edu.klimaka.gr

Αναθέσεις Μαθημάτων Α΄ Τάξης Πρότυπων Επαγγελματικών Λυκείων

Αναθέσεις Μαθημάτων Α' Τάξης Πρότυπων Επαγγελματικών Λυκείων (ΠΕΠΑΛ)

Δημοσιευμένο στο ΦΕΚ 7403/2023

Αριθμ. Φ9/143775/Δ4
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ9/116550/ Δ4/17-09-2021 (Β’ 4367) υπουργικής απόφασης περί των αναθέσεων μαθημάτων Γενικής Παιδείας και Επαγγελματικής Κατεύθυνσης Προσανατολιστικού χαρακτήρα της Α’ τάξης των Πρότυπων Επαγγελματικών Λυκείων (Π.ΕΠΑ.Λ.).

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
(α) Της περ. ι’) της παρ. 2 του άρθρου 43 του ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Α’ 193), όπως διαμορφώθηκε με το άρθρο 212 του ν. 4823/2021 «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις» (Α’ 136),
(β) της περ. α της παρ. 5 και της παρ. 14 του άρθρου 66 του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’ 83),
(γ) των άρθρων 16 έως 21 και της παρ. 4 του άρθρου 169 του ν. 4763/2020 «Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/958 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 2018 σχετικά με τον έλεγχο αναλογικότητας πριν από τη θέσπιση νέας νομοθετικής κατοχύρωσης των επαγγελμάτων (EE L 173), κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας για το Ελληνογερμανικό Ίδρυμα Νεολαίας και άλλες διατάξεις (Α’ 254),
(δ) του άρθρου 100 του ν. 4823/2021 «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις» (Α’ 136),
(ε) του άρθρου 29 του ν. 4521/2018 «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις» (Α’ 38), (στ) της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 3966/2011 «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις» (Α’ 118),
(ζ) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),
(η) του π.δ. 18/2018 «Οργανισμός του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α’ 31),
(θ) του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123),
(ι) του π.δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων - Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών - Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α’ 130),
(ια) του π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 131).
2. Την υπ’ αρ. 4817/08-07-2023 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Ζωή Μακρή» (Β’ 4407).
3. Την υπ’ αρ. 4818/08-07-2023 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Δόμνα-Μαρία Μιχαηλίδου» (Β’ 4407).
4. Την υπό στοιχεία Φ2/90217/Δ4/23-07-2021 υπουργική απόφαση «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων Γενικής Παιδείας και των μαθημάτων Επαγγελματικής Κατεύθυνσης Προσανατολιστικού χαρακτήρα της Α’ Τάξης των Πρότυπων Επαγγελματικών Λυκείων (Π.ΕΠΑ.Λ.)» (Β’ 3470).
5. Την υπό στοιχεία Κ3/58084/25-05-2021 απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ρυθμίσεις θεμάτων εκπαιδευτικού οδηγού των Προτύπων Επαγγελματικών Λυκείων (Π.ΕΠΑ.Λ.)» (Β’ 2180).
6. Την υπό στοιχεία Φ22/75401/Δ4/10-05-2018 απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Αναθέσεις μαθημάτων Επαγγελματικού Λυκείου» (Β’ 1664).
7. Την υπό στοιχεία Φ9/116550/Δ4/17-09-2021 απόφαση της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Αναθέσεις μαθημάτων Γενικής Παιδείας και Επαγγελματικής Κατεύθυνσης Προσανατολιστικού χαρακτήρα της Α’ τάξης των Πρότυπων Επαγγελματικών Λυκείων (Π.ΕΠΑ.Λ.) (Β’ 4367).
8. Την υπό στοιχεία Φ9/92688/Δ4/23-08-2023 απόφαση της Υφυπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ9/116550/ Δ4/17-09-2021 (Β’ 4367) υπουργικής απόφασης περί των αναθέσεων μαθημάτων Γενικής Παιδείας και Επαγγελματικής Κατεύθυνσης Προσανατολιστικού χαρακτήρα της Α’ τάξης των Πρότυπων Επαγγελματικών Λυκείων (Π.ΕΠΑ.Λ.) ως προς τις αναθέσεις του κλάδου «Χημεία» του μαθήματος Φυσικές Επιστήμες Γενικής Παιδείας της Α’ τάξης των Π.ΕΠΑ.Λ.» (Β’ 5188)
9. Τις υπ’ αρ. 43/26-08-2021, 30/11-05-2023, 41/22-06-2023 και 50/26-07-2023 πράξεις του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).
10. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.) σύμφωνα με την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/715/135299/Β1/24-11-2023 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.,

αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ9/116550/Δ4/ 17-09-2021 (Β’ 4367) υπουργικής απόφασης ως προς τις περιπτώσεις Β, Δ και ΣΤ των οδηγιών αναθέσεων, στις οποίες προστίθεται η λέξη «Π.ΕΠΑ.Λ.» και ως προς την περίπτωση Ε, όπου η ανάθεση των μαθημάτων Επαγγελματικής Κατεύθυνσης Προσανατολιστικού χαρακτήρα γίνεται από τον Σύλλογο Διδασκόντων του Π.ΕΠΑ.Λ. ύστερα από εισήγηση του/της Δ/ντή/τριας του Πρότυπου ΕΠΑ.Λ. και οι οποίες περιπτώσεις διαμορφώνονται αντίστοιχα ως εξής:

Οδηγίες:

«Β. Στην κάλυψη των ωρών των μαθημάτων Α’ ανάθεσης, μεταξύ εκπαιδευτικών του ίδιου κλάδου ή ειδικότητας, προηγείται ο παλαιότερος οργανικά τοποθετηθείς στη σχολική μονάδα (ΕΠΑ.Λ./Π.ΕΠΑ.Λ.). Το ίδιο ισχύει και για τις περιπτώσεις εκπαιδευτικών διαφορετικών κλάδων ή ειδικοτήτων με οργανική τοποθέτηση στην ίδια σχολική μονάδα (ΕΠΑ.Λ./Π.ΕΠΑ.Λ.), οι οποίοι έχουν ώρες μαθημάτων σε κοινή Α’ ανάθεση. Αντίστοιχα, στην κάλυψη των ωρών των μαθημάτων Β’ ανάθεσης, μεταξύ εκπαιδευτικών του ίδιου κλάδου ή ειδικότητας, προηγείται ο παλαιότερος οργανικά τοποθετηθείς στη σχολική μονάδα (ΕΠΑ.Λ./Π.ΕΠΑ.Λ.). Το ίδιο ισχύει και για τις περιπτώσεις εκπαιδευτικών διαφορετικών κλάδων ή ειδικοτήτων με οργανική τοποθέτηση στην ίδια σχολική μονάδα (ΕΠΑ.Λ./Π.ΕΠΑ.Λ.), οι οποίοι έχουν ώρες μαθημάτων σε κοινή Β’ ανάθεση.

Δ. Η διδασκαλία του μαθήματος της Πληροφορικής σε τμήμα με αριθμό παρακολουθούντων μαθητών μέχρι και δώδεκα (12) διεξάγεται από έναν (1) εκπαιδευτικό, ενώ σε τμήμα με αριθμό παρακολουθούντων μαθητών από δεκατρείς (13) και άνω διεξάγεται από δύο (2) εκπαιδευτικούς.

Δίνεται η δυνατότητα ανάθεσης του μαθήματος και στους υπευθύνους Τομέα και Εργαστηρίων Ε.Κ., εφόσον:

 1. έχουν σε πρώτη ανάθεση το ανωτέρω μάθημα σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού που καθορίζει την αντιστοιχία διδασκομένων μαθημάτων και κλάδων - ειδικοτήτων εκπαιδευτικών όλων των τάξεων των ΕΠΑ.Λ./Π.ΕΠΑ.Λ., όπως ισχύει κάθε φορά,
 2. το Ε.Κ. και το ΕΠΑ.Λ - Π.ΕΠΑ.Λ. λειτουργούν στο ίδιο σχολικό συγκρότημα,
 3. καλύπτονται οι διδακτικές ανάγκες στο Ε.Κ., και
 4. η διδασκαλία του μαθήματος πραγματοποιείται μέσα στο ωράριο που έχει ο υπεύθυνος τομέα στο Ε.Κ.

Η ανάθεση του ανωτέρω μαθήματος γίνεται από το Π.Υ.Σ.Δ.Ε. ύστερα από γνώμη των συλλόγων διδασκόντων του ΕΠΑ.Λ/Π.ΕΠΑ.Λ. και του Ε.Κ..

Ε. Αναφορικά με τις αναθέσεις των μαθημάτων Επαγγελματικής Κατεύθυνσης Προσανατολιστικού χαρακτήρα της Α’ τάξης των Πρότυπων ΕΠΑ.Λ., oι αναθέσεις σε κλάδους εκπαιδευτικών, γίνονται με βάση τις ενότητες των ανωτέρω μαθημάτων. Επιπλέον, λαμβάνεται υπόψη η ειδικότερη συνάφεια της διδασκόμενης ενότητας με το γνωστικό αντικείμενο του βασικού πτυχίου του εκπαιδευτικού καθώς και με τα εξειδικευμένα προσόντα του (διδακτορικό, μεταπτυχιακό, επαγγελματική εμπειρία κ.α.) με προτεραιότητα στους συναφείς τίτλους. Προτείνεται η συνδιδασκαλία που εξυπηρετεί τη διαθεματική προσέγγιση και προωθεί τη συνεργασία εκπαιδευτικών διαφορετικών ειδικοτήτων με στόχο την ανάδειξη των ανωτέρω μαθημάτων.

Δίνεται η δυνατότητα ανάθεσης των μαθημάτων και στους υπευθύνους Τομέα και Εργαστηρίων Ε.Κ., εφόσον:

 1. έχουν σε πρώτη ανάθεση τα ανωτέρω μαθήματα σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού που καθορίζει την αντιστοιχία διδασκομένων μαθημάτων και κλάδων - ειδικοτήτων εκπαιδευτικών όλων των τάξεων των Π.ΕΠΑ.Λ., όπως ισχύει κάθε φορά,
 2. το Ε.Κ. και το Π.ΕΠΑ.Λ. λειτουργούν στο ίδιο σχολικό συγκρότημα,
 3. καλύπτονται οι διδακτικές ανάγκες στο Ε.Κ. και
 4. η διδασκαλία των μαθημάτων πραγματοποιείται μέσα στο ωράριο που έχει ο υπεύθυνος τομέα στο Ε.Κ.

