edu.klimaka.gr

Προκήρυξη Θέσης Διευθυντή στο Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου Κρήτης

ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (ΣΕΠ) ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

Αρ.Πρωτ.Φ.32/4890/15-05-2024/ΥΠΑΙΘΑ

ΡΕ΢ΙΦΕ΢ΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ Κ΢ΗΤΗΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΘΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΘΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ
ΚΑΙ ΡΑΙΔΑΓΩΓΙΚΘΣ ΥΡΟΣΤΘ΢ΙΞΘΣ
ΤΜΗΜΑ Γϋ Ρ΢ΟΣΩΡΙΚΟΥ
Ταχ. Δ/νςθ : Λεωφ. Kνωςοφ 6
Τ.Κ. – Ρόλθ : 713 06, Θράκλειο Κριτθσ
Ρλθροφορίεσ : Γιάννθσ Σταυρακάκθσ
Τθλζφωνο : 2810 347282
E-mail : mail(ΣΤΟ)kritis.pde.sch.gr
Ιςτοςελίδα : www.pdekritis.gr

ΘΕΜΑ: «Πλήρωση της κενούμενης θέσης του Διευθυντή του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου Κρήτης».

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης

Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του Ν.3376/05 (ΦΕΚ 191/Α'/02.08/05) «Ίδρυση Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας» όπως αντικαταστάθηκε με το Ν .3577 /07 (ΦΕΚ 130/08.06.2007).
2. Τις διατάξεις της με αριθμ. 82335/Ζ2/24. 08 . 2005 ΥΑ (ΦΕΚ 1173/Β ' ) . «Τυπικά και ειδικά προσόντα του Δ/ντή και Υποδ/ντών του ΣΕΠ .......... των οργάνων διοίκησής του», όπως τροποποιήθηκε με την Α.Σ. 791α/86674/Ζ2/16.07.2010 Υ .Α. (ΦΕΚ 1261/Β'/06 . 08 .2010).
3. Τις διατάξεις του άρθρ . 6 της με αριθμ. 82521/Ζ2/24 .08.2005 ΥΑ (ΦΕΚ 1173/Β') «Έναρξη και λήξη σχολικού έτους στο Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας ........... και Πρωτοβάθμιας Ε κπαίδευσ ης του ΣΕΠ>> .
4. Τις διατάξεις της με αριθμ. 179/84525/Ζ2/27 .06.2008 Υ.Α. (ΦΕΚ 1444/Β'/23.07 .2008) «Έναρξη και λήξη σχολικού έτους στο Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας, εγγραφές και μετεγγραφές μαθητών και άλλα οργανωτικά θέματα του κύκλου δευτεροβάθμιας εκπαίδε υσης του ΣΕΠ», όπως ισχύει.
5. Τη με αριθμ. Φ . 353 . 1/324/105657 /Δl/16.10.2002 ΥΑ (ΦΕΚ 1340/Β'), άρθρο 3 (παρ . 2, εδαφ. ε ' ), με θέμα: «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών ΠΕ & ΔΕ .... », όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.
6. Τις διατάξεις του Ν . 4622/2019 (ΦΕΚ 133/Α ' ) <<Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης», όπως ισχύει.
7. Την με αριθ . Φ.351 . 1/11/48020/Ε3/28.03 . 2019 (ΑΔΑ: ΩΩΤΗ4653ΠΣ- ΒΔ3) Υπουργική Απόφαση με θέμα : «Τοποθέτηση Περ ιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης».
8. Τις διατάξεις του Άρθρου 375 του Ν.4957 /2022, με θέμα την παράταση της θητείας των υπηρετούντων Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης (ΦΕΚ 141/Α'/21.07.2022) .
9. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν . 4473/30 -05 -2017 (ΦΕΚ 78/Α'/30 . 05 . 2017) "Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου σε θέματα εκπαίδευσης" .
10. Τις διατάξεις του Ν.4823/2021 (ΦΕΚ 136/Α'/03.08.2021) «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις» .
11. Τη με αριθμ. Φ . 361 . 22/6/149788/Ε3/02 . 12 .2022 Υπουργική Απόφαση με θέμα: "Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων".
12. Τη με αρ ιθμ. Φ . 32/4888/15.05.2024 (ΑΔΑ: ΨΧΟ446ΝΚΠΔ-Χ34) απόφαση του Περιφερειακού Δ/ντη Εκπαίδευσης Κρήτης με θέμα : «Απαλλαγή εκπα ι δευτικού από τη θέση της Διευθύντριας στο Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας (ΣΕΠ) Ηρακλείου Κρήτης», έπειτα από την αρ ι θ μ. 70/14.05.2024 γνωμοδότηση του ΑΠΥΣ ΠΕ Κρήτης.
13. Την με αριθμ. Φ . 32/4889/15.05 . 2024 (ΑΔΑ: 6ΩΡΑ46ΝΚΠΔ-Τ50) απόφαση της ΠΔΕ Κρήτης με θέμα: <<Ανασυγκρότηση Ειδικού Εννεαμελούς Συμβουλίου της παρ . 2, του άρθρ. 2 της με αριθμ.82335/Ζ2/24 . 08 . 2005 Υ.Α. (ΦΕΚ 1173/Β')».

