edu.klimaka.gr

Δαπάνες Μετακίνησης Αποσπασμένων Εκπαιδευτικών στο Εξωτερικό

ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

Δημοσιευμένο στο ΦΕΚ 4614/2021

Αριθμ. 121770/Η2
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 2/17055/0022/8-4-2013 κοινής υπουργικής απόφασης «Όροι, προϋποθέσεις, ύψος και διαδικασία καταβολής δαπανών μετακίνησης εκπαιδευτικών και διοικητικών υπαλλήλων του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. που αποσπώνται στο εξωτερικό» (Β’ 945).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 23 του ν. 4027/2011 «Ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 233).
2. Τον ν. 4415/2016 «Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» (Α’ 159).
3. Τον ν. 4336/2015 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης» (Α’ 94), και ειδικότερα την υποπαρ. Δ9 περί δαπανών μετακινουμένων εντός και εκτός επικράτειας.
4. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).
5. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).
6. Το π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» (Α’ 31).
7. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).
8. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).
9. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155).
10. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).
11. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).
12. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).
13. Την υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).
14. Την υπό στοιχεία 112732/Α7/11.7.2019 απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Συντομογραφία τίτλου Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» (Β’ 3030).
15. Την υπό στοιχεία 83046/H2/30-6-2020 απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός διαδικασίας απόσπασης εκπαιδευτικών στο εξωτερικό, ειδικότερων προσόντων, κριτηρίων, οργάνου επιλογής τους για τοποθέτησή τους σε σχολικές μονάδες ενταγμένες σε τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα και Τμήματα Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού (Τ.Ε.Γ.) της Ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό» (Β’ 2687).
16. Την υπ’ αρ. 2/17055/0022/8-4-2013 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού «Όροι, προϋποθέσεις, ύψος και διαδικασία καταβολής δαπανών μετακίνησης εκπαιδευτικών και διοικητικών υπαλλήλων του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. που αποσπώνται στο εξωτερικό» (Β’ 945).
17. Την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/423/78663/Β1/1-7-2021 εισήγηση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με την οποία δεν προκαλείται επιπρόσθετη δαπάνη σε βάρος του Τακτικού Προϋπολογισμού του Υ.ΠΑΙ.Θ.,

αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπ’ αρ. 2/17055/0022/8-4-2013 κοινή υπουργική απόφαση «Όροι, προϋποθέσεις, ύψος και διαδικασία καταβολής δαπανών μετακίνησης εκπαιδευτικών και διοικητικών υπαλλήλων του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. που αποσπώνται στο εξωτερικό» (Β’ 945) ως εξής:

1. Στα σημεία της υπ’ αρ. 2/17055/0022/8-4-2013 (Β’ 945) κοινής υπουργικής απόφασης στα οποία αναφέρεται ο ν. 2685/1999 (Α’ 35) εφεξής νοείται η υποπαρ. Δ.9 του ν. 4336/2015 (Α’ 94).

2. Στο κεφάλαιο Ι η παρ. Β4 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«4. με Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο κυριότητας του/της Συντονιστή/στριας Εκπαίδευσης, εκπαιδευτικού ή διοικητικού υπαλλήλου ή του/της συζύγου, σύμφωνα με την υποπαράγραφο Δ.9 του ν. 4336/2015 (Α’ 94) σε συνδυασμό με εδ. α, παρ. 1, κοινή υπουργική απόφαση 2/56533/0022/19-10-2006 (Β’ 1535).

Επιτρέπεται η διαδοχική χρήση διαφορετικών μέσων μεταφοράς.

Στην περίπτωση χρήσης ΙΧΕ αυτοκινήτου όταν οι αποσπασμένοι δεν συνοδεύονται από μέλη οικογένειας, καταβάλλεται η χιλιομετρική αποζημίωση σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αρ. 2/56533/0022/19-10-2006 (Β’ 1535) κοινή υπουργική απόφαση. Η αποζημίωση αυτή δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει συνολικά το αντίτιμο του αεροπορικού εισιτηρίου. Σε περίπτωση που η διαδρομή αυτή δεν καλύπτεται από αεροπορική σύνδεση, καταβάλλεται η χιλιομετρική αποζημίωση ως ανωτέρω.

Όταν οι αποσπασμένοι συνοδεύονται από μέλη οικογένειας τους, προστατευόμενα, όπως αυτά καθορίζονται στην παρ. 5 κεφ. Α. ανωτέρω, ή δικαιούχους (συναπόσπαση συζύγων), η αποζημίωση προσαυξάνεται:

- 50% εφόσον συνοδεύονται από το/τη σύζυγο (συναποσπασμένο ή μη) ή τα τέκνα, ανεξαρτήτως αριθμού.
- 100% εφόσον συνοδεύονται από το/τη σύζυγο (συναποσπασμένο/η ή μη) και τα τέκνα, ανεξαρτήτως αριθμού»

3. Στο κεφάλαιο Ι στην παρ. Γ8 προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:

«- προσκόμιση στοιχείων πτήσεων, οικονομικής θέσης αντίστοιχου προορισμού και χρονικού διαστήματος, με αναφορά κόστους, ύστερα από δειγματοληπτική αναζήτηση μέσω διαδικτύου. Για ακτοπλοϊκή μετακίνηση προσκόμιση στοιχείων δρομολογίων, οικονομικής θέσης αντίστοιχου προορισμού και χρονικού διαστήματος, με αναφορά κόστους, ύστερα από δειγματοληπτική αναζήτηση μέσω διαδικτύου».

4. Στο κεφάλαιο ΙΙΙ η παρ. Γ 4γ αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«γ) προσκόμιση στοιχείων πτήσεων, στη θέση που δικαιούνται αντίστοιχου προορισμού και χρονικού διαστήματος, με αναφορά κόστους, ύστερα από δειγματοληπτική αναζήτηση μέσω διαδικτύου και στην περίπτωση που δεν υφίσταται αεροπορική σύνδεση του τόπου αναχώρησης και του τόπου προορισμού, προσκομίζεται βεβαίωση της αρμόδιας αρχής για την αξία του εισιτηρίου του φθηνότερου συγκοινωνιακού μέσου της αντίστοιχης διαδρομής στη δικαιούμενη θέση».