Η ανάθεση των ανωτέρω μαθημάτων γίνεται από τον Σύλλογο Διδασκόντων του Π.ΕΠΑ.Λ. ύστερα από εισήγηση του/της Δ/ντή/τριας του Πρότυπου ΕΠΑ.Λ.

ΣΤ. Οι εκπαιδευτικοί της ειδικότητας ΠΕ89.01 των ΕΠΑ.Λ./Π.ΕΠΑ.Λ. μπορεί να διατίθενται σε σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για την διδασκαλία του μαθήματος των Εικαστικών.».

Η ισχύς της παρούσας υπουργικής απόφασης αρχίζει από το σχολικό έτος 2023-2024.

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία Φ9/116550/Δ4/ 17-09-2021 (Β’ 4367) υπουργική απόφαση, όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Φ9/92688/Δ4/23-08-2023 (Β’ 5188) υπουργική απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 14 Δεκεμβρίου 2023

Οι Υφυπουργοί
ΖΩΗ ΜΑΚΡΗ
ΔΟΜΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ


Δημοσιευμένο στο ΦΕΚ 4367/2021

Αριθμ. Φ9/116550/Δ4
Αναθέσεις μαθημάτων Γενικής Παιδείας και Επαγγελματικής Κατεύθυνσης Προσανατολιστικού χαρακτήρα της Α’ τάξης των Πρότυπων Επαγγελματικών Λυκείων (Π.ΕΠΑ.Λ.).

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
(α) της περ. α’) της παρ. 5 και της παρ. 14 του άρθρου 66 του ν.4386/2016 «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’ 83),
(β) της (περ. ι’) της παρ. 2 του άρθρου 43 του ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Α’ 193), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 212 του ν. 4823/2021 «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις» (Α’ 136),
(γ) των άρθρων 16 έως 21 και της παρ. 4 του άρθρου 169 του ν. 4763/2020 «Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/958 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 2018 σχετικά με τον έλεγχο αναλογικότητας πριν από τη θέσπιση νέας νομοθετικής κατοχύρωσης των επαγγελμάτων (EE L 173), κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας για το Ελληνογερμανικό Ίδρυμα Νεολαίας και άλλες διατάξεις (Α’ 254),
(δ) του άρθρου 29 του ν. 4521/2018 «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις» (Α’ 38),
(ε) της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 3966/2011 «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις» (Α’ 118),
(στ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα του π.δ. 63/2005 - Α’ 98),
(ζ) του π.δ. 18/2018 «Οργανισμός του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α’ 31),
(η) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),
(θ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121),
(ι) του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123), (ια) του π.δ 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).
2. Την υπό στοιχεία 168/Υ1/08-01-2021 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ζωή Μακρή» (Β’ 33).
3. Την υπό στοιχεία Φ2/92271/Δ4/05-06-2018 (Β’ 2187) απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων Γενικής Παιδείας, Προσανατολισμού και Επιλογής της Α’ Τάξης και των μαθημάτων Γενικής Παιδείας και των Τεχνολογικών - Επαγγελματικών μαθημάτων των Τομέων της Β’ Τάξης των ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 (Α’ 83)» (διόρθωση σφάλματος Β’ 2485/2018).
4. Την υπό στοιχεία Φ9/90217/Δ4/23-07-2021 απόφαση της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων Γενικής Παιδείας και των μαθημάτων Επαγγελματικής Κατεύθυνσης Προσανατολιστικού χαρακτήρα της Α’ τάξης των Πρότυπων Επαγγελματικών Λυκείων (Π.ΕΠΑ.Λ.)» (Β’ 3470).
5. Την υπό στοιχεία Κ3/58084/25.05.2021 απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ρυθμίσεις θεμάτων εκπαιδευτικού οδηγού των Πρότυπων Επαγγελματικών Λυκείων (Π.ΕΠΑ.Λ.)» (Β’ 2180).
6. Την υπό στοιχεία Φ22/75401/Δ4/10-05-2018 υπουργική απόφαση «Αναθέσεις μαθημάτων Επαγγελματικού Λυκείου» (Β’ 1664).
7. Την υπ’ αρ. 43/26-08-2021 πράξη του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).
8. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού του Υ.ΠΑΙ.Θ., σύμφωνα με την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/600/113125/Β1/13-09-2021 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:

Οι αναθέσεις των μαθημάτων της Α’ τάξης του Πρότυπου Επαγγελματικού Λυκείου (Π.ΕΠΑ.Λ.) ορίζονται ως εξής:

Ι. ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Μαθήματα Γενικής Παιδείας

Α’ ΑΝΑΘΕΣΗ

Β’ ΑΝΑΘΕΣΗ

Γ΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Νέα Ελληνικά

ΠΕ02

 

 

Μαθηματικά

Άλγεβρα

ΠΕ03

 

ΠΕ04.01
ΠΕ83
ΠΕ81
ΠΕ84
ΠΕ82
ΠΕ85
ΠΕ86 (κατά προτεραιότητα με πτυχίο Μαθηματικών)

Γεωμετρία

ΠΕ03

 

ΠΕ04.01
ΠΕ83 ΠΕ81
ΠΕ84
ΠΕ82
ΠΕ85
ΠΕ86 (κατά προτεραιότητα με πτυχίο Μαθηματικών)

