edu.klimaka.gr

Αναθέσεις Καλλιτεχνικών Μαθημάτων σε Καλλιτεχνικά Σχολεία

ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ

Δημοσιευμένο στο ΦΕΚ 3418/2024

Αριθμ. 65409/Δ2
Τροποποίηση της υπό στοιχεία 148262/Δ2/10-09-2018 υπουργικής απόφασης «Αναθέσεις μαθημάτων καλλιτεχνικής παιδείας Καλλιτεχνικών Σχολείων» (Β’ 4077).

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 2817/2000 «Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις» (Α΄ 78).
2. Την περ. ζ της παρ. 2 του άρθρου 42 του ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 193).
3. Το άρθρο 16 του ν. 1824/1988 (Α΄ 296), με το οποίο κυρώθηκε η με αριθ. πρωτ. Γ2/3345/02.09.1988 Υ.Α. «Ίδρυση και λειτουργία μουσικών σχολείων» (Β΄ 649), και τροποποιήθηκε με το άρθρο 60 του ν. 4692/2020 «Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 111).
4. Την παρ. 16 του άρθρου 8 του ν. 3194/2003 «Ρύθμιση εκπαιδευτικών θεμάτων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 267).
5. Το άρθρο 29 του ν. 4521/2018 «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις» (Α΄ 38).
6. Την πάρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 3966/2011 «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 118).
7. Το π.δ. 84/2019 με θέμα «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123).
8. Το π.δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία-Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών-Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α΄ 130).
9. Το π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 131).
10. Την υπό στοιχεία 80/5-1-2024 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Ζωή Μακρή» (Β΄ 69).
11. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα (άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005, Α΄ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄133).
12. Την υπό στοιχεία 106696/Δ2/18-08-2020 Υ.Α. με θέμα: «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Καλλιτεχνικού Γυμνασίου και των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Γενικού Καλλιτεχνικού Λυκείου» (Β΄ 3523), όπως ισχύει.
13. Την υπό στοιχεία 148262/Δ2/10-09-2018 Υ.Α. με θέμα: «Αναθέσεις μαθημάτων καλλιτεχνικής παιδείας Καλλιτεχνικών Σχολείων» (Β΄ 4077).
14. Τη με αρ. 26/14-05-2024 Πράξη του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.
15. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη, σύμφωνα με την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/311/58513/Β1/30-05-2024 εισήγηση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143) της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Αποφασίζουμε

Τροποποιούμε την υπό στοιχεία 148262/Δ2/10-09-2018 Υ.Α. με θέμα: «Αναθέσεις μαθημάτων καλλιτεχνικής παιδείας Καλλιτεχνικών Σχολείων» (Β΄ 4077) α) ως προς την Α΄ ανάθεση της διδασκαλίας των μαθημάτων «Ιστορία Τέχνης» και «Θεωρία Τέχνης – Στοιχεία Αισθητικής» και στον εκπαιδευτικό κλάδο ΠΕ41, β) ως προς την ονομασία του μαθήματος «Σκηνοθεσία Θεάτρου» της Γ΄ τάξης Καλλιτεχνικού Λυκείου, η οποία ορίζεται ως «Στοιχεία Σκηνοθεσίας Θεάτρου», και γ) καταργούνται οι αναθέσεις των μαθημάτων «Ερευνητικές Δημιουργικές Δραστηριότητες» και «Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών (ΑΟΔΕΥ)», διότι τα συγκεκριμένα μαθήματα δεν προβλέπονται πλέον από το ωρολόγιο πρόγραμμα, και η ως άνω Υπουργική Απόφαση διαμορφώνεται ως εξής:

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ          

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Α' ΑΝΑΘΕΣΗ

Β' ΑΝΑΘΕΣΗ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

Εικαστικό εργαστήρι1

ΠΕ08

 

Ιστορία Τέχνης2

ΠΕ08
ΠΕ41

ΠΕ33

Χορός3

Εκπαιδευτικός από τον πίνακα ΚΙΝΗΣΗ-ΧΟΡΟΣ

 

Θέατρο3

ΠΕ91.02, ΠΕ91.01

 

Μουσική3

ΠΕ79.01 με μουσική ειδίκευση Πιάνο

ΤΕ16 με μουσική ειδίκευση Πιάνο

ΘΕΑΤΡΟΥ- ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

Υποκριτική-Αυτοσχεδιασμός4

ΠΕ91.02

 

Υποκριτική4

ΠΕ91.02

 

Αγωγή Προφορικού Λόγου4

ΠΕ91.02

 

Θεατρολογία2

ΠΕ91.01

 

Θεατρική  Κίνηση-Χορός4

Εκπαιδευτικός από τον πίνακα ΚΙΝΗΣΗ-ΧΟΡΟΣ

 

