγραφη ενημέρωσή του από την ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε.Μ.Σ., να αποδεχθεί την τοποθέτησή του με μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail), κοινοποιούμενο στη Δ/νση Εκπ/σης όπου υπάγεται οργανικά, και να δεσμευτεί να μάθει τη γλώσσα ή μία από τις επίσημες γλώσσες της χώρας έδρας του Σχολείου.
 Μετά την άπρακτη πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας διαγράφεται οριστικά από τον πίνακα και στην προς κάλυψη θέση τοποθετείται ο επόμενος στον πίνακα εκπαιδευτικός.

Άρθρο 4
Κριτήρια Επιλογής

Τα κριτήρια επιλογής για την απόσπαση του εκπαιδευτικού και εποπτικού προσωπικού της παρ. 2 του άρθρου 1 στα Ευρωπαϊκά Σχολεία και στα σχολεία των Διεθνών Οργανισμών διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες και αποτιμώνται σε αξιολογικές μονάδες (μόρια) ως εξής:

Α. Επιστημονική και παιδαγωγική κατάρτιση και συγκρότηση

Τίτλος

Μονάδες

α) Διδακτορικό δίπλωμα

6

β) Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης (master) ή άλλο ισότιμο

3

Η κατοχή δεύτερου διδακτορικού μοριοδοτείται με δύο (2) μονάδες.

Η κατοχή δεύτερου μεταπτυχιακού διπλώματος μοριοδοτείται με μία(1) μονάδα.

γ) Κατοχή δεύτερου πανεπιστημιακού πτυχίου

2

δ) Κατοχή πτυχίου διετούς μετεκπαίδευσης (μόνο για εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ70)

2

ε) Γνώση ξένης γλώσσας

ε.1) Επίσημη γλώσσα της χώρας έδρας του σχολείου

i) επίπεδο Γ2

4

ii) επίπεδο Γ1

3,50

iii) επίπεδο Β2

3

ε.2) Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας (Αγγλικά-Γαλλικά-Γερμανικά)

i) επίπεδο Γ2

3

ii) επίπεδο Γ1

2,50

iii) επίπεδο Β2

2

στ) Γνώση τρίτης ξένης γλώσσας (Αγγλικά-Γαλλικά-Γερμανικά)

i) επίπεδο Γ2

2

ii) επίπεδο Γ1

1,50

iii) επίπεδο Β2

1

ζ) Άλλες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

i) επίπεδο Γ2

1,50

ii) επίπεδο Γ1

1

iii) επίπεδο Β2

0,50

Για την ίδια γλώσσα μοριοδοτείται μόνο το ανώτερο επίπεδο. Η γλωσσομάθεια και για τις τρείς γλώσσες εργασίας
αποδεικνύεται σύμφωνα με τα εκάστοτε οριζόμενα από τον ΑΣΕΠ.

η) Πιστοποιητικό γνώσης στις νέες τεχνολογίες:

Β’ Επίπεδο είτε ΠΑ.Κ.Ε.(Πανεπιστ. Κέντρα Εκπ/σης)

2

Β. Υπηρεσιακή κατάσταση και διδακτική εμπειρία

Β. 1. Εκπαιδευτικοί/ Εκπαιδευτικοί-Βιβλιοθηκονόμοι

Τίτλος

Μονάδες

α) Διδακτική υπηρεσία (ως διδακτικό προσωπικό Α/θμιας ή/και Β/θμιας Εκπ/σης) πέρα από την απαιτούμενη πενταετία 1 μονάδα για κάθε επιπλέον έτος

μέχρι 8

β) Αυτόνομο διδακτικό έργο σε ΑΕΙ-ΤΕΙ (σύμφωνα με το π.δ. 407/1980 ή με ανάθεση διδασκαλίας από
το αρμόδιο κατά νόμο όργανο του ιδρύματος) 0,50 μονάδα για κάθε έτος

μέχρι 2

γ) Η αποδεδειγμένη συμμετοχή σε δραστηριότητες του σχολικού βίου (θεατρικές, πολιτιστικές, περιβαλλοντικές, αγωγής υγείας κ.ά.) καθώς και δραστηριότητες εφαρμογής καινοτόμων προγραμμάτων, που υλοποιήθηκαν από τον υποψήφιο εκπαιδευτικό με μαθητές εντός τάξης, 0,25 μονάδες ανά δράση και έως 0,50 ανά σχολικό έτος.

Σημ: Δεν μοριοδοτείται η παρακολούθηση επιμορφωτικών προγραμμάτων, σεμιναρίων, συνεδρίων κλπ., καθώς και οι ανωτέρω δράσεις που εμπίπτουν αμιγώς στα καθήκοντα της θέσης του υποψηφίου.

