edu.klimaka.gr

Παιδαγωγικό ΑΣΠΑΙΤΕ

Αιτήσεις στο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης ΕΠΠΑΙΚ ΑΣΠΑΙΤΕ 2022 2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΕΠΠΑΙΚ) ΑΣΠΑΙΤΕ 2022-23

Αρ.Πρωτ.15266_2022/13-07-2022/ΑΣΠΑΙΤΕ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
Ταχ. Δ/νση: 151 22 Μαρούσι
(Σταθμός «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΕΠΠΑΙΚ)
ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022-2023

Η ΑΣΠΑΙΤΕ ανακοινώνει την έναρξη του Ετήσιου Προγράμματος Παιδαγωγικής Κατάρτισης (ΕΠΠΑΙΚ) για το έτος 2022-2023.

Διαδικασίες εισαγωγής σπουδαστών/στριών

Η εισαγωγή των σπουδαστών στο ΕΠΠΑΙΚ για το έτος 2022-2023 θα γίνει με δημόσια, ανοικτή προς το κοινό, ηλεκτρονική κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί την 26/8/2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 στις εγκαταστάσεις της ΑΣΠΑΙΤΕ στην Αθήνα βάσει της παρακάτω ποσόστωσης:

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΕΠΠΑΙΚ)

Κατηγορίες εισαγόμενων

Ποσοστό

Πτυχιούχοι ΑΕΙ (Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ) που είχαν συμμετάσχει σε τρεις τουλάχιστον κληρώσεις που διενεργήθηκαν για το ΕΠΠΑΙΚ χωρίς να έχουν κληρωθεί

5%

Κάτοχοι Διδακτορικού τίτλου σπουδών

15%

Κάτοχοι Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών

20%

Μόνιμοι Εκπαιδευτικοί Α/θμιας ή Β/θμιας Εκπαίδευσης με πτυχίο ΑΕΙ

10%

Υποψήφιοι Εκπαιδευτικοί Α/θμιας ή Β/θμιας Εκπαίδευσης εγγεγραμμένοι στους πίνακες αναπληρωτών με πτυχίο ΑΕΙ

10%

Πτυχιούχοι ΑΕΙ (Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ)

40%

Σε περίπτωση που δεν συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός σπουδαστών/στριών σε μια κατηγορία, το ποσοστό που απομένει μεταφέρεται στην αμέσως επόμενη κατηγορία, σύμφωνα με τη σειρά που αναφέρεται στον ανωτέρω πίνακα.

Οι πόλεις που θα λειτουργήσει το Πρόγραμμα ΕΠΠΑΙΚ της ΑΣΠΑΙΤΕ και ο συγκεκριμένος αριθμός θέσεων σπουδαστών/τριών φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:

Κατηγορίες εισαγόμενων

Κ1

Κ2

Κ3

Κ4

Κ5

Κ6

Σύνολο

Πόλη ΕΠΠΑΙΚ

5%

15%

20%

10%

10%

40%

100%

Αθήνα

20

60

80

40

40

160

400

Άργος

6

18

24

12

12

48

120

Βόλος

10

30

40

20

20

80

200

Ηράκλειο Κρήτης

8

24

32

16

16

64

160

Θεσσαλονίκη

10

30

40

20

20

80

200

Ιωάννινα

6

18

24

12

12

48

120

Κοζάνη

10

30

40

20

20

80

200

Λιβαδειά

6

18

24

12

12

48

120

Μυτιλήνη

6

18

24

12

12

48

120

Πάτρα

8

24

32

16

16

64

160

Ρόδος

6

18

24

12

12

48

120

Σάπες

8

24

32

16

16

64

160

Σέρρες

10

30

40

20

20

80

200

Σύνολο

114

342

456

228

228

912

2280

Η ΑΣΠΑΙΤΕ διατηρεί το δικαίωμα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αίτησης συμμετοχής, να αυξήσει το σύνολο των εισαγομένων σε κάποια πόλη. Η σχετική απόφαση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΑΣΠΑΙΤΕ www.aspete.gr και οι ενδιαφερόμενοι ενημερώνονται από την ιστοσελίδα

Υποβολή αίτησης συμμετοχής στην κλήρωση

Η υποβολή αιτήσεων θα γίνει αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας www.aspete.gr και βάσει των σχετικών οδηγιών του παραρτήματος Α. Μετά τη λήξη της προθεσμίας για υποβολή αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερώνονται για τα επόμενα στάδια της διαδικασίας και τις προθεσμίες ενέργειάς τους με δική τους ευθύνη και μέριμνα αποκλειστικά μόνο μέσω της ιστοσελίδας www.aspete.gr.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται από Πέμπτη 14/7/2022, ώρα 12:00 έως Τετάρτη 24/8/2022, ώρα 19:00.

