edu.klimaka.gr

Κριτήρια Επιλογής Υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Προγραμμάτων, Σχολικών Δραστηριοτήτων

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Δημοσιευμένο στο ΦΕΚ 2314/2012 - Αριθμ.92998/Γ7

Αρ.Πρωτ.92998/Γ7/10-08-2012/ΥΠΑΙΘΠΑ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β΄ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ Δ΄ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Πληροφορίες: Αναστασία Ξυλόκοτα
Πηνελόπη Σακκοπούλου
Τηλέφωνα: 210 3442205, 210 344 3023
FAX: 210 3443013, 210 344 3296

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός των οργάνων, των κριτηρίων και της διαδικασίας επιλογής και τοποθέτησης των Υπευθύνων, Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας Πολιτιστικών Θεμάτων και Σχολικών Δραστηριοτήτων καθώς και των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων τους».

Έχοντας υπόψη:
1.Τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 47 του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167 Α/30.9.1985).
2.Την παράγραφο 13 του άρθρου 111 του Ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α/31.7.1990).
3.Την παράγραφο 14 του άρθρου 8 του Ν. 2817/2000 (ΦΕΚ 78 Α/14.3.2000).
4.Την παράγραφο 2 του άρθρου 8 του Ν. 2986/2002 (ΦΕΚ 24 Α/13.2.2002).
5.Την παράγραφο 15 του άρθρου 6 του Ν. 3027/2002 (ΦΕΚ 152 Α/ 28.6.2002).
6.Τα άρθρα 30 και 31 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 Α/19.5.2010) όπως τροποποιήθηκαν με την περίπτωση β της παραγράφου 2 του άρθρου 33 του Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14 Α/2.2.2012) και με την παράγραφο 2 του άρθρου 59 του Ν. 3966/2011 (ΦΕΚ 118 Α/24.5.2011), αντίστοιχα.
7.Την Υ.Α. Γ2/4867/92 (ΦΕΚ 629 Β/23.10.1992) «Σχολικές Δραστηριότητες».
8.Την Υ.Α. 5971/ΣΤ5/03 (ΦΕΚ 94 Β/30.1.2003) «Διάρθρωση, στελέχωση και αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Συμβουλευτικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων. Ανακαθορισμός των αρμοδιοτήτων των Διευθύνσεων Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.».
9.Την Υ.Α. Φ.353.1./324/105657/Δ1/02 (ΦΕΚ 1340 Β/16.10.2002) «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών και υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων των διδασκόντων.».
10.Το Π.Δ. 86/2012 (ΦΕΚ 141 Α/21.6.2012) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
11.Την απόφαση 76051/12 (ΦΕΚ 2091 Β/5.7.2012) του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας και  Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Παιδείας και  Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού Θεόδωρο Παπαθεοδώρου.».
12.Την ανάγκη επανακαθορισμού και πλήρωσης των θέσεων Υπευθύνων καινοτόμων σχολικών δραστηριοτήτων στο πλαίσιο της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
13.Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Άρθρο 1
Υπεύθυνοι Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών  Θεμάτων και Σχολικών Δραστηριοτήτων

1. Σε κάθε μία από τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ/νσεις Π/θμιας Εκπ/σης) Α΄ Αθήνας, Β΄ Αθήνας, Γ΄ Αθήνας, Δ΄ Αθήνας, Ανατολικής Αττικής, Δυτικής Αττικής, Πειραιά, Ανατολικής Θεσσαλονίκης, Δυτικής Θεσσαλονίκης και Αχαΐας καθώς καιστις αντίστοιχες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ/νσεις Δ/θμιας Εκ/σης) τοποθετείται, ύστερα από επιλογή και απόσπαση, ένας (1) Υπεύθυνος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΠΕ), ένας (1) Υπεύθυνος Αγωγής Υγείας (ΑΥ) και ένας (1) Υπεύθυνος Πολιτιστικών Θεμάτων (ΠΘ).

2. Σε κάθε Δ/νση Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης, πλην αυτών που προβλέπονται στην παράγραφο 1, τοποθετείται, ύστερα από επιλογή και απόσπαση, ένας (1) Υπεύθυνος Σχολικών Δραστηριοτήτων (ΣΔ).

3. Η διάρκεια της θητείας των Υπευθύνωνπου προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2 είναι τριετής και δύναται να παραταθεί, έως και ένα (1) έτος, με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού (Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.).

Άρθρο 2
Ελάχιστα τυπικά προσόντα των Υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων και Σχολικών Δραστηριοτήτων και κωλύματα συμμετοχής τους στη διαδικασία επιλογής

1. Ως υποψήφιοι για τις θέσεις Υπευθύνων του άρθρου 1 επιλέγονται µόνιμοι εκπαιδευτικοί, απόφοιτοι της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, όλων των κλάδων, που υπηρετούν στην Α/θμια ή στη Β/θμια εκπαίδευση, µε συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία έξι (6) ετών, από τα οποία τα τρία (3), τουλάχιστον, έτη αποτελούν διδακτική υπηρεσία στα σχολεία της οικείας βαθμίδας. Ο περιορισμός του ελάχιστου χρόνου διδακτικής προϋπηρεσίας που προβλέπεται στο προηγούμενο εδάφιο δεν ισχύει για εκπαιδευτικούς που έχουν υπηρετήσει μία (1), τουλάχιστον, πλήρη θητεία σε θέση αντίστοιχου Υπευθύνου Δ/νσης Εκ/σης.

2. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής όσοι εκπαιδευτικοί κατέχουν θέση στελέχους της Δ/θμιας εκπαίδευσης με θητεία, όσοι βρίσκονται σε εκπαιδευτική άδεια, καθώς και όσοι εκπαιδευτικοί συνταξιοδοτούνται αυτοδίκαια κατά το χρόνο της τριετούς θητείας.

Άρθρο 3
Κριτήρια επιλογής Υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

1.Τα κριτήρια επιλογής Υπευθύνων ΠΕ Δ/νσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες κριτήριων:
Ι. Επιστημονικής και παιδαγωγικής κατάρτισης και συγκρότησης.
ΙΙ. Υπηρεσιακής κατάστασης, επιμορφωτικού έργου και άσκησης διοικητικών καθηκόντων.
ΙΙΙ. Προσωπικότητας – γενικής συγκρότησης.

