edu.klimaka.gr

Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών σε Μειονοτικά Σχολεία Θράκης 2014 - 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΣΕ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ 2013-2014

Αρ.Πρωτ.174402/3002/Α/Ζ1/27-10-2014/ΥΠΑΙΘ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Γ΄ ΞΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Τηλέφωνο : 210 344 3432
FAX : 210 344 2299
e-mail: dfms2(ΑΤ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: « Ανάκληση απόσπασης εκπαιδευτικών σε Μειονοτικά Σχολεία Β/βάθμιας Εκπαίδευσης για το διδακτικό έτος 2014-2015»

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της περ. Γ΄ του άρθρου 16 του ν. 1566/85 (Α΄167) «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», όπως συμπληρώθηκαν με το άρθρο 6 του ν.1674/86 (Α΄203) «Ρύθμιση θεμάτων Α.Ε.Ι. και άλλες διατάξεις»
2. Τις διατάξεις του ν. 2341/95 (Α΄208) «Ρύθμιση θεμάτων του εκπαιδευτικού προσωπικού μειονοτικών σχολείων της Θράκης και της Ειδικής Παιδαγωγικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις»
3. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 3848/2010 ( Α΄71) «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπ/κού-καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
4. Τις διατάξεις της αριθμ. 146170/ΣΤ5/16.09.2014 (Β΄2473) Απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, «Καθορισμός αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Γεώργιο Στύλιο»
5. Τη με αριθμ. Ζ2/411/8-11-95 (Β΄954) Υ.Α. «Αρμοδιότητες και λειτουργία του Υπηρεσιακού και Πειθαρχικού Συμβουλίου του εκπαιδευτικού και διοικητικού προσωπικού της μειονοτικής εκπαίδευσης» όπως τροποποιήθηκε από τις αριθμ. Ζ2/244/29-6-01 (Β΄904) και 1623Υ/95673/Ζ1/17-07-2013 (Β΄1848) όμοιες 6. Τη με αριθ. 3418Σ/178513/Ζ1/2013 (Β΄3292) Υ.Α. «Ρύθμιση θεμάτων Συντονιστικού Γραφείου Μειονοτικών Σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»
7. Τα με αριθμ. πρωτ. Φ.8.2/9846/03.10.2014, Φ.8.2/9846α/03.10.2014, Φ.8.2/9846β/03.10.2014, Φ.8.2/9846γ/03.10.2014, Φ.8.2/9846δ/03.10.2014 έγγραφα της Περιφερειακής Δ/νσης Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης
8. Τις με αριθμ. 25/26.09.2014 και 26/02.10.2014 Πράξεις του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Μειονοτικής Εκπαίδευσης (Υ.Σ.Μ.Ε)
9. Την με αριθμ. πρωτ. 2558Α/151999/Ζ1/24.09.2014 Υ.Α.

Αποφασίζουμε

Ανακαλούμε την με αριθμ. 2558Α/151999/Ζ1/24.09.2014 Υ.Α. μόνο ως προς το μέρος που αφορά στην απόσπαση των παρακάτω εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:

Α/Α

Α.Μ.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΚΛΑΔΟΣ

ΟΡΓΑΝΙΚΗΘΕΣΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΗ

1

702621

ΠΟΛΥΞΕΝΗΜΙΜΙΚΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΕ02

ΠΥΣΔΕ ΡΟΔΟΠΗΣ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ Μ/ΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ

2

700031

ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΚΑΖΑΚΗ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΠΕ02

ΠΥΣΔΕ ΡΟΔΟΠΗΣ

ΙΕΡΟΣΠΟΥΔΑΣΤΗΡΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

3

226772

ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΠΟΥΛΙΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΠΕ02

ΠΥΣΔΕ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ Μ/ΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ

4

216885

ΟΛΓΑ ΘΑΝΑΣΟΥΛΑ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΕ20

ΠΥΣΔΕ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ Μ/ΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ

5

210828

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΖΑΔΕΛΛΗΣ

ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ

ΠΕ19

ΠΥΣΔΕ ΚΟΖΑΝΗΣ

Μ/ΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ- ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Παρακαλούνται οι Προϊστάμενοι των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των περιοχών όπου ανήκουν οργανικά οι εκπαιδευτικοί, να κοινοποιήσουν την απόφαση αυτή στους ενδιαφερόμενους

Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμ. 2558Α/151999/Ζ1/24.09.2014 Υ.Α.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΟΣ


Αρ.Πρωτ.174370/Α/3001/Ζ1/27-10-2014/ΥΠΑΙ/Θ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Γ΄ ΞΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Τηλέφωνο : 210 344 3432
FAX : 210 344 2299
e-mail: dfms2(ΑΤ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: «Αποσπάσεις εκπαιδευτικών στα Μειονοτικά Σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το διδακτικό έτος 2014-2015»

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της περ. Γ΄ του άρθρου 16 του ν. 1566/85 (Α΄167) «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», όπως συμπληρώθηκαν με το άρθρο 6 του ν.1674/86 (Α΄203) «Ρύθμιση θεμάτων Α.Ε.Ι. και άλλες διατάξεις»
2. Τις διατάξεις του ν. 2341/95 (Α΄208) «Ρύθμιση θεμάτων του εκπαιδευτικού προσωπικού μειονοτικών σχολείων της Θράκης και της Ειδικής Παιδαγωγικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις»
3. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 3848/2010 ( Α΄71) «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπ/κού-καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
4. Τις διατάξεις της αριθμ. 146170/ΣΤ5/16.09.2014 (Β΄2473) Απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, «Καθορισμός αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Γεώργιο Στύλιο»
5. Τη με αριθμ. Ζ2/411/8-11-95 (Β΄954) Υ.Α. «Αρμοδιότητες και λειτουργία του Υπηρεσιακού και Πειθαρχικού Συμβουλίου του εκπαιδευτικού και διοικητικού προσωπικού της μειονοτικής εκπαίδευσης» όπως τροποποιήθηκε από τις αριθμ.Ζ2/244/29-6-01 (Β΄904) και 1623Υ/95673/Ζ1/17-07-2013 (Β΄1848) όμοιες
6. Τη με αριθ. 3418Σ/178513/Ζ1/2013 (Β΄3292) Υ.Α. «Ρύθμιση θεμάτων Συντονιστικού Γραφείου Μειονοτικών Σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»
7. Τη με αριθ. πρωτ. Φ.8.2./9849/03.10.2014 εγκύκλιο της Περιφερειακής Δ/νσης Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης,
8. Το με αριθ. πρωτ. Φ.8.2/10418/15.10.2014 έγγραφο της Περιφερειακής Δ/νσης Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης,
9. Τη με αριθμ. 28/14.10.2014 Πράξη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Μειονοτικής Εκπαίδευσης (Υ.Σ.Μ.Ε).

Αποφασίζουμε

Την απόσπαση των παρακάτω εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το διδακτικό έτος 2014-2015, ύστερα από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο, ως ακολούθως:

Περιφερειακή ενότητα Ροδόπης

Α/Α

Α.Μ.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΚΛΑΔΟΣ

ΟΡΓΑΝΙΚΗΘΕΣΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΗ

1

615992

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΕ11-ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΠΥΣΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

4/θ Μ/κό Σχολ. Αμαράντων

8/θ Μ/κό Σχολ.Κομοτηνής 4ο-

8/θ Μ/κό Σχολ. Μάστανλη

2

612365

ΒΗΘΛΕΕΜ ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΠΕ11-ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΠΥΣΠΕ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

4/θ Μ/κό Σχολ. Δοκού

4/θ Μ/κό Σχολ. Αρίσβης

3

619925

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕΤΡΟΚΤΙΣΤΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΕ11-ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΠΥΣΠΕ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

6/θ Μ/κο Σχολ.Αρριανών

2/θ Μ/κο Σχολ.Πάσσου

2/θ Μ/κο Σχολ.Λαμπρού

Περιφερειακή ενότητα Έβρου

Α/Α

Α.Μ.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΚΛΑΔΟΣ

ΟΡΓΑΝΙΚΗΘΕΣΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΗ

1

619843

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΑΠΗΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΠΕ11-ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

 

ΠΥΣΠΕ ΣΑΜΟΥ

4/θ Μ/κο Σχολ. Μεγ. Δερείου

2/θ Μ/κο Σχολ. Σιδηροχωρίου

2/θ Μ/κο Σχολ. Κ.Καρδάμου

Παρακαλούνται οι Προϊστάμενοι των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης των περιοχών όπου ανήκουν οργανικά οι εκπαιδευτικοί, να κοινοποιήσουν την απόφαση αυτή στους ενδιαφερόμενους και να τη γνωστοποιήσουν στις σχολικές μονάδες από τις οποίες αποσπώνται.