Οι υποψήφιοι επιτρέπεται να υποβάλουν μία και μόνο αίτηση, σε μία και μόνο πόλη και σε μία και μόνο κατηγορία εισαγομένων.

Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις προϋποθέσεις για υπαγωγή τους σε περισσότερες από μια κατηγορίες υποχρεούνται, επί ποινή αποκλεισμού, κατά την υποβολή της αίτησής τους ηλεκτρονικά να επιλέξουν υποχρεωτικά μία (1) και μόνο κατηγορία που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην κλήρωση.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Σε περίπτωση υποβολής περισσοτέρων της μίας αιτήσεων, είτε στην ίδια πόλη είτε σε διαφορετική πόλη για το ΕΠΠΑΙΚ, ή σε περίπτωση υποβολής αίτησης σε περισσότερες από μία κατηγορίες εισακτέων, ο υποψήφιος θα διαγράφεται οριστικά από τους πίνακες υποψηφίων για το έτος 2022-2023. Σε περίπτωση που εξαιτίας τεχνικού σφάλματος ο υποψήφιος συμμετάσχει στην κλήρωση, θα διαγράφεται από τους πίνακες κληρωθέντων με απόφαση της ΔΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ, η οποία αναρτάται στη Διαύγεια.

Προϋποθέσεις υποβολής αίτησης συμμετοχής στην κλήρωση

1. Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στην κλήρωση στην κατηγορία Κ1 θα πρέπει να υποβάλουν (μαζί με τα δικαιολογητικά τους εφόσον επιλεγούν) έγγραφο του φορέα που διενήργησε τις κληρώσεις, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος πράγματι έχει ήδη συμμετάσχει σε τρεις τουλάχιστον ηλεκτρονικές κληρώσεις χωρίς να έχει τελικώς κληρωθεί. Σε συγκεκριμένη ιστοσελίδα, ο σύνδεσμος της οποίας θα αναρτηθεί στην πλατφόρμα αιτήσεων, θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να κατεβάσουν έγγραφο σχετικά με τη συμμετοχή τους σε προηγούμενες κληρώσεις. Για τη προβολή του εγγράφου θα χρειάζεται πιστοποίηση ταυτοπροσωπίας (Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας) ή ο ΑΦΜ του κάθε υποψήφιου.

2. Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στην κλήρωση στην κατηγορία Κ2 πρέπει να κατέχουν Διδακτορικό Δίπλωμα Πανεπιστημίου ημεδαπής ή αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ τίτλο της αλλοδαπής, το οποίο θα υποβάλλεται εφόσον επιλεγούν .

3. Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στην κλήρωση στην κατηγορία Κ3 πρέπει να κατέχουν Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Πανεπιστημίου ημεδαπής ή αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ τίτλο της αλλοδαπής, το οποίο θα υποβάλλεται εφόσον επιλεγούν.

4. Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στην κλήρωση στην κατηγορία Κ4 πρέπει να είναι μόνιμοι εκπαιδευτικοί Α/θμιας ή Β/θμιας Εκπαίδευσης με πτυχίο Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ , όπως αυτό αποδεικνύεται από το ΦΕΚ διορισμού τους και σχετική βεβαίωση από την υπηρεσία τους, τα οποία θα υποβάλλονται εφόσον επιλεγούν.

5. Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στην κλήρωση στην κατηγορία Κ5 θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στους πίνακες αναπληρωτών με πτυχίο Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ, όπως αποδεικνύεται από τον αριθμό της σειράς κατάταξής τους στον πίνακα αναπληρωτών ή, σε περίπτωση που δεν τους έχει γνωστοποιηθεί, τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησής τους, τα οποία θα υποβάλλονται εφόσον επιλεγούν.

6. Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στην κλήρωση στην κατηγορία Κ6 θα πρέπει να είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών Ανώτατης Εκπαίδευσης (Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα) ή αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ τίτλου της αλλοδαπής.

- Η καταληκτική ημερομηνία απόκτησης των απαιτούμενων τίτλων σπουδών και της ακαδημαϊκής ισοτιμίας τους δεν μπορεί να εκτείνεται πέραν της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των αιτήσεων.

