edu.klimaka.gr

Τροποποίηση Απόδοσης 2ης Ειδικότητας σε Εκπαιδευτικούς

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ

Αρ.Πρωτ.145814/Ε3/26-10-2020/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄ (Π.Ε.) & Β΄ (Δ.Ε.)
Πληροφορίες: Αν. Γιαννόπουλος (Π.Ε.),
Ε. Λάππα (Δ.Ε.)
Τηλέφωνο : 210 344 2364 (Π.Ε.) - 2271 (Δ.Ε.)
E-mail: t09ppe2(ΣΤΟ)minedu.gov.gr (Π.Ε.)
t09pde2n(ΣΤΟ)minedu.gov.gr (Δ.Ε.)

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση απόδοσης δεύτερης ειδικότητας εκπαιδευτικών
ΣΧΕΤ.: 1. Οι με αριθ. 1070/3-3-2020 (ΑΔΑ: ΩΗΖΙ46ΜΤΛΗ-ΒΡΣ), 1045/19-6-2020 (ΑΔΑ: 9ΚΜ046ΜΤΛΗ-ΓΝΘ), 3295/23-6-2020 (ΑΔΑ: 6ΕΧΔ46ΜΤΛΗ-Ζ1Ξ) και 6445/1-10-2020 (ΑΔΑ: ΨΦΣΝ46ΜΤΛΗ-ΕΥΕ) αποφάσεις της Περιφερειακής Δ/νσης Π.Ε. & Δ.Ε. Δυτικής Μακεδονίας
2. Η με αριθ. 6311/20-10-2020 (ΑΔΑ: ΩΡΦΦ46ΜΤΛΗ-6ΡΗ) απόφαση της Περιφερειακής Δ/νσης Π.Ε. & Δ.Ε. Δυτικής Μακεδονίας

Με αφορμή την έκδοση των σχετικών αποφάσεων απόδοσης 2ης ειδικότητας σε εκπαιδευτικούς, και ειδικότερα ως προς το ζήτημα της δυνατότητας ανάκλησης της απόφασης απόδοσης 2ης ειδικότητας σε εκπαιδευτικούς και την απόδοση νέας (2ης ειδικότητας), σας αναφέρουμε τα ακόλουθα:

Στην παρ. 6 του άρθρου 7 του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε – το πρώτο εδάφιο – με την παρ. 16α του άρθρου 59 του ν.3966/2011 (ΦΕΚ 118 Α΄) και ισχύει, ορίζεται ότι

«Σε εκπαιδευτικό που κατέχει πτυχίο σε διαφορετικό γνωστικό αντικείμενο αποδίδεται δεύτερη ειδικότητα με απόφαση του περιφερειακού διευθυντή εκπαίδευσης, ύστερα από αίτησή του και πρόταση του ανώτερου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, προσδιορίζονται τα ειδικότερα κριτήρια και η διαδικασία απόδοσης της δεύτερης ειδικότητας σε εκπαιδευτικούς.».

Κατ’ εξουσιοδότηση των ανωτέρω διατάξεων, με την αριθμ. 81504/Δ2/19-07-2011 (ΦΕΚ 1811 Β΄) υπουργική απόφαση, όπως τροποποιήθηκε [αριθμ. 21410/Δ2/29-02-2012 (ΦΕΚ 549 Β΄, ΑΔΑ: Β4ΩΗ9-ΣΕ2) και 178562/Δ1/22-11-2013 (ΦΕΚ 3063 Β΄, ΑΔΑ: ΒΛΓ79-ΙΘΩ) υπουργικές αποφάσεις] και ισχύει, ορίστηκαν τα κριτήρια και η διαδικασία απόδοσης δεύτερης ειδικότητας σε εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Ειδικότερα, στην παρ. 1, της ως άνω απόφασης, ορίζεται ότι

«1. Στους μόνιμους εκπαιδευτικούς της δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που είναι κάτοχοι πτυχίου σε διαφορετικό γνωστικό αντικείμενο του κλάδου, στον οποίο είναι διορισμένοι και υπηρετούν, μπορεί να αποδίδεται, ύστερα από αίτησή τους, δεύτερη ειδικότητα, σε κλάδο/ειδικότητα της ίδιας ή διαφορετικής βαθμίδας εκπαίδευσης, υπό την προϋπόθεση ότι το πτυχίο αυτό αποτελεί προσόν διορισμού στη συγκεκριμένη ειδικότητα, σύμφωνα με τα άρθρα 12, 13 και 14 του Ν. 1566/85, όπως αυτά ισχύουν.

Εκπαιδευτικός που κατέχει περισσότερα πτυχία, τα οποία, κατά τα αναφερόμενα στο πρώτο εδάφιο, αποτελούν προσόντα διορισμού σε κλάδους/ειδικότητες εκπαιδευτικών της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης, μπορεί να αιτείται απόδοση δεύτερης ειδικότητας μόνο για ένα από αυτά.»,

και στην παρ. 2 ότι

«2. Η απόδοση της δεύτερης ειδικότητας γίνεται με απόφαση του περιφερειακού διευθυντή εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του οικείου ανώτερου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου. Η απόφαση ισχύει από την ημερομηνία έκδοσης της και μέχρι την αποχώρηση του εκπαιδευτικού από την υπηρεσία.»

Από τα ανωτέρω συνάγεται ευθέως ότι, με βάση το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, δεν υφίσταται δυνατότητα ανάκλησης της απόφασης απόδοσης 2ης ειδικότητας που νομίμως αποδόθηκε, και της απόδοσης νέας (2ης ειδικότητας) για οποιονδήποτε λόγο (π.χ. κατοχή νέου πτυχίου το οποίο δεν υπήρχε κατά την περίοδο απόδοσης της 2ης ειδικότητας), καθώς η απόφασή της απόδοσης της 2ης ειδικότητας ισχύει από την ημερομηνία έκδοσης της και μέχρι την αποχώρηση του/της εκπαιδευτικού από την υπηρεσία.

Φυσικά, στην περίπτωση που ο κλάδος/η ειδικότητα του/της εκπαιδευτικού και η 2η ειδικότητά του/της ενοποιήθηκαν, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38 Α΄), στην ίδια1 ειδικότητα, οπότε και ταυτίζεται ο κλάδος/η ειδικότητα του/της εκπαιδευτικού και η 2η ειδικότητά του/της, θεωρείται ότι ο/η εκπαιδευτικός έχει απολέσει τη 2η ειδικότητά του και ως εκ τούτου δύναται να του/της αποδοθεί νέα.

Σημειώνεται, επίσης, ότι στην περίπτωση μετάταξης του/της εκπαιδευτικού σε άλλον εκπαιδευτικό κλάδο η απόφαση της 2ης ειδικότητάς του, όπως καιάλλες διοικητικές πράξεις που συνδέονται με τον αρχικό κλάδο του εκπαιδευτικού, παύουν αυτοδίκαια να ισχύουν, καθότι η μετάταξη θεωρείται (και είναι κατ΄ ουσίαν) αποχώρηση/λύση της υπαλληλικής σχέσης και – ταυτόχρονα – έναρξη νέας υπαλληλικής σχέσης σε νέο κλάδο, οπότε και δεν απαιτείται η ανάκληση της σχετικής απόφασης αφού αυτή αφορούσε την προηγούμενη υπηρεσιακή κατάσταση του/της εκπαιδευτικού.

Παρακαλούμε για την εφαρμογή των ανωτέρω και την κατά περίπτωση ανάκληση σχετικών αποφάσεών σας.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ
ΜΑΡΙΑ ΔΟΚΟΥ

Σχετικά Άρθρα