edu.klimaka.gr

Συμπληρωματική Πρόσκληση Απόσπασης Εκπαιδευτικών σε ΣΔΕ 2020-21

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ (ΣΔΕ) 2020-2021

Μετάβαση στην Αρχική Πρόσκληση Απόσπασης Εκπαιδευτικών σε ΣΔΕ

Αρ.Πρωτ.Κ1/104801/10-08-2020

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ,
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
Πληροφορίες : Ε. Αγαλοπούλου
Τηλέφωνο : 213 131 1639
Ιστοσελίδα : http://www.gsae.edu.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ

Η Διεύθυνση Διά Βίου Μάθησης της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης
σε συνέχεια της αρ. πρωτ. Κ1/81846/29-06-2020 «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων με επιλογή εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την κάλυψη θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας»

καλεί

μόνιμους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με τουλάχιστον διετή εκπαιδευτική υπηρεσία από το διορισμό τους σε σχολεία Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, να υποβάλουν αίτηση προκειμένου να αποσπαστούν στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας και τα εκτός έδρας τμήματα αυτών, για την κάλυψη θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού, όπως αναλυτικά εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα, κατά το σχολικό έτος 2020-2021.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Τμήμα Ζαχάρως ΣΔΕ ΠΥΡΓΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
1ο ΣΔΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ (ΦΥΛΑΚΕΣ)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΣΔΕ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Τμήμα Νάξου ΣΔΕ ΣΥΡΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΣΔΕ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΣΔΕ ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΥ (ΦΥΛΑΚΕΣ)

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα να υποβάλουν μία μόνο αίτηση για μία περιφέρεια.

Α. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι εν ενεργεία εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 14, εδ. β του ν. 4186/2013 (Α’ 193), των ειδικοτήτων που αναγράφονται στον πίνακα Γραμματισμοί και ειδικότητες εκπαιδευτικών της παρούσας, με δύο (2) τουλάχιστον χρόνια εκπαιδευτική υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 2 εδάφιο β της ΥΑ 5953/2014 (Β’ 1861) «Κανονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας», όπως ισχύει.

Εκπαιδευτικοί που διορίστηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 του ν. 4589/2019 (Α’ 13) με τις αριθμ. 65172/Ε1/23-4-2019 (Γ’ 813) και 65185/Ε1/23-4-2019 (Γ’ 814) Υ.Α. δύνανται να συμμετάσχουν στην Πρόσκληση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 252 του ν. 4610/2019 (Α’ 70).

Δεν επιλέγεται εκπαιδευτικός ο οποίος έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για πειθαρχικό παράπτωμα με την ποινή της προσωρινής ή της οριστικής παύσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 109 του Υπαλληλικού Κώδικα ν. 3528/2007 (Α' 26) ή για τον οποίο συντρέχουν τα κωλύματα διορισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του ίδιου Κώδικα, όπως ισχύει.

Η αίτηση απόσπασης υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης με βάση τα οριζόμενα στο άρθρο 8 του ν.1599/86. Η ψευδής δήλωση στοιχείων συνεπάγεται τις προβλεπόμενες στην παράγραφο 6 του άρθρου 22 του παραπάνω νόμου κυρώσεις.

Εκπαιδευτικός ο οποίος προσκομίζει πιστοποιητικά πλαστά ή αναληθή, με σκοπό την παραπλάνηση της υπηρεσίας, αποκλείεται και σε βάρος του ασκούνται όλες οι προβλεπόμενες διοικητικές, πειθαρχικές και ποινικές ευθύνες.

Εξαιρούνται από το δικαίωμα υποβολής αίτησης οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι:

α) διορίστηκαν σε δυσπρόσιτα σχολεία και διανύουν την υποχρεωτική υπηρεσία στα σχολεία αυτά, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 3328/2005 (Α’ 80)

β) είναι στελέχη της εκπαίδευσης και η θητεία τους λήγει μετά τις 31-08-2020

γ) υπηρετούν σε θέσεις με θητεία η οποία λήγει μετά τις 31-08-2020

δ) υπηρετούν με θητεία στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία

ε) υπηρέτησαν σε δομές της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης και για τους οποίους έχει εκδοθεί υπουργική απόφαση ανάκλησης ή διακοπής της απόσπασής τους τα πέντε (5) τελευταία έτη, για οποιοδήποτε νόμιμο λόγο (εκτός αν η ανάκληση οφειλόταν σε υπηρεσιακές ανάγκες και σε σοβαρούς λόγους υγείας)

στ) έχουν ήδη αποσπασθεί για το σχολικό ή διδακτικό έτος 2020-2021 σε σχολικές μονάδες, υπηρεσίες ή φορείς του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

Αιτήσεις απόσπασης που τυχόν υποβάλλουν εκπαιδευτικοί των παραπάνω περιπτώσεων δεν θα γίνονται δεκτές.

