edu.klimaka.gr

Επίδομα Θέσης Ευθύνης σε Στελέχη Εκπαίδευσης

ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΕ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
(Διευθυντές - Υποδιευθυντές - Προϊστάμενοι - Σύμβουλοι - Υπεύθυνοι)

(Απόσπασμα από Ν.4354/2015 στο ΦΕΚ 176/2015)

Άρθρο 16
Επίδομα θέσης ευθύνης

1. Στους προισταμένους οργανικών μονάδων καταβάλλεται, για όσο χρόνο ασκούν τα καθήκοντά τους , μηνιαίο επίδομα θέσης ευθύνης οριζόμενο , κατά βαθμίδα θέσης, ως εξής:

α) Προϊστάμενοι Διοίκησης:

αα) Γενικοί Γραμματείς Υπουργείου , χίλια τετρακόσια (1.400) ευρώ.

αβ) Αναπληρωτές Γενικοί Γραμματείς Υπουργείου και Ειδικοί Γραμματείς Υπουργείου , χίλια εκατόν πενήντα (1.150) ευρώ.

αγ) Υπάλληλοι της κατηγορίας Ειδικών Θέσεων 1ου και 2ου βαθμού, εξακόσια (600) και πεντακόσια πενήντα (550) ευρώ αντίστοιχα.

αδ) Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων και Συντονιστές Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, χίλια ( 1 .000) ευρώ.

αε) Προϊστάμενοι Διευθύνσεων και Προϊστάμενοι των πολιτικών γραφείων των μελών της κυβέρνησης και των υφυπουργών, τετρακόσια πενήντα (450) ευρώ .

αστ) Προϊστάμενοι Υποδιευθύνσεων, τριακόσια πενήντα (350) ευρώ.

αζ) Προϊστάμενοι Τμημάτων, διακόσια ενενήντα (290) ευρώ.

β) Προϊστάμενοι Εκπαίδευσης :

βα) Περιφερειακοί Διευθυντές εννιακόσια (900) ευρώ.

ββ) Προϊστάμενοι Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, πεντακόσια πενήντα (550) ευρώ .

βγ) Προϊστάμενοι Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, τετρακόσια πενήντα (450) ευρώ.

βδ) Διευθυντές Ενιαίων Λυκείων, Επαγγελματικών Λυκείων, ΚΕ.Δ.Δ.Υ. και Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. και Προϊστάμενοι Γραφείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τριακόσια (300) ευρώ και εφόσον τα σχολεία διαθέτουν τουλάχιστον έξι (6) τμήματα , τριακόσια πενήντα (350) ευρώ.

(Απόσπασμα από Ν.4485/2017)
Άρθρο 82 Λοιπές Διατάξεις
1. Στην υποπερίπτωση βδ΄ της περίπτωσης β΄ της παρ.1 του άρθρου 16 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176) η λέξη «Ενιαίων» αντικαθίσταται από τη λέξη «Γενικών» και ύστερα από τις λέξεις «Επαγγελματικών Λυκείων» προστίθενται οι λέξεις «Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων-Λυκείων.».

βε) Σχολικοί Σύμβουλοι προσχολικής αγωγής , δημοτικής εκπαίδευσης, ειδικής αγωγής και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τριακόσια (300) ευρώ.

βστ) Διευθυντές Γυμνασίων, Επαγγελματικών Σχολών, Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.), Δημοσίων Ι.Ε . Κ., Τετραθέσιων και άνω Δημοτικών Σχολείων και Σχολικών Εργαστηριακών Κέντρων, διακόσια πενήντα (250) ευρώ. Εφόσον τα σχολεία διαθέτουν τουλάχιστον εννέα (9) τμήματα τριακόσια (300) ευρώ.

βζ) Υποδιευθυντές Σχολικών Μονάδων και Σχολικών Εργαστηριακών Κέντρων, Υπεύθυνοι Τομέων Σχολικών Εργαστηριακών Κέντρων, Προιστάμενοι Τμημάτων Εκπαιδευτικών Θεμάτων των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Υπεύθυνοι Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδεuσης, εκατόν πενήντα (150) ευρώ .