Κινηματογράφος4

Εκπαιδευτικός από τον πίνακα του ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

 

Εικαστικά4

ΠΕ08

 

Μουσική4

ΠΕ79.01 με μουσική ειδίκευση Πιάνο

ΤΕ16 με μουσική ειδίκευση Πιάνο

Εργαστήρι Δημιουργικής Γραφής

ΠΕ02 συνδιδασκαλία με ΠΕ91.01

ΠΕ02 συνδιδασκαλία με ΠΕ91.02

ΧΟΡΟΥ

Κλασικός Χορός3

Εκπαιδευτικός από τον πίνακα του ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΧΟΡΟΥ με συνοδεία πιάνου από ΠΕ79.01 με μουσική ειδίκευση Πιάνο

Εκπαιδευτικός από τον πίνακα του ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΧΟΡΟΥ με συνοδεία πιάνου από ΤΕ16 με μουσική ειδίκευση Πιάνο

Σύγχρονος Χορός3

Εκπαιδευτικός από τον πίνακα του ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΧΟΡΟΥ

 

Παραδοσιακός Χορός3

ΠΕ11 με ειδίκευση στους Παραδοσιακούς Χορούς

 

Μουσική3

ΠΕ79.01 με μουσική ειδίκευση Πιάνο

ΤΕ16 με μουσική ειδίκευση Πιάνο

Θέατρο3

ΠΕ91.02, ΠΕ91.01

 

Εικαστικά3

ΠΕ08

 

 

Α' ΤΑΞΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Α' ΑΝΑΘΕΣΗ

Β' ΑΝΑΘΕΣΗ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

Ζωγραφική3

ΠΕ08 με ειδικότητα Ζωγράφου

 

Γλυπτική3

ΠΕ08 με ειδικότητα Γλύπτη

 

Χαρακτική3

ΠΕ08 με ειδικότητα Χαράκτη

 

Φωτογραφία

ΠΕ08 συνδιδασκαλία με Εκπαιδευτικό από τον Πίνακα του ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

 

Ιστορία Τέχνης4

ΠΕ08
ΠΕ41

ΠΕ33

ΘΕΑΤΡΟΥ- KINΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

Κινησιολογία4

Εκπαιδευτικός από τον πίνακα ΚΙΝΗΣΗ-ΧΟΡΟΣ

 

Υποκριτική4

ΠΕ91.02

 

Φωνητική-Ορθοφωνία4

ΠΕ91.02 συνδιδασκαλία με ΠΕ79.01 με μουσική ειδίκευση Πιάνο

ΠΕ91.02 συνδιδασκαλία με ΤΕ16 με μουσι- κή ειδίκευση Πιάνο

Δραματοποίηση κειμένου

ΠΕ91.01 συνδιδασκαλία με ΠΕ91.02

 

Ιστορία Κινηματογράφου2

Εκπαιδευτικός από τον πίνακα του ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

 

Αισθητική Κινηματογράφου - Βασικές Αρχές Σκηνοθεσίας Κινηματογράφου4

Εκπαιδευτικός από τον πίνακα του ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

 

ΧΟΡΟΥ

Κλασικός Χορός3

Εκπαιδευτικός από τον πίνακα του ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΧΟΡΟΥ με συνοδεία πιάνου από ΠΕ79.01 με μουσική ειδίκευση Πιάνο

Εκπαιδευτικός από τον πίνακα του ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΧΟΡΟΥ με συνοδεία πιάνου από ΤΕ16 με μουσική ειδίκευση Πιάνο

Τεχνικές Σύγχρονου Χορού3

Εκπαιδευτικός από τον πίνακα του ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΧΟΡΟΥ

 

Ρυθμός-Μετρική-Κίνηση

Εκπαιδευτικός από τον πίνακα ΚΙΝΗΣΗ-ΧΟΡΟΣ συνδιδασκαλία με ΠΕ79.01 με μουσική ειδίκευση Πιάνο

ΠΕ11 με ειδικότητα στους παραδοσιακούς χορούς συνδιδασκαλία με ΠΕ79.01 με μουσική ειδίκευση Πιάνο ή με ΤΕ16 με μουσική ειδίκευση Πιάνο

 

Β' ΤΑΞΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Α' ΑΝΑΘΕΣΗ

Β' ΑΝΑΘΕΣΗ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

Ζωγραφική3

ΠΕ08 με ειδικότητα Ζωγράφου

 

Γλυπτική3

ΠΕ08 με ειδικότητα Γλύπτη

 

Χαρακτική3

ΠΕ08 με ειδικότητα Χαράκτη

 

