edu.klimaka.gr

Πρόσκληση Μετάταξης Εκπαιδευτικών από/προς Σιβιτανίδειο Σχολή 2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΗ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ 2024

Αρ.Πρωτ.41903/Ε2/19-04-2024/ΥΠΑΙΘΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β' ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚOY
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
E-mail: dprb(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΕΩΝ:
Ε. Τραϊφόρου, Α. Μαλαφούρη - 210-3442804
etraiforou(ΣΤΟ)minedu.gov.gr / aggeliki.malafouri(ΣΤΟ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετατάξεις εκπαιδευτικών της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων (Σ.Δ.Σ.Τ.Ε.) στη Δευτεροβάθμια Δημόσια Εκπαίδευση και εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Δημόσιας Εκπαίδευσης στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων (Σ.Δ.Σ.Τ.Ε.) για το σχολικό έτος 2024-2025.

Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, στο πλαίσιο της διαδικασίας διενέργειας μετατάξεων εκπαιδευτικού προσωπικού της Σ.Δ.Σ.Τ.Ε. προς τη Δευτεροβάθμια Δημόσια Εκπαίδευση και αντιστρόφως, για το σχολικό έτος 2024-2025

καλεί

α) εκπαιδευτικούς της Σ.Δ.Σ.Τ.Ε. να υποβάλουν αίτηση μετάταξης με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τη Δευτεροβάθμια Δημόσια Εκπαίδευση. Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί δύνανται να υποβάλουν αίτηση για περισσότερους του ενός κλάδους/ειδικότητες, εφόσον κατέχουν αντίστοιχο τίτλο σπουδών, ή/και για περισσότερες από μία περιοχές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
και

β) εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας Δημόσιας Εκπαίδευσης να υποβάλουν αίτηση μετάταξης με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων (Σ.Δ.Σ.Τ.Ε.). Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί δύνανται να υποβάλουν αίτηση για περισσότερους του ενός κλάδους/ειδικότητες εφόσον κατέχουν αντίστοιχο τίτλο σπουδών.

Οι μετατάξεις αυτές πραγματοποιούνται σε οργανικά κενά (Παράρτημα 1: οργανικά κενά ανά κλάδο/ειδικότητα και περιοχή της Δευτεροβάθμιας Δημόσιας Εκπαίδευσης και Παράρτημα 2: οργανικά κενά ανά κλάδο/ειδικότητα της Σ.Δ.Σ.Τ.Ε.) και διενεργούνται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ύστερα από γνώμη των αρμόδιων υπηρεσιακών συμβουλίων και σύμφωνη γνώμη του Δ.Σ. της Σ.Δ.Σ.Τ.Ε. Για τις ως άνω μετατάξεις ισχύουν τα κριτήρια για τις μεταθέσεις εκπαιδευτικών σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 50/1996 (Α' 45).

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

- Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 30 του ν. 4186/2013(Α΄193), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 85 του ν. 4547/2018(Α΄102).
- Η παρ. 5 του άρθρου 12 του ν. 3260/2004(Α΄151), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 64 του ν. 4589/19(Α΄13) και διαμορφώθηκε με την προσθήκη του τελευταίου εδαφίου με το άρθρο 167 του ν.4823/2021 (Α΄136).
- Τα άρθρα 54 παρ.3 και 4 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 32,παρ.1 του ν.5029/2023 (ΦΕΚ 55 Α’) και 62 παρ. 5 & 6 του ν.4589/2019 (ΦΕΚ 13 Α΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 42 του ν.4722/2020 (Α΄177).
- Τα άρθρα 69, 70 και 73 (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 14 του ν.4440/2016 ΦΕΚ 224 Α΄) του ν.3528/2007 (Α΄26)
- Το άρθρο 29 του ν.4521/2018 (ΦΕΚ 38 Α΄)
- Το άρθρο 7 παρ. 4 του ν.4440/2016 (ΦΕΚ 224 Α’) όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 27 παρ.4 του ν.4807/2021 (ΦΕΚ 96 Α΄)
- Π.Δ. 50/1996 (45Α΄)

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ

- Δεν επιτρέπεται μετάταξη πριν παρέλθει διετία από το διορισμό.

- Για τη μετάταξη οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει πέντε (5) έτη εκπαιδευτικής υπηρεσίας (συμπεριλαμβανομένης ενδεχόμενης προϋπηρεσίας) στον κλάδο που υπηρετούν.

- Οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί και μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ της Ε.Α.Ε. υποχρεούνται να υπηρετήσουν στην Ε.Α.Ε. για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών από το διορισμό τους σύμφωνα με το άρθρο 62, παρ. 5 του ν.4589/2019.

- Μετάταξη σε ανώτερο κλάδο (από ΔΕ σε ΤΕ ή ΠΕ, από ΤΕ σε ΠΕ) επιτρέπεται, εφόσον ο μετατασσόμενος κατέχει τον τίτλο σπουδών που απαιτείται για τον κλάδο στον οποίο μετατάσσεται. Δεν επιτρέπεται μετάταξη σε ανώτερο κλάδο πριν από την συμπλήρωση οκταετίας από το διορισμό, εφόσον ο εκπαιδευτικός είχε τον απαιτούμενο για διορισμό σε ανώτερη κατηγορία τίτλο σπουδών κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης διορισμού του.

- Μετάταξη σε κατώτερο κλάδο δεν επιτρέπεται.

- Δεν επιτρέπεται μετάταξη εκπαιδευτικών που αποσπάστηκαν ή μετατάχθηκαν μέσω ΕΣΚ, δεν ανέλαβαν υπηρεσία ή ανακλήθηκε κατόπιν αιτήσεώς τους η εν λόγω απόσπαση/μετάταξη, και δεν έχουν παρέλθει δύο (2) έτη από το πέρας της αποκλειστικής προθεσμίας ανάληψης ή από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ανάκλησης σύμφωνα με το άρθρο 27, παρ. 4, ν. 4807/2021 (Α΄96). Εξαίρεση αποτελεί η μετάταξη για λόγους υγείας της παρ. 5 του άρθρου 7 του ν. 4440/2016 (Α΄224).

- Εκπαιδευτικοί κλάδου/κατηγορίας ΔΕ που ζητούν μετάταξη σε κλάδο/κατηγορία ΤΕ, πρέπει να κατέχουν πλέον του τίτλου σπουδών παιδαγωγική επάρκεια (π.χ. ΑΣΠΑΙΤΕ). Εκπαιδευτικοί κλάδου/κατηγορίας ΔΕ ή ΤΕ που ζητούν μετάταξη σε κλάδο/κατηγορία ΠΕ πρέπει να κατέχουν πλέον του τίτλου σπουδών παιδαγωγική επάρκεια, με εξαίρεση τους τίτλους σπουδών Παιδαγωγικών Σχολών. (Παράρτημα 3)

ΠΡΟΣΟΧΗ:
Για την υποβολή ερωτημάτων ως προς την παρούσα εγκύκλιο μετατάξεων οι εκπαιδευτικοί θα απευθύνονται αποκλειστικά στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης όπου ανήκουν οργανικά, ώστε η Υπηρεσία μας να μην κατακλύζεται από ομοειδή ερωτήματα.

Η αποτύπωση της διαδικασίας των μετατάξεων από και προς τη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων (Σ.Δ.Σ.Τ.Ε.) έχει αναρτηθεί στο Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών:

Μετάταξη μόνιμου εκπαιδευτικού της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων (ΣΔΣΤΕ) στη δημόσια Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Μετάταξη μόνιμου εκπαιδευτικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων (ΣΔΣΤΕ)

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ, ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

1. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

1.1 Υποβολή

Οι αιτήσεις μετάταξης υποβάλλονται από 22-04-2024 έως 01-05-2024.

Α. Οι εκπαιδευτικοί της Σ.Δ.Σ.Τ.Ε. αποστέλλουν την αίτησή τους (παράρτημα 4) μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στη Διεύθυνση Διοικητικού της Σ.Δ.Σ.Τ.Ε.

Β. Οι εκπαιδευτικοί Δευτ/θμιας Εκπ/σης υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους μέσω του Online Συστήματος Διαχείρισης Μητρώου Εκπαιδευτικών και Υποβολής Αιτήσεων Μεταθέσεων και Μετατάξεων (https://teachers.minedu.gov.gr). Η σύνδεση στο σύστημα γίνεται με το όνομα χρήστη (user name) και τον κωδικό πρόσβασης (password) που χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτικοί για την πρόσβασή τους στις υπηρεσίες του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (ΠΣΔ). Αναλυτικές οδηγίες του τρόπου ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων αναφέρονται στο «ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ» που έχει αναρτηθεί στην αρχική σελίδα της εφαρμογής.