Οι Προϊστάμενοι των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης των περιοχών απόσπασης παρακαλούνται να φροντίσουν να αποσταλούν αντίγραφα της ανάληψης υπηρεσίας των αποσπασμένων εκπαιδευτικών στις Διευθύνσεις της οργανικής τους θέσης.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΟΣ


Αρ.Πρωτ.2558Α/151999/Ζ1/24-09-2014/ΥΠΑΙΘ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Γ΄ ΞΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Τηλέφωνο : 210 344 3432
FAX : 210 344 2299
e-mail: dfms2(ΑΤ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: «Αποσπάσεις εκπαιδευτικών στα Μειονοτικά Σχολεία Β/βάθμιας Εκπαίδευσης για το διδακτικό έτος 2014-2015»

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της περ. Γ΄ του άρθρου 16 του ν. 1566/85 (Α΄167) «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», όπως συμπληρώθηκαν με το άρθρο 6 του ν.1674/86 (Α΄203) «Ρύθμιση θεμάτων Α.Ε.Ι. και άλλες διατάξεις»
2. Τις διατάξεις του ν. 2341/95 (Α΄208) «Ρύθμιση θεμάτων του εκπαιδευτικού προσωπικού μειονοτικών σχολείων της Θράκης και της Ειδικής Παιδαγωγικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις»
3. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 3848/2010 ( Α΄71) «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπ/κού-καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
4. Τις διατάξεις της αριθμ. 146170/ΣΤ5/16.09.2014 (Β΄2473) Απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, «Καθορισμός αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Γεώργιο Στύλιο»
/Α/5. Τη με αριθμ. Ζ2/411/8-11-95 (Β΄954) Υ.Α. «Αρμοδιότητες και λειτουργία του Υπηρεσιακού και Πειθαρχικού Συμβουλίου του εκπαιδευτικού και διοικητικού προσωπικού της μειονοτικής εκπαίδευσης» όπως τροποποιήθηκε από τις αριθμ. Ζ2/244/29-6-01 (Β΄904) και 1623Υ/95673/Ζ1/17-07-2013 (Β΄1848) όμοιες 6. Τη με αριθ. 3418Σ/178513/Ζ1/2013 (Β΄3292) Υ.Α. «Ρύθμιση θεμάτων Συντονιστικού Γραφείου Μειονοτικών Σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»
7. Τις με αριθ. πρωτ. Φ.8.2./6050/23.06.2014 και Φ.8.2./7718/22.08.2014 (ανακοινοποίηση στο ορθό) εγκυκλίους της Περιφερειακής Δ/νσης Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης,
8. Το με αριθ. πρωτ. Φ.8.2/8403/05.09.2014 έγγραφο της Περιφερειακής Δ/νσης Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης,
9. Τη με αριθμ. 20/05.09.2014 Πράξη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Μειονοτικής Εκπαίδευσης (Υ.Σ.Μ.Ε).

Αποφασίζουμε

Την απόσπαση των παρακάτω εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπ/σης για το διδακτικό έτος 2014-2015, ύστερα από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο, ως ακολούθως:

Α/Α

Α.Μ.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΚΛΑΔΟΣ

ΟΡΓΑΝΙΚΗΘΕΣΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΗ

1

193326

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΧΑΙΛΑ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΕ02

ΠΥΣΔΕ ΞΑΝΘΗΣ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ Μ/ΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ

2

193258

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΤΕΡΓΙΑΝΙΔΟΥ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΠΕ02

ΠΥΣΔΕ ΞΑΝΘΗΣ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ Μ/ΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ

3

195205

ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΚΛΕΙΤΣΙΩΤΗ

ΔΗΜΟΣ

ΠΕ02

ΠΥΣΔΕ ΞΑΝΘΗΣ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ Μ/ΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ

4

201441

ΣΟΦΙΑ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ

ΑΛΕΚΟΣ

ΠΕ02

ΠΥΣΔΕ ΞΑΝΘΗΣ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ Μ/ΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ

5

197086

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΜΜΕΝΟΥ

ΠΕΤΡΟΣ

ΠΕ02

ΠΥΣΔΕ ΞΑΝΘΗΣ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ Μ/ΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ

6

183261

ΣΟΦΙΑ ΑΥΓΕΡΗ

ΠΕΤΡΟΣ

ΠΕ02

ΠΥΣΔΕ ΞΑΝΘΗΣ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ Μ/ΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ

7

201578

ΕΛΕΝΗ ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

ΔΗΜΟΣ

ΠΕ02

ΠΥΣΔΕ ΞΑΝΘΗΣ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ Μ/ΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ

8

222476

ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΠΕ02

ΠΥΣΔΕ ΞΑΝΘΗΣ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ Μ/ΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ

9

702621

ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΜΙΜΙΚΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΕ02

ΠΥΣΔΕ ΡΟΔΟΠΗΣ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ Μ/ΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ

10

700031

ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΚΑΖΑΚΗ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΠΕ02

ΠΥΣΔΕ ΡΟΔΟΠΗΣ

ΙΕΡΟΣΠΟΥΔΑΣΤΗΡΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

11

700654

ΑΣΠΑΣΙΑ ΤΣΩΝΗ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΠΕ02

ΠΥΣΔΕ ΡΟΔΟΠΗΣ

ΙΕΡΟΣΠΟΥΔΑΣΤΗΡΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

12

222014

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΗΜΑΡΑΣ

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ

ΠΕ02

ΠΥΣΔΕ ΞΑΝΘΗΣ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ Μ/ΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ

13

226772

ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΠΟΥΛΙΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΠΕ02

ΠΥΣΔΕ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ Μ/ΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ

14

701335

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ

ΦΩΤΙΟΣ

ΠΕ04.01

ΠΥΣΔΕ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ

ΙΕΡΟΣΠΟΥΔΑΣΤΗΡΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

15

218946

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΟΥΖΟΥΝΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΕ04.05

ΠΥΣΔΕ ΡΟΔΟΠΗΣ

Μ/ΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

16

203788

ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ ΤΟΝΑ

ΠΑΡΙΣ

ΠΕ09

ΠΥΣΔΕ ΞΑΝΘΗΣ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ Μ/ΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ

17

200972

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΣΕΡΑΦΕΙΜ

ΠΕ19

ΠΥΣΔΕ ΞΑΝΘΗΣ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ Μ/ΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ

18

216885

ΟΛΓΑ ΘΑΝΑΣΟΥΛΑ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΕ20

ΠΥΣΔΕ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ Μ/ΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ

19

210828

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΖΑΔΕΛΛΗΣ

ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ

ΠΕ19

ΠΥΣΔΕ ΚΟΖΑΝΗΣ

Μ/ΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Παρακαλούνται οι Προϊστάμενοι των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των περιοχών όπου ανήκουν οργανικά οι εκπαιδευτικοί, να κοινοποιήσουν την απόφαση αυτή στους ενδιαφερόμενους και να τη γνωστοποιήσουν στις σχολικές μονάδες από τις οποίες αποσπώνται.

Οι Προϊστάμενοι των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των περιοχών απόσπασης παρακαλούνται να φροντίσουν να αποσταλούν αντίγραφα της ανάληψης υπηρεσίας των αποσπασμένων εκπαιδευτικών στις Διευθύνσεις της οργανικής τους θέσης.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΟΣ


ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014


Αρ.Πρωτ.2059Α/ΕΞ.119813/Ζ1/ΕΙΣ.114044/30-08-2013/ΥΠΑΙΘ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Γ΄ ΞΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Πληροφορίες : Μ. Παλυβού
Τηλέφωνο : 210 344 3432
FAX : 210 344 3371
e-mail: dfms2(ΑΤ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: «Αποσπάσεις εκπαιδευτικών στα Μειονοτικά Σχολεία Β/βάθμιας Εκπαίδευσης για το 2013-2014»