Πολυμέσα

ΠΕ08 συνδιδασκαλία με ΠΕ86

Εκπαιδευτικός από τον πίνακα του ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ συνδιδασκαλία με ΠΕ08

Ιστορία Τέχνης2

ΠΕ08
ΠΕ41

ΠΕ33

ΘΕΑΤΡΟΥ- KINΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

Κινησιολογία-Σωματική Έκφραση4

Εκπαιδευτικός από τον πίνακα ΚΙΝΗΣΗ-ΧΟΡΟΣ

 

Υποκριτική4

ΠΕ91.02

 

Στοιχεία Σκηνοθεσίας Θεάτρου2

ΠΕ91.02, ΠΕ91.01

 

Φωνητική-Τραγούδι

ΠΕ79.01 με μουσική ειδίκευση Πιάνο συνδιδασκαλία με ΠΕ91.02

ΤΕ16 με μουσική ειδίκευση Πιάνο συνδιδα- σκαλία με ΠΕ91.02

Ιστορία Θεάτρου- Ιστορία Κινηματογράφου2

ΠΕ91.01, Εκπαιδευτικός από τον πίνακα του ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

 

Αισθητική Κινηματογράφου- Βασικές Αρχές Σκηνοθεσίας Κινηματογράφου4

Εκπαιδευτικός από τον πίνακα του ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

 

ΧΟΡΟΥ

Κλασικός Χορός3

Εκπαιδευτικός από τον πίνακα του ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΧΟΡΟΥ με συνοδεία πιάνου από ΠΕ79.01 με μουσική ειδίκευση Πιάνο

Εκπαιδευτικός από τον πίνακα του ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΧΟΡΟΥ με συνοδεία πιάνου από ΤΕ16 με μουσική ειδίκευση Πιάνο

Τεχνικές Σύγχρονου Χορού3

Εκπαιδευτικός από τον πίνακα ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΧΟΡΟΣ

 

Μουσική - Μετρική - Αυτοσχεδιασμός

Εκπαιδευτικός από τον πίνακα ΚΙΝΗΣΗ-ΧΟΡΟΣ συνδιδασκαλία με ΠΕ79.01 με μουσική ειδίκευση Πιάνο

Εκπαιδευτικός από τον πίνακα ΚΙΝΗΣΗ-ΧΟΡΟΣ συνδιδασκαλία με ΤΕ16 με μουσική ειδίκευση Πιάνο

Ιστορία Τέχνης2

ΠΕ08
ΠΕ41

ΠΕ33

 

Γ' ΤΑΞΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ          

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Α' ΑΝΑΘΕΣΗ

Β' ΑΝΑΘΕΣΗ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

Ζωγραφική3

ΠΕ08 με ειδικότητα Ζωγράφου

 

Γλυπτική3

ΠΕ08 με ειδικότητα Γλύπτη

 

Χαρακτική3

ΠΕ08 με ειδικότητα Χαράκτη

 

Βιομηχανικό Σχέδιο3

ΠΕ08

 

Εργαστήρια Πολυμέσα

ΠΕ08 συνδιδασκαλία με ΠΕ86

Εκπαιδευτικός από τον πίνακα του ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ συνδιδασκαλία με ΠΕ08

ΘΕΑΤΡΟΥ- ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

Κινησιολογία- Σωματική  Έκφραση4

Εκπαιδευτικός από τον πίνακα ΚΙΝΗΣΗ-ΧΟΡΟΣ

 

Υποκριτική4

ΠΕ91.02

 

Στοιχεία Σκηνοθεσίας Θεάτρου4

ΠΕ91.02, ΠΕ91.01

 

Ιστορία Θεάτρου2

ΠΕ91.01

 

Φωνητική-Τραγούδι

ΠΕ79.01 με μουσική ειδίκευση Πιάνο συνδιδασκαλία με ΠΕ91.02

TE.16 με μουσική ειδίκευση Πιάνο συνδιδασκαλία με ΠΕ91.02

Αισθητική Κινηματογράφου- Βασικές Αρχές Σκηνοθεσίας Κινηματογράφου4

Εκπαιδευτικός από τον πίνακα του ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

 

ΧΟΡΟΥ

Κλασικός Χορός3

Εκπαιδευτικός από τον πίνακα του ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΧΟΡΟΥ με συνοδεία πιάνου από ΠΕ79.01 με μουσική ειδίκευση Πιάνο

Εκπαιδευτικός από τον πίνακα του ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΧΟΡΟΥ με συνοδεία πιάνου από ΤΕ16 με μουσική ειδίκευση Πιάνο

Τεχνικές Σύγχρονου Χορού3

Εκπαιδευτικός από τον πίνακα ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ   ΧΟΡΟΣ

 