Οι εκπαιδευτικοί κατά την υποβολή της αίτησης μετάταξης πρέπει να έχουν υπόψη τους τα ακόλουθα:

α) α) Η οριστικοποίηση της αίτησής τους επέχει θέση υπογραφής από τον αιτούντα εκπαιδευτικό, ο οποίος θα λάβει αριθμό πρωτοκόλλου από το ηλεκτρονικό σύστημα και θα πρέπει να αποθηκεύσει ή/και να εκτυπώσει αντίγραφό της σε μορφή pdf.
Προσθήκη κριτηρίων μετάταξης μετά την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης από τον εκπαιδευτικό δεν θα είναι εφικτή, με την επιφύλαξη των αναφερομένων στην παρ. 1.2. του παρόντος κεφαλαίου.
Επισημαίνεται ότι η προσωρινή αποθήκευση της αίτησης δεν θεωρείται ως οριστικοποιημένη υποβολή και ως εκ τούτου αιτήσεις που θα παραμείνουν σε κατάσταση «προσωρινής αποθήκευσης» δεν θα ληφθούν υπόψη και ούτε θα γίνουν δεκτά αιτήματα οριστικοποίησης τους μετά το πέρας της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.

β) Εφιστούμε την προσοχή ως προς την λεπτομερή ανάγνωση της εγκυκλίου καθώς τα στοιχεία που δηλώνονται στην αίτηση επέχουν θέση Υπεύθυνης Δήλωσης, με βάση τα οριζόμενα στο άρθρο 8 του ν. 1599/1986 (75Α') και ψευδής δήλωση συνεπάγεται κυρώσεις που προβλέπονται από την παράγραφο 6 του άρθρου 22 του ίδιου νόμου.

γ) Αιτήματα σχετικά με τροποποίηση προτιμήσεων δεν θα γίνονται δεκτά.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τυχόν περισσότερες προτιμήσεις για κλάδους/ειδικότητες της Σ.Δ.Σ.Τ.Ε., δηλ. πέραν του κλάδου/ειδικότητας διορισμού θα καταχωριστούν στο πεδίο «Παρατηρήσεις».

1.2. Εξαιρέσεις ως προς την υποβολή δικαιολογητικών

Αν τα δικαιολογητικά δεν μπορούν να υποβληθούν εμπρόθεσμα για λόγους που αφορούν στην αρμόδια για την έκδοσή τους διοικητική αρχή, αρκεί η εμπρόθεσμη υποβολή της σχετικής αίτησης στην οποία θα γίνεται μνεία του λόγου της μη συνυποβολής των δημοσίων εγγράφων, τα οποία πάντως ο αιτών οφείλει να αποστείλει, με τον τρόπο που ορίζεται παρακάτω, όταν εκλείψει η αιτία που κατέστησε αδύνατη τη συνυποβολή τους και οπωσδήποτε πριν από την έναρξη της διαδικασίας διενέργειας των μετατάξεων από το αρμόδιο Συμβούλιο [παρ. 4, άρθρο 10 του ν. 2690/1999 (45Α')].

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Σχετικά με την αυτεπάγγελτη αναζήτηση των δικαιολογητικών εφιστούμε την προσοχή στη Διεύθυνση Διοικητικού της Σ.Δ.Σ.Τ.Ε. και στις Διευθύνσεις Β/θμιας Εκπαίδευσης ότι -όπου προβλέπεται αυτή - πρέπει οπωσδήποτε να γίνεται από την Υπηρεσία.

1.3. Ανάκληση

Ανάκληση της αίτησης μετάταξης μπορεί να γίνει μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος μέχρι 11-06-2021, οπότε και θα απενεργοποιηθεί η δυνατότητα αυτή στο ηλεκτρονικό σύστημα. Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση ανάκλησης, η αίτηση θεωρείται άκυρη και δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί ή να υποβληθεί εκ νέου.

2. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

2.1. Τρόπος αποστολής ή υποβολής των δικαιολογητικών

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Τα απαραίτητα δικαιολογητικά πρέπει να αποσταλούν ή υποβληθούν έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων με τη διαδικασία που περιγράφεται παρακάτω, και να αναγράφονται στο πεδίο «ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ» της ηλεκτρονικής αίτησης ανά υπηρεσία που απευθύνονται

π.χ. Για το Τμήμα B΄ του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.: Γνωμάτευση Β/θμιας υγειονομικής Επιτροπής
Για τη Δ/νση Δ.Ε. Αρκαδίας: Βεβαίωση εργασίας συζύγου.

Όπου απαιτείται αποστολή δικαιολογητικών στην Κ.Υ. του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α., σύμφωνα με τα αναφερόμενα παρακάτω, αυτά θα αποστέλλονται αποκλειστικά και μόνο μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης https://mydocs.minedu.gov.gr/ καθώς με αυτόν τον τρόπο πιστοποιείται ο αποστολέας. Για την είσοδο στον ανωτέρω σύνδεσμο απαιτούνται κωδικοί στο TaxisNet. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί όπως τα ψηφιοποιήσουν σε αρχείο/α pdf έως 50 ΜΒ, με ανάλυση σάρωσης 200 ή 300 dpi σε ασπρόμαυρο. Τα δικαιολογητικά που θα αποσταλούν με οποιονδήποτε άλλον τρόπο δεν θα ληφθούν υπόψη.

2.2. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά (βεβαιώσεις εργασίας συζύγων, λογαριασμός ασφάλισης ΙΚΑ κλπ.) θα πρέπει να έχουν εκδοθεί εντός του τελευταίου τριμήνου και να αποσταλούν ψηφιοποιημένα από τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης της οργανικής τους θέσης. Σε κάθε περίπτωση το ηλεκτρονικό μήνυμα θα πρέπει να έχει την εξής δομή:

Θέμα: τύπος αίτησης, αριθμός πρωτοκόλλου αίτησης, αριθμός μητρώου εκπαιδευτικού
Σώμα μηνύματος/κειμένου: ονοματεπώνυμο εκπαιδευτικού, κλάδος/ειδικότητα, τύπος αίτησης, αριθμός πρωτοκόλλου αίτησης, αριθμός μητρώου εκπαιδευτικού

π.χ. Θέμα: Μετάταξη από τη ΔΕ στη ΣΔΣΤΕ, 1/0500305/001.ΣΙΒ001/18-5-2020, 234567
Σώμα μηνύματος/κειμένου: Νικολόπουλος Νικόλαος, ΠΕ82, μετάταξη από τη ΔΕ στη ΣΔΣΤΕ, 1/0500305/001.ΣΙΒ001/18-5-2020, 234567

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Καθώς η υποβολή των δικαιολογητικών στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης θα γίνει αποκλειστικά με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί όπως τα ψηφιοποιήσουν σε αρχείο/α pdf, με ανάλυση σάρωσης 200 ή 300 dpi σε ασπρόμαυρο. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η αποστολή, λόγω μεγέθους των αρχείων (συνήθως 8 ΜΒ), η αποστολή μπορεί να γίνει τμηματικά, αναφέροντας στο τέλος του θέματος κάθε μηνύματος «Μέρος 1ο», «Μέρος 2ο» κοκ.

3. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Οι Διευθυντές των Διευθύνσεων θα πρέπει να κοινοποιήσουν άμεσα την εγκύκλιο αυτή σε όλα τα σχολεία της αρμοδιότητάς τους, ώστε να λάβουν γνώση οι εκπαιδευτικοί.

1. Έλεγχος αιτήσεων

Οι Διευθυντές των Διευθύνσεων πρέπει αρμοδίως να επιληφθούν του αυστηρού ελέγχου των αιτήσεων μετάταξης, των μοριοδοτούμενων κριτηρίων, των χρόνων υπηρέτησης, με βάση τα αντίστοιχα δικαιολογητικά και τους φακέλους των εκπαιδευτικών και να προβούν στην «παραλαβή» των οριστικοποιημένων αιτήσεων μετάταξης των εκπαιδευτικών αρμοδιότητάς τους στο σύστημα e-Datacenter από την έναρξη υποβολής των αιτήσεων και μέχρι 17-05-2024.