Β. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα των αποσπασμένων εκπαιδευτικών περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 6, παρ. Γ, εδάφιο 1 της Υπουργικής Απόφασης υπ’ αριθμ. 5953/2014 (Β’ 1861) «Κανονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.)», όπως ισχύει.

Οι υποψήφιοι προς απόσπαση στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας καλούνται να καλύψουν τις ανάγκες διδακτικού έργου στα γνωστικά αντικείμενα που διδάσκονται στα Σ.Δ.Ε., με σειρά προτεραιότητας ως προς τους γραμματισμούς, ως ακολούθως:

Γραμματισμοί και ειδικότητες μονίμων εκπαιδευτικών

Γραμματισμός

Α’ Ανάθεση

Β’ Ανάθεση

1. Ελληνική Γλώσσα

ΠΕ02

 

2. Μαθηματικά

ΠΕ03

ΠΕ04, ΠΕ86 (με πτυχίο Μαθηματικών ή Πληροφορικής)

3. Πληροφορική

ΠΕ86

 

4. Αγγλική Γλώσσα

ΠΕ06

 

5. Κοινωνική Εκπαίδευση

ΠΕ78

ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ80 (με προτεραιότητα σε πτυχία που αντιστοιχούν σε πρώην ΠΕ09 και ΠΕ15)

6. Φυσικές Επιστήμες

ΠΕ04, ΠΕ85 (με προτεραιότητα σε πτυχία που αντιστοιχούν σε πρώην ΠΕ12.08)

ΠΕ03, ΠΕ87.01, ΠΕ88.01

7. Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

ΠΕ04.05, ΠΕ88.01, ΠΕ88.05

ΠΕ04.01, ΠΕ04.02, ΠΕ04.03, ΠΕ04.04, ΠΕ85 (με προτεραιότητα σε πτυχία που αντιστοιχούν σε πρώην ΠΕ12.08)

Γ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

Η κατάταξη των υποψηφίων σε αξιολογικούς πίνακες ανά Περιφέρεια και ανά Σ.Δ.Ε. θα γίνει βάσει των κριτηρίων επιλογής και μοριοδότησης τα οποία περιγράφονται αναλυτικά στον ακόλουθο πίνακα, σύμφωνα με την αριθμ. Κ1/74940/16-06-2020 (ΦΕΚ 2491 Β’/23-06-2020) Υπουργική Απόφαση.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΤΑ Σ.Δ.Ε.
1. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 22    
1.1.ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ   18  
1.1.α Διδακτορικό     11
1.1.β Μεταπτυχιακό     8
1.1.γ Δεύτερο Πτυχίο (Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης)     4
1.1.δ Δεύτερο Διδακτορικό     2
1.1.ε Δεύτερο Μεταπτυχιακό     1
- Μεταπτυχιακές σπουδές (μεταπτυχιακό, διδακτορικό) στην Εκπαίδευση Ενηλίκων, στη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση, στη Διά Βίου Εκπαίδευση, λαμβάνουν τον μέγιστο αριθμό μορίων.
- Σπουδές (μεταπτυχιακό, διδακτορικό) σε άλλες ειδικεύσεις-κατευθύνσεις μοριοδοτούνται αντίστοιχα με 1 μόριο λιγότερο.
- Αν ο υποψήφιος έχει διδακτορικό και μεταπτυχιακό τίτλο, μοριοδοτείται μόνο το διδακτορικό δίπλωμα.
1.2. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
Από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς εκπαίδευσης
(Μοριοδοτείται η παρακολούθηση αποκλειστικά ολοκληρωμένων επιμορφώσεων)
(Δεν μοριοδοτούνται επιμορφώσεις διάρκειας μικρότερης των 15 ωρών, καθώς και Ημερίδες, Διημερίδες, Συνέδρια κ.λπ. και επιμόρφωση που ήταν προαπαιτούμενη για την πιστοποίηση εκπαιδευτών Μητρώου ΕΟΠΠΕΠ/ΕΚΕΠΙΣ)
  4  
1.2.α Σε θέματα Σ.Δ.Ε
(0,25 μόρια ανά 100 ώρες, με μέγιστο αριθμό μορίων 2)
    2
1.2.β Στις αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων (επιμόρφωση εκτός θεμάτων Σ.Δ.Ε.)
0,25 μόρια ανά 100 ώρες, με μέγιστο αριθμό μορίων 2)
    2
2. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
(Στη διδακτική εμπειρία δεν προσμετράται χρόνος άδειας άνευ αποδοχών, εκπαιδευτικής άδειας, ή απόσπασης σε θέση με διοικητικά καθήκοντα. Εξαιρούνται όσοι εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 27 του Ν. 4186/2013)
13    
2.1 Στα Σ.Δ.Ε.
(1 μόριο ανά σχολικό έτος, με μέγιστο αριθμό μορίων 5)
    5
2.2 Στην Εκπαίδευση Ενηλίκων (εκτός ΣΔΕ)
(0,5 μόρια ανά 100 ώρες διδασκαλίας, με μέγιστο αριθμό μορίων 4)
    4
2.3 Στην τυπική εκπαίδευση
(Διδακτικό έργο στη Πρωτοβάθμια/Δευτεροβάθμια/Τριτοβάθμια Εκπαίδευση)
(1 μόριο ανά σχολικό έτος, με μέγιστο αριθμό μορίων 4)
    4
3. ΑΛΛΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 5    
3.1. 1η ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ   2  
3.1.α Καλή γνώση (επίπεδο Β2)     1
3.1.β Πολύ καλή γνώση (επίπεδο C1)     1,5
3.1.γ Άριστη γνώση (επίπεδο C2)     2
3.2. 2η ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ    1  
3.2.αΚαλή γνώση (επίπεδο Β2)     0,5
3.2.β Πολύ καλή γνώση (επίπεδο C1)     0,75
3.1.γ Άριστη γνώση (επίπεδο C2)     1
• Πιστοποιητικά γνώσης ξένης γλώσσας σύμφωνα με ΑΣΕΠ
• Μοριοδοτείται το ανώτερο πιστοποιημένο επίπεδο
     
3.2. ΓΝΩΣΕΙΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ (ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ)   2  
Πιστοποιημένη επιμόρφωση στις Τ.Π.Ε. πιστοποίηση 1 του ΥΠΑΙΘ ή πιστοποιητικά γνώσης Η/Υ σύμφωνα με ΑΣΕΠ     2
ΣΥΝΟΛΟ: 40

Δ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

1. Προθεσμία Υποβολής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας στον ιστότοπο: http://directors.it.minedu.gov.gr εντός αποκλειστικής προθεσμίας, η οποία άρχεται από 10/08/2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 και λήγει 21/08/2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00.

Πριν τη λήξη της προθεσμίας, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει, μέσω του πληροφοριακού συστήματος, να συμπληρώσουν και να κάνουν ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ της αίτησής τους, διαφορετικά δεν θα μπορούν να εκτυπώσουν την αίτηση. Η εκτύπωση της αίτησης θα είναι δυνατή από 10/08/2020 ημέρα Δευτέρα. Μετά την οριστική υποβολή της αίτησης, καμία τροποποίηση δεν γίνεται δεκτή, ακόμα και πριν τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν αποστείλει εκτυπωμένο και υπογεγραμμένο αντίγραφο της αίτησής τους μαζί με τον φάκελο των δικαιολογητικών τους μέχρι την καταληκτική ημερομηνία 21/08/2020 ημέρα Παρασκευή.

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν με δική τους ευθύνη να μεριμνήσουν για το εμπρόθεσμο της υποβολής των αιτήσεών τους, μαζί με τον φάκελο των δικαιολογητικών, εντός της ανωτέρω καθοριζόμενης προθεσμίας, το οποίο αποδεικνύεται από το πρωτόκολλο παραλαβής του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (γραφείο 103).

Μετά τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας κανένας φάκελος δεν γίνεται δεκτός, ακόμα και αν φέρει σήμανση εμπρόθεσμης ημερομηνίας κατάθεσης του ταχυδρομείου.

Οι αιτήσεις και ο φάκελος με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά υποβάλλονται μέσω ταχυδρομείου, ταχυμεταφοράς ή αυτοπροσώπως στη Διεύθυνση Διά Βίου Μάθησης τις ημέρες και ώρες που αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα και αποκλειστικά μέχρι την καταληκτική ημερομηνία 21/08/2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00.