Φυσικές Επιστήμες

 

 

Φυσική

ΠΕ04.01

ΠΕ04.02
ΠΕ04.03
ΠΕ04.04
ΠΕ04.05
ΠΕ85

ΠΕ82
ΠΕ83
ΠΕ84 (κατά προτεραιότητα στους εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ12.05,
ΠΕ12.06,
ΠΕ12.04,
ΠΕ12.07)

Χημεία

ΠΕ04.02
ΠΕ85

ΠΕ04.01
ΠΕ04.03
ΠΕ04.04
ΠΕ04.05
ΠΕ87.01 (κατά προτεραιότητα στους εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ14.03),
ΠΕ 88.01

 

Βιολογία

ΠΕ04.04
ΠΕ04.03

ΠΕ04.01
ΠΕ87.02
ΠΕ04.02
ΠΕ87.04
ΠΕ04.05
ΠΕ88.01
ΠΕ87.01

 

Πολιτική Παιδεία (Οικονομία, Πολιτικοί Θεσμοί και Αρχές Δικαίου και Κοινωνιολογία)

 

ΠΕ78
ΠΕ80 (κατά προτεραιότητα στους εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ09)

ΠΕ02

 

Ιστορία

 

ΠΕ02
ΠΕ33

ΠΕ05
ΠΕ06
ΠΕ07
ΠΕ78

 

Θρησκευτικά

 

ΠΕ01

 

 

Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά)

 

ΠΕ06

 

 

Φυσική Αγωγή

 

ΠΕ11

 

 

Πληροφορική

 

ΠΕ86

 

 

 

ΙΙ. ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΤΙΚΟΥ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ

Οικονομία, Διοίκηση

Αρχές οικονομικής θεωρίας - εισαγωγή στην επιχειρηματικότητα (εισαγωγή στις βασικές οικονομικές έννοιες, οικονομικό κύκλωμα, μικροοικονομία, μακροοικονομία)

Αρχές οργάνωσης και διοίκησης (βασικές αρχές οργάνωσης και διοίκησης, θεωρίες διοίκησης, ηγεσία, οργανωσιακή συμπεριφορά, οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων)

Μάρκετινγκ και έρευνα αγοράς (εισαγωγή στο Μάρκετινγκ, συμπεριφορά καταναλωτή, τα 4Ps)

Οργάνωση και λειτουργία επιχειρήσεων φιλοξενίας/ τουρισμού (εισαγωγή στις βασικές έννοιες του τουρισμού και της φιλοξενίας, οι τουριστικές επιχειρήσεις, τα βασικά μεγέθη του τουρισμού, η συμπεριφορά του τουρίστα, επαγγελματικές
προοπτικές)

Πληροφοριακά Συστήματα σε Επιχειρήσεις και Οργανισμούς (βασικές έννοιες Πληροφοριακών Συστημάτων και Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών επιχειρήσεων/ οργανισμών καθώς και πληροφόρηση για τις απαιτούμενες δεξιότητες στη χρήση σχετικών εφαρμογών και εργαλείων λογισμικού)

ΠΕ80 (ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ)
Διαθεματική προσέγγιση και συνδιδασκαλία με:
ΠΕ81 (ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ -ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ)
ΠΕ82 (ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ)
ΠΕ83 (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ) ΠΕ84 (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ)
ΠΕ85 (ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ)
ΠΕ88 (ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ)
ΠΕ86 (ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ)
ΠΕ87 (ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ – ΕΥΕΞΙΑΣ)
ΠΕ89 (ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ) ΠΕ90 (ΝΑΥΤΙΚΩΝ)

 

Επιχειρηματικότητα

ΠΕ80 (ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ)

 

Ασφάλεια και Υγεία στο Χώρο Εργασίας

ΠΕ80 (ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ)
ΠΕ87 (ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ – ΕΥΕΞΙΑΣ)
Διαθεματική προσέγγιση και συνδιδασκαλία με:
ΠΕ81 (ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ -ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ)
ΠΕ82 (ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ)
ΠΕ83 (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ)
ΠΕ84 (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ)
ΠΕ85 (ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ)
ΠΕ86 (ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ)
ΠΕ88 (ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ)
ΠΕ89 (ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ)
ΠΕ90 (ΝΑΥΤΙΚΩΝ)

Κατασκευές, Παραγωγή και Βιομηχανία

Αρχιτεκτονικό, Οικοδ. Σχέδιο, Μηχ. Ηλεκτρ. Σχέδιο

Διαθεματική προσέγγιση με συνδιδασκαλία ανάλογα την ενότητα.
ΠΕ81 (ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ -ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ),
ΠΕ82 (ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ)
ΠΕ83 (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ),
ΠΕ84 (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ)

Δομημένο Περιβάλλον, Πολεοδομικές Εφαρμογές και Τοπογραφία

ΠΕ81 (ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ)

Υλικά, Μετρήσεις και Κλίμακες

ΠΕ81 (ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ)
ΠΕ82 (ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ)
ΠΕ83 (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ),
ΠΕ84 (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ),
ΠΕ85 (ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ)

Μηχανές, Μηχανήματα και Συσκευές

ΠΕ82 (ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ),
ΠΕ83 (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ),
ΠΕ84 (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ)

Ηλεκτρολογία

ΠΕ83  (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ)

Μηχανολογία

ΠΕ82 (ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ)

Ηλεκτρονική, Ρομποτική

ΠΕ84 (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ)

STEM/STEAM/ κ.α.

