edu.klimaka.gr

Αιτήσεις Ειδίκευσης σε Συμβουλευτική και Προσανατολισμό ΠΕΣΥΠ ΑΣΠΑΙΤΕ 2022 2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ (ΠΕΣΥΠ) ΑΣΠΑΙΤΕ 2022-2023

Αρ.Πρωτ.15269_2022/13-07-2022

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε
Ταχ. Δ/νση: 151 22 Μαρούσι
(Σταθμός «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ (ΠΕΣΥΠ) ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022-2023

Η ΑΣΠΑΙΤΕ ανακοινώνει την έναρξη του Προγράμματος Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό (ΠΕΣΥΠ) για το έτος 2022-2023

Διαδικασίες εισαγωγής σπουδαστών/στριών

Η εισαγωγή των σπουδαστών στο ΠΕΣΥΠ για το έτος 2022-2023 θα γίνει με δημόσια, ανοικτή προς το κοινό, ηλεκτρονική κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί την 26/8/2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 στις εγκαταστάσεις της ΑΣΠΑΙΤΕ στην Αθήνα βάσει της παρακάτω ποσόστωσης

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ (ΠΕΣΥΠ)

Κατηγορίες εισαγόμενων

Ποσοστό επί
τοις εκατό

Στελέχη του θεσμού ΣυΕΠ στο δημόσιο τομέα

5%

Κάτοχοι Διδακτορικού τίτλου σπουδών

5%

Κάτοχοι Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών

20%

Απόφοιτοι ΑΣΠΑΙΤΕ (ΣΕΛΕΤΕ*)
*ΑΣΕΤΕΜ, ΠΑΤΕΣ, ΕΠΠΑΙΚ, ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΣΠΑΙΤΕ

30%

Πτυχιούχοι ΑΕΙ (Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ)

40%

Σε περίπτωση που δεν συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός σπουδαστών σε μια κατηγορία, το ποσοστό των θέσεων που απομένει μεταφέρεται στην αμέσως επόμενη κατηγορία, σύμφωνα με τη σειρά που αναφέρεται στον ανωτέρω πίνακα.

Οι πόλεις στις οποίες θα λειτουργήσει το πρόγραμμα ΠΕΣΥΠ της ΑΣΠΑΙΤΕ και ο αριθμός θέσεων των σπουδαστών φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:

Κατηγορίες εισαγόμενων

Κ1

Κ2

Κ3

Κ4

Κ5

Σύνολο

Πόλη ΠΕΣΥΠ

5%

5%

20%

30%

40%

100%

Αθήνα

4

4

16

24

32

80

Άργος

2

2

8

12

16

40

Βόλος

2

2

8

12

16

40

Ηράκλειο Κρήτης

2

2

8

12

16

40

Θεσσαλονίκη

2

2

8

12

16

40

Ιωάννινα

2

2

8

12

16

40

Κοζάνη

2

2

8

12

16

40

Λιβαδειά

2

2

8

12

16

40

Πάτρα

2

2

8

12

16

40

Ρόδος

2

2

8

12

16

40

Σάπες

2

2

8

12

16

40

Σέρρες

2

2

8

12

16

40

Σύνολο

26

26

104

156

208

520

Σημειώνεται ότι προϋπόθεση για τη λειτουργία ΠΕΣΥΠ είναι η συμπλήρωση τουλάχιστον 25 εγγεγραμμένων σπουδαστών σε κάθε πόλη. Με απόφαση της ΔΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ αποφασίζεται η λειτουργία ή μη του Προγράμματος. Σε περίπτωση μη λειτουργίας θα επιστραφούν στους υποψήφιους σπουδαστές τα καταβληθέντα χρήματα.

Η ΑΣΠΑΙΤΕ διατηρεί το δικαίωμα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αίτησης συμμετοχής, να αυξήσει το σύνολο των εισαγομένων σε κάποια πόλη. Η σχετική απόφαση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΑΣΠΑΙΤΕ www.aspete.gr και οι ενδιαφερόμενοι ενημερώνονται από την ιστοσελίδα.