βη) Προιστάμενοι Μονοθέσιων , Διθέσιων και Τριθέσιων Δημοτικών Σχολείων, Νηnιαγωγείων και Παιδικών Σταθμών, εκατό (100) ευρώ.

γ) Οι Προϊστάμενοι των Τμημάτων της Ιατρικής και Νοσηλευτικής Υπηρεσίας των Νοσοκομείων , διακόσια πενήντα (250) ευρώ .

2. Στην περίπτωση που οι δικαιοjχοι του εν λόγω επιδόματος απουσιάζουν προσωρινά από τα καθήκοντά τους , κατά τη διάρκεια θεσμοθετημένων αδειών, πλην της κανονικής, για συνεχόμενο χρονικό διάστημα άνω του ενός (1) μήνα , το επίδομα θέσης ευθύνης καταβάλλεται στον υπάλληλο που ασκεί νόμιμα χρέη αναπληρωτή , μέχρι την οριστική επιστροφή του δικαιούχου στα καθήκοντά του .

3. Στην περίπτωση κένωσης ή σύστασης θέσης προϊσταμένου οργανικής μονάδας το ως άνω επίδομα καταβάλλεται στο νόμιμο αναπληρωτή, από την έναρξη της αναπλήρωσης.

4. Επί συρροής αξιώσεων για λήψη του επιδόματος από δύο (2) βαθμίδες καταβάλλεται μόνο το ποσό που αντιστοιχεί στην ανώτερη βαθμίδα.

5. Για τους υπαλλήλους των Ν.Π.Ι.Δ. και των Δ.Ε.Κ.Ο. του κεφαλαίου Α του ν. 3429/2005, οι οποίοι κατέχουν θέση ευθύνης που δεν αντιστοιχεί στα ανωτέρω οριζόμενα, εκδίδεται απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του αρμόδιου Υπουργού, με την οποία οι εκάστοτε θέσεις ευθύνης , σύμφωνα με τον οργανισμό του φορέα, αντιστοιχίζονται με τις προβλεπόμενες από τις διατάξεις της παραγράφου 1. Μέχρι την έκδοση της ως άνω κοινής υπουργικής απόφασης δεν είναι δυνατή η καταβολή του συγκεκριμένου επιδόματος.

 

 

 

 

 


Ν. 3205/2003 ( ΦΕΚ 297 τ.Α΄)

Άρθρο 13 -΄Επίδομα θέσης ευθύνης

1. Στους προϊσταμένους οργανικών μονάδων οποιου­δήποτε επιπέδου καταβάλλεται, για όσο χρόνο ασκούν τα καθήκοντα τους, μηνιαίο επίδομα θέσης ευθύνης ορι­ζόμενο, κατά βαθμίδα θέσης, ως εξής:

α. Προϊστάμενοι Διοίκησης:

i. Προϊστάμενοι Διευθύνσεων Διοίκησης, εκατόν τριά­ντα ευρώ (130 €).

ii. Προϊστάμενοι Υποδιευθύνσεων Διοίκησης (υποδιευ­θυντές) και επιθεωρητές που δεν προΐστανται Διευθύν­σεων, εβδομήντα ευρώ (70 €).

iii. Προϊστάμενοι Τμημάτων Διοίκησης, εξήντα πέντε ευρώ (65 €).

iv. Προϊστάμενοι Αυτοτελών Γραφείων Διοίκησης και Παιδικών Σταθμών, είκοσι πέντε ευρώ (25 €).

β. Προϊστάμενοι εκπαίδευσης:

i. Σχολικοί Σύμβουλοι προσχολικής αγωγής, δημοτικής εκπαίδευσης, ειδικής αγωγής και δευτεροβάθμιας εκπαί­δευσης, Προϊστάμενοι Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εκατόν εβδομήντα πέντε ευρώ (175€).

ii. Προϊστάμενοι Γραφείων Πρωτοβάθμιας και Δεύτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Φυσικής Αγωγής και Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, εκατόν τριάντα πέντε ευρώ(135€).

iii. Διευθυντές Ενιαίων Λυκείων και Τεχνικής Επαγγελ­ματικής Εκπαίδευσης, εκατόν τριάντα ευρώ (130 €).

iv. Διευθυντές Γυμνασίων, Τεχνικών και Επαγγελματι­κών Σχολών, Τετραθέσιων και άνω Δημοτικών Σχολείων και Σχολικών Εργαστηριακών Κέντρων, εκατόν δεκαπέ­ντε ευρώ (115 €).