ΠΕ84 (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ),
ΠΕ83 (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ),
ΠΕ86 (ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ),
ΠΕ82 (ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ),
ΠΕ81 (ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ)

Αναλογικά, Ψηφιακά, Αυτοματισμοί και Αισθητήρες

ΠΕ84 (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ)

Εγκαταστάσεις και Δίκτυα

ΠΕ84 (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ),
ΠΕ83 (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ),
ΠΕ86 (ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ),
ΠΕ82 (ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ),
ΠΕ81 (ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ)

Μηχανοτρονικά Συστήματα Industry 4.0

ΠΕ82 (ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ),
ΠΕ84 (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ),
ΠΕ83 (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ),
ΠΕ86 (ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ)

Υπολογιστικά Συστήματα, Λογισμικά και Εφαρμογές

ΠΕ86 (ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ),
ΠΕ84 (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ),
ΠΕ83 (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ)

Αναδυόμενες Τεχνολογίες (IoT, AR/ MR/VR/XR, 3D Printing, Drone κ.α.)

ΠΕ86 (ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ),
ΠΕ84 (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ),
ΠΕ83 (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ)
ΠΕ82 (ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ)

Επιχειρηματικότητα

ΠΕ80 (ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ)
Διαθεματική προσέγγιση και συνδιδασκαλία με: ΠΕ81 (ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ)
ΠΕ82 (ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ)
ΠΕ83 (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ)
ΠΕ84 (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ)
ΠΕ85 (ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ)
ΠΕ86 (ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ)

Ασφάλεια και Υγεία στο Χώρο Εργασίας

ΠΕ81 (ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ -ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ)
ΠΕ82 (ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ)
ΠΕ83 (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ)
ΠΕ84 (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ)
ΠΕ87 (ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ – ΕΥΕΞΙΑΣ)
Διαθεματική προσέγγιση και συνδιδασκαλία με: ΠΕ85 (ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ)
ΠΕ86 (ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ)
ΠΕ88 (ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ)
ΠΕ89 (ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ)
ΠΕ90 (ΝΑΥΤΙΚΩΝ)

Τέχνες και Πολιτισμός

Βασικές Αρχές Σύνθεσης

ΠΕ08 (ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ),
ΠΕ89.01 (ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ)

Σχέδιο (Ελεύθερο, Γραμμικό)

ΠΕ81 (ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ),
ΠΕ89.01 (ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ),
ΠΕ08 (ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ)

Ιστορία των Τεχνών

ΠΕ08 (ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ),
ΠΕ89.01 (ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ)

Ψηφιακός σχεδιασμός - εφαρμογές

ΠΕ89 (ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ),
ΠΕ86 (ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ)

Αειφορία στις Τέχνες και τον Πολιτισμό

ΠΕ89 (ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ),
ΠΕ81 (ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ),
ΠΕ08 (ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ),
ΠΕ88.05 (ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ)

Υλικά και τεχνικές κατασκευής

ΠΕ89 (ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ),
ΠΕ81 (ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ),
ΠΕ08 (ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ),
ΠΕ85 (ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ)

Πολιτιστική Κληρονομιά

ΠΕ89 (ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ),
ΠΕ81 (ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

Επιχειρηματικότητα

ΠΕ80 (ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ)
Διαθεματική προσέγγιση και συνδιδασκαλία με: ΠΕ81 (ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ),
ΠΕ89 (ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ)

Ασφάλεια και Υγεία στο Χώρο Εργασίας

ΠΕ87 (ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ – ΕΥΕΞΙΑΣ),
ΠΕ89 (ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ)
ΠΕ81 (ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ)
Διαθεματική προσέγγιση και συνδιδασκαλία με: ΠΕ82 (ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ)
ΠΕ83 (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ) ΠΕ84 (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ),
ΠΕ85 ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΠΕ86 (ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ)
ΠΕ88 (ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ)
ΠΕ90 (ΝΑΥΤΙΚΩΝ)

Υγεία και Ευεξία

Ανατομία και Φυσιολογία
Ψυχική υγεία - διαπροσωπικές σχέσεις,

Διαθεματική προσέγγιση με συνδιδασκαλία ανάλογα την ενότητα.

Πρόληψη χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών
Σεξουαλική Αγωγή - διαφυλικές σχέσεις

ΠΕ87 (ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ – ΕΥΕΞΙΑΣ)

Φυσική Άσκηση, Διατροφή και Φυσικοθεραπεία

ΠΕ87 (ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ – ΕΥΕΞΙΑΣ),
ΠΕ88.04 (ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ)

Ιατρικός και διαγνωστικός εξοπλισμός και εφαρμογές

ΠΕ87 (ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ – ΕΥΕΞΙΑΣ),
ΠΕ84 (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ)

Εισαγωγή στη Νοσηλευτική, Προσχολική ηλικία, Μικροβιολογία, Ακτινοτεχνολογία, Φαρμακευτική, Αισθητική – Κομμωτική

ΠΕ87 (ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ – ΕΥΕΞΙΑΣ),
ΠΕ85 (ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ)
ΠΕ88.04 (ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ)

Επιχειρηματικότητα

ΠΕ80 (ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ)
Διαθεματική προσέγγιση και συνδιδασκαλία με: ΠΕ87 (ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ – ΕΥΕΞΙΑΣ)

Ασφάλεια και Υγεία στο Χώρο Εργασίας

ΠΕ87 (ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ – ΕΥΕΞΙΑΣ)
Διαθεματική προσέγγιση και συνδιδασκαλία με: ΠΕ81 (ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ) ΠΕ82 (ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ)
ΠΕ83 (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ)
ΠΕ84 (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ)
ΠΕ85 (ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ)
ΠΕ86 (ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ)
ΠΕ87 (ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ – ΕΥΕΞΙΑΣ)
ΠΕ88 (ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ)
ΠΕ89 (ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ)
ΠΕ90 (ΝΑΥΤΙΚΩΝ)

