edu.klimaka.gr

ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ (Οδηγίες - Διαδικασίες - Τοποθέτηση)

ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
(Οδηγίες - Διαδικασίες - Διευκρινίσεις)

Αρ.Πρωτ.177284/Ε2/22-10-2018

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
-------
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α’ & Β’
-------
Πληροφορίες :
Α/θμια: Γ.Μπουζιάνη  2103442467
Email: ppe3(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Β/θμια: Α. Παναγιώταρου 2103442192
Email: dprb(ΣΤΟminedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: Σχετικά με τη διαδικασία κρίσης και τοποθέτησης υπεραρίθμων.

Από την υπηρεσία μας διαπιστώθηκε ότι παρακάμπτεται η διαδικασία κρίσης και τοποθέτησης υπεράριθμων εκπαιδευτικών με αιτιολογικό ότι τα κενά προς διεκδίκηση είναι λίγα και η υποβολή αιτήσεων εκ μέρους των εκπαιδευτικών προκαλεί άσκοπη γραφειοκρατία. Με αφορμή το γεγονός αυτό, θέτουμε υπόψη σας τα εξής:

Zητήματα που σχετίζονται με τις υπεραριθμίες των εκπαιδευτικών Α’/θμιας & Β’/θμιας Εκπ/σης ρυθμίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 14 του Π.Δ. 50/1996 (ΦΕΚ45τ.Α’), όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Αρμόδιο, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 3 του Π.Δ. 50/96 (ΦΕΚ45τ.Α’), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 3 παρ. 3ε του Π.Δ. 100/97 (ΦΕΚ94τ.Α’), και το άρθρο 12 του Π.Δ. 1/2003 (ΦΕΚ1τ.Α’), είναι το οικείο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Π.Υ.Σ.Δ.Ε. αντίστοιχα).

Σχετικές οδηγίες έχουν δοθεί με τις υπ’αριθμ.84582/Ε2/20-06-2013 και 137644/Ε1/03-09-2018 εγκυκλίους.

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι η κρίση και τοποθέτηση των υπεράριθμων εκπαιδευτικών αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της διαδικασίας των τοποθετήσεων και δεν μπορεί να παρακάμπτεται, διότι με αυτόν τον τρόπο στερεί από τους εκπαιδευτικούς που χαρακτηρίζονται ονομαστικά υπεράριθμοι την προτεραιότητα στην επιλογή σχολικής μονάδας.

Παρακαλούμε σε κάθε περίπτωση για την πιστή εφαρμογή των διατάξεων στα πλαίσια της χρηστής διοίκησης και της νομιμότητας των διοικητικών πράξεων και διαδικασιών.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΙΩΑΝΝΑ ΚΟΡΟΜΠΕΛΗ


Αρ.Πρωτ.84582/Δ2/20-06-2013/

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε. & Δ.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ
Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Γ΄
Πληροφορίες:
Η. Ζούρου 210 3442276
Β. Στράτου 210 3442116

ΘΕΜΑ : «Διευκρινιστικές οδηγίες για τοποθετήσεις και ρύθμιση υπεραριθμιών εκπαιδευτικών Β/θμιας εκπαίδευσης»

Κατόπιν σχετικών ερωτημάτων στην υπηρεσία μας όσον αφορά την ρύθμιση των υπεραριθμιών, αλλά και γενικότερων θεμάτων τοποθέτησης εκπαιδευτικών Δ.Ε., σας διευκρινίζουμε τα εξής:

Α) 1. Τα ζητήματα που σχετίζονται με τις υπεραριθμίες των εκπαιδευτικών ρυθμίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 14 του Π.Δ. 50/1996, όπως το άρθρο αυτό έχει τροποποιηθεί ή συμπληρωθεί μεταγενέστερα με το άρθρο 12 του Π.Δ.100/1997. Στις διατάξεις αυτές και ειδικότερα στην παρ. 1 εδάφιο β, προσδιορίζεται με σαφήνεια ότι οι υπεραριθμίες των εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπαίδευσης προκύπτουν μετά από μεταβολές των σχολικών μονάδων (ίδρυση, κατάργηση, υποβιβασμό, διαίρεση ή συγχώνευση σχολείων ή άλλη αιτία) στις οποίες κατέχουν οργανική θέση.

Από τη διαδικασία αυτή εξαιρούνται όσοι υπάγονται στις διατάξεις των περ. α και γ της παρ.1 του άρθρου 13 του Π.Δ. 50/1996 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, δηλαδή όσοι ανήκουν σε «ειδική κατηγορία» μετάθεσης πλην των πολυτέκνων, επειδή οι εκπαιδευτικοί αυτοί, βάσει του άρθρου 30 παρ. 4 του 3848/2010 (ΦΕΚ 71/19-5-2010 τ.Α), «δεν εξαιρούνται από τις ρυθμίσεις του άρθρου 14 του ίδιου διατάγματος». Ωστόσο, εάν επιθυμούν οι ίδιοι (οι ανήκοντες σε ειδική κατηγορία των περ. α και γ), μπορούν να υποβάλουν αίτηση να κριθούν υπεράριθμοι, αλλά στην περίπτωση αυτή κρίνονται και συγκρίνονται μαζί με όλους τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι έχουν κριθεί υπεράριθμοι, βάσει των συνολικών μορίων που συγκεντρώνουν και δεν μπορούν να επικαλεστούν την ένταξή τους σε ειδική κατηγορία ώστε να προηγηθούν των λοιπών υπεραρίθμων κατά την άρση υπεραριθμίας και την τοποθέτησή τους σε οργανική θέση.

2. Όπως αναφέρεται στην παρ. 3 του άρθρου 14 του Π.Δ. 50/96 οι εκπαιδευτικοί έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν εάν επιθυμούν να κριθούν ως υπεράριθμοι ή όχι. Η επιλογή τους αυτή καθορίζει και τη διαδικασία που ακολουθούν τα οικεία υπηρεσιακά συμβούλια στον χαρακτηρισμό ονομαστικά των υπεράριθμων εκπαιδευτικών, όπως ορίζεται στην παρ. 3 εδάφιο β περ.ι και ιι.

Η όλη διαδικασία που ακολουθούν τα ΠΥΣΔΕ στο να χαρακτηρίσουν ονομαστικά τους υπεράριθμους εκπαιδευτικούς είναι αυτή και μόνο αυτή που αναλυτικά περιγράφεται στην παρ. 3 του άρθρ. 14 του εν λόγω Π.Δ.

Διευκρινίζεται ότι η αριθ. 2490/27-10-2000 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου του Υπουργείου Παιδείας, που αναφέρεται στην περίπτωση της ταυτόχρονης τοποθέτησης (μη υπεράριθμων) εκπαιδευτικών που μετατέθηκαν ή τοποθετήθηκαν στη σχολική μονάδα το ίδιο σχολικό έτος, δεν ισχύει καθώς θεωρείται καταργηθείσα, εφόσον το σκεπτικό της στηρίζεται στις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 5 του Ν 1566/85 οι οποίες καταργήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 8 του Ν. 2986/2002.
Έτσι στην περίπτωση αυτή υπεράριθμοι χαρακτηρίζονται οι εκπαιδευτικοί που συγκεντρώνουν το μικρότερο αριθμό μονάδων μετάθεσης (της τρέχουσας σχολικής χρονιάς).

3. Μετά το χαρακτηρισμό ονομαστικά των υπεραρίθμων εκπαιδευτικών ακολουθεί η τοποθέτησή τους με δήλωση προτίμησης συγκεκριμένης σχολικής μονάδας τοποθέτησης.

Η διαδικασία έχει ως εξής:

α) «Όταν η υπεραριθμία σε ένα σχολείο οφείλεται σε ίδρυση αντίστοιχου νέου σχολείου στη σχολική περιφέρειά του και στο οποίο μετακινούνται μαθητές του αρχικού σχολείου, οι υπεράριθμοι τοποθετούνται εφόσον το επιθυμούν κατά απόλυτη προτεραιότητα στο νέο σχολείο. Η τοποθέτησή τους γίνεται με βάση το σύνολο των μονάδων μετάθεσης» (άρθρο 14 παρ. 6α του Π.Δ.50/96).

β) Οι υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να τοποθετηθούν σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων της ίδιας ομάδας όπου ανήκει το σχολείο στο οποίο κρίθηκαν ως υπεράριθμοι, τοποθετούνται κατά απόλυτη προτεραιότητα, συγκρινόμενοι μόνο μεταξύ τους, με βάση το σύνολο των μονάδων μετάθεσης και τις δηλώσεις προτίμησής τους σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων της ίδιας ομάδας.

Αν δεν υπάρχουν κενές θέσεις στην ίδια ομάδα ή εάν οι όποιες θέσεις υπήρχαν έχουν καταληφθεί από άλλους υπεράριθμους εκπαιδευτικούς με περισσότερες μονάδες μετάθεσης, οι εναπομείναντες υπεράριθμοι τοποθετούνται κατά προτεραιότητα σε κενές θέσεις όμορης ομάδας σχολείων της ίδιας περιοχής μετάθεσης, μετά την τοποθέτηση των υπεράριθμων εκπαιδευτικών της ίδιας ομάδας σχολείων.

Γίνεται σαφές ότι οι υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί δεν τοποθετούνται σε σχολείο όμορης ομάδας αν υπάρχει κενό σε σχολεία της ίδιας ομάδας με το σχολείο όπου υπηρετούσαν (άρθρο 12 παρ. 1 του Π.Δ. 100/97).

