edu.klimaka.gr

ΦΥΣΙΚΗ Προσανατολισμού Β Λυκείου / Οδηγίες Διδασκαλίας

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ

Αρ.Πρωτ.134024/Δ2/06-10-2020/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α
Πληροφορίες: Αν. Πασχαλίδου
Θ. Κανελλοπούλου
Τηλέφωνο: 210-3443422
210-3443010

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων των Φυσικών Επιστημών (Φυσικής, Χημείας, Βιολογίας) Ημερησίου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2020-2021
Σχετ.: Τα με αρ. πρωτ. εισ. Υ.ΠΑΙ.Θ. 124708/Δ2/21-09-2020 και 125106/Δ2/21-09-2020 έγγραφα

Μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (πράξη 45/17-09-2020 του Δ.Σ) σας διαβιβάζουμε αρχείο με τις οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων των Φυσικών Επιστημών (Φυσικής, Χημείας, Βιολογίας) Ημερησίου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2020-2021.

Οι διδάσκοντες/ουσες να ενημερωθούν ενυπόγραφα.

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ

 


ΦΥΣΙΚΗ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ)

Β Τάξη Ημερήσιου, Εσπερινού Γενικού Λυκείου,  Μουσικού, Καλλιτεχνικού και Εκκλησιαστικού Λυκείου

Θα διδαχθεί το βιβλίο Φυσική Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών Β’ Γενικού Λυκείου, της συγγραφικής ομάδας: Βλάχος Ι, Γραμματικάκης Ι., Καραπαναγιώτης Β.,Κόκκοτας Π., Περιστερόπουλος Π., Τιμοθέου Γ., Ιωάννου Α., Ντάνος Γ., Πήττας Α., Ράπτης Στ., ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ, http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/pdf/8547/2588/22-0223-02_Fysiki_BLykeiou-ThSp_Vivlio-Mathiti/

Λύσεις ασκήσεων: http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/pdf/8547/2590/22-0224-02_Fysiki_BLykeiou-ThSp_Lyseis-Askiseon/

Εργαστηριακός Οδηγός: https://panekfe.gr/ekfe/lab/guides

Διδακτέα ύλη (Περιεχόμενο - Διαχείριση και ενδεικτικός προγραμματισμός)

α) Για όλες τις διδακτικές ενότητες που προτείνονται παρακάτω, το πλήθος των ερωτήσεων, ασκήσεων και προβλημάτων του βιβλίου θα πρέπει να εναρμονίζεται με το διαθέσιμο διδακτικό χρόνο. Το ίδιο ισχύει και για τη χρήση των παραδειγμάτων, των ενθέτων και των δραστηριοτήτων.

Β) Χρήσιμο διδακτικό υλικό για όλες τις ενότητες υπάρχει στον οδηγό για τη Φυσική Α, Β, Γ ΓΕΛ, που εκπονήθηκε το 2015 από το ΙΕΠ:
http://repository.edulll.gr/edulll/handle/10795/1752

Διδακτική ενότητα

Συνιστώμενες Διδακτικές Πρακτικές / Παρατηρήσεις

Ώρες

1 - ΚΑΜΠΥΛΟΓΡΑΜΜΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ

 

1.1 Οριζόντια βολή

1.2 Ομαλή κυκλική κίνηση

1.3 Κεντρομόλος δύναμη

Προτείνεται η επανάληψη της συνθήκης ισορροπίας των δυνάμεων, του 2ου
Νόμου του Νεύτωνα, του ορισμού της επιτάχυνσης και των εξισώσεων κίνησης
της ευθύγραμμα ομαλά μεταβαλλόμενης κίνησης, η μελέτη της κατακόρυφης
βολής (προς τα επάνω, προς τα κάτω και της ελεύθερης πτώσης) με βάση τις
γνώσεις που αποκτήθηκαν από τη διδασκαλία της Φυσικής στην Α’ Τάξη του ΓΕΛ.
Διδασκαλία του περιεχομένου των κεφαλαίων περιλαμβανομένων των
δραστηριοτήτων και των παραδειγμάτων.