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της περ. Γ΄ του άρθρου 16 του Ν. 1566/85 (ΦΕΚ Α΄167) «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», όπως συμπληρώθηκαν με το άρθρο 6 του Ν.1674/86 (ΦΕΚ Α΄203) «Ρύθμιση θεμάτων Α.Ε.Ι. και άλλες διατάξεις»
2. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ Α΄71 «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπ/κού-καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις»
3. Τις διατάξεις του Ν. 2341/95 (ΦΕΚ Α΄208) «Ρύθμιση θεμάτων του εκπαιδευτικού προσωπικού μειονοτικών σχολείων της Θράκης και της Ειδικής Παιδαγωγικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις»
4. Τη με αριθμ. Ζ2/411/8-11-95 (ΦΕΚ Β΄954) Υ.Α. «Αρμοδιότητες και λειτουργία του Υπηρεσιακού και Πειθαρχικού Συμβουλίου του εκπαιδευτικού και διοικητικού προσωπικού της μειονοτικής εκπαίδευσης» όπως τροποποιήθηκε από τις αριθμ. Ζ2/244/29-6-01 (ΦΕΚ Β΄904) και 1623Υ/95673/Ζ1/17-07-2013 (ΦΕΚ Β΄1848) όμοιες
5. Τις διατάξεις της αριθμ. 90595/ΣΤ5/05.07.2013 (ΦΕΚ Β΄1667) Απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, «Καθορισμός αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Παιδείας και Θρησκευμάτων, Κωνσταντίνο Γκιουλέκα και Συμεών Κεδίκογλου»
6. Τις εγκυκλίους του Συντονιστικού Γραφείου Μειονοτικών Σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης με αρ. πρωτ. α) Φ.11.2/1148/15.07.2013 «Αποσπάσεις εκπ/κών Β/θμιας Εκπ/σης σε μειονοτικά σχολεία» και β) Φ.11.2/1149/15.07.2013 «Κενές θέσεις για τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπ/σης σε μειονοτικά σχολεία»
7. Το με αρ. πρωτ. Φ.11.2/1953/08.08.2013 έγγραφο του Συντονιστικού Γραφείου Μειονοτικών Σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης
8. Το απόσπασμα της αριθμ. 15/08.08.2013 Πράξης του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Μειονοτικής Εκπαίδευσης (ΥΣΜΕ)

Αποφασίζουμε

Την απόσπαση των παρακάτω εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπ/σης, με αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο, ως ακολούθως:

Σε σχολεία μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους 2013-2014:

ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ ΠΕ 02

1. Αυγέρη Σοφία - Ξάνθης - Στο Ιδιωτικό Μ/κό Γυμνάσιο-Λύκειο Ξάνθης

2. Ευθυμίου Παρασκευή - Σάμου - Στο Ιεροσπουδαστήριο Εχίνου

3. Θεοδοσίου Σοφία - Ξάνθης - Στο Ιδιωτικό Μ/κό Γυμνάσιο-Λύκειο Ξάνθης

4. Καζακλή Κωνσταντία - Έβρου - Στο Ιδιωτικό Μ/κό Γυμνάσιο-Λύκειο Ξάνθης

5. Καμμένου Παρασκευή - Ξάνθης - Στο Ιδιωτικό Μ/κό Γυμνάσιο-Λύκειο Ξάνθης

6. Κλειτσιώτη Χρυσούλα - Ξάνθης - Στο Ιδιωτικό Μ/κό Γυμνάσιο-Λύκειο Ξάνθης

7. Κοτζαμπασοπούλου Ελένη - Ξάνθης - Στο Ιδιωτικό Μ/κό Γυμνάσιο-Λύκειο Ξάνθης

8. Ματσούδη Ζηνοβία - Ξάνθης - Στο Ιδιωτικό Μ/κό Γυμνάσιο-Λύκειο Ξάνθης

9. Μιχαηλίδου Αφροδίτη - Δυτ. Θεσ/νίκης - Στο Ιδιωτικό Μ/κό Γυμνάσιο-Λύκειο Ξάνθης