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Την πλήρωση με επιλογή της θέσης Διευθυvτή/ντριας στο Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδ είας (ΣΕΠ) Ηρακλείου Κρήτης, αρμοδιότητας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κρήτης.

Η τοποθέτηση και θητεία στη θέση αυτή ορίζεται σύμφωνα με το άρθρ . 2, παρ. 4α της με αριθμ .82335/Ζ2/24. 08.2005 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 1173/τ . Β'). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν υποψηφιότητα για τη θέση του/της Διευθυντή/ντριας στο ΣΕ Π Ηρακλείου Κρήτης, εφόσον έχουν τα προσόντα που απαιτούνται για τη θέση αυτή . Η αίτηση υποψηφιότητας επέχει ταυτόχρονα και θέση αίτησης απόσπασης, στην περίπτωση επιλογής στην εν λόγω θέση .

Α. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Για τη θέση του/της Διευθυντή/ντριας στο Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας (ΣΕΠ) Ηρακλείου Κρήτης, οι υποψήφιοι πρέπει να είναι μόνιμοι εκπαιδευτικοί λειτουργοί, όλων των ειδικοτήτων Π Ε της Δημόσιας Α'/θμιας ή Β'/θμιας Εκπαίδευσης της Ελλάδας, να έχουν δεκαετή (10) τουλάχιστον συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία από την οποία οκτώ (8) έτη σε θέση μόνιμου εκπαιδευτικού, να έχουν ασκήσει για πέντε (5) τουλάχιστον σχολικά έτη διδακτικά καθήκοντα σε σχολείο Α'/θμ ιας ή Β'/θμιας Εκπαίδευσης και να γνωρίζουν πολύ καλά (επιπέδου Γ1) μιας τουλάχιστον από τις τρεις ξένες γλώσσες: Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά.

Β. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Με τις αιτήσεις συνυποβάλλονται υποχρεωτικά:

α) Βιογραφικό σημείωμα.

β) Πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών .

γ) Αντίγραφα τίτλων σπουδών και επιμόρφωσης.

δ) Αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών.

ε) Πιστοποιητικά επιμόρφωσης στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) ή αποδεικτικά γνώσης χειρισμού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (Η/Υ) .

στ) Αποδεικτικά συγγραφικού και ερευνητικού έργου .

ζ) Βεβαιώσεις ή υπηρεσιακά έγγραφα που αφορούν στο διδακτικό έργο καθώς και στη διδακτική, συμβουλευτική - καθοδηγητική και διοικητική - υποστηρικτική εμπειρία, τα οποία πρέπει να αναφέρουν χρόνο έναρξης και λήξης, κατά περίπτωση .

θ) Υπεύθυνη δήλωση του v. 1599/1986 (Α ' 75) με την οποία βεβαιώνεται:

α) ότι ο εκπαιδευτικός δεν διανύει δοκιμαστική υπηρεσία ή εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παρ.1 του άρθρου 78 του v. 4997 /2022, δεν τελεί σε διαθεσιμότητα ή αργία, δεν έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για τα αδικήματα της παρ.1 του άρθρου 8 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (Ν . 3528/2007, Α' 26) ή δεν του έχει επιβληθεί τελεσίδικα οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή ανώτερη του προστίμου αποδοχών τεσσάρων (4) μηνών, για οποιοδήποτε πειθαρχικό παράπτωμα, μέχρι τη διαγραφή της ποινής κατά το άρθρο 145 του ίδιου κώδικα

β) η γνησιότητα και αλήθεια των υποβαλλόμενων τίτλων σπουδών και λοιπών δικαιολογητικών.