- Η υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών από τους υποψηφίους θα γίνεται ηλεκτρονικά μέσω ειδικής πλατφόρμας που θα ενεργοποιηθεί μετά την κλήρωση, για την οποία οι συμμετέχοντες θα ενημερώνονται με δική τους ευθύνη και μέριμνα από την επίσημη ιστοσελίδα της ΑΣΠΑΙΤΕ, με την εισαγωγή του Αριθμού Δελτίου Ταυτότητας σε συνδυασμό με τον αριθμό του κινητού του κάθε υποψήφιου που θα έχει δηλώσει ο ίδιος.

- Η υποβολή της αίτησης προϋποθέτει την κατάθεση του ποσού των τριάντα ευρώ (30,00€) στον τραπεζικό λογαριασμό του ΕΛΚΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ (Τράπεζα: ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, Αρ. λογαριασμού: 154/545047-03, ΙΒΑΝ: GR16 0110 1540 0000 1545 4504 703). Επισημαίνεται ότι η εκπρόθεσμη κατάθεση του ανωτέρω ποσού στον ΕΛΚΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ αποκλείει τον υποψήφιο από τη συμμετοχή του στην κλήρωση. Το ποσό των τριάντα ευρώ (30,00 €) δεν επιστρέφεται ούτε συμψηφίζεται με το ποσό της εγγραφής εκτός από την περίπτωση της εκπρόθεσμης κατάθεσης και της μη συμμετοχής στην κλήρωση.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Στο παραστατικό πληρωμής της Τράπεζας πρέπει στο πεδίο «Αιτιολογία Κατάθεσης» να αναγράφεται υποχρεωτικά:
«ΕΠΠΑΙΚ», το ονοματεπώνυμο και ο αριθμός ταυτότητας (ΑΔΤ) του υποψηφίου.
Το παραστατικό πληρωμής θα πρέπει να φυλάσσεται από τον υποψήφιο σπουδαστή.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επισκέπτονται την ιστοσελίδα της ΑΣΠΑΙΤΕ για όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και στη συνέχεια να υποβάλουν την αίτησή τους μέχρι την Τετάρτη 24/8/2022, ώρα 19:00. Οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται επίσης, πριν υποβάλουν αίτηση, να βεβαιωθούν ότι πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα ΕΠΠΑΙΚ. Η υποβολή της αίτησης συνεπάγεται και τη δήλωση του υποψηφίου ότι πληροί τις προϋποθέσεις εισαγωγής και αποδέχεται τον κανονισμό του ΕΠΠΑΙΚ και τους όρους συμμετοχής και φοίτησής του στο Πρόγραμμα.

Σε όλα τα στάδια της διαδικασίας οι ενδιαφερόμενοι ενημερώνονται για τις προθεσμίες και τις υποχρεώσεις τους με δική τους ευθύνη και μέριμνα αποκλειστικά μέσω ανακοινώσεων που αναρτώνται μόνο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.aspete.gr

Αποτελέσματα κλήρωσης – Ενημέρωση

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να αναζητούν με δική τους ευθύνη και μέριμνα τα αποτελέσματα της κλήρωσης (σειρά κατάταξης) στην ιστοσελίδα www.aspete.gr.

Οι υποψήφιοι κατατάσσονται με βάση τη σειρά που κληρώθηκαν σε αρχικά επιλεγέντες και σε επιλαχόντες.

Αρχικά επιλεγέντες χαρακτηρίζονται όσοι έχουν αύξοντα αριθμό κατάταξης μέχρι και τον αριθμό των θέσεων που προκηρύχθηκαν για κάθε κατηγορία του προγράμματος στην πόλη της επιλογής τους. Οι ανήκοντες στους αρχικά επιλεγέντες θα έχουν το δικαίωμα εγγραφής, εφόσον τα δικαιολογητικά τους πληρούν τις προϋποθέσεις και τους όρους που έχει ορίσει η ΑΣΠΑΙΤΕ και καταβάλουν εμπροθέσμως την πρώτη δόση των διδάκτρων ποσού τριακοσίων πενήντα ευρώ (350,00 €). Σε περίπτωση που με τους αρχικά επιλεγέντες δεν καλυφθούν οι προβλεπόμενες στην πρόσκληση θέσεις, ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του Προγράμματος καλεί με ανακοίνωσή του, η οποία δημοσιεύεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.aspete.gr επιλαχόντες για να καλυφθούν οι κενές θέσεις, κατά σειρά προτεραιότητας ανάλογα με τον αύξοντα αριθμό που κληρώθηκαν, ανά κατηγορία συμμετοχής σε συγκεκριμένη προθεσμία που καθορίζεται στην ανακοίνωση. H διαδικασία αυτή επαναλαμβάνεται και ολοκληρώνεται μέχρι την έναρξη των μαθημάτων προκειμένου να καλυφθούν οι κενές θέσεις.

