edu.klimaka.gr

Τοποθετήσεις Εδικού Προσωπικού ΕΕΠ ΕΒΠ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΕΠ / ΕΒΠ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

Αρ.Πρωτ.68121/Ε4/04-06-2020/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
email: eep-evp(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Ν. Φυτουράκη
Τηλέφωνο: 210 344 2566

Θέμα: Οριστικές Τοποθετήσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) σχολικού έτους 2020-2021.

Στον Ν. 4589/2019 (ΦΕΚ 13 Α΄) και συγκεκριμένα στο άρθρο 62, παρ. 5β όπως τροποποιήθηκε και ισχύει αναφέρεται ότι:

Με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του οικείου Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π., οι νεοδιοριζόμενοι, οι μετατιθέμενοι και όσοι είναι στη διάθεση του Συμβουλίου αυτού, τοποθετούνται σε κενές οργανικές θέσεις των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.), σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις για τους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Τα κριτήρια οριστικής τοποθέτησης είναι αυτά που προβλέπονται στο άρθρο 16, παρ. 2 του Π.Δ. 50/1996 (ΦΕΚ 45 Α΄) και συγκεκριμένα:

  1. η συνολική υπηρεσία
  2. οι οικογενειακοί λόγοι
  3. οι συνθήκες διαβίωσης στις έδρες των σχολείων όπου υπηρέτησαν ή υπηρετούν (*1)
  4. η συνυπηρέτηση
  5. η εντοπιότητα (*2)

Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 13, παρ. 2 του ως άνω Π.Δ. έχουν προτεραιότητα στις οριστικές τοποθετήσεις και στις μεταθέσεις εντός της ίδιας περιοχής (και βαθμίδας) οι ανήκοντες στις ειδικές κατηγορίες μετάθεσης, οι οποίες προβλέπονται για τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ στο άρθρο 8 του Π.Δ. 56/2001 (ΦΕΚ 47 Α΄), όπως ισχύει, συγκρινόμενοι μόνο μεταξύ τους.

Στο πλαίσιο των ανωτέρω, οι Δ/νσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης οφείλουν να αναρτήσουν πίνακες με τα συνολικά μόρια των υποψηφίων, με τα οργανικά κενά κατά κλάδο και σχολική μονάδα και να εκδώσουν πρόσκληση για υποβολή δηλώσεων οριστικής τοποθέτησης των:

  1. νεοδιοριζόμενων (ΦΕΚ 241/Γ΄/9-3-2020),
  2. μετατασσόμενων (ΦΕΚ 2464/Γ΄/31-12-2019),
  3. μετατιθέμενων (αριθ. πρωτ. 56255/Ε4/14-05-2020 Υ.Α. – ΑΔΑ:ΨΒΒΥ46ΜΤΛΗ-Φ06) και
  4. όσων υπέβαλαν αίτηση μετάθεσης εντός της ίδιας περιοχής και βαθμίδας στο πλαίσιο της με αριθ. πρωτ. 43223/Ε4/03-04-2020 (ΑΔΑ: ΩΘ0Υ46ΜΤΛΗ-ΖΣΚ) εγκυκλίου μεταθέσεων.

Προκειμένου να συνταχθούν οι πίνακες με τα μόρια των ενδιαφερόμενων, θα πρέπει να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατό η αναγνώριση προϋπηρεσίας των νεοδιοριζόμενων από τα αρμόδια συμβούλια (ΠΥΣΕΕΠ). Επισημαίνεται ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την αναγνώριση προϋπηρεσίας στις μεταθέσεις είναι αυτή να έχει αναγνωριστεί πρώτα μισθολογικά.

Με δεδομένο ότι οι εν λόγω τοποθετήσεις θα γίνουν ύστερα από πρόταση των οικείων (13) ΠΥΣΕΕΠ παρακαλούνται οι Περιφερειακοί Διευθυντές να συντονίσουν τη διαδικασία θέτοντας χρονοδιάγραμμα ενεργειών στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, ώστε τα ΠΥΣΕΕΠ να διευκολυνθούν στο έργο τους με στόχο την ομαλή και έγκαιρη διεξαγωγή αυτής της νέας διαδικασίας.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΜΑΡΙΑ ΔΟΚΟΥ

---
(*1) Δεν υφίσταται ανάγκη μετατροπής από τη μια βαθμίδα στην άλλη, καθώς τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ δύνανται να μετατίθενται από βαθμίδα σε βαθμίδα
(*2) Το δ & ε αφορούν στον δήμο που ανήκει η ΣΜΕΑΕ

Σχετικά Άρθρα