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση λειτουργικής υπεραριθμίας και μόνο, οι εκπαιδευτικοί δύναται να τοποθετηθούν κατά προτεραιότητα για συμπλήρωση ωραρίου σε σχολικές μονάδες όλων των ομάδων σχολείων συγκρινόμενοι με τους υπόλοιπους λειτουργικά υπεράριθμους εκπαιδευτικούς βάσει μονάδων μετάθεσης, όπως προκύπτει από το άρθρο 12 του Π.Δ. 100/97.

γ) Οι εκπαιδευτικοί που δεν κατέστη δυνατόν ή δεν επιθυμούν να τοποθετηθούν σε σχολεία της ίδιας ή όμορης ομάδας, σύμφωνα με τις προηγούμενες α και β περιπτώσεις τοποθέτησης (άρθρο 14 παρ. 6, περ. α και β του Π.Δ. 50/96), τοποθετούνται σε κενές θέσεις σχολείων της ίδιας περιοχής μετάθεσης κατά τη διαδικασία των διατάξεων του άρθρου 15 του ίδιου Π.Δ/τος συγκρινόμενοι με όλους τους εκπαιδευτικούς που ζητούν μετάθεση ή τοποθέτηση.

δ) Οι εκπαιδευτικοί που εξακολουθούν να είναι υπεράριθμοι μετά τις παραπάνω ρυθμίσεις παραμένουν στο σχολείο όπου κρίθηκαν ως υπεράριθμοι ή στη Δ/νση αν το σχολείο έχει καταργηθεί και διατίθενται ή αποσπώνται σε άλλες σχολικές μονάδες για συμπλήρωση του ωραρίου τους.

Β) Για την κρίση υπεραριθμίας στα σχολεία Μουσικής, Καλλιτεχνικής και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, αρμόδιο όργανο είναι το Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Κ.Υ.Σ.Δ.Ε), το οποίο θα αποφασίσει σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις, ποιος εκπαιδευτικός θα χαρακτηριστεί υπεράριθμος.

Σύμφωνα με τη περ. 12 της παρ.2 του άρθρου 12 του Π.Δ 100/97 «οι εκπαιδευτικοί…. των μουσικών σχολείων καθώς και των σχολείων των Αποδήμων Ελληνοπαίδων και των Σ.Μ.Ε.Α. Β/θμιας Εκπ/σης χαρακτηρίζονται ως υπεράριθμοι από τα αρμόδια κεντρικά υπηρεσιακά συμβούλια (Κ.Υ.Σ.Δ.Ε) σύμφωνα με τη διαδικασία της περ. β΄ της παρ. 3 του άρθρου αυτού. Οι χαρακτηριζόμενοι ως υπεράριθμοι εφόσον δεν είναι δυνατή η μετάθεσή τους σε ίδιο σχολείο της ίδιας περιοχής μετάθεσης μετατίθενται χωρίς αίτησή τους υποχρεωτικά στην ίδια περιοχή μετάθεσης της έδρας του σχολείου στο οποίο κρίθηκαν υπεράριθμοι και τίθενται στη διάθεση των οικείων περιφερειακών υπηρεσιακών συμβουλίων. Οι εκπαιδευτικοί αυτοί μετατίθενται σε σχολεία της ίδιας περιοχής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του παρόντος Π.Δ. Επίσης οι εκπαιδευτικοί αυτοί μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο για μετάθεση σε ίδιο ή άλλο σχολείο, Πειραματικό, Μουσικό, Σ.Μ.Ε.Α. ή Σχολείο Αποδήμων Ελληνοπαίδων, κατά περίπτωση της ίδιας ή άλλης περιοχής μετάθεσης. Οι αιτήσεις τους κρίνονται κατά προτεραιότητα πριν από τη διαδικασία των μεταθέσεων στα σχολεία αυτά.»
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Η περ. 12 της παρ. 2 του άρθρου 12 του Π.Δ. 100/97 ισχύει και για την κρίση υπεραριθμίας των εκπαιδευτικών που ανήκουν σε Καλλιτεχνικό σχολείο.

Γ) Κατά τη πλήρωση των οργανικών κενών σε μια περιοχή μετάθεσης σειρά προτεραιότητας έχουν οι οργανικά υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί (παρ. 6 του άρθρου 15 του Π.Δ. 50/96), ακολουθούν όσοι ανήκουν σε ειδική κατηγορία του άρθρου 13 του Π.Δ. 50/96, εκτός των πολυτέκνων σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 30 του 3848/2010 (ΦΕΚ 71/19-5-2010 τ.Α) και τέλος τοποθετούνται όλοι οι άλλοι εκπαιδευτικοί που ζητούν βελτίωση και οριστική τοποθέτηση (μετατιθέμενοι και ευρισκόμενοι στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ) σύμφωνα με την παρ.8 του άρθρου 15 του Π.Δ. 50/96.

Δ) Σύμφωνα με την υπ. αριθ. 23464/Γ2/06-03-2012 υπουργική απόφαση «Με τα μαθήματα Α΄ ανάθεσης οι εκπαιδευτικοί καλύπτουν το υποχρεωτικό τους ωράριο, ενώ με τα μαθήματα Β΄ ανάθεσης συμπληρώνουν το υποχρεωτικό τους ωράριο ή καλύπτουν εκπαιδευτικές ανάγκες.»

Δώδεκα (12) ώρες μαθήματος (κατ ΄ ελάχιστον) συνιστούν οργανικό κενό το οποίο δίνεται σε εκπαιδευτικό που καλύπτει τις ώρες αυτές με Α΄ ανάθεση, ανεξαρτήτως αν υπάρχουν εκπαιδευτικοί που θα μπορούσαν να συμπληρώσουν το ωράριό τους αναλαμβάνοντας το μάθημα ως Β΄ ανάθεση ή έχοντας δεύτερη ειδικότητα.

Οι ώρες ενός μαθήματος δεν μοιράζονται ισομερώς στους εκπαιδευτικούς ίδιας ειδικότητας. Πρώτα καλύπτει το υποχρεωτικό του ωράριο με ώρες μαθημάτων Α΄ ανάθεσης ο εκπαιδευτικός που έχει τοποθετηθεί πρώτος στο σχολείο και στη συνέχεια οι επόμενοι με σειρά παλαιότητας (τοποθέτησης στη σχολική μονάδα).

Πιο συγκεκριμένα ο παλαιότερος εκπαιδευτικός καλύπτει το υποχρεωτικό του ωράριο παίρνοντας όλες τις ώρες των μαθημάτων Α΄ ανάθεσης και εφόσον περισσέψουν ώρες δίνονται σε δεύτερο εκπαιδευτικό της ίδιας ειδικότητας. Αν ο δεύτερος εκπαιδευτικός δεν μπορεί να καλύψει το ωράριό του με μαθήματα Α΄ ανάθεσης τότε συμπληρώνει με μαθήματα Β΄ ανάθεσης (εφόσον έχουν πρώτα καλύψει το ωράριό τους οι εκπαιδευτικοί που έχουν τα μαθήματα αυτά σε Α΄ ανάθεση).

Ο εκπαιδευτικός χωρίς μαθήματα Α΄ ανάθεσης (τουλάχιστον 12 ώρες) δεν καλύπτει οργανικό κενό και κρίνεται υπεράριθμος σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 14 του Π.Δ. 50/96 όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 100/97.

Προηγούνται στην κάλυψη ωρών ενός μαθήματος οι εκπαιδευτικοί που έχουν το μάθημα στη βασική τους ειδικότητα. Εφόσον και αν περισσεύουν ώρες του μαθήματος δύναται να δοθούν σε εκπαιδευτικούς που έχουν το μάθημα στη δεύτερη ειδικότητά τους.

Οι ώρες των μαθημάτων που διδάσκονται σε πρώτη (α΄) ανάθεση από εκπαιδευτικούς περισσότερων του ενός κλάδων ή ειδικοτήτων (π.χ. των κλάδων ΠΕ10 και ΠΕ13, των κλάδων ΠΕ12, ΠΕ14, ΠΕ17, κ.ά), κατανέμονται ισομερώς σε όλους τους κλάδους ή ειδικότητες.

Η κρίση υπεραριθμίας γίνεται μεταξύ των εκπαιδευτικών της βασικής τους ειδικότητας σε μία σχολική μονάδα και όχι σε συνδυασμό με τη δεύτερη ειδικότητα. Ο εκπαιδευτικός με δεύτερη ειδικότητα θα κριθεί υπεράριθμος με τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς της βασικής του ειδικότητας, ανεξάρτητα αν μπορεί να καλύψει ώρες μαθημάτων της δεύτερης ειδικότητάς του.

Ε) Σχετικά με τους αποσπασμένους εκπαιδευτικούς στο εξωτερικό ισχύουν τα εξής:

• Σύμφωνα με την παρ. 9 του κεφ. Γ΄ του άρθρου 16 του Ν.1566/1985 οι εκπαιδευτικοί που αποσπώνται σε ελληνικά σχολεία του εξωτερικού «…τίθενται στην διάθεση των διευθύνσεων εκπαίδευσης, από τις οποίες αποσπάστηκαν και οι οργανικές θέσεις τους στα σχολεία θεωρούνται κενές».

