edu.klimaka.gr

Αποσπάσεις πρωτοβάθμιας ΣΜΕΑΕ ΕΕΕΕΚ

Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας σε ΣΜΕΑΕ ΕΕΕΕΚ 2023 2024

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, ΕΕΕΕΚ, ΣΜΕΑΕ, ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΩΦΩΝ - ΤΥΦΛΩΝ 2023-2024

Αρ.Πρωτ.8978/Ε2/29-01-2024/ΥΠΑΙΘΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ,
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α
e-mail : ppe3(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Αθ. Μαρούση
Τηλέφωνο: 210-3442120

ΘΕΜΑ: «Απόσπαση και διακοπή απόσπασης εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. για το διδακτικό έτος 2023-2024»

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
• του άρθρου 16 κεφ. Γ΄ παρ. 5 του ν. 1566/1985 (Α΄ 167), όπως συμπληρώθηκε με την παρ.3 του άρθρου 6 του ν.1674/1986 (Α΄203)
• του άρθρου 31 του Ν. 3848/2010 (Α΄71) όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει
• του άρθρου 46 παρ. 7 του ν. 2413/1996(Α΄ 124)
• του άρθρου 17 του ν. 3402/2005 (Α΄258), παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 3454/2006 (Α΄75) και άρθρο 52 του ν. 4115/2013 (Α΄24), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 39 του ν. 4403/2016 (Α΄ 125)
• του άρθρου 20 παρ. 1 του ν. 3699/2008 (Α΄ 199)
• του άρθρου 182 παρ. 10 και άρθρου 93 παρ. 7 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 7 παρ. 2 του ν. 4071/2012 (Α΄ 85)
• του άρθρου 44Α παρ. 12 α και β του ν. 4115/2013 (Α΄ 24) και του του άρθρου 27 παρ. 12β’ του ν.4386/2016 (Α΄ 83)
• του άρθρου 21 του ν.3699/2002(Α΄199), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 48 του ν. 4415/2016 (Α΄ 159) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4473/2017 (Α΄78)
• του άρθρου 29 του ν. 4521/2018 (Α΄ 38)
• του άρθρου 21 παρ. 1 του ν.2946/2001 (Α΄ 224), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 151 του ν.4600/2019 (Α΄ 43) και του άρθρου 21Α του ν. 2946/2001 όπως προστέθηκε με το άρθρο τρίτο του ν.4553/2018 (Α’ 119)
• του άρθρου 28 του ν.4638/2019 (Α΄181)
• του άρθρου 62 παρ. 5 περ. α του ν. 4589/2019 (Α΄ 13) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 42 του ν.4722/2020 (Α’ 177)
• του άρθρου 7 παρ. 1 και 2 του ν. 3699/2008(Α΄199), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει με την παρ. 9 του άρθρου 28 του ν. 4186/2013(Α΄193)
• του άρθρου 35 του ν. 4622/2019(Α΄133)
2. Το Π.Δ. 50/1996(Α΄ 45) άρθρο 13.
3. Το Π.Δ. 18/2018 (Α΄31) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» όπως ισχύει.
4. Το Π.Δ.84/2019 (Α΄ 123) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».
5. Το Π.Δ.77/2023 (Α΄130) «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων – Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών – Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων».
6. Το Π.Δ. 79/2023 (Α΄131) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
7. Τη με αριθ. πρωτ. 81360 /Ε2/20-7-2023 Υ.Α. αποσπάσεων εκπαιδευτικών σε ΣΜΕΑΕ
8. Τη με αριθ. πρωτ. 95477/Ε2/31-8-2023 Υ.Α. αποσπάσεων εκπαιδευτικών σε ΣΜΕΑΕ
9. Τη με αριθ. πρωτ. 91225/Ε2/17-8-2023 (ΑΔΑ:6ΧΣΔ46ΝΚΠΔ-ΦΤ6) Ενημέρωση νεοδιόριστων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τη δυνατότητα υποβολής αιτήσεων απόσπασης από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ και σε δομές της Ειδικής Αγωγής για το διδακτικό έτος 2023-2024.
10.Τη με αριθμό 1/18-01-2024 Πράξη του ΚΥΣΠΕ.
11.Τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Αποσπούμε κατά προτεραιότητα για το διδακτικό έτος 2023-2024 την παρακάτω εκπαιδευτικό Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ύστερα από αίτησή της, ως ακολούθως:

