edu.klimaka.gr

Αναθέσεις Μαθημάτων σε Εργαστήρια Ειδικής Αγωγής ΕΕΕΕΚ

Αναθέσεις Μαθημάτων σε Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης ( ΕΕΕΕΚ )

(Απόσπασμα από ΦΕΚ 1761/2018)

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αριθμ 71105/Δ3
Αναθέσεις μαθημάτων στα Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ε.Ε.Ε.ΕΚ.) της Δευτεροβάθμιας Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1) Την περίπτωση γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του ν. 3699/2008, όπως αυτή αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 48 του ν. 4415/2016 (ΦΕΚ 159/τ.Α΄/06-09-2016).
2) Τις διατάξεις των παρ. 5 (περ. α’) και 14 του άρθρου 66 του ν. 4386/2016 (Α’ 83) «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».
3) Τις διατάξεις του άρθρου 28 παρ. 2α του ν. 4186/2013 (Α΄193) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις».
4) Την 93577/Δ3/12-06-2015 υπουργική απόφαση με θέμα: «Μετονομασία των εργαστηρίων Κηπουρικής,Κηπουρικής - Ανθοκομίας, Φυτικών-ζωικών προϊόντων, Βιολογικών Καλλιεργειών σε εργαστήρια Γεωπονίας - Τροφίμων - Περιβάλλοντος».
5) Τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 4521/2018 (Α' 38) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις».
6) Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 3 του ν. 3966/2011 (Α΄ 118) «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις».
7) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα (κωδικοποιητικό π.δ. 63/2005, Α΄ 98).
8)Την 52935/Υ1/30-03-2018 (ΦΕΚ 1227/τ.Β΄/2-4-2018) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Μερόπη Τζούφη».
0) Τις διατάξεις του άρθρου 33 του π.δ. 18/2018 (ΦΕΚ 31/τ.Α'/23-02-2018) «Οργανισμός του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
10) Την 13/22-03-2018 (50248/Δ3/27-03-2018) Πράξη του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.
11) Του π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/22-9-2015) «Ανασύσταση [...] και μετονομασία του [...] του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, [...]».
12) Την Φ.1./Γ/94/66924/Β1/27-04-2018 βεβαίωση της Γενικής Δ/νσης Οικον. Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
13) Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπο- λογισμού, αποφασίζουμε:

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΔΩΝ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

ΓΛΩΣΣΑ

ΠΕ02

ΠΕ70

ΠΕ71

 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΠΕ03

ΠΕ70

ΠΕ71

 

ΜΟΥΣΙΚΗ

ΠΕ79.01

ΤΕ16

ΦΥΣΙΚΗΑΓΩΓΗ

ΠΕ11

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΠΕ86

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
ΑΓΩΓΗ

ΠΕ02

ΠΕ70

ΠΕ71

ΠΕ78

ΠΕ87.06

 

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΠΕ08

ΠΕ89.01 (κατά προτεραιότητα στους εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ18.26)

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

1. ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ

ΠΕ80 (κατά προτεραιότητα στους εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ15)

 

2. ΠΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ
ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΠΕ78 (κατά προτεραιότητα στους εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ10)

ΠΕ87.06

ΠΕ88.04

ΠΕ88.01

ΠΕ88.02 (κατά προτεραιότητα στους εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στους πρώην κλάδους ΠΕ18.12, ΠΕ18.30)

ΠΕ80 (κατά προτεραιότητα στους εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ15)

ΠΕ89.01

ΠΕ89.02

ΠΕ88.03

ΠΕ88.05 (κατά προτεραιότητα στους εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ18.16)

ΤΕ02.07

3. ΣΙΤΙΣΗΣ

ΠΕ80 (κατά προτεραιότητα στους εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ18.35)

ΠΕ88.04

 

4. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΠΕ80 (κατά προτεραιότητα στους εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ15)

ΠΕ87.10

ΤΕ02.01

5. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ-
ΜΕΤΑΛΛΟΤΕΧΝΙΑΣ

ΠΕ81

ΠΕ82 (κατά προτεραιότητα στους εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στους πρώην κλάδους ΠΕ17.02, ΠΕ17.06)

ΠΕ18.27

ΤΕ02.01

ΤΕ02.02

6. ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ

ΠΕ82 (κατά προτεραιότητα στους εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στους πρώην κλάδους ΠΕ12.04, ΠΕ17.02, ΠΕ17.06)

