edu.klimaka.gr

Σύσταση κλάδων ΠΕ05 ΠΕ07 ΠΕ08 ΠΕ32 ΠΕ1841 ΠΕ19-20 στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΛΑΔΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΠΕ05 ΠΕ07 ΠΕ08 ΠΕ32 ΠΕ1841 ΠΕ19 ΠΕ20) - ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ

(Δημοσιευμένο στό ΦΕΚ 3391/2016)

Αρ.Πρωτ.172260/Ε1/17-10-2016/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ
ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ &
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π/ΘΜΙΑΣ
ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Email : ppe3(ΑΤ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Στ. Ράμμου
Τηλέφωνο : 210 344 2467
FAX : 210 344 2365

ΘΕΜΑ: «Σύσταση κλάδων και οργανικών θέσεων Γαλλικής Γλώσσας, Γερμανικής Γλώσσας, Καλλιτεχνικών Μαθημάτων, Πληροφορικής, Δραματικής Τέχνης και Θεατρικών Σπουδών εκπαιδευτικού προσωπικού Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης»

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 30 παρ.1 του Ν.2009/1992 (ΦΕΚ18/14.2.1992 τ.Α΄) “Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και άλλες διατάξεις”.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ.1 του Ν.2817/2000 (ΦΕΚ78/14.3.2000 τ.Α΄) “Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις”.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ.6 του Ν.2834/2000 (ΦΕΚ160/7.7.2000 τ.Α΄) “Ρύθμιση θεμάτων διορισμού εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις”.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ.2 και 8 του Ν.3194/2003 (ΦΕΚ267/20.11.2003 τ.Α΄) “Ρύθμιση εκπαιδευτικών θεμάτων και άλλες διατάξεις”.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν.3328/2005 (ΦΕΚ80/1.4.2005 τ.Α΄) “Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης και άλλες διατάξεις”
6. Τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ.5 του Ν.3577/2007 (ΦΕΚ130/8.6.2007 τ.Α΄) “Δημιουργία Φορέα Διαχείρισης Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δια βίου Μάθησης, ρύθμιση θεμάτων ιδιωτικής εκπαίδευσης και φορέων εποπτείας Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλες διατάξεις”.
7. Τις διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 1 και 2 του Ν.3794/2009 (ΦΕΚ156/4.9.2009 τ.Α΄) “Ρύθμιση θεμάτων του πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις”.
8. Τις διατάξεις του άρθρου 82 παρ. 11 του ν. 4172/2013.
9. Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του Π.Δ. 118/1995 (ΦΕΚ75/18.4.1995 τ.Α’) “Καθορισμός των προσόντων διορισμού στους κλάδους ΠΕ19 και ΠΕ20 Πληροφορικής Εκπαιδευτικού Προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων”.
10. Τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ.6 του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ71/19.5.2010 τ.Α΄) “Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού - καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις”.
11. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για τη Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ98/22.4.2005 τ.Α΄) με το οποίο αποδίδονται οι διατάξεις του άρθρου 29Α΄ του Ν.1558/1985 (ΦΕΚ137/28.7.1985 τ.Α΄), όπως τροποποιήθηκε, περί ελέγχου των δαπανών που προκαλούν οι κανονιστικές διοικητικές πράξεις.
12. Τις διατάξεις του άρθρου μόνου του Π.Δ. 103/2004 (ΦΕΚ70/3.3.2004 τ.Α΄) “Περιορισμός της συναρμοδιότητας του Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης κατά την έκδοση διοικητικών πράξεων”.
13. Τις διατάξεις του Π.Δ. 185/2009 Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών κλπ (ΦΕΚ213/7.10.2009 τ.Α΄).
14. Τις διατάξεις του Π.Δ 113/2010 «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ Α΄194.)
15. Το Π.Δ. 73/2015 με θέμα (ΦΕΚ 116/τ.Α΄/2015) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
16. Την αριθμ. Υ29/08-10-2015 (ΦΕΚ 2168/τ.Β΄/09-10-2015) απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη».
17. Την εύρυθμη διαχείριση του εκπαιδευτικού προσωπικού της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
18. Το αριθ. Φ.1/Α/370/151648/Β1/16-09-2016 εισηγητικό σημείωμα δαπάνης του άρθρου 24 του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α’) Γεν. Δ/νσης Οικονομικών Υποθέσεων ΥΠ.Π.Ε.Θ.
19. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Συστήνονται κλάδοι εκπαιδευτικού προσωπικού στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση ως εξής:

Α) Κλάδος ΠΕ05 Γαλλικής Γλώσσας

Β) Κλάδος ΠΕ07 Γερμανικής Γλώσσας

Γ) Κλάδος ΠΕ08 Καλλιτεχνικών Μαθημάτων

Δ1)Κλάδος ΠΕ32 Θεατρικών Σπουδών

Δ2) Κλάδος ΠΕ18.41 Δραματικής Τέχνης

Ε1) Κλάδος ΠΕ19 Πληροφορικής Πτυχιούχων Α.Ε.Ι.