(...) (σ.σ. αναφέρεται μία απόσπαση)

2. Διακόπτουμε την απόσπαση της παρακάτω εκπ/κού Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, η οποία είχε αποσπαστεί σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. με την αριθ. πρωτ. 95477/Ε2/31-8-2023 Υ.Α, ύστερα από αίτησή της, ως εξής:

(...) (σ.σ. αναφέρεται μία διακοπή)

Ο/Η Διευθυντής/τρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, από την οποία αποσπάται η εκπαιδευτικός, παρακαλείται να κοινοποιήσει την παρούσα στην αποσπώμενη.

Ο/Η Διευθυντής/τρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, στην περιοχή των οποίων αποσπάται η παραπάνω εκπαιδευτικός, παρακαλείται να αποστείλει αντίγραφο της ανάληψης υπηρεσίας της αποσπασμένης στον/στην Προϊστάμενο/νη της περιοχής από την οποία προέρχεται.

Ο/Η Διευθυντής/τρια Α/θμιας Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης, από την οποία ανακαλείται η απόσπαση της ανωτέρω εκπαιδευτικού, παρακαλείται να κοινοποιήσει την παρούσα στην ενδιαφερόμενη.

Η παρούσα απόφαση απόσπασης δεν εκτελείται πριν καλυφθούν οι λειτουργικές ανάγκες της σχολικής μονάδας από την οποία αποσπάται η εκπαιδευτικός.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

Λήψη του πρωτότυπου εγγράφου με τις Αποσπάσεις Γ΄φάσης Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε ΣΜΕΑΕ


Αρ.Πρωτ.95477/Ε2/31-08-2023/ΥΠΑΙΘΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ,
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α
e-mail : ppe3(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Αθ. Μαρούση
Τηλέφωνο: 210-3442120

ΘΕΜΑ: «Aποσπάσεις, τροποποιήσεις και ανακλήσεις αποσπάσεων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. για το διδακτικό έτος 2023-2024»

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
• του άρθρου 16 κεφ. Γ΄ παρ. 5 του ν. 1566/1985 (Α΄ 167), όπως συμπληρώθηκε με την παρ.3 του άρθρου 6 του ν.1674/1986 (Α΄203)
• του άρθρου 31 του Ν. 3848/2010 (Α΄71) όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει
• του άρθρου 46 παρ. 7 του ν. 2413/1996(Α΄ 124)
• του άρθρου 17 του ν. 3402/2005 (Α΄258), παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 3454/2006 (Α΄75) και άρθρο 52 του ν. 4115/2013 (Α΄24), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 39 του ν. 4403/2016 (Α΄ 125)
• του άρθρου 20 παρ. 1 του ν. 3699/2008 (Α΄ 199)
• του άρθρου 182 παρ. 10 και άρθρου 93 παρ. 7 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 7 παρ. 2 του ν.4071/2012 (Α΄ 85)
• του άρθρου 44Α παρ. 12 α και β του ν. 4115/2013 (Α΄ 24) και του του άρθρου 27 παρ. 12β’ του ν.4386/2016 (Α΄ 83)
• του άρθρου 21 του ν.3699/2002(Α΄199), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 48 του ν. 4415/2016 (Α΄ 159) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4473/2017 (Α΄78)
• του άρθρου 29 του ν. 4521/2018 (Α΄ 38)
• του άρθρου 21 παρ. 1 του ν.2946/2001 (Α΄ 224), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 151 του ν.4600/2019 (Α΄ 43) και του άρθρου 21Α του ν. 2946/2001 όπως προστέθηκε με το άρθρο τρίτο του ν.4553/2018 (Α’ 119)
• του άρθρου 28 του ν.4638/2019 (Α΄181)
• του άρθρου 62 παρ. 5 περ. α του ν. 4589/2019 (Α΄ 13) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 42 του ν.4722/2020 (Α’ 177)
• του άρθρου 7 παρ. 1 και 2 του ν. 3699/2008(Α΄199), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει με την παρ. 9 του άρθρου 28 του ν. 4186/2013(Α΄193)
• του άρθρου 35 του ν. 4622/2019(Α΄133)
2. Το Π.Δ. 50/1996(Α΄ 45) άρθρο 13.
3. Το Π.Δ. 18/2018 (Α΄31) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» όπως ισχύει.
4. Το Π.Δ.84/2019 (Α΄ 123) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».
5. Το Π.Δ.77/2023 (Α΄130) «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων – Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών – Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων».
6. Το Π.Δ. 79/2023 (Α΄131) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
7. Τη με αριθ. πρωτ. 81360 /Ε2/20-7-2023 Υ.Α. αποσπάσεων εκπαιδευτικών σε ΣΜΕΑΕ
8. Τη με αριθ. Πρωτ. 91225/Ε2/17-8-2023 (ΑΔΑ:6ΧΣΔ46ΝΚΠΔ-ΦΤ6) Ενημέρωση νεοδιόριστων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τη δυνατότητα υποβολής αιτήσεων απόσπασης από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ και σε δομές της Ειδικής Αγωγής για το διδακτικό έτος 2023-2024.
9. Τη με αριθμό 14/29-8-2023 Πράξη του ΚΥΣΠΕ.
10.Τις ενστάσεις –αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Συμπληρώνουμε τη με αριθ. Πρωτ. 81360 /Ε2/20-7-2023 Υπουργική Απόφαση αποσπάσεων σε ΣΜΕΑΕ και αποσπούμε κατά προτεραιότητα για το διδακτικό έτος 2023-2024 τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, κατόπιν ικανοποίησης της επανεξέτασης που υπέβαλαν και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο , ως ακολούθως