Οι επιλαχόντες εγγράφονται στο Πρόγραμμα υπό την προϋπόθεση ότι τα δικαιολογητικά τους πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που έχει ορίσει η ΑΣΠΑΙΤΕ και καταβάλουν εμπροθέσμως την πρώτη δόση των τριακοσίων πενήντα ευρώ (350,00 €).

Οι αρχικά επιλεγέντες καθώς και οι επιλαχόντες, υποχρεούνται μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της κλήρωσης με δική τους ευθύνη και μέριμνα, μέσω ανακοινώσεων που αναρτώνται αποκλειστικά και μόνο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.aspete.gr, να ενημερώνονται και να ενεργούν τα επόμενα στάδια της διαδικασίας εμπρόθεσμα.

Λειτουργία προγράμματος

Έναρξη μαθημάτων και Πρόγραμμα σπουδών

Σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό ΕΠΠΑΙΚ και το εγκεκριμένο ακαδημαϊκό ημερολόγιο για το ακαδ. έτος 2022-2023, τα μαθήματα, τα οποία προγραμματίζονται να ξεκινήσουν στις 10 Οκτωβρίου 2022, διεξάγονται απογευματινές ώρες, τρεις ή τέσσερις ημέρες την εβδομάδα και διαρκούν δύο (2) εξάμηνα, δεκατρείς (13) εβδομάδες το Α’ εξάμηνο μη συμπεριλαμβανομένης της εξεταστικής περιόδου και δεκατρείς (13) εβδομάδες το Β’ εξάμηνο, μη συμπεριλαμβανομένης της εξεταστικής περιόδου και της επαναληπτικής εξεταστικής περιόδου. Για την ολοκλήρωση των υποχρεώσεων του προγράμματος απαιτείται η υλοποίηση των Πρακτικών Ασκήσεων Διδασκαλίας (ΠΑΔ), για τις οποίες χρειάζεται για επτά (7) ημέρες συνολικά (καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος) και πρωινή παρουσία των σπουδαστών (πέραν των τριών ή τεσσάρων ημερών ανά εβδομάδα υλοποίησης του προγράμματος). Η παρακολούθηση των μαθημάτων (θεωρητικών και εργαστηριακών) και των ΠΑΔ είναι υποχρεωτική και πραγματοποιείται με φυσική παρουσία.

Δομή Διδακτικού Έτους

Το διδακτικό έτος, η ακριβής χρονική διάρκεια του οποίου είναι από τις 10 Οκτωβρίου 2022 έως τις 9 Ιουνίου 2023, περιλαμβάνει δύο (2) διδακτικά εξάμηνα: το πρώτο (Α΄) εξάμηνο και το δεύτερο (Β΄) εξάμηνο. Κάθε διδακτικό εξάμηνο διαρκεί δεκαπέντε (15) εβδομάδες εκ των οποίων οι δεκατρείς (13) είναι εβδομάδες διδασκαλίας θεωρητικών – εργαστηριακών μαθημάτων και ΠΑΔ και δύο (2) είναι εβδομάδες εξεταστικής περιόδου.

Τις εβδομάδες εξεταστικής περιόδου του Α’ εξαμήνου και του Β’ εξαμήνου πραγματοποιούνται οι εξετάσεις του αντίστοιχου εξαμήνου.

Οι σπουδαστές του ΕΠΠΑΙΚ πρέπει να ολοκληρώσουν τις υποχρεώσεις τους (παρακολούθηση θεωρητικών και εργαστηριακών μαθημάτων, ΠΑΔ) εντός του χρονοδιαγράμματος του Προγράμματος για το έτος 2022-2023. Οι σπουδαστές που είτε δεν συμμετείχαν στις εξετάσεις είτε συμμετείχαν και απέτυχαν σε ένα ή περισσότερα μαθήματα του Α’ ή και Β’ εξαμήνου έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής είτε στην επαναληπτική εξεταστική περίοδο που προγραμματίζεται μετά την εξεταστική περίοδο του Β’ εξαμήνου τρέχοντος έτους είτε στις αντίστοιχες εξετάσεις του επόμενου ακαδημαϊκού έτους. Στην περίπτωση αυτή διατηρούν τον βαθμό της προόδου του προηγούμενου έτους. Επιπλέον, σε περίπτωση που σπουδαστής έχει επιτύχει βαθμό πέντε (5.0) μόνο στο θεωρητικό ή μόνο στο εργαστηριακό μέρος ενός μεικτού μαθήματος διατηρεί τον βαθμό αυτό.