2.Τα κριτήρια επιλογής Υπευθύνων ΠΕ αποτιμώνται σε μόρια ή μονάδες ως εξής:

2.1. Επιστημονική και παιδαγωγική κατάρτιση και συγκρότηση:

α) Διδακτορικό δίπλωμα στην ΠΕ, την οικολογία ή τις επιστήμες περιβάλλοντος

6

β) Διδακτορικό δίπλωμα σε άλλα αντικείμενα

4

γ) Μεταπτυχιακός τίτλος στην ΠΕ, την οικολογία ή τις επιστήμες περιβάλλοντος

4

δ) Μεταπτυχιακός τίτλος σε άλλα αντικείμενα

2

ε) Δεύτερο πτυχίο Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ

2

στ) Μετεκπαίδευση δύο (2) ετών Μαράσλειο Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης (ΜΔΔΕ)

3

ζ) Ετήσια επιμόρφωση σε ΣΕΛΔΕ ή ΕΑΠ ή ΣΕΛΜΕ ή ΠΑΤΕΣ

1,5

η) Επιμόρφωση σε ΠΕΚ και Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης (ΕΣΔΔ) για την ΠΕ

1 και μέχρι 2

θ) Άριστη ή πολύ καλή γνώση ξένης γλώσσας

2

ι) Καλή γνώση ξένης γλώσσας

1

ια) Πιστοποιημένη επιμόρφωση στις ΤΠΕ Επιπέδου 1

1

ιβ) Πιστοποιημένη επιμόρφωση στις ΤΠΕ Επιπέδου 2

2

ιγ) Η συγγραφή βιβλίων με αναγνωρισμένο ISBN σχετικών με την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, την Οικολογία και τις Περιβαλλοντικές Επιστήμες ή βιβλίων τα οποία χρησιμοποιούνται στην Εκπαιδευτική Διαδικασία, ατομικά ή με συμμετοχή σε συγγραφική ομάδα, ηλεκτρονικών πόρων (CD, κλπ.)

0,5 ανά βιβλίο και μέχρι 3,5

ιδ) Ανακοινώσεις και Εισηγήσεις σε Συνέδρια για θέματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Οικολογίας και Περιβαλλοντικών Επιστημών (ΠΕΕΚΠΕ, ΔΟΕ, ΟΛΜΕ, κλπ), ανακοινώσεις άρθρων σε έγκριτα περιοδικά

0,5 ανά εισήγηση και μέχρι 2

2.2.Για τα κριτήρια της παραγράφου 2.1. ισχύουν τα εξής:

α) Όλοι οι τίτλοι σπουδών, εφόσον προέρχονται από ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης της αλλοδαπής, πρέπει να είναι αναγνωρισμένοι από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π./ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή  από το Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΙΤΕ).

β) Εφόσον ο υποψήφιος διαθέτει τα κριτήρια α) και β) μοριοδοτείται μόνο με τα μόρια του ανώτερου. Ομοίως και για τα κριτήρια γ) και δ).

γ) Εφόσον ο υποψήφιος διαθέτει τα κριτήρια α) και γ) μοριοδοτείται μόνο με τα μόρια του ανώτερου αν ανήκουν στο ίδιο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών. Μοριοδοτούνται και τα δύο αν το διδακτορικό ανήκει σε διαφορετικό κλάδο από το μεταπτυχιακό και δεν αποτελεί συνέχειά του. Ομοίως και για τα κριτήρια β) και δ).

δ) Για τη μοριοδότηση του κριτηρίου ζ) η αντίστοιχη ετήσια επιμόρφωση πρέπει να μην αποτελεί προϋπόθεση για το διορισμό ως εκπαιδευτικού.

ε) Εφόσον ο υποψήφιος διαθέτει τα κριτήρια θ) και ι)και υπάρχουν τα αποδεικτικά, μοριοδοτείται μόνο με τα μόρια του ανώτερου.

στ) Οι τρόποι απόδειξης γνώσεως ξένης γλώσσας ορίζονται στην προκήρυξη του ΑΣΕΠ 22/1Γ/2003, παρ/μα Α (ΦΕΚ 556/τ.ΑΣΕΠ/23-10-03. Η πιστοποιημένη γνώση και δεύτερης ξένης γλώσσας μοριοδοτείται κατά το ήμισυ της μοριοδότησης της πρώτης. Ανώτατο όριο μορίων για την γνώση ξένων γλωσσών ορίζονται τα τρία (3) μόρια. Δεν μοριοδοτείται η γνώση ξένης γλώσσας που αποτέλεσε ειδικό προσόν διορισμού.

ζ) Για το κριτήριο ια) απαιτείται πιστοποίηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κοινωνία της Πληροφορίας ή από άλλο Φορέα αναγνωρισμένο από το Κράτος.

η) Μέγιστος αριθμός μορίων της κατηγορίας αυτής (Ι) ορίζονται τα τριάντα (30).

2.3. Υπηρεσιακή κατάσταση, επιμορφωτικό έργο και άσκηση διοικητικών καθηκόντων:

1. Υπηρεσία με θητεία σε ΚΠΕ

0,5 ανά έτος και μέχρι 2

2.Υπηρεσία σε θέση Υπεύθυνου ΠΕ σε Δ/νση

1 ανά έτος και μέχρι 6

3. Υλοποίηση εγκεκριμένων σχολικών προγραμμάτων ΠΕ

0,5 για κάθε πρόγραμμα και μέχρι 2

4. Άσκηση καθηκόντων σε διοικητικές θέσεις αυξημένης ευθύνης όπως Υπεύθυνου ΚΠΕ και Αναπληρωτή Υπεύθυνου ΚΠΕ

0,5 και μέχρι 2

5. Άσκηση καθηκόντων σε θέσεις Διοίκησης Προϊσταμένου Γραφείου ή Δ/νση Εκπ/σης, Προϊσταμένου Δ/νσης ΣΕΠΕΔ του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. Προϊσταμένου Τμήματος Αγωγής Υγείας και Περιβαλλοντικής Αγωγής του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.

1 ανά έτος και μέχρι 4

6. Επιμορφωτικό έργο σε Παν/μια ή ΤΕΙ ή ΠΕΚ ή ΚΠΕ ή Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης ή σε άλλο πρόγραμμα επιμόρφωσης άνω των 40 ωρών

0,2 για κάθε εισήγηση και μέχρι 4

7. Διδασκαλία σε Παν/μια ή ΤΕΙ

0,5 ανά έτος και μέχρι 1,5

8. Διδασκαλία σε ΙΕΚ για την ΠΕ

0,5 ανά έτος και μέχρι 2

9. Οργάνωση και συντονισμός επιμορφωτικών σεμιναρίων στην ΠΕ

0,2 για κάθε μέρα και μέχρι 5

10. Συμμετοχή στη Συντονιστική Επιτροπή Τοπικών, Περιφερειακών και Εθνικών Δικτύων

0,5 και μέχρι 3

11. Επιμορφωτικό έργο σε ΚΠΕ

0,5 ανά σεμινάριο και μέχρι 3,5

2.4.Μέγιστος αριθμός μορίων της κατηγορίας αυτής (ΙΙ) ορίζονται τα τριάντα πέντε (35).

2.5.Προσωπικότητα – γενική συγκρότηση:

Τα κριτήρια της κατηγορίας αυτής συνεκτιμώνται από το αρμόδιο συμβούλιο επιλογής με βάση:

α) το αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου που συνοδεύεται από τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία και τα στοιχεία του υπηρεσιακού του φακέλου και

β) την προσωπική συνέντευξη του υποψηφίου επί των θεμάτων που αναφέρονται παρακάτω.

