edu.klimaka.gr

Υποχρεωτικές Μεταθέσεις Υπεράριθμων Εκπαιδευτικών

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΔ 28/2014)

(Δημοσιευμένο στο ΦΕΚ 48/2014Α - ΠΔ 28/2014)

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 28
Μεταθέσεις υπεράριθμων εκπαιδευτικών της δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις: α) του τελευταίου εδαφίου της περίπτωσης α της παραγράφου 1 του Κεφαλαίου Β΄ του άρθρου 16 του ν. 1566/1985 (Α΄ 167), όπως η περίπτωση αυτή αντικαταστάθηκε με την περίπτωση 2 της υποπαραγράφου Θ.2. της παραγράφου Θ του άρθρου μόνου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222),
β) της παραγράφου 8 του Κεφαλαίου Β΄ του άρθρου 16 του ν. 1566/1985, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 5 του ν. 1824/1988 (Α΄ 296) και
γ) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98),
δ) τις διατάξεις του π.δ. 118/2013 (Α΄ 152) «Τροποποίηση του π.δ. 85/2012 (Α΄ 141) − Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων αντιστοίχως» καθώς και του π.δ. 119/2013, με τίτλο «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 153).
2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
3. Τις υπ’ αριθμ. 151/2013 και 300/2013 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής

1. Οι διατάξεις του παρόντος διατάγματος εφαρμόζονται για τη μετάθεση των εκπαιδευτικών της δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που πλεονάζουν εξολοκλήρου στην περιοχή μετάθεσης που υπηρετούν.

2. Οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε σχολικές μονάδες (εφεξής και σχολεία) της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης πλεονάζουν εξολοκλήρου στην περιοχή μετάθεσης που υπηρετούν εφόσον, ύστερα από την εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 12 του άρθρου 15, 7 και 12 του άρθρου 14 του π.δ. 50/1996 (Α΄ 45) καθώς και των δύο πρώτων εδαφίων της παραγράφου 14 του άρθρου 14 του ν.1566/1985 (Α΄ 167), είναι περισσότεροι από τις κατανεμημένες στην οικεία περιοχή οργανικές θέσεις του κλάδου στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και του κλάδου και της ειδικότητας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στους οποίους ανήκουν και παραμένουν ως υπεράριθμοι στη διάθεση των περιφερειακών υπηρεσιακών συμβουλίων (Π.Υ.Σ.Π.Ε. − Π.Υ.Σ.Δ.Ε.), ανεξαρτήτως αν έχουν τοποθετηθεί προσωρινά σε σχολική μονάδα.

Άρθρο 2
Χαρακτηρισμός υπεράριθμων και κατάταξη σε πίνακες υποχρεωτικών μεταθέσεων

1. Οι εκπαιδευτικοί που δεν έχουν συμπληρώσει δώδεκα χρόνια προϋπηρεσίας και πλεονάζουν εξολοκλήρου στην περιοχή μετάθεσης που υπηρετούν και δεν συμπληρώνουν το 60%, τουλάχιστον του υποχρεωτικού τους διδακτικού ωραρίου σε σχολική μονάδα ή σε ομάδα σχολικών μονάδων της ίδιας ή διαφορετικής βαθμίδας με μαθήματα της πρώτης και δεύτερης ανάθεσης, της πρώτης και δεύτερης ειδικότητας, χαρακτηρίζονται, με απόφαση του οικείου περιφερειακού διευθυντή εκπαίδευσης ύστερα από εισήγηση των οικείων περιφερειακών υπηρεσιακών συμβουλίων, εξολοκλήρου υπεράριθμοι (εφεξής και ολικά υπεράριθμοι) στην οικεία περιοχή μετάθεσης.

2. Οι εκπαιδευτικοί που χαρακτηρίζονται εξολοκλήρου υπεράριρθμοι κατατάσσονται σε πίνακες υποχρεωτικής μετάθεσης που συντάσσονται από τα υπηρεσιακά συμβούλια ανά περιοχή μετάθεσης, ανά κλάδο και ειδικότητα.

3. Οι εκπαιδευτικοί που ανήκουν σε κλάδους ή ειδικότητες που σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις επιτρέπεται να διδάσκουν και στις δύο βαθμίδες εκπαίδευσης, χαρακτηρίζονται ολικά υπεράριθμοι και κατατάσσονται στους πίνακες υποχρεωτικών μεταθέσεων ύστερα από κοινή εισήγηση των οικείων υπηρεσιακών συμβουλίων και των δύο βαθμίδων.