(...) (σ.σ. 07 αποσπάσεις)

2. Αποσπούμε κατά προτεραιότητα για το διδακτικό έτος 2023-2024 τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ύστερα από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο , ως ακολούθως:

(...) (σ.σ. 05 αποσπάσεις)

3. Συμπληρώνουμε τη με αριθ. Πρωτ 81360/Ε2/20-7-2023 Υπουργική Απόφαση Αποσπάσεων σε ΣΜΕΑΕ, ως ακολούθως :

(...) (σ.σ. 01 απόσπαση)

4. Αποσπούμε για το διδακτικό έτος 2023-2024 με αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Π.Ε., ως εξής:

(...) (σ.σ. 14 αποσπάσεις)

5. Τροποποιούμε τη με αριθ. πρωτ. 81360/Ε2/20-7-2023 Υπουργική Απόφαση Αποσπάσεων σε ΣΜΕΑΕ, ως προς το μέρος που αφορά στο ΠΥΣΠΕ απόσπασης της παρακάτω εκπαιδευτικού Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης η οποία έχει αποσπαστεί κατά προτεραιότητα και κατόπιν ικανοποίησης της επανεξέτασης που υπέβαλε, ως ακολούθως:

(...) (σ.σ. 01 τροποποίηση)

6. Τροποποιούμε τη με αριθ. Πρωτ. 81360/Ε2/20-7-2023 Υπουργική Απόφαση Αποσπάσεων σε ΣΜΕΑΕ, ως προς το μέρος που αφορά στην απόσπαση για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους υγείας του παρακάτω εκπαιδευτικού Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης τον οποίο και αποσπούμε με μοριοδότηση, κατόπιν ικανοποίησης επανεξέτασης που υπέβαλε, ως ακολούθως:

(...) (σ.σ. 01 τροποποίηση)

7. Ανακαλούμε την απόσπαση των παρακάτω εκπ/κών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι είχαν αποσπαστεί σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. με την αριθμ. Πρωτ. 81360/Ε2/20-7-2023 Υ.Α., ύστερα από αίτησή τους , ως εξής:

(...) (σ.σ. 12 ανακλήσεις)

8. Ανακαλούμε την απόσπαση των παρακάτω εκπ/κών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι είχαν αποσπαστεί σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. με την αριθμ. Πρωτ. 81360/Ε2/20-7-2023 Υ.Α, κατόπιν ικανοποίησης των ενστάσεων τους, ως εξής:

(...) (σ.σ. 02 ανακλήσεις)

9. Αποσπούμε κατά προτεραιότητα για το διδακτικό έτος 2023-2024 και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο τους παρακάτω νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς Π.Ε., ως εξής:

(...) (σ.σ. 02 αποσπάσεις)

10. Αποσπούμε για το διδακτικό έτος 2023-2024 και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο τον παρακάτω εκπαιδευτικό Π.Ε., κατ’ εφαρμογήν της με αριθ. Πρωτ. 91225/Ε2/17-8-2023 (ΑΔΑ:6ΧΣΔ46ΝΚΠΔ-ΦΤ6) εγκυκλίου , ως εξής:

(...) (σ.σ. 01 απόσπασης)

Οι Διευθυντές/τριες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και οι Προϊστάμενοι/ες των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. των περιοχών από τις οποίες αποσπώνται οι εκπαιδευτικοί, παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την παρούσα στους αποσπώμενους.

Οι Διευθυντές Πρωτοβάθμιας, στις περιοχές των οποίων αποσπώνται οι παραπάνω εκπαιδευτικοί, παρακαλούνται να αποστείλουν αντίγραφα της ανάληψης υπηρεσίας των αποσπασμένων στους/στις Προϊσταμένους/ες των περιοχών από τις οποίες προέρχονται.

Οι Διευθυντές/τριες Α/θμιας Εκπαίδευσης των Διευθύνσεων, από τις οποίες ανακαλείται η απόσπαση των ανωτέρω εκπαιδευτικών, παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την παρούσα στους ενδιαφερομένους.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

Λήψη του πρωτότυπου εγγράφου με τις Αποσπάσεις Β΄φάσης Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε ΣΜΕΑΕ - ΕΕΕΕΚ -ΤΕ


Αρ.Πρωτ.81360/Ε2/20-07-2023/ΥΠΑΙΘΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ,
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α
e-mail : ppe3(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Αθ. Μαρούση
Τηλέφωνο: 210-3442120

ΘΕΜΑ: «Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ή Π.Υ.Σ.Π.Ε. σε Σχολεία Κωφών & Τυφλών / Ε.Ε.Ε.Ε.Κ / Σ.Μ.Ε.Α.Ε. για το διδακτικό έτος 2023-2024»

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
- του άρθρου 16 κεφ. Γ΄ παρ. 5 του ν. 1566/1985 (Α΄ 167), όπως συμπληρώθηκε με την παρ.3 του άρθρου 6 του ν.1674/1986 (Α΄203)
- του άρθρου 31 του Ν. 3848/2010 (Α΄71) όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει
- του άρθρου 46 παρ. 7 του ν. 2413/1996(Α΄ 124)
- του άρθρου 17 του ν. 3402/2005 (Α΄258), παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 3454/2006 (Α΄75) και άρθρο 52 του ν. 4115/2013 (Α΄24), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 39 του ν. 4403/2016 (Α΄ 125)
- του άρθρου 20 παρ. 1 του ν. 3699/2008 (Α΄ 199)
- του άρθρου 182 παρ. 10 και άρθρου 93 παρ. 7 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 7 παρ. 2 του ν. 4071/2012 (Α΄ 85)
- του άρθρου 44Α παρ. 12 α και β του ν. 4115/2013 (Α΄ 24) και του του άρθρου 27 παρ. 12β’ του ν. 4386/2016 (Α΄ 83)
- του άρθρου 21 του ν.3699/2002(Α΄199), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 48 του ν. 4415/2016 (Α΄ 159) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4473/2017 (Α΄78)
- του άρθρου 29 του ν. 4521/2018 (Α΄ 38)
- του άρθρου 21 παρ. 1 του ν.2946/2001 (Α΄ 224), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 151 του ν. 4600/2019 (Α΄ 43) και του άρθρου 21Α του ν. 2946/2001 όπως προστέθηκε με το άρθρο τρίτο του ν. 4553/2018 (Α’ 119)
- του άρθρου 28 του ν.4638/2019 (Α΄181)
- του άρθρου 62 παρ. 5 περ. α του ν. 4589/2019 (Α΄ 13) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 42 του ν. 4722/2020 (Α’ 177)
- του άρθρου 7 παρ. 1 και 2 του ν. 3699/2008(Α΄199), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει με την παρ. 9 του άρθρου 28 του ν. 4186/2013(Α΄193)
- του άρθρου 35 του ν. 4622/2019(Α΄133)
2. Το Π.Δ. 50/1996(Α΄ 45) άρθρο 13.
3. Το Π.Δ. 18/2018 (Α΄31) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» όπως ισχύει.
4. Το Π.Δ.84/2019 (Α΄ 123) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».
5. Το Π.Δ.77/2023 (Α΄130) «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων – Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών – Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων.
6. Το Π.Δ. 79/2023 (Α΄131) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.».
7. Την με αριθμό 4818/8-07-2023 (ΦΕΚ 4407 Β’) Απόφαση Ανάθεσης αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό ΠΑΙΘΑ κ. Μιχαηλίδου.
8. Τη με αριθ. πρωτ. 34740/Ε2/27-3-2023(ΑΔΑ: ΨΙΗΧ46ΜΤΛΗ-Ο6Τ) εγκύκλιο αποσπάσεων εκπαιδευτικών Π.Ε & Δ.Ε.
9. Τις με αριθμό 10/28-6-2023, 11/30-6-2023 , 12/10-7-2023 ,13/18-7-2023 Πράξεις του ΚΥΣΠΕ.
10. Τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Αποσπούμε κατά προτεραιότητα σε Σχολεία Κωφών /Βαρήκοων & σε σχολεία Τυφλών για το διδακτικό έτος 2023-2024 τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ύστερα από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο , ως εξής:

(...) (σ.σ. 05 αποσπάσεις)

2. Αποσπούμε σε Σχολεία Κωφών για το διδακτικό έτος 2023-2024, ύστερα από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο, τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης , για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους υγείας, ως εξής:

(...) (σ.σ. 01 απόσπαση)

3. Αποσπούμε σε Σχολεία Τυφλών για το διδακτικό έτος 2023-2024, ύστερα από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο, τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης , ως εξής:

(...) (σ.σ. 02 αποσπάσεις)

4. Αποσπούμε, κατά προτεραιότητα, για το διδακτικό έτος 2023-2024, ύστερα από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. για να προσφέρουν υπηρεσία αποκλειστικά σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε) και Τμήματα Ένταξης (Τ.Ε.) που θα οριστούν από τα αρμόδια Π.Υ.Σ.Π.Ε στα οποία μετακινούνται, ως εξής:

(...) (σ.σ. 61 αποσπάσεις)

5. Αποσπούμε για το διδακτικό έτος 2023-2024 τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από Π.Υ.Σ.Π.Ε. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. για να προσφέρουν υπηρεσία αποκλειστικά σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε) και Τμήματα Ένταξης (Τ.Ε.) που θα οριστούν από τα αρμόδια Π.Υ.Σ.Π.Ε στα οποία μετακινούνται, ύστερα από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο, για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους υγείας, ως εξής:

(...) (σ.σ. 18 αποσπάσεις)

6. Αποσπούμε για το διδακτικό έτος 2023-2024 τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε., για να προσφέρουν υπηρεσία αποκλειστικά σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε) και Τμήματα Ένταξης (Τ.Ε.) που θα οριστούν από τα αρμόδια Π.Υ.Σ.Π.Ε στα οποία μετακινούνται, ύστερα από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο, ως εξής:

(...) (σ.σ. 255 αποσπάσεις)

Η διάρκεια της απόσπασης για τους παραπάνω εκπαιδευτικούς είναι μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους 2023-2024 και οφείλουν να παρουσιαστούν στην υπηρεσία τους με την έναρξη του διδακτικού έτους, ήτοι 01-09-2023.

Οι Διευθυντές/ντριες Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και οι Προϊστάμενοι/νες των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. των περιοχών από τις οποίες αποσπώνται οι εκπαιδευτικοί, παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την παρούσα στους αποσπώμενους/νες.

Οι Διευθυντές/ντριες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, στις περιοχές των οποίων αποσπώνται οι παραπάνω εκπαιδευτικοί, παρακαλούνται να αποστείλουν αντίγραφα της ανάληψης υπηρεσίας των αποσπασμένων στους Προϊσταμένους/νες των περιοχών από τις οποίες προέρχονται

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

Λήψη του πρωτότυπου εγγράφου με τις Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε ΣΜΕΑΕ - ΕΕΕΕΚ -ΤΕ

Σχετικά Άρθρα