edu.klimaka.gr

Αίτηση Παράτασης Απόσπασης Διοικητικών Υπαλλήλων στο Εξωτερικό 2021

ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΕ ΓΡΑΦΕΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 2021-2022

Αρ.Πρωτ.37235/Η2/01-04-2021/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ, ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Γ΄ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Email : dipode3(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Μ. Κουβαρά
Τηλέφωνο : 210-3442514

ΘΕΜΑ: «Παράταση απόσπασης διοικητικών υπαλλήλων αρμοδιότητας του Υ.ΠΑΙ.Θ. σε Γραφεία Συντονιστών Εκπαίδευσης στο εξωτερικό για το σχολικό έτος 2021-2022 και ημερολογιακό έτος 2022 για το Νότιο Ημισφαίριο»

Παρακαλούμε όπως, με ευθύνη του Γραφείου σας, οι διοικητικοί υπάλληλοι οι οποίοι υπηρετούν στο Συντονιστικό Γραφείο Εκπαίδευσης της περιοχής ευθύνης σας, διανύουν το τρίτο έτος απόσπασης και επιθυμούν παράταση της απόσπασής τους για το επόμενο σχολικό έτος 2021-2022 και ημερολογιακό έτος 2022 για το Νότιο Ημισφαίριο, να ενημερωθούν ώστε να υποβάλουν αίτηση παράτασης απόσπασης.

1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι διοικητικοί υπάλληλοι οι οποίοι αρχικά αποσπάστηκαν, βάσει πρόσκλησης του Υ.ΠΑΙ.Θ. στα Συντονιστικά Γραφεία Εκπαίδευσης Εξωτερικού και οι οποίοι, κατά το τρέχον σχολικό έτος, συνεχίζουν να υπηρετούν και διανύουν το τρίτο έτος (3ο) απόσπασης με επιμίσθιο. Οι ανωτέρω μπορούν να ζητήσουν, με αίτησή τους, την παράταση απόσπασης για δύο (2) ακόμη σχολικά έτη, με τη λήψη στο πρώτο έτος παράτασης του ειδικού επιμισθίου στο εξωτερικό και χωρίς επιμίσθιο στο δεύτερο έτος παράτασης.

Η παράταση, σύμφωνα με τις διατάξεις της περιπτ. β' της παρ. 3 του άρθρου 16 του ν.4415/2016 (Α΄159), όπως ισχύει, πραγματοποιείται κατόπιν εισήγησης του οικείου Συντονιστή Εκπαίδευσης, βάσει των υπηρεσιακών αναγκών και αξιολόγησης του διοικητικού υπαλλήλου και ύστερα από σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης Παιδείας Ομογενών, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Ευρωπαϊκών και Μειονοτικών Σχολείων.

2. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ

Συμπληρώνεται το συνημμένο έντυπο αίτησης παράτασης απόσπασης κατατίθεται στο οικείο Συντονιστικό Γραφείο Εκπαίδευσης και ταυτόχρονα αντίγραφό του υποβάλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://mydocs.minedu.gov.gr/. Για την είσοδο στον σύνδεσμο αυτό απαιτούνται κωδικοί στο TaxisNet. Για όσους δε διαθέτουν τους εν λόγω κωδικούς, η διαδικασία απόκτησής τους αναγράφεται στην ιστοσελίδα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).

3. ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ

Παρατείνεται αυτοδικαίως και διαρκεί μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους η απόσπαση των διοικητικών υπαλλήλων οι οποίοι βάσει της ημερομηνίας ανάληψης υπηρεσίας τους εμπίπτουν στις διατάξεις της περίπτ. β’ της παρ. 3 του άρθρου 16 του ν.4415/2016, όπως ισχύουν.

Ειδικότερα, η απόσπαση που γίνεται με ανάληψη υπηρεσίας μετά το Α’ τετράμηνο του σχολικού έτους, διαρκεί μέχρι τη λήξη του αντίστοιχου τετραμήνου του τελευταίου σχολικού έτους και σε κάθε περίπτωση, αν η απόσπαση λήγει κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους στη χώρα υποδοχής, όπως αυτή ρυθμίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 3 της περίπτωσης Α΄ του άρθρου 4 του ν. 4415/2016 η απόσπαση παρατείνεται αυτοδικαίως και διαρκεί μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους της χώρας απόσπασης.

Στην περίπτωση αυτή ο διοικητικός υπάλληλος υποβάλλει σχετική αίτηση προσκομίζοντας συνημμένα την πράξη ανάληψης υπηρεσίας του.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αίτηση υποβάλλουν και οι διοικητικοί υπάλληλοι οι οποίοι δικαιούνται παράταση απόσπασης το επόμενο σχολικό έτος, αλλά δεν επιθυμούν την παράταση απόσπασης. Στην περίπτωση αυτή στο πεδίο «ΕΠΙΘΥΜΩ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΜΟΥ» επιλέγουν το «ΟΧΙ».

Στην περίπτωση αυτή καταβάλλεται το αντίτιμο των εισιτηρίων οριστικής επιστροφής στην Ελλάδα για τους ιδίους και τα προστατευόμενα μέλη της οικογενείας τους με την προϋπόθεση ότι δεν το έχουν λάβει κατά το παρελθόν, και προκειμένου να τους καταβληθεί, οφείλουν:

  1. Να παραμείνουν στη χώρα απόσπασης έως ότου γίνει δέσμευση πίστωσης από τις οικονομικές υπηρεσίες του Υ.ΠΑΙ.Θ. και μέχρι την συμπλήρωση του χρόνου απόσπασης σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση απόσπασης ,
  2. Να αποστείλουν στην υπηρεσία μας, (Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.), υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα δηλώνουν :
    i. ότι δεν τους έχει καταβληθεί κατά το παρελθόν το αντίτιμο εισιτηρίων επιστροφής,
    ii. την ημερομηνία ή το χρονικό διάστημα (με απόκλιση πέντε έως δέκα ημερών: π.χ θα ταξιδέψω το χρονικό διάστημα από 1-7-2021 έως 10-7-2021), το μέσο μετακίνησης -και
    iii. το ποσό στο οποίο ανέρχονται τα εισιτήρια οριστικής επιστροφής των ιδίων και των προστατευόμενων μελών τους (ανήλικα τέκνα, άνεργοι και μη συνταξιούχοι σύζυγοι).

Σε περίπτωση επιστροφής υπαλλήλου πριν τη δέσμευση ποσού δεν θα καταβληθούν τα έξοδα οριστικής επιστροφής.

4. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Οι αν. Συντονιστές Εκπαίδευσης Εξωτερικού καλούνται:

α) Να ενημερώσουν άμεσα τους διοικητικούς υπαλλήλους που δικαιούνται παράταση της απόσπασης τους κατά τα ανωτέρω.

β) Με τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων και εντός τριών (3) ημερών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων παράτασης της απόσπασης, να υποβάλουν την εισήγησή τους για την παράταση της απόσπασης του διοικητικού υπαλλήλου του Συντονιστικού Γραφείου αρμοδιότητάς τους και να την αποστείλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται: από 02 -04-2021 μέχρι 09-04-2021.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Σχετικά Άρθρα