Άρθρο 3
Διαδικασία κατάταξης στους πίνακες υποχρεωτικών μεταθέσεων περιφερειακής εμβέλειας

1. Μετά την έκδοση της πράξης χαρακτηρισμού των ολικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών της παραγράφου 1 του προηγούμενου άρθρου, οι περιφερειακοί διευθυντές εκπαίδευσης επανακαθορίζουν τα οργανικά κενά ανά περιοχή μετάθεσης, ανά κλάδο και ειδικότητα. Η πράξη επανακαθορισμού εκδίδεται, ύστερα από εισήγηση των οικείων περιφερειακών υπηρεσιακών συμβουλίων, αναρτάται στην ιστοσελίδα της οικείας περιφερειακής διεύθυνσης και αποστέλλεται για ανάρτηση σε όλες τις σχολικές μονάδες της περιφερειακής διεύθυνσης εκπαίδευσης.

2. Για τη σύνταξη των πινάκων υποχρεωτικών μεταθέσεων σε περιοχές της ίδιας περιφερειακής διεύθυνσης εκπαίδευσης, (πίνακες περιφερειακής εμβέλειας), οι περιφερειακοί διευθυντές εκπαίδευσης καλούν τους εκπαιδευτικούς να υποβάλλουν δηλώσεις συναίνεσης. Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη των τριών (3) εργάσιμων ημερών. Όσοι εκπαιδευτικοί δηλώσουν ότι δεν συναινούν στην υποχρεωτική τους μετάθεση καθώς και όσοι δεν υποβάλλουν δήλωση, κατατάσσονται στους πίνακες υποχρεωτικών μεταθέσεων πανελλαδικής εμβέλειας που προβλέπονται στο άρθρο 5 του παρόντος.

3. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την υποβολή των δηλώσεων συναίνεσης, τα αρμόδια υπηρεσιακά συμβούλια συντάσσουν προσωρινούς πίνακες κατάταξης υποχρεωτικής μετάθεσης των εκπαιδευτικών κατά φθίνουσα σειρά με βάση τις μονάδες (εφεξής και μόρια) που οι εκπαιδευτικοί συγκεντρώνουν και τα κριτήρια και την αποτίμηση τους σύμφωνα με το άρθρο 6 του παρόντος. Οι προσωρινοί πίνακες αναρτώνται στην έδρα των διευθύνσεων εκπαίδευσης καθώς και στις ιστοσελίδες τους.

Εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την τελευταία ανάρτηση οι εκπαιδευτικοί έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν ένσταση ως προς τη μοριοδότησή τους. Μετά την εξέταση των ενστάσεων, τα περιφερειακά υπηρεσιακά συμβούλια συντάσσουν τους οριστικούς πίνακες κατάταξης υποχρεωτικής μετάθεσης και τους υποβάλλουν για έλεγχο νομιμότητας και κύρωση στον οικείο περιφερειακό διευθυντή εκπαίδευσης. Οι οριστικοί πίνακες υποχρεωτικής μετάθεσης κυρώνονται το αργότερο έως 15 Ιουνίου εκάστου έτους. Οι οριστικοί πίνακες υποχρεωτικής μετάθεσης μετά την κύρωσης τους καθίστανται τελικοί.

Άρθρο 4
Διαδικασία υποχρεωτικής μετάθεσης σε περιοχές της ίδιας περιφερειακής διεύθυνσης εκπαίδευσης

1. Μετά την έκδοση των τελικών πινάκων υποχρεωτικής μετάθεσης περιφερειακής εμβέλειας, οι περιφερειακοί διευθυντές εκπαίδευσης καλούν τους εκπαιδευτικούς να υποβάλλουν δήλωση προτίμησης σχολείων ή ομάδων σχολείων των περιοχών μετάθεσης της οικείας περιφερειακής διεύθυνσης εκπαίδευσης στις οποίες υπάρχουν οργανικά κενά και επιθυμούν να μετατεθούν. Οι προτιμήσεις των εκπαιδευτικών δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν τα τρία (3) σχολεία και τις δύο (2) ομάδες σχολείων. Οι εκπαιδευτικοί που δεν δηλώνουν καμία προτίμηση λογίζεται ότι συναινούν στη μετακίνησή τους σε όλες τις περιοχές μετάθεσης της οικείας περιφερειακής διεύθυνσης εκπαίδευσης.

2. Με βάση την κατάταξή τους στους τελικούς πίνακες υποχρεωτικής μετάθεσης περιφερειακής εμβέλειας και τις δηλώσεις προτίμησης της προηγούμενης παραγράφου, οι εκπαιδευτικοί μετατίθενται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόταση του οικείου περιφερειακού διευθυντή εκπαίδευσης και εισήγηση των οικείων ανώτερων περιφερειακών υπηρεσιακών συμβουλίων (Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε. − Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε.).
 Εάν οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν τη μετάθεσή τους στη ίδια θέση ισοβαθμούν, προηγείται ο εκπαιδευτικός που επιθυμεί τη μετάθεση, κατά σειρά προτεραιότητας, για συνυπηρέτηση συζύγων και για λόγους εντοπιότητας. Τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τη συνυπηρέτηση συζύγων και την εντοπιότητα συνυποβάλλονται με την αίτηση.

