edu.klimaka.gr

Αμοιβαίες Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 2024

ΑΜΟΙΒΑΙΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2024

Αρ.Πρωτ.59251/Ε2/31-05-2024/ΥΠΑΙΘΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄
Πληροφορίες: Αιμιλία Λυμπεράκη
Τηλέφωνο: 210-3442167
e-mail: ppe3(ΣΤΟ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: «Αμοιβαίες μεταθέσεις εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπαίδευσης έτους 2024»

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. τις διατάξεις:
α) του άρθρου 16, κεφ. Β΄ παρ.4 του ν.1566/1985 (ΦΕΚ 167/τ.Α΄/30-9-1985), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.2 του άρθρου 5 του ν.1824/88 (ΦΕΚ Α296)
β) του άρθρου 35 του ν.4622/2019 (ΦΕΚ 33Α΄)
γ) του άρθρου 10 του Π.Δ. 50/1996 (ΦΕΚ 45/τ.Α΄/8-3-1996) «Μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών της Δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 του Π.Δ. 100/1997 (ΦΕΚ 94/τ. Α΄/22-5-1997),
2. To π.δ.81/2019(Α΄ 119) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων»
3. Το π.δ.84/2019 (Α΄123) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων»
4. Το π.δ.77/2023 (Α’130) «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων-Σύσταση, Κατάργηση και Μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών,. Μεταφορά αρμοδιοτήτων υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων»
5. Το π.δ.79/2023 (Α’131) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
6. Την υπό στοιχεία 126425/Ε2/14-10-2022 εγκύκλιο μεταθέσεων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2022-2023 (ΑΔΑ: 6ΞΕ646ΜΤΛΗ-97Μ)
7. Την με αρ.114645/Ε2/12-10-2023 Απόφαση (ΑΔΑ: 64ΛΗ46ΝΚΠΔ-Δ1Λ) «Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. σχολικού έτους 2032-2024»
8. Την με αρ. 8/26-4-2024 Πράξη του ΚΥΣΠΕ
9. Τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών

Αποφασίζουμε

Μεταθέτουμε αμοιβαία με αίτησή τους και χωρίς δαπάνη του Δημοσίου, τους παρακάτω εκπαιδευτικούς:

1. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ Χριστίνα του Σοφοκλή (Α.Μ. 724351), εκπαιδευτικό, κλάδου ΠΕ07, του 4ου Δημοτικού σχολείου Αργοστολίου, της Διεύθυνσης Π.Ε. Κεφαλληνίας, με την εκπαιδευτικό του ιδίου κλάδου ΚΑΠΕΤΑ Στυλιανή του Χρήστου, (Α.Μ. 713229), του 26ου Δημοτικού σχολείου Πάτρας, της Διεύθυνσης Π.Ε. Αχαΐας.

2. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Ανδρομάχη του Ανδρέα (Α.Μ. 214086), εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ07 του 109ου Δημοτικού σχολείου Θεσσαλονίκης, της Διεύθυνσης Π.Ε. Α’ Θεσσαλονίκης, με την εκπαιδευτικό του ιδίου κλάδου ΧΥΜΑ Μαριάνθη του Αστέριου (Α.Μ. 184590), του 3ου Δημοτικού σχολείου Πεύκης Αττικής, της Διεύθυνσης Π.Ε. Β’ Αθήνας.

Παρακαλούνται οι Δ/ντές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της περιοχής από την οποία μετατίθενται οι παραπάνω εκπαιδευτικοί, να κοινοποιήσουν την απόφαση στους αναφερόμενους.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

Σχετικά Άρθρα