μέχρι 3

δ)Αυτόνομεςεπιμορφώσειςαπόπιστοποιημένουςφορείς,άνωτων100ωρών έκαστη,0,50μονάδαγιακάθεμία

μέχρι 1

 

Β.2. Εκπαιδευτικοί Σύμβουλοι

Τίτλος

Μονάδες

α) Διδακτική υπηρεσία (ως διδακτικό προσωπικό Α/θμιας ή/και Β/θμιας Εκπ/σης) πέρα από την απαιτούμενη πενταετία 1 μονάδα για κάθε επιπλέον έτος

μέχρι 8

β) i) Αυτόνομο διδακτικό έργο σε ΑΕΙ-ΤΕΙ (σύμφωνα με το π.δ. 407/1980 ή με ανάθεση διδασκαλίας από το αρμόδιο κατά νόμο όργανο του ιδρύματος) 0,50 μονάδα για κάθε έτος

ii) Αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία σε δομές συμβουλευτικής και συγκεκριμένα:
1. υπηρεσία σε θέση Σχολικού Συμβούλου
2. υπηρεσία σε θέση Υπευθύνου Κέντρου Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ)
3. υπηρεσία σε θέση Υπευθύνου Αγωγής Υγείας
4. υπηρεσία σε θέση Υπευθύνου Συμβουλευτικών Σταθμών Νέων
5. υπηρεσία σε θέση Υπευθύνου ΣΕΠ-ΚΕ.ΣΥ.Π (Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού-Κέντρου Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού),
0,50 μονάδες για κάθε έτος (μέχρι 2 μονάδες)

μέχρι 4

γ) Η αποδεδειγμένη συμμετοχή σε δραστηριότητες του σχολικού βίου (θεατρικές, πολιτιστικές, περιβαλλοντικές, αγωγής υγείας κ.ά.) καθώς και δραστηριότητες εφαρμογής καινοτόμων προγραμμάτων, που υλοποιήθηκαν από τον υποψήφιο εκπαιδευτικό με μαθητές εντός τάξης, 0,50 μονάδες ανά σχολικό έτος.

Σημ: Δεν μοριοδοτείται η παρακολούθηση επιμορφωτικών προγραμμάτων, σεμιναρίων, συνεδρίων κλπ., καθώς και οι ανωτέρω δράσεις που εμπίπτουν αμιγώς στα καθήκοντα της θέσης του υποψηφίου.

μέχρι 3

δ)Αυτόνομες επιμορφώσεις από πιστοποιημένους φορείς, άνω των 100 ωρών έκαστη, 0,50 μονάδα για κάθε μία

μέχρι 1

 

Γ. Συνέντευξη

Τίτλος

Μονάδες

α) Γνώση της προαπαιτούμενης ξένης γλώσσας στον προφορικό λόγο

μέχρι 10 μονάδες

β) Γνώση έως δύο άλλων γλωσσών εργασίας των Ευρωπαϊκών Σχολείων στον προφορικό λόγο (Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική)

(Προϋπόθεση συμμετοχής του/της υποψηφίου/ας στο στάδιο της προφορικής συνέντευξης είναι η συγκέντρωση πέντε (05) μονάδων (βάση) στην πρώτη ξένη γλώσσα)

μέχρι 5 μονάδες η κάθε γλώσσα (μέγιστο σύνολο 10 μονάδες)

γ) Η Συνέντευξη στοχεύει στη διαμόρφωση μιας πιο ολοκληρωμένης εικόνας για τη συγκρότηση, την προσωπικότητα, τις ικανότητες και τον επαγγελματισμό του εκπαιδευτικού.

Ο υποψήφιος πρέπει να μπορεί να αποδεικνύει ότι κατέχει ικανότητες:

i) στον σχεδιασμό, τον προγραμματισμό και την εφαρμογή των εκπαιδευτικών μεθόδων, καθώς και επαρκή γνώση του προγράμματος σπουδών που εφαρμόζουν τα Ευρωπαϊκά Σχολεία,1

ii) στην αξιοποίηση διαφοροποιημένης και ευέλικτης διδακτικής μεθοδολογίας, ώστε να διαχειρίζεται αποτελεσματικά πολυπολιτισμικά μαθησιακά περιβάλλοντα,

iii) στη διαπολιτισμική επικοινωνία και στην καινοτόμο δράση,

iv) συνεργατικότητας (με όλους τους εμπλεκόμενους της μαθησιακής κοινότητας) και

v) αυτόνομης επαγγελματικής εξέλιξης (συμμετοχή σε επαγγελματική επιμόρφωση).

μέχρι 15

1 https://www.eursc.eu/fr/European-Schools/studies-certificates/studies-organisation
https://www.eursc.eu/fr/European-Schools/studies-certificates/syllabuses
https://www.eursc.eu/fr/European-Schools/studies-certificates/European-Baccalaureate
https://www.eursc.eu/fr/European-Schools/studies-certificates/educational-support

Άρθρο 5
Στελέχη (Διευθυντές, Αναπληρωτές Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Αναπληρωτές Διευθυντές Νηπιαγωγείων και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης)

1. Όταν μία θέση Διευθυντή ή Αναπληρωτή Διευθυντή είναι κενή σε ένα Ευρωπαϊκό Σχολείο, ο Γενικός Γραμματέας των Ευρωπαϊκών Σχολείων ανακοινώνει στις αντιπροσωπείες των χωρών που έχουν δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας τη θέση που πρέπει να καλυφθεί.

