edu.klimaka.gr

Αποζημίωση Απασχολουμένων σε Εξετάσεις Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας ΚΠΓ

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

Δημοσιευμένο στο ΦΕΚ 1719/2022

Αριθμ. 40426/Α5
Τροποποίηση της υπό στοιχεία 222807/Β1/29-12-2016 κοινής απόφασης των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών «Καθορισμός αποζημίωσης των απασχολουμένων στις εξετάσεις για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας» (Β’ 4294).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
Α. Τις διατάξεις:
1. Του ν. 2740/1999 «Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας και άλλες διατάξεις» (Α’ 186) και ιδίως του άρθρου 5 αυτού,
2. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121),
3. των άρθρων 13 και 15Β του π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α’ 31),
4. του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181),
5. του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),
6. της παρ. 2 του άρθρου 35 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133),
7. της παρ. 5 του άρθρου 6 του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123),
8. του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155),
9. της υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805),
10. της υπό στοιχεία 14420/ΚΒ/04-02-2008 απόφασης της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Εξετάσεις - Όργανα εξετάσεων για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας» (Β’ 218),
11. της παρ. ιβ) του άρθρου 20 του ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143), όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις της παρ. 3γ του άρθρου 10 του ν. 4337/2015 «Μέτρα για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (Α’ 129),
12. της παρ. 4 του κεφ. Β’ του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 «Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και δεύτερου βαθμού, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), καθώς και των Δ.Ε.Κ.Ο. του κεφ. Α’ του ν. 3429/2005 (Α’ 314) και άλλες μισθολογικές διατάξεις» (Α’ 176), όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 52 του ν. 4369/2016 (Α’ 33),
13. του άρθρου 90 του Κώδικα της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με τις διατάξεις της παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),
14. της υποπαρ. Δ.9 «Δαπάνες μετακινούμενων εντός και εκτός Επικρατείας» της παρ. Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης» (Α’ 94),
15. της υπό στοιχεία 222807/Β1/29-12-2016 κοινής απόφασης των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών «Καθορισμός αποζημίωσης των απασχολουμένων στις εξετάσεις για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας» (Β’ 4294).
Β. Την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/137/37416/Β1/01-04-2022 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υ.ΠΑΙ.Θ.
Γ. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή προκαλείται πρόσθετη δαπάνη πέραν της προϋπολογισμένης για την υπό στοιχεία 222807/Β1/29-12-2016 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 4294), δαπάνης σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού για το τρέχον οικονομικό έτος, και θα αντιμετωπισθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στις μείζονες κατηγορίες 21 και 24 του Ειδικού Φορέα 1019- 501-0000000 του τακτικού προϋπολογισμού του Υ.ΠΑΙ.Θ., οικονομικού έτους 2022. Για καθένα από τα επόμενα οικονομικά έτη η δαπάνη θα καλυφθεί από τις σχετικές πιστώσεις του Ειδικού Φορέα 1019-501-0000000 του Υ.ΠΑΙ.Θ.,

αποφασίζουμε:

Η υπό στοιχεία 222807/Β1/29-12-2016 κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών «Καθορισμός αποζημίωσης των απασχολουμένων στις εξετάσεις για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας» (Β’ 4294), τροποποιείται ως εξής:

1. Στο τέλος της περ. (α) της παρ. 1 του διατακτικού προστίθεται το εδάφιο:

«Η καταβολή των αποζημιώσεων των επιπλέον μελών των Ομάδων Υποστήριξης της ΚΕΕ για κάθε εξεταζόμενη γλώσσα, όπως αυτά ορίζονται με την υπό στοιχεία 35480/Α5/29-03-2022 υπουργική απόφαση (Β’ 1474), η οποία τροποποίησε την υπό στοιχεία 14420/ΚΒ/04-02-2008 υπουργική απόφαση «Εξετάσεις - Όργανα εξετάσεων για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας» (Β’ 218), προσδιορίζεται σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση ως ισχύει.».