3. Μετά τις μεταθέσεις του προηγούμενου άρθρου με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόταση του οικείου περιφερειακού διευθυντή εκπαίδευσης και εισήγηση των οικείων ανώτερων περιφερειακών υπηρεσιακών συμβουλίων (Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε. − Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε.), που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, επανακαθορίζονται τα οργανικά κενά ανά περιοχή μετάθεσης, ανά κλάδο και ειδικότητα.

Άρθρο 5
Κατάταξη στους πίνακες υποχρεωτικών μεταθέσεων πανελλαδικής εμβέλειας και διαδικασία μετάθεσης

1. Μετά την έκδοση της απόφασης της παραγράφου 3 του προηγούμενου άρθρου, οι εκπαιδευτικοί που παραμένουν εξολοκλήρου υπεράριθμοι καθώς και όσοι έχουν δηλώσει ότι δεν συναινούν στην υποχρεωτική τους μετάθεση σε οργανικά κενά σχολείων ή ομάδων σχολείων περιοχών μετάθεσης της περιφερειακής διεύθυνσης εκπαίδευσης στην οποία υπηρετούν ή δεν έχουν υποβάλλει τη σχετική δήλωση, με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, κατατάσσονται σε πίνακες υποχρεωτικής μετάθεσης πανελλαδικής εμβέλειας, κατά φθίνουσα σειρά με βάση τις μονάδες που συγκεντρώνουν σύμφωνα με το άρθρο 6, και καλούνται να υποβάλλουν δηλώσεις προτίμησης σχολείων ή ομάδων σχολείων περιοχών μετάθεσης στις οποίες υπάρχουν οργανικά κενά σε όλη την επικράτεια. Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη των πέντε (5) εργάσιμων ημερών. Οι προτιμήσεις των εκπαιδευτικών δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν τα τρία (3) σχολεία και τις δύο (2) ομάδες σχολείων. Οι εκπαιδευτικοί που δεν δηλώνουν καμία προτίμηση λογίζεται ότι συναινούν στη μετακίνηση τους σε όλες τις περιοχές μετάθεσης.

2. Με βάση την κατάταξή τους στους πίνακες υποχρεωτικής μετάθεσης πανελλαδικής εμβέλειας και τις δηλώσεις προτίμησης, με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από σύμφωνη γνώμη των οικείων κεντρικών υπηρεσιακών συμβουλίων (Κ.Υ.Σ.Δ.Ε. − Κ.Υ.Σ.Π.Ε.), οι εκπαιδευτικοί μετατίθενται σε οργανικά κενά σχολείων ή ομάδων σχολείων περιοχών μετάθεσης ανά την επικράτεια. Οι εκπαιδευτικοί που μετατίθενται με αυτή τη διαδικασία, εξαιρούνται από τη διαδικασία των υποχρεωτικών μεταθέσεων για τα επόμενα πέντε έτη.

3. Εάν οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν τη μετάθεση τους στη ίδια θέση ισοβαθμούν, προηγείται ο εκπαιδευτικός που επιθυμεί τη μετάθεση, κατά σειρά προτεραιότητας, για συνυπηρέτηση συζύγων και για λόγους εντοπιότητας. Στις κενές θέσεις όπου κανείς εκπαιδευτικός δεν επιθυμεί να μετατεθεί, μετατίθενται οι εξ’ ολοκλήρου υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί της γεωγραφικά και συγκοινωνιακά πλησιέστερης περιοχής μετάθεσης και μεταξύ αυτών που ανήκουν σε περιοχές ίσης απόστασης από την περιοχή που βρίσκονται οι κενές θέσεις, προτάσσονται όσοι βρίσκονται σε χαμηλότερη θέση στον οικείο πίνακα υποχρεωτικής μετάθεσης πανελλαδικής εμβέλειας.

Άρθρο 6
Κριτήρια και μονάδες κατάταξης ολικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών στους πίνακες υποχρεωτικής μετάθεσης

1. Για την κατάταξη των ολικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών στους πίνακες υποχρεωτικών μεταθέσεων εφαρμόζονται τα κριτήρια και η αποτίμηση τους που προβλέπονται στις περιπτώσεις α), γ) και δ) της παραγράφου 1 και στις παραγράφους 3, 4, 7 και 8 του άρθρου 16 π.δ. 50/1996, καθώς και στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 30 και στην παράγραφο 2 του άρθρου 31 του ν. 3848/2010 (Α΄ 71).

2. Στους πίνακες υποχρεωτικών μεταθέσεων δεν κατατάσσονται:
α) οι εκπαιδευτικοί που εμπίπτουν στις προβλέψεις της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του π.δ. 50/1996 και
β) τα στελέχη της εκπαίδευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β΄ του ν. 3848/2010 κατά τη διάρκεια της θητείας τους.

Άρθρο 7
Λοιπές διατάξεις

Οι λοιπές διατάξεις του π.δ. 50/1996 εφαρμόζονται συμπληρωματικά, εφόσον δεν αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος.

Άρθρο 8
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 10 Δεκεμβρίου 2013 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

Σχετικά Άρθρα