edu.klimaka.gr

Αίτηση απόσπασεις ΕΕΠ ΕΒΠ

Εγκύκλιος Απόσπασεων Ειδικού Προσωπικού ΕΕΠ ΕΒΠ 2023 2024

Εγκύκλιος Αποσπάσεων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) σε Περιοχές Μετάθεσης / ΣΔΕΥ / ΚΕΔΑΣΥ 2023-2024

Αρ.Πρωτ.39818/Ε4/05-04-2023/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
e-mail: eep-evp(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Μιλάνου Κ., Πυλέρης Χ.
Τηλέφωνο: 210 344 2332, 2931

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων σε περιοχές/ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ./Σ.Δ.Ε.Υ. των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. για το διδακτικό έτος 2023-2024.

Το Υπουργείo Παιδείας και Θρησκευμάτων

καλεί

Τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) που επιθυμούν να αποσπαστούν από

α) περιοχή σε περιοχή μετάθεσης,

β) σε ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ,

γ) σε Σ.Δ.Ε.Υ. των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.

και τα μέλη του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) σε περιοχή μετάθεσης,

να υποβάλουν αίτηση απόσπασης από 06/04/2023 έως και 18/04/2023.

Α. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Οι ισχύουσες διατάξεις βάσει των οποίων πραγματοποιούνται οι αποσπάσεις είναι οι ακόλουθες :
- άρθρο 62, παρ. 5α, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 42 του ν. 4722/2020 και παρ. 5γ, όπως συμπληρώθηκε και ισχύει με το άρθρο 49 του ν. 4692/2020, του ν. 4589/2019 (A’ 13)
- παρ. 3 του άρθρου 50 του ν. 1756/1988 (Α΄35), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 94 του ν. 4055/2012 (Α΄51), παρ. 3 του άρθρου 47 του ν. 2304/1995 (Α΄83) και παρ. 20 του άρθρου 19 του ν. 2386/1996 (Α΄43)
- άρθρο 4, περ. Δ΄, παρ. 3 του ν. 2817/2000 (Α΄78)
- άρθρο 21, παρ.1 του ν. 2946/2001 (Α΄ 224), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 151 του ν. 4600/2019 (Α΄43)
- άρθρο 17 του ν. 3402/2005 (Α΄258)
- άρθρο 6, παρ. 1 του ν. 3454/2006 (Α΄75)
- άρθρο 17 παρ. 4 του ν. 3649/2008 (Α΄39)
- άρθρο 7, παρ.1 & 2 του ν. 3699/2008 (Α΄199) όπως συμπληρώθηκαν και ισχύουν
- παρ. 10 του άρθρου 182 και παρ. 7 του άρθρου 93 του ν. 3852/2010 (Α΄87), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 4071/2012 (Α΄85)
- άρθρο 31 παρ.1 και 2 του ν. 3848/2010 (Α΄71), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
- άρθρα 6 και 7 του ν. 3863/2010 (Α΄115) όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν
- άρθρο 44Α παρ. 12α του ν. 4115/2013 (Α΄24) όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 12β του άρθρου 27 του ν. 4386/2016 (Α΄ 83)
- άρθρο 52 του ν. 4115/2013 (Α΄24), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 39, παρ. 2 του ν.4403/2016 (Α΄125)
- άρθρο 28, παρ 2α του ν.4186/2013 (Α΄193), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
- άρθρο 72, παρ. 1 του του ν. 4316/2014 (Α΄270)
- άρθρο 15, παρ.1 & 3 και άρθρο 17, παρ. 4 του ν. 4823/2021 (Α΄136)
- άρθρο 8 του Π.Δ 56/2001 (Α΄ 47), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 του Π.Δ. 91/2005 (Α΄ 129)
- την αριθ. Α2α/Γ.Π. οικ. 42875/08-06-2015 (Β΄1078) απόφαση του Υπουργού Υγείας, άρθρο 2, παρ. 4, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

Β. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Α. Δικαίωμα υποβολής αίτησης απόσπασης έχουν όλα τα μόνιμα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ με εξαίρεση αυτούς οι οποίοι:

 1. υπηρετούν με την υποχρέωση 10ετούς παραμονής στην οργανική τους θέση και μέχρι τη συμπλήρωση αυτής από το ΦΕΚ μετάταξής τους, σύμφωνα με το άρθρο 72 του ν.3528/2007.
 2. είναι στελέχη της εκπαίδευσης και η θητεία τους λήγει μετά την 31-08-2023.
 3. υπηρετούν σε θέσεις με θητεία η οποία λήγει μετά την 31-08-2023.
 4. είναι νεοδιόριστοι και υπάγονται στις προβλέψεις του άρθρου 62, παρ. 5α του ν. 4589/2019 (ΦΕΚ 13 Α΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει που προβλέπει παραμονή στην περιοχή διορισμού τους για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) σχολικών ετών.