Για τη μοριοδότηση της κατηγορίας (ΙΙΙ) συνεκτιμώνται οι εκπαιδευτικές, επιστημονικές και διοικητικές ικανότητες του υποψηφίου να προάγει τα θέματα ΠΕ στις σχολικές μονάδες αρμοδιότητας του και στην τοπική κοινωνία, όπως προκύπτουν από συμμετοχές του, μεταξύ άλλων, σε σεμινάρια, συνέδρια, δίκτυα, προγράμματα, εξωσχολικά προγράμματα προστασίας περιβάλλοντος, ομάδες εργασίας και επιτροπές σχεδιασμού του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. για την ανάπτυξη του θεσμού της ΠΕ, επιστημονικές και εκπαιδευτικές οργανώσεις, οργανωτικές ή επιστημονικές επιτροπές συνεδρίων ΠΕ.

Κατά τη διαδικασία της συνέντευξης επιπροσθέτως αποτιμάται η γενική συγκρότηση του υποψηφίου καθώς και η ικανότητα του υποψηφίου να επιλύει διοικητικά, διδακτικά, οργανωτικά και λειτουργικά προβλήματα, να δημιουργεί το κατάλληλο παιδαγωγικό περιβάλλον και να προάγει την ομαλή λειτουργία της υπηρεσίας σε συνεργασία με τους συναδέλφους.

2.6.Μέγιστος αριθμός μορίων της κατηγορίας αυτής (IΙΙ) ορίζονται τα δεκαπέντε (15).

2.7.Συνολικός μέγιστος αριθμός μορίων όλων των κατηγοριών ορίζονται τα ογδόντα (80) μόρια.

Άρθρο 4
Καθήκοντα και αρμοδιότητες Υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

1. Οι Υπεύθυνοι ΠΕ παρακολουθούν, υποστηρίζουν και αξιολογούν τα πολύμηνα προγράμματα ΠΕ των σχολικών μονάδων της περιοχής αρμοδιότητας της Δ/νσης τους. Προς τούτο στην αρχή κάθε σχολικής χρονιάς ενημερώνουν τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς και τους Δ/ντές σχολικών μονάδων για τις δυνατότητες υλοποίησης προγραμμάτων ΠΕ σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις και εγκυκλίους των αρμοδίων οργάνων του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α..

2.Οι Υπεύθυνοι Π.Ε. επικοινωνούν ηλεκτρονικά και τηλεφωνικά με τα σχολεία εμβέλειάς τους, επισκέπτονται τις σχολικές μονάδες για τις ανάγκες στήριξης των προγραμμάτων και συνεργάζονται με Διευθυντές, εκπαιδευτικούς και μαθητικές ομάδες. Κατά την επικοινωνία τους με τους εκπαιδευτικούς εξηγούν τις προδιαγραφές περιεχομένου, δομής και οργάνωσης ενός σχολικού προγράμματος ΠΕ, βοηθούν στη σύνταξη δελτίων προγραμμάτων προς έγκριση από την επιτροπή σχολικών δραστηριοτήτων της οικείας Δ/νσης, δίνουν τις οδηγίες για τις παιδαγωγικές και οργανωτικές πτυχές των προγραμμάτων ΠΕ και ενημερώνουν τους εκπαιδευτικούς για τις δυνατότητες συνεργασιών με τα ΚΠΕ της Περ/κής Δ/νσης Εκ/σης στην οποία ανήκουν όπως και για τις δυνατότητες παρακολούθησης εκπαιδευτικού προγράμματος σε άλλα ΚΠΕ της χώρας.

3.Κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς επισκέπτονται τις σχολικές μονάδες και παρακολουθούν την πορεία των προγραμμάτων των σχολείων σε συναντήσεις με τους εκπαιδευτικούς και τις μαθητικές ομάδες δύο τουλάχιστον φορές για κάθε σχολικό πρόγραμμα. Τηρούν ημερολόγιο – βιβλίο συναντήσεων και επισκέψεων με ημερομηνία, ονόματα εκπαιδευτικών, διάρκεια επίσκεψης, σκοπός, περιεχόμενο και Διευθυντή σχολικής μονάδας. Το βιβλίο αυτό θεωρείται κάθε τετράμηνο από τον Προϊστάμενο της οικείας Δ/νσης Εκπ/σης. Επίσης οργανώνουν συναντήσεις ομάδων εκπαιδευτικών προκειμένου να συμβάλουν στην επίλυση παιδαγωγικών, οργανωτικών και άλλων ζητημάτων των προγραμμάτων τους και να υποστηρίξουν την προσπάθειά τους. Ο Υπεύθυνος ΠΕ φροντίζει επίσης για την ορθολογική και ρεαλιστική κατανομή των χρηματοδοτήσεων των σχολικών προγραμμάτων αξιολογώντας τις πραγματικές ανάγκες υλοποίησής των.

4.Στο τέλος κάθε σχολικής χρονιάς διοργανώνει εκδήλωση παρουσιάσεων εργασιών σχολικών προγραμμάτων για όλα τα σχολεία της Δ/νσης.

5.Για την υποστήριξη της υλοποίησης των έργων των ΚΠΕ, απαιτείται η συνεργασία των Υπευθύνων ΠΕ, των τοπικών Δ/νσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης με τα ΚΠΕ. Γι αυτό το λόγο οι Υπεύθυνοι ΠΕ των Δ/νσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης συνεργάζονται με τα Κέντρα στην εμβέλεια των οποίων ανήκουν ώστε να προωθηθούν με κάθε τρόπο τα εκπαιδευτικά προγράμματα των σχολείων, τα επιμορφωτικά σεμινάρια των εκπαιδευτικών, τα θεματικά δίκτυα, η παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού, οι τοπικές και διεθνείς συνεργασίες και η έρευνα. Οι Υπεύθυνοι ΠΕ Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης της περιοχής εμβέλειας κάθε ΚΠΕ συμμετέχουν στις συντονιστικές συναντήσεις εργασίας που οργανώνει το ΚΠΕ, προκειμένου να διαμορφωθεί ή να βελτιωθεί το πρόγραμμα συνεργασιών ΚΠΕ και Υπευθύνων ΠΕ Δ/νσεων. Ο Υπεύθυνος ΠΕ κάθε Δ/νσης προωθεί τις επισκέψεις των περιβαλλοντικών ομάδων των σχολείων στα ΚΠΕ και επιλέγει τους εκπαιδευτικούς που θα παρακολουθήσουν τα σεμινάρια που προκηρύσσουν τα ΚΠΕ στην περιφέρεια των οποίων λειτουργούν τα σχολεία της οικείας Δ/νσης. Και στις δύο ανωτέρω περιπτώσεις οι επιλογές σχολείων και εκπαιδευτικών από τον Υπεύθυνο ΠΕ πρέπει να βασίζονται στην αρχή των ίσων ευκαιριών. Επίσης συνεργάζεται με τα ΚΠΕ για την οργάνωση των θεματικών δικτύων και την ένταξη σε αυτά σχολικών περιβαλλοντικών ομάδων και εκπαιδευτικών. Οι Υπεύθυνοι ΠΕ υποβάλλουν προγραμματισμό συνεργασιών με τα ΚΠΕ μέχρι τις 20 Οκτωβρίου στην Περ/κή Δ/νση Εκπ/σης, στην αρμόδια Δ/νση του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. και στο Συντονιστικό όργανο των ΚΠΕ. Επίσης υποβάλλουν στην αρμόδια Δ/νση του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. απολογισμό όλων των δράσεών τους μέχρι τις 7 Ιουλίου κάθε σχολικού έτους.