2. Εάν δεν υπάρχουν αιτήσεις μετάθεσης ή αν το Συμβούλιο Επιθεωρητών εκτιμά ότι αυτές δεν είναι προς το συμφέρον της Υπηρεσίας, ο Γενικός Γραμματέας καταρτίζει, λαμβάνοντας υπόψη τους κανόνες που καθορίζονται στο σημείο IV(2009-D-422-EL-5), τον κατάλογο των κρατών μελών που μπορούν να ορίσουν υποψηφίους για τις διάφορες προς πλήρωση θέσεις και καλεί τις ενδιαφερόμενες χώρες να τον πληροφορήσουν για το ενδεχόμενο ενδιαφέρον τους για τη θέση.

3. Εφόσον η ελληνική αντιπροσωπεία εκδηλώσει ενδιαφέρον για την πλήρωσή της με απόσπαση, η θέση αυτή με την υποβολή της σχετικής υποψηφιότητας στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα των Ευρωπαϊκών Σχολείων, προκηρύσσεται από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

4. Η επιλογή των υποψηφίων από τα Κράτη Μέλη θα πρέπει να γίνεται μετά από επίσημη δημοσίευση, σύμφωνα με κριτήρια ανάλογα με εκείνα που ισχύουν στα κράτη για το διορισμό σε θέση ευθύνης στη δημόσια διοίκηση.

5. Ειδικότερα, οι υποψήφιοι για απόσπαση στα Ευρωπαϊκά Σχολεία για την κάλυψη θέσεων Διευθυντών/Αναπληρωτών Διευθυντών πρέπει να τηρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

α) Πρέπει να γνωρίζουν τουλάχιστον δύο γλώσσες εκ των τριών γλωσσών εργασίας (αγγλικά - γαλλικά - γερμανικά). Πρέπει να γνωρίζουν άριστα (επίπεδο Γ2) μία εκ των γλωσσών εργασίας και καλά (επίπεδο Β2) μια δεύτερη γλώσσα εργασίας.
 Το επίπεδο γλωσσομάθειας αποδεικνύεται σύμφωνα με τα εκάστοτε οριζόμενα από τον ΑΣΕΠ. Η διαπίστωση του επιπέδου γλωσσομάθειας στον προφορικό λόγο γίνεται όπως προβλέπεται στις περίπτ. α΄ και β΄ της ενότητας Γ΄ του άρθρου 6 .

β) Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα κατάληψης θέσης Διευθυντή σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην ημεδαπή (υποψήφιοι για θέση Διευθυντή ή Αναπληρωτή Διευθυντή Δευτεροβάθμιας) ή τη Διεύθυνση σχολικής μονάδας Πρωτοβάθμιας (για τους υποψήφιους σε θέση Αναπληρωτή Διευθυντή του Νηπιαγωγείου και της Πρωτοβάθμιας), όπως ορίζονται από τον Κανονισμό Εφαρμογής που αφορά στο διορισμό και την αξιολόγηση των Διευθυντών και των Αναπληρωτών Διευθυντών των Ευρωπαϊκών Σχολείων (Ref.:2009-D-422-en-5,Κεφ.ΙΙ παρ.2), με τις εκάστοτε τροποποιήσεις του.
 Ειδικότερα, ως Διευθυντές ή Αναπληρωτές Διευθυντές επιλέγονται εκπαιδευτικοί της οικείας βαθμίδας σύμφωνα με τα όσα προβλέπει η ελληνική νομοθεσία για την επιλογή Διευθυντών/Υποδιευθυντών σχολικών μονάδων.

γ) Οι υποψήφιοι πρέπει να μπορούν να ολοκληρώσουν τουλάχιστον την πρώτη θητεία πέντε (5) ετών, λαμβανομένης υπόψη προς τούτο της ηλικίας του/της υποψήφιου/ας και του υπολειπόμενου μέχρι την υποχρεωτική συνταξιοδότησή του/της χρόνου (υπό την επιφύλαξη θετικής αξιολόγησης κατά τη διάρκεια του 2ου έτους υπηρεσίας).

δ) Έχουν πιστοποιητικό γνώσης στις νέες τεχνολογίες Επιπέδου Α΄.

6. Η διάρκεια της θητείας ενός Διευθυντή ή ενός Αναπληρωτή Διευθυντή είναι 9ετής και υποδιαιρείται σε 3 περιόδους:

- μία πρώτη, δοκιμαστική, περίοδο δύο ετών. Κατά τη διάρκεια του δεύτερου έτους θα πραγματοποιείται αξιολόγηση,

- μία δεύτερη περίοδο τριών ετών. Κατά τη διάρκεια του πέμπτου έτους θα πραγματοποιείται μια δεύτερη αξιολόγηση,

- τέλος, μετά και τη δεύτερη θετική αξιολόγηση, ακολουθεί μία τρίτη περίοδος τεσσάρων ετών.