Οι αιτήσεις των εκπαιδευτικών που δεν πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις μετάταξης θα πρέπει, αφού ελεγχθούν ενδελεχώς και καταχωριστούν όλα τα στοιχεία στην καρτέλα «Στοιχεία αιτούντος», να ακυρώνονται από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης. Επίσης, σε περίπτωση που δεν υπάρχει οργανικό κενό σε καμία από τις προτιμήσεις του/της εκπαιδευτικού, η αίτηση μετάταξης θα πρέπει να ακυρώνεται.

2. Αποστολή δικαιολογητικών και πινάκων στην Κ.Υ. του Υπουργείου

Οι αιτήσεις, με συνημμένα τα ψηφιοποιημένα δικαιολογητικά, για τις οποίες πρέπει να αποφανθεί αρμοδίως η Υπηρεσία ή το ΚΥΣΔΕ (π.χ. αμφισβητούμενες περιπτώσεις υπαγωγής στα κριτήρια μετάταξης) θα αποσταλούν από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης για κάθε εκπαιδευτικό ξεχωριστά προς τη Δ/νση Διοίκησης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Π.Ε. & Δ.Ε. - Τμήμα Β' του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού έως και 24-05-2024 με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Πρωτόκολλο του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α., στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. με θέμα «Αμφισβητούμενα κριτήρια μετάταξης στη Σ.Δ.Σ.Τ.Ε.».

Tο ηλεκτρονικό μήνυμα θα πρέπει να έχει την εξής δομή:

Θέμα: ΔΔΕ, τύπος αίτησης
Σώμα μηνύματος/κειμένου: ονοματεπώνυμο/α εκπαιδευτικού/ών, κλάδος/ειδικότητα, αριθμός πρωτοκόλλου αίτησης, αριθμός μητρώου εκπαιδευτικού, λόγος αποστολής.
Στο λόγο αποστολής η Διεύθυνση δύναται σε εκτενές κείμενο να αναφέρει το ιστορικό και τις απόψεις της.

Π.χ. Θέμα: ΔΔΕ Λακωνίας, μετάταξη από τη ΔΕ στη ΣΔΣΤΕ
Σώμα μηνύματος/κειμένου:
Νικολόπουλος Νικόλαος, ΠΕ82, 1/0500305/001.ΣΙΒ001/18-5-2020, 234567
Νικολοπούλου Νικολέττα, ΠΕ88.01, 1/0500305/001.ΣΙΒ001/18-5-2020, 345678

Τα συνημμένα αρχεία του μηνύματος θα αποστέλλονται ανά εκπαιδευτικό.
Π.χ. 234567.pdf, 345678.pdf

  • Από 20-05-2024 μέχρι και 22-05-2024 θα υποβάλλονται ενστάσεις και θα μπορεί στο διάστημα αυτό να γίνει διόρθωση των ηλεκτρονικών αιτήσεων στην περίπτωση δικαίωσης από τα αρμόδια ΠΥΣΔΕ τυχόν υποβληθεισών ενστάσεων από τους ενδιαφερόμενους.
  • Από 24-05-2024 και μετά δεν θα υπάρχει δυνατότητα στις Διευθύνσεις Β/θμιας Εκπαίδευσης να διορθώνουν στοιχεία στις καταχωρισμένες αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών. Από την ημερομηνία αυτή και μετά οποιεσδήποτε αλλαγές επιβάλλεται να γίνουν, θα γίνονται από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

4. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΗΣ Σ.Δ.Σ.Τ.Ε.

Οι αιτήσεις μετάταξης όλων των εκπαιδευτικών και τα συνημμένα ψηφιοποιημένα δικαιολογητικά μαζί με τη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου της Σιβιτανιδείου, όπως αυτή διατυπώνεται στο Πρακτικό/Βεβαίωση της σχετικής συνεδρίασης θα αποσταλούν από την Διεύθυνση Διοικητικού της Σ.Δ.Σ.Τ.Ε. προς τη Δ/νση Διοίκησης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Π.Ε. & Δ.Ε. - Τμήμα Β' του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού έως και 24-05-2024 με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Πρωτόκολλο του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α., στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. με θέμα «Αιτήσεις μετάταξης από την Σ.Δ.Σ.Τ.Ε. στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση».

