edu.klimaka.gr

Διαγωνισμός Διδακτικών Σεναρίων Εκπαιδευτικών Πανεπιστημίο Αιγαίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΕΝΑΡΙΩΝ

Αρ.Πρωτ.226825/Δ2/22-12-2017/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α
Πληροφορίες: Θ. Δημητρακόπουλος (Π.Ε.)
Β. Πελώνη (Δ.Ε.) - Ι. Καπουτσής (Ε.Ε.)
Τηλέφωνο: 210-3442248 (Π.Ε.)
210-3442238 (Δ.Ε.) - 210-3442229 (Ε.Ε.)

ΘΕΜΑ: Διαγωνισμός Διδακτικών Σεναρίων για εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Σχετ.: Τα με αρ. πρωτ. εισ. ΥΠ.Π.Ε.Θ. 169926/10-10-2017 και 218352/12-12-2017 έγγραφα

Σας γνωστοποιούμε ότι η ομάδα «Ψηφιακά Μέσα στην Εκπαίδευση και Γραμματισμός στα Μέσα», που λειτουργεί στο πλαίσιο του Εργαστηρίου Ψυχολογίας, Παιδαγωγικών Ερευνών και Μέσων στην Εκπαίδευση του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, διοργανώνει Διαγωνισμό διδακτικών σεναρίων με τη χρήση της Επαυξημένης Πραγματικότητας για εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2017-2018.

Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών στον διαγωνισμό είναι προαιρετική.

Ο κάθε εκπαιδευτικός που επιθυμεί να συμμετάσχει υποβάλλει χωριστά τη δική του ατομική συμμετοχή, χωρίς η εν λόγω συμμετοχή να εντάσσεται στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό του σχολείου ούτε να πραγματοποιείται με ευθύνη της σχολικής μονάδας.

Για περισσότερες πληροφορίες (διαδικασία, όροι συμμετοχής, φόρμα υποβολής σεναρίων κ.ά) οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του διαγωνισμού http://www.mediapedagogy.gr/ar-contest/.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής σεναρίων είναι η 31η Μαρτίου 2018.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ


Πρόσκληση υποβολής διδακτικών σεναρίων με τη χρήση της Επαυξημένης Πραγματικότητας

Τα τελευταία χρόνια, η έρευνα αναφορικά με την ενίσχυση της μαθησιακής διαδικασίας μέσω της τεχνολογίας έχει αυξηθεί σημαντικά εστιάζοντας σε τεχνολογίες αιχμής όπως, η κινητή μάθηση, τα σοβαρά παιχνίδια και η Επαυξημένη Πραγματικότητα. Η Επαυξημένη Πραγματικότητα είναι μια τεχνολογία που εμπλουτίζει τον φυσικό κόσμο με ψηφιακές πληροφορίες και βρίσκει τα τελευταία χρόνια εφαρμογές, μεταξύ άλλων, και στην εκπαιδευτική διαδικασία με θετικά αποτελέσματα. Εκμεταλλευόμενη την τεχνολογική πρόοδο στις κινητές συσκευές (έξυπνα κινητά και ταμπλέτες) αλλά και τις τηλεπικοινωνίες (ανάπτυξη ασύρματων 3G δικτύων, GPS) η Επαυξημένη Πραγματικότητα μπορεί να αποδειχθεί ένα ιδιαίτερα χρήσιμο εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών και να οδηγήσει στην παραγωγή στοχευμένων και διασκεδαστικών εκπαιδευτικών δράσεων για τους μαθητές.

Η ερευνητική ομάδα του Καθηγητή Αλιβίζου (Λοΐζου) Σοφού “Ψηφιακά Μέσα στην Εκπαίδευση και Γραμματισμός στα Μέσα”, του εργαστηρίου «Ψυχολογίας, Παιδαγωγικών Ερευνών και Μέσων στην εκπαίδευση», ΠΤΔΕ Ρόδου, πραγματοποιεί διαγωνισμό διδακτικών σεναρίων με τη χρήση της Επαυξημένης Πραγματικότητας σε μια προσπάθεια ενίσχυσης και διεύρυνσης του ρόλου που μπορεί να έχει η τεχνολογία αυτή στη σχολική τάξη και τη διδασκαλία γνωστικών αντικειμένων.