Κατά τα λοιπά ισχύει η ανωτέρω κοινή υπουργική απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 28 Σεπτεμβρίου 2021

Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ
Παιδείας και Θρησκευμάτων
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

 


Δημοσιεύμενο στο ΦΕΚ945/2013

Αριθμ. 2/17055/0022
Όροι, προϋποθέσεις, ύψος και διαδικασία καταβολής δαπανών μετακίνησης εκπαιδευτικών και διοικητικών υπαλλήλων του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. που αποσπώνται στο εξωτερικό.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των Νόμων:
α) 4027/2011 άρ. 18 παρ. 15 και άρ. 23 παρ. 3 και 4 (ΦΕΚ 233/τ.Α΄/4−11−2011), β) 2685/1999 (ΦΕΚ 35/τ.Α΄/18.2.1999) «Κάλυψη δαπανών μετακινούμενων υπαλλήλων εντός και εκτός Επικράτειας και άλλες διατάξεις», γ) 1566/1985, άρ. 66, παρ. 1, 2 (ΦΕΚ 167/Α/30−9−1985) «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», δ) 2362/1995 (ΦΕΚ 247/τ.Α΄/27.11.1995) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141 Α΄) «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη», ε) 3833/2010 άρ. 1 παρ. 2 (ΦΕΚ 40 Α΄) «Προστασία της Εθνικής Οικονομίας − Επείγοντα Μέτρα για την Αντιμετώπιση της Δημοσιονομικής Κρίσης», στ) 3845/2010 (ΦΕΚ 65 Α΄) «Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης της ελληνικής οικονομίας από τα κράτη−μέλη της ζώνης του ευρώ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο».
2. Την υπ’ αριθ. Υ48/9−7−2012 (ΦΕΚ 2105/Β/9−7−2012) απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα».
3. Την υπ’ αριθ. 2/56533/0022/10.10.2006 (ΦΕΚ 1535/Β/ 19.10.06) υπουργική απόφαση καθορισμού χιλιομετρικής αποζημίωσης των μετακινούμενων υπαλλήλων για υπηρεσία με ιδιόκτητα μεταφορικά μέσα.
4. Την υπ’ αριθ. Φ.821/1786Α΄/109053/Ζ1/18−9−2012 (ΦΕΚ 2622/τ. Β΄/25−9−2012) υπουργική απόφαση καθορισμού διαδικασίας απόσπασης εκπαιδευτικών στο εξωτερικό, όρων, κριτηρίων, οργάνου επιλογής των υποψηφίων, διαδικασίας διαπίστωσης της γνώσης ξένης γλώσσας και περιπτώσεων απόσπασης εκπαιδευτικών με αποδοχές και επιμίσθιο, χωρίς αποδοχές και επιμίσθιο ή μόνο με αποδοχές.
5. Το γεγονός ότι προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. έτους 2013. Οι πιστώσεις που θα απαιτηθούν, ύψους δέκα οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα ευρώ (18.580 €), επτακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (750.000 €), εκατόν σαράντα χιλιάδων ευρώ (140.000 €) και επτακοσίων χιλιάδων ευρώ (700.000 €) έχουν εγγραφεί στον ειδικό φορέα 19−140 στους ΚΑΕ 0713, 0714, 0715 και 9711 αντίστοιχα. Αντίστοιχες πιστώσεις, το ύψος των οποίων δεν δύναται να εκτιμηθεί, δεδομένου ότι συναρτάται με τον αριθμό των αποσπάσεων, θα εγγράφονται στους προϋπολογισμούς των επόμενων οικονομικών ετών, αποφασίζουμε: Καθορίζουμε τις προϋποθέσεις, το ύψος και την διαδικασία καταβολής: α) των οδοιπορικών εξόδων πρώτης μετάβασης στο εξωτερικό και οριστικής επιστροφής στην Ελλάδα των συντονιστών εκπαίδευσης, εκπαιδευτικών και διοικητικών υπαλλήλων που αποσπώνται στο εξωτερικό σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4027/2011, καθώς και των προστατευόμενων μελών των οικογενειών τους και β) των δαπανών μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας μέσα στη χώρα απόσπασης ή σε άλλη χώρα ή στην Ελλάδα, ως ακολούθως:

Ι. ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΠΡΩΤΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.

Α. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:

1. Δικαιούχοι είναι οι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, διοικητικοί υπάλληλοι και Συντονιστές Εκπαίδευσης (και τα προστατευόμενα μέλη της οικογένειάς τους) που αποσπώνται στο εξωτερικό σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, ανεξάρτητα από τη χρονική διάρκεια της απόσπασης τους και την καταβολή ή μη ειδικού επιμισθίου ή τακτικών αποδοχών σε αυτούς. Η παρούσα ρυθμίζει τις μετακινήσεις πρώτης μετάβασης και οριστικής επιστροφής σχολικού έτους 2011−2012 και εφεξής.

2. Τα οδοιπορικά έξοδα καταβάλλονται για μία μόνη πρώτη μετάβαση σε χώρα του εξωτερικού και μία μόνη οριστική επιστροφή των δικαιούχων στην Ελλάδα, ανεξάρτητα από το συνολικό αριθμό των αποσπάσεων τους και η μετακίνηση πρέπει να έχει ως αφετηρία ή ως τόπο άφιξης την Ελλάδα. Η μετακίνηση από ή προς την Ελλάδα πρέπει να πραγματοποιείται εντός ενός έτους από την απόσπαση ή την λήξη ή την διακοπή της απόσπασης του εκπαιδευτικού ή διοικητικού υπαλλήλου (εξαιρουμένων των περιπτώσεων μη έγκαιρης αναχώρησης λόγω προβλημάτων χορήγησης βίζας).

3. Οι συντονιστές εκπαίδευσης, οι εκπαιδευτικοί ή οι διοικητικοί υπάλληλοι που αποσπώνται στο εξωτερικό υποχρεούνται να παραμείνουν στο εξωτερικό καθ’ όλη τη διάρκεια της απόσπασής τους, όπως αυτή ορίζεται στην υπουργική απόφαση απόσπασης. Σε περίπτωση που διακόψουν την απόσπαση τους προ της λήξης της καθορισμένης διάρκειας με δική τους βούληση, επιστρέφουν τα οδοιπορικά έξοδα πρώτης μετάβασης και δεν λαμβάνουν τα έξοδα οριστικής επιστροφής στην Ελλάδα. Το ίδιο ισχύει αν τους ανακαλέσει η αρμόδια Υπηρεσία είτε λόγω πλημμελούς άσκησης των καθηκόντων τους ή ανεπάρκειας στην άσκηση αυτών ή αδυναμίας ανταπόκρισης στα καθήκοντα τους, είτε λόγω συχνής και αδικαιολόγητης ή μακράς απουσίας από τα καθήκοντά τους.