• Επιπλέον, σύμφωνα με την αριθμ. 331/2009 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους «…οι εκπαιδευτικοί που αποσπώνται, σύμφωνα με τις παρ. 9 α και 9β του άρθρου 8 του Ν. 3194/2003, σε υπηρεσία του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ή του Δημοσίου στο εξωτερικό, δεν διατηρούν την οργανική τους θέση».

• Επίσης, σύμφωνα με την υπ. αριθ. 7653/Δ2/18-01-2013 εγκύκλιο μεταθέσεων «Οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν με απόσπαση σε ελληνικά σχολεία του εξωτερικού και διανύουν το έτος λήξης της απόσπασής τους ή έχει ανακληθεί η απόσπασής τους υποβάλλουν αίτηση- δήλωση οριστικής τοποθέτησης μόνον σε σχολεία της περιοχής που ανήκει το σχολείο από το οποίο αποσπάστηκαν» (άρθρο 8 παρ. 3, Ν. 2817/2000) και τοποθετούνται σε κενή οργανική θέση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του Π.Δ.50/96, όπως αυτό τροποποιήθηκε από το ΠΔ100/97.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Π. ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ


Αρ.Πρωτ.84852/Δ2/20-06-2013/ΥΠΑΙΘΠΑ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε. & Δ.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ
Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Γ΄
Πληροφορίες:
Η. Ζούρου 210 3442276
Β. Στράτου 210 3442116

ΘΕΜΑ : «Διευκρινιστικές οδηγίες για τοποθετήσεις και ρύθμιση υπεραριθμιών εκπαιδευτικών Β/θμιας εκπαίδευσης»

Κατόπιν σχετικών ερωτημάτων στην υπηρεσία μας όσον αφορά την ρύθμιση των υπεραριθμιών, αλλά και γενικότερων θεμάτων τοποθέτησης εκπαιδευτικών Δ.Ε., σας διευκρινίζουμε τα εξής:

Α) 1. Τα ζητήματα που σχετίζονται με τις υπεραριθμίες των εκπαιδευτικών ρυθμίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 14 του Π.Δ. 50/1996, όπως το άρθρο αυτό έχει τροποποιηθεί ή συμπληρωθεί μεταγενέστερα με το άρθρο 12 του Π.Δ.100/1997. Στις διατάξεις αυτές και ειδικότερα στην παρ. 1 εδάφιο β, προσδιορίζεται με σαφήνεια ότι οι υπεραριθμίες των εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπαίδευσης προκύπτουν μετά από μεταβολές των σχολικών μονάδων (ίδρυση, κατάργηση, υποβιβασμό, διαίρεση ή συγχώνευση σχολείων ή άλλη αιτία) στις οποίες κατέχουν οργανική θέση.

Από τη διαδικασία αυτή εξαιρούνται όσοι υπάγονται στις διατάξεις των περ. α και γ της παρ.1 του άρθρου 13 του Π.Δ. 50/1996 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, δηλαδή όσοι ανήκουν σε «ειδική κατηγορία» μετάθεσης πλην των πολυτέκνων, επειδή οι εκπαιδευτικοί αυτοί, βάσει του άρθρου 30 παρ. 4 του 3848/2010 (ΦΕΚ 71/19-5-2010 τ.Α), «δεν εξαιρούνται από τις ρυθμίσεις του άρθρου 14 του ίδιου διατάγματος». Ωστόσο, εάν επιθυμούν οι ίδιοι (οι ανήκοντες σε ειδική κατηγορία των περ.α και γ), μπορούν να υποβάλουν αίτηση να κριθούν υπεράριθμοι, αλλά στην περίπτωση αυτή κρίνονται και συγκρίνονται μαζί με όλους τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι έχουν κριθεί υπεράριθμοι, βάσει των συνολικών μορίων που συγκεντρώνουν και δεν μπορούν να επικαλεστούν την ένταξή τους σε ειδική κατηγορία ώστε να προηγηθούν των λοιπών υπεραρίθμων κατά την άρση υπεραριθμίας και την τοποθέτησή τους σε οργανική θέση.

2. Όπως αναφέρεται στην παρ. 3 του άρθρου 14 του Π.Δ. 50/96 οι εκπαιδευτικοί έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν εάν επιθυμούν να κριθούν ως υπεράριθμοι ή όχι. Η επιλογή τους αυτή καθορίζει και τη διαδικασία που ακολουθούν τα οικεία υπηρεσιακά συμβούλια στον χαρακτηρισμό ονομαστικά των υπεράριθμων εκπαιδευτικών, όπως ορίζεται στην παρ. 3 εδάφιο β περ.ι και ιι.

Η όλη διαδικασία που ακολουθούν τα ΠΥΣΔΕ στο να χαρακτηρίσουν ονομαστικά τους υπεράριθμους εκπαιδευτικούς είναι αυτή και μόνο αυτή που αναλυτικά περιγράφεται στην παρ. 3 του άρθρ. 14 του εν λόγω Π.Δ.

Διευκρινίζεται ότι η αριθ. 2490/27-10-2000 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου του Υπουργείου Παιδείας, που αναφέρεται στην περίπτωση της ταυτόχρονης τοποθέτησης (μη υπεράριθμων) εκπαιδευτικών που μετατέθηκαν ή τοποθετήθηκαν στη σχολική μονάδα το ίδιο σχολικό έτος, δεν ισχύει καθώς θεωρείται καταργηθείσα, εφόσον το σκεπτικό της στηρίζεται στις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 5 του Ν 1566/85 οι οποίες καταργήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 8 του Ν. 2986/2002.

Έτσι στην περίπτωση αυτή υπεράριθμοι χαρακτηρίζονται οι εκπαιδευτικοί που συγκεντρώνουν το μικρότερο αριθμό μονάδων μετάθεσης (της τρέχουσας σχολικής χρονιάς).

3. Μετά το χαρακτηρισμό ονομαστικά των υπεραρίθμων εκπαιδευτικών ακολουθεί η τοποθέτησή τους με δήλωση προτίμησης συγκεκριμένης σχολικής μονάδας τοποθέτησης

Η διαδικασία έχει ως εξής:

α) «Όταν η υπεραριθμία σε ένα σχολείο οφείλεται σε ίδρυση αντίστοιχου νέου σχολείου στη σχολική περιφέρειά του και στο οποίο μετακινούνται μαθητές του αρχικού σχολείου, οι υπεράριθμοι τοποθετούνται εφόσον το επιθυμούν κατά απόλυτη προτεραιότητα στο νέο σχολείο.

Η τοποθέτησή τους γίνεται με βάση το σύνολο των μονάδων μετάθεσης» (άρθρο 14 παρ. 6α του Π.Δ.50/96).

β) Οι υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να τοποθετηθούν σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων της ίδιας ομάδας όπου ανήκει το σχολείο στο οποίο κρίθηκαν ως υπεράριθμοι, τοποθετούνται κατά απόλυτη προτεραιότητα, συγκρινόμενοι μόνο μεταξύ τους, με βάση το σύνολο των μονάδων μετάθεσης και τις δηλώσεις προτίμησής τους σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων της ίδιας ομάδας.

Αν δεν υπάρχουν κενές θέσεις στην ίδια ομάδα ή εάν οι όποιες θέσεις υπήρχαν έχουν καταληφθεί από άλλους υπεράριθμους εκπαιδευτικούς με περισσότερες μονάδες μετάθεσης, οι εναπομείναντες υπεράριθμοι τοποθετούνται κατά προτεραιότητα σε κενές θέσεις όμορης ομάδας σχολείων της ίδιας περιοχής μετάθεσης, μετά την τοποθέτηση των υπεράριθμων εκπαιδευτικών της ίδιας ομάδας σχολείων.

Γίνεται σαφές ότι οι υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί δεν τοποθετούνται σε σχολείο όμορης ομάδας αν υπάρχει κενό σε σχολεία της ίδιας ομάδας με το σχολείο όπου υπηρετούσαν (άρθρο 12 παρ. 1 του Π.Δ. 100/97).

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση λειτουργικής υπεραριθμίας και μόνο, οι εκπαιδευτικοί δύναται να τοποθετηθούν κατά προτεραιότητα για συμπλήρωση ωραρίου σε σχολικές μονάδες όλων των ομάδων σχολείων συγκρινόμενοι με τους υπόλοιπους λειτουργικά υπεράριθμους εκπαιδευτικούς βάσει μονάδων μετάθεσης, όπως προκύπτει από το άρθρο 12 του Π.Δ. 100/97.

γ) Οι εκπαιδευτικοί που δεν κατέστη δυνατόν ή δεν επιθυμούν να τοποθετηθούν σε σχολεία της ίδιας ή όμορης ομάδας, σύμφωνα με τις προηγούμενες α και β περιπτώσεις τοποθέτησης (άρθρο 14 παρ. 6, περ. α και β του Π.Δ. 50/96), τοποθετούνται σε κενές θέσεις σχολείων της ίδιας περιοχής μετάθεσης κατά τη διαδικασία των διατάξεων του άρθρου 15 του ίδιου Π.Δ/τος συγκρινόμενοι με όλους τους εκπαιδευτικούς που ζητούν μετάθεση ή τοποθέτηση.