Ε2) Κλάδος ΠΕ20 Πληροφορικής Πτυχιούχων Τ.Ε.Ι.

2. Τα προσόντα διορισμού εκπαιδευτικού προσωπικού στους ανωτέρω κλάδους ορίζονται ως ακολούθως:

α. για τον κλάδο ΠΕ05 Γαλλικής Γλώσσας τα προβλεπόμενα στην περ. ε΄ της παρ.8 του άρθρου 14 του Ν.1566/1985

β. για τον κλάδο ΠΕ07 Γερμανικής Γλώσσας τα προβλεπόμενα στην περ. ζ΄ της παρ.8 του άρθρου 14 του Ν.1566/1985

γ. για τον κλάδο ΠΕ08 Καλλιτεχνικών Μαθημάτων τα προβλεπόμενα στην περ. η΄ της παρ.8 του άρθρου 14 του Ν.1566/1985 καθώς και στο Π.Δ. 128/2012 (ΦΕΚ 233/τ.Α΄/26-11-2012)

δ. για τον κλάδο ΠΕ32 Θεατρικών Σπουδών τα προβλεπόμενα στο Π.Δ.125/2000 και στην υπ’ αριθ. Δ2/13934/12.2.2001 Κ.Υ.Α.

ε. για τον κλάδο ΠΕ18.41 Δραματικής Τέχνης τα προβλεπόμενα στην υπ’ αριθ. Δ2/13934/12.2.2001 Κ.Υ.Α.

στ. για τους κλάδους ΠΕ19 και ΠΕ20 τα προβλεπόμενα στο άρθρο 8 του Ν.3194/2003 όπως συμπληρώθηκαν και τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ.5 του Ν.3577/2007 και τις διατάξεις του άρθρου 39 παρ.2 περ.δ΄ του Ν.3794/2009.

3. Για τη συμμετοχή σε διαγωνισμό εκπαιδευτικών ή για το διορισμό σε θέσεις μόνιμων εκπαιδευτικών ή την πρόσληψη σε θέσεις αναπληρωτών ή ωρομίσθιων εκπαιδευτικών εξακολουθούν να ισχύουν οι κείμενες διατάξεις περί παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας με την επιφύλαξη των οριζομένων του άρθρου 2 παρ. 2,3 & 4 και του άρθρου 9 παρ.6 του Ν.3848/2010.

4. Στους αναφερόμενους κλάδους στο 1ο μέρος της παρούσης συστήνονται οργανικές θέσεις, ως ακολούθως:

Α) Στον κλάδο ΠΕ05 Γαλλικής Γλώσσας συστήνονται 608 οργανικές θέσεις.

Β) Στον κλάδο ΠΕ07 Γερμανικής Γλώσσας συστήνονται 301 οργανικές θέσεις.

Γ) Στον κλάδο ΠΕ08 Καλλιτεχνικών Μαθημάτων συστήνονται 131 οργανικές θέσεις.

Δ1) Στον κλάδο ΠΕ32 Θεατρικών Σπουδών συστήνονται 26 οργανικές θέσεις.

Δ2) Στον κλάδο ΠΕ19 Πληροφορικής συστήνονται 781 οργανικές θέσεις.

Ε1) Στον κλάδο ΠΕ20 Πληροφορικής Πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. συστήνονται 376 οργανικές θέσεις.

Τις θέσεις αυτές θα καλύψουν μόνιμοι εκπαιδευτικοί που ήδη υπηρετούν και μισθοδοτούνται από τον Τακτικό Π/Υ του ΥΠ.Π.Ε.Θ. (ΕΦ.19-210) και οι οποίοι μετατάχθηκαν από τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση δυνάμει της παρ. 11 του άρθρου 82 του ν. 4172/2013.

5. Οι ανωτέρω συστηνόμενες οργανικές θέσεις κατανέμονται κατά κλάδο και περιοχή μετάθεσης ως ακολούθως:

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ

ΚΛΑΔΟΣ

ΠΕ05

ΠΕ07

ΠΕ08

ΠΕ19-20

ΠΕ32

ΑΘΗΝΑΣ Α΄

50

21

0

83

4

ΑΘΗΝΑΣ Β΄

67

26

0

85

2

ΑΘΗΝΑΣ Γ΄

36

0

1

80

3

ΑΘΗΝΑΣ Δ΄

39

19

9

71

1

ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

4

2

0

30

0

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Α΄

24

11

6

54

1

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Β΄

13

5

4

23

0

ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

5

3

1

3

0

ΑΡΚΑΔΙΑΣ

4

0

1

11

0

ΑΡΤΑΣ

3

1

2

8

1

ΑΧΑΪΑΣ

3

0

6

46

1

ΒΟΙΩΤΙΑΣ

6

0

0

15

0

ΓΡΕΒΕΝΩΝ

2

1

0

5

0

ΔΡΑΜΑΣ

7

4

0

0

0

ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

12

0

1

16

0

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

5

3

1

9

0

ΕΒΡΟΥ

7

2

0

10

0

ΕΥΒΟΙΑΣ

12

3

1

26

0

ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

1

0

1

1

0

ΖΑΚΥΝΘΟΥ

2

2

1

0

1

ΗΛΕΙΑΣ

0

0

1

14

1

ΗΜΑΘΙΑΣ

15

9

1

20

0

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

13

9

6

16

0

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

2

3

1

6

0

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α΄

28

41

24

55

2

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Β΄

25

38

11

54

0

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

11

7

7

28

0

ΚΑΒΑΛΑΣ

2

5

0

13

0

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

6

8

0

15

0

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

0

2

0

9

0

ΚΕΡΚΥΡΑΣ

6

4

6

6

0

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ Α΄

3

1

0

1

0

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ Β΄

0

0

0

0

0

ΚΙΛΚΙΣ

3

6

0

8

0

ΚΟΖΑΝΗΣ

11

7

0

33

0

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

9

0

1

14

0

ΚΥΚΛΑΔΩΝ

1

0

3

12

0

ΛΑΚΩΝΙΑΣ

3

0

4

6

0

ΛΑΡΙΣΑΣ

25

7

10

47

2

ΛΑΣΙΘΙΟΥ

0

0

0

6

0

ΛΕΣΒΟΥ Α΄

8

2

0

0

0

ΛΕΣΒΟΥ Β΄

0

0

0

0

0

ΛΕΥΚΑΔΑΣ

4

0

0

0

0

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Α΄

16

9

4

25

0

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Β΄

2

0

1

2

0

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

11

2

0

12

0

ΞΑΝΘΗΣ

2

2

0

0

0

ΠΕΙΡΑΙΑ Α΄

31

0

2

59

1

ΠΕΙΡΑΙΑ Β΄

1

0

0

0

0

ΠΕΛΛΑΣ

10

0

0

15

2

ΠΙΕΡΙΑΣ

4

5

1

13

2

ΠΡΕΒΕΖΑΣ

6

3

2

9

0

ΡΕΘΥΜΝΗΣ

0

0

0

2

0

ΡΟΔΟΠΗΣ

2

0

0

0

0

ΣΑΜΟΥ Α΄

2

1

0

3

0

ΣΑΜΟΥ Β΄

0

0

0

0

0

ΣΕΡΡΩΝ

13

7

1

12

1

ΤΡΙΚΑΛΩΝ

7

8

2

11

0

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

10

1

4

15

0

ΦΛΩΡΙΝΑΣ

0

3

0

6

0

ΦΩΚΙΔΑΣ

2

0

1

3

0

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

3

3

0

6

0

ΧΑΝΙΩΝ

4

5

3

24

0

ΧΙΟΥ Α΄

5

0

0

1

1

ΧΙΟΥ Β΄

0

0

0

0

0

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

608

301

131

1157

26

6. Με την κάλυψη των συστηνόμενων θέσεων από μεταταχθέντες εκπαιδευτικούς από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση με βάση τη διάταξη του ν. 4172/2013 (αρθρ. 82 παρ. 11) καταργούνται ταυτόχρονα ισάριθμες κενωθείσες θέσεις στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

7. Με τη δημοσίευση της παρούσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως καταργούνται: α) η αριθμ. 50200/Δ1/04-05-2012 (ΦΕΚ1493/τ.Β΄/04-05-2012) Κοινή Υπουργική Απόφαση «Σύσταση κλάδων και οργανικών θέσεων Γαλλικής Γλώσσας, Γερμανικής Γλώσσας, Καλλιτεχνικών Μαθημάτων, Πληροφορικής, Δραματικής Τέχνης και Θεατρικών Σπουδών εκπαιδευτικού προσωπικού Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης» και β) η αριθμ. 81405/Δ4/14-06-2013 (ΦΕΚ 1514/τ.Β΄/20-06-2013) Κοινή Υπουργική Απόφαση «Σχολικές μονάδες και Διευθύνσεις Εκπαίδευσης στις οποίες θα μεταφερθούν οι οργανικές θέσεις των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ05, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ32, ΠΕ18.41 και ΠΕ19-20 που θα μεταταγούν στους αντίστοιχους κλάδους Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ


σ.σ. Η προηγούμενη σύσταση αντίστοιχων κλάδων έγινε με την υπ΄ αρ. πρωτ. 50200/Δ1/04-05-2012/ΥΠΔΒΜΘ και σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

α. Κλάδος Π Ε05 Γαλλικής Γλώσσας :

200 θέσεις

β. Κλάδος Π Ε07 Γερμανικής Γλώσσας :

100 θέσεις

γ. Κλάδος ΠΕ08 Καλλιτεχνικών Μαθημάτων:

100 θέσεις

δ. i) Κλάδος Π Ε32 Θεατρικών Σπουδών :

ii) Κλάδος Π Ε18.41 Δραματικής Τέχνης :

60 θέσεις

5 θέσεις

ε. i) Κλάδος ΠΕ19 Πληροφορικής Πτυχιούχων A.E.I.:

ii) Κλάδος ΠΕ20 Πληροφορικής Πτυχιούχων T.E.I.:

288 θέσεις

192 θέσεις

Σχετικά Άρθρα