Προτείνονται οι προσομοιώσεις:

Για την οριζόντια βολή:
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/10802

Κίνηση βλήματος:
https://phet.colorado.edu/sims/html/projectile-motion/latest/projectilemotion_el.html

Για την ομαλή κυκλική κίνηση:
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/5996

Κεντρομόλος δύναμη – Κεντρομόλος επιτάχυνση
https://phet.colorado.edu/sims/cheerpj/ladybug-motion-2d/latest/ladybug-motion-2d.html?simulation=ladybug-motion-2d&locale=el
https://phet.colorado.edu/el/simulation/legacy/rotation

Προτείνονται προς απάντηση όλες οι ερωτήσεις και οι ασκήσεις -προβλήματα: 1,2,
6, 8, 9, 10

9

2 - ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΜΗΣ

 

2.1  Η έννοια του συστήματος. Εσωτερικές και εξωτερικές δυνάμεις

2.2  Το φαινόμενο της κρούσης

2.3  Η έννοια της ορμής

2.4  Η δύναμη και η μεταβολή της ορμής

2.5  Η αρχή διατήρησης της ορμής

2.6  Μεγέθη που δεν διατηρούνται στην κρούση

2.7  Εφαρμογές της διατήρησης της ορμής

Περιλαμβάνονται και οι
δραστηριότητες που αναφέρονται
στις παραπάνω παραγράφους.

 Προτείνεται η επανάληψη των εννοιών του Έργου σταθερής Δύναμης, κινητικής
ενέργειας, της Βαρυτικής Δυναμικής Ενέργειας, του θεωρήματος Έργου – Ενέργειας (Θ. Μ. Κ. Ε.) και της Αρχής Διατήρησης Ενέργειας.

Εργαστήριο συγκρούσεων: https://phet.colorado.edu/el/simulation/legacy/collision-lab
Διατήρηση της ορμής: http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-
6023
http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-6026

Βίντεο αρχής διατήρησης ορμής και ενέργειας:
http://photodentro.edu.gr/video/r/8522/419

Βίντεο ελαστικής κρούσης:
http://photodentro.edu.gr/video/handle/8522/417

Βίντεο Πλαστικής κρούσης:
http://photodentro.edu.gr/video/r/8522/418

Προτείνονται όλες οι ερωτήσεις: 1-19.

Ασκήσεις-προβλήματα: 1-17.

13

Εργαστηριακή άσκηση: Διατήρηση της ορμής σε μία έκρηξη

Να πραγματοποιηθεί η άσκηση του εργαστηριακού οδηγού της Α΄ Λυκείου ή οποιαδήποτε παραλλαγή της θεωρεί κατάλληλη ο/η εκπαιδευτικός.

Βίντεο του πειράματος από το ΕΚΦΕ Καρδίτσας:
http://ekfe.kar.sch.gr/index.php/2014-04-07-22-44-52/videoskopimenapeiramata/fysiki

Φύλλο εργασίας για το εργαστήριο από το ΕΚΦΕ Αμπελοκήπων Αττικής
http://ekfe-ampel.att.sch.gr/?p=313

Και του ΕΚΦΕ Χίου: http://vaigaiou.pde.sch.gr/2pekes/site/wpcontent/uploads/2018/11/H-
%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%BF%CF%81%CE%BC%CE%AE%CF%82.pdf

1

5 - ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

 

5.12 Το βαρυτικό πεδίο

Βαρύτητα και τροχιές:
https://phet.colorado.edu/sims/html/gravity-and-orbits/latest/gravity-andorbits_el.html

Εργαστήριο της βαρύτητας:
https://phet.colorado.edu/el/simulation/gravity-force-lab-basics

Ο Νόμος της παγκόσμιας έλξης και ο Νόμος του Coulomb
http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-10482

Περιλαμβάνεται το Παράδειγμα 5.13

12

5.13 Το βαρυτικό πεδίο της Γης

Βαρυτικό πεδίο της Γης: http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/10807

Να γίνει ως εφαρμογή (αλλά και ως αφορμή για επανάληψη των 1.2 και 1.3) ο
υπολογισμός της ταχύτητας και της περιόδου δορυφόρου της Γης.

5.14 Ταχύτητα διαφυγής - Μαύρες
τρύπες,

Μέχρι και την πρόταση «…Έτσι για
παράδειγμα για τη Σελήνη βρίσκουμε 2,37 Km/s, για τον Άρη
4,97 Km/s, για το Δια 59,1 Km/s και
για τον Ήλιο 618 Km/s.»

Περιλαμβάνεται το παράδειγμα 5.14.

Δεν περιλαμβάνονται οι Δραστηριότητες και Ένθετα.

Ερωτήσεις: Πεδίο βαρύτητας της Γης: 35-42.

Ασκήσεις: Πεδίο Βαρύτητας: 76, 77, 78, 79, 80, 81,82,83

Προβλήματα: επιλογή από 104 - 113, με έμφαση στην εφαρμογή του Θ.Μ.Κ.Ε.

