edu.klimaka.gr

Ορισμός Διευθυντών- Υποδιευθυντών σε Σχολεία Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας

ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ - ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 2021-2022

Δημοσιευμένο στο ΦΕΚ 4613/2021 με διόρθωση στο ΦΕΚ 4829/2021

Αρ.Πρωτ.122448/Ν1/29-09-2021

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Α/ΘΜΙΑΣ, Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Πληροφορίες: Πηνελόπη Φουγιαξή
Τηλέφωνο: 210 3443022
E-mail: protocol(ΣΤΟ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: Ορισμός Διευθυντών, Προϊσταμένων και Υποδιευθυντών των σχολείων Α/θμιας Εκπαίδευσης της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του α.ν. 4/1936 (Α’ 47/24.1.1936) «Περί των Σχολείων της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας»,
β) των άρθρων 34 και 37 του ν.682/1977 (Α’ 244) «Περί Ιδιωτικών σχολείων Γενικής Εκπαίδευσης και Σχολικών Οικοτροφείων»,
γ) των άρθρων 12, 13 και 62 παρ. 7 του ν.1566/1985 (Α’ 167) «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν,
δ) του άρθρου 30, παρ. 4, του ν.2009/1992 (Α’ 18), «Εθνικό σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και κατάρτισης και άλλες διατάξεις»,
ε) του άρθρου 31, παρ. 1, 6, 7, 8 και 11, του ν. 4823/2021 (Α’ 136) «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις.»,
στ) του π.δ/τος 18/2018 (Α’ 31), «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
ζ) τoυ π.δ/τος 81/2019 (Α΄ 119) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».
η) του π.δ/τος 83/2019 (Α’121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
θ) του π.δ/τος 84/2019 (Α’123) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».
2. Τις με αριθμό Δ/28816/1980 (Β’ 1018), Δ/33042/1980 (Β’ 1099), Δ/2264/1981 (Β’ 79), Δ/15366/1981 (Β’ 348), Φ.10/1898/Δ5/2009 (Β’ 780) και Φ.10/96952/Δ5/2011 (Β’ 2059), υπουργικές αποφάσεις με τις οποίες καθορίζεται η οργανική σύνθεση του εκπαιδευτικού προσωπικού των Νηπιαγωγείων και Δημοτικών σχολείων της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας.
3. Την με αριθμό ΥΑ 37572/Γ1/02.04.2021 (Υ.Ο.Δ.Δ. 254) Απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, με θέμα: «Ανάθεση καθηκόντων Γενικού Γραμματέα Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.».
4. Το με αριθμό πρωτοκόλλου εισερχομένου 100197/N1/12-08-2021 ( Φ.17.1/6636/26-07-2021)έγγραφο της ΔΠΕ Β΄Αθήνας, με το οποίο διαβιβάστηκε το με αριθμό ΦΕ 3343/20-07-2021 έγγραφο του Προέδρου της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας.
5. Το με αριθμό πρωτοκόλλου εισερχομένου 93170/Ν1/28-07-2021 ( Φ.Σχ16908/26-07-2021)έγγραφο της ΔΠΕ Ανατολικής Αττικής, με το οποίο διαβιβάστηκε το με αριθμό ΦΕ 3342/20-7-2021 έγγραφο του Προέδρου της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας.
6. Τα με αριθμό πρωτοκόλλου εισερχομένου 99765/Ν1/11-08-2021 ( 9391, 9392/11-08-2021) και 99772/11-08-2021 (9394/11-08-2021 ) έγγραφα της ΔΠΕ Αχαΐας, με τα οποία διαβιβάστηκαν τα με αριθμό ΦΕ 3348/20-7-2021, 3351 και 3352/ 20-07-2021 έγγραφα του Προέδρου της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας.
7. Το με αριθμό πρωτοκόλλου εισερχομένου 99179/Ν1/10-08-2021 ( 18708/22-07-2021) έγγραφο της ΔΠΕ Ανατολικής Θεσσαλονίκης, με το οποίο διαβιβάστηκε το με αριθμό ΦΕ 3350/20-07-2021 έγγραφο του Προέδρου της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας.
8. Τα με αριθμό πρωτοκόλλου εισερχομένου 90316/Ν1/23-07-2021 (Φ.17/ 5191/22-07-2021) και 105267/Ν1/30-08-2021 ( Φ.17/ 5835/30-08-2021) έγγραφα της ΔΠΕ Ιωαννίνων, με τα οποία διαβιβάστηκαν τα με αριθμό ΦΕ 3349/20-07-2021 και 3467/25-08-2021 έγγραφα του Προέδρου της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας.
9. Το απόσπασμα της με αριθμό 22/17-09-2021 Πράξης του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
10. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

