edu.klimaka.gr

Αναθέσεις Μαθημάτων στα Γενικά Λύκεια (ΦΕΚ 2737/2020 με προσθήκες)

ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ

(Μετάβαση στο άρθρο με τους Κωδικούς Κλάδων Εκπαιδευτικών)

Δημοσιευμένο στο ΦΕΚ 4768/2023

Αριθμ. 82843/Δ2
Τροποποίηση της υπό στοιχεία 85980/Δ2/3.7.2020 υπουργικής απόφασης «Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου» (Β’ 2737).

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1) Την παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 2817/2000 «Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις» (Α’ 78).
2) Την περ. ζ της παρ. 2 του άρθρου 42 του ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», (Α’ 193) όπως προστέθηκε με την περ. α της παρ. 4 του άρθρου 39 του ν. 4403/2016 (Α’ 125).
3) Το άρθρο 29 του ν. 4521/2018 «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις» (Α’ 38).
4) Την παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 3966/2011 «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις» (Α’ 118).
5) Το άρθρο 1 του ν. 4692/2020 «Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις» (Α’ 111).
6) Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).
7) Το π.δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία - Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών - Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α’ 130).
8) Το π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 131).
9) Την υπ’ αρ. 4818/08-07-2023 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Δόμνα - Μαρία Μηχαηλίδου» (Β’ 4407).
10) Το άρθρο 90 του κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).
11) Την υπ’ αρ. 1685/2022 απόφαση του Τμήματος Γ’ του Συμβουλίου της Επικρατείας.
12) Την υπό στοιχεία 85980/Δ2/03-07-2020 υπουργική απόφαση «Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου» (Β’ 2737).
13) Τις υπ’ αρ. 33/09-06-2022 και 19/23-03-2023 πράξεις του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.
14) Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη, σύμφωνα με την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/438/76314/Β1/10-07-2023 εισήγηση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α’ 143) της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού,

αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπό στοιχεία 85980/Δ2/03-07-2020 υπουργική απόφαση «Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου» (Β’ 2737), ως προς τις αναθέσεις του μαθήματος Χημεία του Γυμνασίου, του διακριτού διδακτικού αντικειμένου - κλάδου Χημεία του μαθήματος Φυσικές Επιστήμες Γενικής Παιδείας των Α’ και Β’ τάξεων Γενικού Λυκείου και του μαθήματος Χημεία της Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας της Γ’ τάξης Γενικού Λυκείου, οι οποίες ορίζονται ως εξής:

(...)

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

Α΄ Τάξη

Μαθήματα Γενικής Παιδείας

Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Γ΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Φυσικές Επιστήμες

Χημεία

ΠΕ04.02, ΠΕ85 (με πτυχίο Χημικών Μηχανικών)

ΠΕ04 (01, 03, 04, 05)

 

Β΄ Τάξη

Μαθήματα Γενικής Παιδείας

Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Γ΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Φυσικές Επιστήμες

Χημεία

ΠΕ04.02, ΠΕ85 (με πτυχίο Χημικών Μηχανικών)

ΠΕ04 (01, 03, 04, 05)

 

 Γ΄ Τάξη

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΟΜΑΔΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
Ομάδα Προσανατολισμού
ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ και ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Μαθήματα Γενικής Παιδείας

 

Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Φυσικές Επιστήμες

Χημεία

ΠΕ04.02, ΠΕ85 (με πτυχίο Χημικών Μηχανικών)

ΠΕ04 (01, 03, 04, 05)

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία 85980/Δ2/03-07-2020 υπουργική απόφαση «Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου» (Β’ 2737) όπως έχει τροποποιηθεί.

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από το σχολικό έτος 2023-2024.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 24 Ιουλίου 2023
Η Υφυπουργός
ΔΟΜΝΑ - ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ

 


Δημοσιευμένο στο ΦΕΚ 4433/2021

Αριθμ. 117399/Δ2
Τροποποίηση της υπό στοιχεία 85980/Δ2/03-07-2020 υπουργικής απόφασης «Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου» (Β΄ 2737).