Κινησιολογία3

Εκπαιδευτικός από τον πίνακα ΚΙΝΗΣΗ-ΧΟΡΟΣ

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Α' ΑΝΑΘΕΣΗ

Β' ΑΝΑΘΕΣΗ

Ελεύθερο Σχέδιο

ΠΕ08

 

Γραμμικό Σχέδιο

ΠΕ08

 

Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας (MME)

ΠΕ78

ΠΕ02,Εκπαιδευτικός από τον πίνακα του ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

Χορός για την Κάμερα (Video Dance)

Εκπαιδευτικός από τον πίνακα ΚΙΝΗΣΗ-ΧΟΡΟΣ συνδιδασκαλία με εκπαιδευτικό από τον πίνακα του ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

Εκπαιδευτικός από τον πίνακα ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΧΟΡΟΣ συνδιδασκαλία με εκπαιδευτικό από τον πίνακα του ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

Κεραμική

ΠΕ08

 

Εργαστήρι Μάσκας και Θεατρικών Εξαρτημάτων

ΠΕ08

 

Σκηνογραφία-Ενδυματολογία

ΠΕ08

ΠΕ91.01

Ντοκιμαντέρ

Εκπαιδευτικός από τον πίνακα του ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

 

θεωρία Τέχνης-Στοιχεία Αισθητικής

ΠΕ08
ΠΕ41

 

Φωτισμός Θεάτρου

Εκπαιδευτικός από τον πίνακα του ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

ΠΕ91.02

Δημιουργική Γραφή

ΠΕ02 συνδιδασκαλία με ΠΕ91.01

ΠΕ02 συνδιδασκαλία με ΠΕ91.02

Κινηματογραφική Τεχνολογία-Φωτο- γραφία Κινηματογράφου

Εκπαιδευτικός από τον πίνακα του ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

 

1. Στο μάθημα Εικαστικό Εργαστήρι, όταν ο αριθμός των μαθητών ξεπερνά τους δεκαπέντε (15) γίνεται συνδιδασκαλία από δύο εκπαιδευτικούς ΠΕ08 από διαφορετικές ειδικότητες του κλάδου (ζωγράφοι, χαράκτες, γλύπτες).

2. Τα μαθήματα αυτά διδάσκονται από έναν εκπαιδευτικό. Δε γίνεται συνδιδασκαλία ούτε χωρισμός τμήματος.

3. Για τα μαθήματα αυτά, όταν ο αριθμός των μαθητών του τμήματος ξεπερνά τους δεκαπέντε (15) γίνεται συνδιδασκαλία από δύο εκπαιδευτικούς της ειδικότητας.

4. Για τα μαθήματα αυτά, όταν ο αριθμός των μαθητών του τμήματος ξεπερνά τους δεκαπέντε (15) το τμήμα χωρίζεται σε δύο τμήματα.

Επίσης σχετικά με την κάλυψη των ωρών των μαθημάτων της Α’ και Β’ ανάθεσης ισχύουν οι οδηγίες της με αρ. πρωτ. 85980/Δ2/03-07-2020 Υ.Α. (Β’ 2737).

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από το σχολικό έτος 2024-2025.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΑΘΗΝΑ 12-06-2024

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΖΕΤΤΑ Μ. ΜΑΚΡΗ

 

 


(Δημοσιευμένο στο ΦΕΚ 4077/2018)

Αριθμ. 148262/Δ2
Αναθέσεις μαθημάτων καλλιτεχνικής παιδείας Καλλιτεχνικών Σχολείων.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 2 του ν. 2817/2000 (Α' 78) «Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις».
2) Τις διατάξεις του άρθρου 42 παρ. 2 περ. ζ του ν. 4186/2013 (Α' 193) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
3) Τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 4521/2018 (Α' 38) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις».
4) Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 1824/1988 (Α' 296), με το οποίο κυρώθηκε η με αριθμ. πρωτ. Γ2/3345/02.09.1988 υπουργική απόφαση (Β' 649) «Ίδρυση και λειτουργία μουσικών σχολείων».
5) Τις διατάξεις της παρ. 16 του άρθρου 8 του ν. 3194/2003 (Α' 267) «Ρύθμιση εκπαιδευτικών θεμάτων και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν.
6) Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α' 98).
7) Τις διατάξεις του π.δ. 125/2016 (Α' 210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
8) Την αριθμ. 106486/Δ2/29-06-2016 υπουργική απόφαση (Β' 2107) με θέμα: «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α', Β', Γ' τάξεων Καλλιτεχνικού Γυμνασίου και των Α', Β' και Γ' τάξεων Γενικού Καλλιτεχνικού Λυκείου» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
9) Την αριθμ.. 180168/Δ2/10-11-2015 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 850 /τ.Υ.Ο.Δ.Δ.) «Συγκρότηση Επιτροπής Καλλιτεχνικών Σχολείων» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
10) Την αριθμ. 09/24-07-2018 Πράξη της Επιτροπής Καλλιτεχνικών Σχολείων.
11) Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού του ΥΠ.Π.Ε.Θ. για τις δαπάνες που καλύπτονται από αυτόν, σύμφωνα με την με αριθμ. πρωτ.Φ.1/Γ/329/143634/Β1/05-09-2018 εισήγηση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α' 143), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10 παρ. 6 του ν. 4337/2015 (Α' 129) της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:

Οι αναθέσεις των μαθημάτων καλλιτεχνικής παιδείας των Καλλιτεχνικών Σχολείων ορίζονται ως εξής:

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ          

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Α' ΑΝΑΘΕΣΗ

Β' ΑΝΑΘΕΣΗ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

Εικαστικό εργαστήρι1

ΠΕ08

 

Ιστορία Τέχνης3

ΠΕ08

ΠΕ41, ΠΕ33

Χορός4

Εκπαιδευτικός από τον πίνακα ΚΙΝΗΣΗ-ΧΟΡΟΣ

 

Θέατρο4

ΠΕ91.02, ΠΕ91.01

 

Μουσική4

ΠΕ79.01 με μουσική ειδίκευση Πιάνο

ΤΕ16 με μουσική ειδίκευση Πιάνο

ΘΕΑΤΡΟΥ- ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

Υποκριτική-Αυτοσχεδιασμός5

ΠΕ91.02

 

Υποκριτική5

ΠΕ91.02

 

Αγωγή Προφορικού Λόγου5

ΠΕ91.02

 

Θεατρολογία3

ΠΕ91.01

 

Θεατρική  Κίνηση-Χορός5

Εκπαιδευτικός από τον πίνακα ΚΙΝΗΣΗ-ΧΟΡΟΣ

 

Κινηματογράφος5

Εκπαιδευτικός από τον πίνακα του ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

 

Εικαστικά5

ΠΕ08

 

Μουσική5

ΠΕ79.01 με μουσική ειδίκευση Πιάνο

ΤΕ16 με μουσική ειδίκευση Πιάνο

Εργαστήρι Δημιουργικής Γραφής

ΠΕ02 συνδιδασκαλία με ΠΕ91.01

ΠΕ02 συνδιδασκαλία με ΠΕ91.02

ΧΟΡΟΥ

Κλασικός Χορός4

Εκπαιδευτικός από τον πίνακα του ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΧΟΡΟΥ με συνοδεία πιάνου από ΠΕ79.01 με μουσική ειδίκευση Πιάνο

Εκπαιδευτικός από τον πίνακα του ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΧΟΡΟΥ με συνοδεία πιάνου από ΤΕ16 με μουσική ειδίκευση Πιάνο

Σύγχρονος Χορός4

Εκπαιδευτικός από τον πίνακα του ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΧΟΡΟΥ

 

Παραδοσιακός Χορός4

ΠΕ11 με ειδίκευση στους Παραδοσιακούς Χορούς

 

Μουσική4

ΠΕ79.01 με μουσική ειδίκευση Πιάνο

ΤΕ16 με μουσική ειδίκευση Πιάνο

Θέατρο4

ΠΕ91.02, ΠΕ91.01

 

Εικαστικά4

ΠΕ08

 

 

Α' ΤΑΞΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Α' ΑΝΑΘΕΣΗ

Β' ΑΝΑΘΕΣΗ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

Ζωγραφική4

ΠΕ08 με ειδικότητα Ζωγράφου

 

Γλυπτική4

ΠΕ08 με ειδικότητα Γλύπτη

 

Χαρακτική4

ΠΕ08 με ειδικότητα Χαράκτη

 

Φωτογραφία

ΠΕ08 συνδιδασκαλία με Εκπαιδευτικό από τον Πίνακα του ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

 

Ιστορία Τέχνης3

ΠΕ08

ΠΕ41, ΠΕ33

ΘΕΑΤΡΟΥ- KINΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

Κινησιολογία5

Εκπαιδευτικός από τον πίνακα ΚΙΝΗΣΗ-ΧΟΡΟΣ

 

Υποκριτική5

ΠΕ91.02

 

Φωνητική-Ορθοφωνία5

ΠΕ91.02 συνδιδασκαλία με ΠΕ79.01 με μουσική ειδίκευση Πιάνο

ΠΕ91.02 συνδιδασκαλία με ΤΕ16 με μουσι- κή ειδίκευση Πιάνο

Δραματοποίηση κειμένου

ΠΕ91.01 συνδιδασκαλία με ΠΕ91.02

 

Ιστορία Κινηματογράφου3

Εκπαιδευτικός από τον πίνακα του ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