Ορίζουμε από την 1η Σεπτεμβρίου 2021 και για όλο για το σχολικό έτος 2021-2022 ως Διευθύντριες/Διευθυντές, Προϊστάμενες και Υποδιευθύντριες/Υποδιευθυντές των σχολείων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας, τους παρακάτω εκπαιδευτικούς:

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ

 1. Ζαγκανά Αικατερίνη (ΠΕ 60) στο Α΄ Αρσάκειο-Τοσίτσειο Νηπιαγωγείο Εκάλης.
 2. Γρανά Ευφροσύνη (ΠΕ 60) στο Β΄ Αρσάκειο-Τοσίτσειο Νηπιαγωγείο Εκάλης.
 3. Φρούντζου Αικατερίνη (ΠΕ 60) στο Γ΄ Αρσάκειο-Τοσίτσειο Νηπιαγωγείο Εκάλης.
 4. Μπατσόλα Λουκία (ΠΕ 60) στο Δ΄ Αρσάκειο-Τοσίτσειο Νηπιαγωγείο Εκάλης.
 5. Πάχτα Βασιλική (ΠΕ 60) στο Αρσάκειο Νηπιαγωγείο Θεσσαλονίκης.
 6. Πήττα Γεωργία (ΠΕ 60) στο Αρσάκειο Νηπιαγωγείο Ιωαννίνων.
 7. Κατριμπούζα Αλεξία (ΠΕ 60) στο Αρσάκειο Νηπιαγωγείο Πατρών.

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ

Νικολοπούλου Αναστασία (ΠΕ 60) στο Αρσάκειο Νηπιαγωγείο Ψυχικού.

ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ-ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

 1. Σταυροπούλου Ελένη (ΠΕ 70) στο Α΄ Αρσάκειο Δημοτικό Σχολείο Ψυχικού.
 2. Ροδοπούλου Βασιλική (ΠΕ 70) στο Β΄ Αρσάκειο Δημοτικό Σχολείο Ψυχικού.
 3. Μέλλιου Στυλιανή (ΠΕ 70) στο Γ΄ Αρσάκειο Δημοτικό Σχολείο Ψυχικού.
 4. Βιτζηλαίου Ελισάβετ (ΠΕ 70) στο Α΄ Αρσάκειο-Τοσίτσειο Δημοτικό Σχολείο Εκάλης.
 5. Στάθης Ευάγγελος (ΠΕ 70) στο Β΄ Αρσάκειο-Τοσίτσειο Δημοτικό Σχολείο Εκάλης.
 6. Ελευθερίου Αιμιλία (ΠΕ 70) στο Γ΄ Αρσάκειο-Τοσίτσειο Δημοτικό Σχολείο Εκάλης
 7. Κωνσταντινίδου Θεοδώρα (ΠΕ 70) στο Α΄ Αρσάκειο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης.
 8. Παπανικολάου Ελένη (ΠΕ 70) στο Αρσάκειο Δημοτικό Σχολείο Ιωαννίνων.
 9. Τουλιάτου Μαρία (ΠΕ 70) στο Αρσάκειο Δημοτικό Σχολείο Πατρών.

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ-ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

 1. Χαλκιοπούλου Παρασκευή (ΠΕ 70) στο Α΄ Αρσάκειο Δημοτικό Σχολείο Ψυχικού.
 2. Πατεράκη Κυριακή (ΠΕ 70) στο Α΄ Αρσάκειο Δημοτικό Σχολείο Ψυχικού.
 3. Κατσούλη Ελεούσα (ΠΕ 70) στο Β΄ Αρσάκειο Δημοτικό Σχολείο Ψυχικού.
 4. Γεροστάθου Βικτωρία (ΠΕ 70) στο Β΄ Αρσάκειο Δημοτικό Σχολείο Ψυχικού
 5. Γεωργακέλλου Παρθενόπη (ΠΕ 70) στο Γ΄ Αρσάκειο Δημοτικό Σχολείο Ψυχικού.
 6. Θεοχάρη Ζωή (ΠΕ 70) στο Γ΄ Αρσάκειο Δημοτικό Σχολείο Ψυχικού.
 7. Μπερερή Παναγιώτα (ΠΕ 70) στο Α΄ Αρσάκειο-Τοσίτσειο Δημοτικό Σχολείο Εκάλης.
 8. Λάγκα Αικατερίνη (ΠΕ 70) στο Β΄ Αρσάκειο-Τοσίτσειο Δημοτικό Σχολείο Εκάλης.
 9. Παπαζαφείρη Βαρβάρα (ΠΕ 70) στο Γ΄ Αρσάκειο-Τοσίτσειο Δημοτικό Σχολείο Εκάλης.
 10. Αβδημιώτης Συνόδιος (ΠΕ 70) στο Α΄ Αρσάκειο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης.
 11. Κουνδουράς Στέφανος (ΠΕ 11) στο Α΄ Αρσάκειο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης
 12. Λούτσου Άννα (ΠΕ 70) στο Αρσάκειο Δημοτικό Σχολείο Ιωαννίνων.
 13. Γιαννούλη Ηλέκτρα (ΠΕ 06) στο Αρσάκειο Δημοτικό Σχολείο Πατρών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ


Δημοσιευμένο στο ΦΕΚ 4454/2021

Αρ.Πρωτ.118465/Ν1/21-09-2021/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Α/ΘΜΙΑΣ, Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Πληροφορίες: Πηνελόπη Φουγιαξή
Τηλέφωνο: 210 3443022
E-mail: protocol(ΣΤΟ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: Ορισμός Δ/ντών-ντριών, Προϊσταμένων και Υποδ/ντών-ντριών για τα σχολεία Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας για το σχολικό έτος 2021-2022

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του α.ν. 4/1936 (Α’ 47/24.1.1936) «Περί των Σχολείων της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας»,
β) των άρθρων 34 και 37 του ν.682/1977 (Α’ 244) «Περί Ιδιωτικών σχολείων Γενικής Εκπαίδευσης και Σχολικών Οικοτροφείων»,
γ) των άρθρων 12, 13 και 62 παρ. 7 του ν.1566/1985 (Α’ 167) «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν,
δ) του άρθρου 30, παρ. 4, του ν.2009/1992 (Α’ 18), «Εθνικό σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και κατάρτισης και άλλες διατάξεις»,
ε) του άρθρου 31, παρ. 1, 6, 8 και 11, του ν. 4823/2021 (Α’ 136) «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις.»,
στ) του π.δ/τος 18/2018 (Α’ 31), «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
ζ) τoυ π.δ/τος 81/2019 (Α΄ 119) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».
η) του π.δ/τος 83/2019 (Α’121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
θ) του π.δ/τος 84/2019 (Α’123) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».
2. Τις με αριθμό Δ5/4995/1983 (Β’ 629), Δ5/710/1997 (Β’ 489) και 383/65814/Δ5/2007 (Β’ 1074) Υπουργικές Αποφάσεις με τις οποίες καθορίζεται η οργανική σύνθεση του εκπαιδευτικού προσωπικού των σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας.
3. Την με αριθμό ΥΑ 37572/Γ1/02.04.2021 (Υ.Ο.Δ.Δ. 254) Απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, με θέμα: «Ανάθεση καθηκόντων Γενικού Γραμματέα Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.».
4. Το με αριθμό πρωτοκόλλου εισερχομένου 90384/N1/23-7-2021 (7825/23-7-2021) έγγραφο της ΔΔΕ Β΄Αθήνας, με το οποίο διαβιβάστηκε το με αριθμό 3340/20-07-2021 έγγραφο του Προέδρου της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας.
5. Το με αριθμό πρωτοκόλλου εισερχομένου 92309/Ν1/27-7-2021 (14684/22-7-2021) έγγραφο της ΔΔΕ Ανατολικής Αττικής, με το οποίο διαβιβάστηκε το με αριθμό 3341/20-7-2021 έγγραφο του Προέδρου της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας.
6. Το με αριθμό πρωτοκόλλου εισερχομένου 99857/Ν1/12-8-2021 (Φ.17.2_Α/10090/10-8-2021) έγγραφο της ΔΔΕ Αχαΐας, με το οποίο διαβιβάστηκαν τα με αριθμό 3345/20-7-2021 και 3346/ 20-07-2021 έγγραφα του Προέδρου της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας.
7. Το με αριθμό πρωτοκόλλου εισερχομένου 101012/Ν1/16-8-2021 (10413/22-7-2021) έγγραφο της ΔΔΕ Ανατολικής Θεσσαλονίκης, με το οποίο διαβιβάστηκε το με αριθμό 3344/20-7-2021 έγγραφο του Προέδρου της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας.
8. Το με αριθμό πρωτοκόλλου εισερχομένου 98421/Ν1/9-8-2021 (Φ.17.1/ 4949/28-7-2021) έγγραφο της ΔΔΕ Ιωαννίνων, με το οποίο διαβιβάστηκε το με αριθμό 3347/20-07-2021 έγγραφο του Προέδρου της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας.
9. Την από 14-09-2021 Βεβαίωση της με αριθμό 17/08-09-2021 Πράξης του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου.
10. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