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

ΩΡΕΣ
(σε περίπτωση υποβολής με
ταχυμεταφορά ή αυτοπροσώπως)

Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης,
Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης
Διεύθυνση Διά Βίου Μάθησης / Κ1
Ανδρέα Παπανδρέου 37
Τ.Κ. 151 80, Μαρούσι

Από
10/08/2020
έως
21/08/2020

Γραφείο 103
(Κεντρικό Πρωτόκολλο του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.)
Από 9:00 έως 15:00

Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων δεν θα γίνεται δεκτή καμία άλλη αίτηση, ούτε συμπληρωματικά δικαιολογητικά.

Δεν θα ληφθούν υπόψη:

 • Μη ηλεκτρονικά υποβληθείσες αιτήσεις.
 • Ηλεκτρονικά υποβληθείσες αιτήσεις που δεν συνοδεύονται από εκτυπωμένο, υπογεγραμμένο αντίγραφο και φάκελο δικαιολογητικών.
 • Εκπρόθεσμοι φάκελοι δικαιολογητικών.
 • Εκπρόθεσμες αιτήσεις, οποιαδήποτε μεταβολή στην αίτηση υποψηφιότητας, αλλαγές στα δικαιολογητικά ούτε συμπληρωματικά δικαιολογητικά.
 • Αιτήσεις που υποβάλλονται μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax) ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).

2. Αίτηση

1. Η αίτηση υποψηφιότητας υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα http://directors.it.minedu.gov.gr.

2. Αντίγραφο της ολοκληρωμένης αίτησης εκτυπώνεται από τον υποψήφιο, με τον αριθμό πρωτοκόλλου που δίδεται αυτόματα από το ηλεκτρονικό σύστημα και αποστέλλεται μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά με τη διαδικασία που περιγράφεται στην παράγραφο Δ. 1.

3. Η αίτηση υποψηφιότητας εκπαιδευτικού στα Σ.Δ.Ε. επέχει τη θέση δήλωσης αποδοχής απόσπασης.

4. Η αίτηση υποψηφιότητας επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 και η ανακρίβεια των δηλωμένων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.

5. Οι υποψήφιοι με την αίτησή τους δηλώνουν υπεύθυνα ότι, σύμφωνα με τον από 2016/679 Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (GDPR), ο οποίος έχει τεθεί υποχρεωτικά σε ισχύ στις 25 Μαΐου 2018 σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, αποδέχονται τη διατήρηση, επεξεργασία, ανάρτηση και, κατά συνέπεια, δημοσιοποίηση ΜΟΝΟΝ εκείνων από τα προσωπικά τους δεδομένα που είναι απολύτως απαραίτητα προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία πλήρωσης των θέσεων των υποψηφίων εκπαιδευτικών των Σ.Δ.Ε., όπως αυτή περιγράφεται στην παράγραφο Ε. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ της παρούσης (π.χ. ανάρτηση προσωρινών πινάκων, ανάρτηση οριστικών πινάκων, ανάρτηση απόφασης απόσπασης κ.λπ.).

6. Η ευθύνη της ορθής συμπλήρωσης της αίτησης ανήκει αποκλειστικά στους υποψηφίους.

7. Αίτηση που δεν φέρει την υπογραφή του υποψηφίου θέτει τον ενδιαφερόμενο εκτός διαδικασίας επιλογής.

8. Ανάκληση της αίτησης υποψηφιότητας δεν θα γίνεται δεκτή, εκτός εάν οι λόγοι τους οποίους επικαλείται ο υποψήφιος έχουν προκύψει τεκμηριωμένα μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της αίτησης.

9. Εφόσον κατά τη διάρκεια της διαδικασίας επιλογής κάποιος υποψήφιος αποσπασθεί σε άλλη υπηρεσία ή φορέα του Υ.ΠΑΙ.Θ. ή σχολική μονάδα, τότε οφείλει να ενημερώσει αμέσως τη Διεύθυνση Διά Βίου Μάθησης, ώστε να αποκλεισθεί από την περαιτέρω διαδικασία.

3. Συνοδευτικά Αίτησης – Δικαιολογητικά

Μαζί με την αίτηση υποψηφιότητας πρέπει να επισυνάπτονται τα δικαιολογητικά με την ακόλουθη σειρά :

3.α Υποχρεωτικά Δικαιολογητικά

3.α.1 Αναλυτικό Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών (ημερομηνία έκδοσης: από 29-04-2020 και μετά) από το οποίο να προκύπτουν σαφώς η ημερομηνία διορισμού, ο ακριβής χρόνος εκπαιδευτικής υπηρεσίας, διδακτικής υπηρεσίας, διοικητικής υπηρεσίας, η αναγνωρισμένη διδακτική προϋπηρεσία, η υπηρεσία σε θέσεις ευθύνης, οι μακροχρόνιες άδειες.