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 2817/2000 «Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις» (Α΄ 78).
2) Τις διατάξεις της περ. ζ της παρ. 2 του άρθρου 42 του ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 193), όπως προστέθηκε με την περ. α της παρ. 4 του άρθρου 39 του ν. 4403/2016 (Α΄ 125).
3) Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 3966/2011 «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 118).
4) Τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 4521/2018 «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις» (Α΄ 38).
5) Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4692/2020 «Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 111).
6) Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (άρθρο πρώτο του π.δ.63/2005, Α΄ 98), το οποίο διατηρήθηκε(Α΄ 133).
7) Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).
8) Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123). 
9) Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 2).
10) Την υπό στοιχεία 168/Υ1/08-01-2021 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παι δείας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ζωή Μακρή» (Β΄ 33).
11) Την υπό στοιχεία 85980/Δ2/03-07-2020 υπουργική απόφαση «Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου» (Β΄ 2737).
12) Την υπ’ αρ. 44/02-09-2021 πράξη του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.
13) Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη, σύμφωνα με την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/605/114285/Β1/15-09-2021 εισήγηση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143) της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων,

αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπό στοιχεία 85980/Δ2/03-07-2020 υπουργική απόφαση «Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου» (Β΄ 2737) ως προς την ανάθεση του μαθήματος Ελληνική Γλώσσα των Α΄ και Β΄ τάξεων του Γενικού Λυκείου η οποία ορίζεται ως εξής:

 Μαθήματα Γενικής Παιδείας Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ
Ελληνική Γλώσσα Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία ΠΕ02
Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία ΠΕ02

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία 85980/Δ2/03-07-2020 υπουργική απόφαση «Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου» (Β΄ 2737).

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από το σχολικό έτος 2021-2022.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 20 Σεπτεμβρίου 2021

Η Υφυπουργός
ΖΩΗ ΜΑΚΡΗ

 


Δημοσιευμένο στο ΦΕΚ 3215/2020

Αριθμ. 97911/Δ2
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 85980/Δ2/03-07-2020 υπουργικής απόφασης με θέμα «Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου» (Β΄ 2737).

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
(...)
αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπ’ αρ. 85980/Δ2/03-07-2020 υπουργική απόφαση με θέμα «Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου» (Β΄ 2737) ως προς τη Β΄ ανάθεση του μαθήματος της Βιολογίας της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας η οποία συμπληρώνεται ως εξής:

Tο μάθημα της Βιολογίας της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας έχουν ως Β΄ ανάθεση και οι εκπαιδευτικοί ειδικότητας ΠΕ88.01.

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αρ. 85980/Δ2/03-07-2020 υπουργική απόφαση με θέμα «Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου» (Β΄ 2737).

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από το σχολικό έτος 2020-2021.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 23 Ιουλίου 2020

Η Υφυπουργός
ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ


Δημοσιευμένο στο ΦΕΚ 2737/2020

Αριθμ. 85980/Δ2
Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου.

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1) Την παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 2817/2000 «Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις» (Α΄ 78) και την περ. ζ της παρ. 2 του άρθρου 42 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», όπως προστέθηκε με την περ. α της παρ. 4 του άρθρου 39 του ν. 4403/2016 (Α΄ 125).
2) Την υπ΄αρ. 72322/Δ2/11-06-2020 απόφαση της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεων του Ημερησίου Γυμνασίου» (Β΄ 2265) και την υπ΄αρ. 72323/Δ2/11-06-2020 απόφαση της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεων του Εσπερινού Γυμνασίου» (Β΄ 2265).
3) Την υπ΄αρ. 74181/Δ2/15-06-2020 απόφαση της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεων του Γενικού Λυκείου» (Β΄ 2338) και την υπ΄αρ. 74182/Δ2/15-06-2020 απόφαση της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων του Εσπερινού Γενικού Λυκείου» (Β΄ 2338).
4) Τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 4521/2018 «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις» (Α΄ 38).
5) Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 3966/2011 «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 118).
6) Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).
7) Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).
8) Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123).
9) Την υπ΄αρ. 6631/Υ1/20-07-2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Σοφία Ζαχαράκη» (Β΄ 3009).
10) Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄133).
11) Την υπ΄αρ. 33/25-06-2020 πράξη του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.
12) Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη, σύμφωνα με την υπ΄αρ.Φ.1/Γ/312/81702/Β1/29-06-2020 εισήγηση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων,