γ) ότι ο εκπαιδευτικός δεν έχει απαλλαγεί από τα καθήκοντά του ως στέλεχος της εκπαίδευσης σύμφωνα με την περ . β' της παρ. 1 του άρθρου 44 του v.4823/2021 τα τέσσερα (4) τελευταία έτη .

δ) ότι ο εκπαιδευτικός δεν αποχωρεί υποχρεωτικά από την υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης εντός ενός (1) έτους από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των υποψηφιοτήτων.

Όλοι οι τίτλοι σπουδών που προέρχονται από ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης της αλλοδαπής, πρέπει να είναι αρμοδίως αναγνωρισμένοι. Ξενόγλωσσες βεβαιώσεις ή έγγραφα πρέπει να έχουν επίσημα μεταφραστεί από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών ή άλλο αρμόδιο κατά νόμο όργανο .

Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥ/ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ/ΝΤΡΙΑΣ ΣΤΟ ΣΕΠ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων για τη θέση του/της Διευθυντή/vτριας ΣΕΠ θα γίνει με βάση τη με αριθμ. Φ.361.22/6/149788/Ε3/02.12.2022 Υπουργική Απόφαση με θέμα: "Ρύθμ ιση θεμάτων σχετικών με τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων" καθώς και τη με αριθμ. Φ.361.22/7/151151/Ε3/07. 12.2022 διευκρινιστική εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 1 του άρθ. 1 και παρ 4 του αρθ. 2 της με αριθμ 82335/Ζ2/24.08.2005 (ΦΕΚ 1173/Β '/24.08.2005) Υ.Α . σε ότι αφορά τα τυπικά και ειδικά προσόντα .

Όργανο επιλογής του/της Διε υθυθντή/vτριας του ΣΕΠ αποτελεί Ειδικό Εννεαμελές Συμβούλιο, το οποίο συγκροτείται για το σκοπό αυτό, από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης Κρήτης, ο οποίος προεδρεύει του Συμβουλίου και από τα μέλη των εδαφίων β, γ, δ των άρθρων 5 και 6 του Π.Δ. 01/2003 (ΦΕΚ 1/Α ' ) τα οποία συγκροτούν τα δύο Ανώτερα Περιφερειακά Συμβούλια Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΠΥΣΠΕ και ΑΠΥΣΔΕ) .

Δ. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί, να υποβάλουν στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης που υπάγονται οργανικά, σχετική αίτηση για τη θέση που με την παρούσα προκηρύσσεται, από την Τετάρτη 15/05/2024 έως και την Τετάρτη 22/05/2024 (έως τις 15:00 μ.μ.). Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, δεν γίνονται δεκτά συμπληρωματικά δικαιολογητικά.

Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής πρέπει να συντρέχουν κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων υποψηφιοτήτων. Τα κωλύματα επιλογής της παρ.11 του άρθρου 31 του ν.4823/2021 δεν πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης υποψηφιότητας όσο και κατά το χρόνο τοποθέτησης από το αρμόδιο όργανο. Οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ή οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, της οργανικής θέσης των υποψηφίων, είναι αρμόδιες κατά περίπτωση, για την έκδοση πιστοποιητικού υπηρεσιακών μεταβολών

Οι αιτήσεις και τα συνημμένα δ ικαιολογητικά διατηρούνται, στη Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κρήτης καθ' όλη τη διάρκεια της θητείας της προκηρυσσόμενης θέσης .

Επισήμανση:
Οι ενδιαφερ όμενοι εκπαιδε υτικοί υποβάλλουν τις Αιτήσεις και τα συνημμένα προς μοριοδότηση δικαιολογητικά, κατατάσσοντας τα ανά κεφάλαιο-κριτήριο σε φάκελο σύμφωνα με άρθρα 32 και 33 του Ν.4823/2021 (ΦΕΚ 136/Α'/03.08.2021).

Η παρούσα να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης όλης της χώρας, των κατά τόπους Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και να κοινοποιηθεί σε όλους τους εκπαιδευτικούς αρμοδιότητάς τους .

Παρακαλούνται οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων να ενημερώσουν τους εκπαιδευτικούς του σχολείου τους .

Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης που υποβλήθηκαν οι σχετικές αιτήσεις, παρακαλούνται να τις αποστείλουν άμεσα με διαβιβαστικό στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδ ε υσης Κρήτης και όχι αργότερα από την Παρασκευή 24/05/2024.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΡΤΣΩΝΑΚΗΣ

 

 

 

Σχετικά Άρθρα