Σε περίπτωση μετάθεσης, η συνολική διάρκεια της θητείας στα δύο Σχολεία είναι δέκα έτη. Αυτή η συνολική διάρκεια δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί τα 10 έτη.

7. Με την προκήρυξη της παρ. 3, που εκδίδεται όποτε καταστεί αναγκαίο και δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα (site) του ΥΠ.Π.Ε.Θ., καλούνται οι δημόσιοι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που έχουν τα νόμιμα προσόντα να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής.

8. Η Τριμελής Επιτροπή αξιολόγησης των τυπικών προσόντων της περίπτ. Α΄ της παρ. 6 του άρθρου 2, αντιπαραβάλλει (διοικητική επαλήθευση) τα στοιχεία της αίτησης με το περιεχόμενο των φακέλων των δικαιολογητικών. Προσόντα που αναφέρονται στην αίτηση, αλλά δεν τεκμηριώνονται με την υποβολή των αντίστοιχων δικαιολογητικών, δεν θα ληφθούν υπόψη και δεν θα μοριοδοτηθούν για την τελική κατάταξη των υποψηφίων. Ακολούθως, διαπιστώνει ποιοι από τους υποψηφίους έχουν τα τυπικά προσόντα για να γίνουν δεκτοί στη διαδικασία επιλογής και ποιοι αποκλείονται και καταρτίζει σχετικούς πίνακες (Α και Β, αντίστοιχα), τους οποίους κοινοποιεί στην ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε.Μ.Σ., προκειμένου να δημοσιοποιηθούν στην επίσημη ιστοσελίδα (site) του ΥΠ.Π.Ε.Θ..

9. Ο πίνακας της πρώτης περίπτωσης της προηγούμενης παραγράφου (πίνακας Α) καταρτίζεται αλφαβητικά, παρατίθενται δε σε αυτόν, παραπλεύρως του ονόματος εκάστου υποψηφίου, το σύνολο των μονάδων που προκύπτουν από τα μοριοδοτούμενα κριτήρια του επόμενου άρθρου 6 της παρούσας, ανά κατηγορία κριτηρίων.

10. Ο αλφαβητικός πίνακας των υποψηφίων αναρτάται στην ιστοσελίδα (site) του ΥΠ.Π.Ε.Θ. και οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα υποβολής ένστασης κατ’ αυτού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 2 έως 5 του άρθρου 3.

11. Η Πενταμελής Επιτροπή αξιολόγησης και μοριοδότησης της προφορικής συνέντευξης των υποψηφίων ορίζει τις ημερομηνίες πρόσκλησης σε προφορική εξέταση των υποψηφίων που συγκαταλέγονται στον πίνακα των υποψηφίων, οι οποίοι διαθέτουν τα τυπικά προσόντα στην προφορική εξέταση των ξένων γλωσσών και στην προφορική συνέντευξη, καθώς και τον τόπο πραγματοποίησής τους . Οι ημερομηνίες της προφορικής συνέντευξης και ο τόπος πραγματοποίησής τους αναρτώνται στην επίσημη ιστοσελίδα (site) του ΥΠ.Π.Ε.Θ..

12. Η αξιολόγηση της γνώσης ξένης γλώσσας στον προφορικό λόγο, από τους εξεταστές που ορίζονται στην παράγραφο 9 του άρθρου 2, η οποία αντιστοιχεί στα δηλωθέντα από τον υποψήφιο πτυχία γλωσσομάθειας, προηγείται χρονικά της προφορικής συνέντευξης, στην οποία προσέρχεται ο υποψήφιος που θα διασφαλίσει τη βάση των πέντε (05) μονάδων στην προαπαιτούμενη ξένη γλώσσα.
 Κατά την προφορική συνέντευξη, ο υποψήφιος αξιολογείται στους άξονες της περίπτ. γ΄ της ενότητας Δ΄ του άρθρου 6.

13. Μετά το πέρας της προφορικής συνέντευξης όλων των υποψηφίων, η Πενταμελής Επιτροπή παραδίδει στη ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε.Μ.Σ. αξιολογική κρίση με βαθμολογία, η οποία αιτιολογείται στα Φύλλα Αξιολόγησης που συντάσσονται από τα μέλη της Επιτροπής για κάθε υποψήφιο ξεχωριστά, αφού συνυπολογίσει τις μονάδες των κριτηρίων του άρθρου 6 και την προφορική συνέντευξη των υποψηφίων, προκειμένου να καταρτιστεί με αξιολογική σειρά πίνακας επιλογής.
Οι υποψήφιοι που δεν προσέρχονται στην προφορική συνέντευξη αποκλείονται από την διαδικασία επιλογής.