3.α.2 Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/86 ότι ο εκπαιδευτικός δεν έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για πειθαρχικό παράπτωμα από τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 109 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007 Α΄ 26).

3.α.3 Βιογραφικό σημείωμα (όχι παραπάνω από 500 λέξεις), στο οποίο οι υποψήφιοι θα περιγράψουν τυχόν πρόσθετα προσόντα που διαθέτουν.
Προτείνεται η χρήση του Βιογραφικού σημειώματος Europass (https://europass.cedefop.europa.eu/el/home)

Ελλείψει ενός εκ των ανωτέρω (3.α.1 ή 3.α.2 ή 3.α.3) ο φάκελος θεωρείται ελλιπής και ο υποψήφιος τίθεται εκτός διαδικασίας.

Σε καμία περίπτωση δεν θα ληφθούν υπόψη προσόντα, επιμορφώσεις κ.λπ. που αναγράφονται μεν στο βιογραφικό αλλά δεν συνοδεύονται από αντίστοιχα δικαιολογητικά.

3.β Δικαιολογητικά που αναφέρονται στα πεδία της μοριοδότησης

 • Αντίγραφα τίτλων σπουδών, (πτυχία, διδακτορικοί ή και μεταπτυχιακοί τίτλοι), πιστοποιητικών μετεκπαίδευσης και επιμόρφωσης.
 • Αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών.
 • Αποδεικτικό πιστοποιημένης επιμόρφωσης στις Τεχνολογίες Πληροφορικής Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.)

Τα δικαιολογητικά των υποψηφίων επισυνάπτονται στην αίτηση, σύμφωνα με τη σειρά των κριτηρίων του αναλυτικού πίνακα μοριοδότησης.

Προσόντα που δεν αποδεικνύονται με τα αντίστοιχα πιστοποιητικά δεν μοριοδοτούνται.

Δεν λαμβάνονται υπόψη και δεν μοριοδοτούνται τίτλοι σπουδών και επιμορφώσεις που αποτέλεσαν ειδικά ή αναγκαία προσόντα διορισμού.

Οι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ 86 οι οποίοι διορίστηκαν έως και το 2003 θα πρέπει να συμπεριλάβουν στον φάκελο με τα δικαιολογητικά τους και τον τίτλο σπουδών με τον οποίο διορίστηκαν στην ειδικότητα ΠΕ 86.

Προκειμένου για τίτλους σπουδών που προέρχονται από ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης της αλλοδαπής, αυτοί πρέπει να είναι αναγνωρισμένοι από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π./ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Ι.Τ.Ε.) ή το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.).

Ξενόγλωσσα έγγραφα (τίτλοι σπουδών, αποδεικτικά γνώσης ξένης γλώσσας, βεβαιώσεις κ.ά.) πρέπει να έχουν επίσημα μεταφραστεί από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών ή άλλο αρμόδιο κατά τον νόμο όργανο. Για τα εν λόγω έγγραφα θα πρέπει οπωσδήποτε να προσκομίζεται και ο ξενόγλωσσος τίτλος.

Οι βεβαιώσεις ή τα υπηρεσιακά έγγραφα που αφορούν στην υπηρεσιακή κατάσταση και στην άσκηση διοικητικών καθηκόντων θα πρέπει να αναφέρουν χρόνο έναρξης και λήξης.

Θέματα επιμόρφωσης στις αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων (πεδίο 1.2.β), αναφέρονται στον θεσμό της εκπαίδευσης ενηλίκων, την παιδαγωγική της εκπαίδευσης ενηλίκων, στον ρόλο του εκπαιδευτή ενηλίκων, στην εκπαιδευτική διεργασία της εκπαίδευσης ενηλίκων, στις τεχνικές διδακτικής ενηλίκων κ.ά. και δεν αφορούν επιμορφώσεις για την προσωπική ή επαγγελματική ανάπτυξη του υποψηφίου π.χ. επιμόρφωση σε θέματα πολιτισμού, γλωσσική επιμόρφωση, επιμόρφωση στις νέες τεχνολογίες, επιμόρφωση παιδαγωγικής στην τυπική εκπαίδευση κ.ά. Στα δικαιολογητικά επιμόρφωσης που υποβάλλονται από τον υποψήφιο θα πρέπει να προσδιορίζεται με σαφήνεια ο επιμορφωτικός φορέας (δημόσιος ή ιδιωτικός), το αντικείμενο της επιμόρφωσης, το χρονικό διάστημα πραγματοποίησης της επιμόρφωσης και η διάρκειά της αποκλειστικά σε ώρες. Σε αντίθετη περίπτωση η επιμόρφωση δεν μοριοδοτείται. Ώρες που δεν αναφέρονται σε σχετική βεβαίωση μπορούν να αποδειχθούν με την επισύναψη του προγράμματος της επιμόρφωσης.

