edu.klimaka.gr

Πρόσκληση Απόσπασης Εκπαιδευτικών στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ΥΠΑΙΘΑ 2024 2025

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ78, ΠΕ80, ΠΕ81, ΠΕ82, ΠΕ83, ΠΕ84, ΤΕ02.02 ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 2024-2025

Αρ.Πρωτ.35768/ΓΔ8/08-04-2024/ΥΠΑΙΘΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ,
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
-----
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Email: gdstrategicplanning(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Ειρ. Καλαπανίδα
Τηλ.: 210-3442427

Θέμα: «Πρόσκληση εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδων ΠΕ 78, ΠΕ 80, ΠΕ 81, ΠΕ 82, ΠΕ 83, ΠΕ 84, ΤΕ 02.02 για υποβολή αιτήσεων απόσπασης στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Κ.Υ. του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού για το σχολικό έτος 2024-2025».

Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (Υ.ΠΑΙ.Θ.Α) καλεί τους εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδων ΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ 78) ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ (ΠΕ 80), ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ – ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ –ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ (ΠΕ 81), ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ (ΠΕ82), ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ (ΠΕ83), ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ (ΠΕ 84), ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ (ΤΕ 02.02) που επιθυμούν να αποσπαστούν στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α να υποβάλουν αίτηση από 08 -04-2023 έως και 17-04-2023 και ώρα 15:00.

Οι προσφερόμενες θέσεις απαιτούν εξειδικευμένες γνώσεις, ειδικά προσόντα και θα καλύψουν εξαιρετικά επείγουσες υπηρεσιακές ανάγκες που έχουν προκύψει.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ-ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΟΣΧΟΛΗΣΗΣ

Τα προσόντα των υποψήφιων εκπαιδευτικών προς απόσπαση περιγράφονται ακολούθως για τα αντίστοιχα τμήματα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών που θα αποσπαστούν:

ΤΜΗΜΑ Α’ (ΜΕΛΕΤΩΝ):
εμπειρία σε προγραμματισμό και εκπόνηση μελετών, σύνταξη προδιαγραφών, διαγωνιστική διαδικασία, ανάθεση, εποπτεία και επίβλεψη δημόσιων συμβάσεων τεχνικών μελετών και παροχής συναφών τεχνικών και λοιπών επιστημονικών υπηρεσιών καθώς και στην εκπόνηση κτηριολογικών προγραμμάτων.

ΤΜΗΜΑ Β’ (ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ) :
εμπειρία σε προγραμματισμό, διαγωνιστική διαδικασία, ανάθεση, εποπτεία και επίβλεψη δημόσιων συμβάσεων τεχνικών έργων.

ΤΜΗΜΑ Γ’ (ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ) :
εμπειρία σε προγραμματισμό, διαγωνιστική διαδικασία, ανάθεση, εποπτεία και επίβλεψη δημόσιων συμβάσεων προμηθειών δημοσίου.

ΤΜΗΜΑ Δ’ (ΚΤΗΡΙΑΚΗΣ & ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ):
εμπειρία σε προγραμματισμό, σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών, διαγωνιστική διαδικασία, ανάθεση, εποπτεία και επίβλεψη δημόσιων συμβάσεων παροχής τεχνικών υπηρεσιών, που αφορούν στη συντήρηση και τη λειτουργική υποστήριξη των ηλεκτρομηχανολογικών και κτιριακών εγκαταστάσεων στέγασης καθώς και εμπειρία συγκρότησης φακέλου, για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων ακινήτου, υπέρ του Δημοσίου.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ- ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Δικαίωμα υποβολής αίτησης - υπεύθυνης δήλωσης για απόσπαση έχουν όλοι οι εκπαιδευτικοί Β/θμιας Εκπαίδευσης ΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ 78) ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ (ΠΕ 80), ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ – ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ –ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ (ΠΕ 81), ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ (ΠΕ82), ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ (ΠΕ83), ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ (ΠΕ 84), ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ (ΤΕ 02.02) οι οποίοι δεν έχουν τα κωλύματα που αναφέρονται στην αντίστοιχη εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού με αρ. πρωτ. 34880/Ε2/4-4-2024 (ΑΔΑ: 9Ζ8Λ46ΝΚΠΔ-Κ2Υ )

Ανάκληση της αίτησης απόσπασης είναι εφικτή μόνο μέσω του συστήματος ΟΠΣΥΔ μέχρι την Τρίτη 23 Απριλίου 2024.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι αιτήσεις απόσπασης θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΟΠΣΥΔ) και θα πρέπει να επιλέξουν αίτηση απόσπασης στη Γενική Γραμματεία του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. Πριν την πρώτη υποβολή αίτησης απόσπασης, οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να εγγραφούν στο ΟΠΣΥΔ, ώστε να αποκτήσουν όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του.
Οδηγίες για την εγγραφή και για την ηλεκτρονική υποβολή αίτησης απόσπασης περιγράφονται στο εγχειρίδιο χρήσης στη διεύθυνση https://opsyd.sch.gr. Αιτήσεις οι οποίες θα αποσταλούν απευθείας στην υπηρεσία στην οποία ενδιαφέρονται να αποσπαστούν, δεν θα ληφθούν υπόψη.

Τα στοιχεία που δηλώνονται στην αίτηση απόσπασης έχουν την έννοια της υπεύθυνης δήλωσης, με βάση τα οριζόμενα στο άρθρο 8 του Ν.1599/86 και ψευδής δήλωση συνεπάγεται κυρώσεις που προβλέπονται από την παράγραφο 6 του άρθρου 22 του ίδιου νόμου.

Η αίτηση των εκπαιδευτικών θα πρέπει να συνοδεύεται από αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.

Σε περίπτωση ικανοποίησης της αίτησης απόσπασής τους, δεν εξετάζονται λοιπές αιτήσεις απόσπασης που τυχόν έχουν υποβάλει οι εκπαιδευτικοί, σε άλλους φορείς/υπηρεσίες ή ΠΥΣΔΕ.

Οι Διευθυντές Εκπαίδευσης θα πρέπει:

  1. Να κοινοποιήσουν άμεσα την εγκύκλιο σε όλα τα σχολεία αρμοδιότητάς τους, ώστε να λάβουν γνώση οι εκπαιδευτικοί.
  2. Με τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, εντός τριών (3) ημερών, θα πρέπει να προβούν στον έλεγχο και την επικύρωση των αιτήσεων απόσπασης των εκπαιδευτικών που υπάγονται οργανικά σ΄ αυτούς, στο Ολοκληρωμένο Ηλεκτρονικό Σύστημα Συλλογής και Διαχείρισης Αιτήσεων Απόσπασης (https://opsyd.sch.gr). Ο έλεγχος θα γίνει σύμφωνα με τα στοιχεία του ατομικού φακέλου των εκπαιδευτικών και τα δηλούμενα στοιχεία της ηλεκτρονικής αίτησης.

Ο ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛΑΣΣΗΣ

Σχετικά Άρθρα