αποφασίζουμε:

Οι αναθέσεις των μαθημάτων Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου ορίζονται ως εξής:

(...) (Μετάβαση στην ενότητητα με τις Αναθέσεις Μαθημάτων Γυμνασίου)

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

Α' ΤΑΞΗ

 Μαθήματα Γενικής Παιδείας

Α' ΑΝΑΘΕΣΗ

Β' ΑΝΑΘΕΣΗ

Γ' ΑΝΑΘΕΣΗ

Ελληνική Γλώσσα

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα
και Γραμματεία

ΠΕ02

 

 

Νέα Ελληνική Γλώσσα

ΠΕ02

 

 

Νέα Ελληνική Λογοτεχνία

ΠΕ02

 

 

Μαθηματικά

Αλγεβρα

ΠΕ03

 

 

Γεωμετρία

ΠΕ03

 

 

Φυσικές
Επιστήμες

Φυσική

ΠΕ04.01

ΠΕ04 (02, 03, 04, 05)

 

Χημεία

ΠΕ04.02

ΠΕ85
(με προτεραιότητα
πρώην ΠΕ12.08)

ΠΕ04 (01, 03, 04, 05)

 

Βιολογία

ΠΕ04 (04, 03)

ΠΕ04 (01, 02, 05)

ΠΕ87.01

ΠΕ88.01

 

Ιστορία

ΠΕ02

ΠΕ33

ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07

ΠΕ78

 

Πολιτική Παιδεία
(Οικονομία, Πολιτικοί Θεσμοί και
Αρχές Δικαίου και Κοινωνιολογία)

ΠΕ78

ΠΕ80 (κατά
προτεραιότητα
πρώην ΠΕ09)

ΠΕ02

 

Θρησκευτικά

ΠΕ01

 

 

Αγγλικά

ΠΕ06

 

 

2η Ξένη Γλώσσα (Γαλλικά ή Γερμανικά)

ΠΕ05/ΠΕ07

 

 

Φυσική Αγωγή

ΠΕ11

 

 

Εφαρμογές Πληροφορικής

ΠΕ86

 

 

 

Β ΤΑΞΗ

Μαθήματα Γενικής Παιδείας- Κοινού Προγράμματος

Α' ΑΝΑΘΕΣΗ

Β' ΑΝΑΘΕΣΗ

Γ' ΑΝΑΘΕΣΗ

Ελληνική Γλώσσα

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα
και Γραμματεία

ΠΕ02

 

 

Νέα Ελληνική Γλώσσα

ΠΕ02

 

 

Νέα Ελληνική Λογοτεχνία

ΠΕ02

 

 

Μαθηματικά

Αλγεβρα

ΠΕ03

 

 

Γεωμετρία

ΠΕ03

 

 

Φυσικές Επιστήμες

Φυσική

ΠΕ04.01

ΠΕ04 (02, 03, 04, 05)

 

Χημεία

ΠΕ04.02

ΠΕ85
(με προτεραιότητα
πρώην ΠΕ12.08)

ΠΕ04 (01, 03, 04, 05)

 

Βιολογία

ΠΕ04 (03, 04)

ΠΕ04 (01, 02, 05)

ΠΕ87.01

ΠΕ88.01

 

Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ

ΠΕ86

 

 

Ιστορία

ΠΕ02

ΠΕ33

ΠΕ78

 

Φιλοσοφία

ΠΕ02

ΠΕ33

ΠΕ01

ΠΕ78

 

Θρησκευτικά

ΠΕ01

 

 

Αγγλικά

ΠΕ06

   

2η Ξένη Γλώσσα (Γαλλικά ή Γερμανικά)

