edu.klimaka.gr

Μεταθέσεις πρωτοβάθμιας σε ΣΜΕΑΥ ΚΕΣΥ

Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Ειδικής Αγωγής σε ΣΜΕΑΕ ΚΕΣΥ ΕΕΕΕΚ 2023

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΕ ΣΜΕΑΕ / ΚΕΣΥ / ΕΕΕΕΚ 2023

Αρ.Πρωτ.23861/Ε2/02-03-2023/ΥΠΑΙΘ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ,
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α
Πληροφορίες: Αθ. Μαρούση
210-3442120
e-mail: ppe3(ΣΤΟ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: «Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε), σε Σχολεία Κωφών-Τυφλών, σε Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) και σε Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.), έτους 2023»

Ο ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Υ.ΠΑΙ.Θ.

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 35 του ν. 1566/85 (Α΄ 157),
β) της παρ.1 του άρθρου 6 του ν. 3454/2006 (Α΄ 75),
γ) του άρθρου 17 του ν. 3402/2005(Α΄258),
δ) του άρθρου 52 του ν. 4115/2013(Α΄24) , όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 39 του ν. 4403/2016(Α΄125) ,
ε) του άρθρου 21, παρ. 1 του ν. 3699/2008 (Α΄ 199), όπως ισχύουν μετά τις τροποποιήσεις της παρ. 5 του άρθρου 47 του ν.3848/2010 (Α΄ 71),
στ) του άρθρου 30 του ν. 3848/2010 (Α΄ 71),
ζ) του άρθρου 46 παρ. 1στ΄ του ν. 4115/2013 (Α΄ 24),
η) του άρθρου 28 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193),
θ) του άρθρου 48 του ν. 4415/2016 (Α΄ 159),
ι) του άρθρου 29 του ν.4521/2018 (Α΄38),
κ) των άρθρων 11,12,13,14,15 του ν.4823/2021(Α΄136),
λ) του άρθρου 28 του ν.4638/2019 (Α΄181),
μ) του άρθρων 62 παρ.5 του ν. 4589/2019 (Α΄13), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 42 του ν. 4722/2020 (Α΄177),
ν) του άρθρου 37 του Ν. 4622/2019 (Α΄133).
2. Το Π.Δ 50/1996 (Α΄ 45) όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 100/1997( Α΄ 94) και το Π.Δ. 39/98 (Α΄ 43 και Α 262/98 διόρθωση) και με το άρθρο 55 του ν. 4653/2020 (12 Α΄).
3. Το Π.Δ. 18/2018 (Α΄31) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
4. To Π.Δ. 81/2019(Α΄ 119) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».
5. Το Π.Δ. 83/2019 (Α΄ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
6. Το Π.Δ.84/2019(Α΄ 123) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων.
7. ι) Την με αριθ. 129064/ΓΔ5/27-7-2018 (Β΄3233) Υπουργική Απόφαση ιι) Την με αριθ. 211076/ΓΔ4/6-12-2018 (Β΄5614) Υπουργική Απόφαση
8. Τη με αριθ. 126425/Ε2/14-10-2022 εγκύκλιο μεταθέσεων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΔΑ: 6ΞΕ646ΜΤΛΗ-97Μ).
9. Την Υ.Α. 135821/Γ1/02-11-2022 (Υ.Ο.Δ.Δ. 1042/07-11-2022) «Διορισμός Υπηρεσιακού Γραμματέα στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων».
10. Την παρ. 4 του άρθρου 4 της με αριθμό 5658/Α7/20-01-2023 (Β’224): απόφασης του Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων «Εκχώρηση δικαιώματος τελικής υπογραφής «Με εντολή Υπηρεσιακού Γραμματέα» στους προϊσταμένους οργανικών μονάδων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων κατά το μέρος που χειρίζονται θέματα αρμοδιότητάς του, κατ’ εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 35 και του άρθρου 37 του ν. 4622/2019, καθώς και του άρθρου 61 του ν. 4903/2022.»
11. Τις με αριθμό 5/22-2-2022 & 6/23-2-2023 Πράξεις του Κ.Υ.Σ.Π.Ε.
12. Τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών.
13. Τη με αριθ. πρωτ. 23839/Ε2/2-3-2023 Απόφαση του Υπηρεσιακού Γραμματέα με θέμα: «Πίνακας οργανικής σύνθεσης διδακτικού προσωπικού Α/θμιας Εκπαίδευσης για μεταθέσεις σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε., Σχολεία Κωφών-Τυφλών, ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. και Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. έτους 2023».

Αποφασίζουμε

1. Μεταθέτουμε τους εκπαιδευτικούς Α/θμιας Εκπαίδευσης που αναφέρονται στις συνοδευτικές καταστάσεις, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής, με αίτησή τους και χωρίς δαπάνη του δημοσίου, σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε., Σχολεία Κωφών και Τυφλών, Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. και ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.

2. Οι μετατιθέμενοι παρουσιάζονται στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, στην οποία υπάγεται η περιοχή μετάθεσής τους, με τη λήξη του διδακτικού έτους.

3. Οι μετατιθέμενοι σε Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. παρουσιάζονται με τη λήξη του διδακτικού έτους.

4. Οι μετατιθέμενοι από τα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. σε σχολικές μονάδες ή από ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. σε ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. παραμένουν στη θέση τους μέχρι τη λήξη της λειτουργίας των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.

5. Οι εκπαιδευτικοί που υπέβαλαν αίτηση μετάθεσης και δεν ικανοποιήθηκε, δεν μετατίθενται είτε διότι δεν υπήρχαν κενές οργανικές θέσεις είτε διότι υπολείπονται των μονάδων μετάθεσης αυτών που μετατίθενται.

Ο ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛΑΣΣΗΣ

Λήψη της καταστασης με τις Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμαις στην Ειδική Αγωγή 2023

Σχετικά Άρθρα