Αιτήσεις απόσπασης που τυχόν υποβάλουν υποψήφιοι των παραπάνω περιπτώσεων δεν θα γίνονται δεκτές προς εξέταση.

Επισήμανση:
Από την ανωτέρω περίπτωση 4 εξαιρούνται, σύμφωνα με το άρθρο 42 του ν. 4722/2020 τα νεοδιόριστα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ που ανήκουν στις ειδικές κατηγορίες μετάθεσης του άρθρου 8 του Π.Δ. 56/2001 (Α΄ 47) ή έχουν τέκνα με αναπηρία 67% και άνω, ανεξαρτήτως παθήσεως, τα οποία δύνανται να αποσπώνται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου ύστερα από γνώμη των οικείων υπηρεσιακών συμβουλίων, κατόπιν προσκόμισης πιστοποιητικού Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) που αποδεικνύει τα ανωτέρω. Επισημαίνεται ότι ο χρόνος που διανύεται στη θέση απόσπασης δεν υπολογίζεται για τη θεμελίωση δικαιώματος μετάθεσης, εφόσον σύμφωνα με τις προαναφερθείσες διατάξεις η εξαίρεση από την παραμονή στην περιοχή διορισμού για δύο (2) σχολικά έτη αφορά ρητώς στο δικαίωμα απόσπασης και όχι μετάθεσης.

Β. Δικαίωμα απόσπασης σε ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. έχουν τα μέλη ΕΕΠ των κλάδων ΠΕ21, ΠΕ23, ΠΕ28, ΠΕ29, ΠΕ30 και ΠΕ31 εφόσον έχουν συμπληρώσει διδακτική υπηρεσία οκτώ (8) τουλάχιστον ετών, από τα οποία τρία (3) τουλάχιστον έτη σε ΣΜΕΑΕ ή ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. σύμφωνα με το άρθρο 15, παρ. 3 του ν.4823/2021. Ως διδακτική εμπειρία στην Ε.Α.Ε. υπολογίζεται το σύνολο της προϋπηρεσίας των μελών ΕΕΠ στα σχολεία ειδικής αγωγής, στις δομές ειδικής αγωγής, στα σχολεία γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης. Σημειώνεται ότι οι αποσπάσεις σε ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. αφορούν το σχολικό έτος και όχι το διδακτικό έτος.

Γ. Δικαίωμα απόσπασης σε ΣΔΕΥ των ΚΕΔΑΣΥ έχουν τα μέλη των κλάδων ΠΕ23 και ΠΕ30.

Σημείωση: Για τυχόν ερωτήματα ως προς την εγκύκλιο αποσπάσεων τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ θα απευθύνονται αποκλειστικά στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και στις Περιφερειακές Διεύθυνσης Εκπαίδευσης όπου ανήκουν οργανικά.

Γ. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τα ίδια τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ στη διαδικτυακή πύλη του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΟΠΣΥΔ) του Υ.ΠΑΙ.Θ. (https://opsyd.sch.gr/).

Πριν από την πρώτη υποβολή αίτησης απόσπασης, τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ, εφόσον δεν είναι χρήστες ΟΠΣΥΔ, θα πρέπει να εγγραφούν στο ΟΠΣΥΔ, ώστε να αποκτήσουν όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του.

Οδηγίες για την εγγραφή χρήστη περιγράφονται στο εγχειρίδιο χρήσης στη ίδια ηλεκτρονική διεύθυνση.

Οι υποψήφιοι στην αρχική σελίδα του ΟΠΣΥΔ επιλέγουν το πεδίο «Αιτήσεις» και έπειτα Αίτηση απόσπασης ΕΕΠ-ΕΒΠ

Οι υποψήφιοι μπορούν να δηλώσουν αθροιστικά έως δεκαπέντε (15) προτιμήσεις στις οποίες περιλαμβάνονται οι περιοχές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. και τα ΣΔΕΥ-ΚΕΔΑΣΥ, καθώς και οι περιοχές με εξειδίκευση σε Ελληνική Νοηματική Γλώσσα (ΕΝΓ) ή/και Ελληνική Γραφή Braille (ΕΓΒ). Οι προτιμήσεις με την εξειδίκευση θα εξεταστούν κατά προτεραιότητα.

Τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ κατά την υποβολή της αίτησης πρέπει να έχουν υπόψη τους τα ακόλουθα:

1. Η οριστικοποίηση της αίτησής τους επέχει θέση υπογραφής από τον αιτούντα, ο οποίος θα λάβει αριθμό πρωτοκόλλου από το ηλεκτρονικό σύστημα και θα πρέπει να αποθηκεύσει ή και να εκτυπώσει αντίγραφό της σε μορφή pdf.
Σημειώνεται ότι εντός του φακέλου των μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ στο Ιστορικό Αιτήσεων υπάρχουν ανά εικονίδιο οι Ενέργειες που μπορούν να γίνουν για την αίτηση απόσπασης, οι οποίες είναι οι εξής: προβολή/επεξεργασία, εξαγωγή σε pdf, απενεργοποίηση/ενεργοποίηση, ιστορικό αλλαγών, επιλογές αίτησης.

2. Τα στοιχεία που δηλώνονται στην αίτηση απόσπασης έχουν την έννοια υπεύθυνης δήλωσης, με βάση τα οριζόμενα στο άρθρο 8 του ν. 1599/1986. Ψευδής δήλωση συνεπάγεται κυρώσεις, που προβλέπονται από την παράγραφο 6 του άρθρου 22 του ιδίου νόμου.

3. Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από τα απαραίτητα επίσημα αποδεικτικά στοιχεία των κριτηρίων ή επικαλούμενων λόγων απόσπασης. Τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ, υποβάλλοντας την αίτηση και πριν από την «Οριστική Καταχώριση», πρέπει -για τις περιπτώσεις που χρειάζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα- να μεταφορτώνουν (upload) τα δικαιολογητικά σε ένα (1) αρχείο pdf ή zip μέχρι 10 ΜΒ, με χαμηλή ανάλυση σάρωσης (100 ή 200 dpi) σε ασπρόμαυρο.

Σημείωση: Τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ δύνανται να εκδίδουν ηλεκτρονικά πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης και εντοπιότητας μέσω της ιστοσελίδας https://www.gov.gr/.

Εκπρόθεσμα δικαιολογητικά καθώς και όσα δεν υποβληθούν με την παραπάνω διαδικασία δεν θα γίνονται δεκτά.
Επισήμανση: Κατά τη διαδικασία μεταφόρτωσης των δικαιολογητικών επιτρέπεται η εισαγωγή μόνο ενός αρχείου, ως εκ τούτου εφόσον προστεθεί δεύτερο αρχείο αυτό αντικαθιστά το πρώτο.

4. Η προσωρινή αποθήκευση της αίτησης δεν θεωρείται ως οριστικοποιημένη υποβολή και ως εκ τούτου αιτήσεις που θα παραμείνουν σε κατάσταση «προσωρινής αποθήκευσης» δεν θα ληφθούν υπόψη και ούτε θα γίνουν δεκτά αιτήματα οριστικοποίησης τους μετά το πέρας της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.

Μετά την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης από το μέλος ΕΕΠ-ΕΒΠ, δεν είναι εφικτή: α) προσθήκη κριτηρίων ή λόγων απόσπασης, β) τροποποίηση (προσθήκες ή διαγραφές) των προτιμήσεων απόσπασης γ) συμπλήρωση/τροποποίηση των πεδίων της αίτησης απόσπασης που αφορούν σε προσόντα

Δίνεται η δυνατότητα στο μέλος ΕΕΠ-ΕΒΠ να απενεργοποιήσει την αίτηση απόσπασης μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος μέχρι και τις 02/06/2023 (στο Ενέργειες: απενεργοποίηση). Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση απενεργοποίησης, η αίτηση θεωρείται άκυρη και δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί ή να υποβληθεί εκ νέου

Δ. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Μετά την ανακοίνωση των αποσπάσεων τα μέλη του ΕΕΠ-ΕΒΠ αναφέροντας συνοπτικά και με σαφήνεια τους λόγους δύνανται να υποβάλουν μέσω του ΟΠΣΥΔ [στο Ενέργειες: επιλογές αίτησης]

Ένσταση επί των αποτελεσμάτων [εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών]

Εφιστούμε την προσοχή στους υποψηφίους για την υποβολή ένστασης, η οποία αφορά αποκλειστικά στην αμφισβήτηση της μη έγκρισης της απόσπασης. Η ένσταση δεν συνιστά επανεξέταση και δεν εξετάζεται ως τέτοια.

