edu.klimaka.gr

Αποσπάσεις ΕΕΠ ΕΒΠ

Αποσπάσεις Ειδικού Προσωπικού ΕΕΠ / ΕΒΠ σε ΣΜΕΑΕ ΚΕΣΥ 2021 2022

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΕΕΠ) και ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΕΒΠ) 2023-2024

 Αρ.Πρωτ.99706/Ε4/11-09-2023/ΥΠΑΙΘΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
& ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
-----
email: eep-evp(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Ν. Φυτουράκη, Κ.Μιλάνου
Τηλέφωνο: 210 344 2566, 2332

ΘΕΜΑ: Αποσπάσεις και ανακλήσεις αποσπάσεων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για το 2023-2024

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις :
- Tου άρθρου 62, παρ. 5α και 5γ του ν.4589/2019 (Α΄13) όπως ισχύουν
- Του άρθρου 4, περ. Δ΄, παρ. 3 του ν. 2817/2000 (Α΄78)
- Του άρθρου 52 του ν. 4115/2013 (Α΄24), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 39, παρ. 2 του ν.4403/2016 (Α΄125)
- Του άρθρου 15, παρ. 1 & 3 και του άρθρου 17, παρ. 4 του ν.4823/2021 (Α’136)
- Του άρθρου 8 του Π.Δ. 56/2001 (Α΄47), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 του Π.Δ. 91/2005 (Α΄129)
- Του άρθρου 14, παρ. 12 του Π.Δ.1/2003 (Α΄ 1)
2. Το Π.Δ. 18/2018 (Α΄31) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
3. Το Π.Δ. 84/2019 (Α΄123) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών /Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων»
4. Το Π.Δ. 77/2023 (Α΄130) «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων…»
5. Το Π.Δ.79/2023 (Α΄131) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
6. Την αριθ. πρωτ. 39818/Ε4/05-04-2023 (ΑΔΑ: Ψ8ΛΔ46ΜΤΛΗ-ΜΦΠ) εγκύκλιο με θέμα «Πρόσκληση μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων σε περιοχές/ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ./Σ.Δ.Ε.Υ.-ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. για το 2023-2024»
7.Την αριθ. πρωτ. 82839/Ε4/24-07-2023 Υπουργική Απόφαση με θέμα «Αποσπάσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) σε περιοχές μετάθεσης, ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. και Σ.Δ.Ε.Υ. των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. για το έτος 2023-2024».
8. Την αριθ. πρωτ. 92369/Ε4/22-08-2023 (ΑΔΑ: ΨΗ1Β46ΜΤΛΗ-Ν44) εγκύκλιο με θέμα «Πρόσκληση νεοδιόριστων μελών ΕΕΠ για υποβολή αίτησης απόσπασης σύμφωνα με το άρθρο 42 του ν. 4722/2020 (Α΄177)
9.Την αριθ. 8/1-9-2023 Πράξη του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.)
10. Τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων.

Αποφασίζουμε

Α. Αποσπούμε για το διδακτικό έτος 2023-2024 με αίτησή τους τα παρακάτω νεοδιοριζόμενα (ΦΕΚ 2064/Γ΄/16-08-2023) μέλη ΕΕΠ:

(...) (σ.σ. αναφέρονται 02 αποσπάσεις)

Β. Αποσπούμε για το διδακτικό έτος 2023-2024 με αίτησή του το παρακάτω μέλος ΕΕΠ :

(...) (σ.σ. αναφέρεται 01 απόσπαση)

Γ. Αποσπούμε για το διδακτικό έτος 2023-2024 κατόπιν εξέτασης της ένστασής τους, τα παρακάτω μέλη ΕΕΠ:

(...) (σ.σ. αναφέρονται 04 αποσπάσεις)

Δ. Ανακαλούμε την αριθ. πρωτ. 82839/Ε4/24-07-2023 Υπουργική Απόφαση, στο μέρος που αφορά στην απόσπαση των παρακάτω μελών ΕΒΠ:

(...) (σ.σ. αναφέρονται 03 ανακλήσεις)

Ε. Ανακαλούμε την αριθ. πρωτ. 82839/Ε4/24-07-2023 Υπουργική Απόφαση, στο μέρος που αφορά στην απόσπαση των παρακάτω μελών ΕΕΠ, ύστερα από αίτησή τους:

(...) (σ.σ. αναφέρονται 02 ανακλήσεις)

E. Διορθώνουμε την περιοχή οργανικής θέσης των κάτωθι μελών ΕΕΠ που περιλαμβάνονται στην αριθ.πρωτ. 82839/Ε4/24-07-2023 Υπουργική Απόφαση :

(...) (σ.σ. αναφέρονται 02 διορθώσεις)

Παρακαλούνται οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και οι ΠΔΕ των οργανικών θέσεων να κοινοποιήσουν την απόφαση αυτή στους ενδιαφερόμενους. Οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και οι ΠΔΕ των περιοχών/δομών απόσπασης παρακαλούνται να αποστείλουν αντίγραφα της ανάληψης υπηρεσίας των αποσπασμένων στις υπηρεσίες της οργανικής τους θέσης.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

Λήψη του πρωτότυπου εγγράφου με τροποποιήσεις αποσπάσεων Ειδικού Προσωπικού ΕΕΠ-ΕΒΠ (Β΄φάση)


Αρ.Πρωτ.82839/Ε4/24-07-2023/ΥΠΑΙΘΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
& ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
-----
email: eep-evp(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Ν. Φυτουράκη, Κ.Μιλάνου
Τηλέφωνο: 210 344 2566, 2332