6.Οι Υπεύθυνοι ΠΕ εργάζονται σύμφωνα με το ωράριο της Δ/νσης Εκπ/σης στην οποία υπηρετούν από την 1η Σεπτεμβρίου μέχρι τη 10η Ιουλίου κάθε σχολικού έτους, εξαιρουμένων των διακοπών Χριστουγέννων και Πάσχα και των επισήμων αργιών. Ευρίσκονται στα γραφεία της Δ/νσης Εκπ/σης στην οποία υπηρετούν όλες τις ημέρες του αντιστοίχου διαστήματος και όταν δεν διεξάγονται μαθήματα στα σχολεία όπως περιόδους εξετάσεων και εκδόσεως βαθμολογιών των μαθητών. Η Δ/νση Εκπ/σης μπορεί να αναθέσει στους Υπευθύνους ΠΕ επικουρικά καθήκοντα ως προς την υλοποίηση των εξετάσεων για την εισαγωγή μαθητών σε Παν/μια και Τ.Ε.Ι..

7.Οι Υπεύθυνοι ΠΕ με την έγκριση του Προϊσταμένου της οικείας Διεύθυνσης ορίζουν δύο ή τρεις μέρες για τις επισκέψεις στα σχολεία. Τις υπόλοιπες εργάσιμες ημέρες του σχολικού έτους υπηρετούν στην οικεία Δ/νση Εκπ/σης ώστε να εκτελούν τις εργασίες που άπτονται του διοικητικού μέρους των καθηκόντων τους, να επικοινωνούν με τα σχολεία, τα ΚΠΕ και τις άλλες Υπηρεσίες του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α., να δέχονται επισκέψεις εκπαιδευτικών που θέλουν την υποστήριξή τους και να προωθούν τις συνεργασίες με άλλους φορείς. Οι Δ/νσεις Εκπ/σης οφείλουν να παρέχουν γραμματειακή υποστήριξη στους υπευθύνους ΠΕ.

8.Οι Υπεύθυνοι ΠΕ μπορούν να συμμετέχουν σε επιμορφωτικά προγράμματα, ως επιμορφούμενοι, μέχρι και δεκαπέντε (15) ημέρες ανά σχολικό έτος.

9.Οι Υπεύθυνοι ΠΕ μπορούν να συμμετέχουν στις συντονιστικές ομάδες θεματικών δικτύων, στις οργανωτικές επιτροπές σεμιναρίων και συνεδρίων και να αναλαμβάνουν εισηγήσεις σχετικές με το περιεχόμενό τους. Οι συμμετοχές τους σε σεμινάρια άλλων περιοχών εκτός εκείνης της Δ/νσης τους, επιτρέπονται μόνο αν πρόκειται για σεμινάρια ΚΠΕ στην εμβέλεια των οποίων ανήκουν οι σχολικές μονάδες της Δ/νσης τους, αν πρόκειται για σεμινάρια θεματικών δικτύων στα οποία συμμετέχουν και αν είναι προσκεκλημένοι εισηγητές.

Άρθρο 5
Κριτήρια επιλογής Υπευθύνων Αγωγής Υγείας

1.Τα κριτήρια επιλογής Υπευθύνων ΑΥ Δ/νσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες κριτήριων:
Ι. Επιστημονικής και παιδαγωγικής κατάρτισης και συγκρότησης.
ΙΙ. Υπηρεσιακής κατάστασης, επιμορφωτικού έργου και άσκησης διοικητικών καθηκόντων.
ΙΙΙ. Προσωπικότητας – γενικής συγκρότησης.

2. Τα κριτήρια επιλογής Υπευθύνων ΑΥ αποτιμώνται σε μόρια ή μονάδες ως εξής:

2.1.Επιστημονική και παιδαγωγική κατάρτιση και συγκρότηση:

α1) Διδακτορικό δίπλωμα στις επιστήμες υγείας ή την αγωγή υγείας

6

α2) Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στο ίδιο με το παραπάνω αντικείμενο

4

β1) Διδακτορικό δίπλωμα σε άλλα γνωστικά αντικείμενα

4

β2) Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε άλλα αντικείμενα

2

γ) Δεύτερο πτυχίο Παν/μιου ή ΤΕΙ ή πτυχίο ΕΣΔΔ

2

δ) Μετεκπαίδευση δυο ετών

3

ε) Ετήσια επιμόρφωση σε ΣΕΛΜΕ ή ΣΕΛΔΕ ή ΠΑΤΕΣ ή ΕΣΔΥ ή ΕΑΠ

1,5

στ) Επιμόρφωση σε ΠΕΚ ή αντίστοιχη

1 και μέχρι 2

ζ1) Άριστη ή πολύ καλή γνώση ξένης γλώσσας

2

ζ2) Καλή γνώση ξένης γλώσσας

1

η1) Πιστοποιημένη επιμόρφωση στις ΤΠΕ Επιπέδου 1

1

η2) Πιστοποιημένη επιμόρφωση στις ΤΠΕ Επιπέδου 2

2

θ) Συγγραφή βιβλίων, με αναγνωρισμένο ISBN, σχετικών με τις επιστήμες υγείας, την αγωγή υγείας και την ψυχική Υγεία, ή σχολικών βιβλίων, εγκεκριμένων από τον ΟΕΔΒ, ατομικά ή με συμμετοχή σε συγγραφική ομάδα, δημιουργία ηλεκτρονικών πόρων (CDκλπ.)

0,5 ανά βιβλίο και μέχρι 3,5

ι) Δημοσιεύσεις άρθρων σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά με κριτές ή ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια σε θέματα επιστημών υγείας, αγωγής υγείας και ψυχικής υγείας.

0,5 ανά δημοσίευση και μέχρι 2

2.2.Για τα κριτήρια της παραγράφου 2.1. ισχύουν τα εξής:

α) Όλοι οι τίτλοι σπουδών, εφόσον προέρχονται από ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης της αλλοδαπής, πρέπει να είναι αναγνωρισμένοι από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π./ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.