Εξαιρούνται ρητά οι περιπτώσεις:

 1. Λήξης της θητείας συντονιστή ή αναπληρωτή συντονιστή εκπαίδευσης ή της παράτασης αυτής,
 2. Αδυναμίας παραμονής σε χώρα του εξωτερικού λόγω προβλημάτων ανανέωσης βίζας ή εσωτερικών προβλημάτων της χώρας υποδοχής, αναταραχών, πολέμου κ.λπ., όπως ενδεικτικά αναφέρονται
 3. Παραίτησης ή απόλυσης του δικαιούχου λόγω συνταξιοδότησης του, οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια της απόσπασής του.
 4. Διακοπής όχι αρχικής απόσπασης αλλά της πέραν της τριετίας παράτασης αυτής, εφόσον γίνει στο τέλος του διδακτικού έτους (την πέραν της τριετίας παράταση μπορεί να διακόψει ο εκπαιδευτικός οποτεδήποτε, αρκεί να μην γίνει στη διάρκεια του διδακτικού έτους) και
 5. Ανάκλησης ή διακοπής της απόφασης απόσπασης από την ίδια την Υπηρεσία όταν η παραμονή του Συντονιστή Εκπαίδευσης ή του εκπαιδευτικού ή του διοικητικού υπαλλήλου δεν δικαιολογείται από υπηρεσιακούς λόγους ή καλείται να εξυπηρετήσει ανάγκες της ημεδαπής. Στις περιπτώσεις αυτές οι δικαιούχοι αποζημιώνονται κανονικά.

4. Στους Συντονιστές Εκπαίδευσης, τους εκπαιδευτικούς ή διοικητικούς υπαλλήλους που αποσπώνται στο εξωτερικό δεν πρέπει να έχει χορηγηθεί κατά το παρελθόν αντίτιμο εισιτηρίου ή χιλιομετρική αποζημίωση πρώτης μετάβασης ή οριστικής επιστροφής στους ίδιους ή και στα μέλη της οικογένειας τους από το Ελληνικό Δημόσιο ή άλλη πηγή.

5. Σε περίπτωση συναπόσπασης εγγάμων εκπαιδευτικών ή διοικητικών υπαλλήλων δικαιούχοι είναι και οι δύο. Δικαιούχοι επίσης είναι και τα προστατευόμενα μέλη της οικογένειας των συντονιστών εκπαίδευσης και των εκπαιδευτικών ή διοικητικών υπαλλήλων που αποσπώνται στο εξωτερικό, όταν αυτά τους ακολουθούν στις ανωτέρω μετακινήσεις. Ως προστατευόμενα μέλη θεωρούνται ο ή η σύζυγος, εφόσον είναι άνεργος/η και μη συνταξιούχος και τα άγαμα τέκνα μέχρι τη συμπλήρωση του 20ου έτους της ηλικίας τους ή του 25ου, εφόσον αποδεδειγμένα φοιτούν σε ανώτερα ή ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας που έχει αποσπασθεί ο Συντονιστής Εκπαίδευσης, ο εκπαιδευτικός ή ο διοικητικός υπάλληλος και σε καμία περίπτωση πέραν της ολοκλήρωσης των σπουδών τους ή της συμπλήρωσης του 25ου έτους της ηλικίας τους. Για τον υπολογισμό της ηλικίας και στις δύο περιπτώσεις, ως έτος συμπλήρωσης θεωρείται η λήξη του ημερολογιακού έτους, εντός του οποίου τα τέκνα συμπληρώνουν τις ηλικίες αυτές. Προστατευόμενα μέλη θεωρούνται τέλος και τα τέκνα που είναι σωματικά ή πνευματικά ανίκανα για άσκηση βιοποριστικού επαγγέλματος, ανεξαρτήτου ηλικίας, σε ποσοστό τουλάχιστον 50%.

6. Τα οδοιπορικά έξοδα πρώτης μετάβασης και οριστικής επιστροφής καταβάλλονται στα προστατευόμενα μέλη της οικογένειας του δικαιούχου και σε περίπτωση θανάτου του στο εξωτερικό.

7. Για την καταβολή οδοιπορικών εξόδων πρώτης μετάβασης και οριστικής επιστροφής των προστατευόμενων μελών της οικογένειας του δικαιούχου, απαιτείται επιπλέον:

 1. Να μετακινούνται στο εξωτερικό για μόνιμη εγκατάσταση, για όσο χρόνο διαρκέσει η θητεία του Συντονιστή Εκπαίδευσης ή η απόσπαση του εκπαιδευτικού ή διοικητικού υπαλλήλου (σε περίπτωση πρώτης μετάβασης) ή να έχουν παραμείνει στο εξωτερικό με τον υπάλληλο καθ’ όλη την διάρκεια της θητείας η της απόσπασης (σε περίπτωση οριστικής επιστροφής) αντίστοιχα.
 2. Σε περίπτωση που δεν συνταξιδεύουν με το Συντονιστή Εκπαίδευσης, τον εκπαιδευτικό ή διοικητικό υπάλληλο, η ημερομηνία της μετακίνησης τους, είτε προηγείται είτε ακολουθεί τη μετακίνηση του υπαλλήλου, να μην απέχει από αυτήν χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των έξι μηνών.

Οδοιπορικά έξοδα πρώτης μετάβασης και οριστικής επιστροφής δεν καταβάλλονται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 1. Παράτασης απόσπασης. Στην περίπτωση αυτή οδοιπορικά έξοδα καταβάλλονται με την οριστική επιστροφή.
 2. Διακοπής ή ανάκλησης της απόσπασης κατά την διάρκεια (μετά την έναρξη και προ της λήξης) οποιουδήποτε από τα διδακτικά έτη που διαρκεί η απόσπαση, ύστερα από αίτηση των αποσπασμένων. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις υπό στοιχεία α, β, γ και ε της παρ. 3 του παρόντος κεφαλαίου.
 3. Διακοπής ή ανάκλησης της απόσπασης ή της προ της τριετίας παράτασής της προ της λήξης της με βούληση των αποσπασμένων. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις υπό στοιχεία α, β, γ και ε της παρ. 3 του παρόντος κεφαλαίου.
 4. Εφόσον έχουν καταβληθεί τα οδοιπορικά έξοδα πρώτης μετάβασης και οριστικής επιστροφής σε προηγούμενη απόσπαση στο εξωτερικό στον ίδιο και τα μέλη της οικογένειας του.