Υποβολή αίτησης συμμετοχής στην κλήρωση

Η υποβολή αιτήσεων θα γίνει αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας www.aspete.gr και βάσει των σχετικών οδηγιών του παραρτήματος Α. Μετά τη λήξη της προθεσμίας για υποβολή αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερώνονται για τα επόμενα στάδια της διαδικασίας και τις προθεσμίες ενέργειάς τους με δική τους ευθύνη και μέριμνα αποκλειστικά μόνο μέσω της ιστοσελίδας www.aspete.gr.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται από Πέμπτη 14/7/2022, ώρα 12:00 έως Τετάρτη 24/8/2022, ώρα 19:00.

Οι υποψήφιοι επιτρέπεται να υποβάλουν μία και μόνο αίτηση, σε μία και μόνο πόλη και σε μία και μόνο κατηγορία εισαγομένων.

Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις προϋποθέσεις για υπαγωγή τους σε περισσότερες από μια κατηγορίες υποχρεούνται, επί ποινή αποκλεισμού, κατά την υποβολή της αίτησής τους ηλεκτρονικά να επιλέξουν υποχρεωτικά μία (1) και μόνο κατηγορία που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην κλήρωση.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Σε περίπτωση υποβολής περισσοτέρων της μίας αιτήσεων, είτε στην ίδια πόλη είτε σε διαφορετική πόλη για το ΠΕΣΥΠ, ή σε περίπτωση υποβολής αίτησης σε περισσότερες από μία κατηγορίες εισακτέων, ο υποψήφιος θα διαγράφεται οριστικά από τους πίνακες υποψηφίων για το έτος 2022-2023. Σε περίπτωση που εξαιτίας τεχνικού σφάλματος ο υποψήφιος συμμετάσχει στην κλήρωση, θα διαγράφεται από τους πίνακες κληρωθέντων με απόφαση της ΔΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ, η οποία αναρτάται στη Διαύγεια.

Προϋποθέσεις υποβολής αίτησης συμμετοχής στην κλήρωση

1. Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στην κλήρωση στην κατηγορία Κ1, πρέπει να κατέχουν βεβαίωση του δημοσίου φορέα στην οποία να βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος εργάζεται ως στέλεχος του θεσμού ΣυΕΠ, η οποία θα υποβάλλεται εφόσον επιλεγούν.

2. Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στην κλήρωση στην κατηγορία Κ2 πρέπει να κατέχουν Διδακτορικό Δίπλωμα ελληνικού Πανεπιστημίου ή αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ τίτλο της αλλοδαπής, το οποίο θα υποβάλλεται εφόσον επιλεγούν.

3. Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στην κλήρωση στην κατηγορία Κ3 πρέπει να κατέχουν Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών ελληνικού Πανεπιστημίου ή αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ τίτλο της αλλοδαπής, το οποίο θα υποβάλλεται εφόσον επιλεγούν.

4. Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στην κλήρωση στην κατηγορία Κ4 πρέπει να κατέχουν πτυχίο ΑΣΕΤΕΜ, ΠΑΤΕΣ, ΕΠΠΑΙΚ, ΑΣΠΑΙΤΕ, το οποία θα υποβάλλεται εφόσον επιλεγούν .

5. Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στην κλήρωση στην κατηγορία Κ5 πρέπει να κατέχουν τίτλο σπουδών Ανώτατης Εκπαίδευσης (Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα) ή αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ τίτλο της αλλοδαπής, το οποίο θα υποβάλλεται εφόσον επιλεγούν.

- Η καταληκτική ημερομηνία απόκτησης των απαιτούμενων τίτλων σπουδών και της ακαδημαϊκής ισοτιμίας τους δεν μπορεί να εκτείνεται πέραν της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των αιτήσεων.

- Η υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών από τους υποψηφίους θα γίνεται ηλεκτρονικά μέσω ειδικής πλατφόρμας που θα ενεργοποιηθεί μετά την κλήρωση, για την οποία οι συμμετέχοντες θα ενημερώνονται με δική τους ευθύνη και μέριμνα από την επίσημη ιστοσελίδα της ΑΣΠΑΙΤΕ, με την εισαγωγή του Αριθμού Δελτίου Ταυτότητας σε συνδυασμό με τον αριθμό του κινητού του κάθε υποψήφιου που θα έχει δηλώσει ο ίδιος.