β) Εφόσον ο υποψήφιος διαθέτει τα κριτήρια α1) και β1) μοριοδοτείται μόνο με τα μόρια του ανώτερου. Ομοίως και για τα κριτήρια α2) και β2).

γ) Εφόσον ο υποψήφιος διαθέτει τα κριτήρια α1) και α2) μοριοδοτείται μόνο με τα μόρια του ανώτερου αν ανήκουν στο ίδιο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών. Μοριοδοτούνται και τα δύο αν το διδακτορικό ανήκει σε διαφορετικό κλάδο από το μεταπτυχιακό και δεν αποτελεί συνέχειά του. Ομοίως και για τα κριτήρια β1) και β2).

δ) Για τη μοριοδότηση του κριτηρίου ε) η αντίστοιχη ετήσια επιμόρφωση πρέπει να μην αποτελεί προϋπόθεση για το διορισμό ως εκπαιδευτικού.

ε) Εφόσον ο υποψήφιος διαθέτει τα κριτήρια ζ1) και ζ2)και υπάρχουν τα αποδεικτικά, μοριοδοτείται μόνο με τα μόρια του ανώτερου.

στ) Οι τρόποι απόδειξης γνώσεως ξένης γλώσσας ορίζονται στην προκήρυξη του ΑΣΕΠ 22/1Γ/2003, παρ/μα Α (ΦΕΚ 556/τ.ΑΣΕΠ/23-10-03. Η πιστοποιημένη γνώση και δεύτερης ξένης γλώσσας μοριοδοτείται κατά το ήμισυ της μοριοδότησης της πρώτης.Ανώτατο όριο μορίων για την γνώση ξένων γλωσσών ορίζονται τα τρία (3) μόρια. Δεν μοριοδοτείται η γνώση ξένης γλώσσας που αποτέλεσε ειδικό προσόν διορισμού.

ζ) Για το κριτήριο η1) απαιτείται πιστοποίηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κοινωνία της Πληροφορίας ή από άλλο Φορέα αναγνωρισμένο από το Κράτος.

η) Μέγιστος αριθμός μορίων της κατηγορίας αυτής (Ι) ορίζονται τα τριάντα πέντε (35).

2.3. Υπηρεσιακή κατάσταση, επιμορφωτικό έργο και άσκηση διοικητικών καθηκόντων:

α. Υπηρεσία σε θέση Υπευθύνου Αγωγή Υγείας (ΑΥ) ή Υπευθύνου ΣΣΝ Δ/νσης Εκπ/σης

1 για κάθε έτος και μέχρι 6

β. Επιμορφωτικό έργο στην ΑΥ, σε Παν/μια ή ΤΕΙ ή ΠΕΚ ή άλλο πρόγραμμα  επιμόρφωσης άνω των 40 ωρών

0,2 για κάθε εισήγηση και μέχρι 4

γ. Υλοποίηση εγκεκριμένων σχολικών προγραμμάτων ΑΥ

0,5 για κάθε πρόγραμμα και μέχρι 2

δ. Άσκηση καθηκόντων σε θέσεις Διοίκησης αυξημένης ευθύνης όπως Διευθυντή σχολικής μονάδας, Προϊσταμένου Γραφείου ή Δ/νσης Εκπ/σης, και Προϊσταμένου Δ/νσης ή Τμήματος

0,5 και μέχρι 2

ε. Άσκηση καθηκόντων σε θέσεις Διοίκησης (Υποδιευθυντή, υπηρεσία στο Τμήμα Αγωγής Υγείας & Περιβαλλοντικής Αγωγής του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.)

1 για κάθε έτος

και μέχρι 4

2.4.Μέγιστος αριθμός μορίων της κατηγορίας αυτής (ΙΙ) ορίζονται τα δεκαοκτώ (18).

2.5.Προσωπικότητα – γενική συγκρότηση:

Τα κριτήρια της κατηγορίας αυτής συνεκτιμώνται από το αρμόδιο συμβούλιο επιλογής με βάση:

α) το αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου που συνοδεύεται από τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία και τα στοιχεία του υπηρεσιακού του φακέλου και

β) την προσωπική συνέντευξη του υποψηφίου επί των θεμάτων που αναφέρονται παρακάτω.

Για τη μοριοδότηση της κατηγορίας (ΙΙΙ) συνεκτιμώνται οι εκπαιδευτικές, επιστημονικές και διοικητικές ικανότητες του υποψηφίου να προάγει τα θέματα αγωγής υγείας στην τοπική κοινωνία, όπως προκύπτουν από συμμετοχές, μεταξύ άλλων, σε σεμινάρια, συνέδρια, δίκτυα, εξωσχολικά προγράμματα ΑΥ, ομάδες εργασίας και επιτροπές σχεδιασμού του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. για την ανάπτυξη του θεσμού της ΑΥ, επιστημονικές και εκπαιδευτικές οργανώσεις, οργανωτικές ή επιστημονικές επιτροπές συνεδρίων ΑΥ.

Κατά τη διαδικασία της συνέντευξης επιπροσθέτως αποτιμάται η γενική συγκρότηση του υποψηφίου καθώς και η ικανότητα του υποψηφίου να επιλύει διοικητικά, διδακτικά, οργανωτικά και λειτουργικά προβλήματα, να δημιουργεί το κατάλληλο παιδαγωγικό περιβάλλον και να προάγει την ομαλή λειτουργία της υπηρεσίας σε συνεργασία με τους συναδέλφους.

2.6.Μέγιστος αριθμός μορίων της κατηγορίας αυτής (IΙΙ) ορίζονται τα δεκαπέντε (15).

2.7.Συνολικός μέγιστος αριθμός μορίων όλων των κατηγοριών ορίζονται τα εξήντα οκτώ (68) μόρια.

Άρθρο 6
Καθήκοντα και αρμοδιότητες Υπευθύνων Αγωγής Υγείας

1. Οι Υπεύθυνοι ΑΥ παρακολουθούν, υποστηρίζουν και αξιολογούν τα πολύμηνα προγράμματα ΑΥ των σχολικών μονάδων της αρμοδιότητάς τους.  Στην αρχή κάθε σχολικής χρονιάς ενημερώνουν τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς και τους Δ/ντες σχολικών μονάδων για τις δυνατότητες υλοποίησης προγραμμάτων ΑΥ, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις και εγκυκλίους των αρμοδίων οργάνων του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α..

2.Στις παραπάνω ή και σε άλλες ειδικές συναντήσεις με ομάδες εκπαιδευτικών εξηγούν τις προδιαγραφές περιεχομένου, δομής και οργάνωσης ενός σχολικού προγράμματος ΑΥ και βοηθούν τους εκπαιδευτικούς στη σύνταξη δελτίων προγραμμάτων προς έγκριση από την επιτροπή σχολικών δραστηριοτήτων της οικείας Δ/νσης. Στις συναντήσεις αυτές, οι Υπεύθυνοι ΑΥ δίνουν τις οδηγίες για τις παιδαγωγικές και οργανωτικές πτυχές των προγραμμάτων ΑΥ, και ενημερώνουν τους εκπαιδευτικούς για τις δυνατότητες συνεργασιών, αναφορικά με τα θέματα Αγωγής Υγείας που έχουν επιλέξει.