2. H περ. (γ) της παρ. 2 του διατακτικού αντικαθίσταται ως εξής:

«γ) Οι καταστάσεις δαπανών συντάσσονται με βάση βεβαιώσεις για το είδος και το πλήθος των υπηρεσιών που προσέφεραν οι απασχολούμενοι οι οποίες εκδίδονται:

(i) από τους/τις προέδρους των επιτροπών για τις περ.α.1.i, α.1.ii, α.1.iii, α.1.iv, α.1.v, α.1.vi, α.2.i, β, γ, δ, στ, ζ και η, και από τον/την Πρόεδρο της Κεντρικής Εξεταστικής Επιτροπής (Κ.Ε.Ε.) για την περ. α.2.ii με βάση τα στοιχεία που έχει συγκεντρώσει από τον Υπεύθυνο Επιμόρφωσης και Εποπτείας αξιολογητών προφορικού και γραπτού λόγου και για τις περ. α.3.i, α.3.ii, α.3.iii, α.3.iv, α.3.v και α.3.vi με βάση τα στοιχεία που έχει συγκεντρώσει από τα μέλη της Επιτροπής ως επιστημονικά υπεύθυνους για τη γλώσσα της επιστημονικής τους ενασχόλησης.

(ii) από τους Περιφερειακούς Διευθυντές/τις Περιφερειακές Διευθύντριες Εκπαίδευσης για την περ. ε,

(iii) από τον Προϊστάμενο/την Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων του Υ.ΠΑΙ.Θ. για τις περ. α.1.vii, α.3.vii, θ, ι και ια.».

Η απόφαση αυτή ισχύει για την Α’ εξεταστική περίοδο 2022 και για κάθε εξεταστική περίοδο εκάστου από τα επόμενα έτη.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 8 Απριλίου 2022

ΟΙ Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Παιδείας και Θρησκευμάτων
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

 


Δημοσιευμένο στο ΦΕΚ 2449/2021

Αριθμ. 66548/Α5
Τροποποίηση της υπό στοιχεία 222807/Β1/29-12-2016 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός αποζημίωσης των απασχολουμένων στις εξετάσεις για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας» (Β’ 4294).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
Α. Τις διατάξεις:
1. του ν. 2740/1999 «Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας και άλλες διατάξεις» (Α’ 186),
2. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121),
3. των άρθρων 13 και 15Β του π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α’ 31),
4. του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181),
5. του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),
6. της παρ. 2 του άρθρου 35 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133),
7. της παρ. 5 του άρθρου 6 του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123),
8. του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155),
9. της υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805),
10. της υπό στοιχεία 14420/ΚΒ/04-02-2008 απόφασης της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Εξετάσεις - Όργανα εξετάσεων για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας»(Β’ 218),
11. της παρ. ιβ του άρθρου 20 του ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143), όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις της παρ. 3γ του άρθρου 10 του ν. 4337/2015 «Μέτρα για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (Α’ 129),
12. της παρ. 4 του άρθρου 21 του Κεφαλαίου Β’ του ν. 4354/2015 «Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και δεύτερου βαθμού, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), καθώς και των Δ.Ε.Κ.Ο. του κεφ. Α’ του ν. 3429/2005 (Α’ 314) και άλλες μισθολογικές διατάξεις» (Α’ 176), όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 52 του ν. 4369/2016 (Α’ 33),
13. του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με τις διατάξεις της παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),
14. της υποπαρ. Δ.9 «Δαπάνες μετακινούμενων εντός και εκτός Επικρατείας» της παρ. Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης» (Α’ 94),
15. της υπό στοιχεία 222807/Β1/29-12-2016 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός αποζημίωσης των απασχολουμένων στις εξετάσεις για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας»(Β’ 4294).
Β. Την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/310/58475/Β1/25-05-2021 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υ.ΠΑΙ.Θ.
Γ. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη πέραν της προϋπολογισμένης για την υπό στοιχεία 222807/Β1/29-12-2016 κοινή υπουργική απόφαση, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, δαπάνης σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού για το τρέχον οικονομικό έτος, και θα αντιμετωπισθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στον Ειδικό Φορέα 1019-501-0000000 προϋπολογισμού 2021 του Υ.ΠΑΙ.Θ., όπου έχει προβλεφθεί η σχετική πίστωση. Για καθένα από τα επόμενα οικονομικά έτη η δαπάνη θα καλυφθεί από τις σχετικές πιστώσεις του Ειδικού Φορέα 1019-201-0000000 του Υ.ΠΑΙ.Θ., αποφασίζουμε:

Η υπό στοιχεία 222807/Β1/29-12-2016 κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός αποζημίωσης των απασχολουμένων στις εξετάσεις για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας» (Β’ 4294) τροποποιείται ως εξής:

1) Η περίπτωση (θ) της παρ. 1 του διατακτικού αντικαθίσταται ως εξής:

«Ομάδα χειρισμού μηχανημάτων για τη μετάδοση των θεμάτων, Ομάδα συνδέσμων μεταξύ Επιτροπών Εξεταστικών Κέντρων (Ε.Ε.Κ.) και Κεντρικής Εξεταστικής Επιτροπής (Κ.Ε.Ε.) στο Υ.ΠΑΙ.Θ.

Κάθε χειριστής μηχανημάτων ευρώ 250,00 εφάπαξ

Κάθε σύνδεσμος ευρώ 250,00 εφάπαξ»

Η απόφαση αυτή ισχύει για την Α’ εξεταστική περίοδο έτους 2021 και για κάθε επόμενη εξεταστική περίοδο του τρέχοντος έτους και εκάστου έτους από τα επόμενα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 8 Ιουνίου 2021

Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ
Παιδείας και
Οικονομικών Θρησκευμάτων
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ


(Απόσπασμα από ΦΕΚ 4294/2016)

Αριθμ. 222807/Β1/
Καθορισμός αποζημίωσης των απασχολουμένων στις εξετάσεις για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 2740/1999 «Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 186 τ.Α΄/1999), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 13, παρ. 19 (ζ), (η) του ν. 3149/2003 (Φ.Ε.Κ. 141 τ.Α΄/2003).
2. Το άρθρο 20 περ. ιβ του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/τ.Α’/28.06.2014) «Αρχές Δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3γ του άρ. 10 του ν. 4337/2015 «Μέτρα για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (ΦΕΚ 129/τ.Α’/17.10.2015).
3. Την παρ. 4 του άρθρου 21 του Κεφαλαίου Β΄ του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/τ.Α΄/16.12.2015) «Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και δεύτερου βαθμού, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), καθώς και των Δ.Ε.Κ.Ο. του κεφ. Α΄ του ν. 3429/2005 (Α΄ 314) και άλλες μισθολογικές διατάξεις».
4. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/τ.Α’/22.4.2005) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».
5. Το π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116/τ.Α’/23.09.2015).
6. Το π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 210/τ.Α’/5.11.2016).
7. Την υπ’ αριθμ. 14420/ΚΒ/04.02.2008 κοινή υπουργική απόφαση «Εξετάσεις - Όργανα εξετάσεων για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας» (ΦΕΚ 218 τ.Β΄/12.02.2008), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
8. Την υπ΄αριθμ. 2/30147/0022/10.5.2012 κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αποζημίωσης των απασχολουμένων στις εξετάσεις για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας» (ΦΕΚ 1696/τ.Β΄/2012).
9. Την υπ΄ αριθμ. 2/55604/0022/10.8.2012 κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων «Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 2/30147/0022 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός αποζημίωσης των απασχολουμένων στις εξετάσεις για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας».
10. Την αριθμ. Υ29/08.10.2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (ΦΕΚ 2168/τ.Β’/09.10.2015).
11. Την με αρ. πρωτ. 213646/B1/14.12.2016 Εισήγηση της ΓΔΟΥ του Υπουργείου Παιδείας Έρε υνας και Θρησκευμάτων.
Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ύψους περίπου εξακοσίων δύο χιλιάδων εννιακοσίων ευρώ (602.900,00 €) περίπου για το οικονομικό έτος 2017 καθώς και για καθένα από τα επόμενα οικ. έτη η οποία θα αντιμετωπισθεί από τις πιστώσεις που θα εγγράφονται στον ΚΑΕ 0515 του ειδικού φορέα 19-110 προϋπολογισμού του ΥΠ.Π.ΕΘ, αποφασίζουμε:

Αποζημιώσεις συμμετεχόντων στις εξετάσεις για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας.