14. Σε περίπτωση ισοβαθμίας προηγείται κατά σειρά ο έχων:

α) άριστη γνώση της επίσημης ή μίας από τις επίσημες γλώσσες της χώρας ή της περιοχής όπου εδρεύει το σχολείο, όταν αυτή δεν είναι μία εκ των τριών γλωσσών εργασίας των Ευρωπαϊκών Σχολείων (αγγλική, γαλλική, γερμανική) και καλή γνώση μίας εκ των τριών γλωσσών εργασίας των Ευρωπαϊκών Σχολείων,

β) άριστη γνώση μίας εκ των τριών γλωσσών εργασίας των Ευρωπαϊκών Σχολείων,

γ) μεγαλύτερη διδακτική προϋπηρεσία,

δ) διδακτορικό δίπλωμα (άρθρo 6 Α α),

ε) μεταπτυχιακό δίπλωμα (άρθρο 6 Α β) και

στ) την καλύτερη γνώση των νέων τεχνολογιών.

15. Οι προσωρινοί πίνακες των παραγράφων 8 και 9 υποβάλλονται από τον Πρόεδρο της Πενταμελούς Επιτροπής, στη ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε.Μ.Σ., η οποία τους αναρτά στην επίσημη ιστοσελίδα (site) του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

16. Κατά τα λοιπά, ισχύουν κατ’ αναλογία οι παρ. 11 έως 14 του άρθρου 3.

Άρθρο 6
Κριτήρια Επιλογής

Τα κριτήρια επιλογής για την απόσπαση Διευθυντών και Αναπληρωτών Διευθυντών της παρ. 5 του άρθρου 5 στα Ευρωπαϊκά Σχολεία και στα σχολεία των Διεθνών Οργανισμών διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες και αποτιμώνται σε αξιολογικές μονάδες (μόρια) ως εξής:

Α. Επιστημονική και παιδαγωγική κατάρτιση και συγκρότηση

Τίτλος

Μονάδες

α) Διδακτορικό δίπλωμα

6

β) Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης (master) ή άλλο ισότιμο

3

Η κατοχή δεύτερου διδακτορικού μοριοδοτείται με δύο (2) μονάδες.

Η κατοχή δεύτερου μεταπτυχιακού διπλώματος μοριοδοτείται με μία(1) μονάδα.

γ) Κατοχή δεύτερου πανεπιστημιακού πτυχίου

2

δ) Κατοχή πτυχίου διετούς μετεκπαίδευσης (μόνο για εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ70)

2

ε) Γνώση ξένης γλώσσας εργασίας

ε.1) Επίσημη γλώσσα της χώρας έδρας του σχολείου

i) επίπεδο Γ2

4,50

ii) επίπεδο Γ1

4

iii) επίπεδο Β2

3,50

ε.2) Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας (Αγγλικά-Γαλλικά-Γερμανικά)

i) επίπεδο Γ2

4

ii) επίπεδο Γ1

3,50

iii) επίπεδο Β2

3

στ) Γνώση τρίτης ξένης γλώσσας (Αγγλικά-Γαλλικά-Γερμανικά)

i) επίπεδο Γ2

2

ii) επίπεδο Γ1

1,50

iii) επίπεδο Β2

1

ζ) Άλλες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

i) επίπεδο Γ2

1,50

ii) επίπεδο Γ1

1

iii) επίπεδο Β2

0,50

Για την ίδια γλώσσα μοριοδοτείται μόνο το ανώτερο επίπεδο. Η γλωσσομάθεια και για τις τρείς γλώσσες εργασίας
αποδεικνύεται σύμφωνα με τα εκάστοτε οριζόμενα από τον ΑΣΕΠ.

η) Πιστοποιητικό γνώσης στις νέες τεχνολογίες:

Β’ Επίπεδο είτε ΠΑ.Κ.Ε.(Πανεπιστ. Κέντρα Εκπ/σης)

2

Β. Διδακτική εμπειρία.

α) Διδακτική υπηρεσία (ως διδακτικό προσωπικό Α/θμιας ή/και Β/θμιας Εκπ/σης) πέρα από την απαιτούμενη πενταετία 1 μονάδα για κάθε επιπλέον έτος

μέχρι 6

β) Αυτόνομο διδακτικό έργο σε ΑΕΙ-ΤΕΙ (σύμφωνα με το Π.Δ. 407/1980 ή με ανάθεση διδασκαλίας από το αρμόδιο κατά νόμο όργανο του ιδρύματος) 0,50 μονάδα για κάθε έτος

μέχρι 2

γ) Η αποδεδειγμένη συμμετοχή σε δραστηριότητες του σχολικού βίου (θεατρικές, πολιτιστικές, περιβαλλοντικές, αγωγής υγείας κ.α.) καθώς και δραστηριότητες εφαρμογής καινοτόμων προγραμμάτων, που υλοποιήθηκαν από τον υποψήφιο εκπαιδευτικό με μαθητές εντός τάξης, 0,50 μονάδες ανά σχολικό έτος

Σημ: Δεν μοριοδοτείται η παρακολούθηση επιμορφωτικών προγραμμάτων, σεμιναρίων, συνεδρίων κλπ., καθώς και οι ανωτέρω δράσεις που εμπίπτουν αμιγώς στα καθήκοντα της θέσης του υποψηφίου.

μέχρι 2

δ) Αυτόνομες επιμορφώσεις από πιστοποιημένους φορείς, άνω των 100 ωρών έκαστη, 0,50 μονάδα για κάθε μία.

