edu.klimaka.gr

Αποσπάσεις σε ΣΜΕΑΥ ΚΕΣΥ

Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας σε ΣΜΕΑΕ ΚΕΔΑΣΥ 2023 2024

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΕ ΣΜΕΑΕ - ΚΕΔΑΣΥ - ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΥΦΛΩΝ/ΚΩΦΩΝ 2023-2024

Αρ.Πρωτ.95472/Ε2/31-08-2023/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ,
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Πληροφορίες : Ν. Φιλιππόπουλος, Ε. Κόκκορα
Τηλέφωνο : 210 344 3292, 2256
Email : dprb(ΣΤΟ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: Αποσπάσεις, ανακλήσεις και τροποποιήσεις αποσπάσεων Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ./ΣΜΕΑΕ για το έτος 2023-2024.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη :
1. Το άρθρο 35 του Ν. 1566/1985 (167 Α’).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 3454/2006 (75 Α’).
3. Του Ν. 3848/2010 (71Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Του άρθρου 52 του Ν. 4115/2013 (24Α΄), όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει από την παρ. 2 του άρθρου 39 του Ν. 4403/2016 (125Α΄).
5. Το άρθρο 28 παρ.2α του Ν.4186/2013 (193 Α’).
6. Το άρθρο 48 του Ν. 4415/2016 (159 Α’).
7. Το άρθρο 29 του Ν. 4521/2018 (38 Α’), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
8. Τις διατάξεις των άρθρων 6 και 9 του Ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102 Α).
9. Της παρ. 5α του άρθρου 62 του Ν. 4589/2019 (13Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 42 του Ν.4722/2020 (177Α΄).
10. της παρ. 17 του άρθρου 19 του Ν. 4692/2020 (Α’111), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4 του άρθ.Ενενηκοστού τέταρτου του Ν. 4812/2021 (Α΄110).
11. Τα άρθρα 11, 13, 15 και την παρ. 8 του άρθρου 231 του Ν. 4823/2021 (ΦΕΚ 136Α/3-8-2021).
12. Τις διατάξεις του Π.Δ. 50/1996 (45 Α’), όπως τροποποιήθηκε από τα Π.Δ. 100/1997, Π.Δ. 39/1998.
13. Το Π.Δ. 18/2018 (ΦΕΚ 31/Α/23-2-2018) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
14. Το Π.Δ. 84/2019 (ΦΕΚ 123Α΄) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/ Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων»
15. To Π.Δ. 77/2023 (ΦΕΚ 130Α΄) «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων – Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών – Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων».
16. To Π.Δ. 79/2023 (ΦΕΚ 131Α΄) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
17. Το υπ’ αριθ. 256/21-06-2023 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων.
18. Την υπ’ αριθ. 34740/E2/27-03-2023 (ΑΔΑ: ΨΙΗΧ46ΜΤΛΗ-Ο6Τ) εγκύκλιο αποσπάσεων.
19. Την υπ’ αριθ. 81803/Ε2/21-07-2023 Υ.Α.
20. Την υπ’ αριθ. 91225/Ε2/17-08-2023 (ΑΔΑ: 6ΧΣΔ46ΝΚΠΔ-ΦΤ6) «Ενημέρωση νεοδιόριστων εκπαιδευτικών…».
21. Την υπ’ αριθ. 17/2023 Πράξη του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.).
22. Τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών.

Αποφασίζουμε

Α. Ανακαλούμε την υπ’ αριθ. 81803/Ε2/21-07-2023 Υ.Α., κατά το μέρος που αφορά στην απόσπαση των παρακάτω εκπαιδευτικών:

(...)(σ.σ. 14 ανακλήσεις)

Β. Τροποποιούμε την υπ’ αριθ. 81803/Ε2/21-07-2023 Υ.Α., κατά το μέρος που αφορά στην απόσπαση των παρακάτω εκπαιδευτικών:

(...)(σ.σ. 04 τροποποιήσεις)

Γ. Αποσπούμε για το διδακτικό έτος 2023-2024 σε ΣΜΕΑΕ με αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:

(...)(σ.σ. 16 αποσπάσεις)

Δ. Αποσπούμε για το διδακτικό έτος 2023-2024 σε ΣΜΕΑΕ με αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο τους παρακάτω νεοδιόριστους ή συζύγους νεοδιόριστων εκπαιδευτικών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθ. 91225/Ε2/17-08-2023 (ΑΔΑ: 6ΧΣΔ46ΝΚΠΔ-ΦΤ6) εγκύκλιο:

(...)(σ.σ. 10 αποσπάσεις)

Οι Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης απ΄ όπου ανακαλούνται οι εκπαιδευτικοί, παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την παρούσα στους ενδιαφερόμενους.

Η διάρκεια της απόσπασης για τους εκπαιδευτικούς των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. είναι από 01-09-2023 μέχρι 10-07-2024 και για τους αποσπασμένους σε ΣΜΕΑΕ για το διδακτικό έτος 2023-2024. Όλοι οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να παρουσιαστούν στην υπηρεσία τους με την έναρξη του σχολικού έτους.

Οι Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των περιοχών από τις οποίες αποσπώνται οι εκπαιδευτικοί, παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την παρούσα στους αποσπώμενους.

Οι Προϊστάμενοι των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. στα οποία αποσπώνται οι παραπάνω εκπαιδευτικοί, παρακαλούνται να αποστείλουν αντίγραφα της ανάληψης υπηρεσίας των αποσπασμένων στους Προϊσταμένους των περιοχών από τις οποίες προέρχονται.