δ) Οι εκπαιδευτικοί που εξακολουθούν να είναι υπεράριθμοι μετά τις παραπάνω ρυθμίσεις παραμένουν στο σχολείο όπου κρίθηκαν ως υπεράριθμοι ή στη Δ/νση αν το σχολείο έχει καταργηθεί και διατίθενται ή αποσπώνται σε άλλες σχολικές μονάδες για συμπλήρωση του ωραρίου τους.

Β) Για την κρίση υπεραριθμίας στα σχολεία Μουσικής, Καλλιτεχνικής και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, αρμόδιο όργανο είναι το Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Κ.Υ.Σ.Δ.Ε), το οποίο θα αποφασίσει σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις, ποιος εκπαιδευτικός θα χαρακτηριστεί υπεράριθμος.

Σύμφωνα με τη περ. 12 της παρ.2 του άρθρου 12 του Π.Δ 100/97 «οι εκπαιδευτικοί…. των μουσικών σχολείων καθώς και των σχολείων των Αποδήμων Ελληνοπαίδων και των Σ.Μ.Ε.Α. Β/θμιας Εκπ/σης χαρακτηρίζονται ως υπεράριθμοι από τα αρμόδια κεντρικά υπηρεσιακά συμβούλια (Κ.Υ.Σ.Δ.Ε) σύμφωνα με τη διαδικασία της περ. β΄ της παρ. 3 του άρθρου αυτού. Οι χαρακτηριζόμενοι ως υπεράριθμοι εφόσον δεν είναι δυνατή η μετάθεσή τους σε ίδιο σχολείο της ίδιας περιοχής μετάθεσης μετατίθενται χωρίς αίτησή τους υποχρεωτικά στην ίδια περιοχή μετάθεσης της έδρας του σχολείου στο οποίο κρίθηκαν υπεράριθμοι και τίθενται στη διάθεση των οικείων περιφερειακών υπηρεσιακών συμβουλίων. Οι εκπαιδευτικοί αυτοί μετατίθενται σε σχολεία της ίδιας περιοχής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του παρόντος Π.Δ. Επίσης οι εκπαιδευτικοί αυτοί μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο για μετάθεση σε ίδιο ή άλλο σχολείο, Πειραματικό, Μουσικό, Σ.Μ.Ε.Α. ή Σχολείο Αποδήμων Ελληνοπαίδων, κατά περίπτωση της ίδιας ή άλλης περιοχής μετάθεσης. Οι αιτήσεις τους κρίνονται κατά προτεραιότητα πριν από τη διαδικασία των μεταθέσεων στα σχολεία αυτά.»

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Η περ. 12 της παρ. 2 του άρθρου 12 του Π.Δ. 100/97 ισχύει και για την κρίση υπεραριθμίας των εκπαιδευτικών που ανήκουν σε Καλλιτεχνικό σχολείο.

ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΥΜΕ ότι:

•  Όσοι εκπαιδευτικοί έχουν θεμελιώσει δικαίωμα μετάθεσης πριν το χαρακτηρισμό τους ως υπεράριθμοι, διατηρούν το δικαίωμα αυτό και μετά την τοποθέτησή τους με τις ανωτέρω διαδικασίες και επομένως δεν απαιτείται υπηρέτηση της οποιαδήποτε νέας οργανικής τους θέσης, καθώς η μεταβολή της υπηρεσιακής τους κατάστασης οφείλεται στις ανάγκες της υπηρεσίας. Το αυτό ισχύει και για τους αναφερόμενους εκπαιδευτικούς της προηγούμενης παραγράφου 3 δ που διατίθενται ή αποσπώνται σε άλλες σχολικές μονάδες κατά τις κείμενες διατάξεις.

Στην ερμηνεία αυτή εξάλλου οδηγεί και η διατύπωση της παρ. 7 του άρθρου 14 του Π.Δ. 50/96 που ρητά αναφέρει ότι «ο χρόνος υπηρεσίας στην προηγούμενή τους θέση των εκπαιδευτικών της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης που μετατίθενται, διατίθενται ή αποσπώνται λόγω υπεραριθμίας υπολογίζεται για τη συμπλήρωση της υπηρεσίας που απαιτείται από το άρθρο 8 αυτού του Π.Δ.».

Σε περίπτωση συγχώνευσης δύο σχολικών μονάδων για τη διαπίστωση της τυχόν υπεραριθμίας κρίνονται όλοι οι εκπαιδευτικοί των σχολείων που συγχωνεύονται. Δε λαμβάνεται υπόψη ποιας σχολικής μονάδας το όνομα διατηρήθηκε μετά τη συγχώνευση ή αν δόθηκε νέο. Για τον καθορισμό του έτους τοποθέτησης λαμβάνεται υπόψη το έτος που οι εκπαιδευτικοί τοποθετήθηκαν στο κάθε σχολείο πριν τη συγχώνευση.

• Οι υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί των κατηργημένων σχολείων που δεν κατέστη δυνατό να τοποθετηθούν σε σχολική μονάδα μετά τις παραπάνω ρυθμίσεις λόγω μη ύπαρξης οργανικού κενού παραμένουν ως υπεράριθμοι και τα επόμενα σχολικά έτη έχουν τη δυνατότητα να άρουν την υπεραριθμία, συμμετέχοντας στη διαδικασία τοποθέτησης των υπεράριθμων εκπαιδευτικών σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων της ίδιας ομάδας ή όμορης, όπου ανήκε το σχολείο το οποίο καταργήθηκε, μέχρι την απόκτηση νέας οργανικής θέσης.

Γ) Κατά τη πλήρωση των οργανικών κενών σε μια περιοχή μετάθεσης σειρά προτεραιότητας έχουν οι οργανικά υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί (παρ. 6 του άρθρου 15 του Π.Δ. 50/96), ακολουθούν όσοι ανήκουν σε ειδική κατηγορία του άρθρου 13 του Π.Δ. 50/96, εκτός των πολυτέκνων σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 30 του 3848/2010 (ΦΕΚ 71/19-5-2010 τ.Α) και τέλος τοποθετούνται όλοι οι άλλοι εκπαιδευτικοί που ζητούν βελτίωση και οριστική τοποθέτηση (μετατιθέμενοι και ευρισκόμενοι στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ) σύμφωνα με την παρ.8 του άρθρου 15 του Π.Δ. 50/96.

Δ) Σύμφωνα με την υπ. αριθ. 23464/Γ2/06-03-2012 υπουργική απόφαση «Με τα μαθήματα Α΄ ανάθεσης οι εκπαιδευτικοί καλύπτουν το υποχρεωτικό τους ωράριο, ενώ με τα μαθήματα Β΄ ανάθεσης συμπληρώνουν το υποχρεωτικό τους ωράριο ή καλύπτουν εκπαιδευτικές ανάγκες.»

Δώδεκα (12) ώρες μαθήματος (κατ ΄ ελάχιστον) συνιστούν οργανικό κενό το οποίο δίνεται σε εκπαιδευτικό που καλύπτει τις ώρες αυτές με Α΄ ανάθεση, ανεξαρτήτως αν υπάρχουν εκπαιδευτικοί που θα μπορούσαν να συμπληρώσουν το ωράριό τους αναλαμβάνοντας το μάθημα ως Β΄ ανάθεση ή έχοντας δεύτερη ειδικότητα.

Οι ώρες ενός μαθήματος δεν μοιράζονται ισομερώς στους εκπαιδευτικούς ίδιας ειδικότητας. Πρώτα καλύπτει το υποχρεωτικό του ωράριο με ώρες μαθημάτων Α΄ ανάθεσης ο εκπαιδευτικός που έχει τοποθετηθεί πρώτος στο σχολείο και στη συνέχεια οι επόμενοι με σειρά παλαιότητας (τοποθέτησης στη σχολική μονάδα).

Πιο συγκεκριμένα ο παλαιότερος εκπαιδευτικός καλύπτει το υποχρεωτικό του ωράριο παίρνοντας όλες τις ώρες των μαθημάτων Α΄ ανάθεσης και εφόσον περισσέψουν ώρες δίνονται σε δεύτερο εκπαιδευτικό της ίδιας ειδικότητας. Αν ο δεύτερος εκπαιδευτικός δεν μπορεί να καλύψει το ωράριό του με μαθήματα Α΄ ανάθεσης τότε συμπληρώνει με μαθήματα Β΄ ανάθεσης (εφόσον έχουν πρώτα καλύψει το ωράριό τους οι εκπαιδευτικοί που έχουν τα μαθήματα αυτά σε Α΄ ανάθεση).

Ο εκπαιδευτικός χωρίς μαθήματα Α΄ ανάθεσης (τουλάχιστον 12 ώρες) δεν καλύπτει οργανικό κενό και κρίνεται υπεράριθμος σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 14 του Π.Δ.50/96 όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 100/97.

Προηγούνται στην κάλυψη ωρών ενός μαθήματος οι εκπαιδευτικοί που έχουν το μάθημα στη βασική τους ειδικότητα. Εφόσον και αν περισσεύουν ώρες του μαθήματος δύναται να δοθούν σε εκπαιδευτικούς που έχουν το μάθημα στη δεύτερη ειδικότητά τους.