ΘΕΜΑ: Αποσπάσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) σε περιοχές, ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. και Σ.Δ.Ε.Υ. των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. για το έτος 2023-2024.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
- Του άρθρου 62, παρ. 5α του ν. 4589/2019 (Α΄13) όπως ισχύουν
- Του άρθρου 4, περ. Δ΄, παρ. 3 του ν. 2817/2000 (Α΄78)
- Του άρθρου 21, παρ.1 του ν. 2946/2001 (Α΄224), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 151 του ν. 4600/2019 (Α΄43)
- Του άρθρου 17 του ν. 3402/2005 (Α΄258)
- Του άρθρου 6, παρ. 1 του ν. 3454/2006 (Α΄75)
- Tου άρθρου 7, παρ.1 & 2 του ν. 3699/2008 (Α΄199) όπως συμπληρώθηκαν και ισχύουν
- Της παρ. 10 του άρθρου 182 και παρ. 7 του άρθρου 93 του ν. 3852/2010 (Α΄87), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 4071/2012 (Α΄85)
- Του άρθρου 31 παρ.1 και 2 του ν. 3848/2010 ( Α΄71), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
- Των άρθρων 6 και 7 του ν. 3863/2010 (Α΄115) όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν
- Του άρθρου 44Α παρ. 12α του ν. 4115/2013 (Α΄24) όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 12β του άρθρου 27 του ν. 4386/2016 (Α΄ 83)
- Του άρθρου 72, παρ.1 του ν.4316/2014 (Α’270)
- Του άρθρου 15, παρ. 1 & 3 και του άρθρου 17, παρ. 4 του ν.4823/2021 (Α’136)
- Του άρθρου 8 του Π.Δ. 56/2001 (Α΄47), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 του Π.Δ. 91/2005 (Α΄129)
- Του άρθρου 14, παρ. 12 του Π.Δ.1/2003 (Α΄ 1)
2. Το Π.Δ. 18/2018 (Α΄31) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
3. Το Π.Δ. 84/2019 (Α΄123) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών /Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων»
4. Το Π.Δ. 77/2023 (Α΄130) «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων…»
5. Το Π.Δ.79/2023 (Α΄131) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
6. Την υπό στοιχεία 4818/8-7-2023 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Δόμνα-Μαρία Μιχαηλίδου» (Β΄ 4407)
7. Την υπό στοιχεία 73897/Γ1/4-7-2023 Υπουργική Απόφαση «Ανάθεση καθηκόντων Γενικού Γραμματέα Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού» (Υ.Ο.Δ.Δ. 627)
8. Την αριθ. πρωτ. 39818/Ε4/05-04-2023 (ΑΔΑ: Ψ8ΛΔ46ΜΤΛΗ-ΜΦΠ) εγκύκλιο με θέμα «Πρόσκληση μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων σε περιοχές/ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ./Σ.Δ.Ε.Υ.-ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. για το 2023-2024»
9. Τα λειτουργικά κενά όπως καταχωρήθηκαν στο ΟΠΣΥΔ από τις Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπαίδευσης κατόπιν του αριθ. πρωτ. 70865/Ε4/26-06-2023 εγγράφου της υπηρεσίας
10. Τις αριθ. 6/05-07-2023 και 7/19-7-2023 Πράξεις του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.)
11. Τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων.

Αποφασίζουμε

Α. Αποσπούμε, κατά προτεραιότητα, για το διδακτικό έτος 2023-2024, με αίτησή τους τα παρακάτω μόνιμα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ με εξειδίκευση στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα (ΕΝΓ):

(...) (σ.σ. αναφέρονται 02 αποσπάσεις)

Β. Αποσπούμε, κατά προτεραιότητα, για το διδακτικό έτος 2023-2024, με αίτησή τους τα παρακάτω μόνιμα μέλη του ΕΕΠ-ΕΒΠ:(...)

(σ.σ. αναφέρονται 44 αποσπάσεις)

Γ. Αποσπούμε για το διδακτικό έτος 2023-2024, με αίτησή τους τα παρακάτω μόνιμα μέλη του ΕΕΠ με εξειδίκευση σε Ελληνική Γραφή Braille (ΕΓΒ) και Ελληνική Νοηματική Γλώσσα (ΕΝΓ):

(...) (σ.σ. αναφέρονται 02 αποσπάσεις)

Δ. Αποσπούμε για το διδακτικό έτος 2023-2024, με αίτησή τους τα παρακάτω μόνιμα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ:

(σ.σ. αναφέρονται 241 αποσπάσεις)

Επισημαίνουμε ότι οι αποσπάσεις στις περιοχές και τα Σ.Δ.Ε.Υ. των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ισχύουν για το διδακτικό έτος 2023-2024, ενώ αυτές στα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. έως τις 10/7/2024.

Παρακαλούνται οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και οι ΠΔΕ των οργανικών θέσεων να κοινοποιήσουν την απόφαση αυτή στους ενδιαφερόμενους. Οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και οι ΠΔΕ των περιοχών/δομών απόσπασης παρακαλούνται να αποστείλουν αντίγραφα της ανάληψης υπηρεσίας των αποσπασμένων στις υπηρεσίες της οργανικής τους θέσης.

Τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ που υπέβαλαν αίτηση απόσπασης και δεν συμπεριλαμβάνονται στους άνωθεν πίνακες δεν παίρνουν απόσπαση διότι δεν υπήρχαν λειτουργικά κενά.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

Λήψη του πρωτότυπου εγγράφου με αποσπάσεις Ειδικού Προσωπικού ΕΕΠ-ΕΒΠ

Σχετικά Άρθρα