ΠΕ05/ΠΕ07

 

 

Φυσική Αγωγή

ΠΕ11

 

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΟΜΑΔΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία

ΠΕ02

 

 

Λατινικά

ΠΕ02

 

 

 

Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών

Φυσική

ΠΕ04.01

ΠΕ04 (02, 03, 04, 05)

 

Μαθηματικά

ΠΕ03

 

 

 

Γ΄ Τάξη

Μαθήματα Γενικής Παιδείας

Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Γ΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Θρησκευτικά

ΠΕ01

 

 

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία

ΠΕ02

 

 

Ιστορία

ΠΕ02

ΠΕ78

 

Μαθηματικά

ΠΕ03

   

Αγγλικά

ΠΕ06

   

Φυσική Αγωγή

ΠΕ11

 

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΟΜΑΔΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

 

Αρχαία Ελληνικά

ΠΕ02

 

 

Ιστορία

ΠΕ02

 

 

Κοινωνιολογία
(για το σχολικό έτος 2020-2021)

Λατινικά
(από το σχολικό έτος 2021- 2022 και εφεξής)

ΠΕ78
(με προτεραιότητα πρώην ΠΕ10)

ΠΕ80
(με προτεραιότητα πρώην ΠΕ09)

 

ΠΕ02

   

 

Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

 

Μαθηματικά

ή Βιολογία

ΠΕ03

   

ΠΕ04 (04, 03)

ΠΕ04 (01, 02, 05)

ΠΕ88.01. (απο ΦΕΚ 3215/2020)

ΠΕ87.01

Φυσική

ΠΕ04.01

ΠΕ04 (02, 03, 04, 05)

 

Χημεία

ΠΕ04.02,

ΠΕ85 (με προτεραιότητα πρώην ΠΕ12.08)

ΠΕ04 (01, 03, 04, 05)

 

Ομάδα Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας & Πληροφορικής

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

 

Μαθηματικά

ΠΕ03

 

 

Οικονομία

ΠΕ80 (με προτεραιότητα πρώην ΠΕ09)

ΠΕ78

 

Πληροφορική

ΠΕ86

 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ:

Α. Με τα μαθήματα πρώτης (Α΄) ανάθεσης οι εκπαιδευτικοί καλύπτουν το υποχρεωτικό τους ωράριο, ενώ με τα μαθήματα δεύτερης (Β΄) ανάθεσης συμπληρώνουν το υποχρεωτικό τους ωράριο ή καλύπτουν εκπαιδευτικές ανάγκες. Οι διδακτικές ώρες της δεύτερης ανάθεσης της βασικής ειδικότητας, καθώς και οι διδακτικές ώρες της πρώτης και δεύτερης ανάθεσης της δεύτερης ειδικότητας δεν πρέπει να υπερβαίνουν το όριο των έντεκα (11) διδακτικών ωρών.

Β. Στην κάλυψη των ωρών των μαθημάτων Α΄ ανάθεσης, μεταξύ εκπαιδευτικών του ίδιου κλάδου ή ειδικότητας, προηγείται ο παλαιότερος οργανικά τοποθετηθείς στη σχολική μονάδα. Το ίδιο ισχύει και για τις περιπτώσεις εκπαιδευτικών διαφορετικών κλάδων ή ειδικοτήτων με οργανική τοποθέτηση στην ίδια σχολική μονάδα, οι οποίοι έχουν ώρες μαθημάτων σε κοινή Α΄ ανάθεση.

Γ. Στην κάλυψη των ωρών των μαθημάτων Β΄ ανάθεσης, μεταξύ εκπαιδευτικών του ίδιου κλάδου ή ειδικότητας, προηγείται ο παλαιότερος οργανικά τοποθετηθείς στη σχολική μονάδα. Το ίδιο ισχύει και για τις περιπτώσεις εκπαιδευτικών διαφορετικών κλάδων ή ειδικοτήτων με οργανική τοποθέτηση στην ίδια σχολική μονάδα, οι οποίοι έχουν ώρες μαθημάτων σε κοινή Β΄ ανάθεση.