Γεωργία, Τρόφιμα και Περιβάλλον

Φυτική Παραγωγή
Ζωική Παραγωγή

ΠΕ88 (ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ)

Τεχνολογία Τροφίμων

ΠΕ88 (ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ),
ΠΕ85 (ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ)

Δασοπονία

ΠΕ88 (ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ)

Σχέδιο Αρχιτεκτονικής Τοπίου (με βοήθεια Η/Υ)

ΠΕ88 (ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ),
ΠΕ81 (ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ)
Διαθεματική προσέγγιση και συνδιδασκαλία με: ΠΕ84 (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ),
ΠΕ86 (ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ),
ΠΕ82 (ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ),
ΠΕ83  (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ)

Αγροτική Τεχνολογία,
Εξοπλισμοί, Μηχανήματα (Γεωργία Ακριβείας, GIS)

ΠΕ88 (ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ)
Διαθεματική προσέγγιση και συνδιδασκαλία με: ΠΕ84 (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ),
ΠΕ86 (ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ),
ΠΕ82 (ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ),
ΠΕ83  (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ)

Αξιοποίηση και Διαχείριση Αποβλήτων

ΠΕ88 (ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ)

Επιχειρηματικότητα

ΠΕ80 (ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ)
Διαθεματική προσέγγιση και συνδιδασκαλία με:
ΠΕ88 (ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ)

Ασφάλεια και Υγεία στο Χώρο Εργασίας (χειρισμός φυτοπροστατευτικών προϊόντων, μηχανημάτων κ.λπ.)

ΠΕ88 (ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ),
ΠΕ87 (ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ – ΕΥΕΞΙΑΣ)
Διαθεματική προσέγγιση και συνδιδασκαλία με: ΠΕ81 (ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ) ΠΕ82 (ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ)
ΠΕ83 (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ)
ΠΕ84 (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ)
ΠΕ85 ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΠΕ86 (ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ)
ΠΕ89 (ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ)
ΠΕ90 (ΝΑΥΤΙΚΩΝ)

Ενέργεια, Μεταφορές και Επικοινωνίες

Βασικές και Νέες Μορφές Ενέργειας

ΠΕ81 (ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ -ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ)
ΠΕ82 (ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ)
ΠΕ83 (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ)
ΠΕ84 (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ)
Διαθεματική προσέγγιση και συνδιδασκαλία με: ΠΕ86 (ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ),
ΠΕ88 (ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ),
ΠΕ90 (ΝΑΥΤΙΚΩΝ)

Ενεργειακή Διαχείριση

ΠΕ80 (ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ),
ΠΕ81 (ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ)
ΠΕ82 (ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ)
ΠΕ83  (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ) ΠΕ84 (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ)
Διαθεματική προσέγγιση και συνδιδασκαλία με: ΠΕ86 (ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ),
ΠΕ88 (ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ),
ΠΕ90 (ΝΑΥΤΙΚΩΝ)

Ενεργειακά Συστήματα

ΠΕ82 (ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ)
ΠΕ83 (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ),
ΠΕ84 (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ)
ΠΕ86 (ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ)

Βασικά Στοιχεία Μεταφορών

ΠΕ80 (ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ)
ΠΕ90 (ΝΑΥΤΙΚΩΝ)
ΠΕ82 (ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ)

Θαλάσσιες μεταφορές και Περιβάλλον

ΠΕ90 (ΝΑΥΤΙΚΩΝ),
ΠΕ80 (ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ)
Διαθεματική προσέγγιση και συνδιδασκαλία με ΠΕ82 (ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ)
ΠΕ83 (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ)
ΠΕ84 (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ),
ΠΕ85 (ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ)
ΠΕ88.05 (ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ)
ΠΕ86 (ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ)

Logistics και Πολυμεσικές μεταφορές

ΠΕ80 (ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ),
ΠΕ90 (ΝΑΥΤΙΚΩΝ)
Διαθεματική προσέγγιση και συνδιδασκαλία με ΠΕ84 (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ)
ΠΕ86 (ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ),
ΠΕ81 (ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ)
ΠΕ82 (ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ)
ΠΕ83 (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ)

Τεχνολογία Επικοινωνιών (Πομποί
- Δέκτες επικοινωνιών, Κινητή τηλεπικοινωνία και 5G, Ίντερνετ κ.α.)
https://europa.eu/learning-corner/eu-timeline/communication-technology_el
Δομικά στοιχεία συστήματος επικοινωνιών
Ενοποιημένες Επικοινωνίες (UC)

ΠΕ84 (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ)
ΠΕ83 (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ)
ΠΕ86 (ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ)
Διαθεματική προσέγγιση και συνδιδασκαλία: ΠΕ90 (ΝΑΥΤΙΚΩΝ)

Στοιχεία Αγοράς της Πληροφορικής - Προϊόντα και υπηρεσίες Πληροφορικής (Στοιχεία του κλάδου οικονομικής δραστηριότητας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών καθώς και ιδιοτήτων προϊόντων και υπηρεσιών)

ΠΕ80 (ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ)
ΠΕ84 (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ) ΠΕ86 (ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ)

Επιχειρηματικότητα στις Επικοινωνίες, στην Ενέργεια και στις Μεταφορές

ΠΕ80 (ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ),
ΠΕ90 (ΝΑΥΤΙΚΩΝ)
Διαθεματική προσέγγιση και συνδιδασκαλία με ΠΕ82 (ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ)
ΠΕ83 (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ)
ΠΕ84 (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ)
ΠΕ86 (ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ)

Ασφάλεια και Υγεία στο Χώρο Εργασίας (Χώροι παραγωγής, συγκέντρωσης και διανομής ενέργειας, Πλοία και λοιπά Μέσα Μεταφοράς, σταθμοί τηλεπικοινωνιών, κ.λπ.)

