edu.klimaka.gr

Αποσπάσεις σε διευθύνσεις πρωτοβάθμιας

Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας σε Διευθύνσεις Εκπαίδευσης 2023 2024

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2023-2024

Αρ.Πρωτ.117588/Ε2/19-10-2023/ΥΠΑΙΘΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ
Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α
e-mail : ppe3(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Δ. Κυπαρίσσης
Τηλ. : 210-3442435

Θέμα: «Συμπληρωματικές αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης σε Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2023-2024»

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Του άρθρου 16 περ. Γ, παρ. 6 του Ν. 1566/85(ΦΕΚ 167 Α΄), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 6 του Ν.2740/1999 (Α΄ 186) και του άρθρου 14 παρ. 29 ι’ του Ν.2817/2000 (ΦΕΚ Α΄ 78)
2. Του άρθρου 31 του ν. 3848/2010 (Α 71) , όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει
3. Του άρθρου 19 παρ. 1 περ. κβ’ του Ν. 4440/2016 (Α’ 224), όπως προστέθηκε με το άρθρο 3 παρ. 1 του Ν. 4473/2017 (Α΄ 78).
4. Του άρθρου 35 του ν. 4622/2019(Α΄133)
5. Tο Π.Δ. 18/2018 (Α΄ 31) «Οργανισμός του ΥΠ.Π.Ε.Θ.».
6. Το Π.Δ. 84/2019(Α΄ 123) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».
7. Το π.δ.77/2023 (Α’130) «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων-Σύσταση, κατάργηση και Μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών. Μεταφορά αρμοδιοτήτων υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων».
8. To π.δ.79/2023 (Α’131) « Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
9. Την υπ’ αριθμ. 34737/Ε2/27-03-2023 (ΑΔΑ: ΩΝΟΩ46ΜΤΛΗ-Ρ0Κ) εγκύκλιο αποσπάσεων «Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων σε υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2023-2024».
10. Την υπ΄αριθμ. 75733/Ε2/07-07-2023 ΥΑ με θέμα: «Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης σε Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2023-2024».
11. Την υπ΄αριθμ. 81918/E2/21-07-2023 ΥΑ με θέμα: «Συμπληρωματικές αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης σε Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2023-2024».
12. Τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Αποσπούμε σε Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2023-2024, ύστερα από αίτησή τους, ως ακολούθως:

(...) (σ.σ. 02 αποσπάσεις)

Οι Διευθυντές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, από τις περιοχές αρμοδιότητας των οποίων αποσπώνται οι παραπάνω εκπαιδευτικοί, παρακαλούνται να ενημερώσουν τους ενδιαφερόμενους.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

Λήψη το πρωτότυπου εγγράφου με τις Συμπληρωματικές αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας σε Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης 2023 2024


Αρ.Πρωτ.75725/Ε2/07-07-2023/ΥΠΑΙΘΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ
Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α
e-mail : ppe3(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Δ. Κυπαρίσσης
Τηλ. : 210-3442435

Θέμα: «Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης σε Περιφερειακές Διευθύνσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2023-2024»

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Του άρθρου 16 περ. Γ, παρ. 6 του Ν. 1566/85(ΦΕΚ 167 Α΄), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 6 του Ν.2740/1999 (Α΄ 186) και του άρθρου 14 παρ. 29 ι’ του Ν.2817/2000 (ΦΕΚ Α΄ 78)
2. Του άρθρου 31 του ν. 3848/2010 (Α 71) , όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει
3. Του άρθρου 19 παρ. 1 περ. κβ’ του Ν. 4440/2016 (Α’ 224), όπως προστέθηκε με το άρθρο 3 παρ. 1 του Ν. 4473/2017 (Α΄ 78).
4. Του άρθρου 35 του ν. 4622/2019(Α΄133)
5. Tο Π.Δ. 18/2018 (Α΄ 31) «Οργανισμός του ΥΠ.Π.Ε.Θ.».
6. Το Π.Δ. 84/2019(Α΄ 123) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».
7. Το π.δ.77/2023 (Α’130) «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων-Σύσταση, κατάργηση και Μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών. Μεταφορά αρμοδιοτήτων υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων».
8. To π.δ.79/2023 (Α’131) « Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
9. Την υπ’ αριθμ. 34737/Ε2/27-03-2023 (ΑΔΑ: ΩΝΟΩ46ΜΤΛΗ-Ρ0Κ) εγκύκλιο αποσπάσεων «Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων σε υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2023-2024».
10. Τη γνώμη των ΑΠΥΣΠΕ
11. Τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Αποσπούμε σε Περιφερειακές Διευθύνσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, ύστερα από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο, τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2023-2024 όπως εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα:

(...) (σ.σ. αναφέρονται 50 αποσπάσεις)

Οι Διευθυντές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, από τις περιοχές αρμοδιότητας των οποίων αποσπώνται οι παραπάνω εκπαιδευτικοί, παρακαλούνται να ενημερώσουν τους ενδιαφερόμενους.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

Λήψη το πρωτότυπου εγγράφου με τις Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας σε Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης 2023 2024


Αρ.Πρωτ.75733/Ε2/07-07-2023/ΥΠΑΙΘΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ
Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α
e-mail : ppe3(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Δ. Κυπαρίσσης
Τηλ. : 210-3442435

ΘΕΜΑ: «Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης σε Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2023-2024»

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Του άρθρου 16 περ. Γ, παρ. 6 του Ν. 1566/85(ΦΕΚ 167 Α΄), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 6 του Ν.2740/1999 (Α΄ 186) και του άρθρου 14 παρ. 29 ι’ του Ν.2817/2000 (ΦΕΚ Α΄ 78)
2. Του άρθρου 31 του ν. 3848/2010 (Α 71) , όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει
3. Του άρθρου 19 παρ. 1 περ. κβ’ του Ν. 4440/2016 (Α’ 224), όπως προστέθηκε με το άρθρο 3 παρ. 1 του Ν. 4473/2017 (Α΄ 78).
4. Του άρθρου 35 του ν. 4622/2019(Α΄133)
5. Tο Π.Δ. 18/2018 (Α΄ 31) «Οργανισμός του ΥΠ.Π.Ε.Θ.».
6. Το Π.Δ. 84/2019(Α΄ 123) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».
7. Το π.δ.77/2023 (Α’130) «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων-Σύσταση, κατάργηση και Μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών. Μεταφορά αρμοδιοτήτων υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων».
8. To π.δ.79/2023 (Α’131) « Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
9. Την υπ’ αριθμ. 34737/Ε2/27-03-2023 (ΑΔΑ: ΩΝΟΩ46ΜΤΛΗ-Ρ0Κ) εγκύκλιο αποσπάσεων «Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων σε υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2023-2024».
10. Τη γνώμη των ΑΠΥΣΠΕ
11. Τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Αποσπούμε σε Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ύστερα από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο, τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2023-2024, όπως αυτοί εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα :

(...) (σ.σ. αναφέρονται 321 αποσπάσεις)

Οι Διευθυντές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, από τις περιοχές αρμοδιότητας των οποίων αποσπώνται οι παραπάνω εκπαιδευτικοί, παρακαλούνται να ενημερώσουν τους ενδιαφερόμενους.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

 

Λήψη το πρωτότυπου εγγράφου με τις Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας σε Διευθύνσεις Εκπαίδευσης 2023 2024


Μετάβαση στο άρθρο με τις Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών σε Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 2022-2023

 

Σχετικά Άρθρα