3.Κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς επικοινωνούν ηλεκτρονικά και τηλεφωνικά με τα σχολεία της αρμοδιότητάς τους, επισκέπτονται τις σχολικές μονάδες για τις ανάγκες στήριξης των προγραμμάτων και συνεργάζονται με Διευθυντές, εκπαιδευτικούς και μαθητικές ομάδες. Επίσης επισκέπτονται τις σχολικές μονάδες και παρακολουθούν την πορεία των προγραμμάτων των σχολείων σε συναντήσεις με τους εκπαιδευτικούς και τις μαθητικές ομάδες δύο, τουλάχιστον, φορές για κάθε σχολικό πρόγραμμα. Οργανώνουν συναντήσεις ομάδων εκπαιδευτικών προκειμένου να συμβάλλουν στην επίλυση παιδαγωγικών, οργανωτικών και άλλων ζητημάτων των προγραμμάτων τους και να υποστηρίξουν την προσπάθειά τους. Στο τέλος κάθε σχολικής χρονιάς διοργανώνουν εκδήλωση παρουσιάσεων εργασιών σχολικών προγραμμάτων ΑΥ για όλα τα σχολεία της Δ/νσης Εκ/σης στην οποία υπάγονται.

4. Οι Υπεύθυνοι ΑΥ των Δ/νσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης συνεργάζονται με τους Υπεύθυνους των Συμβουλευτικών Σταθμών Νέων (Σ.Σ.Ν.), ώστε να προωθηθούν με κάθε τρόπο τα εκπαιδευτικά προγράμματα των σχολείων, τα επιμορφωτικά σεμινάρια των εκπαιδευτικών καθώς και οι τοπικές και διεθνείς συνεργασίες.

5.Οι Υπεύθυνοι ΑΥ υποβάλλουν προγραμματισμό συνεργασιών, δράσεων και σεμιναρίων μέχρι τις 20 Οκτωβρίου στην οικεία Περ/κή Δ/νση Εκπ/σης και στην αρμόδια Δ/νση του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.. Επίσης υποβάλλουν στις ανωτέρω Υπηρεσίες απολογισμό όλων των δράσεών τους μέχρι τις 7 Ιουλίου κάθε έτους.

6.Οι Υπεύθυνοι AY εργάζονται σύμφωνα με το ωράριο της Δ/νσης Εκπ/σης στην οποία υπηρετούν από την 1η Σεπτεμβρίου μέχρι τη 10η Ιουλίου κάθε σχολικού έτους, εξαιρουμένων των διακοπών Χριστουγέννων και Πάσχα και των επισήμων αργιών. Ευρίσκονται στα γραφεία της Δ/νσης στην οποία υπηρετούν όλες τις ημέρες του αντιστοίχου διαστήματος κατά τις οποίες δεν διεξάγονται μαθήματα στα σχολεία (π.χ. περίοδοι εξετάσεων, εκδόσεων βαθμολογίας κλπ.). Οι Υπεύθυνοι ΑΥ υπηρετούν τις υπόλοιπες εργάσιμες ημέρες του σχολικού έτους στην οικεία Δ/νση Εκπ/σης ώστε να εκτελούν τις εργασίες που άπτονται του διοικητικού μέρους των κύριων καθηκόντων τουςνα επικοινωνούν με τα σχολεία και τις υπηρεσίες του ΥΠΑΙΘΠA, να δέχονται επισκέψεις εκπαιδευτικών που θέλουν την υποστήριξή τους και να προωθούν τις συνεργασίες με άλλους φορείς. Ο Προϊστάμενος της οικείας Δ/νσης Εκπ/σης μπορεί να αναθέσει στους Υπευθύνους AY επικουρικά καθήκοντα για την υλοποίηση των εξετάσεων για την εισαγωγή μαθητών/τριών σε Παν/μια και Τ.Ε.Ι..

7.Οι Υπεύθυνοι ΑΥ με την έγκριση του Προϊσταμένου της οικείας Διεύθυνσης ορίζουν δύο ή τρεις μέρες για τις επισκέψεις στα σχολεία για την παρακολούθηση, υποστήριξη, συντονισμό και αξιολόγηση των σχολικών προγραμμάτων. Κάθε Υπεύθυνος ΑΥ τηρεί ημερολόγιο - βιβλίο συναντήσεων και επισκέψεων, στο οποίο αναγράφει την ημερομηνία των συναντήσεων με εκπαιδευτικούς ή των επισκέψεων στα σχολεία, τη διάρκειά τους, περιγράφει συνοπτικά το σκοπό και το περιεχόμενο της συνεργασίας και αναφέρει τα ονοματεπώνυμα των εκπαιδευτικών με τους οποίους συνεργάστηκε και του Δ/ντή της σχολικής μονάδας. Το σύντομο πρακτικό κάθε επίσκεψης συνεργασίας υπογράφεται από τον Υπεύθυνο ΑΥ, τους εκπαιδευτικούς που συνεργάστηκαν και από το Δ/ντή της σχολικής μονάδας. Το βιβλίο αυτό θεωρείται κάθε τρίμηνο του σχολικού έτους από τον προϊστάμενο της οικείας Δ/νσης Εκπ/σης.

8.Οι Υπεύθυνοι ΑΥ μπορούν να συμμετέχουν στις συντονιστικές ομάδες θεματικών δικτύων, στις οργανωτικές επιτροπές σεμιναρίων και συνεδρίων και να αναλαμβάνουν εισηγήσεις σχετικές με το περιεχόμενό τους. Οι συμμετοχές τους σε σεμινάρια άλλων περιοχών εκτός εκείνης της Δ/νσής τους, επιτρέπονται μόνον αν πρόκειται για σεμινάρια θεματικών δικτύων στα οποία συμμετέχουν και αν είναι προσκεκλημένοι εισηγητές.Οι Υπεύθυνοι Αγωγής Υγείας μπορούν να συμμετέχουν, ως επιμορφούμενοι, σε επιμορφωτικά προγράμματα, μέχρι δεκαπέντε (15) ήμερες ανά σχολικό έτος.

Άρθρο 7
Κριτήρια επιλογής Υπευθύνων Πολιτιστικών Θεμάτων

1.Τα κριτήρια επιλογής Υπευθύνων ΠΘ Δ/νσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες κριτήριων:
Ι. Επιστημονικής και παιδαγωγικής κατάρτισης και συγκρότησης.
ΙΙ. Υπηρεσιακής κατάστασης, επιμορφωτικού έργου και άσκησης διοικητικών καθηκόντων.
ΙΙΙ. Προσωπικότητας – γενικής συγκρότησης.