ΠΕ81 (ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ -ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ)
ΠΕ82 (ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ)
ΠΕ83 (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ)
ΠΕ84 (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ)
ΠΕ85 (ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ)
ΠΕ86 (ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ)
ΠΕ87 (ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ – ΕΥΕΞΙΑΣ)
ΠΕ90 (ΝΑΥΤΙΚΩΝ)
Διαθεματική προσέγγιση και συνδιδασκαλία με: ΠΕ88 (ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ)
ΠΕ89 (ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ)

Οδηγίες:

Α. Με τα μαθήματα πρώτης (Α’ ) ανάθεσης οι εκπαιδευτικοί καλύπτουν το υποχρεωτικό τους ωράριο, ενώ με τα μαθήματα δεύτερης (Β’ ) ανάθεσης συμπληρώνουν το υποχρεωτικό τους ωράριο ή καλύπτουν εκπαιδευτικές ανάγκες. Οι διδακτικές ώρες της δεύτερης ανάθεσης της βασικής ειδικότητας καθώς και οι διδακτικές ώρες της πρώτης και δεύτερης ανάθεσης της δεύτερης ειδικότητας δεν πρέπει να υπερβαίνουν το όριο των έντεκα (11) διδακτικών ωρών.

Β. Στην κάλυψη των ωρών των μαθημάτων Α’ ανάθεσης, μεταξύ εκπαιδευτικών του ίδιου κλάδου ή ειδικότητας, προηγείται ο παλαιότερος οργανικά τοποθετηθείς στη σχολική μονάδα (ΕΠΑ.Λ.). Το ίδιο ισχύει και για τις περιπτώσεις εκπαιδευτικών διαφορετικών κλάδων ή ειδικοτήτων με οργανική τοποθέτηση στην ίδια σχολική μονάδα (ΕΠΑ.Λ.), οι οποίοι έχουν ώρες μαθημάτων σε κοινή Α’ ανάθεση. Αντίστοιχα, στην κάλυψη των ωρών των μαθημάτων Β’ ανάθεσης, μεταξύ εκπαιδευτικών του ίδιου κλάδου ή ειδικότητας, προηγείται ο παλαιότερος οργανικά τοποθετηθείς στη σχολική μονάδα (ΕΠΑ.Λ.). Το ίδιο ισχύει και για τις περιπτώσεις εκπαιδευτικών διαφορετικών κλάδων ή ειδικοτήτων με οργανική τοποθέτηση στην ίδια σχολική μονάδα (ΕΠΑ.Λ), οι οποίοι έχουν ώρες μαθημάτων σε κοινή Β’ ανάθεση.

Γ. Η κατά προτεραιότητα διδασκαλία μαθήματος γενικής παιδείας εντός της οικείας ανάθεσης των κλάδων και ειδικοτήτων ορίζεται εφόσον υπάρχει ειδικότερη συνάφεια του διδασκόμενου μαθήματος με το γνωστικό αντικείμενο του βασικού πτυχίου του εκπαιδευτικού καθώς και με τα εξειδικευμένα προσόντα του (διδακτορικό, μεταπτυχιακό, επαγγελματική εμπειρία κ.ά.) με προτεραιότητα στους συναφείς τίτλους.

Δ. Η διδασκαλία του μαθήματος της Πληροφορικής σε τμήμα με αριθμό παρακολουθούντων μαθητών μέχρι και δώδεκα (12) διεξάγεται από έναν (1) εκπαιδευτικό, ενώ σε τμήμα με αριθμό παρακολουθούντων μαθητών από δεκατρείς (13) και άνω διεξάγεται από δύο (2) εκπαιδευτικούς).

Δίνεται η δυνατότητα ανάθεσης του μαθήματος και στους υπευθύνους Τομέα και Εργαστηρίων Ε.Κ., εφόσον:

 1. έχουν σε πρώτη ανάθεση το ανωτέρω μάθημα σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων που καθορίζει την αντιστοιχία διδασκομένων μαθημάτων και κλάδων - ειδικοτήτων εκπαιδευτικών όλων των τάξεων των ΕΠΑ.Λ., όπως ισχύει κάθε φορά,
 2. το Ε.Κ. και το ΕΠΑ.Λ. λειτουργούν στο ίδιο σχολικό συγκρότημα,
 3. καλύπτονται οι διδακτικές ανάγκες στο Ε.Κ. και
 4. η διδασκαλία του μαθήματος πραγματοποιείται μέσα στο ωράριο που έχει ο υπεύθυνος τομέα στο Ε.Κ.

Η ανάθεση του ανωτέρω μαθήματος γίνεται από το Π.Υ.Σ.Δ.Ε. ύστερα από γνώμη των συλλόγων διδασκόντων του ΕΠΑ.Λ. και του Ε.Κ.»