ΤΕ02.02 (κατά προτεραιότητα στους εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΤΕ01.02)

7. ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ

ΠΕ08

ΠΕ 89.01

8. ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

ΠΕ08

ΠΕ 89.01

ΤΕ02.05

9. ΜΕΤΑΞΟΤΥΠΙΑΣ

ΠΕ89.01 (κατά προτεραιότητα στους εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ18.01)

ΤΕ02.05 (κατά προτεραιότητα στους εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΤΕ01.14)

10. ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ

ΠΕ89.01 (κατά προτεραιότητα στους εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ18.01)

ΠΕ 08

ΤΕ02.05 (κατά προτεραιότητα στους εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΤΕ01.14)

11. ΥΑΛΟΥΡΓΙΑΣ

ΠΕ89.01 (κατά προτεραιότητα στους εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στους πρώην κλάδους ΠΕ18.27 ΠΕ18.28)

 ΤΕ02.05 (κατά προτεραιότητα στους εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στους πρώην κλάδους ΤΕ01.12 ΤΕ01.17)

12. ΨΗΦΙΔΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΠΕ89.01 (κατά προτεραιότητα στους εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ18.28)

ΤΕ02.05 (κατά προτεραιότητα στους εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο κατά προτεραιότητα ΤΕ01.17)

13.ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

ΠΕ89.01 (κατά προτεραιότητα στους εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στους πρώην κλάδους ΠΕ18.01, ΠΕ18.26)

ΠΕ 08

14. ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ

ΠΕ08

ΠΕ89.01 (κατά προτεραιότητα στους εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στους πρώην κλάδους ΠΕ 18.27, ΠΕ 18.28)

ΠΕ89.02 (κατά προτεραιότητα στους εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ18.38)

ΤΕ02.05 (κατά προτεραιότητα στους εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στους πρώην κλάδους ΤΕ02.12, ΤΕ01.17)

15. ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ

ΠΕ08

ΠΕ89.01 (κατά προτεραιότητα στους εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στους πρώην κλάδους ΠΕ 18.27, ΠΕ18.28)

ΠΕ89.02 (κατά προτεραιότητα στους εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ18.38)

ΤΕ02.05 (κατά προτεραιότητα στους εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στους πρώην κλάδους ΤΕ01.12,ΤΕ01.17)

16. ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ-

ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ

ΠΕ08

ΠΕ89.01 (κατά προτεραιότητα στους εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στους πρώην κλάδους ΠΕ 18.27, ΠΕ 18.28)

ΠΕ89.02 (κατά προτεραιότητα στους εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ18.38)

ΤΕ02.05 (κατά προτεραιότητα στους εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στους πρώην κλάδους ΤΕ01.12, ΤΕ01.17)

17. ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ-

ΚΗΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ

ΠΕ 08

ΠΕ89.01 (κατά προτεραιότητα στους εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στους πρώην κλάδους ΠΕ 18.27, ΠΕ 18.28)

ΠΕ89.02 (κατά προτεραιότητα στους εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ18.38)

ΤΕ02.05 (κατά προτεραιότητα στους εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στους πρώην κλάδους ΤΕ01.12, ΤΕ01.17)

18. ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ-

ΠΗΛΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ

ΠΕ08

ΠΕ89.01 (κατά προτεραιότητα στους εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στους πρώην κλάδους ΠΕ 18.27, ΠΕ18.28)

ΠΕ89.02 (κατά προτεραιότητα στους εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ18.38)

ΤΕ02.05 (κατά προτεραιότητα στους εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στους πρώην κλάδους ΤΕ01.12, ΤΕ01.17)

19. ΚΗΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ-

ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ

ΠΕ08

ΠΕ89.01 (κατά προτεραιότητα στους εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στους πρώην κλάδους ΠΕ 18.27, ΠΕ18.28)

ΠΕ89.02 (κατά προτεραιότητα στους εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ18.38)

ΤΕ02.05 (κατά προτεραιότητα στους εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στους πρώην κλάδους ΤΕ01.12, ΤΕ01.17)

20. ΠΗΛΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ

ΠΕ08

ΠΕ89.01 (κατά προτεραιότητα στους εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στους πρώην κλάδους ΠΕ18.01 18.27, ΠΕ18.28)

ΠΕ89.02 (κατά προτεραιότητα στους εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ18.38)