Β. ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ:

Οι δαπάνες των ανωτέρω μετακινήσεων αναγνωρίζονται εφόσον πραγματοποιούνται:

 1. αεροπορικώς στην οικονομική θέση
 2. με πλοίο και τρένο στην Β΄ ή οικονομική θέση (με δικαίωμα χρήσης κλινάμαξας Β΄ ή οικονομικής θέσης)
 3. με λεωφορεία που εκτελούν υπεραστικά ή διεθνή δρομολόγια καθώς και με προαστιακό σιδηρόδρομο πέραν της διαδρομής Μαγούλας−Πειραιά−Κορωπίου, ή του εκάστοτε αστικού δικτύου, μέχρι τον τόπο κατοικίας ή τον τόπο ανάληψης υπηρεσίας.
 4. με Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο κυριότητας του/της Συντονιστή/στριας Εκπαίδευσης, εκπαιδευτικού ή διοικητικού υπαλλήλου ή του/της συζύγου, σύμφωνα με το άρθρο 17, παρ. 4, Ν. 2685/1999 σε συνδυασμό με εδ. α, παρ.1, κοινή υπουργική απόφαση 2/56533/0022/19−10−2006 (ΦΕΚ 1535/2006).

Επιτρέπεται η διαδοχική χρήση διαφορετικών μέσων μεταφοράς.

Στην περίπτωση 4 (χρήσης ΙΧΕ αυτοκινήτου) όταν οι αποσπασμένοι δεν συνοδεύονται από μέλη οικογένειας, καταβάλλεται η χιλιομετρική αποζημίωση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 του Ν. 2685/99 σε συνδυασμό με την υπ’ αριθμ. 2/56533/0022/19−10−2006 (ΦΕΚ 1535/2006) κοινή υπουργική απόφαση. Η αποζημίωση αυτή δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει συνολικά το αντίτιμο του αεροπορικού εισιτηρίου, σύμφωνα με σχετική βεβαίωση των αεροπορικών εταιρειών. Σε περίπτωση που η διαδρομή αυτή δεν καλύπτεται από αεροπορική σύνδεση, καταβάλλεται η χιλιομετρική αποζημίωση ως ανωτέρω.

Όταν οι αποσπασμένοι συνοδεύονται από μέλη οικογένειας τους, προστατευόμενα, όπως αυτά καθορίζονται στην παρ. 5 κεφ. Α. ανωτέρω, ή δικαιούχους (συναπόσπαση συζύγων), η αποζημίωση προσαυξάνεται:

 • 50% εφόσον συνοδεύονται από το/τη σύζυγο (συναποσπασμένο ή μη) ή τα τέκνα, ανεξαρτήτως αριθμού.
 • 100% εφόσον συνοδεύονται από το/τη σύζυγο (συναποσπασμένο/η ή μη) και τα τέκνα, ανεξαρτήτως αριθμού.

Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ − ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Τα οδοιπορικά έξοδα πρώτης μετάβασης και οριστικής επιστροφής καταβάλλονται σε Ευρώ στον δικαιούχο με τακτικό ένταλμα πληρωμής που εκδίδεται στο όνομα του ή σε περίπτωση ομαδικής αποστολής δικαιολογητικών στο όνομα του πρώτου της σχετικής κατάστασης και το ποσό κατατίθεται στον τραπεζικό λογαριασμό κάθε δικαιούχου μέσω διατραπεζικού συστήματος από την Ενιαία Αρχή Πληρωμής. Σε περίπτωση συναπόσπασης εγγάμων Συντονιστών εκπαίδευσης ή αναπληρωτών τους, εκπαιδευτικών ή διοικητικών υπαλλήλων, δικαιούχοι είναι και οι δύο σύζυγοι και το σχετικό χρηματικό ένταλμα εκδίδεται στο όνομα του συζύγου εκείνου που θα υποβάλει την αίτηση και περιλαμβάνει το αντίτιμο των εισιτηρίων ή τη χιλιομετρική αποζημίωση και των δύο, καθώς και τυχόν μελών της οικογένειας τουςτέκνων που τους συνοδεύουν, σύμφωνα με τους όρους που αυτό καταβάλλεται στους έγγαμους που μετοικούν με την οικογένεια τους, όπως ανωτέρω κεφ. Β, δηλ. με προσαύξηση 50% για το συναποσπασμένο/η σύζυγο και 100% αν συνοδεύονται από προστατευόμενα τέκνα.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την καταβολή της δαπάνης οδοιπορικών εξόδων πρώτης μετάβασης και οριστικής επιστροφής καθορίζονται ως ακολούθως:

1. Αίτηση του εκπαιδευτικού ή διοικητικού υπαλλήλου από την οποία θα προκύπτει η συγκεκριμένη απαίτηση του, διεύθυνση κατοικίας στην Ελλάδα, αριθμός φορολογικού μητρώου και ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασμού.

2. Αντίγραφο απόφασης απόσπασης στο εξωτερικό ή διακοπής ή λήξης της απόσπασης.

3. Αντίγραφο πράξης ανάληψης υπηρεσίας είτε στο εξωτερικό αν πρόκειται για πρώτη μετάβαση, είτε στην Ελλάδα προκειμένου για οριστική επιστροφή. Επισημαίνεται ότι αν ο δικαιούχος αδυνατεί να παρουσιάσει πράξη ανάληψης πρέπει να προσκομίσει οποιοδήποτε έγγραφο δικαιολογεί την έλλειψη της όπως αναρρωτική άδεια που δικαιολογεί τη μη ανάληψη υπηρεσίας στο εξωτερικό έγκριση ή έστω πρωτοκολλημένη αίτηση συνταξιοδότησης, αναρρωτική άδεια, εκπαιδευτική άδεια, άδεια ανατροφής κ.λπ., όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται σε περίπτωση οριστικής επιστροφής.

4. Ημερολόγιο κίνησης συμπληρωμένο από τον εκπαιδευτικό από το οποίο θα προκύπτει το ονοματεπώνυμο του δικαιούχου και των μελών της οικογένειας του, εάν έχουν μετακινηθεί μαζί του, η ημερομηνία μετακίνησης, η διαδρομή που πραγματοποιήθηκε και το χρηματικό ποσό για το οποίο υπάρχει απαίτηση.

5. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 του εκπαιδευτικού ή διοικητικού υπαλλήλου από την οποία θα προκύπτει:

 1. ότι δεν έχει λάβει από άλλο φορέα το αντίτιμο εισιτηρίου του ιδίου και των μελών της οικογένειας του, για την συγκεκριμένη μετακίνηση.
 2. ότι δεν έχει καταβληθεί κατά το παρελθόν το αντίτιμο εισιτηρίου πρώτης μετάβασης ή οριστικής επιστροφής στον ίδιο ή /και στα μέλη της οικογένειας του. Υπεύθυνη δήλωση απαιτείται και στην περίπτωση που χρησιμοποιείται ΙΧΕ αυτοκίνητο, από την οποία θα προκύπτουν η πλήρης κυριότητα ή το ποσοστό συνιδιοκτησίας, η μάρκα και ο αριθμός κυκλοφορίας του αυτοκινήτου, η διαδρομή που πραγματοποιήθηκε και η μη λήψη σχετικής αποζημίωσης για τη συγκεκριμένη διαδρομή από το δικαιούχο ή από το σύζυγο−ιδιοκτήτη του οχήματος.
 3. στην περίπτωση που μετακινείται μαζί του η οικογένεια, ότι ο/η σύζυγος δεν εργάζεται ούτε είναι συνταξιούχος ή ότι είναι συναποσπασμένος/η, επίσης ότι ο/η σύζυγος και τα παιδιά μετακινούνται στο εξωτερικό (όταν πρόκειται για απόσπαση) για μόνιμη εγκατάσταση όσο χρόνο διαρκέσει η απόσπαση ή από το εξωτερικό (όταν πρόκειται για διακοπή ή λήξη της απόσπασης) όπου είχαν εγκατασταθεί μαζί του καθ’ όλη την διάρκεια της απόσπασης.