Αίτηση ανάκλησης της απόσπασής τους [εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών]

Ε. ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

1. Κατά προτεραιότητα αποσπώνται τα μέλη του ΕΕΠ-ΕΒΠ που υπάγονται στις παρακάτω περιπτώσεις:

α. Ανήκουν σε ειδική κατηγορία μετάθεσης του άρθρου 8 του Π.Δ. 56/2001, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 του Π.Δ. 91/2005. Συμπληρωματικά και το άρθρο 17 του ν.3402/2005, η παρ.1 του άρθρου 6 του ν.3454/2006 και το άρθρο 52 του ν. 4115/2013 όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 39 του ν.4403/2016.

β. Οι διορισμένοι του ν.4589/2019 που ανήκουν σε ειδική κατηγορία μετάθεσης δύνανται να υποβάλουν αίτηση απόσπασης (σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην Επισήμανση του μέρους Β)

γ. Είναι σύζυγοι στρατιωτικών των Ενόπλων Δυνάμεων, ένστολου προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, της ΕΥΠ καθώς και του προσωπικού των Καταστημάτων Κράτησης, των υπαλλήλων του κλάδου Πληρωμάτων Ασθενοφόρων του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ), καθώς και θρησκευτικών λειτουργών της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ελλάδος (ιερέων και διακόνων) που υπηρετούν ως διδάσκαλοι ή καθηγητές οποιασδήποτε βαθμίδας και με οποιοδήποτε γνωστικό αντικείμενο στην πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση (παρ. 1 του άρθρου 21 ν. 2946/2001, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 151 του Ν. 4600/2019). Στην ίδια κατηγορία εμπίπτουν και οι σύζυγοι των ειδικού ένστολου προσωπικού δημοτικής αστυνομίας, ύστερα από την επανασύσταση της δημοτικής αστυνομίας με τις διατάξεις ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47 Α΄).

δ. Είναι εκλεγμένοι περιφερειακοί σύμβουλοι, δήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι, πρόεδροι και μέλη των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων ή εκπρόσωποι τοπικών κοινοτήτων (παρ. 7 του άρθρου 93 του ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 7 του ν.4071/2012 και την παρ. 10 του άρθρου 182 του ν. 3852/2010).

ε. Είναι σύζυγοι δικαστικών λειτουργών και σύζυγοι του κύριου προσωπικού του ΝΣΚ (παρ. 3 του άρθρου 50 του ν. 1756/1988, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 94 του ν. 4055/2012, παρ. 3 του άρθρου 47 του ν. 2304/1995 και παρ. 20 του άρθρου 19 του ν. 2386/1996)

στ. Είναι σύζυγοι μελών ΔΕΠ και ΕΔΙΠ (άρθρο 44Α παρ. 12α του ν. 4115/2013 όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 27, παρ. 12β του ν. 4386/2016).

ζ. Είναι σύζυγοι ιατρικού προσωπικού του ΕΣΥ, τακτικού νοσηλευτικού, λοιπού επιστημονικού και παραϊατρικού προσωπικού και αντίστοιχου προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΠΥΥΚΑ), που υπηρετούν σε περιοχές που εντάσσονται στη Γ΄ Ζώνη, και στις περιοχές που χαρακτηρίζονται άγονες και προβληματικές (παρ. 5α του άρθρου 2 του ν. 3868/2010). Ως προς τον προσδιορισμό των άγονων και προβληματικών περιοχών ισχύ έχουν τα οριζόμενα στο άρθρο 34 του ν.3896/2010 (ΦΕΚ 207 Α΄), όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 55 του ν.3918/2011 (ΦΕΚ 31 Α΄), αλλά και στην παρ. 2 της αριθμ. Α2α/Γ.Π. οικ. 42875/8-6-2015 (ΦΕΚ 1078 Β΄) Απόφασης του Υπουργού Υγείας και στο άρθρο 137 του ν.4600/2019 (ΦΕΚ 103 Β΄)

Σε περίπτωση που δεν δηλωθεί ως πρώτη προτίμηση η περιοχή απόσπασης που υφίσταται η συνυπηρέτηση δεν ισχύει η κατά προτεραιότητα απόσπαση.

