edu.klimaka.gr

Μεταθέσεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 2024

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΥΣΔΕ 2024

Αρ.Πρωτ.31427/Ε2/27-03-2024/ΥΠΑΙΘΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Πληροφορίες : Ε. Μπακιρτζή, Π. Μπεκρή,
Α. Παναγιώταρου, Π. Ρωσσέτη
Email : dprb(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Τηλέφωνα : 210 3442180, 2750, 2192, 2116

 ΘΕΜΑ: Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έτους 2024

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
i) της παρ. 4 του άρθρου 16Β΄ του ν. 1566/1985 (167Α΄), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 1824/1988 (296Α΄).
ii) του άρθρου 50 του ν. 1756/1988 (35Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 94 του ν. 4055/2012 (51Α΄).
iii) του άρθρου 17 του ν. 3402/2005 (258Α΄).
iv) της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 3454/2006 (75Α΄).
v) του ν. 3848/2010 (71Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
vi) του άρθρου 52 του ν. 4115/2013 (24Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 39 του ν. 4403/2016 (125Α΄).
vii) της παρ. 5α του άρθρου 62 του ν. 4589/2019 (13Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 42 του ν. 4722/2020 (177Α΄).
viii) της παρ. 4 του άρθρου 16 του ν. 4415/2016 (159Α΄), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 45 του ν. 4777/2021 (25Α΄).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 45 του ν. 4823/2021 (136Α΄).
3. Τις διατάξεις της παρ. 17β του άρθρου 19 του ν. 4692/2020 (111Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου ενενηκοστού τέταρτου του ν. 4812/2021 (110Α΄).
4. Τις διατάξεις του π.δ. 50/1996 (45Α΄), όπως τροποποιήθηκε με τα π.δ. 100/1997 (94Α΄) και π.δ. 39/1998 (43Α΄) και ισχύει.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του π.δ. 1/2003 (1Α΄).
6. Το π.δ. 18/2018 (31Α΄) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
7. Το π.δ. 84/2019 (123Α΄) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».
8. Το π.δ. 77/2023 (130Α΄) «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων – Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών – Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων».
9. Το π.δ. 79/2023 (131Α΄) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
10. Την υπ’ αριθμ. 133529/ΓΔ4/7-8-2018 (3941Β΄) Υ.Α. «Κατάταξη σε αξιολογικές κατηγορίες και καθορισμός δυσπρόσιτων σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».
11. Την υπ’ αριθμ. 134027/Ε2/8-8-2018 Υ.Α. (3399Β΄ και διόρθωση σφάλματος στο 3419Β΄) «Επανακαθορισμός περιοχών μετάθεσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».
12. Την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 114650/Ε2/12-10-2023 (ΑΔΑ:99ΚΕ46ΝΚΠΔ-41Ψ) εγκύκλιο μεταθέσεων.
13. Την υπ’ αριθμ. 31407/Ε2/27-3-2024 απόφαση περί έγκρισης πίνακα με κενές οργανικές θέσεις διδακτικού προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
14. Τις υπ’ αριθμ. 4/2024, 6/2024 και 7/2024 Πράξεις του Κ.Υ.Σ.Δ.Ε..
15. Τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών.

Αποφασίζουμε

Μεταθέτουμε τους παρακάτω εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ύστερα από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο στις περιοχές που αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα, ως εξής:

 (...) (σ.σ. αναφέρονται 1865 μεταθέσεις)

Οι εκπαιδευτικοί που μετατίθενται με την απόφαση αυτή οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία στη νέα τους θέση με τη λήξη του τρέχοντος διδακτικού έτους. Όσοι υπηρετούν ως στελέχη της εκπαίδευσης παρουσιάζονται με τη λήξη του διδακτικού έτους στη Δ/νση Εκπ/σης της νέας περιοχής μετάθεσης και αναλαμβάνουν υπηρεσία στη θέση οριστικής τοποθέτησης ύστερα από τη λήξη της θητείας τους.

Οι εκπαιδευτικοί που υπέβαλαν αίτηση μετάθεσης και των οποίων το ονοματεπώνυμο δεν περιλαμβάνεται στις καταστάσεις, δεν μετατίθενται είτε διότι δεν υπήρχαν κενές οργανικές θέσεις είτε διότι οι μετατιθέμενοι συγκεντρώνουν περισσότερες μονάδες μετάθεσης.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

 

Λήψη του πρωτότυπου εγγράφου με τις Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ 2024

Σχετικά Άρθρα