στικές περιόδους πρόσθετη κατ’ αποκοπήν αμοιβή ή κατ’ αποκοπήν αμοιβή για κάθε ημέρα απασχόλησης ή κατά εξεταζόμενο υποψήφιο ή κατά έντυπο δοκιμα σιών και απαντήσεων για τους προέδρους, τα μέλη, τους γραμματείς των επιτροπών, τους εισηγητές θεμάτων, τους συντονιστές, τους βοηθούς συντονιστές, τους επόπτες εξεταστικών κέντρων, τους εξεταστές, τους βαθμολογητές, τους συντονιστές βαθμολογητών, τους επιτηρητές και το κάθε είδους προσωπικό που απασχολείται στις εξετάσεις για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας και γενικά τις διαδικασίες του ν. 2740/1999, όπως τροποποιήθηκε με το ν.3149/2003 και της αριθ. 14420/ΚΒ/04.02.2008 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 218 τ.Β΄/12.02.2008), ως ακολούθως:

α) Κεντρική Εξεταστική Επιτροπή (Κ.Ε.Ε.), εισηγητές θεμάτων και περαιτέρω γραμματειακό προσωπικό.
(i) Πρόεδρος Κ.Ε.Ε. ευρώ 400,00 εφάπαξ
(ii) Αντιπρόεδρος Κ.Ε.Ε. ευρώ 300,00 εφάπαξ
(iii) Κάθε μέλος Κ.Ε.Ε. ευρώ 300,00 εφάπαξ
(iv) Κάθε εισηγητής θεμάτων ευρώ 200,00 εφάπαξ
(v) Γραμματέας Κ.Ε.Ε. ευρώ 300,00 εφάπαξ
(vi) Αναπληρωτής γραμματέας ευρώ 300,00 εφάπαξ
(vii) Κάθε μέλος του περαιτέρω γραμματειακού προσωπικού για τη διοικητική υποστήριξη της Κ.Ε.Ε. ευρώ 150,00 εφάπαξ

Οι αμοιβές των περιπτώσεων αυτών καλύπτουν το έργο της Κ.Ε.Ε. και των εισηγητών θεμάτων που ξεκινά από την πρώτη συνεδρίαση της Κ.Ε.Ε. για την προετοιμασία των εξετάσεων για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας και ολοκληρώνεται με τη διεξαγωγή των συγκεκριμένων εξετάσεων και την έκδοση και γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων.

β) Επιτροπή οργάνωσης εξετάσεων και περαιτέρω προσωπικό της
(i) Πρόεδρος ευρώ 200,00 εφάπαξ
(ii) Κάθε μέλος ευρώ 150,00 εφάπαξ
(iii) Γραμματέας ευρώ 150,00 εφάπαξ
(iv) Κάθε μέλος του περαιτέρω προσωπικού για την υποστήριξη του έργου της επιτροπής οργάνωσης εξετάσεων, για κάθε ημέρα απασχόλησης και μέχρι δεκαπέντε (15) ημέρες ευρώ 12,00

γ) Επιτροπή συγκέντρωσης και ελέγχου δικαιολογητικών
(i) Πρόεδρος ευρώ 200,00 εφάπαξ
(ii) Κάθε μέλος ευρώ 150,00 εφάπαξ
(iii) Κάθε βοηθός γραμματέας ευρώ 150,00 εφάπαξ
(iv) Χειριστής ηλεκτρονικής επεξεργασίας δεδομένων ευρώ 150,00 εφάπαξ

