edu.klimaka.gr

Αποσπάσεις πρωτοβάθμιας ΣΜΕΑΕ ΕΕΕΕΚ

Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας σε ΣΜΕΑΕ ΕΕΕΕΚ 2024 2025

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΜΕΑΥ, ΕΕΕΕΚ, ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΩΦΩΝ - ΤΥΦΛΩΝ 2024-2025

Αρ.Πρωτ.68602/Ε2/19-06-2024/ΥΠΑΙΘΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ,
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α
e-mail : ppe3(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Αθ. Μαρούση
Τηλέφωνο: 210-3442120

ΘΕΜΑ: «Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε Σχολικές μονάδες Κωφών, σε σχολικές μονάδες Τυφλών, σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) και σε Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ε.Ε.Ε.ΕΚ.) για το διδακτικό έτος 2024-2025»

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
• του άρθρου 16 κεφ. Γ΄ παρ. 5 του ν. 1566/1985 (Α΄ 167), όπως συμπληρώθηκε με την παρ.3 του άρθρου 6 του ν.1674/1986 (Α΄203)
• του άρθρου 31 του Ν. 3848/2010 (Α΄71) όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει
• του άρθρου 46 παρ. 7 του ν. 2413/1996(Α΄ 124)
• του άρθρου 17 του ν. 3402/2005 (Α΄258), παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 3454/2006 (Α΄75) και άρθρο 52 του ν. 4115/2013 (Α΄24), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 39 του ν. 4403/2016 (Α΄ 125)
• του άρθρου 20 παρ. 1 του ν. 3699/2008 (Α΄ 199)
• του άρθρου 182 παρ. 10 και άρθρου 93 παρ. 7 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 7 παρ. 2 του ν. 4071/2012 (Α΄ 85)
• του άρθρου 44Α παρ. 12 α και β του ν. 4115/2013 (Α΄ 24) και του του άρθρου 27 παρ. 12β’ του ν.4386/2016 (Α΄ 83)
• του άρθρου 21 του ν.3699/2002(Α΄199), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 48 του ν. 4415/2016 (Α΄ 159) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4473/2017 (Α΄78)
• του άρθρου 29 του ν. 4521/2018 (Α΄ 38)
• του άρθρου 21 παρ. 1 του ν.2946/2001 (Α΄ 224), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 151 του ν.4600/2019 (Α΄ 43) και του άρθρου 21Α του ν. 2946/2001 όπως προστέθηκε με το άρθρο τρίτο του ν.4553/2018 (Α’ 119)
• του άρθρου 28 του ν.4638/2019 (Α΄181)
• του άρθρου 62 παρ. 5 περ. α του ν. 4589/2019 (Α΄ 13) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 42 του ν.4722/2020 (Α’ 177)
• του άρθρου 7 παρ. 1 και 2 του ν. 3699/2008(Α΄199), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει με την παρ. 9 του άρθρου 28 του ν. 4186/2013(Α΄193)
• του άρθρου 35 του ν. 4622/2019(Α΄133)
2. Το Π.Δ. 50/1996(Α΄ 45) άρθρο 13.
3. Το Π.Δ. 18/2018 (Α΄31) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» όπως ισχύει.
4. Το Π.Δ.84/2019 (Α΄ 123) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».
5. Το Π.Δ.77/2023 (Α΄130) «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων – Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών – Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων.
6. Το Π.Δ. 79/2023 (Α΄131) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.».
7. Τη με αριθ. πρωτ. 34882/Ε2/11/4-4-2024 (ΑΔΑ: ΠΟΣΤ46ΝΚΠΔ-ΛΓ1) εγκύκλιο αποσπάσεων εκπαιδευτικών Π.Ε & Δ.Ε.
8. Τις με αριθμό 11/5-6-2024 και 12/18-6-2024 Πράξεις του ΚΥΣΠΕ.
9. Τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Αποσπούμε κατά προτεραιότητα  σε Σχολικές μονάδες Κωφών/Βαρηκόων (ΕΝΓ) για το διδακτικό έτος 2024-2025 τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ύστερα από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο , ως εξής:

(...) (σ.σ. 02 αποσπάσεις)

2. Αποσπούμε σε Σχολικές μονάδες Κωφών/Βαρηκόων (ΕΝΓ) για το διδακτικό έτος 2024-2025, ύστερα από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο, τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης , για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους υγείας, ως εξής:

(...) (σ.σ. 03 αποσπάσεις)

3. Αποσπούμε σε Σχολικές μονάδες Τυφλών (ΕΓΒ) για το διδακτικό έτος 2024-2025, ύστερα από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο, τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης , για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους υγείας ως εξής:

(...) (σ.σ. 02 αποσπάσεις)

4. Αποσπούμε σε Σχολικές μονάδες Κωφών (ΕΝΓ) για το διδακτικό έτος 2024-2025, ύστερα από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο, τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης , ως εξής:

(...) (σ.σ. 03 αποσπάσεις)

5. Αποσπούμε σε Σχολικές μονάδες Τυφλών (ΕΓΒ) για το διδακτικό έτος 2024-2025, ύστερα από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο, τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης , ως εξής:

(...) (σ.σ. 02 αποσπάσεις)

6. Αποσπούμε, κατά προτεραιότητα, για το διδακτικό έτος 2024-2025, ύστερα από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) για να προσφέρουν υπηρεσία αποκλειστικά σε αυτές καθώς και σε Τμήματα Ένταξης (Τ.Ε.) ,που θα οριστούν από τα αρμόδια Π.Υ.Σ.Π.Ε στα οποία μετακινούνται, ως εξής:

(...) (σ.σ. 103 αποσπάσεις)

7. Αποσπούμε για το διδακτικό έτος 2024-2025 τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από Π.Υ.Σ.Π.Ε. σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) για να προσφέρουν υπηρεσία αποκλειστικά σε αυτές καθώς και σε Τμήματα Ένταξης (Τ.Ε.) που θα οριστούν από τα αρμόδια Π.Υ.Σ.Π.Ε στα οποία μετακινούνται, ύστερα από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο, για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους υγείας, ως εξής:

(...) (σ.σ. 24 αποσπάσεις)

8. Αποσπούμε για το διδακτικό έτος 2024-2025 τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) για να προσφέρουν υπηρεσία αποκλειστικά σε αυτές καθώς και σε Τμήματα Ένταξης (Τ.Ε.) , που θα οριστούν από τα αρμόδια Π.Υ.Σ.Π.Ε στα οποία μετακινούνται, ύστερα από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο, ως εξής:

(...) (σ.σ. 464 αποσπάσεις)

9. Αποσπούμε για το διδακτικό έτος 2024-2025 τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε Εργαστήρια Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ε.Ε.Ε.ΕΚ.), για να προσφέρουν υπηρεσία, ύστερα από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο, ως εξής:

(...) (σ.σ. 03 αποσπάσεις)

Η διάρκεια της απόσπασης για τους παραπάνω εκπαιδευτικούς είναι μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους 2024-2025 και οφείλουν να παρουσιαστούν στην υπηρεσία τους με την έναρξη του διδακτικού έτους, ήτοι 01-09-2024.

Οι Διευθυντές/ντριες Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και οι Προϊστάμενοι/νες των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. των περιοχών από τις οποίες αποσπώνται οι εκπαιδευτικοί, παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την παρούσα στους αποσπώμενους/νες.

Οι Διευθυντές/ντριες Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στις περιοχές των οποίων αποσπώνται οι παραπάνω εκπαιδευτικοί, παρακαλούνται να αποστείλουν αντίγραφα της ανάληψης υπηρεσίας των αποσπασμένων στους Προϊσταμένους/νες των περιοχών από τις οποίες προέρχονται.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

Λήψη της απόφασης με τις Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας σε ΣΜΕΑΕ ΕΕΕΕΚ 2024-2025

 

Σχετικά Άρθρα