Ο σπουδαστής φοιτά στο έτος εισαγωγής και βεβαιώνεται το χρονοδιάγραμμα σπουδών του σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του έτους εισαγωγής του. Για τον σπουδαστή που ολοκληρώνει το πρόγραμμα το επόμενο έτος από αυτό της εισαγωγής του είτε εξ ολοκλήρου είτε μερικώς, η φοίτησή του το επόμενο έτος δεν συνεπάγεται επιμήκυνση του χρονοδιαγράμματος σπουδών στην ολοκλήρωση των ακαδημαϊκών του υποχρεώσεων. Οι σπουδαστές οφείλουν να έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους στο ΕΠΠΑΙΚ εντός τεσσάρων συνεχόμενων εξαμήνων από την αρχική τους εγγραφή. Σε αντίθετη περίπτωση διαγράφονται αυτοδικαίως από το πρόγραμμα.

Δαπάνες σπουδών

Το ΕΠΠΑΙΚ είναι αυτοχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα και διέπεται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις για τους ΕΛΚΕ των ΑΕΙ της χώρας. Η εν γένει λειτουργία του στηρίζεται στην καταβολή διδάκτρων ανά συμμετέχοντα σπουδαστή

Τα συνολικά δίδακτρα ανά σπουδαστή ανέρχονται στο ποσό των επτακοσίων ευρώ (700,00 €). Το ποσό αυτό καταβάλλεται σε τραπεζικό λογαριασμό που διατηρεί ο ΕΛΚΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ (ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ στο λογαριασμό 154/545047-03 – ΙΒΑΝ: GR16 0110 1540 0000 1545 4504 703 του ΕΛΚΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ) σε δύο ισόποσες δόσεις, ως εξής: τριακόσια πενήντα ευρώ (350,00 €) μαζί με την αποστολή των δικαιολογητικών εγγραφής στο πρόγραμμα πριν από την έναρξη του Α΄ εξαμήνου και τριακόσια πενήντα ευρώ (350,00 €) με την ανανέωση της εγγραφής για το Β’ εξάμηνο πριν από την έναρξη των μαθημάτων του Β΄ εξαμήνου.

Η επιστροφή καταβληθέντων διδάκτρων δεν είναι δυνατή. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η επιστροφή της καταβληθείσας δόσης των διδάκτρων, στην περίπτωση που σπουδαστής αιτηθεί εγγράφως τη διαγραφή του από το πρόγραμμα έως και μια εβδομάδα πριν από την έναρξη των μαθημάτων.

Οι επιλεγέντες σπουδαστές για φοίτηση, οι οποίοι για οποιονδήποτε λόγο δεν δύνανται να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα για το έτος 2022-2023, υποχρεούνται, προκειμένου να εξασφαλίσουν τη θέση τους και τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα για το έτος 2023-2024, να καταβάλουν το ποσό των επτακοσίων ευρώ (700,00€) στις προθεσμίες που ορίζονται ανωτέρω.
Μετεγγραφές

Δεν επιτρέπεται μετεγγραφή σπουδαστή από ΕΠΠΑΙΚ μιας πόλης σε ΕΠΠΑΙΚ άλλης πόλης. Κατ’ εξαίρεση, μετά από απόφαση της ΔΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ, είναι δυνατή η μετεγγραφή σπουδαστή που διορίστηκε ως μόνιμος ή αναπληρωτής εκπαιδευτικός ή ως υπάλληλος πλήρους απασχόλησης σε Φορείς ή Υπηρεσίες του Δημοσίου ή του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 12 μηνών. Ο ως άνω διορισμός απαιτείται να προέκυψε μετά την υποβολή της αρχικής αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα.

Όλα τα επιμέρους θέματα λειτουργίας του προγράμματος καθορίζονται από τον κανονισμό λειτουργίας του ΕΠΠΑΙΚ, για τον οποίο οι σπουδαστές ενημερώνονται μέσω της ιστοσελίδας και τις αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων.

Ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής
της ΑΣΠΑΙΤΕ
Καθηγητής Γεώργιος Ε. Χατζαράκης

Μετάβαση στο άρθρο με τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων για Παιδαγωγική Κατάρτιση στην ΑΣΠΑΙΤΕ

 

Σχετικά Άρθρα