Επισήμανση: Λόγω του ότι οι εκπαιδευτικοί της Σ.Δ.Σ.Τ.Ε δεν αποτυπώνονται στο ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης προσωπικού εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε., απαιτείται επιπλέον και η αποστολή βεβαίωσης συνολικής υπηρεσίας και τυχόν προϋπηρεσίας σε άλλες σχολικές μονάδες.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΕΩΝ

Κριτήρια για τις μετατάξεις από και προς την Σ.Δ.Σ.Τ.Ε. σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 16 του Π.Δ. 50/1996(45Α΄) είναι:

1) η συνολική υπηρεσία
2) η συνυπηρέτηση
3) οι οικογενειακοί λόγοι
4) οι συνθήκες διαβίωσης στις έδρες των σχολείων όπου υπηρέτησαν ή υπηρετούν
5) η εντοπιότητα
6) η πρώτη προτίμηση.

Επισημαίνουμε ότι για τις μετατάξεις προς την Σ.Δ.Σ.Τ.Ε., το τελευταίο κριτήριο είναι άνευ περιεχομένου, καθώς η προτίμηση είναι μοναδική.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας των εκπαιδευτικών, σύμφωνα με τις παρ. 11 και 13 του ανωτέρω άρθρου 16, προηγούνται οι εκπαιδευτικοί που υπερέχουν κατά κριτήριο, εάν αυτά συντρέχουν και με την εξής σειρά:

α) στη συνυπηρέτηση
β) στην εντοπιότητα
γ) στους οικογενειακούς λόγους
δ) στη συνολική υπηρεσία
ε) στις δυσμενείς συνθήκες λειτουργίας των σχολείων όπου υπηρέτησαν ή υπηρετούν
στ) στην πρώτη προτίμηση.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας και στα επιμέρους κριτήρια τότε λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία και η σειρά δημοσίευσης του διορισμού τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Τα κριτήρια αναλυτικά κατά κατηγορία περιλαμβάνονται στην με αριθμ. πρωτ.14650/Ε2/12-10-2023 (ΑΔΑ: 99ΚΕ46ΝΚΠΔ-41Ψ)) εγκύκλιο μεταθέσεων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2023-2024.

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ – ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ –ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

1. Με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.4250/2014 καταργήθηκε η υποχρέωση υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων που έχουν εκδοθεί από τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς που υπάγονται στη συγκεκριμένη ρύθμιση και πλέον το Δημόσιο υποχρεούται να αποδέχεται τα απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα των εγγράφων αυτών. Επομένως, όπου αναφέρεται ότι απαιτείται υποβολή εγγράφων, πρέπει υποχρεωτικά να γίνονται δεκτά ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα αυτών. Επισημαίνουμε την υποχρέωση των Διευθύνσεων Β/θμιας Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις ίδιες διατάξεις, για τη διενέργεια δειγματοληπτικού ελέγχου, σε ποσοστό τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) επί του συνόλου των φωτοαντιγράφων που θα κατατεθούν.

2. Τα πεδία που αναφέρονται στην «εντοπιότητα» και την «εργασία συζύγου», συμπληρώνονται μόνο εφόσον ζητούν να μεταταχθούν στην περιοχή που έχουν εντοπιότητα ή συνυπηρέτηση (εργασία συζύγου) και δικαιούνται ανάλογα μόρια.

3. Η προϋπηρεσία που υπολογίζεται μόνο για χρόνο συνολικής υπηρεσίας καταχωρίζεται στο σύστημα του e-Datacenter στην καρτέλα «ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ/ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ/ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ». Η υπηρεσία που υπολογίζεται και για μονάδες συνθηκών διαβίωσης καταχωρίζεται στην καρτέλα «ΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙΣ».

4. Σε περίπτωση πολλαπλών τοποθετήσεων μέχρι την τελική τοποθέτηση, εάν οι εκπαιδευτικοί κατοχυρώνουν διάστημα μεγαλύτερο ή ίσο των δεκαπέντε ημερών σε κάποια σχολική μονάδα, θα λάβουν τα μόρια αυτής. Σε περίπτωση που δεν συμβαίνει αυτό, θα λάβουν τα μόρια της σχολικής μονάδας στην οποία τοποθετήθηκαν τελευταία.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

Λήψη την Αίτησης Μετάταξης Εκπαιδευτικών στη Σιβιτανίδειο Σχολή

Λήψη του Πίνακα με Οργανικά κενά ανά περιοχή και ειδικότητα

Λήψη του Πίνακα Τίτλων Σπουδών με Παιδαγωγική Επάρκεια

Σχετικά Άρθρα