edu.klimaka.gr

Οδηγίες Διάθεσης Εκπαιδευτικών σε Δημόσια ΙΕΚ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣΗ (ΙΕΚ)

Αρ.Πρωτ.163352/04-10-2016/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Πληροφορίες: Μ. Αποστόλου
Τηλέφωνο: 210 3442221

ΘΕΜΑ: «Διάθεση εκπαιδευτικών σε Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης».

Μετά από ερωτήματα προς την υπηρεσία μας, σας κάνουμε γνωστό ότι η διάθεση, ολική ή μερική, των εκπαιδευτικών στα Δ.Ι.Ε.Κ. για την κάλυψη του υποχρεωτικού τους ωραρίου είναι υποχρεωτική ανεξάρτητα από το αν υπάρχει ή όχι αίτηση προτίμησης.

Παρακαλούμε να ενημερώσετε τις Δ/νσεις Δ/θμιας Εκπ/σης της αρμοδιότητάς σας.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ


Αρ.Πρωτ.210374/Ε2/22-12-2015/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ Β΄ και Γ΄
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
Πληροφορίες: Ι. Κασκαρίκα (Τμ. Β’)
Τηλ.: 210-3442417, fax: 210-3442365
e-mail: t09pde2n(ΑΤ)@minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Π. Φούγιαξη (Τμ. Γ’)
Τηλ.: 210-3442192, fax: 210-3442282
e-mail: pefou(ΑΤ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Π. Καπούλας (ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ)
Τηλ.: 213-1311697
e-mail: pkapoulas(ΑΤ)gsae.edu.gr

Θέμα: Σχετικά με τη διάθεση εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΙΕΚ).

Σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 6 παρ. 6, του Ν 4327/2015 (ΦΕΚ Α΄14/05/2015) και της αριθ. 146606/ΓΓ4/18-09-2015 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β΄2064/2015), εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης διατίθενται για τη συμπλήρωση του υποχρεωτικού διδακτικού τους ωραρίου σε δημόσια ΙΕΚ.

Ο χρόνος διάθεσης των εκπαιδευτικών είναι χρόνος εκπαιδευτικής και διδακτικής υπηρεσίας.

Κατά τη διαμόρφωση των ωρολογίων προγραμμάτων, οι Διευθυντές των ΔΙΕΚ θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη και το ωράριο των σχολείων από τα οποία προέρχονται οι εκπαιδευτικοί. Για θέματα που προκύπτουν σχετικά με τον καλύτερο προγραμματισμό των ωρολογίων προγραμμάτων των ΔΙΕΚ και την αξιοποίηση των εκπαιδευτικών που έχουν διατεθεί σε αυτά, οι Διευθυντές των ΔΙΕΚ θα πρέπει να επικοινωνούν με τους αντίστοιχους Διευθυντές των σχολικών μονάδων, στις οποίες διδάσκουν οι εκπαιδευτικοί που έχουν διατεθεί. Σε κάθε περίπτωση, λαμβάνεται μέριμνα ώστε οι εκπαιδευτικοί να μην εργάζονται την ίδια ημέρα και στη σχολική μονάδα από την οποία διατίθενται και στο ΔΙΕΚ.

Σε ότι αφορά τη χορήγηση αδειών στους εκπαιδευτικούς που έχουν διατεθεί, αυτές χορηγούνται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τις σχετικές εγκυκλίους του ΥΠ.Π.Ε.Θ., από τον Διευθυντή της σχολικής μονάδας ή τον οικείο Διευθυντή Εκπαίδευσης κατά περίπτωση, εφόσον οι εκπαιδευτικοί έχουν διατεθεί για συμπλήρωση ωραρίου στο δημόσιο ΙΕΚ και από τον οικείο Διευθυντή Εκπαίδευσης, εφόσον οι εκπαιδευτικοί έχουν διατεθεί ολικά στο δημόσιο ΙΕΚ.

Για τα οδοιπορικά έξοδα των εκπαιδευτικών που διατίθενται σε ΔΙΕΚ, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθ. 14 παρ. 15 και άρθ. 18 παρ. 2 του ν. 1566/’85, καθώς και η αρ. πρωτ.: 42460/Δ1/28-3-2013 εγκύκλιος, με εξαίρεση τις περιπτώσεις κατά τις οποίες πραγματοποιείται διδασκαλία στο πλαίσιο της άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή.

Τέλος, οι εκπαιδευτικοί που διατίθενται σε ΔΙΕΚ λαμβάνουν μόρια συνθηκών διαβίωσης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 3.1.4 της αριθ. πρωτ. 200986/Ε2/09-12-2015 εγκυκλίου μεταθέσεων (σ. 18).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ


(Απόσπασμα από ΦΕΚ 2064/2015)

Αριθμ. 146606/ΓΓ4 (1)
Διάθεση εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στα Δημόσια Ι.Ε.Κ.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Το Π.δ. 114/29−08−2014 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» (Α΄ 181).
2. Το Π.δ. 65/28−8−2015 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 106)
3. Την υπ’ αριθμ. 45834/Γ2/19−03−2015 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων «Διορισμός Γενικού Γραμματέα Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων» (Υ.Ο.Δ.Δ 197).
4. Την υπ’ αριθμ. 93258/Α1/12−6−2015 απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων και στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Τμημάτων της ΓΓΔΒΜΝΓ του ΥΠΟΠΑΙΘ.» (Β΄ 1185).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 6 του Ν. 4327/2015 (ΦΕΚ 50 Α΄/14−05−2015) «Επείγοντα μέτρα για την Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις».
6. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

α) Την ολική ή μερική διάθεση εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών.

β) Τα δημόσια ΙΕΚ που υπάγονται στην αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Δια Βίου Μάθησης της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, υποβάλλουν αναλυτικό σχετικό αίτημα (ειδικότητα, διδακτικές ώρες κ.λπ.) στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην περιοχή αρμοδιότητας της οποίας βρίσκεται η έδρα του ΔΙΕΚ με κοινοποίηση στη αντίστοιχη Περιφερειακή Διεύθυνση Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπαίδευσης, για διάθεση εκπαιδευτικού προσωπικού σύμφωνα με την απόφαση έγκρισης ειδικοτήτων ΔΙΕΚ της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς.

γ) Οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αποστέλλουν στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπαίδευσης καταστάσεις εκπαιδευτικών που δεν συμπληρώνουν το υποχρεωτικό τους ωράριο, αναφέροντας ονοματεπώνυμο, κλάδο/ειδικότητα και ώρες προς συμπλήρωση.

δ) Οι Περιφερειακοί Διευθυντές Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπαίδευσης μετά από έλεγχο εισηγούνται στη Διεύθυνση Διοίκησης Προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης τους εκπαιδευτικούς και τις ώρες προς διάθεση.

ε) Η διάθεση γίνεται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 18 Σεπτεμβρίου 2015

H ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ − ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΚΙΑΟΥ − ΔΗΜΑΚΟΥ

Σχετικά Άρθρα