- Η υποβολή της αίτησης προϋποθέτει την κατάθεση του ποσού των τριάντα ευρώ (30,00€) στον τραπεζικό λογαριασμό του ΕΛΚΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ (Τράπεζα: ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, Αρ. λογαριασμού: 154/545047-03, ΙΒΑΝ: GR16 0110 1540 0000 1545 4504 703). Επισημαίνεται ότι η εκπρόθεσμη κατάθεση του ανωτέρω ποσού στον ΕΛΚΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ αποκλείει τον υποψήφιο από τη συμμετοχή του στην κλήρωση. Το ποσό των τριάντα ευρώ (30,00 €) δεν επιστρέφεται ούτε συμψηφίζεται με το ποσό της εγγραφής εκτός από την περίπτωση της εκπρόθεσμης κατάθεσης και της μη συμμετοχής στην κλήρωση.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Στο παραστατικό πληρωμής της Τράπεζας πρέπει στο πεδίο «Αιτιολογία Κατάθεσης» να αναγράφεται υποχρεωτικά:
«ΠΕΣΥΠ», το ονοματεπώνυμο και ο αριθμός ταυτότητας (ΑΔΤ) του υποψηφίου.
Το παραστατικό πληρωμής θα πρέπει να φυλάσσεται από τον υποψήφιο/α σπουδαστή/τρια.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επισκέπτονται την ιστοσελίδα της ΑΣΠΑΙΤΕ για όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και στη συνέχεια να υποβάλουν την αίτησή τους μέχρι την Τετάρτη 24/8/2022, ώρα 19:00. Οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται επίσης, πριν υποβάλουν αίτηση, να βεβαιωθούν ότι πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα ΠΕΣΥΠ. Η υποβολή της αίτησης συνεπάγεται και τη δήλωση του υποψηφίου ότι πληροί τις προϋποθέσεις εισαγωγής και αποδέχεται τον Κανονισμό του ΠΕΣΥΠ και τους όρους συμμετοχής και φοίτησής του στο πρόγραμμα.

Σε όλα τα στάδια της διαδικασίας οι ενδιαφερόμενοι ενημερώνονται για τις προθεσμίες και τις υποχρεώσεις τους με δική τους ευθύνη και μέριμνα αποκλειστικά μέσω ανακοινώσεων που αναρτώνται μόνο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.aspete.gr.

Αποτελέσματα Κλήρωσης – Ενημέρωση

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να αναζητούν με δική τους ευθύνη και μέριμνα τα αποτελέσματα της κλήρωσης (σειρά κατάταξης) στην ιστοσελίδα www.aspete.gr.

Οι υποψήφιοι κατατάσσονται με βάση τη σειρά που κληρώθηκαν σε αρχικά επιλεγέντες και σε επιλαχόντες.

Αρχικά επιλεγέντες χαρακτηρίζονται όσοι έχουν αύξοντα αριθμό κατάταξης μέχρι και τον αριθμό των θέσεων που προκηρύχθηκαν για κάθε κατηγορία του προγράμματος στην πόλη της επιλογής τους. Οι ανήκοντες στους αρχικά επιλεγέντες θα έχουν το δικαίωμα εγγραφής, εφόσον τα δικαιολογητικά τους πληρούν τις προϋποθέσεις και τους όρους που έχει ορίσει η ΑΣΠΑΙΤΕ και καταβάλουν εμπροθέσμως την πρώτη δόση των διδάκτρων ποσού τριακοσίων πενήντα ευρώ (350,00 €). Σε περίπτωση που με τους αρχικά επιλεγέντες δεν καλυφθούν οι προβλεπόμενες στην πρόσκληση θέσεις, ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του Προγράμματος καλεί με ανακοίνωσή του, η οποία δημοσιεύεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.aspete.gr επιλαχόντες για να καλυφθούν οι κενές θέσεις, κατά σειρά προτεραιότητας ανάλογα με τον αύξοντα αριθμό που κληρώθηκαν, ανά κατηγορία συμμετοχής σε συγκεκριμένη προθεσμία που καθορίζεται στην ανακοίνωση. H διαδικασία αυτή επαναλαμβάνεται και ολοκληρώνεται μέχρι την έναρξη των μαθημάτων προκειμένου να καλυφθούν οι κενές θέσεις.