Επιμόρφωση προερχόμενη από εκπαιδευτικές ενότητες ή εξαμηνιαία μαθήματα τυπικής εκπαίδευσης (π.χ. Ε.Α.Π., Πανεπιστήμια, ΑΣΠΑΙΤΕ, Διδασκαλεία) που είναι προαπαιτούμενα για εξομοίωση, εξειδίκευση, απόκτηση πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου δεν λαμβάνεται υπόψη.

Δεν γίνεται αποδεκτή η επιβεβαίωση ωρών επιμόρφωσης με Υπεύθυνες Δηλώσεις του υποψηφίου.

3.γ Σειρά ταξινόμησης δικαιολογητικών

Μαζί με την αίτηση υποψηφιότητας θα πρέπει να επισυνάπτονται τα δικαιολογητικά με την ακόλουθη σειρά:

 1. Αίτηση υπογεγραμμένη (εκτυπωμένη από το ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής αιτήσεων και υπογεγραμμένη, με τον αριθμό πρωτοκόλλου του συστήματος)
 2. Υποχρεωτικά Δικαιολογητικά (σύμφωνα με την παρ. 3.α)
 3. Δικαιολογητικά που αναφέρονται στα πεδία της μοριοδότησης (παρ. 3.β)

Κάθε σελίδα δικαιολογητικού πρέπει να φέρει αρίθμηση επάνω δεξιά και ένδειξη (στο ίδιο σημείο) του πεδίου μοριοδότησης στο οποίο αναφέρεται το συγκεκριμένο δικαιολογητικό.

Επισημαίνεται ότι:
Με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α’ 74), καταργήθηκε η υποχρέωση υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων που έχουν εκδοθεί από τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς που υπάγονται στη συγκεκριμένη ρύθμιση και πλέον το Δημόσιο υποχρεούται να αποδέχεται τα απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα των εγγράφων αυτών. Επομένως, όπου αναφέρεται στις εγκυκλίους ότι απαιτείται υποβολή εγγράφων, πρέπει υποχρεωτικά να γίνονται δεκτά ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα αυτών.

Οι υποψήφιοι πρέπει ταυτόχρονα να κοινοποιήσουν μόνο την αίτησή τους (χωρίς τα συνημμένα δικαιολογητικά) στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όπου ανήκουν οργανικά, προς ενημέρωσή της.

Ε. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

1. Υποβολή αιτήσεων υποψηφίων

Λεπτομέρειες για τη διαδικασία αναφέρονται στην παράγραφο Δ.

2. Μοριοδότηση φακέλων υποψηφίων

Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, οι επιτροπές μοριοδότησης θα ελέγξουν τους φακέλους των υποψηφίων και θα τους μοριοδοτήσουν σύμφωνα με τα κριτήρια της παραγράφου Γ. Υποψήφιοι των οποίων οι φάκελοι δεν πληρούν τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις της παρούσας προκήρυξης τίθενται εκτός διαδικασίας.

3. Ανακοίνωση Προσωρινών Πινάκων

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας μοριοδότησης θα αναρτηθεί στον ιστότοπο της Διεύθυνσης Διά Βίου Μάθησης της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης (www.gsae.edu.gr) Προσωρινός Αξιολογικός Πίνακας κατάταξης εκπαιδευτικών προς απόσπαση στα Σ.Δ.Ε., ανά Περιφέρεια και ανά γνωστικό αντικείμενο.

4. Ενστάσεις

Τυχόν ενστάσεις, αιτήσεις θεραπείας ή ιεραρχικές προσφυγές υποβάλλονται στη Διεύθυνση Διά Βίου Μάθησης της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης μόνο μία φορά μέσα στην αποκλειστική προθεσμία τριών (3) εργάσιμων ημερών, από την επομένη της ανάρτησης των Προσωρινών Αξιολογικών Πινάκων επιλογής στον ιστότοπο της Διεύθυνσης Διά Βίου Μάθησης.
Εάν η τελευταία ημέρα της ανωτέρω τριήμερης προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων είναι Σάββατο ή ημέρα αργίας των Δημοσίων Υπηρεσιών, τότε η προθεσμία παρατείνεται μέχρι και την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά την αργία.