2.Τα κριτήρια επιλογής Υπευθύνων ΠΘ αποτιμώνται σε μόρια ή μονάδες ως εξής:

2.1. Επιστημονική και παιδαγωγική κατάρτιση και συγκρότηση:

α1) Διδακτορικό δίπλωμα στα αντικείμενα της αισθητικής αγωγής ή στο θέατρο ή στη μουσική ή στο χορό ή στα εικαστικά ή στον κινηματογράφος και γενικώς αντικείμενα που άπτονται του Πολιτισμού

6

α2) Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στα ίδια με τα παραπάνω αντικείμενα

4

β1) Διδακτορικό δίπλωμα σε άλλα αντικείμενα

4

β2) Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε άλλα αντικείμενα

2

γ) Δεύτερο πτυχίο Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι. ή πτυχίο ΕΣΔΔ

2

δ) Μετεκπαίδευση δυο ετών

3

ε) Ετήσια επιμόρφωση σε ΣΕΛΜΕ ή ΣΕΛΔΕ ή ΠΑΤΕΣ ή ΕΣΔΥ ή ΕΑΠ

1,5

στ) Επιμόρφωση σε ΠΕΚ (ή αντίστοιχη επιμόρφωση)

1

ζ1) Άριστη ή πολύ καλή γνώση ξένης γλώσσας

2

ζ2) Καλή γνώση ξένης γλώσσας

1

η1)Πιστοποιημένη επιμόρφωση στις ΤΠΕ Επιπέδου 1

1

η2)Πιστοποιημένη επιμόρφωση στις ΤΠΕ Επιπέδου 2

2

θ) Συγγραφή βιβλίων, με αναγνωρισμένο ISBN, σχετικών µε τις επιστήμες της αισθητικής αγωγής, του πολιτισμού, της παιδαγωγικής ή σχολικών βιβλίων, εγκεκριμένων από τον ΟΕΔΒ, ατομικά ή µε συμμετοχή σε συγγραφική ομάδα, δημιουργία ηλεκτρονικών πόρων (CDκλπ.)

0,5 ανά βιβλίο και μέχρι 3,5

ι) Δημοσιεύσεις άρθρων σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά σχετικών με την αισθητική αγωγή, τον πολιτισμό, την παιδαγωγική ή ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια για σχετικά θέματα

0,5 ανά δημοσίευση ή ανακοίνωση και μέχρι 3

2.2.Για τα κριτήρια της παραγράφου 2.1. ισχύουν τα εξής:

α) Όλοι οι τίτλοι σπουδών, εφόσον προέρχονται από ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης της αλλοδαπής, πρέπει να είναι αναγνωρισμένοι από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π./ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.

β) Εφόσον ο υποψήφιος διαθέτει τα κριτήρια α1) και β1) μοριοδοτείται μόνο με τα μόρια του ανώτερου. Ομοίως και για τα κριτήρια α2) και β2).

γ) Εφόσον ο υποψήφιος διαθέτει τα κριτήρια α1) και α2) μοριοδοτείται μόνο με τα μόρια του ανώτερου αν ανήκουν στο ίδιο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών. Μοριοδοτούνται και τα δύο αν το διδακτορικό ανήκει σε διαφορετικό κλάδο από το μεταπτυχιακό και δεν αποτελεί συνέχειά του. Ομοίως και για τα κριτήρια β1) και β2).

δ) Για τη μοριοδότηση του κριτηρίου ε) η αντίστοιχη ετήσια επιμόρφωση πρέπει να μην αποτελεί προϋπόθεση για το διορισμό ως εκπαιδευτικού.

ε) Εφόσον ο υποψήφιος διαθέτει τα κριτήρια ζ1) και ζ2)και υπάρχουν τα αποδεικτικά, μοριοδοτείται μόνο με τα μόρια του ανώτερου.

στ) Οι τρόποι απόδειξης γνώσεως ξένης γλώσσας ορίζονται στην προκήρυξη του ΑΣΕΠ 22/1Γ/2003, παρ/μα Α (ΦΕΚ 556/τ.ΑΣΕΠ/23-10-03. Η πιστοποιημένη γνώση και δεύτερης ξένης γλώσσας μοριοδοτείται κατά το ήμισυ της μοριοδότησης της πρώτης.Ανώτατο όριο µορίων για την γνώση ξένων γλωσσών ορίζονται τα τρία (3) μόρια. Δεν μοριοδοτείται η γνώση ξένης γλώσσας που αποτέλεσε ειδικό προσόν διορισμού.

ζ) Για το κριτήριο η1) απαιτείται πιστοποίηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κοινωνία της Πληροφορίας ή από άλλο Φορέα αναγνωρισμένο από το Κράτος.

η) Μέγιστος αριθμός μορίων της κατηγορίας αυτής (Ι) ορίζονται τα τριάντα πέντε (35).

2.3. Υπηρεσιακή κατάσταση, επιμορφωτικό έργο και άσκηση διοικητικών καθηκόντων:

α) Υπηρεσία σε θέση Υπευθύνου Πολιτιστικών Θεμάτων και Καλλιτεχνικών Αγώνων /Σχολικών Δραστηριοτήτων έτους 2011-2012

1 για κάθε έτος και μέχρι 5

β) Επιμορφωτικό έργο στην ΠΘ, σε Παν/μια ή ΤΕΙ ή ΠΕΚ ή άλλο πρόγραμμα επιμόρφωσης άνω των 40 ωρών

0,5 για κάθε επιμόρφωση και μέχρι 4

γ) Υλοποίηση εγκεκριμένων πολιτιστικών προγραμμάτων

0,5 για κάθε πρόγραμμα και μέχρι 3

δ) Άσκηση καθηκόντων σε θέσεις Διοίκησης αυξημένης ευθύνης (Διευθυντή σχολικής μονάδας, Προϊσταμένου Γραφείου ή Δ/νσης Εκπ/σης, Προϊσταμένου Δ/νσης ΣΕΠΕΔ του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α., Προϊσταμένου Τμήματος Αισθητικής Αγωγής της Δ/νσης ΣΕΠΕΔ)

0,5 για κάθε έτος και μέχρι 2

2.4.Μέγιστος αριθμός μορίων της κατηγορίας αυτής (ΙΙ) ορίζονται τα δεκατέσσερα (14).

2.5.Προσωπικότητα – γενική συγκρότηση:

Τα κριτήρια της κατηγορίας αυτής συνεκτιμώνται από το αρμόδιο συμβούλιο επιλογής με βάση:

α) το αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου που συνοδεύεται από τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία και τα στοιχεία του υπηρεσιακού του φακέλου και

β) την προσωπική συνέντευξη του υποψηφίου επί των θεμάτων που αναφέρονται παρακάτω.