Για τον λόγο αυτό

προσκαλεί

τους ενδιαφερόμενους Εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Δημόσιας ή Ιδιωτικής Εκπαίδευσης να σχεδιάσουν, να υλοποιήσουν και να υποβάλλουν ένα διδακτικό σενάριο με χρήση τεχνολογίας της Επαυξημένης Πραγματικότητας πάνω στο γνωστικό αντικείμενο της επιλογής τους, σύμφωνα με τους παρακάτω όρους:

1. Διαδικασία και χρονοδιάγραμμα υποβολής σεναρίων

Τα διδακτικά σενάρια με χρήση της Επαυξημένης Πραγματικότητας θα πρέπει να σχεδιαστούν και να εφαρμοστούν βάση της ενδεικτικής δομής που προτείνεται στο συνημμένο αρχείο παρακάτω. Η υποβολή των σεναρίων θα γίνει βάσει των οδηγιών που περιγράφονται στο τέλος της πρόσκλησης. Είναι σημαντικό οι εκπαιδευτικοί να συνυποβάλλουν μαζί με το σενάριο, φωτογραφικό υλικό από τις φάσεις υλοποίησης του σεναρίου ή στιγμιότυπα οθόνης από τις εφαρμογές που χρησιμοποιήσαν.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής είναι η 31η Μαρτίου 2018.

2. Κριτήρια αξιολόγησης

Τα υποβληθέντα σενάρια θα αξιολογηθούν βάσει των παρακάτω κριτηρίων:

 • Αρτιότητα στη δομή και τη σχεδίαση του σεναρίου, όπως αυτή ορίζεται από το προτεινόμενο σχεδιάγραμμα δημιουργίας σεναρίου.
 • Πρωτοτυπία ένταξης της τεχνολογίας της Επαυξημένης Πραγματικότητας στη διδακτική πράξη.
 • Εφαρμοσιμότητα του προτεινόμενου διδακτικού σεναρίου.
 • Ενεργή εμπλοκή των μαθητών.

3. Βράβευση βέλτιστων σεναρίων

Τα υποβληθέντα ψηφιακά διδακτικά σενάρια θα αξιολογηθούν και με το πέρας της διαδικασίας αξιολόγησης θα αναδειχθούν τα τρία βέλτιστα εξ’ αυτών τα οποία θα παρουσιαστούν στην ημερίδα του μεταπτυχιακού προγράμματος του ΠΤΔΕ Ρόδου «Επιστήμες της Αγωγής – Εκπαίδευση με χρήση Νέων τεχνολογιών’’ και θα συμπεριληφθούν στον αντίστοιχο τόμο πρακτικών. Τα τελικά αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στη σελίδα υποβολής των σεναρίων.

4. Χρήσιμες πληροφορίες για τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς

Δεν υπάρχει κάποιος ιδιαίτερος περιορισμός αναφορικά με την τεχνολογία και το είδος της Επαυξημένης Πραγματικότητας που μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μπορούν να βρουν πληροφορίες για διαθέσιμα ψηφιακά εργαλεία Επαυξημένης Πραγματικότητας και λογισμικά δημιουργίας υλικού Ε.Π. στον σύνδεσμο : http://augmented.edtech.gr/ ή από άλλες πηγές της αρέσκειας τους.

(Σ.Σ. Μετάβαση στο προτεινόμενο σχεδιάγραμμα σχεδιασμού του εκπαιδευτικού σεναρίου.)

Για την υποβολή του διδακτικού σεναρίου, μπορείτε να στείλετε email με επισυναπτόμενο το σενάριο σας σε Word document καθώς και σχετικό φωτογραφικό υλικό στην ηλεκτρονική διεύθυνση:Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

Στοιχεία που απαιτούνται στο email:

 • ΤΙΤΛΟΣ:Media Pedagogy Research Group «[Διαγωνισμός διδακτικού σεναρίου με χρήση Ε.Π.]»
 • ΘΕΜΑ:
  • ονοματεπώνυμο εκπαιδευτικού:
  • ειδκότητα-κλάδος:
  • στοιχεία επικοινωνίας:
  • σχολική μονάδα:
  • τίτλος σεναρίου:
  • περίληψη σεναρίου:

(Πηγή : http://www.mediapedagogy.gr/ar-contest/ (14-01-2018) )

Σχετικά Άρθρα