edu.klimaka.gr

Μεταθέσεις Δευτεροβάθμαις σε ΣΜΕΑΕ ΚΕΣΥ

Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 2023

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΣΜΕΑΕ / ΕΕΕΕΚ / ΚΕΔΑΣΥ 2023

Αρ.Πρωτ.23837/Ε2/02-03-2023/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Πληροφορίες : Ν. Φιλιππόπουλος, Ε. Κόκκορα
Τηλέφωνο : 210 344 3292, 2256
Email : dprb(ΣΤΟ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, σε Σχολεία Κωφών-Τυφλών και σε Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής & Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) έτους 2023

Ο ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΠΟΥΡΓEIOY ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη :
1. Το άρθρο 35 του Ν. 1566/1985 (167 Α’).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 16Β’ παρ. 4 του Ν. 1566/1985 (167 Α’), όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.1824/1988 (296 Α’).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 3454/2006 (75 Α’).
4. Του ν. 3848/2010 (71Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Του άρθρου 52 του ν. 4115/2013 (24Α΄), όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει από την παρ. 2 του άρθρου 39 του ν. 4403/2016 (125Α΄).Το άρθρο 28 παρ.2α του Ν.4186/2013 (193 Α’).
6. Το άρθρο 48 του Ν. 4415/2016 (159 Α’).
7. Το άρθρο 29 του Ν. 4521/2018 (38 Α’), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
8. Τις διατάξεις των άρθρων 6 και 9 του Ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102 Α).
9. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 4521/2018 (38Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
10. Την ΥΑ 211076/ΓΔ4/13-12-2018 «Ενιαίος Κανονισμός λειτουργίας των Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) και ειδικότερα καθήκοντα και αρμοδιότητες του προσωπικού τους» (ΦΕΚ 5614Β΄).
11. Της παρ. 5α του άρθρου 62 του ν. 4589/2019 (13Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 42 του ν. 4722/2020 (177Α΄).
12. Τα άρθρα 11, 13, 15 και την παρ. 8 του άρθρου 231 του Ν. 4823/2021 (ΦΕΚ 136Α/3-8-2021).
13. Τις διατάξεις του Π.Δ. 50/1996 (45 Α’), όπως τροποποιήθηκε από τα Π.Δ. 100/1997, Π.Δ. 39/1998.
14. Το Π.Δ. 18/2018 (ΦΕΚ 31/Α/23-2-2018) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
15. To Π.Δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119Α΄) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».
16. To Π.Δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121Α΄) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
17. Το Π.Δ. 84/2019 (ΦΕΚ 123Α΄) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/ Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».
18. Την υπ’ αριθμ. 133529/ΓΔ4/7-8-2018 (3941Β΄) Υ.Α. «Κατάταξη σε αξιολογικές κατηγορίες και καθορισμός δυσπρόσιτων σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».
19. Την υπ’ αριθ. 134027/Δ2/8-8-2018 (ΦΕΚ 3399/τ.Β΄ και διόρθωση σφάλματος 3419 Β’) Υπουργική Απόφαση περί καθορισμού των περιοχών μετάθεσης στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.
20. Τις διατάξεις του Ν. 4823/2021 (ΦΕΚ 136Α/3-8-2021) «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις».
21. Την υπ΄αριθ. 135821/Γ1/02-11-2022 (1042 Υ.Ο.Δ.Δ.) Υ.Α. «Διορισμός Υπηρεσιακού Γραμματέα στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων».
22. Την υπ’ αριθμ. 5658/Α7/18-01-2023 (224Β΄) Υ.Α. «Εκχώρηση δικαιώματος τελικής υπογραφής «Με εντολή Υπηρεσιακού Γραμματέα» στους προϊσταμένους οργανικών μονάδων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων κατά το μέρος που χειρίζονται θέματα αρμοδιότητάς του, κατ’ εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 35 και του άρθρου 37 του ν. 4622/2019, καθώς και του άρθρου 61 του ν. 4903/2022.».
23. Την υπ’ αριθ. 126437/Ε2/14-10-2022 (ΑΔΑ: ΨΨ9546ΜΤΛΗ-ΨΤΗ) εγκύκλιο μεταθέσεων.
24. Tην υπ’ αριθ. 12377/E2/02-02-2023 εγκύκλιο με θέμα «Προσδιορισμός κενών οργανικών θέσεων και πλεονασμάτων εκπαιδευτικού προσωπικού για τις μεταθέσεις του έτους 2021 α) στα ΚΕΔΑΣΥ και β) στις σχολικές μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένων των Ε.Ε.Ε.ΕΚ. και των Τμημάτων Ένταξης (Τ.Ε.)».
25. Την υπ’ αριθ. 5/2023 Πράξη του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.).
26. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 23785/E2/02-03-2023 Υπουργική Απόφαση έγκρισης κενών.
27. Τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων εκπαιδευτικών.

Αποφασίζουμε

Μεταθέτουμε μετά από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη του Δημοσίου σε σχολικές μονάδες Τυφλών – Κωφών, σε Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής & Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.), και σε περιοχές μετάθεσης για την ΕΑΕ τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:

Α. Σε σχολικές μονάδες Τυφλών-Κωφών:

(...) (σ,σ, 04 μεταθέσεις)

Β. Σε ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.:

(...) (σ,σ, 21 μεταθέσεις)

Γ. Σε περιοχές μετάθεσης για την ΕΑΕ:

  • (...) (σ,σ, 283 μεταθέσεις)

Οι εκπαιδευτικοί που υπέβαλαν αίτηση μετάθεσης και δεν ικανοποιήθηκε, δεν μετατίθενται είτε διότι δεν υπήρχαν κενές οργανικές θέσεις είτε διότι υπολείπονται των μονάδων μετάθεσης αυτών που μετατίθενται.

Οι Διευθυντές των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, από τις περιοχές των οποίων μετατίθενται οι εκπαιδευτικοί παρακαλούνται να εκδώσουν τα σχετικά κοινοποιητήρια.

Οι μετατιθέμενοι εκπαιδευτικοί οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία στη Δ/νση Εκπ/σης της περιοχής μετάθεσης τους ή στο ΚΕΔΑΣΥ μετάθεσής τους, με τη λήξη του διδακτικού έτους. Οι μετατιθέμενοι εκπαιδευτικοί από τα ΚΕΔΑΣΥ παραμένουν σε αυτά μέχρι τη λήξη της λειτουργίας τους.

Ο ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛΑΣΣΗΣ

Λήψη του εγγράφου με τις Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 2023

Σχετικά Άρθρα