edu.klimaka.gr

Αίτηση Μετάθεσης Νεοδιόριστων Εκπαιδευτικών (Διευκρινίσεις)

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Αρ.Πρωτ.97099/Ε2/02-08-2022/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄& Β΄
Πληροφορίες :
Α/θμια :ppe3(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Β/θμια :dprb(ΣΤΟ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: Αιτήσεις μετάθεσης νεοδιόριστων εκπαιδευτικών.

Με αφορμή ερωτήματα και αιτήματα εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που έχουν τεθεί στην Υπηρεσία μας σχετικά με το δικαίωμα υποβολής αιτήσεων μετάθεσης πριν την ολοκλήρωση της διαδικασίας των νέων διορισμών, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με την παρ. 5α του άρθρου 62 του ν. 4589/2019 (Α΄13), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 42 του ν. 4722/2020 (Α΄177) «5. α) Οι νεοδιοριζόμενοι τοποθετούνται προσωρινά σε κενή θέση σχολικής μονάδας της περιοχής διορισμού με απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης, …. Η οριστική τοποθέτησή τους πραγματοποιείται κατά τη διαδικασία των μεταθέσεων ... Με την επιφύλαξη του τελευταίου εδαφίου, οι νεοδιοριζόμενοι υποχρεούνται να παραμείνουν στην περιοχή διορισμού τους για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) σχολικών ετών και οποιαδήποτε υπηρεσιακή μεταβολή που επιφέρει μεταβολή της τοποθέτησης αυτής, όπως απόσπαση ή μετάθεση, βάσει γενικής ή ειδικής διάταξης κατά το ως άνω χρονικό διάστημα, δεν επιτρέπεται…» πλην των περιπτώσεων των εκπαιδευτικών «που ανήκουν στις ειδικές κατηγορίες μετάθεσης της παρ. 1 του άρθρου 13 του π.δ. 50/1996 (Α' 45) ή του άρθρου 8 του π.δ. 56/2001 (Α' 47), αντίστοιχα, καθώς και όσοι έχουν, οι ίδιοι ή οι σύζυγοί τους, ποσοστό αναπηρίας 75% και άνω ανεξαρτήτως παθήσεως ή έχουν τέκνα με αναπηρία 67% και άνω, ανεξαρτήτως παθήσεως …» οι οποίοι δύνανται να αποσπώνται χωρίς ωστόσο ο χρόνος που διανύεται στη θέση αυτή να λογίζεται ως χρόνος υπηρέτησης της οργανικής.

Περαιτέρω, σύμφωνα με το π.δ. 50/1996 (45Α΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η διαδικασία μεταθέσεων εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε. από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης διενεργείται μέσα σε νομοθετικώς καθορισμένο χρονικό πλαίσιο, με έναρξη την υποβολή αιτήσεων από την 16η έως την 31η Οκτωβρίου κάθε έτους, το οποίο περιλαμβάνει διάφορα επιμέρους στάδια, καθώς και ανατρεπτικές προθεσμίες για την υποβολή των αιτήσεων και δηλώσεων εκ μέρους των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών.

Επομένως, οι εκπαιδευτικοί που διορίστηκαν σύμφωνα με την ανωτέρω διάταξη έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης μετάθεσης μετά τη συμπλήρωση διετούς πραγματικής υπηρεσίας στην περιοχή διορισμού τους, η οποία υποβάλλεται κατά το ως άνω αναφερόμενο διάστημα, κατόπιν έκδοσης σχετικής πρόσκλησης.

Κατά συνέπεια, οι αιτήσεις μετάθεσης των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών είναι άνευ αντικειμένου σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και παραμένουν στο αρχείο της υπηρεσίας σας.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΜΑΡΙΑ ΔΟΚΟΥ

 

Σχετικά Άρθρα