ν. Υποδιευθυντές Σχολικών Μονάδων, Υπεύθυνοι Το­μέων Σχολικών Εργαστηριακών Κέντρων και Προϊστάμε­νοι Τμημάτων Εκπαιδευτικών Θεμάτων των Διευθύνσε­ων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εβδομήντα ευρώ (70 €).

vi. Προϊστάμενοι Μονοθέσιων, Διθέσιων και Τριθέσιων Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων, τριάντα πέντε ευρώ (35€).

2. Το επίδομα της προηγούμενης παραγράφου κατα­βάλλεται και στην περίπτωση προσωρινής απουσίας του δικαιούχου από τα καθήκοντα του, για οποιαδήποτε αι­τία, αλλά όχι πέρα των δύο (2) μηνών συνολικά κατ` έτος.

3. Σε περίπτωση νόμιμης αναπλήρωσης των προϊστα­μένων της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, το επίδομα της αντίστοιχης βαθμίδας καταβάλλεται μετά την παρέ­λευση διμήνου στους αναπληρωτές των θέσεων αυτών. Ειδικότερα, στην περίπτωση κένωσης ή σύστασης θέσης προϊσταμένου οργανικής μονάδας καταβάλλεται το ως άνω επίδομα στο νόμιμο αναπληρωτή, από την έναρξη της αναπλήρωσης.

4. Επί συρροής αξιώσεων για λήψη του επιδόματος από δύο βαθμίδες καταβάλλεται μόνο το ποσό που αντι­στοιχεί στην ανώτερη βαθμίδα.

5. Οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 9 και της περίπτωσης α` της παραγράφου 4 του άρθρου 3 του ν.2986/2002 (ΦΕΚ 24 Α`), καθώς και των παραγράφων 8, 34, 35 και 36 του άρθρου 13 του ν.3149/2003 (ΦΕΚ 141 Α`) εξακολουθούν να ισχύουν και μετά τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου.

(Αρ. Πρωτ. 2/72757/0022/31-12-2003/ΓΛΚ)

Επί του άρθρου 13 Επίδοµα Θέσης Ευθύνης

1. Με το άρθρο αυτό προβλέπεται η καταβολή επιδόµατος θέσης ευθύνης, στους προϊσταµένους οργανικών µονάδων οποιουδήποτε επιπέδου για όσο χρόνο ασκούν τα καθήκοντά τους, οριζόµενο κατά βαθµίδα θέσης, ως εξής:

.....

Β.- Προϊστάµενοι εκπαίδευσης

i.Σχολικοί Σύµβουλοι Προσχολικής Αγωγής, Δηµοτικής Εκπαίδευσης, Ειδικής Αγωγής και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, Προϊστάµενοι Διευθύνσεων Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, εκατόν εβδοµήντα πέντε ευρώ (175€).

ii.Προϊστάµενοι Γραφείων Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, Φυσικής Αγωγής και Τεχνικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης, εκατόν τριάντα πέντε ευρώ (135€).

iii.Διευθυντές Ενιαίων Λυκείων και Τεχνικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης, εκατόν τριάντα ευρώ (130€).

iv.Διευθυντές Γυµνασίων, Τεχνικών και Επαγγελµατικών Σχολών, Τετραθέσιων και άνω Δηµοτικών Σχολείων και Σχολικών ΕργαστηριακώνΚέντρων, εκατόν δεκαπέντε ευρώ (115€).

v.Υποδιευθυντές Σχολικών Μονάδων, Υπεύθυνοι Τοµέων Σχολικών Εργαστηριακών Κέντρων και Προϊστάµενοι Τµηµάτων Εκπαιδευτικών Θεµάτων των Διευθύνσεων Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, εβδοµήντα ευρώ (70€).

vi. Προϊστάµενοι Μονοθέσιων, Διθέσιων και Τριθέσιων Δηµοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων, τριάντα πέντε ευρώ (35€).