Ε. Αναφορικά με τις αναθέσεις των μαθημάτων Επαγγελματικής Κατεύθυνσης Προσανατολιστικού χαρακτήρα της Α’ τάξης των Πρότυπων ΕΠΑ.Λ., oι αναθέσεις σε κλάδους εκπαιδευτικών, γίνονται με βάση τις ενότητες των ανωτέρω μαθημάτων. Επιπλέον, λαμβάνεται υπόψη η ειδικότερη συνάφεια της διδασκόμενης ενότητας με το γνωστικό αντικείμενο του βασικού πτυχίου του εκπαιδευτικού καθώς και με τα εξειδικευμένα προσόντα του (διδακτορικό, μεταπτυχιακό, επαγγελματική εμπειρία κ.α.) με προτεραιότητα στους συναφείς τίτλους. Προτείνεται η συνδιδασκαλία που εξυπηρετεί τη διαθεματική προσέγγιση και προωθεί τη συνεργασία εκπαιδευτικών διαφορετικών ειδικοτήτων με στόχο την ανάδειξη των ανωτέρω μαθημάτων.

Δίνεται η δυνατότητα ανάθεσης των μαθημάτων και στους υπευθύνους Τομέα και Εργαστηρίων Ε.Κ., εφόσον:

 1. έχουν σε πρώτη ανάθεση τα ανωτέρω μαθήματα σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων που καθορίζει την αντιστοιχία διδασκομένων μαθημάτων και κλάδων - ειδικοτήτων εκπαιδευτικών όλων των τάξεων των ΕΠΑ.Λ., όπως ισχύει κάθε φορά,
 2. το Ε.Κ. και το ΕΠΑ.Λ. λειτουργούν στο ίδιο σχολικό συγκρότημα,
 3. καλύπτονται οι διδακτικές ανάγκες στο Ε.Κ. και
 4. η διδασκαλία των μαθημάτων πραγματοποιείται μέσα στο ωράριο που έχει ο υπεύθυνος τομέα στο Ε.Κ.

Η ανάθεση των ανωτέρω μαθημάτων γίνεται από το Π.Υ.Σ.Δ.Ε. ύστερα από γνώμη των συλλόγων διδασκόντων του ΕΠΑ.Λ. και του Ε.Κ.».

ΣΤ. Οι εκπαιδευτικοί της ειδικότητας ΠΕ89.01 των ΕΠΑ.Λ. μπορεί να διατίθενται σε σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για την διδασκαλία του μαθήματος των Εικαστικών.

Ζ. Τα μαθήματα ανατίθενται στους εκπαιδευτικούς του Π.ΕΠΑ.Λ. με την εξής σειρά προτεραιότητας. Ο/Η εκπαιδευτικός διδάσκει:

α) Στο ΕΠΑ.Λ όπου συστεγάζεται με το Π.ΕΠΑ.Λ. ή σε σχολική μονάδα του ίδιου συγκροτήματος:

 1. μαθήματα της πρώτης ανάθεσης της βασικής ειδικότητας
 2. μαθήματα της δεύτερης ανάθεσης της βασικής ειδικότητας
 3. μαθήματα της δεύτερης ειδικότητας (σε Α’ και Β’ ανάθεση).

β) Σε σχολική μονάδα της ίδιας ομάδας σχολείων:

 1. μαθήματα της πρώτης ανάθεσης της βασικής ειδικότητας
 2. μαθήματα της δεύτερης ανάθεσης της βασικής ειδικότητας
 3. μαθήματα της δεύτερης ειδικότητας (σε Α’ και Β’ ανάθεση).

γ) Σε σχολική μονάδα όμορης ομάδας σχολείων:

 1. μαθήματα της πρώτης ανάθεσης της βασικής ειδικότητας
 2. μαθήματα της δεύτερης ανάθεσης της βασικής ειδικότητας
 3. μαθήματα της δεύτερης ειδικότητας (σε Α’ και Β’ ανάθεση).

δ) Σε σχολική μονάδα της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης:

 1. μαθήματα της πρώτης ανάθεσης της βασικής ειδικότητας
 2. μαθήματα της δεύτερης ανάθεσης της βασικής ειδικότητας
 3. μαθήματα της δεύτερης ειδικότητας (σε Α’ και Β’ ανάθεση).

Η. Η Τρίτη (Γ’ ) Ανάθεση αφορά στη βασική ειδικότητα και ενεργοποιείται μετά την 30η Σεπτεμβρίου, με απόφαση του ΠΥΣΔΕ, για τυχόν κενά που δεν έχουν καλυφθεί, με την ίδια σειρά που ακολουθείται στην περίπτωση της πρώτης και δεύτερης ανάθεσης. Επίσης, μετά την 30η Σεπτεμβρίου, εφόσον υπάρχουν διδακτικές ώρες που δεν έχουν καλυφθεί στο σχολείο ή στο σχολικό συγκρότημα ή στα όμορα σχολεία ή σε άλλα σχολεία της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, τότε οι διδακτικές ώρες της δεύτερης ανάθεσης ή της δεύτερης ειδικότητας μπορούν να υπερβούν τις έντεκα (11), μετά από σχετική απόφαση του ΠΥΣΔΕ.

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από το σχολικό έτος 2021-2022.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 17 Σεπτεμβρίου 2021

Η Υφυπουργός
ΖΩΗ ΜΑΚΡΗ

Σχετικά Άρθρα