10. Στεργιανίδου Ευαγγελία - Ξάνθης - Στο Ιδιωτικό Μ/κό Γυμνάσιο-Λύκειο Ξάνθης

11. Τσακαλίδου Αλεξάνδρα - Σάμου - Στο Ιεροσπουδαστήριο Κομοτηνής

12. Χάιλα Αθανασία - Ξάνθης - Στο Ιδιωτικό Μ/κό Γυμνάσιο-Λύκειο Ξάνθης

ΦΥΣΙΚΟΙ/ΧΗΜΙΚΟΙ/ΒΙΟΛΟΓΟΙ ΠΕ 04.05

1. Ουζούνης Αθανάσιος - Ροδόπης - Στο Μ/κό Γυμνάσιο-Λύκειο Κομοτηνής

ΦΥΣΙΚΟΙ/ΧΗΜΙΚΟΙ/ΒΙΟΛΟΓΟΙ ΠΕ 04.01

1. Βουδούρης Ιωάννης - Δωδεκανήσoυ - Στο Ιεροσπουδαστήριο Κομοτηνής

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ ΠΕ 03

1. Φραγγίδου Ροδίτσα - Ξάνθης - Ιεροσπουδαστήριο Εχίνου

ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ ΠΕ 09

1. Φυλακτακίδου Ευαγγελία - Ζακύνθου - Ιδιωτικό Μ/κό Γυμνάσιο-Λύκειο Ξάνθης

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕ19-20

1. Καταραχιάς Ιγνάτιος - Άρτας - Ιδιωτικό Μ/κό Γυμνάσιο-Λύκειο Ξάνθης

2. Παπακωνσταντίνου Αναστασία - Ξάνθης - Ιδιωτικό Μ/κό Γυμνάσιο-Λύκειο Ξάνθης

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ


Αρ.Πρωτ.2057Α/ΕΞ.119817/Ζ1/ΕΙΣ.114040/30-08-2013/ΥΠΑΙΘ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Γ΄ ΞΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Πληροφορίες : Μ. Παλυβού
Τηλέφωνο : 210 344 3432
FAX : 210 344 3371
e-mail: dfms2(ΑΤ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: «Αποσπάσεις εκπαιδευτικών στα Μειονοτικά Σχολεία Α/βάθμιας Εκπαίδευσης για το 2013-2014»

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της περ. Γ΄ του άρθρου 16 του Ν. 1566/85 (ΦΕΚ Α΄167) «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», όπως συμπληρώθηκαν με το άρθρο 6 του Ν.1674/86 (ΦΕΚ Α΄203) «Ρύθμιση θεμάτων Α.Ε.Ι. και άλλες διατάξεις»
2. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ Α΄71 «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπ/κού-καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις»
3. Τις διατάξεις του Ν. 2341/95 (ΦΕΚ Α΄208) «Ρύθμιση θεμάτων του εκπαιδευτικού προσωπικού μειονοτικών σχολείων της Θράκης και της Ειδικής Παιδαγωγικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις»
4. Τη με αριθμ. Ζ2/411/8-11-95 (ΦΕΚ Β΄954) Υ.Α. «Αρμοδιότητες και λειτουργία του Υπηρεσιακού και Πειθαρχικού Συμβουλίου του εκπαιδευτικού και διοικητικού προσωπικού της μειονοτικής εκπαίδευσης» όπως τροποποιήθηκε από τις αριθμ. Ζ2/244/29-6-01 (ΦΕΚ Β΄904) και 1623Υ/95673/Ζ1/17-07-2013 (ΦΕΚ Β΄1848) όμοιες
5. Τις διατάξεις της αριθμ. 90595/ΣΤ5/05.07.2013 (ΦΕΚ Β΄1667) Απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, «Καθορισμός αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Παιδείας και Θρησκευμάτων, Κωνσταντίνο Γκιουλέκα και Συμεών Κεδίκογλου»
6. Τις εγκυκλίους του Συντονιστικού Γραφείου Μειονοτικών Σχολείων Πρωτ/θμιας και Δευτ/θμιας Εκπ/σης με αριθμ. πρωτ. α) Φ.11.2/1151/15.07.2013 «Αποσπάσεις εκπ/κών ειδικοτήτων ΠΕ11 και ΠΕ06 σε μειονοτικά σχολεία Α/θμιας Εκπ/σης» και β) Φ.11.2/1152/15.07.2013 «Κενές θέσεις για τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών ΠΕ11 και ΠΕ06 σε μειονοτικά σχολεία»
7. Το με αριθμ. πρωτ. Φ.11.2/1954/08.08.2013 έγγραφο του Συντονιστικού Γραφείου Μειονοτικών Σχολείων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης
8. Το απόσπασμα της αριθμ. 15/08.08.2013 Πράξης του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Μειονοτικής Εκπαίδευσης (ΥΣΜΕ)