Οι ώρες των μαθημάτων που διδάσκονται σε πρώτη (α΄) ανάθεση από εκπαιδευτικούς περισσότερων του ενός κλάδων ή ειδικοτήτων (π.χ. των κλάδων ΠΕ10 και ΠΕ13, των κλάδων ΠΕ12, ΠΕ14, ΠΕ17, κ.ά), κατανέμονται ισομερώς σε όλους τους κλάδους ή ειδικότητες. Η κρίση υπεραριθμίας γίνεται μεταξύ των εκπαιδευτικών της βασικής τους ειδικότητας σε μία σχολική μονάδα και όχι σε συνδυασμό με τη δεύτερη ειδικότητα. Ο εκπαιδευτικός με δεύτερη ειδικότητα θα κριθεί υπεράριθμος με τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς της βασικής του ειδικότητας, ανεξάρτητα αν μπορεί να καλύψει ώρες μαθημάτων της δεύτερης ειδικότητάς του.

Ε) Σχετικά με τους αποσπασμένους εκπαιδευτικούς στο εξωτερικό ισχύουν τα εξής:

• Σύμφωνα με την παρ. 9 του κεφ. Γ΄ του άρθρου 16 του Ν.1566/1985 οι εκπαιδευτικοί που αποσπώνται σε ελληνικά σχολεία του εξωτερικού «…τίθενται στην διάθεση των διευθύνσεων εκπαίδευσης, από τις οποίες αποσπάστηκαν και οι οργανικές θέσεις τους στα σχολεία θεωρούνται κενές».

• Επιπλέον, σύμφωνα με την αριθμ. 331/2009 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους «…οι εκπαιδευτικοί που αποσπώνται, σύμφωνα με τις παρ. 9 α και 9β του άρθρου 8 του Ν.3194/2003, σε υπηρεσία του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ή του Δημοσίου στο εξωτερικό, δεν διατηρούν την οργανική τους θέση».

• Επίσης, σύμφωνα με την υπ. αριθ. 7653/Δ2/18-01-2013 εγκύκλιο μεταθέσεων «Οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν με απόσπαση σε ελληνικά σχολεία του εξωτερικού και διανύουν το έτος λήξης της απόσπασής τους ή έχει ανακληθεί η απόσπασής τους… υποβάλλουν αίτηση- δήλωση οριστικής τοποθέτησης μόνον σε σχολεία της περιοχής που ανήκει το σχολείο από το οποίο αποσπάστηκαν» (άρθρο 8 παρ. 3, Ν. 2817/2000) και τοποθετούνται σε κενή οργανική θέση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του Π.Δ.50/96, όπως αυτό τροποποιήθηκε από το ΠΔ100/97.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Π. ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ


Αρ. Πρωτ.:59951/Δ1/26-5-2010
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε. & Δ.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Γ΄
Πληροφορίες: 210 3442435, 210-3443266, 210-3442167, 210 3442120
e-mail:ppe3(AT)ypepth.gr

ΘΕΜΑ:Διευκρινίσεις σχετικά με την τοποθέτηση των εκπαιδευτικών και την αντιμετώπιση των υπεραριθμιών

Μετά την ψήφιση και τη δημοσίευση του νέου Νόμου με αριθμ. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/19-5-2010 τ. Α΄), «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού – καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις» και ύστερα από σειρά τηλεφωνημάτων ως προς την τοποθέτηση των εκπαιδευτικών και την αντιμετώπιση των υπεραριθμιών σας γνωρίζουμε:

1. Στις διατάξεις του άρθρου 30 παρ. 1 εδάφιο πρώτο και δεύτερο του νέου νόμου ορίζεται ότι «Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 4 του άρθρου 4 για τους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς, προϋπόθεση για τη μετάθεση εκπαιδευτικών είναι η πραγματική υπηρεσία δύο ετών στην κατεχόμενη οργανική θέση μέχρι την 31η Αυγούστου του έτους κατά το οποίο πραγματοποιούνται οι μεταθέσεις. Κάθε διάταξη που ρυθμίζει διαφορετικά το θέμα αυτό καταργείται

Επομένως για να έχει κανείς δικαίωμα υποβολής αίτησης μετάθεσης απαιτείται πλέον διετία πραγματικής υπηρεσίας στην νέα οργανική θέση, πλην της περιπτώσεως των νεοδιόριστων για τους οποίους ο «χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στη σχολική μονάδα της πρώτης τοποθέτησης μετά το διορισμό δεν μπορεί να είναι μικρότερος των τριών ετών». Κάθε άλλη ρύθμιση στο θέμα αυτό δεν ισχύει.

Διευκρινίζεται ότι στη συμπλήρωση του χρόνου της διετίας ή τριετίας αντίστοιχα συμπεριλαμβάνονται οι περιπτώσεις των παραγράφων 2, 3 και 4 του άρθρου 8 του π.δ. 50/1996 καθώς σύμφωνα με τις προαναφερθείσες διατάξεις αυτές διατηρούνται σε ισχύ.

Οι περιπτώσεις προσμέτρησης χρόνου στη διετία ή τριετία για τους νεοδιοριζόμενους περιλαμβάνουν:

· Το χρόνο υπηρεσίας σε θέσεις προσωρινής τοποθέτησης των νεοδιοριζομένων και των μετατασσομένων εκπαιδευτικών, καθώς και το χρόνο παραμονής των εκπαιδευτικών στη διάθεση της οικείας Διεύθυνσης, για οποιονδήποτε λόγο, εφόσον δεν οφείλεται σε δική τους υπαιτιότητα (παρ. 2 του άρθρου 8 του π.δ. 50/1996όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 του Π.Δ. 100/97).

· Το χρόνο που προσμετράται από 1η Σεπτεμβρίου για όσους εκπαιδευτικούς διορίζονται και αναλαμβάνουν υπηρεσία το μήνα Σεπτέμβριο καθώς και το χρόνο που προκύπτει από συνυπολογισμό σωρευτικά υπηρεσίας που έχει διανυθεί τμηματικά κατά τη διάρκεια διδακτικού έτους. (παρ. 3 του άρθρου 8 του π.δ. 50/1996 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 του Π.Δ. 100/97). Δεν προσμετράται ο χρόνος που προκύπτει από το άθροισμα των καλοκαιρινών διμήνων κατά τα οποία οι αποσπώμενοι εκπαιδευτικοί επανέρχονται στο σχολείο της οργανικής τους θέσης (Γνωμοδότηση 864/1989).

· Για τις περιπτώσεις μετάθεσης ειδικών κατηγοριών και σε ΣΜΕΑΕ δεν απαιτείται η παραμονή στην οργανική θέση (παρ. 4 του άρθρου 8 του π.δ. 50/1996 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 του Π.Δ. 100/97). 

2. Σύμφωνα με τις προαναφερθείσες διατάξεις του άρθρου 30 (παρ. 1 εδάφιο τρίτο) του νέου νόμου ορίζεται ότι «η υποχρέωση της διετούς πραγματικής υπηρεσίας που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο αφορά την οργανική θέση στην οποία θα μετατεθούν εκπαιδευτικοί, ύστερα από αίτησή τους, από το σχολικό έτος 2010-2011 και μετά.»

Η σαφής διατύπωση της διάταξης αυτής θέτει ως έναρξη εφαρμογής της υποχρέωσης διετούς πραγματικής υπηρεσίας στην οργανική θέση στην οποία θα μετατεθούν εκπαιδευτικοί, ύστερα από αίτησή τους, κατά το διαδικασία υποβολής των αιτήσεων το σχολικό έτος 2010-2011, δηλαδή αφορούν στις μεταθέσεις του σχολικού έτους 2011-2012.

Προκύπτει έτσι ότι για τις μεταθέσεις εκπαιδευτικών από σχολείο σε σχολείο της ίδιας περιοχής μετάθεσης (βελτιώσεις) καθώς και για τις οριστικές τοποθετήσεις εντός των ΠΥΣΠΕ, για τις οποίες οι αιτήσεις έγιναν κατά το σχολικό έτος 2009-10 και οι διαδικασίες βρίσκονται σε εξέλιξη, οι προϋποθέσεις που θα ισχύσουν είναι αυτές που προβλέπονται στο άρθρο 6 του Π.Δ. 50/96 και οι οποίες ίσχυαν κατά την υποβολή της αίτησης. Επομένως για τους τοποθετούμενους κατά την παρούσα διαδικασία θα εφαρμοστούν οι προαναφερθείσες διατάξεις και η παραμονή τους στη σχολική μονάδα μετάθεσης/τοποθέτησης θα είναι, εφόσον το επιθυμούν, για ένα (1) έτος.

Έτσι, οι εκπαιδευτικοί αυτοί θα έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης μετάθεσης μέσα στην επόμενη σχολική χρονιά με την προϋπόθεση όμως ότι θα έχουν πλέον υπηρετήσει πραγματικά την οργανική τους θέση στο σχολείο στο οποίο θα έχουν μετατεθεί ή θα έχουν τοποθετηθεί.

Κατ’ αναλογία με τα προαναφερόμενα, οι τοποθετήσεις των πολύτεκνων εκπαιδευτικών θα γίνουν κατά το τρέχον σχολικό έτος με τις ισχύουσες διατάξεις πριν από την ψήφιση του νέου Νόμου. Οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 30 θα ισχύσουν από το σχολικό έτος 2010-2011.

Διευκρινίζεται ότι με την κατάργηση της περ. στ΄ της παραγράφου 8 του άρθρου 16 του π.δ. 50/1996 (παρ. 2 του άρθρο 31 του Ν. 3848/2010) και κάθε σχετικής διάταξης, οι εκπαιδευτικοί θεμελιώνουν δικαίωμα μετάθεσης μόνον όταν υπηρετούν την οργανική τους θέση με την επιφύλαξη της παρ. 1 της παρούσης.