Οι ενστάσεις υποβάλλονται μέσω ταχυδρομείου, ταχυμεταφοράς, αυτοπροσώπως, με e-mail στο Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax), στον εξής αριθμό: 210-3442365.

Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων (η οποία αποδεικνύεται από τον αριθμό πρωτοκόλλου παραλαβής του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων) καμία ένσταση δεν γίνεται δεκτή, ακόμα και αν φέρει σήμανση εμπρόθεσμης ημερομηνίας κατάθεσης του ταχυδρομείου.

Κατά συνέπεια, ενστάσεις που περιέρχονται στην Υπηρεσία μετά την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν εξετάζονται.

Ενστάσεις επί της μοριοδότησης είτε του ιδίου είτε συνυποψηφίου, πρέπει να αναφέρονται επί συγκεκριμένων πεδίων μοριοδότησης και όχι στο σύνολο των πεδίων και σε καμία περίπτωση δεν συνοδεύονται από επιπλέον δικαιολογητικά.

Δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται, ως ατεκμηρίωτες, ενστάσεις κατά του πίνακα συνολικά ή κατά του συνόλου των υποψηφίων που προηγούνται του ενισταμένου.

Οι υποψήφιοι οφείλουν να αναγράφουν στην αίτησή τους την ταχυδρομική τους διεύθυνση και την ηλεκτρονική τους διεύθυνση, έτσι ώστε να τους αποσταλεί ταχυδρομικά ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο η απάντηση της επιτροπής ενστάσεων σχετικά με την ένστασή τους.

Ενστάσεις κατά της παρούσας διαδικασίας πρόσκλησης ενδιαφέροντος ή του τρόπου μοριοδότησης δεν γίνονται δεκτές.

Οι ενδιαφερόμενοι με τη συμμετοχή τους στην παρούσα διαδικασία αποδέχονται πλήρως τους όρους και τις διαδικασίες της παρούσας.
Μετά την εξέταση όλων των ενστάσεων από την επιτροπή ενστάσεων, ανακοινώνονται οι οριστικοί αξιολογικοί πίνακες.

5. Οριστικοί Αξιολογικοί Πίνακες Κατάταξης

Οι Οριστικοί Αξιολογικοί Πίνακες Κατάταξης εκπαιδευτικών προς απόσπαση στα Σ.Δ.Ε., ανά Περιφέρεια και ανά γνωστικό αντικείμενο, θα δημοσιοποιηθούν στον ιστότοπο της Διεύθυνσης Διά Βίου Μάθησης της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης (www.gsae.edu.gr) και θα αναρτηθούν στα γραφεία της Διεύθυνσης Διά Βίου Μάθησης.

Μετά την ανάρτηση των οριστικών αποτελεσμάτων δεν γίνονται δεκτές διοικητικές προσφυγές – ενστάσεις, τυχόν δε κατατιθέμενες δεν εξετάζονται.

6. Δικαίωμα εξαίρεσης από τους Οριστικούς Πίνακες Κατάταξης

Οι υποψήφιοι που περιλαμβάνονται στους Οριστικούς Πίνακες Κατάταξης έχουν δικαίωμα, εντός τριών (3) ημερών από τη δημοσιοποίησή τους, να δηλώσουν εγγράφως (με υπεύθυνη δήλωση) εάν επιθυμούν να εξαιρεθούν από αυτούς.

Οι υπεύθυνες δηλώσεις υποβάλλονται μέσω ταχυδρομείου, μέσω ταχυμεταφοράς, αυτοπροσώπως, με e-mail στο Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax), στον εξής αριθμό: 210-3442365 προς τη Διεύθυνση Διά Βίου Μάθησης της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης.

Όσοι υποψήφιοι δεν αποστείλουν υπεύθυνη δήλωση οφείλουν να αναλάβουν καθήκοντα οποιαδήποτε στιγμή τους ζητηθεί από την υπηρεσία, εφόσον προκύψει κενούμενη θέση στα Σ.Δ.Ε. επιλογής τους, μέσα στο διάστημα ισχύος των οριστικών πινάκων.