ΤΕ02.05 (κατά προτεραιότητα στους εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στους πρώην κλάδους ΤΕ01.12, ΤΕ01.17)

21. ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ-
ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ

ΠΕ08

ΠΕ89.01 (κατά προτεραιότητα στους εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στους πρώην κλάδους ΠΕ 18.27, ΠΕ 18.28)

ΠΕ89.02 (κατά προτεραιότητα στους εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στους πρώην κλάδους ΠΕ 18.38)

ΤΕ02.05 (κατά προτεραιότητα στους εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στους πρώην κλάδους ΤΕ01.12, ΤΕ01.17)

22. ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ

ΠΕ08

ΠΕ89.01

ΤΕ02.05

23. ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ-

ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΠΕ08

ΠΕ89.01

ΤΕ02.05

24. ΚΗΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ

ΠΕ08

ΠΕ89.02 (κατά προτεραιότητα στους εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ18.38)

ΠΕ89.01 (κατά προτεραιότητα στους εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στους πρώην κλάδους ΠΕ18.27, ΠΕ18.28),

ΤΕ02.05 (κατά προτεραιότητα στους εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στους πρώην κλάδους ΤΕ01.12, ΤΕ01.17)

25. ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΗΣ

ΠΕ89.02 (κατά προτεραιότητα στους

εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν

στον πρώην κλάδο ΠΕ18.44)

ΠΕ89.01 (κατά προτεραιότητα σε εκπαιδευτικούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ18.27)

ΤΕ02.05 (κατά προτεραιότητα σε εκπαιδευτικούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΤΕ01.12)

26. ΞΥΛΟΓΛΥΠΤΙΚΗΣ

ΠΕ08

ΠΕ89.02

ΠΕ89.01 (κατά προτεραιότητα σε εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ18.27)

ΤΕ02.01 (κατά προτεραιότητα σε εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΤΕ01.01)

27. ΓΟΥΝΑΡΙΚΗΣ-

ΚΟΠΤΙΚΗΣ-ΡΑΠΤΙΚΗΣ

ΠΕ89.02 (κατά προτεραιότητα στους εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ18.20)

ΤΕ02.06 (κατά προτεραιότητα στους εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΤΕ01.22)

28. ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΠΕ89.02 (κατά προτεραιότητα στους εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ18.20)

ΤΕ02.06 (κατά προτεραιότητα στους εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΤΕ01.27)

29. ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ

(ΥΦΑΝΤΙΚΗΣ)

ΠΕ89.02 (κατά προτεραιότητα στους εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ18.20)

ΤΕ02.06 (κατά προτεραιότητα στους εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΤΕ01.27)

30. ΚΟΠΤΙΚΗΣ-ΡΑΠΤΙΚΗΣ-

ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ

ΠΕ89.02 (κατά προτεραιότητα στους εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ18.20)

ΤΕ02.06 (κατά προτεραιότητα στους εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΤΕ01.22)

31. ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ

ΠΕ88.04

ΠΕ80 (κατά προτεραιότητα σε εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στους πρώην κλάδους ΠΕ18.35, ΠΕ15)

 

32. ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ

ΠΕ88.04

ΠΕ80 (κατά προτεραιότητα σε εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στους πρώην κλάδους ΠΕ18.35, ΠΕ15)

 

33. ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ-

ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ-

ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ

ΠΕ88.04

ΠΕ80 (κατά προτεραιότητα στους εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στους πρώην κλάδους ΠΕ18.35, ΠΕ15)

 

34. ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ-

ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ-

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ

ΠΕ88.04

ΠΕ80 (κατά προτεραιότητα σε εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στους πρώην κλάδους ΠΕ18.35, ΠΕ15)

 

35. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ

ΠΕ80 (κατά προτεραιότητα σε εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ18.35)

 

36. ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ

ΤΕ01.19

 

37. ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ-

ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ

ΠΕ87.03

ΤΕ01.19

ΤΕ01.20

 

38. ΓΡΑΦΕΙΑΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΕ 80 (κατά προτεραιότητα στους εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ18.02)

ΤΕ02.04 (κατά προτεραιότητα στους εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΤΕ01.10

 

39. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΕ86

ΤΕ01.13

 

40. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΠΕ86

ΤΕ01.13

 

41. ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η-Υ

ΠΕ86,

ΤΕ01.13

 

42. ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ-

ΤΡΟΦΙΜΩΝ -

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΕ88.01

ΠΕ88.02 (κατά προτεραιότητα στους εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στους πρώην κλάδους ΠΕ18.12, ΠΕ18.30)

ΠΕ88.03 (κατά προτεραιότητα στους εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ18.13)

ΠΕ88.04

ΠΕ88.05

ΤΕ02.07 (κατά προτεραιότητα σε εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στους πρώην κλάδους TE01.32, ΤE01.33)

ΟΔΗΓΙΕΣ:

Α. Με τα μαθήματα πρώτης (Α') ανάθεσης οι εκπαιδευτικοί καλύπτουν το υποχρεωτικό τους ωράριο, ενώ με τα μαθήματα δεύτερης (Β') ανάθεσης συμπληρώνουν το υποχρεωτικό τους ωράριο ή καλύπτουν εκπαιδευτικές ανάγκες.

Οι διδακτικές ώρες της δεύτερης ανάθεσης της βασικής ειδικότητας καθώς και οι διδακτικές ώρες της πρώτης και δεύτερης ανάθεσης της δεύτερης ειδικότητας δεν πρέπει να υπερβαίνουν το όριο των έντεκα (11) διδακτικών ωρών.

Β. Στην κάλυψη των ωρών των μαθημάτων Α' ανάθεσης, μεταξύ εκπαιδευτικών του ίδιου κλάδου ή ειδικότητας, προηγείται ο παλαιότερος οργανικά τοποθετηθείς στη σχολική μονάδα. Το ίδιο ισχύει και για τις περιπτώσεις εκπαιδευτικών διαφορετικών κλάδων ή ειδικοτήτων με οργανική τοποθέτηση στην ίδια σχολική μονάδα, οι οποίοι έχουν ώρες μαθημάτων σε κοινή Α' ανάθεση.

Γ. Στην κάλυψη των ωρών των μαθημάτων Β' ανάθεσης, μεταξύ εκπαιδευτικών του ίδιου κλάδου ή ειδικότητας, προηγείται ο παλαιότερος οργανικά τοποθετηθείς στη σχολική μονάδα. Το ίδιο ισχύει και για τις περιπτώσεις εκπαιδευτικών διαφορετικών κλάδων ή ειδικοτήτων με οργανική τοποθέτηση στην ίδια σχολική μονάδα, οι οποίοι έχουν ώρες μαθημάτων σε κοινή Β' ανάθεση.

Δ. Τα μαθήματα ανατίθενται στους εκπαιδευτικούς με την εξής σειρά προτεραιότητας:

Ο/Η εκπαιδευτικός διδάσκει:

α) στο σχολείο όπου είναι τοποθετημένος/η οργανικά ή προσωρινά:
1. μαθήματα της πρώτης ανάθεσης της βασικής ειδικότητας
2. μαθήματα της δεύτερης ανάθεσης της βασικής ειδικότητας
3. μαθήματα της δεύτερης ειδικότητας (σε α' και β' ανάθεση)

β) σε τυχόν συστεγαζόμενη σχολική μονάδα ή σε σχολική μονάδα του ίδιου συγκροτήματος:
1. μαθήματα της πρώτης ανάθεσης της βασικής ειδικότητας
2. μαθήματα της δεύτερης ανάθεσης της βασικής ειδικότητας
3. μαθήματα της δεύτερης ειδικότητας (σε α' και β' ανάθεση)

γ) σε σχολική μονάδα της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης,σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία:
1. μαθήματα της πρώτης ανάθεσης της βασικής ειδικότητας
2. μαθήματα της δεύτερης ανάθεσης της βασικής ειδικότητας
3. μαθήματα της δεύτερης ειδικότητας (σε α' και β' ανάθεση)

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από το σχολικό έτος 2018-2019.

Κάθε διάταξη που ρυθμίζει με διαφορετικό τρόπο τα θέματα της απόφασης αυτής παύει να ισχύει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 4 Μαΐου 2018

Η Υφυπουργός
ΜΕΡΟΠΗ ΤΖΟΥΦΗ


Καταργήθηκε στο ΦΕΚ 3384/2012 η Αριθμ.156291/Γ6

Καταργήθηκε το υπ.αρ. 94872/Γ6 στο ΦΕΚ 1986/2011

Καταργήθηκε το υπ.αρ.10414/Γ6 στο ΦΕΚ 1387/2010


 

Σχετικά Άρθρα