δ) Επιτροπή Εξεταστικού Κέντρου (Ε.Ε.Κ.), περαιτέρω προσωπικό της, βοηθητικό και τεχνικό προσωπικό.
(i) Πρόεδρος ευρώ 200,00 εφάπαξ
(ii) Γραμματέας ευρώ 150,00 εφάπαξ
(iii) Βοηθός γραμματέας ευρώ 150,00 εφάπαξ
(iv) Κάθε βοηθός γραμματείας ευρώ 100,00 εφάπαξ
(ν) Κάθε χειριστής μηχανήματος ευρώ 150,00 εφάπαξ λήψης των θεμάτων
(vi) Κάθε μέλος του βοηθητικού ευρώ 80,00 εφάπαξ και τεχνικού προσωπικού

ε) Συντονιστές − βοηθοί συντονιστές − επόπτες εξεταστικών κέντρων
(i) Κάθε συντονιστής ευρώ 200,00 εφάπαξ
(ii) Κάθε βοηθός συντονιστής ευρώ 150,00 εφάπαξ
(iii) Κάθε επόπτης ευρώ 150,00 εφάπαξ

στ) Ομάδα επιτηρητών
Για κάθε επιτηρητή αποζημίωση για κάθε ημέρα επιτήρησης
(i) σε αίθουσα όπου εξετάζεται το σύνολο των γραπτών δοκιμασιών ευρώ 20,00
(ii) σε αίθουσα όπου εξετάζονται υποψήφιοι στην παραγωγή προφορικού λόγου ευρώ 20,00

ζ) Επιτροπή Βαθμολογικού Κέντρου, βοηθοί γραμματείας, συντονιστές βαθμολογητών, εκπαιδευτικό, διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό
(i) Πρόεδρος ευρώ 300,00 εφάπαξ
(ii) Αντιπρόεδρος ευρώ 250,00 εφάπαξ
(iii) Μέλος ευρώ 250,00 εφάπαξ
(iv) Γραμματέας ευρώ 250,00 εφάπαξ
(v) Αναπληρωτής γραμματέας ευρώ 250,00 εφάπαξ
(vi) Βοηθός γραμματείας ευρώ 250,00 εφάπαξ
(vii) Κάθε συντονιστής βαθμολογητών ευρώ 200,00 εφάπαξ
(viii) Κάθε μέλος του εκπαιδευτικού, διοικητικού και βοηθητικού προσωπικού, για κάθε ημέρα απασχόλησης και μέχρι δεκαπέντε (15) ημέρες ευρώ 12,00

η) Ομάδα βαθμολογητών και εξεταστών παραγωγής προφορικού λόγου.
(i) Εξεταστής στη δεξιότητα παραγωγής προφορικού λόγου ευρώ 45,00 κατ’ αποκοπήν αποζημίωση και επιπλέον για κάθε υποψήφιο που εξετάζει στην ίδια δεξιότητα ευρώ 2,00
(ii) Βαθμολογητής για κάθε έντυπο παραγωγής γραπτού λόγου που βαθμολογεί ευρώ 1,50
(iii) Βαθμολογητής για κάθε έντυπο απαντήσεων στις δεξιότητες κατανόησης γραπτού λόγου ή κατανόησης προφορικού λόγου ευρώ 0,43
(iv) Στους εξεταστές που μετακινούνται εκτός έδρας καταβάλλονται έξοδα μετακίνησης, δαπάνες διανυκτέρευσης και ημερήσια αποζημίωση.
(v) Στους εξεταστές που μετακινούνται εκτός έδρας, σε περισσότερες από μία πόλεις διαφορετικού νομού την ίδια εξεταστική περίοδο, καθώς και στους εξεταστές που μετακινούνται εκτός έδρας σε νησί με μέγιστο αριθμό εξεταζομένων στην αντίστοιχη γλώσσα δεκαπέντε (15) άτομα καταβάλλεται επιπλέον κατ’ αποκοπή αποζημίωση ευρώ 25,00

θ) Ομάδα χειρισμού μηχανημάτων Vertical Blanking Interval (V.B.I.) ή τηλεομοιοτυπίας για τη μετάδοση των θεμάτων, Ομάδα συνδέσμων μεταξύ Ε.Ε.Κ. και Κ.Ε.Ε. στο ΥΠΠΕΘ..
Κάθε χειριστής μηχανημάτων V.B.I. ή τηλεομοιοτυπίας ευρώ 250,00 εφάπαξ
Κάθε σύνδεσμος ευρώ 250,00 εφάπαξ