7. Διαδικασία επιλογής εκπαιδευτικών από τους Οριστικούς Αξιολογικούς Πίνακες Κατάταξης

Οι θέσεις θα πληρωθούν με τη σειρά προτεραιότητας των γραμματισμών (σε Α’ και Β’ ανάθεση) όπως ορίζεται στη στήλη «ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΙ» του πίνακα Γραμματισμοί και ειδικότητες μονίμων εκπαιδευτικών (βλ. Β. Καθήκοντα αποσπασμένων εκπαιδευτικών), ανεξαρτήτως του συνολικού αριθμού μορίων των υποψηφίων.

Με την ίδια σειρά προτεραιότητας θα καλυφθούν τα κενά των γραμματισμών στα εκτός έδρας Τμήματα. Για παράδειγμα, στην παρακάτω περίπτωση του Τμήματος Αμαλιάδας για μία θέση εκπαιδευτικού,

ΤΜΗΜΑ ΒΑΡΔΑΣ
(ΣΔΕ ΠΑΤΡΑΣ) 
1  

θα επιλεγεί ένας εκπαιδευτικός ΠΕ02 για τον γραμματισμό Ελληνική Γλώσσα (εφόσον περιλαμβάνεται στους Οριστικούς Πίνακες Κατάταξης) με x μόρια, αντί εκπαιδευτικού ΠΕ03, ΠΕ06, ΠΕ10, ΠΕ13 με μόρια περισσότερα του x (>x) κ.ο.κ.

Στις περιπτώσεις που ένας γραμματισμός δύναται να ανατεθεί, ως Α’ ανάθεση, σε περισσότερες από μία ειδικότητες εκπαιδευτικών, θα επιλεγεί εκπαιδευτικός με τον μεγαλύτερο συνολικό αριθμό μορίων. Ομοίως και για την περίπτωση της Β’ ανάθεσης.

Η επιλογή των εκπαιδευτικών θα γίνει από τους Οριστικούς Αξιολογικούς Πίνακες Κατάταξης ανά περιφέρεια και ανά Σ.Δ.Ε. με την επιφύλαξη του άρθρου 31 παρ. 1, του ν. 3848/2010 (Α’ 71). Συνεπώς, οι αποσπάσεις στα Σ.Δ.Ε. περιορίζονται από τη δυνατότητα διάθεσης των εκπαιδευτικών, ανά κλάδο και ειδικότητα, από τις Διευθύνσεις Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης στις οποίες υπηρετούν οργανικά ή με απόσπαση, καθώς προηγείται η κάλυψη των διδακτικών αναγκών της τυπικής εκπαίδευσης.

Ο αριθμός των αποσπάσεων των εκπαιδευτικών εξαρτάται από τον αριθμό των τμημάτων σε κάθε Σ.Δ.Ε. και τις ανάγκες κάθε σχολείου.

8. Ανακοίνωση απόφασης απόσπασης

Στη συνέχεια ανακοινώνεται η Υπουργική Απόφαση «Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας για το σχολικό έτος 2020-2021» και ταυτόχρονα αναρτάται στον ιστότοπο της Διεύθυνσης Διά Βίου Μάθησης της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης (www.gsae.edu.gr).

Οι επιλεγέντες εκπαιδευτικοί οφείλουν να αναλάβουν υπηρεσία από την έκδοση της Υπουργικής Απόφασης.

Ανάκληση απόσπασης δεν γίνεται δεκτή παρά μόνο για απολύτως σοβαρούς λόγους (π.χ. υγείας) που τεκμηριώνονται.

Σημείωση:

Η Διεύθυνση Διά Βίου Μάθησης της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης δεν υποχρεούται να ενημερώνει προσωπικά τους υποψηφίους κατά τη διάρκεια της διαδικασίας επιλογής. Οι υποψήφιοι ενημερώνονται με δική τους ευθύνη για την πορεία της διαδικασίας επιλογής από τις ανακοινώσεις στον ιστότοπο της Διεύθυνσης Διά Βίου Μάθησης της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης (www.gsae.edu.gr).

Παράρτημα της παρούσας αποτελεί η ιστοσελίδα http://directors.it.minedu.gov.gr για την ηλεκτρονική υποβολή αίτησης υποψηφιότητας.

ΣΤ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ – ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΒΜ

Τηλέφωνα για πληροφορίες ή διευκρινίσεις επί της διαδικασίας και της προκήρυξης:
2131311619, 213131633, 2131311635, 2131311636, 2131311639, 2131311696, ώρες 9:00 έως 15:00.

H ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Σχετικά Άρθρα