Επισημάνσεις: Στη διενέργεια των αποσπάσεων κατά προτεραιότητα οι υποψήφιοι συγκρίνονται μεταξύ τους σύμφωνα με τη σχετική μοριοδότηση.

2. Δικαιολογητικά των αιτήσεων απόσπασης κατά προτεραιότητα

Στην περίπτωση α (ειδική κατηγορία μετάθεσης) για την απόδειξη των λόγων υγείας απαιτείται εν ισχύ πιστοποιητικό Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) ή πιστοποιητικό Δευτεροβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής ή Ανώτατης Υγειονομικής Επιτροπής (ΑΣΥΕ, ΑΝΥΕ, ΑΑΥΕ).

Στην περίπτωση β (ειδική κατηγορία μετάθεσης – κατ’ εξαίρεση απόσπαση) για την απόδειξη των λόγων υγείας απαιτείται μόνο εν ισχύ πιστοποιητικό Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται ως εξής:

Για τα πιστοποιητικά ΚΕΠΑ θα πρέπει στην ηλεκτρονική αίτηση, αφού επιλεγεί στο πεδίο «Ειδική κατηγορία» η σχετική κατηγορία να συμπληρωθούν τα πεδία: «Αριθμός Επιτροπής» και «Αριθμός Μητρώου ΚΕΠΑ» χωρίς καθέτους ή κενά και επομένως δεν θα μεταφορτώνονται.

Για την απόδειξης της πολυτεκνίας απαιτείται πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης το οποίο μεταφορτώνεται.

Σε περίπτωση διαζυγίου ή ακυρώσεως γάμου ή λύσης συμφώνου συμβίωσης πρέπει να αποδεικνύεται ότι ο αιτών έχει την επιμέλεια του/ων τέκνου/ων με την υποβολή δικαστικής απόφασης ή συμβολαιογραφικής πράξης λύσης του γάμου ή επικυρωμένου ιδιωτικού συμφωνητικού, τα οποία θα μεταφορτώνονται.

Στις περιπτώσεις που υπάρχουν τέκνα που σπουδάζουν ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία μεταφορτώνονται τα αντίστοιχα δικαιολογητικά.

Σημείωση: Οι εκπαιδευτικοί που αιτούνται ένταξη στην ειδική κατηγορία ως γονείς ανάπηρου τέκνου με ποσοστό αναπηρίας 67% επιλέγουν μόνο το συγκεκριμένο πεδίο και όχι το πεδίο «πολύτεκνος».

Για τις υπόλοιπες κατά προτεραιότητα περιπτώσεις (γ, δ, ε, στ, ζ) τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ που επιθυμούν να υπαχθούν σε αυτές μεταφορτώνουν τα σχετικά δικαιολογητικά στην αίτηση απόσπασης.

Στην Κεντρική Υπηρεσία του ΥΠΑΙΘ θα διαβιβαστούν (σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Μέρος Ζ) οι αμφισβητούμενες περιπτώσεις υπαγωγής σε κατά προτεραιότητα απόσπαση.

ΣΤ. ΤΡΟΠΟΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

Για τις αποσπάσεις λαμβάνονται υπόψη τα εξής κριτήρια τα οποία μοριοδοτούνται ως ακολούθως:

1) η συνολική υπηρεσία, που μοριοδοτείται κλιμακωτά ως ακολούθως:

 1. μία (1) μονάδα για κάθε έτος από 1 έως και 10 έτη υπηρεσίας
 2. μία και μισή (1,5) μονάδες για κάθε έτος από 10 έτη και άνω έως και 20 έτη
 3. δύο (2) μονάδες για κάθε έτος υπηρεσίας από 20 έτη και άνω

2) η συνυπηρέτηση, που μοριοδοτείται με δέκα (10) μονάδες,

3) η εντοπιότητα, που μοριοδοτείται με τέσσερις (4) μονάδες,

4) οι οικογενειακοί λόγοι, που μοριοδοτούνται ως εξής:

 • Οι έγγαμοι λαμβάνουν τέσσερις (4) μονάδες. Ίδιο αριθμό μονάδων λαμβάνουν και οι διαζευγμένοι ή σε διάσταση γονείς στους οποίους έχει ανατεθεί νόμιμα η αποκλειστική ή από κοινού άσκηση της επιμέλειας άγαμων ανήλικων ή σπουδαζόντων παιδιών (φυσικών, θετών ή αναγνωρισμένων).
 • Όσοι είναι σε χηρεία λαμβάνουν δώδεκα (12) μονάδες αν έχουν παιδί που είναι άγαμο ανήλικο ή σπουδάζει, άλλως λαμβάνουν τέσσερις (4) μονάδες.
 • Οι άγαμοι λαμβάνουν έξι (6) μονάδες, εφόσον έχουν παιδί που είναι άγαμο ανήλικο ή σπουδάζει.
 • Μονάδες τέκνων λαμβάνονται ως εξής: πέντε (5) μονάδες για το πρώτο, έξι (6) για το δεύτερο και οκτώ (8) για το τρίτο παιδί (φυσικό, θετό ή αναγνωρισμένο) και δέκα (10) μονάδες για κάθε ένα από τα υπόλοιπα παιδιά, εφόσον αυτά είναι άγαμα ανήλικα ή σπουδάζουν.
 • Μονάδες γάμου και τέκνων λαμβάνουν όσοι έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Η έννοια των ανωτέρω τεσσάρων (4) κριτηρίων, με επιφύλαξη των όσων παρακάτω διευκρινίζονται, ταυτίζεται εννοιολογικά με αυτή των μεταθέσεων. Τα κριτήρια αυτά όμως διαφοροποιούνται ως προς τη μοριοδότηση. Έτσι ισχύουν γενικά τα όσα αναφέρονται στην αριθμ. πρωτ. 18769/Ε4/18-2-2021 (ΑΔΑ: 6ΝΠ146ΜΤΛΗ-ΘΑ7) εγκύκλιο μεταθέσεων ΕΕΠ-ΕΒΠ λαμβάνοντας υπόψη και τα κάτωθι:

1. Συνολική Υπηρεσία

Ο χρόνος συνολικής υπηρεσίας που υπολογίζεται στις αποσπάσεις ταυτίζεται με τον χρόνο των μεταθέσεων. Στην περίπτωση που οι εκπαιδευτικοί έχουν υποβάλει αίτηση μετάθεσης (φέτος ή κατά τα προηγούμενα έτη), ο χρόνος εμφανίζεται συμπληρωμένος στην ηλεκτρονική αίτηση, επικαιροποιημένος για το τρέχον έτος από το πληροφοριακό σύστημα E-datacenter. Εάν το συγκεκριμένο πεδίο δεν είναι συμπληρωμένο, θα πρέπει να συμπληρωθεί ορθώς.

2. Συνυπηρέτηση

α) Οι μονάδες συνυπηρέτησης λαμβάνονται για την περιοχή απόσπασης όπου ο/η σύζυγος υπηρετεί οργανικά (όχι με απόσπαση) σε υπηρεσίες του δημόσιου τομέα ή εργάζεται κατά το τελευταίο ένα (1) έτος στον ιδιωτικό τομέα, στο οποίο έτος δύνανται να περιληφθούν και διαστήματα ανεργίας επιδοτούμενης ή μη. Η προϋπόθεση του ενός έτους πρέπει να συντρέχει κατά τις ημερομηνίες υποβολής των αιτήσεων απόσπασης.

β) Δεν απαιτείται ενεργός σύμβαση εργασίας κατά την υποβολή των αιτήσεων, αλλά θα πρέπει κατά το τελευταίο έτος να έχουν εργαστεί έστω και μία (1) ημέρα στην περιοχή απόσπασης που ζητείται η συνυπηρέτηση. Το υπόλοιπο διάστημα θα πρέπει να αποδεικνύεται με βεβαίωση ανεργίας.

γ) Μονάδες συνυπηρέτησης λαμβάνουν και οι έχοντες συνάψει σύμφωνο συμβίωσης.

3. Εντοπιότητα

Η εντοπιότητα στις αποσπάσεις προσδιορίζεται στην περιοχή απόσπασης.

Σημείωση: Για τους υπηρετούντες σε ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ή Σ.Δ.Ε.Υ.-ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. υπολογίζεται η περιοχή απόσπασης που ανήκει το ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. για τη μοριοδότηση της εντοπιότητας ή και της συνυπηρέτησης.

4. Οικογενειακοί Λόγοι

Δικαιούνται μόρια για τα τέκνα που φοιτούν κατά το σχολικό έτος 2021-2022 στη Γ’ Λυκείου, μολονότι ενδέχεται να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος και δεν φοιτούν ακόμη σε κάποια ανώτερη ή ανώτατη δημόσια σχολή.