Το περιεχόμενο των υπευθύνων δηλώσεων του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 που αναφέρονται παραπάνω μπορεί να περιλαμβάνεται σε μία.

6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης σε περίπτωση που μετακινείται με την οικογένεια του.

7. Απόκομμα ή αποκόμματα αεροπορικών, σιδηροδρομικών ή ακτοπλοϊκών εισιτηρίων καθώς και εισιτηρίων λεωφορείων που εκτελούν υπεραστικά ή διεθνή δρομολόγια.

Όταν πρόκειται για αεροπορικά εισιτήρια:

 1. εάν η έκδοσή τους γίνεται μέσω γραφείου ταξιδιών, δεν είναι απαραίτητη η εκτύπωση τους, αρκεί η προσκόμιση εξοφλητικής απόδειξης, στην οποία θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του μετακινούμενου και η αξία του εισιτηρίου.
 2. εάν η έκδοσή τους γίνεται ηλεκτρονικά, αρκεί η εκτύπωση της επιβεβαίωσης έκδοσης εισιτηρίου, όπου θα αναγράφεται το ποσό που κατεβλήθη.
 3. κάρτες επιβίβασης και στις δύο ανωτέρω περιπτώσεις. Στην περίπτωση απώλειας αυτών μπορεί να προσκομιστεί βεβαίωση πτήσης της αεροπορικής εταιρείας με την οποία ταξίδεψε ο δικαιούχος. Σε περίπτωση αδυναμίας υποβολής της σχετικής βεβαίωσης, είτε γιατί η αεροπορική εταιρεία δεν τηρεί αρχεία είτε γιατί επιβαρύνεται ο δικαιούχος με επιπλέον χρέωση για την έκδοση της, αρκεί υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 του δικαιούχου περί απώλειας των καρτών επιβίβασης και η εκτύπωση του εισιτηρίου, διότι είναι ονομαστικό και ως εκ τούτου δεν μπορεί να ταξιδέψει άλλος στην θέση του αναγραφόμενου.

Όσον αφορά τα σιδηροδρομικά ή ακτοπλοϊκά εισιτήρια θα συνοδεύονται από εξοφλητική απόδειξη μόνο στην περίπτωση που δεν αναγράφεται πάνω σ' αυτά η χρηματική τους αξία.

8. Όταν η μετακίνηση πραγματοποιείται με Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο αντί για τα δικαιολογητικά της παραγράφου 7, απαιτούνται:

 • Εφόσον στην διαδρομή χρησιμοποιείται πλοίο, το/τα εισιτήριο/α του πλοίου, επιβατών και ΙΧΕ αυτοκινήτου.
 • Εφόσον η διαδρομή πραγματοποιείται μόνο με αυτοκίνητο και εφόσον αυτή περιλαμβάνει διελεύσεις συνόρων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο εκπαιδευτικός ή διοικητικός υπάλληλος θα πιστοποιεί την διαδρομή με υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86, σε διαφορετική δε περίπτωση με τις αντίστοιχες σφραγίδες του διαβατηρίου του.
 • Φωτοαντίγραφα της άδειας κυκλοφορίας του χρησιμοποιηθέντος αυτοκινήτου και της άδειας οδήγησης του οδηγού−δικαιούχου ή του/της συζύγου.
 • Βεβαίωση χιλιομετρικής απόστασης μεταξύ της πόλης − έδρα σχολείου τοποθέτησης στο εξωτερικό και του τόπου κατοικίας ή του τόπου όπου βρίσκεται η οργανική θέση του εκπαιδευτικού ή διοικητικού υπαλλήλου στην Ελλάδα.

Ειδικές περιπτώσεις:

1. Όταν ο/η δικαιούχος είναι διαζευγμένος και μετοικεί με το/τα τέκνο/α, δεν απαιτείται να προσκομίσει επιπλέον δικαιολογητικά (π.χ. δικαστική απόφαση ή ιδιωτικό συμφωνητικό επιμέλειας), αρκεί να προκύπτει η σχέση πατρότητας/ μητρότητας από πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή άλλο επίσημο δημόσιο έγγραφο.

2. Όταν ο/η δικαιούχος είναι άγαμος πατέρας και μετοικεί με το/τα τέκνο/α, απαιτείται να προσκομίσει πλέον των άλλων δικαιολογητικών:

 1. πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης έστω κι αν το τέκνο ανήκει στην μερίδα της μητέρας ή οποιοδήποτε δημόσιο έγγραφο από το οποίο να πρ/οκύπτει η πατρότητα και
 2. είτε συμβολαιογραφική πράξη αναγνώρισης του τέκνου (ή οποιοδήποτε έγγραφο υποκαθιστά αυτήν στην αλλοδαπή), είτε υπεύθυνη δήλωση της μητέρας ότι συναινεί στην μετοίκηση του τέκνου. Απόφαση ή συμφωνητικό για την επιμέλεια του τέκνου δεν απαιτούνται.

3. Σε περίπτωση θανάτου του δικαιούχου, οποιαδήποτε στιγμή κι αν έλαβε χώρα, την αποζημίωση οδοιπορικών οριστικής επιστροφής λαμβάνουν τα προστατευόμενα μέλη εφόσον είχαν εγκατασταθεί μαζί του στο εξωτερικό, προσκομίζοντας επιπλέον ληξιαρχική πράξη θανάτου του δικαιούχου και πιστοποιητικό εγγύτερων συγγενών. Έκδοση κληρονομητηρίου δεν απαιτείται.

4. Στην περίπτωση τέκνων που έχουν συμπληρώσει το 20ο έτος της ηλικίας τους: α) όταν είναι πνευματικά ή σωματικά ανίκανα για άσκηση βιοποριστικού επαγγέλματος, απαιτείται επιπλέον σχετική γνωμάτευση της αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής, β) όταν φοιτούν σε Ανώτερα ή Ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, απαιτείται επιπλέον βεβαίωση ή πιστοποιητικό Σπουδών από τα ιδρύματα αυτά.