μέχρι 1

Γ. Υπηρεσιακή κατάσταση

i) Προϋπηρεσία Δ/ ντή Εκπαίδευσης, Σχολικού Συμβούλου, Προϊσταμένου Γραφείου Εκπαίδευσης, 1 μονάδα για κάθε έτος

μέχρι 8

ii) Προϋπηρεσία Δ/ ντή σχολικής μονάδας, 1 μονάδα για κάθε έτος

μέχρι 6

iii) Προϋπηρεσία Υποδ/ντή σχολικής μονάδας, 0,50 μονάδα για κάθε έτος

μέχρι 4

Δ. Συνέντευξη

 

Μονάδες

α) Γνώση της προαπαιτούμενης ξένης γλώσσας

μέχρι 10 μονάδες

β) Γνώση έως δύο άλλων γλωσσών εργασίας των Ευρωπαϊκών Σχολείων στον προφορικό λόγο (αγγλική, γαλλική, γερμανική)

μέχρι 5 μονάδες η κάθε γλώσσα (μέγιστο σύνολο 10 μονάδες)

Προϋπόθεση συμμετοχής του/της υποψηφίου/ας στο στάδιο της προφορικής συνέντευξης είναι η συγκέντρωση πέντε (05) μονάδων (βάση) στην πρώτη ξένη γλώσσα

 

Ο υποψήφιος οφείλει να δεσμευτεί να μάθει την επίσημη ή μία από τις επίσημες γλώσσες της χώρας έδρας του Σχολείου.

γ) Γενική εικόνα και συγκρότηση της προσωπικότητας του υποψηφίου.

Ο υποψήφιος πρέπει να μπορεί να αποδεικνύει ότι κατέχει ικανότητες διαχείρισης στους τομείς παιδαγωγικό, διοικητικό και δημοσιονομικό, ήτοι για να μπορεί για παράδειγμα:

i. να διοικεί ένα σχολείο στο σύνολό του,

ii. να προάγει την επικοινωνία και συνεργασία με τους μετόχους της εκπαιδευτικής διαδικασίας (μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικούς, κοινωνικούς και διοικητικούς φορείς) σε πολυπολιτισμικό περιβάλλον,

iii. να επιλύει διαφορές,

iv. να προάγει καινοτόμες δράσεις,

v. να διαχειρίζεται ανθρώπινους, υλικούς και δημοσιονομικούς πόρους,

vi. να δημιουργεί και να αναπτύσσει ένα σύστημα ελέγχου ποιότητας στους διάφορους τομείς διαχείρισης του σχολείου και

vii. Ο υποψήφιος πρέπει να αποδεικνύει ότι γνωρίζει και κατανοεί το σύστημα και τους κανονισμούς λειτουργίας των Ευρωπαϊκών Σχολείων, καθώς και το πρόγραμμα σπουδών τους.

 

μέχρι 15

Ειδικότερα οι υποψηφιότητες εκπαιδευτικών που υπηρετούν ή έχουν υπηρετήσει σε Ευρωπαϊκό Σχολείο, θα λαμβάνονται υπόψη ισότιμα με εκείνες που παρουσιάζονται από άλλους υποψηφίους, υπό τον όρο ότι ανταποκρίνονται στα προσόντα που καθορίζονται στο σημείο ΙΙ του Κανονισμού (Κεφ. Β παρ. 8 του Κανονισμού 2009-D-422-en-5).

Άρθρο 7
Υποβολή των υποψηφιοτήτων στην Επιτροπή Επιλογής των Ευρωπαϊκών Σχολείων

1. Με ευθύνη της ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε.Μ.Σ. του ΥΠ.Π.Ε.Θ. τα ονόματα του υποψηφίου ή των υποψηφίων για τη θέση ή τις θέσεις Διευθυντή ή Αναπληρωτή Διευθυντή των Ευρωπαϊκών Σχολείων, καθώς και ο προβλεπόμενος από τον Σχετικό Κανονισμό φάκελος, υποβάλλονται στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα των Ευρωπαϊκών Σχολείων μέσα στην προθεσμία που προβλέπεται από τον εν λόγω φορέα.

Ο φάκελος του κάθε υποψηφίου/ας πρέπει να περιέχει τις ακόλουθες πληροφορίες:

i) Βιογραφικό Σημείωμα «Europass», από το οποίο να προκύπτουν:
• ημερομηνία γέννησης,
• οικογενειακή κατάσταση,
• πραγματοποιηθείσες σπουδές και αποκτηθέντα διπλώματα,
• επαγγελματική εμπειρία,
• γνώση ξένων γλωσσών (θα τεκμηριώνεται και θα αξιολογείται βάσει του πίνακα αυτοαξιολόγησης του πλαισίου αναφοράς για τις γλώσσες, που έχει καταρτιστεί από το Συμβούλιο της Ευρώπης),
• ειδικές δεξιότητες, ικανότητες, και επιτεύγματα,
• συστατικές επιστολές.

ii) Επίσημα έγγραφα που θα επισυνάπτονται στο Βιογραφικό Σημείωμα:
• επικυρωμένα αντίγραφα των τίτλων σπουδών του υποψηφίου,
• αντίγραφο ποινικού μητρώου προκειμένου να διαπιστωθεί ότι ο υποψήφιος δεν έχει καταδικαστεί για ποινικό αδίκημα εκ των αναφερομένων στο άρθρο 8 παρ. 1 του ν. 3528/2007 (Υ.Κ.) .