Οι Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις περιοχές των οποίων αποσπώνται οι παραπάνω εκπαιδευτικοί, παρακαλούνται να αποστείλουν αντίγραφα της ανάληψης υπηρεσίας των αποσπασμένων στους Προϊσταμένους των περιοχών από τις οποίες προέρχονται.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

Λήψη του εγγράφου με τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας σε ΣΜΕΑΕ - ΚΕΔΑΣΥ - ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΥΦΛΩΝ/ΚΩΦΩΝ 2023-24

 


Αρ.Πρωτ.81803/21-07-2023/ΥΠΑΙΘΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ,
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
-------
Πληροφορίες : Ν. Φιλιππόπουλος, Ε. Κόκκορα
Τηλέφωνο : 210 344 3292, 2256
Email : dprb(ΣΤΟ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. /ΣΜΕΑΕ/ Σχολεία Τυφλών και Κωφών για το έτος 2023-2024.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη :
1. Το άρθρο 35 του Ν. 1566/1985 (167 Α’).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 3454/2006 (75 Α’).
3. Του Ν. 3848/2010 (71Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Του άρθρου 52 του Ν. 4115/2013 (24Α΄), όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει από την παρ. 2 του άρθρου 39 του Ν. 4403/2016 (125Α΄).
5. Το άρθρο 28 παρ.2α του Ν.4186/2013 (193 Α’).
6. Το άρθρο 48 του Ν. 4415/2016 (159 Α’).
7. Το άρθρο 29 του Ν. 4521/2018 (38 Α’), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
8. Τις διατάξεις των άρθρων 6 και 9 του Ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102 Α).
9. Της παρ. 5α του άρθρου 62 του Ν. 4589/2019 (13Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 42 του Ν. 4722/2020 (177Α΄).
10. της παρ. 17 του άρθρου 19 του Ν. 4692/2020 (Α’111), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4 του άρθ. Ενενηκοστού τέταρτου του Ν. 4812/2021 (Α΄110).
11. Τα άρθρα 11, 13, 15 και την παρ. 8 του άρθρου 231 του Ν. 4823/2021 (ΦΕΚ 136Α/3-8-2021).
12. Τις διατάξεις του Π.Δ. 50/1996 (45 Α’), όπως τροποποιήθηκε από τα Π.Δ. 100/1997, Π.Δ. 39/1998.
13. Το Π.Δ. 18/2018 (ΦΕΚ 31/Α/23-2-2018) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
14. Το Π.Δ. 84/2019 (ΦΕΚ 123Α΄) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/ Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».
15. To Π.Δ. 77/2023 (ΦΕΚ 130Α΄) «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων – Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών – Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων».
16. To Π.Δ. 79/2023 (ΦΕΚ 131Α΄) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
17. Την υπ’ αριθμ. 4818/08-07-2023 (ΦΕΚ 4407Β΄) Απόφαση «Ανάθεση αρμοδιοτήτων . . .».
18. Το υπ’ αριθ. 256/21-06-2023 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων.
19. Την υπ’ αριθ. 34740/E2/27-03-2023 (ΑΔΑ: ΨΙΗΧ46ΜΤΛΗ-Ο6Τ) εγκύκλιο αποσπάσεων.
20. Τις υπ’ αριθ. 12 και 15/2023 Πράξεις του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.).
21. Τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών.

Αποφασίζουμε

Α. Αποσπούμε για το διδακτικό έτος 2023-2024 με αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:

Α. Α. ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΥΦΛΩΝ - ΚΩΦΩΝ

(...) (σ.σ. 05 αποσπάσεις)

Β. ΣΕ ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.

(...) (σ.σ. 56 αποσπάσεις)

Γ.1. ΣΕ ΣΜΕΑΕ ΚΑΤΆ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

(...) (σ.σ. 52 αποσπάσεις)

Γ.2. ΣΕ ΣΜΕΑΕ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΟΙ 2022

(...) (σ.σ. 06 αποσπάσεις)

Γ.3. ΣΕ ΣΜΕΑΕ ΚΑΤ' ΕΞΑΙΡΕΣΗ

(...) (σ.σ. 18 αποσπάσεις)

Γ.4. ΣΕ ΣΜΕΑΕ

(...) (σ.σ. 156 αποσπάσεις)

Η διάρκεια της απόσπασης για τους παραπάνω εκπαιδευτικούς του Πίνακα Β είναι από 01-09-2023 μέχρι 10-07-2024 και των Πινάκων Α και Γ για το διδακτικό έτος 2023-2024. Όλοι οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να παρουσιαστούν στην υπηρεσία τους με την έναρξη του σχολικού έτους.

Οι Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και οι Προϊστάμενοι των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. των περιοχών από τις οποίες αποσπώνται οι εκπαιδευτικοί, παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την παρούσα στους αποσπώμενους.

Οι Προϊστάμενοι των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. στα οποία αποσπώνται οι παραπάνω εκπαιδευτικοί, παρακαλούνται να αποστείλουν αντίγραφα της ανάληψης υπηρεσίας των αποσπασμένων στους Προϊσταμένους των περιοχών από τις οποίες προέρχονται.

Οι Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις περιοχές των οποίων αποσπώνται οι παραπάνω εκπαιδευτικοί, παρακαλούνται να αποστείλουν αντίγραφα της ανάληψης υπηρεσίας των αποσπασμένων στους Προϊσταμένους των περιοχών από τις οποίες προέρχονται.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

Λήψη του εγγράφου με τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας σε ΣΜΕΑΕ - ΚΕΔΑΣΥ - ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΥΦΛΩΝ/ΚΩΦΩΝ 2023-24

 


Μετάβαση στο άρθρο με τις αποσπάσεις σε ΣΜΕΑΕ ΚΕΔΑΣΥ 2022-2023

Σχετικά Άρθρα