Οι επιλαχόντες εγγράφονται στο πρόγραμμα υπό την προϋπόθεση ότι τα δικαιολογητικά τους πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που έχει ορίσει η ΑΣΠΑΙΤΕ και καταβάλουν εμπροθέσμως την πρώτη δόση των τριακοσίων πενήντα ευρώ (350,00 €).

Οι αρχικά επιλεγέντες καθώς και οι επιλαχόντες, υποχρεούνται μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της κλήρωσης με δική τους ευθύνη και μέριμνα, μέσω ανακοινώσεων που αναρτώνται αποκλειστικά και μόνο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.aspete.gr, να ενημερώνονται και να ενεργούν τα επόμενα στάδια της διαδικασίας εμπρόθεσμα.

Λειτουργία Προγράμματος

Έναρξη μαθημάτων και Πρόγραμμα σπουδών

Σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό και το εγκεκριμένο ακαδημαϊκό ημερολόγιο για το ακαδ. έτος 2022-2023, τα μαθήματα, τα οποία προγραμματίζονται να ξεκινήσουν στις 10 Οκτωβρίου 2022, διεξάγονται απογευματινές ώρες, τρεις ή τέσσερις ημέρες την εβδομάδα και διαρκούν δύο (2) εξάμηνα, δεκατρείς (13) εβδομάδες το Α’ εξάμηνο μη συμπεριλαμβανομένης της εξεταστικής περιόδου και δεκατρείς (13) εβδομάδες το Β’ εξάμηνο, μη συμπεριλαμβανομένης της εξεταστικής περιόδου και της επαναληπτικής εξεταστικής περιόδου. Για την ολοκλήρωση των υποχρεώσεων του Προγράμματος απαιτείται η υλοποίηση της Πρακτικής Άσκησης (διάρκειας 300 ωρών). Η παρακολούθηση των μαθημάτων (θεωρητικών και εργαστηριακών) και της Πρακτικής Άσκησης είναι υποχρεωτική και πραγματοποιείται με φυσική παρουσία.

Δομή Διδακτικού Έτους

Το διδακτικό έτος, η ακριβής χρονική διάρκεια του οποίου είναι από τις 10 Οκτωβρίου 2022 έως τις 9 Ιουνίου 2023, περιλαμβάνει δύο (2) διδακτικά εξάμηνα: το πρώτο (Α΄) εξάμηνο και το δεύτερο (Β΄) εξάμηνο. Κάθε διδακτικό εξάμηνο διαρκεί δεκαπέντε (15) εβδομάδες εκ των οποίων οι δεκατρείς (13) είναι εβδομάδες διδασκαλίας θεωρητικών – εργαστηριακών μαθημάτων και δύο (2) είναι εβδομάδες εξεταστικής περιόδου.

Τις εβδομάδες εξεταστικής περιόδου του Α’ εξαμήνου και του Β’ εξαμήνου πραγματοποιούνται οι εξετάσεις του αντίστοιχου εξαμήνου.

Οι σπουδαστές του ΠΕΣΥΠ πρέπει να ολοκληρώσουν τις υποχρεώσεις τους (παρακολούθηση θεωρητικών και εργαστηριακών μαθημάτων και υλοποίηση της Πρακτικής Άσκησης) εντός του χρονοδιαγράμματος του Προγράμματος για το έτος 2022-2023. Οι σπουδαστές που είτε δεν συμμετείχαν στις εξετάσεις είτε συμμετείχαν και απέτυχαν σε ένα ή περισσότερα μαθήματα του Α’ ή και Β’ εξαμήνου έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής είτε στην επαναληπτική εξεταστική περίοδο που προγραμματίζεται μετά την εξεταστική περίοδο του Β’ εξαμήνου τρέχοντος έτους είτε στις αντίστοιχες εξετάσεις του επόμενου ακαδημαϊκού έτους. Στην περίπτωση αυτή διατηρούν τον βαθμό της προόδου του προηγούμενου έτους.