Ορίζουμε από την 1η Σεπτεμβρίου 2021 και για όλο για το σχολικό έτος 2021-2022 ως Διευθύντριες/Διευθυντές και Υποδιευθύντριες/Υποδιευθυντές των σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας, τους παρακάτω εκπαιδευτικούς:

ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ-ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΕΣ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ

 1. Φαφαλιού Μαρία-Άννα (ΠΕ02) στο Α΄ Αρσάκειο-Τοσίτσειο Γυμνάσιο Εκάλης.
 2. Γιαννικοπούλου Ευδοκία (ΠΕ02) στο Β΄ Αρσάκειο-Τοσίτσειο Γυμνάσιο Εκάλης.
 3. Ταμπακάκη Ευθαλία (ΠΕ02) στο Α΄ Αρσάκειο Γυμνάσιο Ψυχικού.
 4. Γρατσία Σοφία (ΠΕ02) στο Β΄ Αρσάκειο Γυμνάσιο Ψυχικού.
 5. Νευροκοπλής Αθανάσιος (ΠΕ01) στο Αρσάκειο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης.
 6. Βλαχοδημητρόπουλος Δημήτριος (ΠΕ04.04) στο Αρσάκειο Γυμνάσιο Πατρών.

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ-ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΕΣ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ

 1. Σούλη Αγγελική (ΠΕ03) στο Α΄ Αρσάκειο-Τοσίτσειο Γυμνάσιο Εκάλης.
 2. Ανδριανός Θωμάς (ΠΕ04.02) στο Β΄ Αρσάκειο-Τοσίτσειο Γυμνάσιο Εκάλης.
 3. Κλειδή Χρυσούλα (ΠΕ02) στο Α΄ Αρσάκειο Γυμνάσιο Ψυχικού.
 4. Βόλτης Ευστράτιος (ΠΕ86) στο Β΄ Αρσάκειο Γυμνάσιο Ψυχικού.
 5. Φωτίου Μαρία (ΠΕ02) στο Αρσάκειο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης.
 6. Ζωίδου Αικατερίνη (ΠΕ11) στο Α΄ Αρσάκειο Γυμνάσιο Ψυχικού.
 7. Δούβου Αικατερίνη (ΠΕ03) στο Β΄ Αρσάκειο Γυμνάσιο Ψυχικού.

ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ-ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΕΣ ΛΥΚΕΙΩΝ

 1. Βακαλόπουλος Ιωάννης (ΠΕ04.01) στο Α΄ Αρσάκειο-Τοσίτσειο Γενικό Λύκειο Εκάλης.
 2. Χρονόπουλος Γεώργιος (ΠΕ03) στο Β΄ Αρσάκειο-Τοσίτσειο Γενικό Λύκειο Εκάλης.
 3. Δουζίνα Μαρίκα (ΠΕ02) στο Αρσάκειο Γενικό Λύκειο Ψυχικού.
 4. Μαυροειδή Αμαλία (ΠΕ02) στο Α΄ Αρσάκειο Γενικό Λύκειο Ψυχικού.
 5. Παππά Κανέλλα (ΠΕ02) στο Β΄ Αρσάκειο Γενικό Λύκειο Ψυχικού.
 6. Σγούρου Άννα (ΠΕ02) στο Αρσάκειο Γενικό Λύκειο Θεσσαλονίκης.
 7. Πετράκης Εμμανουήλ (ΠΕ04.01) στο Αρσάκειο-Τοσίτσειο Γενικό Λύκειο Πατρών.
 8. Μαυρογιάννης Παύλος (ΠΕ02) στο Α΄ Αρσάκειο Γενικό Λύκειο Ιωαννίνων.

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ-ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΕΣ ΛΥΚΕΙΩΝ

 1. Δοδοπούλου Ευγενία (ΠΕ02) στο Α΄ Αρσάκειο-Τοσίτσειο Γενικό Λύκειο Εκάλης.
 2. Σταματέλλου Ευτυχία-Μαρία (ΠΕ02) στο Β΄ Αρσάκειο-Τοσίτσειο Γενικό Λύκειο Εκάλης.
 3. Κατσιαδράμης Κωνσταντίνος (ΠΕ01) στο Α΄ Αρσάκειο Γενικό Λύκειο Ψυχικού.
 4. Ραπτάκη-Σακελλαρίου Σοφία (ΠΕ02) στο Β΄ Αρσάκειο Γενικό Λύκειο Ψυχικού.
 5. Καλούτσας Ιωάννης (ΠΕ03) στο Αρσάκειο Γενικό Λύκειο Θεσσαλονίκης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Σχετικά Άρθρα