edu.klimaka.gr

Αποσπάσεις ΕΕΠ ΕΒΠ

Αποσπάσεις Ειδικού Προσωπικού ΕΕΠ / ΕΒΠ 2024 2025

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΕΕΠ) - ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΕΒΠ) ΣΕ ΣΔΕΥ - ΚΕΔΑΣΥ 2024-2025

Αρ. Πρωτ.76060/Ε4/05-07-2024/ΥΠΑΙΘΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
& ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
email: eep-evp(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Ν. Φυτουράκη, Κ.Μιλάνου
Τηλέφωνο: 210 344 2566, 2332

ΘΕΜΑ: Αποσπάσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) σε περιοχές, ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. και Σ.Δ.Ε.Υ. των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. για το διδακτικό έτος 2024-2025.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
- Του άρθρου 62, παρ. 5γ του ν. 4589/2019 (Α΄13) όπως ισχύουν
- Του άρθρου 21, παρ.1 του ν. 2946/2001 (Α΄224), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 151 του ν. 4600/2019 (Α΄43)
- Του άρθρου 17 του ν. 3402/2005 (Α΄258)
- Του άρθρου 6, παρ. 1 του ν. 3454/2006 (Α΄75)
- Tου άρθρου 7, παρ.1 & 2 του ν. 3699/2008 (Α΄199) όπως συμπληρώθηκαν και ισχύουν
- Της παρ. 10 του άρθρου 182 και παρ. 7 του άρθρου 93 του ν. 3852/2010 (Α΄87), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 4071/2012 (Α΄85)
- Του άρθρου 31 παρ. 2 του ν. 3848/2010 ( Α΄71), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
- Των άρθρων 6 και 7 του ν. 3863/2010 (Α΄115) όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν
- Των άρθρων 44Α παρ. 12α και 52 του ν. 4115/2013 (Α΄24)
- Του άρθρου 72, παρ.1 του ν.4316/2014 (Α’270)
- Του άρθρου 15, παρ. 1 & 3 και του άρθρου 17, παρ. 4 του ν.4823/2021 (Α’136)
- Του άρθρου 8 του Π.Δ. 56/2001 (Α΄47), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 του Π.Δ. 91/2005 (Α΄129)
2. Το Π.Δ. 18/2018 (Α΄31) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
3. Το Π.Δ. 84/2019 (Α΄123) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών /Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων»
4. Το Π.Δ. 77/2023 (Α΄130) «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων…»
5. Το Π.Δ.79/2023 (Α΄131) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
6. Την αριθ. πρωτ. 41510/Ε4/19-04-2024 (ΑΔΑ: ΨΗ7846ΝΚΠΔ-ΣΧ6) εγκύκλιο με θέμα «Πρόσκληση μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων σε περιοχές/ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ./Σ.Δ.Ε.Υ.-ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. για το διδακτικό 2024-2025»
7. Τα λειτουργικά κενά όπως καταχωρήθηκαν στο ΟΠΣΥΔ από τις Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπαίδευσης κατόπιν του αριθ. πρωτ. 63183/Ε4/06-06-2024 εγγράφου της υπηρεσίας.
8. Τις αριθ. 9/26-06-2024 και 10/28-06-2024 Πράξεις του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.)
9. Τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων.

Αποφασίζουμε

Α. Αποσπούμε, κατά προτεραιότητα, για ττο διδακτικό έτος 2024-2025, με αίτησή τους τα παρακάτω μόνιμα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ:

(...) (σ,σ, αναφέρονται 64 αποσπάσεις)

Β. Αποσπούμε για το διδακτικό έτος 2024-2025, με αίτησή τους τα παρακάτω μόνιμα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ:

(...) (σ,σ, αναφέρονται 362 αποσπάσεις)

Επισημαίνουμε ότι οι αποσπάσεις στις περιοχές ισχύουν για το διδακτικό έτος 2024-2025 ανάλογα με τη βαθμίδα εκπαίδευσης, για τα ΣΔΕΥ ισχύουν έως την 30η/6/2025 και για τα ΚΕΔΑΣΥ ισχύουν έως τη λήξη λειτουργίας τους, ήτοι 10/7/2025.

Παρακαλούνται οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και οι ΠΔΕ των οργανικών θέσεων να κοινοποιήσουν την απόφαση αυτή στους ενδιαφερόμενους. Οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και οι ΠΔΕ των περιοχών/δομών απόσπασης παρακαλούνται να αποστείλουν αντίγραφα της ανάληψης υπηρεσίας των αποσπασμένων στις υπηρεσίες της οργανικής τους θέσης.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

 

Λήψη του πρωτότυπου εγγράφου με 37+196 Αποσπάσεις ΕΕΠ-ΕΒΠ σε ΣΜΕΑΕ-ΚΕΔΑΣY 2024-2025

 

Σχετικά Άρθρα