Δ. Τα μαθήματα ανατίθενται στους εκπαιδευτικούς με την εξής σειρά προτεραιότητας:

Ο/Η εκπαιδευτικός διδάσκει:

α) στο σχολείο όπου είναι τοποθετημένος/η οργανικά ή προσωρινά:
1. μαθήματα της πρώτης ανάθεσης της βασικής ειδικότητας
2. μαθήματα της δεύτερης ανάθεσης της βασικής ειδικότητας
3. μαθήματα της δεύτερης ειδικότητας (σε α΄ και β΄ ανάθεση)

β) σε τυχόν συστεγαζόμενη σχολική μονάδα ή σε σχολική μονάδα του ίδιου συγκροτήματος:
1. μαθήματα της πρώτης ανάθεσης της βασικής ειδικότητας
2. μαθήματα της δεύτερης ανάθεσης της βασικής ειδικότητας
3. μαθήματα της δεύτερης ειδικότητας (σε α΄ και β΄ ανάθεση)

γ) σε σχολική μονάδα της ίδιας ομάδας σχολείων:
1. μαθήματα της πρώτης ανάθεσης της βασικής ειδικότητας
2. μαθήματα της δεύτερης ανάθεσης της βασικής ειδικότητας
3. μαθήματα της δεύτερης ειδικότητας (σε α΄ και β΄ ανάθεση)

δ) σε σχολική μονάδα όμορης ομάδας σχολείων:
1. μαθήματα της πρώτης ανάθεσης της βασικής ειδικότητας
2. μαθήματα της δεύτερης ανάθεσης της βασικής ειδικότητας
3. μαθήματα της δεύτερης ειδικότητας (σε α΄ και β΄ ανάθεση)

ε) σε σχολική μονάδα της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης:
1. μαθήματα της πρώτης ανάθεσης της βασικής ειδικότητας
2. μαθήματα της δεύτερης ανάθεσης της βασικής ειδικότητας
3. μαθήματα της δεύτερης ειδικότητας (σε α΄ και β΄ ανάθεση)

Ε. Η Τρίτη (Γ΄) Ανάθεση αφορά στη βασική ειδικότητα και ενεργοποιείται μετά την 30η Σεπτεμβρίου, με απόφαση του ΠΥΣΔΕ, για τυχόν κενά που δεν έχουν καλυφθεί, με την ίδια σειρά που ακολουθείται στην περίπτωση της πρώτης και δεύτερης ανάθεσης. Επίσης, μετά την 30η Σεπτεμβρίου, εφόσον υπάρχουν διδακτικές ώρες που δεν έχουν καλυφθεί στο σχολείο ή στο σχολικό συγκρότημα ή στα όμορα σχολεία ή σε άλλα σχολεία της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, τότε οι διδακτικές ώρες της δεύτερης ανάθεσης ή της δεύτερης ειδικότητας μπορούν να υπερβούν τις έντεκα (11), μετά από σχετική απόφαση του ΠΥΣΔΕ.

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από το σχολικό έτος 2020-2021.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 3 Ιουλίου 2020
Η Υφυπουργός
ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ


Αντικαταστάθηκε το αρ.πρωτ.100684/Δ2/ στο ΦΕΚ 2581/2019

Καταργήθηκε το αρ.πρωτ.150218/Δ2 στο ΦΕΚ 1704/2018)

Καταργήθηκε το αρ.πρωτ. 76099/Δ2 στο ΦΕΚ 1704/2018

Καταργήθηκε το Αριθμ.67818/Δ2 στο ΦΕΚ 1544/2018)

Καταργήθηκε το Αριθμ.136680/Δ2 στο ΦΕΚ 2758/2016)

Καταργήθηκε το Αριθμ.94588/Δ2 στο ΦΕΚ 1670/2016)

Καταργήθηκη η υπ.αρ.182667/Δ2 στο ΦΕΚ 2499/2015 όπου υπήρχαν οι ίδιες αναθέσεις

Σχετικά Άρθρα