 

Αισθητική Κινηματογράφου - Βασικές Αρχές Σκηνοθεσίας Κινηματογράφου5

Εκπαιδευτικός από τον πίνακα του ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

 

ΧΟΡΟΥ

Κλασικός Χορός4

Εκπαιδευτικός από τον πίνακα του ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΧΟΡΟΥ με συνοδεία πιάνου από ΠΕ79.01 με μουσική ειδίκευση Πιάνο

Εκπαιδευτικός από τον πίνακα του ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΧΟΡΟΥ με συνοδεία πιάνου από ΤΕ16 με μουσική ειδίκευση Πιάνο

Τεχνικές Σύγχρονου Χορού4

Εκπαιδευτικός από τον πίνακα του ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΧΟΡΟΥ

 

Ρυθμός-Μετρική-Κίνηση

Εκπαιδευτικός από τον πίνακα ΚΙΝΗΣΗ-ΧΟΡΟΣ συνδιδασκαλία με ΠΕ79.01 με μουσική ειδίκευση Πιάνο

ΠΕ11 με ειδικότητα στους παραδοσιακούς χορούς συνδιδασκαλία με ΠΕ79.01 με μουσική ειδίκευση Πιάνο ή με ΤΕ16 με μουσική ειδίκευση Πιάνο

ΜΑΘΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ2

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Α' ΑΝΑΘΕΣΗ

Β' ΑΝΑΘΕΣΗ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

Πολυμέσα

ΠΕ08 συνδιδασκαλία με ΠΕ86

Εκπαιδευτικός από τον πίνακα του ΚΙΝΗ- ΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ συνδιδασκαλία με ΠΕ08

Σκηνογραφία

ΠΕ08

ΠΕ91.01

Περφόρμινγκ Άρτ

ΠΕ08, ΠΕ91.02

 

Κόσμημα

ΠΕ08

 

ΘΕΑΤΡΟΥ - ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

Σκηνογραφία

ΠΕ08

ΠΕ91.01

Μουσικό θέατρο

ΠΕ91.02 συνδιδασκαλία με Εκπαιδευτικό από τον πίνακα ΚΙΝΗΣΗ- ΧΟΡΟΣ  ή  ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ  ΧΟΡΟΣ

 

Ιστορία Κοστουμιού (Ενδυματολογία)

ΠΕ08

ΠΕ91.01

Τεχνική Σεναρίου-Ντεκουπάζ

Εκπαιδευτικός από τον πίνακα του ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

 

Κινηματογραφική Τεχνολογία- Μοντάζ

Εκπαιδευτικός από τον πίνακα του ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

 

ΧΟΡΟΥ

Σκηνογραφία

ΠΕ08

ΠΕ91.01

Μουσικό Θέατρο

ΠΕ91.02 συνδιδασκαλία με Εκπαιδευτικό από τον πίνακα ΚΙΝΗΣΗ-ΧΟΡΟΣ ή ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΧΟΡΟΣ

 

Ιστορία Κοστουμιού (Ενδυματολογία)

ΠΕ08

ΠΕ91.01

 

Β' ΤΑΞΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Α' ΑΝΑΘΕΣΗ

Β' ΑΝΑΘΕΣΗ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

Ζωγραφική4

ΠΕ08 με ειδικότητα Ζωγράφου

 

Γλυπτική4

ΠΕ08 με ειδικότητα Γλύπτη

 

Χαρακτική4

ΠΕ08 με ειδικότητα Χαράκτη

 

Πολυμέσα

ΠΕ08 συνδιδασκαλία με ΠΕ86

Εκπαιδευτικός από τον πίνακα του ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ συνδιδασκαλία με ΠΕ08

Ιστορία Τέχνης3

ΠΕ08

ΠΕ41, ΠΕ33

ΘΕΑΤΡΟΥ- KINΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

Κινησιολογία-Σωματική Έκφραση5

Εκπαιδευτικός από τον πίνακα ΚΙΝΗΣΗ-ΧΟΡΟΣ

 

Υποκριτική5

ΠΕ91.02

 

Στοιχεία Σκηνοθεσίας Θεάτρου3

ΠΕ91.02, ΠΕ91.01

 

Φωνητική-Τραγούδι

ΠΕ79.01 με μουσική ειδίκευση Πιάνο συνδιδασκαλία με ΠΕ91.02

ΤΕ16 με μουσική ειδίκευση Πιάνο συνδιδα- σκαλία με ΠΕ91.02

Ιστορία Θεάτρου- Ιστορία Κινηματογράφου3

ΠΕ91.01, Εκπαιδευτικός από τον πίνακα του ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

 

