edu.klimaka.gr

Αποζημίωση Εκπαιδευτικών σε Επιτροπές Αναβαθμολόγησης Γυμνασίου και Εξετάσεων ΕΠΑΛ

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΡΑΠΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΑΛ

Αρ.Πρωτ.203044/Β1/29-11-2016/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΜΠ.Δ.Σ. & Π.Δ.Ε.
ΤΜΗΜΑ Β
email: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Πληροφορίες: Χ. Χατζάκη
Τηλέφωνο: 2103442993
FAX: 2103443423

ΘΕΜΑ: Καθορισμός αποζημίωσης των μελών των επιτροπών αναβαθμολόγησης γραπτών δοκιμίων μαθητών Γυμνασίων και των μελών των επιτροπών διενέργειας απολυτηρίων και πτυχιακών εξετάσεων μαθητών Ιδιωτικών ΕΠΑΛ .

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
1. των άρθρων 9, 13 του Ν. 3475/2006 (ΦΕΚ Α΄ 146) «Οργάνωση και λειτουργία της Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις»,
2. του άρθρου 17 του Π.Δ. 50/2008 (ΦΕΚ Α΄ 81) «Φοίτηση και αξιολόγηση των μαθητών του Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.)».
3. του άρθρου 5 του Π.Δ. 123/1987 (ΦΕΚ Α΄ 68) «Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων που ρυθμίζουν θέματα σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης», όπως προστέθηκε παρ. 8 με την παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 191/1992 (ΦΕΚ Α΄ 90).
4. Το άρθρο 20 περ. ιβ του ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143/τ.Α’/28.06.2014) «Αρχές Δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3γ του άρ.10 του ν.4337/2015 «Μέτρα για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (ΦΕΚ 129/τ.Α’/17-10-2015).
5. Την παρ. 4 του άρθρου 21 του Κεφαλαίου Β΄ του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/τ.Α΄/16-12-2015) «Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και δεύτερου βαθμού, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), καθώς και των Δ.Ε.Κ.Ο. του κεφ. Α΄ του ν. 3429/2005 (Α΄ 314) και άλλες μισθολογικές διατάξεις»
6. Το άρθρο 90 του Π.Δ.63/2005 (ΦΕΚ 98/τ.Α’/22-4-2005) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».
7. Το π.δ. 73/2016 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης , Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116/τ.Α’/23.09.16).
8. Το π.δ. 125/2016 « Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών & Υφυπουργών » (ΦΕΚ 210τ. Α΄/5-11-2016).
9. Την υπ’ αριθμ. 84172/ΙΒ/2010 (ΦΕΚ Β΄ 1180) απόφαση «Καθορισμός των ειδικότερων αρμοδιοτήτων των Προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών και υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων διδασκόντων».
10. Την αρίθμ. Υ29/08-10-2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (ΦΕΚ 2168/τ.Β’/09-10-2015).
11. Την με αρ. πρωτ. 148276/Β1/14-9-2016 Εισήγηση της ΓΔΟΥ του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων.
12. Με την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη ποσού ύψους 24.060,00 € περίπου σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού του ΥΠΠΕΘ οικονομικού έτους 2017, και για κάθε ένα από τα επόμενα οικονομικά έτη που θα αντιμετωπισθεί από τις πιστώσεις που θα εγγράφονται στον ΚΑΕ 0515 του ΕΦ 19 220.

Αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε την αποζημίωση των μελών των Επιτροπών αναβαθμολόγησης γραπτών δοκιμίων των μαθητών των Γυμνασίων και των μελών των Επιτροπών απολυτηρίων και πτυχιακών εξετάσεων των μαθητών Ιδιωτικών ΕΠΑ.Λ. για χρονικό διάστημα ενός (1) μηνός, ως εξής:

1. Επιτροπή αναβαθμολόγησης γραπτών δοκιμίων μαθητών Γυμνασίων όλων των εξεταστικών περιόδων που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.

Για κάθε εξεταστική περίοδο

α) Στον Πρόεδρο 100,00 €

β) Στον κάθε αναβαθμολογητή ποσό εφάπαξ αποζημίωσης, εφόσον αναβαθμολογεί από ένα (1) μέχρι δέκα (10) γραπτά 35,00 € και για κάθε επιπλέον γραπτό που αναβαθμολογεί 1,40 €

2. Επιτροπές απολυτηρίων και πτυχιακών εξετάσεων ιδιωτικών ΕΠΑ.Λ. των εξεταστικών περιόδων που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.

Για κάθε εξεταστική περίοδο

α) Πρόεδρος 140,00 €

γ) Επόπτης Εξετάσεων 150,00 €

β) Μέλη και Γραμματείς 120,00 €

Οι ανωτέρω αποζημιώσεις θα καταβάλλονται μετά το πέρας των εργασιών στα μέλη των επιτροπών.

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από 1-1-2017.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Σχετικά Άρθρα