5) Σοβαροί λόγοι υγείας:

α. των ίδιων, των τέκνων ή/και συζύγων τους (μονάδες 5 για ποσοστό αναπηρίας 50-66%, μονάδες 20 για ποσοστό 67-79% και μονάδες 30 για ποσοστό 80% και άνω)

β. των γονέων των ίδιων (και όχι των συζύγων τους), που είναι δημότες από διετίας και διαμένουν σε δήμο της περιοχής, όπου ζητείται η απόσπαση, (μονάδα 1 για ποσοστό αναπηρίας 50-66% και μονάδες 3 για ποσοστό 67% και άνω)

γ. των αδελφών τους με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, εφόσον έχουν με δικαστική απόφαση την επιμέλειά τους (δικαστικοί συμπαραστάτες) (μονάδες 5)

Επισήμανση: Για τις τρεις προηγούμενες περιπτώσεις των σοβαρών λόγων υγείας η μοριοδότηση δεν γίνεται προσθετικά εντός της ίδιας κατηγορίας στην περίπτωση που συντρέχει λόγος μοριοδότησης σε περισσότερα του ενός συγγενικά άτομα.
Για την απόδειξη του ποσοστού αναπηρίας των τριών ως άνω περιπτώσεων απαιτείται εν ισχύ πιστοποιητικό Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) ή πιστοποιητικό Δευτεροβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής ή Ανώτατης Στρατού Υγειονομικής Επιτροπής (ΑΣΥΕ) και για τα εν λόγω δικαιολογητικά ισχύουν τα αναφερόμενα στο μέρος Ε, παρ. 2 για τα δικαιολογητικά των κατά προτεραιότητα αποσπάσεων.

δ. η θεραπεία για εξωσωματική γονιμοποίηση (μονάδες 3). Τη μοριοδότηση αυτή λαμβάνουν και οι σύζυγοι. Για την απόδειξη του κριτηρίου αυτού απαιτείται βεβαίωση από Ειδικό Κέντρο Εξωσωματικής Γονιμοποίησης δημόσιο ή ιδιωτικό.

6) Λοιποί λόγοι

Οι σπουδές (μεταπτυχιακές ή για απόκτηση άλλου τίτλου Πανεπιστημίου/ΤΕΙ) σε σχολή που εδρεύει σε διαφορετική περιοχή από αυτήν όπου ανήκει οργανικά (μονάδες 2). Οι μονάδες αυτές χορηγούνται για την περιοχή απόσπασης στην οποίο βρίσκεται η σχολή, όπου φοιτά κατά τον προβλεπόμενο χρόνο της φοίτησής του.

Ζ. ΓΝΩΣΗ ΕΝΓ - ΕΓΒ

Για την πιστοποιημένη γνώση της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (ΕΝΓ) και της Ελληνικής Γραφής Braille (ΕΓΒ):

Σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 και 2, του άρθρου 7 του ν. 3699/2008 (ΦΕΚ 199 Α΄), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με την παρ. 9, του άρθρου 28 του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α΄), απαραίτητη προϋπόθεση για την τοποθέτηση ΕΕΠ στις ειδικές σχολικές μονάδες κωφών και στις ειδικές σχολικές μονάδες τυφλών, ορίζεται η πιστοποιημένη γνώση της ελληνικής νοηματικής γλώσσας (ΕΝΓ) και της ελληνικής γραφής Braille (ΕΓΒ) (βλ. και παρ. 1, του άρθρου 59 του ν. 4589/2019). Για την τοποθέτηση ΕΒΠ στις ειδικές σχολικές μονάδες κωφών και βαρήκοων μαθητών ορίζεται ως επιπλέον προσόν κατά προτεραιότητα η πιστοποιημένη επάρκεια στην ΕΝΓ, σύμφωνα και με την παρ. 2 του άρθρου 60 του ν. 4589/2019.

Η επάρκεια της γνώσης πιστοποιείται με βεβαιώσεις:

Α) για την ΕΝΓ από:

1) την Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος (ΟΜΚΕ) και

2) το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης (νυν Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας), Μονάδα Αγωγής Κωφών του Πανεπιστημίου Πατρών

Β) για την ΕΓΒ από:

1) το Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (ΚΕΑΤ)

2 )τη Σχολή τυφλών Βορείου Ελλάδας «Ο ήλιος» που αποτελεί πλέον παράρτημα του ΚΕΑΤ Θεσσαλονίκης.