2.- Το επίδοµα αυτό καταβάλλεται για όσο χρόνο το εν λόγω προσωπικό ασκεί τα συγκεκριµένα καθήκοντα και µε µόνη εξαίρεση την περίπτωση προσωρινής απουσίας του δικαιούχου από τα καθήκοντά του αυτά, για οποιαδήποτε αιτία (αναρρωτική άδεια, αιµοδοτική κ.λ.π.) αλλά όχι πέρα των δύο (2) µηνών συνολικά για κάθε έτος.

3.- Στην περίπτωση νόµιµης αναπλήρωσης προϊσταµένου, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις το επίδοµα της αντίστοιχης βαθµίδας καταβάλλεται, µετά την πάροδο δύο µηνών, στον αναπληρωτή της θέσης αυτής. Ειδικότερα, στην περίπτωση κένωσης ή σύστασης θέσης προϊσταµένου οργανικής µονάδος το ως άνω επίδοµα καταβάλλεται στο νόµιµο αναπληρωτή, από την έναρξη της αναπλήρωσης χωρίς περιορισµό για όσο χρόνο διαρκεί η αναπλήρωση.

4.Στις περιπτώσεις που προϊστάµενοι εκτελούν καθήκοντα σε δύο βαθµίδες θέσης, καταβάλλεται µόνο το επίδοµα που αντιστοιχεί στην ανώτερη βαθµίδα.

5.- Εξακολουθούν να ισχύουν και µετά τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόµου οι διατάξεις της περίπτωσης (α) της παραγράφου 4 του άρθρου 3, της παραγράφου 4 του άρθρου 9 του ν.2986/2002 (ΦΕΚ 24 Α`),καθώς και των παραγράφων 8, 34, 35 και 36 του άρθρου 13 του ν.3149/2003 (ΦΕΚ 141 Α`) σύµφωνα µε τις οποίες:

Α. i.- το κατά το άρθρο 14 παρ. 29 περίπτωση η` του ν. 2817/2000 προβλεπόµενο µηνιαίο επίδοµα θέσης για τους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης διαµορφώθηκε από 1ης Ιουλίου 2002 σε τετρακόσια σαράντα (440) ευρώ και
ii.- το µηνιαίο επίδοµα θέσης ευθύνης του άρθρου 14 του ν. 2470/1997 (ΦΕΚ 40 Α`) των σχολικών συµβούλων, που τοποθετούνται ως προϊστάµενοι των τµηµάτων επιστηµονικής-παιδαγωγικής καθοδήγησης των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, διαµορφώνεται από 1ης Ιουλίου 2002 στο ποσό των διακοσίων τριάντα πέντε (235) ευρώ αντίστοιχα.

Β. Στους προϊσταµένους των Κ.Δ.Α.Υ., στους διευθυντές των Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.) της περίπτωσης (στ) της παραγράφου 13 του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000, καθώς και στους διευθυντές των σχολικών µονάδων ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης του εξωτερικού από την τοποθέτησή τους στις µονάδες αυτές, στους οποίους είχε επεκταθεί η χορήγηση του επιδόµατος ειδικής απασχόλησης των στελεχών της εκπαίδευσης (το οποίο προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 9 του Ν. 2986/2002), καταβάλλεται πλέον το αντίστοιχο επίδοµα της παραγράφου Α. 10 του άρθρου 8 του παρόντος νόµου.

2/37008/0022/19-04-2004 Γ.Λ.Κ.

Επίδομα θέσης ευθύνης και ειδικής απασχόλησης

Σε απάντηση ... εγγράφου, σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 13 του ν.3205/03 στους προϊσταμένους οργανικών μονάδων οποιουδήποτε επιπέδου καταβάλλεται, για όσο χρόνο ασκούν τα καθήκοντα τους, μηνιαίο επίδομα θέσης ευθύνης.
Επομένως, για την καταβολή του προαναφερόμενου επιδόματος δεν αρκεί μόνο η κατοχή της συγκεκριμένης θέσης αλλά απαιτείται και η ενεργός άσκηση των καθηκόντων που απορρέουν από αυτή.

2. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 8 του ν.3205/03 στα στελέχη της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καταβάλλεται μηνιαίο επίδομα ειδικής απασχόλησης οριζόμενο ανάλογα με τη θέση ευθύνης του εκπαιδευτικού.

3. Στην περίπτωση Διευθυντή Γυμνασίου, στο οποίο λειτουργούν και τάξεις Λυκείου, καταβάλλεται επίδομα θέσης και επίδομα ειδικής απασχόλησης Διευθυντή Γυμνασίου, καθόσον δεν υφίσταται Λύκειο ως σχολική μονάδα και συνεπώς δεν υπάρχει οργανική θέση Διευθυντή Λυκείου.


Αρ.Πρωτ. 4931/Δ2/15-06-2001/ΥΠΕΠΘ

Σας πληροφορούμε ότι σύμφωνα με τα ανωτέρω σχετικά κατά τη διενέργεια ελέγχων μισθοδοσίας που πραγματοποιήθηκαν από το Τμήμα Γ΄ της 50ης Δ/νσης του Γ.Λ.Κ. κατά εξουσιοδότηση των διατάξεων του άρθρου 28 του Ν.2470/97, διαπιστώθηκε εσφαλμένη εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 7, περ. Α του άρθρου 11 του ν.1566/85 σε συνδυασμό με τις όμοιες του άρθρου 14 του Ν.2470/97, ως προς το επίδομα θέσης Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων.

Ειδικότερα διαπιστώθηκε ότι, στις σχολικές μονάδες οι οποίες έχουν λιγότερα των εννέα (9) τμημάτων, ορίζονται Υποδιευθυντές και λαμβάνουν μη σύννομα, το επίδομα που προβλέπεται από το άρθρο14 του ν. 2470/97.

Περαιτέρω επιβάλλεται να διευκρινιστεί ότι, οι εκπαιδευτικοί που έχουν επιλεγεί ως Υποδιευθυντές Σχολικών Μονάδων, επειδή αυτές είχαν άνω των εννέα (9) τμημάτων, δε δικαιούνται του επιδόματος θέσης ευθύνης μετά τη μείωση των τμημάτων κάτω των εννέα (9), καθόσον δεν πληρούνται πλέον οι προϋποθέσεις, που θέτουν οι προαναφερθείσες διατάξεις.

Επομένως, σε περίπτωση που διαπιστωθεί από την υπηρεσία ότι κάποιος εκπ/κός έχει λάβει, έστω και καλόπιστα, το εν λόγω επίδομα χωρίς να το δικαιούται καλείται (από την Υπηρεσία ) να επιστρέψει τα χρήματα, καταβάλλοντας κάθε μήνα το 1/10 των μηνιαίων αποδοχών του, μέχρι εξοφλήσεως της οφειλής του (αρ. 3 παρ. 1 Ν.Δ 356/74 σε συνδυασμό με το άρθρο 2 Ν .Δ 3079/54).

Σε περίπτωση, όμως, που αρνηθεί ο εκπαιδευτικός την επιστροφή των ληφθέντων χρηματικών ποσών, εκδίδεται καταλογιστική πράξη σε βάρος του από το αρμόδιο όργανο (διατάκτη της δαπάνης), σύμφωνα με τη διάταξη της παρ.2 του άρθρου 33 του ν.2362/95.

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την νομολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου (πράξη 1571/81 του Ι` Τμημ., πρακτικά 27ης γενικής συνεδριάσεως της Ολομέλειας στις 6.10.82), σε περίπτωση καταλογισμού αχρεωστήτως ληφθέντων χρηματικών ποσών, ο αχρεωστήτως λαβών καταλογίζεται μόνο με το καθαρό ποσό που έλαβε (συν φόρο και χαρτόσημο) και όχι με τα ποσά που αποδόθηκαν στους τρίτους με τη μορφή των κρατήσεων κ.λ.π., γιατί με αυτά πρέπει να καταλογίζονται εκείνοι που τα έλαβαν.

Κατόπιν αυτών παρακαλούμε να ενημερώσετε σχετικά τους αρμόδιους εκκαθαριστές αποδοχών για την ορθή εφαρμογή των προαναφερομένων διατάξεων.

 

Σχετικά Άρθρα