3. Αποσπάσεις. Οι διατάξεις του άρθρου 31 περί αποσπάσεων του ίδιου ως άνω νόμου ισχύουν από τη δημοσίευσή του, και οι οποίες θα εφαρμοστούν για την πραγματοποίηση των αποσπάσεων. Σε περίπτωση απόσπασης δεν θεμελιώνουν δικαίωμα μετάθεσης, εάν δεν έχουν υπηρετήσει την οργανική τους θέση.

Οι αποσπώμενοι στην Κ.Υ. του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, στις Περιφερειακές Διευθύνσεις, Διευθύνσεις και Γραφεία Εκπαίδευσης λαμβάνουν τις προβλεπόμενες για την πλησιέστερη σχολική μονάδα και επιπλέον δύο μονάδες μετάθεσης για κάθε έτος, ενώ για όλες τις άλλες περιπτώσεις αποσπάσεων ως μόρια μετάθεσης λαμβάνονται αυτά της πλησιέστερης σχολικής μονάδας της υπηρεσίας απόσπασης.

4. Οργανικότητα σχολικών μονάδων- υπεραριθμίες.

Στο άρθρο 14 του Π.Δ. 50/96 όπως αντικαταστάθηκε ή προστέθηκε με το άρθρο 12 του Π.Δ. 100/97 ορίζεται με κάθε λεπτομέρεια ο τρόπος αντιμετώπισης των υπεραριθμιών. Σε ερωτήματα που τέθηκαν στην υπηρεσία μας σας πληροφορούμε τα εξής:

α) Στις περιπτώσεις υποβιβασμού ή συγχωνεύσεων σχολικών μονάδων σε κάθε περίπτωση ορίζεται με την υπουργική απόφαση και η νέα οργανικότητα. Αυτονόητο είναι ότι με βάση τη νέα αυτή οργανικότητα των σχολικών μονάδων θα πρέπει να προσδιορισθούν οι κενές οργανικές θέσεις και παράλληλα, οι προκαλούμενες υπεραριθμίες να αντιμετωπισθούν σύμφωνα με τις προαναφερθείσες διατάξεις.

Τονίζεται ότι στα ολιγοθέσια (3/θέσια, 2/θέσια και 1/θέσια) σχολεία δεν θα υπολογίζεται θέση ειδικότητας. Για την κάλυψη των θέσεων αυτών θα ληφθούν υπόψη τα αναφερόμενα στην αριθμ. Φ.12/773/77094/Γ1/28-7-2006 (ΦΕΚ 1139/23-8-2006 τ.Β’) Υπουργική Απόφαση.

β) Ως οργανικότητα των σχολικών μονάδων, από 6/θέσια σχολεία και άνω, θα υπολογίζεται και μία θέση επιπλέον (για τη θέση του Διευθυντή), ενώ για τα 4/θέσια και 5/θέσια σύμφωνα με την οργανικότητά τους.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


Αρ.Πρωτ.605/06-11-2002

Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. (Ε΄Τμήμα)

Περίληψη Ερωτήματος: Αν κατά την άρση της υπεραριθμίας εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες, που γίνεται ύστερα από αίτηση τους προηγείται ο εκπαιδευτικός που συγκεντρώνει τις περισσότερες μονάδες μετάθεσης ή ο υπαγόμενος στις ειδικές κατηγορίες μετάθεσης (πολύτεκνοι).

Επί του ως άνω ερωτήματος, το τμήμα του Ν.Σ.Κ., γνωμοδότησε , κατά πλειοψηφία, ως ακολούθως:

(...)

Ενόψει των παραταθέντων η γνώμη του τμήματος του Ν.Σ.Κ. επί του τεθέντος ερωτήματος είναι ότι κατά την άρση της υπεραριθμίας , που γίνεται ύστερα από αίτηση των εκπαιδευτικών, προηγείται ο εκπαιδευτικός που συγκεντρώνει τις περισσότερες μονάδες μετάθεσης και όχι ο υπαγόμενος στις ειδικές κατηγορίες μετάθεσης (πολύτεκνος).


Αρ.Πρωτ.64061/Δ2/06-09-2001/ΥΠΕΠΘ

Θέμα: Παρέχονται διευκρινίσεις για τις υπεραριθμίες και τις προτεραιότητες τοποθέτησης των εκπαιδευτικών

Με αφορμή ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας, ως προς τις υπεραριθμίες εκπαιδευτικών, τις προτεραιότητες και τη διαδικασία τοποθέτησής τους σε σχολικές μονάδες της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κρίνουμε αναγκαίο να σας γνωστοποιήσουμε τα ακόλουθα:

Α. Τα ζητήματα που σχετίζονται με τις υπεραριθμίες των εκπαιδευτικών ρυθμίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 14 του Π.Δ.50/1996, όπως το άρθρο αυτό έχει τροποποιηθεί - συμπληρωθεί μεταγενέστερα με το άρθρο 12 του Π.Δ.100/1999 και το άρθρο 1 του Π.Δ.269/2000.
Από τις προαναφερόμενες διατάξεις ειδικότερα δε, της παρ. 1 εδάφιο (β), προσδιορίζονται με σαφήνεια οι περιπτώσεις που μπορεί να προκύψουν υπεραριθμίες εκπαιδευτικών.

Στο ειδικότερο ερώτημα αν οι υπεραριθμίες που προκύπτουν από κατάργηση ή συγχώνευση τομέων στα ΤΕΕ, εμπίπτουν στην διάταξη αυτή, η απάντηση είναι καταφατική καθόσον στη σχετική διατύπωση «ή άλλη αιτία» περιλαμβάνονται όλες εκείνες οι περιπτώσεις από τις οποίες μπορούν να δημιουργηθούν υπεραριθμίες. Για την ύπαρξη υπεραριθμίας αποφαίνεται σε κάθε περίπτωση το οικείο περιφερειακό υπηρεσιακό συμβούλιο με ή χωρίς αίτηση του εκπαιδευτικού.

Η διαδικασία για τον χαρακτηρισμό εκπαιδευτικών ως υπεράριθμων προσδιορίζεται με σαφήνεια στην παρ. 3 του προαναφερθέντος άρθρου, όπως ισχύει, και δεν απαιτείται περαιτέρω διευκρίνιση.

Πριν από οποιαδήποτε ενέργεια θα πρέπει να αξιολογούνται από τα συμβούλια τα στοιχεία για τους εκπαιδευτικούς της ίδιας ειδικότητας ή κλάδου κάθε σχολικής μονάδας στην οποία προκύπτουν υπεραριθμίες, έτσι ώστε οι αποφάσεις που λαμβάνονται να είναι επαρκώς νομικά αιτιολογημένες για να μην αμφισβητούνται από τους ίδιος τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς.

Σε περίπτωση ένστασης επιβάλλεται να εξετάζονται και να αιτιολογούνται οι αναφερόμενοι λόγοι ιδίως στην περίπτωση της απόρριψης, ώστε και ο ενδιαφερόμενος να μην θίγεται και οι σκοποί. που άπτονται του δημοσίου συμφέροντος να εξυπηρετούνται.

Από τις διατάξεις της παρ. 6 του προαναφερόμενου άρθρου προκύπτει ότι οι εκπαιδευτικοί που χαρακτηρίζονται υπεράριθμοι τοποθετούνται κατά απόλυτη προτεραιότητα συγκρινόμενοι μόνο μεταξύ τους και με κριτήριο το σύνολο των μονάδων μετάθεσης. Η τοποθέτηση γίνεται καταρχήν στο νέο σχολείο που ιδρύεται λόγώ μετακίνησης μαθητών και στη συνέχεια σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων της ίδιας ομάδας όπου ανήκει το σχολείο που κρίθηκαν υπεράριθμοι και όπου αυτό δεν είναι δυνατό σε θέσεις σχολείων όμορης ομάδας της ίδιας περιοχής μετάθεσης.

Ακόμη, από τις προαναφερόμενες διατάξεις προκύπτει ότι άσοι εκπαιδευτικοί έχουν χαρακτηρισθεί υπεράριθμοι και δεν επιθυμούν να τοποθετηθούν με την παραπάνω διαδικασία μπορούν, ύστερα από δήλωση τους να τοποθετούνται σε κενές θέσεις σχολείων της ίδιας περιοχής με την διαδικασία του άρθρου 15 του Π.Δ. 50/1996 συγκρινόμενοι στην περίπτωση αυτή με όλους τους εκπαιδευτικούς ήτοι με όσους αναφέρονται στις κατηγορίες της παρ. 8 του άρθρου 15 του διατάγματος.