ι) Ομάδα χειρισμού μηχανημάτων ηλεκτρονικής αναγνώρισης (Optical Mark Reader)
Κάθε μέλος ομάδας χειρισμού μηχανήματος ηλεκτρονικής αναγνώρισης (OMR) για κάθε ημέρα απασχόλησης και μέχρι δεκαπέντε (15) ημέρες ευρώ 15,00

ια) Επιτροπή έκδοσης αποτελεσμάτων και περαιτέρω προσωπικό της
(i) Πρόεδρος ευρώ 200,00 εφάπαξ
(ii) Κάθε μέλος ευρώ 150,00 εφάπαξ
(iii) Γραμματέας ευρώ 150,00 εφάπαξ
(iv) Κάθε μέλος του περαιτέρω προσωπικού για την υλοποίηση του έργου της επιτροπής έκδοσης αποτελεσμάτων, για κάθε ημέρα απασχόλησης και μέχρι δεκαπέντε (15) ημέρες ευρώ 12,00

ιβ) Επιτροπή εξέτασης ατόμων με ειδικές δεξιότητες
(i) Πρόεδρος ευρώ 200,00 εφάπαξ
(ii) Κάθε μέλος ευρώ 150,00 εφάπαξ
(iii) Γραμματέας ευρώ 150,00 εφάπαξ
(iv) Ιατρός ευρώ 150,00 εφάπαξ

2. α) Η καταβολή των αποζημιώσεων της παραγράφου 1 στις περιπτώσεις γ, δ, ε, στ, ζ-εδάφιο viii για το Βαθμολογικό Κέντρο Θεσσαλονίκης, η-εδάφιο i και εδάφια ii και iii για τους βαθμολογητές που απασχολούνται στο Βαθμολογικό Κέντρο Θεσσαλονίκης, η- εδάφιο v και ιβ, γίνεται με τακτικό χρηματικό ένταλμα σε βάρος των πιστώσεων του ειδικού φορέα 182 Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του προϋπολογισμού των περιφερειακών υπηρεσιών του ΥΠΠΕΘ με βάση καταστάσεις εκκαθάρισης της Διεύθυνσης ή του Γραφείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όπου έχουν προσφέρει τις υπηρεσίες τους για τη διενέργεια των εξετάσεων για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας.

β) Για τις λοιπές περιπτώσεις α, β, ζ-εδάφια i, ii, iii, iv, v, vi, vii, viii για το Βαθμολογικό Κέντρο Αθήνας, η-εδάφια ii και iii για τους βαθμολογητές που απασχολούνται στο Βαθμολογικό Κέντρο Αθήνας, η-εδάφιο iv, καθώς και για τις περιπτώσεις θ, ι και ια, η καταβολή των αποζημιώσεων γίνεται με τακτικό χρηματικό ένταλμα με βάση καταστάσεις εκκαθάρισης της Διεύθυνσης Πιστοποίησης της Γνώσης Ξένων Γλωσσών της ΚΥ του ΥΠΠΕΘ.
γ) Οι καταστάσεις δαπανών συντάσσονται με βάση βεβαιώσεις για το είδος και το πλήθος των υπηρεσιών που προσέφεραν οι απασχολούμενοι οι οποίες εκδίδονται:
(i) από τους προέδρους των επιτροπών για τις περιπτώσεις α, β, γ, δ, στ, ζ, η, ι και ιβ,
(ii) από τους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης για την περίπτωση ε,
(iii) από το Διευθυντή της Διεύθυνσης Πιστοποίησης της Γνώσης Ξένων Γλωσσών για τις περιπτώσεις θ, ι και ια.

Οι με αριθμό 2/30147/0022/10-5-2012 (ΦΕΚ 1696/τ.Β΄/2012) και 2/55604/0022/10-8-2012 αποφάσεις (ΦΕΚ 2401/τ.Β΄/2012) καταργούνται.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 29 Δεκεμβρίου 2016

Οι Υπουργοί
Παιδείας Έρευνας  και Θρησκευμάτων
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ
Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Σχετικά Άρθρα