Δ. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Τα οδοιπορικά έξοδα πρώτης μετάβασης και οριστικής επιστροφής δεν υποβάλλονται σε καμία κράτηση.

II. ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΟ ΄Η ΑΠΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΕ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ

Α. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

1. Να έχει προηγηθεί των μετακινήσεων πράξη του οικείου Συντονιστή Εκπ/σης και σε περίπτωση που δεν υπάρχει του νόμιμου αναπληρωτή του ή της οικείας διπλωματικής αρχής του εξωτερικού, με την οποία ο εκπαιδευτικός θα τοποθετείται σε περισσότερα από ένα σχολεία που βρίσκονται σε διαφορετικές πόλεις ή σε σχολείο και σε Γραφείο Συντονιστή Εκπαίδευσης που η έδρα του βρίσκεται σε άλλη πόλη από αυτή του σχολείου. Από την ίδια πράξη πρέπει να ορίζονται και οι ημέρες της εβδομάδας που θα μετακινείται ο εκπ/κός κατά το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα του σχολικού έτους. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις η ανωτέρω πράξη δύναται να έχει αναδρομική ισχύ έως και 30 ημέρες.

2. Να μην έχει καταβληθεί στο δικαιούχο εκπαιδευτικό για τον ίδιο σκοπό αποζημίωση από άλλη πηγή.

3. Σε περίπτωση πραγματοποίησης των ανωτέρω μετακινήσεων με Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, αυτό θα πρέπει να είναι ιδιοκτησίας του/της εκπαιδευτικού ή της/του συζύγου, σύμφωνα με το άρθρο 17, παρ. 4 του Ν. 2685/1999.

4. Η συμπλήρωση ωραρίου να μην πραγματοποιείται στην πόλη όπου διαμένει ο εκπαιδευτικός.

Β. ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Οι δαπάνες των ανωτέρω μετακινήσεων αναγνωρίζονται εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου Α΄ και υποβάλλονται τα δικαιολογητικά της παραγράφου Γ΄.

Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ − ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Η καταβολή του αντιτίμου του εισιτηρίου ή της αποζημίωσης ανά χιλιόμετρο γίνεται με έκδοση τακτικού εντάλματος πληρωμής στο όνομα του δικαιούχου εκπαιδευτικού ή στο όνομα του πρώτου δικαιούχου σε περίπτωση σύνταξης ομαδικής κατάστασης πληρωμής και το ποσό κατατίθεται στον τραπεζικό λογαριασμό έκαστου δικαιούχου μέσω διατραπεζικού συστήματος από την Ενιαία Αρχή Πληρωμής.

Για την αναγνώριση και εκκαθάριση των ανωτέρω δαπανών απαιτούνται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1. Πράξη του οικείου Συντονιστή Εκπ/σης και σε περίπτωση που δεν υπάρχει του νόμιμου αναπληρωτή του ή της οικείας διπλωματικής αρχής του εξωτερικού, με την οποία ο εκπ/κός θα τοποθετείται σε περισσότερα από ένα σχολεία που βρίσκονται σε διαφορετικές πόλεις ή σε σχολείο και σε Γραφείο Συντονιστή Εκπ/σης που η έδρα του βρίσκεται σε άλλη πόλη από αυτή του σχολείου. Από την ίδια πράξη πρέπει να ορίζονται και οι ημέρες της εβδομάδας που θα μετακινείται ο εκπ/κός κατά το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα του σχολικού έτους.

2. Βεβαίωση της προϊσταμένης αρχής του εκπ/κού στο εξωτερικό (Συντονιστή Εκπ/σης ή αναπληρωτή του ή πρεσβείας ή προξενείου) από την οποία θα προκύπτει ότι τα σχολεία ή το σχολείο και το Γραφείο του Συντονιστή Εκπ/σης, στα οποία μετακινείται ο εκπ/κός, λειτουργούν σε διαφορετικές πόλεις και η μία δεν είναι προάστιο της άλλης.

3. Ημερολόγιο κίνησης του εκπ/κού, θεωρημένο από την προϊσταμένη του αρχή στο εξωτερικό, στο οποίο θα βεβαιώνεται η πραγματοποίηση των αναφερόμενων μετακινήσεων. Από το ημερολόγιο αυτό πρέπει να προκύπτουν αναλυτικά οι ημερομηνίες κατά τις οποίες πραγματοποιήθηκαν οι μετακινήσεις, οι πόλεις στις οποίες μετακινείται και η μεταξύ τους χιλιομετρική απόσταση.

4. α) Στην περίπτωση μετακίνησης του εκπαιδευτικού με Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο από την πόλη έδρα του σχολείου κύριας τοποθέτησης στην πόλη έδρα άλλου σχολείου προς συμπλήρωση ωραρίου, καταβάλλεται το ποσό που ισχύει κάθε φορά ανά χιλιόμετρο για τη μετακίνηση του υπαλλήλου στο εσωτερικό. Στην περίπτωση που ο τόπος διαμονής του εκπ/κού δεν συμπίπτει με μία από τις πόλεις στις οποίες βρίσκονται τα σχολεία ή το/τα σχολεία και το Γραφείο Συντονιστή Εκπαίδευσης που έχει τοποθετηθεί, καταβάλλεται το ποσό που ισχύει κάθε φορά ανά χιλιόμετρο για τη μετακίνηση του υπαλλήλου στο εσωτερικό, για τη χιλιομετρική απόσταση μεταξύ της πόλης−έδρα του σχολείου κύριας τοποθέτησης και της πόλης−έδρα του σχολείου ή της πόλης−έδρα του Γραφείου Συντονιστή στο οποίο έχει τοποθετηθεί για συμπλήρωση ωραρίου.

Η αναγνώριση της δαπάνης είναι δυνατή βάσει:

 1. Σχετικής υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 του εκπαιδευτικού, από την οποία θα προκύπτει η ιδιοκτησία του αυτοκινήτου, η μάρκα του, ο αριθμός κυκλοφορίας του, ο αριθμός άδειας οδήγησης, και η χρησιμοποίηση του από τον εκπαιδευτικό για τη συγκεκριμένη μετακίνηση του την ορισμένη ημερομηνία. Εφόσον ο/η εκπ/κός μετακινείται με αυτοκίνητο ιδιοκτησίας της/του συζύγου, απαιτείται και υπεύθυνη δήλωση του/της κατόχου του αυτοκινήτου, στην οποία να δηλώνει ότι παραχώρησε το όχημα του/της (μάρκα, αριθμός κυκλοφορίας) στην/στον εκπ/κό για τις συγκεκριμένες μετακινήσεις και κατά το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
 2. Φωτοαντιγράφου της άδειας κυκλοφορίας του χρησιμοποιηθέντος αυτοκινήτου επίσημα επικυρωμένου.
 3. Βεβαίωσης της αρμόδιας ξένης αρχής ή της οικείας διπλωματικής αρχής, από την οποία θα προκύπτει η χιλιομετρική απόσταση μεταξύ των πόλεων στις οποίες βρίσκονται τα σχολεία ή το/τα σχολεία και το Γραφείο Συντονιστή Εκπαίδευσης στα οποία μετακινείται.