3) το Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με βεβαίωση που πιστοποιείται η επιτυχής παρακολούθηση του μαθήματος «Εργαστήριο γραφής και ανάγνωσης στον κώδικα Braille»

4) το Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με κατεύθυνση Εκπαίδευση Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες με βεβαίωση που πιστοποιείται η επιτυχής παρακολούθηση του μαθήματος «Εργαστήριο Εκμάθησης της Braille»

Η. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

Οι υπηρεσίες οργανικής θέσης (ΠΔΕ, ΔΠΕ, ΔΔΕ) καλούνται:

α) Να κοινοποιήσουν άμεσα την εγκύκλιο σε όλα τα σχολεία/δομές αρμοδιότητάς τους, ώστε να λάβουν γνώση τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ.

β) Με τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων και έως έως τις 28/04/2023:

 • να προβούν στον έλεγχο και την επικύρωση των αιτήσεων απόσπασης των μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ που υπάγονται οργανικά σε αυτούς, στο Ολοκληρωμένο Ηλεκτρονικό Σύστημα Συλλογής και Διαχείρισης Αιτήσεων Απόσπασης (https://opsyd.sch.gr). Ο έλεγχος θα γίνει σύμφωνα με τα στοιχεία του προσωπικού φακέλου και τα δηλωθέντα και μεταφορτωμένα στοιχεία της ηλεκτρονικής αίτησης
 • να συμπληρώσουν ή διορθώσουν στοιχεία
  σε περίπτωση μη ορθότητας στοιχείων όπως π.χ. εφόσον δεν υφίσταται η προϋπόθεση για απόσπαση στα ΚΕ.Δ.Α.Σ..Υ. να αφαιρέσουν την επιλογή του πεδίου και τις σχετικές προτιμήσεις, εφόσον δεν υφίσταται επάρκεια σε ΕΝΓ (για μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ) και ΕΓΒ (μόνο για μέλη ΕΕΠ) να αφαιρέσουν την επιλογή του πεδίου και τις σχετικές προτιμήσεις προκειμένου να μην ληφθούν υπόψη στην ηλεκτρονική ροή των αποσπάσεων.
 • να απενεργοποιήσουν τις αιτήσεις απόσπασης των μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ που δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης (σχετ. μέρος Β)

γ) Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου και την επικύρωση των αιτήσεων και το αργότερο έως τις 04/05/2023 αποστέλλουν στο Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., με κοινοποίηση στο Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. μόνο τα δικαιολογητικά που αφορούν σε αμφισβητούμενες περιπτώσεις για μοριοδότηση κριτηρίων ή για υπαγωγή σε κατά προτεραιότητα απόσπαση ως εξής:

Θέμα: Ε4, κλάδος ΕΕΠ-ΕΒΠ, Αίτηση απόσπασης περιοχές
Κείμενο: τον κάτωθι συνοπτικό πίνακα ή το ανάλογο κείμενο
Α/Α ΔΠΕ/ΔΔΕ/ΠΔΕ ΑΜ Επώνυμο Όνομα Κλάδος Κατηγορία Αμφισβητούμενης
1 ΔΠΕ Κορινθίας 123456 Παπαδοπούλου Σοφία ΠΕ25 67% και άνω τέκνου
2 ΔΠΕ Κορινθίας 456789 Νικολάου Ανδρέας ΠΕ30 Σοβαροί λόγοι υγείας ιδίου

Επισήμανση: Με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74 Α΄) καταργήθηκε η υποχρέωση υποβολής πρωτοτύπων εγγράφων ή επικυρωμένων αντιγράφων τους, τα οποία έχουν εκδοθεί από τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς που υπάγονται στη συγκεκριμένη ρύθμιση και πλέον το Δημόσιο υποχρεούται να αποδέχεται τα απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα των εγγράφων αυτών. Επομένως, όπου αναφέρεται στις εγκυκλίους ότι απαιτείται υποβολή εγγράφων πρέπει υποχρεωτικά να γίνονται δεκτά ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα αυτών.

Οι υπηρεσίες και οι φορείς στους οποίους κατατίθενται φωτοαντίγραφα, σύμφωνα με τις ίδιες διατάξεις, έχουν την υποχρέωση διενέργειας δειγματοληπτικού ελέγχου, σε ποσοστό τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) επί του συνόλου των φωτοαντιγράφων που θα κατατεθούν.

Ο ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛΑΣΣΗΣ

 

 

 

Σχετικά Άρθρα