Αποφασίζουμε

Την απόσπαση των παρακάτω εκπαιδευτικών, με αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο, ως ακολούθως:

α) Εκπ/κών Φυσικής Αγωγής σε σχολεία μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους 2013-2014 ως εξής:

1. ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
1. Αποστολίδης Ευάγγελος - ΗΛΕΙΑΣ - Στο 2/θ Μ/κό Σχολ. Μεγ. Ορφανού-2/θ Μ/κό Σχολ. Π. Ερασμίου
2. Κοτόπουλος Χρήστος - ΑΡΚΑΔΙΑΣ - Στο 6/θ Μ/κό Σχολ. Κύρνου-4/θ Μ/κό Σχολ. Π. Κατραμίου

2. ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
1. Αρβανιτίδου Ευαγγελία - ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ - Στο 2/θ Μ/κό Σχολ. Βάκου 2ο -2/θ Μ/κό Σχολ. Φύλακα- 2/θ Μ/κό Σχολ. Αμαράντων
2. Δαμπουδάνη Νίκη - ΥΣΜΕ - Στο 6/θ Μ/κό Σχολ. Αρριανών- 2/θ Μ/κό Σχολ. Μικ. Πιστού
3. Δραγανίδης Γεώργιος - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ - Στο 2/θ Μ/κό Σχολ. Σάλπης -2/θ Μ/κό Σχολ. Πόρπης-2/θ Μ/κό Σχολ. Κάλχαντος
4. Θεοδωρίδου Βηθλέεμ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ - Στο 4/θ Μ/κό Σχολ. Αρίσβης- 4/θ Μ/κό Σχολ. Δοκού
5. Καλαΐτζή Γιαννούλα - ΣΑΜΟΥ - Στο 2/θ Μ/κό Σχολ. Λαμπρού -2/θ Μ/κό Σχολ. Ομηρικού-4/θ Μ/κό Σχολ. Οργάνης
6. Καλτσεράς Διαμαντής - ΖΑΚΥΝΘΟΥ - Στο 2/θ Μ/κό Σχολ. Πάσσου-2/θ Μ/κό Σχολ. Βραγιάς -2/θ Μ/κό Σχολ. Βελκίου
7. Λάπατα Δήμητρα - ΧΙΟΥ - Στο 6/θ Μ/κό Σχολ. Λυκείου- 4/θ Μ/κό Σχολ. Φιλύρας

3. ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
1. Αράπης Κωνσταντίνος - ΣΑΜΟΥ - Στο 4/θ Μ/κό Σχολ. Μεγ. Δερείου- 4/θ Μ/κό Σχολ. Σιδηροχωρίου
2. Κούτλας Ιωάννης - ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Στο 4/θ Μ/κό Σχολ. Σιδηρούς -2/θ Μ/κό Σχολ. Ρούσσας

β) Εκπ/κών Αγγλικής Γλώσσας σε σχολεία μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους 2013-2014 ως εξής:

ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
1. Βασιλειάδης Ιάκωβος - ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ - Στο 4/θ Μ/κό Σχολ. Αρίσβης-2/θ Μ/κό Σχολ. Βραγιάς -4/θ Μ/κό Σχολ. Φιλύρας
2. Μπαλταλή Σενγκιουλέν - ΡΟΔΟΠΗΣ - Στο 2/θ Μ/κό Σχολ. Βάκου 2ο -2/θ Μ/κό Σχολ. Φύλακα -2/θ Μ/κό Σχολ. Αμαράντων
3. Ναβροζίδου Δέσποινα - ΧΙΟΥ - Στο 2/θ Μ/κό Σχολ. Μικ. Πιστού-2/θ Μ/κό Σχολ. Αρσακείου -2/θ Μ/κό Σχολ. Βελκίου

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

Σχετικά Άρθρα