β) Εάν η μετακίνηση γίνεται με τα συνήθη συγκοινωνιακά μέσα μεταφοράς εκτός αεροπλάνου και υποβάλλονται αποκόμματα εισιτηρίων, καταβάλλεται στον εκπαιδευτικό η αξία των εισιτηρίων.
Σε περίπτωση έκδοσης και χρησιμοποίησης κάρτας για τις μετακινήσεις αυτές, εφόσον αυτή είναι συμφέρουσα για το Δημόσιο, απαιτούνται τα ακόλουθα:

 1. Η πρωτότυπη κάρτα που χρησιμοποίησε ο εκπαιδευτικός και βεβαίωση της αρχής που την εξέδωσε για την αξία της.. Όταν αυτή χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με μηνιαία κουπόνια, υποβάλλονται αυτά μαζί με φωτοαντίγραφο της κάρτας επίσημα επικυρωμένο. Όταν αυτή ανανεώνεται με καταβολή μηνιαίας συνδρομής μέσω τραπέζης, υποβάλλονται τα αντίστοιχα αποδεικτικά κατάθεσης και φωτοαντίγραφο της κάρτας επίσημα επικυρωμένο.
 2. Βεβαίωση της αρμόδιας ξένης αρχής για την τιμή του εισιτηρίου Β΄ θέσης των διαδρομών που πραγματοποιήθηκαν στις συγκεκριμένες ημερομηνίες.

5. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 του μετακινούμενου εκπ/κού, από την οποία θα προκύπτουν η πόλη διαμονής του κατά το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα καθώς και ότι για τον ίδιο σκοπό δεν του καταβλήθηκε αποζημίωση από άλλη πηγή.

6. Αίτηση του δικαιούχου εκπ/κού, με την οποία θα υποβάλει τα ανωτέρω δικαιολογητικά στη Δ.Ο.Υ. του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού.

7. Αντίγραφο της απόφασης απόσπασης στο εξωτερικό του/της εκπ/κού.

Συμπληρωματικά, δύναται να ζητηθεί οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό κριθεί κατά περίπτωση αναγκαίο για την αναγνώριση και έγκριση της συγκεκριμένης δαπάνης μετακίνησης.

Το περιεχόμενο των υπεύθυνων δηλώσεων του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 που αναφέρονται παραπάνω, μπορεί να περιλαμβάνεται σε μία.

Δ. ΙΣΟΤΙΜΙΑ

Στις περιπτώσεις που η δαπάνη αγοράς εισιτηρίων πραγματοποιείται σε ξένο νόμισμα, η αποζημίωση υπολογίζεται με βάση την ισοτιμία της ημερομηνίας έναρξης των μετακινήσεων.

III. ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ ΧΩΡΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ Ή ΣΕ ΑΛΛΗ ΧΩΡΑ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Α. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

1. Να έχει προηγηθεί η υποβολή πρότασης για έγκριση προγράμματος μετακίνησης στη ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε. του Υπ. Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού είκοσι (20) ημέρες πριν την έναρξη της μετακίνησης.

Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, η πρόταση μπορεί να γίνει γνωστή στην ανωτέρω διεύθυνση και με ηλεκτρονική αλληλογραφία (e−mail) ή τηλεομοιοτυπία (fax).

To πρόγραμμα πρέπει να περιλαμβάνει αναλυτικά το σκοπό και τις ημερομηνίες μετακίνησης, τις πόλεις αναχώρησης και μετάβασης και τον προϋπολογισμό των εξόδων μετακίνησης. Απαραίτητο στοιχείο εξέτασης της πρότασης μετακίνησης είναι και η σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας διπλωματικής ή προξενικής αρχής.

2. Να έχει εκδοθεί πριν από την ημερομηνία αναχώρησης απόφαση έγκρισης μετακίνησης στην οποία θα αναφέρονται:

α) Το ονοματεπώνυμο και η ιδιότητα του μετακινουμένου υπαλλήλου (κλάδος, βαθμός, ειδικότητα).

β) Η αφετηρία και ο τόπος μετάβασής του.

γ) Οι ημερομηνίες μετακίνησης.

δ) Η συγκεκριμένη αιτία μετακίνησης με συνοπτική περιγραφή των εργασιών που θα εκτελέσει.

ε) Το μέσο μετακίνησης.

στ) Οι δαπάνες που θα αναγνωριστούν (οδοιπορικά έξοδα, ημερήσια αποζημίωση, διανυκτέρευση).

ζ) Ο προϋπολογισμός της δαπάνης, ο ειδικός φορέας και ο ΚΑΕ που βαρύνεται, καθώς και ο αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης (Α.Δ.Α.) της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 113/2010.

η) Ο αριθμός των ημερών που θα παραμείνει εκτός έδρας ή η αυθημερόν επιστροφή.

θ) Ο αριθμός των ημερών εκτός έδρας μετακίνησης κατά μήνα και έτος που δικαιούται ο εκπαιδευτικός ή διοικητικός υπάλληλος και ο αριθμός από τις ανωτέρω που έχει πραγματοποιήσει μέχρι την προηγούμενη της ημέρας μετακίνησής του.

ι) Σε περιπτώσεις παροχής δωρεάν καταλύματος και πλήρους διατροφής από το Δημόσιο ή άλλη πηγή, αυτό θα αναγράφεται στην απόφαση έγκρισης μετακίνησης.

Β. ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Ως δαπάνες για τις ανωτέρω μετακινήσεις αναγνωρίζονται:

α) Το αντίτιμο των εισιτηρίων των συγκοινωνιακών μέσων.