Ο σπουδαστής φοιτά στο έτος εισαγωγής και βεβαιώνεται το χρονοδιάγραμμα σπουδών του σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του έτους εισαγωγής του. Για τον σπουδαστή που ολοκληρώνει το πρόγραμμα το επόμενο έτος από αυτό της εισαγωγής του είτε εξ ολοκλήρου είτε μερικώς, η φοίτησή του το επόμενο έτος δεν συνεπάγεται επιμήκυνση του χρονοδιαγράμματος σπουδών στην ολοκλήρωση των ακαδημαϊκών του υποχρεώσεων. Οι σπουδαστές οφείλουν να έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους στο ΠΕΣΥΠ εντός τεσσάρων συνεχόμενων εξαμήνων από την αρχική τους εγγραφή. Σε αντίθετη περίπτωση διαγράφονται αυτοδικαίως από το πρόγραμμα.

Δαπάνες σπουδών

Το ΠΕΣΥΠ είναι αυτοχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα και διέπεται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις για τους ΕΛΚΕ των ΑΕΙ της χώρας. Η εν γένει λειτουργία του στηρίζεται στην καταβολή διδάκτρων ανά συμμετέχοντα σπουδαστή.

Τα συνολικά δίδακτρα ανά σπουδαστή ανέρχονται στο ποσό των επτακοσίων ευρώ (700,00 €). Το ποσό αυτό καταβάλλεται σε τραπεζικό λογαριασμό που διατηρεί ο ΕΛΚΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ (ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ στο λογαριασμό 154/545047-03 – ΙΒΑΝ: GR16 0110 1540 0000 1545 4504 703 του ΕΛΚΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ) σε δύο ισόποσες δόσεις, ως εξής: τριακόσια πενήντα ευρώ (350,00 €) μαζί με την αποστολή των δικαιολογητικών εγγραφής στο πρόγραμμα πριν από την έναρξη του Α΄ εξαμήνου και τριακόσια πενήντα ευρώ (350,00 €) με την ανανέωση της εγγραφής για το Β’ εξάμηνο πριν από την έναρξη των μαθημάτων του Β΄ εξαμήνου.

Η επιστροφή καταβληθέντων διδάκτρων δεν είναι δυνατή. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η επιστροφή της καταβληθείσας δόσης των διδάκτρων, στην περίπτωση που σπουδαστής αιτηθεί εγγράφως τη διαγραφή του από το πρόγραμμα έως και μια εβδομάδα πριν από την έναρξη των μαθημάτων.

Οι επιλεγέντες σπουδαστές για φοίτηση, οι οποίοι για οποιονδήποτε λόγο δεν δύνανται να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα για το έτος 2022-2023, υποχρεούνται, προκειμένου να εξασφαλίσουν τη θέση τους και τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα για το έτος 2023-2024, να καταβάλουν το ποσό των επτακοσίων ευρώ (700,00€) στις προθεσμίες που ορίζονται ανωτέρω.

Μετεγγραφές

Δεν επιτρέπεται μετεγγραφή σπουδαστή από ΠΕΣΥΠ μιας πόλης σε ΠΕΣΥΠ άλλης πόλης. Κατ’ εξαίρεση, μετά από απόφαση της ΔΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ, είναι δυνατή η μετεγγραφή σπουδαστή που διορίστηκε ως μόνιμος ή αναπληρωτής εκπαιδευτικός ή ως υπάλληλος πλήρους απασχόλησης σε Φορείς ή Υπηρεσίες του Δημοσίου ή του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 12 μηνών. Ο ως άνω διορισμός απαιτείται να προέκυψε μετά την υποβολή της αρχικής αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα.
Όλα τα επιμέρους θέματα λειτουργίας του Προγράμματος καθορίζονται από τον Κανονισμό λειτουργίας του ΠΕΣΥΠ, για τον οποίο οι σπουδαστές ενημερώνονται μέσω της ιστοσελίδας και τις αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων.

Ο Πρόεδρος της ΔΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ
Καθήγ. Γεώργιος Ε. Χατζαράκης

 

 

 

Σχετικά Άρθρα