Αισθητική Κινηματογράφου- Βασικές Αρχές Σκηνοθεσίας Κινηματογράφου5

Εκπαιδευτικός από τον πίνακα του ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

 

ΧΟΡΟΥ

Κλασικός Χορός4

Εκπαιδευτικός από τον πίνακα του ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΧΟΡΟΥ με συνοδεία πιάνου από ΠΕ79.01 με μουσική ειδίκευση Πιάνο

Εκπαιδευτικός από τον πίνακα του ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΧΟΡΟΥ με συνοδεία πιάνου από ΤΕ16 με μουσική ειδίκευση Πιάνο

Τεχνικές Σύγχρονου Χορού4

Εκπαιδευτικός από τον πίνακα ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΧΟΡΟΣ

 

Μουσική - Μετρική - Αυτοσχεδιασμός

Εκπαιδευτικός από τον πίνακα ΚΙΝΗΣΗ-ΧΟΡΟΣ συνδιδασκαλία με ΠΕ79.01 με μουσική ειδίκευση Πιάνο

Εκπαιδευτικός από τον πίνακα ΚΙΝΗΣΗ-ΧΟΡΟΣ συνδιδασκαλία με ΤΕ16 με μουσική ειδίκευση Πιάνο

Ιστορία Τέχνης3

ΠΕ08

ΠΕ41, ΠΕ33

ΜΑΘΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ2

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Α' ΑΝΑΘΕΣΗ

Β' ΑΝΑΘΕΣΗ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

Κεραμική

ΠΕ08

 

Γραμμικό Σχέδιο

ΠΕ08

 

θεωρία Τέχνης- Στοιχεία Αισθητικής

ΠΕ08

 

Βιομηχανικό Σχέδιο

ΠΕ08

 

ΘΕΑΤΡΟΥ- ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

Σκηνογραφία

ΠΕ08

ΠΕ91.01

Θεατρικό Τραγούδι

ΠΕ79.01 με μουσική ειδίκευση Πιάνο συνδιδασκαλία με ΠΕ91.02

ΤΕ16 με μουσική ειδίκευση Πιάνο συνδιδασκαλία με ΠΕ91.02

Φωτισμός θεάτρου

Εκπαιδευτικός από τον πίνακα του ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

ΠΕ91.02

Κινηματογραφική Τεχνολογία- Μοντάζ

Εκπαιδευτικός από τον πίνακα του ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

 

Τεχνική Σεναρίου-Ντεκουπάζ

Εκπαιδευτικός από τον πίνακα του ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

 

Κινούμενο Σχέδιο

ΠΕ08

Εκπαιδευτικός από τον πίνακα του ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

ΧΟΡΟΥ

Σκηνογραφία

ΠΕ08

ΠΕ91.01

Θεατρικό Τραγούδι

ΠΕ79.01 με μουσική ειδίκευση Πιάνο συνδιδασκαλία με ΠΕ91.02

ΤΕ16 με μουσική ειδίκευση Πιάνο συνδιδασκαλία με ΠΕ91.02

Φωτισμός Θεάτρου

Εκπαιδευτικός από τον πίνακα του ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

ΠΕ91.02

 

Γ' ΤΑΞΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ          

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Α' ΑΝΑΘΕΣΗ

Β' ΑΝΑΘΕΣΗ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

Ζωγραφική4

ΠΕ08 με ειδικότητα Ζωγράφου

 

Γλυπτική4

ΠΕ08 με ειδικότητα Γλύπτη

 

Χαρακτική4

ΠΕ08 με ειδικότητα Χαράκτη

 

Βιομηχανικό Σχέδιο4

ΠΕ08

 

Εργαστήρια Πολυμέσα

ΠΕ08 συνδιδασκαλία με ΠΕ86

Εκπαιδευτικός από τον πίνακα του ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ συνδιδασκαλία με ΠΕ08

ΘΕΑΤΡΟΥ- ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

Κινησιολογία- Σωματική  Έκφραση5

Εκπαιδευτικός από τον πίνακα ΚΙΝΗΣΗ-ΧΟΡΟΣ

 

Υποκριτική5

ΠΕ91.02

 

Σκηνοθεσία Θεάτρου5

ΠΕ91.02, ΠΕ91.01

 

Ιστορία Θεάτρου3

ΠΕ91.01

 

Φωνητική-Τραγούδι

ΠΕ79.01 με μουσική ειδίκευση Πιάνο συνδιδασκαλία με ΠΕ91.02

TE.16 με μουσική ειδίκευση Πιάνο συνδιδασκαλία με ΠΕ91.02

Αισθητική Κινηματογράφου- Βασικές Αρχές Σκηνοθεσίας Κινηματογράφου5

Εκπαιδευτικός από τον πίνακα του ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

 