 • Σε περίπτωση πραγματοποίησης των μετακινήσεων με Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο ιδιοκτησίας του/της εκπαιδευτικού ή της/του συζύγου, καταβάλλεται η χιλιομετρική αποζημίωση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 του Ν. 2685/1999. Η αποζημίωση αυτή δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει συνολικά το αντίτιμο του αεροπορικού εισιτηρίου και σε περίπτωση που η διαδρομή αυτή δεν καλύπτεται από αεροπορική σύνδεση, τη δαπάνη του αντίστοιχου συγκοινωνιακού μέσου.
 • Σε περίπτωση χρήσης των συνήθων συγκοινωνιακών μέσων οι μετακινήσεις μπορούν να πραγματοποιούνται στην Α΄ θέση για τους Συντονιστές Εκπ/σης και για τους λοιπούς κατά τις διακρίσεις του Ν. 2685/1999.
 • Σε περίπτωση αεροπορικής μετακίνησης, οι σχετικές δαπάνες θα αναγνωρίζονται εφόσον έχουν πραγματοποιηθεί στην οικονομική θέση.

β) Η ημερήσια εκτός έδρας αποζημίωση, σύμφωνα με τα άρθρα 19 και 21 του Ν. 2685/1999, όπως αυτά τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

γ) Τα έξοδα διανυκτέρευσης.

 • Για την αναγνώριση και εκκαθάριση των δαπανών ημερήσιας αποζημίωσης και διανυκτέρευσης, εφαρμόζονται ανάλογα τα ισχύοντα εκάστοτε για τους δημοσίους υπαλλήλους.

Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ − ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

Ως δικαιολογητικά για την αναγνώριση και εκκαθάριση των ανωτέρω δαπανών ορίζονται τα ακόλουθα:

1. Αντίγραφο υπουργικής απόφασης έγκρισης μετακίνησης.

2. Ημερολογιακή κατάσταση εις διπλούν, στην οποία θα αναφέρονται η ημερομηνία μετακίνησης, ο τόπος μετάβασης, η διανυκτέρευση ή αυθημερόν επιστροφή, το μέσο μετακίνησης, η δαπάνη των εισιτηρίων καθώς και η συνολική δαπάνη.
Η ανωτέρω υπογράφεται από τον δικαιούχο και θεωρείται από την Προϊσταμένη αρχή, η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια όλων των αναφερόμενων στην κατάσταση.

3. Σε περίπτωση μετακίνησης με αεροπλάνο, πλοίο, τρένο ή λεωφορείο που εκτελεί υπεραστικό ή διεθνές δρομολόγιο απαιτούνται τα οριζόμενα ανωτέρω στην παρ. Γ7, κεφ. Ι.

4. Σε περίπτωση πραγματοποίησης της μετακίνησης με με Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο απαιτούνται:

 1. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 του μετακινούμενου, στην οποία θα αναφέρονται ο ιδιοκτήτης, η μάρκα, ο αριθμός κυκλοφορίας του αυτοκινήτου και ο αριθμός άδειας οδήγησης.
 2. Βεβαίωση αρμόδιας ξένης αρχής ή της οικείας διπλωματικής αρχής από την οποία θα προκύπτει η χιλιομετρική απόσταση των πόλεων μεταξύ των οποίων μετακινείται.
 3. Βεβαίωση από αεροπορική εταιρεία για την αξία του αεροπορικού εισιτηρίου της αντίστοιχης διαδρομής στη θέση που δικαιούνται να ταξιδεύουν και σε περίπτωση που δεν υπάρχει αεροπορική σύνδεση του τόπου αναχώρησης και του τόπου προορισμού, βεβαίωση της αρμόδιας αρχής για την αξία του εισιτηρίου του φθηνότερου συγκοινωνιακού μέσου της αντίστοιχης διαδρομής και στη δικαιούμενη θέση.

5. Για την καταβολή των δαπανών διανυκτέρευσης απαιτούνται:

 1. Τιμολόγιο ή δελτίο παροχής υπηρεσιών από ξενοδοχείο ή άλλο κατάλυμα.
 2. Βεβαίωση της οικείας διπλωματικής ή προξενικής αρχής για τον αριθμό των αστέρων του ξενοδοχείου, εφόσον αυτός δεν προκύπτει από το εκδοθέν τιμολόγιο ή το δελτίο παροχής υπηρεσιών. Επιτρέπεται η διαμονή σε ξενοδοχεία μέχρι τεσσάρων αστέρων, για τους Συντονιστές Εκπαίδευσης και για τους λοιπούς κατά τις διακρίσεις του Ν. 2685/1999.
 3. Εάν η κράτηση του ξενοδοχείου γίνει μέσω πρακτορείου ή γραφείου ταξιδιών, τότε μαζί με τη θεωρημένη απόδειξη πληρωμής θα επισυνάπτεται και φωτοαντίγραφο του σχετικού αποδεικτικού (voucher ή fax) προς το ξενοδοχείο από το γραφείο ταξιδιών.
 4. Όταν η δαπάνη διανυκτέρευσης καταβάλλεται από το Δημόσιο ή άλλο φορέα, απαιτείται οι μετακινούμενοι υπάλληλοι να ζητούν φωτοαντίγραφο του παραπάνω παραστατικού στοιχείου που εκδίδει το ξενοδοχείο επ’ ονόματι του Δημοσίου ή άλλου φορέα, επικυρωμένο από το φορέα, και να επισυνάπτεται στα δικαιολογητικά της σχετικής μετακίνησης.

6. Κατάσταση πληρωμής σε τρία αντίγραφα, θεωρημένη από την προϊσταμένη αρχή που εξέδωσε την εντολή μετακίνησης, στην οποία θα αναγράφονται το ονοματεπώνυμο του δικαιούχου, ο αριθμός των ημερών εκτός έδρας, το ποσό της ημερήσιας αποζημίωσης, το αντίτιμο των εισιτηρίων, η δαπάνη διανυκτέρευσης και το συνολικό ποσό που επιβαρύνει το Δημόσιο.

7. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 του μετακινούμενου, από την οποία θα προκύπτει ότι δεν έχει λάβει αποζημίωση από άλλη πηγή για το σύνολο των δαπανών της συγκεκριμένης μετακίνησης.

Το περιεχόμενο των υπευθύνων δηλώσεων του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 που αναφέρονται παραπάνω μπορεί να περιλαμβάνεται σε μία.

Η απόφαση αυτή, ως προς το Κεφ. Ι ισχύει για μετακινήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί για το χρονικό διάστημα ενός (1) έτους πριν τη δημοσίευση της παρούσας και εφεξής, ως προς δε τα Κεφ. II και III από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας κανονιστικής απόφασης, καταργείται κάθε άλλη που ρυθμίζει διαφορετικά τα αναφερόμενα θέματα.

Για περιπτώσεις που δεν καλύπτονται από τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση, εφαρμόζονται ανάλογα τα εκάστοτε ισχύοντα για τους δημοσίους υπαλλήλους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 8 Απριλίου 2013

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

Σχετικά Άρθρα