5.6 Η δυναμική ενέργεια πολλών
σημειακών φορτίων

Ηλεκτρικά πεδία και φορτία:
https://phet.colorado.edu/sims/html/charges-and-fields/latest/charges-andfields_el.html

Περιλαμβάνεται το παράδειγμα 5.6

Προτείνονται για επιλογή:

Ερωτήσεις σελ. 187, 8-16

Ασκήσεις σελ. 194: 55, 56, 57

Προβλήματα σελ. 201: 95, 96, 97, 98

5.7 Σχέση έντασης και διαφοράς δυναμικού στο ομογενές ηλεκτροστατικό πεδίο.

5.8 Κινήσεις φορτισμένων σωματιδίων σε ομογενές ηλεκτροστατικό πεδίο.

Να μη διδαχθούν οι παράγραφοι: “Ο καθοδικός σωλήνας” και “Παλμογράφος”

5.15 Σύγκριση Ηλεκτροστατικού και Βαρυτικού Πεδίου

Κίνηση φορτισμένου σωματιδίου σε ομογενές ηλεκτρικό πεδίο:
http://photodentro.edu.gr/lor/handle/8521/6014

Περιλαμβάνεται το παράδειγμα 5.7

Προτείνονται για επιλογή:

Ερωτήσεις σελ. 188, 17-22

Ασκήσεις σελ. 195: 58, 59, 60, 61, 62,63

Εργαστηριακή δραστηριότητα:
Γνωριμία με τον παλμογράφο

Να πραγματοποιηθεί η άσκηση του εργαστηριακού οδηγού της Β’ Τάξης ΓΕΛ
Θετικής Κατεύθυνσης, σελ. 38. https://panekfe.gr/ekfe/lab/guides
ή οποιαδήποτε παραλλαγή της θεωρεί κατάλληλη ο/η εκπαιδευτικός.
Ενδεικτικά αναφέρεται το Βίντεο από το ΕΚΦΕ Καρδίτσας:

http://ekfe.kar.sch.gr/index.php/2014-04-07-22-44-52/peiramata-gelepal/physics-gel/164-palmografos

1

3 - ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ

 

3.1 Εισαγωγή.

3.2 Οι νόμοι των αερίων.

3.3 Καταστατική εξίσωση των ιδανικών αερίων.

 Να παρουσιαστούν οι νόμοι των αερίων και η καταστατική εξίσωση, συνοπτικά με τη χρήση του εικονικού εργαστηρίου ΣΕΠ
http://photodentro.edu.gr/edusoft/r/8531/307
με τη βοήθεια των οδηγιών :
http://photodentro.edu.gr/oep/r/8532/500
ή με τη χρήση του εργαστηριακού οδηγού Εργαστηριακού Οδηγού της Β’ Τάξης ΓΕΛ Θετικής Κατεύθυνσης, σελ. 15.
https://panekfe.gr/ekfe/lab/guides

Εισαγωγή στα αέρια:
https://phet.colorado.edu/sims/html/gases-intro/latest/gases-intro_el.html

Ιδιότητες αερίων:
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/2592

Επιλογή ερωτήσεων από σελ. 88, 1-8 και ασκήσεων, σελ. 91, 16 – 22, 26.

4

4 - ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ

 

4.1 Εισαγωγή

4.2 Θερμοδυναμικό σύστημα.

4.3 Ισορροπία θερμοδυναμικού συστήματος.

4.4 Αντιστρεπτές μεταβολές.

4.5 Έργο παραγόμενο από αέριο κατά τη διάρκεια μεταβολών όγκου.

4.6 Θερμότητα.

4.7 Εσωτερική ενέργεια.

4.8 Πρώτος θερμοδυναμικός νόμος.

4.9 Εφαρμογή του πρώτου θερμοδυναμικού νόμου σε ειδικές περιπτώσεις.

4.11 Θερμικές μηχανές.

4.12 Ο δεύτερος θερμοδυναμικός νόμος.

1ος Θερμοδυναμικός νόμος:
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/11314

Ισόχωρη μεταβολή:
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/10809

Μεταβολές αερίων – διάγραμμα P-V
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/11315

Ισόθερμη μεταβολή
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/10803

Αδιαβατική μεταβολή
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/10805

Βίντεο ισόθερμης μεταβολής από το ΕΚΦΕ Καρδίτσας:
http://ekfe.kar.sch.gr/index.php/2014-04-07-22-44-52/videoskopimenapeiramata/fysiki

Προτείνεται επιλογή από τις ερωτήσεις, σελ. 130 : 13, 16,
ασκήσεις, σελ. 136: 43, 44, 47 και
τα προβλήματα σελ. 138: 57,58

Δεν περιλαμβάνονται τα ένθετα και οι δραστηριότητες.

4

(...)

 

 


Αντικατέστησε την Αρ.Πρωτ.142742/Δ2/04-09-2018/ΥΠΠΕΘ

Σχετικά Άρθρα