Οι υποψήφιοι οφείλουν να υποβάλλουν το Βιογραφικό Σημείωμα στα Ελληνικά και σε δύο τουλάχιστον από τις τρεις γλώσσες επικοινωνίας(Αγγλικά-Γαλλικά-Γερμανικά).

2. Οι ενδιαφερόμενες αντιπροσωπείες επιλέγουν τους κατάλληλους υποψηφίους τους για την κάλυψη της προκηρυσσόμενης θέσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 5, 6 και 7 της παρούσας και αποστέλλουν τις υποψηφιότητες που πληρούν τις προϋποθέσεις των παραγράφων 3 και 4 του παρόντος άρθρου, ταξινομημένες κατ’ αλφαβητική σειρά στον Γενικό Γραμματέα.
 Η αντιπροσωπεία που επιλέγει έναν ή περισσότερους υπηρετούντα/ες Αναπληρωτή/ές Διευθυντή/ές για μια κενή θέση Διευθυντή οφείλει να περιορίσει την επιλογή της σε αυτόν/ αυτούς.

3. Οι υποψήφιοι για τη θέση Διευθυντή και Αναπληρωτή Διευθυντή του κύκλου της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης πρέπει να διαθέτουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα που απαιτούνται στη χώρα τους για τη Διεύθυνση ενός Εκπαιδευτικού Ιδρύματος του οποίου το απολυτήριο παρέχει πρόσβαση στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (παρ. ΙΙ αρ. 1 του Κανονισμού 2009-D-422-en-5).

4. Οι υποψήφιοι για τη θέση Αναπληρωτή Διευθυντή των κύκλων Νηπιαγωγείου και Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης πρέπει να διαθέτουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα που απαιτούνται στη χώρα τους για να κατέχουν θέση Διευθυντή ή Αναπληρωτή Διευθυντή σε Εκπαιδευτικό ίδρυμα της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης(παρ. ΙΙ αρ. 1 του Κανονισμού 2009-D-422-en-5).

Άρθρο 8
Γενικές ρυθμίσεις

1. Για θέματα που αφορούν στο αποσπασμένο προσωπικό των Ευρωπαϊκών Σχολείων και δεν ρυθμίζονται ρητά από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, ισχύουν όσα προβλέπονται από τον ισχύοντα Κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης για τα μέλη του αποσπασμένου προσωπικού ή/και τις αποφάσεις του Ανωτάτου Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Σχολείων (Ref.:2011-04-D-14-en-6).

2. Για τους Διευθυντές και τους Αναπληρωτές Διευθυντές των Ευρωπαϊκών Σχολείων που ανέλαβαν καθήκοντα πριν από το Σεπτέμβριο 2009 εφαρμόζεται ο Κανονισμός εφαρμογής που αφορά στο διορισμό και στην αξιολόγηση αυτών (Ref.:2003-D-7610-en-7).

3. Για τους Διευθυντές και τους Αναπληρωτές Διευθυντές των Ευρωπαϊκών Σχολείων που ανέλαβαν καθήκοντα από την 1η Σεπτεμβρίου 2009 εφαρμόζεται ο Κανονισμός εφαρμογής που αφορά στο διορισμό και την αξιολόγηση αυτών (Ref.:2009-D-422-en-5).

4. Η συνολική διάρκεια της θητείας του αποσπασμένου προσωπικού, όταν προηγηθεί η απόσπαση σε θέση διδακτικού προσωπικού, σε δύο διαφορετικές θέσεις (εκπαιδευτικού και εποπτικού προσωπικού ή Στελεχών), και όπως αυτές ορίζονται στα σημεία α, β και γ του άρθρου 6 του Κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης του αποσπασμένου προσωπικού των Ευρωπαϊκών Σχολείων, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβεί τα δεκαέξι σχολικά έτη.

5. Το αποσπασμένο προσωπικό που είναι ήδη διορισμένο σε θέσεις Διευθυντή και Αναπληρωτή Διευθυντή των Ευρωπαϊκών Σχολείων μπορεί να εξαντλήσει, με την επιφύλαξη των σημείων 1, 2 και 4 του Κεφ. V του Κανονισμού 2009-D-422-en-5 και των σημείων 1, 2 και 3 του Κεφαλαίου IV του Κανονισμού 2003-D-7610-en-7, μία πλήρη θητεία στη θέση αυτή ανεξάρτητα από το συνολικό χρόνο απόσπασής του, σε οποιαδήποτε θέση, στα Ευρωπαϊκά Σχολεία.