Σε ερώτημα αν οι υπεράριθμοι που χαρακτηρίζονται με τη διαδικασία του άρθρου 14 παρ. 1 (β), 3 και 4 του Π.Δ. 50/1996, εξομοιώνται ως προς κάθε συνέπεια, με όσους ευρίσκονται ως υπεράριθμοι στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ, σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 12 του αυτού ως άνω προεδρικού διατάγματος, η απάντηση είναι αρνητική. Η άποψη μας αυτή στηρίζεται τόσο στην γραμματική διατύπωση όσο και στην σειρά των άρθρων που ρυθμίζουν τα ζητήματα αυτά. Σε κάθε περίπτωση πρόθεση του νομοθέτη είναι να υπάρξει τακτοποίηση άμεσα και κατά απόλυτη προτεραιότητα όλων εκείνων των εκπαιδευτικών που χαρακτηρίζονται κατά τις διατάξεις του άρθρου 14 ως υπεράριθμοι. Στην περίπτωση όμως που δεν καταστεί δυνατή η τοποθέτησή τους, τοποθετούνται με τη διαδικασία του άρθρου 15. Στην περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή και με τις διατάξεις του άρθρου αυτού η τοποθέτηση όλων των κατηγοριών των εκπαιδευτικών που ορίζονται αναλυτικά στην παρ.8, παραμένουν ως υπεράριθμοι στη διάθεση των περιφερειακών συμβουλίων και τοποθετούνται προσωρινά, σύμφωνα με όσα ορίζονται.

Ο χαρακτηρισμός εκπαιδευτικού ως υπεράριθμου έχει προσωρινό χαρακτήρα και διαρκεί μέχρις ότου είτε τοποθετηθούν σε συγκεκριμένη σχολική μονάδα κατά τη διαδικασία του άρθρου 14, είτε δεν τοποθετηθούν και αποδεχθούν με δήλωση τους την υπαγωγή στις ρυθμίσεις του άρθρου 15.

Β. Ως προς την προτεραιότητα και τη διαδικασία τοποθέτησης σε σχολικές μονάδες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, επισημαίνουμε ότι από το σύνολο των ρυθμίσεων του Π.Δ. 50/1996, όπως ισχύει ιδίως δε του άρθρου 14 παρ. 6, προκύπτει με σαφήνεια ότι σε κάθε περίπτωση προηγούνται για τοποθέτηση σε συγκεκριμένες σχολικές μονάδες στις οποίες υφίστανται οργανικά κενά και με τη σειρά που ορίζεται από τις διατάξεις αυτές, (θέσεις σε σχολεία ίδιας ομάδας, θέσεις σε σχολεία όμορης ομάδας), όσοι έχουν χαρακτηρισθεί υπεράριθμοι με τη διαδικασία του εν λόγω άρθρου και ακολουθούν οι κατηγορίες του άρθρου 15 παρ. 8 με την σειρά που αναφέρονται. Είναι προφανές ότι κατά την εξέταση των αιτήσεων τοποθέτησης των ενδιαφερομένων των κατηγοριών αυτών θα πρέπει να τηρηθεί η σειρά προτεραιότητας όπως προσδιορίζεται στο άρθρο13.

Για την τοποθέτηση των εκπαιδευτικών αυτών εκδίδεται απόφαση του προϊσταμένου, ύστερα από πρόταση του οικείου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου με βάση τα κενά που απομένουν μετά την τοποθέτηση των υπεράριθμων.


Αρ.Πρωτ.4679/Δ2/27-05-1998/ΥΠΕΠΘ

Θέμα: Τοποθέτηση υπεραρίθμων εκπαιδευτικών

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού εγγράφου σας, αναφορικά με την τοποθέτηση υπεραρίθμων εκπαιδευτικών κατά προτεραιότητα, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 6β του Π.Δ. 50/96, όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 100/97, οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να τοποθετηθούν σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων της ίδιας ομάδας, όπου ανήκει το σχολείο στο οποίο κρίθηκαν ως υπεράριθμοι, τοποθετούνται κατά απόλυτη προτεραιότητα συγκρινόμενοι μόνο μεταξύ τους, με βάση το σύνολο των μονάδων μετάθεσης και τις δηλώσεις προτίμησής τους σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων της ίδιας ομάδας και όπου αυτό δεν είναι δυνατόν σε κενές θέσεις όμορης ομάδας σχολείων της ίδιας περιοχής μετάθεσης.

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι οι υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί, εφόσον το επιθυμούν, τοποθετούνται κατά προτεραιότητα σε κενές θέσεις σχολείων της ίδιας ομάδας. Αν δεν υπάρχουν κενές θέσεις στην ίδια ομάδα ή έχουν καταληφθεί από υπεράριθμους εκπαιδευτικούς με περισσότερες μονάδες μετάθεσης οι απομένοντας υπεράριθμοι τοποθετούνται κατά προτεραιότητα σε κενές θέσεις όμορης ομάδας σχολείων. αν και πάλι δεν επαρκούν οι κενές θέσεις οι υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί που το επιθυμούν, τοποθετούνται κατά προτεραιότητα συγκρινόμενοι μόνο μεταξύ τους σε κενές θέσεις σχολείων άλλων ομάδων της ίδιας περιοχής μετάθεσης.

Αν οι κενές θέσεις στην ίδια ομάδα σχολείων είναι περισσότερες από τον αριθμό των υπεραρίθμων εκπαιδευτικών και οι εν λόγω εκπαιδευτικοί επιθυμούν να τοποθετηθούν σε κενές θέσεις άλλων σχολείων της ίδιας περιοχής μετάθεσης τότε συγκρίνονται με όλους τους εκπαιδευτικούς που ζητούν μετάθεση ή τοποθέτηση κατά τη διαδικασία του άρθρου 15 του προαναφερθέντος Π.Δ./τος (σχετ. Άρθρο 14 παρ. 6γ).


Π.Δ.50/1996 - (ΦΕΚ.45 τ.Α)
Άρθρο 14, Κρίση και τοποθέτηση υπεράριθμων εκπαιδευτικών

1. Υπεραριθμίες εκπαιδευτικών είναι δυνατόν να προκύψουν

α) ίδρυση σχολικής μονάδας,
β) κατάργηση σχολικής μονάδας
γ) συγχώνευση σχολικών μονάδων
δ) μετατροπή λυκείων σε λυκειακές τάξεις
ε) μείωση των τμημάτων των μαθητών ή
δ) άλλη αιτία.

Σε περίπτωση συγχώνευσης σχολικών μονάδων για τη διαπίστωση της τυχόν υπεραριθμίας κρίνονται όλοι οι εκπαιδευτικοί των σχολείων που συγχωνεύονται.

2. Τα αρμόδια περιφερειακά συμβούλια, μετά τις μεταθέσεις που διενεργούνται σύμφωνα με τη διαδικασία των άρθρων 9, 11, 12 και 13 του διατάγματος αυτού συντάσσουν πίνακες των κενών οργανικών θέσεων λαμβάνοντας υπόψη και τις κενές θέσεις που προέκυψαν από τη διαδικασία των παραπάνω μεταθέσεων κατά σχολική μονάδα.

3. Αν κατά τη σύνταξη των παραπάνω πινάκων, διαπιστωθεί υπεραριθμία εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες, αυτή ρυθμίζεται με την παρακάτω διαδικασία:

α) Καλούνται όλοι οι εκπαιδευτικοί του ίδιου κλάδου ή ειδικότητας που ανήκουν οργανικά στο σχολείο όπου διαπιστώθηκε η υπεραριθμία να δηλώσουν εντός τριών (3) εργασίμων ημερών, αν επιθυμούν ή όχι να κριθούν ως υπεράριθμοι.

β) Στη συνέχεια τα περιφερειακά υπηρεσιακά συμβούλια σε συνεδρίασή τους χαρακτηρίζουν ονομαστικά τους υπεράριθμους εκπαιδευτικούς, κατά σχολική μονάδα, λαμβάνοντας υπόψη τα εξής:

ι) Από όσους εκπαιδευτικούς επιθυμούν να κριθούν ως υπεράριθμοι, χαρακτηρίζονται υπεράριθμοι αυτοί που συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο αριθμό μονάδων μετάθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 16 αυτού του Π.Δ

ιι) από όσους εκπαιδευτικούς δεν επιθυμούν να κριθούν ως υπεράριθμοι, χαρακτηρίζονται ως υπεράριθμοι εκείνοι που τοποθετήθηκαν οργανικά τελευταίοι στη σχολική μονάδα.

Οι εκπαιδευτικοί που μετατέθηκαν ή τοποθετήθηκαν στη σχολική μονάδα το ίδιο σχολικό έτος, εκτός των εκπαιδευτικών που τοποθετήθηκαν ως υπεράριθμοι, θεωρείται ότι τοποθετήθηκαν ταυτόχρονα.

Σε περίπτωση ταυτόχρονης τοποθέτησης υπεράριθμοι χαρακτηρίζονται οι εκπαιδευτικοί που συγκεντρώνουν το μικρότερο αριθμό μονάδων μετάθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 16 αυτού του Π.Δ. Ειδικά οι εκπαιδευτικοί, που τοποθετήθηκαν στα ιδρυθέντα Τεχνικά Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια (Τ.Ε.Ε.) κατά τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 6 του Ν.2640/1998 (ΦΕΚ 206 Α`), και προέρχονται από τα τέως Τεχνικά Επαγγελματικά Λύκεια (Τ.Ε.Λ.) και τα τέως Ενιαία Πολυκλαδικά Λύκεια (Ε.Π.Λ.), λογίζονται τοποθετηθέντες σε αυτά από την αρχική τους τοποθέτηση στα τέως Τ.Ε.Λ. και Ε. Π.Λ., που μετατράπηκαν σε Ενιαία Λύκεια κατά τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 8 του Ν. 2525/1997 (ΦΕΚ 188 Α")

4. Οι εκπαιδευτικοί που χαρακτηρίζονται υπεράριθμοι, σύμφωνα με τα παραπάνω, καλούνται από το αρμόδιο περιφερειακό συμβούλιο να υποβάλουν δήλωση τοποθέτησης σε συγκεκριμένες σχολικές μονάδες, στις οποίες υφίστανται οργανικά κενά, εντός δέκα ημερών.