ΧΟΡΟΥ

Κλασικός Χορός4

Εκπαιδευτικός από τον πίνακα του ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΧΟΡΟΥ με συνοδεία πιάνου από ΠΕ79.01 με μουσική ειδίκευση Πιάνο

Εκπαιδευτικός από τον πίνακα του ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΧΟΡΟΥ με συνοδεία πιάνου από ΤΕ16 με μουσική ειδίκευση Πιάνο

Τεχνικές Σύγχρονου Χορού4

Εκπαιδευτικός από τον πίνακα ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ   ΧΟΡΟΣ

 

Κινησιολογία4

Εκπαιδευτικός από τον πίνακα ΚΙΝΗΣΗ-ΧΟΡΟΣ

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Α' ΑΝΑΘΕΣΗ

Β' ΑΝΑΘΕΣΗ

Ελεύθερο Σχέδιο

ΠΕ08

 

Γραμμικό Σχέδιο

ΠΕ08

 

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επι- χειρήσεων και Υπηρεσιών (ΑΟΔΕΥ)

ΠΕ80  (με  προτεραιότητα  πρώην ΠΕ09)

ΠΕ78  (με  προτεραιότητα  πρώην ΠΕ13)

Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας (MME)

ΠΕ78

ΠΕ02,Εκπαιδευτικός από τον πίνακα του ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

Χορός για την Κάμερα (Video Dance)

Εκπαιδευτικός από τον πίνακα ΚΙΝΗΣΗ-ΧΟΡΟΣ συνδιδασκαλία με εκπαιδευτικό από τον πίνακα του ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

Εκπαιδευτικός από τον πίνακα ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΧΟΡΟΣ συνδιδασκαλία με εκπαιδευτικό από τον πίνακα του ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

Κεραμική

ΠΕ08

 

Εργαστήρι Μάσκας και Θεατρικών Εξαρτημάτων

ΠΕ08

 

Σκηνογραφία-Ενδυματολογία

ΠΕ08

ΠΕ91.01

Ντοκιμαντέρ

Εκπαιδευτικός από τον πίνακα του ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

 

θεωρία Τέχνης-Στοιχεία Αισθητικής

ΠΕ08

 

Φωτισμός Θεάτρου

Εκπαιδευτικός από τον πίνακα του ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

ΠΕ91.02

Δημιουργική Γραφή

ΠΕ02 συνδιδασκαλία με ΠΕ91.01

ΠΕ02 συνδιδασκαλία με ΠΕ91.02

Κινηματογραφική Τεχνολογία-Φωτο- γραφία Κινηματογράφου

Εκπαιδευτικός από τον πίνακα του ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

 

1. Στο μάθημα Εικαστικό Εργαστήρι, όταν ο αριθμός των μαθητών ξεπερνά τους δεκαπέντε (15) γίνεται συνδιδασκαλία από δύο εκπαιδευτικούς ΠΕ08 από διαφορετικές ειδικότητες του κλάδου (ζωγράφοι, χαράκτες, γλύπτες).

2. Το μάθημα «Ερευνητικές Δημιουργικές Δραστηριότητες» διδάσκεται από έναν εκπαιδευτικό και ανατίθεται, αφού ανατεθούν στους εκπαιδευτικούς τα διδασκόμενα μαθήματα της ειδικότητας τους. Το μάθημα μπορεί να ανατεθεί σε εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων με εξειδίκευση στο αντικείμενο. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να αναλάβουν την εποπτεία και καθοδήγηση μέχρι δύο Τμημάτων Ερευνητικών Δημιουργικών Δραστηριοτήτων ανά τετράμηνο.

3. Τα μαθήματα αυτά διδάσκονται από έναν εκπαιδευτικό. Δε γίνεται συνδιδασκαλία ούτε χωρισμός τμήματος. 4. Για τα μαθήματα αυτά, όταν ο αριθμός των μαθητών του τμήματος ξεπερνά τους δεκαπέντε (15) γίνεται συνδιδασκαλία από δύο εκπαιδευτικούς της ειδικότητας.

5. Για τα μαθήματα αυτά, όταν ο αριθμός των μαθητών του τμήματος ξεπερνά τους δεκαπέντε (15) το τμήμα χωρίζεται σε δύο τμήματα.

Επίσης σχετικά με την κάλυψη των ωρών των μαθημάτων της Α' και Β' ανάθεσης ισχύουν οι οδηγίες της αριθμ.76099/Δ2/11-05-2018 υπουργικής απόφασης (Β' 1704).

Η αριθμ. 118601/Δ2/19-07-2016 υπουργική απόφαση (Β' 2461) καταργείται.

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από το σχολικό έτος 2018-2019.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 10 Σεπτεμβρίου 2018

Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Σχετικά Άρθρα