6. Οι τροποποιήσεις που μπορεί να γίνουν στους παραπάνω Κανονισμούς, σε θέματα σχετικά με την παρούσα απόφαση, επιφέρουν και τις αντίστοιχες τροποποιήσεις σε αυτή, οι οποίες, στην περίπτωση άμεσης ισχύος της τροποποίησης, θα πρέπει να γίνουν εντός της προθεσμίας των τριάντα ημερών από την επίσημη έκδοση της σχετικής ληφθείσας απόφασης από το Ανώτατο Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Σχολείων, διαφορετικά εφαρμόζονται από το επόμενο σχολικό έτος.

7. Όπου στις διατάξεις της παρούσης αναφέρονται «Κανονισμός για τα μέλη του αποσπασμένου προσωπικού στα Ευρωπαϊκά Σχολεία (Ref.:2011-04-D-14-en-6)» και «Κανονισμοί εφαρμογής που αφορούν στο διορισμό και την αξιολόγηση των Διευθυντών και των Αναπληρωτών Διευθυντών των Ευρωπαϊκών Σχολείων» (α. Κανονισμός εφαρμοζόμενος στο προσωπικό που αναλαμβάνει καθήκοντα πριν από την 1η Σεπτεμβρίου 2009 και β. Κανονισμός εφαρμοζόμενος στο προσωπικό που αναλαμβάνει καθήκοντα από το Σεπτέμβριο του 2009 και εφεξής), νοούνται οι ισχύοντες κάθε φορά αντίστοιχοι κανονισμοί.

8. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται ειδικά στην παρούσα, εφαρμόζονται συμπληρωματικά οι διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, όπως αυτός κάθε φορά ισχύει.

Άρθρο 9
Καταργούμενες αποφάσεις

Από τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως καταργείται η με αρ. πρωτ.821/703Κ/54179/Ζ1/14-5-2012 υπουργική απόφαση «Καθορισμός προσόντων, όρων, κριτηρίων, οργάνων, τρόπου επιλογής, διαδικασίας απόσπασης εκπαιδευτικού προσωπικού στα Ευρωπαϊκά Σχολεία και στα σχολεία Διεθνών Οργανισμών και διάρκεια αυτής» (Β΄ 1714), όπως τροποποιήθηκε με τις με αριθμ. πρωτ.Φ.821/679Τ/49183/Ζ1/10-4-2013 (Β΄ 968), Φ.821/1308Τ/79324/Ζ1/11-6-13 (Β΄ 1535 και Β΄ 1727) και 103938/Η2/24-6-2016 (Β΄ 2164) υπουργικές αποφάσεις.

Άρθρο 10
Μεταβατικές διατάξεις

1. Κατ’ εξαίρεση, και αποκλειστικά και μόνο προς εξυπηρέτηση της διαγωνιστικής διαδικασίας επιλογής που βρίσκεται σε εξέλιξη και μέχρι την ολοκλήρωσή της, δυνάμει της υπ’ αριθ. πρωτ. 115567/Η2/13-7-2016 πρόσκλησης εκπαιδευτικών, οι ανωτέρω καταργούμενες υπουργικές αποφάσεις, εξακολουθούν να διέπουν τη λειτουργία και τις εργασίες και κάθε άλλο θέμα της, διενεργούσας το ανωτέρω έργο, επιτροπής αξιολόγησης, που έχει συσταθεί με την υπ’ αρ. πρωτ. 64104/Η2/15-4-2016 υπουργική απόφαση «Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης του προς απόσπαση στα Ευρωπαϊκά Σχολεία διδακτικού προσωπικού», 2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 257), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την αρ. πρωτ. 98198/Η2/15-6-2016 υπουργική απόφαση (Υ.Ο.Δ.Δ. 329 και την αρ. πρωτ. Φ.821/221488/Η2/27-12-2016 υπουργική απόφαση (Υ.Ο.Δ.Δ. 731).

2. Η θητεία της αναφερόμενης στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου Επιτροπής Αξιολόγησης, παρατείνεται και λήγει αυτοδικαίως με την ολοκλήρωση του έργου της, ήτοι από την ημερομηνία ανάρτησης στην επίσημη ιστοσελίδα του ΥΠΠΕΘ του κυρωμένου εκ μέρους του Υπουργού ΥΠΠΕΘ τελικού αξιολογικού πίνακα που θα συνταχθεί από αυτήν επί της υπ’ αριθ.πρωτ. 115567/Η2/13-7-2017 πρόσκλησης εκπαιδευτικών, όπως αυτός θα οριστικοποιηθεί μετά την εξέλεγξη των τυχόν ενστάσεων.

3. Η παράταση της θητείας της αναφερόμενης στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου Επιτροπής Αξιολόγησης, δεν κωλύει τη σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία των αναφερόμενων στο άρθρο 2, Επιτροπών Αξιολόγησης και Ενστάσεων, άπαντα τα θέματα των οποίων θα διέπονται από το κανονιστικό πλαίσιο της παρούσας απόφασης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 8 Μαΐου 2017

Ο Υπουργός
KΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Ο Υφυπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΟΥΡΑΡΙΣ

Σχετικά Άρθρα