5. Η τοποθέτηση των υπεράριθμων εκπαιδευτικών της Α/θμιας Εκπαίδευσης γίνεται ως εξής:

α) Όταν η υπεραριθμία σε ένα σχολείο οφείλεται σε ίδρυση αντίστοιχου νέου σχολείου στη σχολική περιφέρειά του και στο οποίο μετακινούνται μαθητές του αρχικού σχολείου, οι υπεράριθμοι τοποθετούνται, εφόσον το επιθυμούν κατά απόλυτη προτεραιότητα στο νέο σχολείο. Η τοποθέτηση γίνεται με βάση το σύνολο των μονάδων μετάθεσης.

β) Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να τοποθετηθούν σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων της ίδιας ομάδας όπου ανήκει το σχολείο στο οποίο κρίθηκαν ως υπεράριθμοι, τοποθετούνται κατά απόλυτη προτεραιότητα, συγκρινόμενοι μόνο μεταξύ τους, με βάση το σύνολο των μονάδων μετάθεσης και τις δηλώσεις προτίμησής τους σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων της ίδιας ομάδας και όπου αυτό δεν είναι δυνατόν σε κενές θέσεις όμορης ομάδας σχολείων του ίδιου γραφείου ή της ίδιας διεύθυνσης όπου δεν λειτουργεί γραφείο.

γ) Όσοι εκπαιδευτικοί δεν επιθυμούν ή δεν κατέστη δυνατόν να τοποθετηθούν σύμφωνα με τη διαδικασία των προηγούμενων περιπτώσεων (α) και (β) της παραγράφου αυτής τοποθετούνται σε κενές θέσεις σχολείων της ίδιας περιοχής μετάθεσης κατά τη διαδικασία των διατάξεων του άρθρου 15 αυτού του Π.Δ. συγκρινόμενοι με όλους τους εκπαιδευτικούς που ζητούν μετάθεση ή τοποθέτηση.
Οι εκπαιδευτικοί των παραπάνω περιπτώσεων της παραγράφου αυτής μπορούν εφόσον το επιθυμούν να μετατεθούν κατά προτεραιότητα το ίδιο ή τα επόμενα σχολικά έτη στο σχολείο που κρίθηκαν ως υπεράριθμοι, αν σε αυτό δημιουργηθούν κενές θέσεις.

6. Η τοποθέτηση των υπεράριθμων εκπαιδευτικών της Β/θμιας εκπαίδευσης γίνεται ως εξής:

α) Όταν η υπεραριθμία σε ένα σχολείο οφείλεται σε ίδρυση αντίστοιχου νέου σχολείου στη σχολική περιφέρειά του και στο οποίο μετακινούνται μαθητές του αρχικού σχολείου, οι υπεράριθμοι τοποθετούνται εφόσον το επιθυμούν, κατά απόλυτη προτεραιότητα στο νέο σχολείο. Η τοποθέτηση γίνεται με βάση το σύνολο των μονάδων μετάθεσης. Όταν η υπεραριθμία σε λύκεια μιας περιοχής οφείλεται σε ίδρυση ΕΠΛ όπου και μετακινούνται οι μαθητές των λυκείου, οι υπεράριθμοι τοποθετούνται εφόσον το επιθυμούν κατ' απόλυτη προτεραιότητα στο ΕΠΛ με βάση το σύνολο των μονάδων μετάθεσης.

β) Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να τοποθετηθούν σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων της ίδιας ομάδας, όπου ανήκει το σχολείο στο οποίο κρίθηκαν ως υπεράριθμοι, τοποθετούνται κατ' απόλυτη προτεραιότητα συγκρινόμενοι μόνο μεταξύ τους με βάση το σύνολο των μονάδων μετάθεσης και τις δηλώσεις προτίμησής τους σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων της ίδιας ομάδας και όπου αυτό δεν είναι δυνατόν σε κενές θέσεις όμορης ομάδας σχολείων του ίδιου Γραφείου ή της ίδιας Διεύθυνσης όπου δεν λειτουργεί Γραφείο.

γ) Όσοι εκπαιδευτικοί δεν επιθυμούν να τοποθετηθούν, σύμφωνα με τη διαδικασία των προηγουμένων περιπτώσεων (α) και (β) της παραγράφου αυτής τοποθετούνται ύστερα από δήλωσή τους σε κενές θέσεις σχολείων της ίδιας περιοχής μετάθεσης, κατά τη διαδικασία των διατάξεων του άρθρου 15 αυτού του Π.Δ. συγκρινόμενοι με όλους τους εκπαιδευτικούς που ζητούν μετάθεση ή τοποθέτηση.

7. Οι εκπαιδευτικοί που εξακολουθούν να είναι υπεράριθμοι μετά τις παραπάνω ρυθμίσεις παραμένουν στο σχολείο όπου κρίθηκαν ως υπεράριθμοι και διατίθενται σε άλλες σχολικές μονάδες για συμπλήρωση του ωραρίου τους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 14 του Ν. 1566/1985. Για το σκοπό αυτό ανακοινώνονται από τις αρμόδιες Διευθύνσεις τα σχολεία στα οποία υπάρχουν ανάγκες και καλούνται οι εκπαιδευτικοί με αίτησή τους να δηλώσουν κατά σειρά προτίμησης όλα τα παραπάνω σχολεία. Η διάθεση αυτών γίνεται με τη σειρά προτίμησης και το σύνολο των μονάδων μετάθεσής τους.

8. Ο χρόνος υπηρεσίας στην προηγούμενή τους θέση των εκπαιδευτικών της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης που μετατίθενται, διατίθενται ή αποσπώνται λόγω υπεραριθμίας υπολογίζεται για τη συμπλήρωση της υπηρεσίας που απαιτείται από το άρθρο 8 αυτού του Π.Δ. Οι διατάξεις που προβλέπουν συνυπολογισμό του χρόνου απόσπασης στην οργανική θέση εφαρμόζονται ανάλογα και στην περίπτωση αυτή.


Π.Δ.100/97 (ΦΕΚ 94/1997 τ.Α)

(Τροποποίηση του Π.Δ.50/96)

Στο άρθρο 14 του Π.Δ.50/96 προστίθενται οι παράγραφοι 9, 10, 11 και 12 ως ακολούθως:

9. Οι διατάξεις της παραγράφου 3, βii και της παραγράφου 7 εδάφ. Β και 8 του άρθρου αυτού εφαρμόζονται αναλόγως και στις περιπτώσεις που διαπιστώνεται ότι εκπ/κοί δεν καλύπτουν το υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας στην οργανική τους θέση (λειτουργικές υπεραριθμίες) κατά την έναρξη του σχολικού έτους και μέχρι της ρυθμίσεως της υπεραριθμίας σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

10. Για το χαρακτηριστικό εκπ/κού ως υπεράριθμου και την άρση της υπεραριθμίας αυτού, δεν απαιτείται να συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρα. 1 του άρθρου 8 του παρόντος Π.Δ. 50/96.\

11. Από τις διατάξεις του άρθρου αυτού εξαιρούνται όσοι έχουν μετατεθεί με τις διατάξεις του άρθρου 13 του παρόντος Π.Δ. καθώς και όσοι έχουν διοριστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν. 1143/81 και διανύουν την τριετία υποχρεωτικής παραμονής τους στο δυσπρόσιτο σχολείο.

12. Οι εκπαιδευτικοί των πειραματικών, των μουσικών σχολείων καθώς και των σχολείων των Αποδήμων Ελληνοπαίδων και των Σ.Μ.Ε.Α. Β/θμιας Εκπ/σης χαρακτηρίζονται ως υπεράριθμοι από τα αρμόδια κεντρικά υπηρεσιακά συμβούλια σύμφωνα με τη διαδικασία της περ. β΄ της παρ. 3 του άρθρου αυτού. Οι χαρακτηριζόμενοι ως υπεράριθμοι εφόσον δεν είναι δυνατή η μετάθεσή τους σε ίδιο σχολείο της ίδιας περιοχής μετάθεσης μετατίθενται χωρίς αίτησή τους υποχρεωτικά στην ίδια περιοχή μετάθεσης της έδρας του σχολείου στο οποίο κρίθηκαν υπεράριθμοι και τίθενται στη διάθεση των οικείων περιφερειακών υπηρεσιακών συμβουλίων. Οι εκπαιδευτικοί αυτοί μετατίθενται σε σχολεία της ίδιας περιοχής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του παρόντος Π.Δ. Επίσης οι εκπαιδευτικοί αυτοί μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο για μετάθεση σε ίδιο ή άλλο σχολείο, Πειραματικό, Μουσικό, Σ.Μ.Ε.Α. ή Σχολείο Αποδήμων Ελληνοπαίδων, κατά περίπτωση της ίδιας ή άλλης περιοχής μετάθεσης. Οι αιτήσεις τους κρίνονται κατά προτεραιότητα πριν από τη διαδικασία των μεταθέσεων στα σχολεία αυτά.

 

Σχετικά Άρθρα