edu.klimaka.gr

Πρόσκληση Απόσπασης σε Συντονιστικό Γραφείο Μειονοτικών Σχολείων 2014 - 2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 2014-2015

Κομοτηνή, 23 Ιουνίου 2014
Α.Π.Φ.8.2/6049

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Τέρμα Σισμάνογλου
Τ.Κ. – Πόλη: 69100 Κομοτηνή
Πληροφορίες: Μήνογλου Μαρία
Τηλέφωνο: 2531083551 - 83510
e-mail : pdeamthr(ΑΤ)sch.gr

ΘΕΜΑ : «Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων στο Συντονιστικό Γραφείο Μειονοτικών Σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κατά το σχολικό έτος 2014 - 2015»

ΣΧΕΤ.: «Την υπ’ αριθμ. 95304/Δ1/19-6-2014 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. «Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων σε υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, κατά το σχολικό έτος 2014-2015»

καλεί

τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι επιθυμούν να αποσπασθούν στο Συντονιστικό Γραφείο Μειονοτικών Σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και να προσφέρουν υπηρεσία κατά το σχολικό έτος 2014-2015, να υποβάλουν αίτηση από 23-06-2014 μέχρι 27-06-2014.

Το αρμόδιο όργανο για τις αποσπάσεις αυτές είναι το Υπηρεσιακό Συμβούλιο Μειονοτικής Εκπαίδευσης (Υ.Σ.Μ.Ε.), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2341/1995 και τις αριθμ. Ζ2/411/8-11-1995(Β΄954) και Ζ2/244/29-6-2001 (Β΄904) Υπουργικές Αποφάσεις και λαμβάνει υπόψη του, ανάλογα με τη θέση που πρόκειται να καλυφθεί, τα εξής κριτήρια:

α. τις μεταπτυχιακές σπουδές στη δημόσια διοίκηση, στη νομική ή οικονομική επιστήμη και στη διοίκηση της εκπαίδευσης,

β. το δεύτερο πτυχίο που είναι σχετικό με τη διοικητική, τη νομική ή οικονομική επιστήμη,

γ. την τεκμηριωμένη γνώση του αντικειμένου της θέσης που πρόκειται να καλυφθεί,

δ. τη γνώση των νέων τεχνολογιών, η οποία αποδεικνύεται με πτυχίο, μεταπτυχιακό τίτλο ή πιστοποίηση επιπέδου Α΄ ή Β΄,

ε. την αξιόλογη διοικητική εμπειρία, κατά προτίμηση στις υπηρεσίες ή σε νομικά πρόσωπα του Υ.ΠΑΙ.Θ.,

στ. την πιστοποιημένη γνώση ξένων γλωσσών, η οποία αποδεικνύεται με πτυχίο, μεταπτυχιακό τίτλο ή πιστοποιητικό επιπέδου Β2 και άνω.

Στην αίτησή τους οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να επισυνάψουν τα δικαιολογητικά που αφορούν στα ως άνω αναφερόμενα κριτήρια μαζί με σύντομο βιογραφικό σημείωμα (όχι παραπάνω από 500 λέξεις) στο οποίο θα περιγράψουν τυχόν πρόσθετα προσόντα που διαθέτουν. Προκειμένου για το κριτήριο (ε) απαιτείται έκθεση αξιολόγησης του προϊσταμένου της υπηρεσίας ή του νομικού προσώπου, στο οποίο υπηρέτησαν.

Η αίτηση δεν υποβάλλεται μέσω του ενιαίου ηλεκτρονικού συστήματος διαχείρισης αιτήσεων αποσπάσεων και η χειρόγραφη αίτηση (επισυναπτόμενο αρχείο) κατατίθεται στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που ανήκει οργανικά ο εκπαιδευτικός, μαζί με τα δικαιολογητικά. Οι ενδιαφερόμενοι παραλαμβάνουν επικυρωμένο αντίγραφο.

Αιτήσεις οι οποίες θα αποσταλούν είτε απευθείας στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου είτε στο Συντονιστικό Γραφείο Μειονοτικών Σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης δεν θα ληφθούν υπόψη.

Η αίτηση απόσπασης στο Συντονιστικό Γραφείο Μειονοτικών Σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αποκλείει οποιαδήποτε άλλη αίτηση απόσπασης σε άλλο φορέα ή υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης για απόσπαση, έχουν όλοι οι εκπαιδευτικοί Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης σύμφωνα με τις διατάξεις που προβλέπονται στην υπ’αριθμ. 95304/Δ1/19-6-2014(ΑΔΑ: ΩΠΕΡ9-Ο3Ο) εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Ανάκληση της αίτησης απόσπασης δε θα γίνεται δεκτή, εκτός αν οι λόγοι τους οποίους επικαλείται ο εκπαιδευτικός έχουν προκύψει μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της αίτησης. Καθώς δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες μεταθέσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα δοθεί η δυνατότητα μόνο στους εκπαιδευτικούς που θα μετατεθούν να υποβάλουν αίτηση ανάκλησης της παραπάνω αίτησης, εντός τριών (3) ημερών από την έκδοση των αποφάσεων μετάθεσης. H ικανοποίηση της αίτησης απόσπασης στο Συντονιστικό Γραφείο Μειονοτικών Σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αποκλείει την εξέταση οποιασδήποτε άλλης αίτησης απόσπασης σε υπηρεσία ή φορέα αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Οι Προϊστάμενοι Διευθύνσεων Εκπαίδευσης παρακαλούνται να ενημερώσουν τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν οργανικά στην περιοχή αρμοδιότητάς τους, να συγκεντρώσουν τις αιτήσεις και τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά, να προβούν στον έλεγχό τους και να τα αποστείλουν μέχρι την Τετάρτη 2-7-2014 μέσω Ταχυδρομείου στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στη διεύθυνση: Τέρμα Σισμάνογλου Τ.Κ. 69100 Κομοτηνή.

Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα αναφέρονται υπ’ αριθμ. 95304/Δ1/19-6-2014 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΣΑΒΒΑΣ ΜΕΛΙΣΣΟΠΟΥΛΟΣ

Σχετικά Άρθρα