Για τη μοριοδότηση της κατηγορίας (ΙΙΙ) συνεκτιμώνται οι εκπαιδευτικές, επιστημονικές και διοικητικές ικανότητες του υποψηφίου να προάγει τα θέματα αισθητικής αγωγήςκαι πολιτισμού στην τοπική κοινωνία, όπως προκύπτουν από συμμετοχές του, μεταξύ άλλων, σε σεμινάρια, συνέδρια, δίκτυα, εξωσχολικά προγράμματα αισθητικής αγωγής, ομάδες εργασίας και επιτροπές σχεδιασμού του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α., συμμετοχή σε επιστημονικές και εκπαιδευτικές οργανώσειςκαι οργανωτικές ή επιστημονικές επιτροπές συνεδρίων αισθητικής αγωγής.

Κατά τη διαδικασία της συνέντευξης επιπροσθέτως αποτιμάται η γενική συγκρότηση του υποψηφίου καθώς και η ικανότητα του υποψηφίου να επιλύει διοικητικά, διδακτικά, οργανωτικά και λειτουργικά προβλήματα, να δημιουργεί το κατάλληλο παιδαγωγικό περιβάλλον και να προάγει την ομαλή λειτουργία της υπηρεσίας σε συνεργασία με τους συναδέλφους.

2.6.Μέγιστος αριθμός μορίων της κατηγορίας αυτής (IΙΙ) ορίζονται τα δεκαπέντε (15).

2.7.Συνολικός μέγιστος αριθμός μορίων όλων των κατηγοριών ορίζονται τα εξήντα τέσσερα (64).

Άρθρο 8
Καθήκοντα και αρμοδιότητες Υπευθύνων Πολιτιστικών Θεμάτων

1.Οι Δ/νσεις Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης δια των Υπευθύνων ΠΘ που υπηρετούν σ’ αυτές ενημερώνουν τα σχολεία σχετικά με τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των πολιτιστικών προγραμμάτων, υποστηρίζουν και παρακολουθούν όλα τα πολιτιστικά προγράμματα των σχολικών μονάδων της περιοχής αρμοδιότητάς τους, παρέχουν κάθε δυνατή βοήθεια για την καλύτερη εφαρμογή τους και ενημερώνονται για την ποιότητά τους.

2.Ειδικότερα οι Υπεύθυνοι ΠΘ:

2.1.Στην αρχή κάθε σχολικής χρονιάς:

α) Οργανώνουν ατομικές ή ομαδικές συναντήσεις με τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς και τους Διευθυντές σχολικών μονάδων με σκοπό την ενημέρωση για τις δυνατότητες εφαρμογής πολιτιστικών προγραμμάτων σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις και εγκυκλίους των αρμοδίων οργάνων του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α., εξηγούντην φιλοσοφία και τους στόχους τους, παροτρύνουν και δημιουργούν, όπου είναι δυνατόν, προϋποθέσεις για την εφαρμογή τους και την συμμετοχή των μαθητών σ’ αυτά. Στις ενημερωτικές συναντήσεις ή και σε άλλες ειδικές συναντήσεις με ομάδες εκπαιδευτικών δίνουν οδηγίες σε ότι αφορά τις προδιαγραφές περιεχομένου, δομής και ανάπτυξης ενός πολιτιστικού προγράμματος, βοηθούν τους εκπαιδευτικούς στην σύνταξη δελτίου προγραμμάτων προς έγκριση από την Επιτροπή Σχολικών Δραστηριοτήτων και επισημαίνουν τις παιδαγωγικές πτυχές των πολιτιστικών προγραμμάτων.

β) Καταρτίζουν πίνακα των προγραμμάτων που πρόκειται να υλοποιήσουν και τον οποίο αποστέλλουν στον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης.

2.2. Κατά την διάρκεια του σχολικού έτους:

α) Επικοινωνούν ηλεκτρονικά και τηλεφωνικά με τα σχολεία της αρμοδιότητάς τους, επισκέπτονται τις σχολικές μονάδες για τις ανάγκες στήριξης των πολιτιστικών προγραμμάτων και συνεργάζονται με Διευθυντές, εκπαιδευτικούς και μαθητικές ομάδες.

β) Τηρούν ειδικό ημερολόγιο – βιβλίο συναντήσεων, στο οποίο καταγράφονται η ημερομηνία, ο σκοπός, η διάρκεια και το περιεχόμενο της επίσκεψης καθώς και τα ονόματα του Δ/ντη της σχολικής μονάδας και εκπαιδευτικών. Το βιβλίο αυτό θεωρείται κάθε 4 μήνες από τον Προϊστάμενο της οικείας Δ/νσης Εκπ/σης.

γ) Διοργανώνουν ενημερωτικές συναντήσεις και επιμορφωτικά σεμινάρια – εργαστήρια που απευθύνονται στους εκπαιδευτικούς που υλοποιούν ή ενδιαφέρονται να υλοποιήσουν πολιτιστικά προγράμματα και μεριμνούν για την έγκρισή των δράσεων αυτών από το Τμήμα Δ΄ Αισθητικής Αγωγής της Δ/νσης Σ.Ε.Π.Ε.Δ. του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α..

δ) Συμμετέχουν σε συσκέψεις με τους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την υποστήριξη των πολιτιστικών προγραμμάτων καθώς και για την προώθηση πολιτιστικών θεμάτων σε τοπικό επίπεδο, έχοντας προηγουμένως ενημερώσει τον Προϊστάμενο της οικείας Δ/νσης Εκπ/σης.

ε) Συνεργάζονται με επιστημονικά και ερευνητικά Ιδρύματα εποπτευόμενα από το Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α., Μουσεία, Υπηρεσίες της Δημόσιας Διοίκησης, επιστημονικές ενώσεις εκπαιδευτικών, Επιμελητήρια, ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. για την υποστήριξη πολιτιστικών, εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών προγραμμάτων, την προώθηση θεματικών δικτύων και την παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού. Συντονιστές και διοικητικοί υπεύθυνοι υλοποίησης των παραπάνω δράσεων που απευθύνονται σε μαθητές και εκπαιδευτικούς, είναι οι Δ/νσεις Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης. Οι παραπάνω συνεργασίες θα πρέπει οπωσδήποτε να έχουν την έγκριση του Τμήματος Δ΄ Αισθητικής Αγωγής της Δνσης Σ.Ε.Π.Ε.Δ., του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α..

στ) Συντάσσουν και αποστέλλουν κάθε σχετικό έγγραφο προς τα σχολεία, προς τους εκπαιδευτικούς, προς το Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. καθώς και προς τους συνεργαζόμενους και άλλους Φορείς (ανακοινώσεις, ενημερωτικά έγγραφα, προσκλήσεις εκδηλώσεων, αλληλογραφία, προγράμματα, βεβαιώσεις, αφίσες κ.λπ.). Όλα τα έγγραφα και τα έντυπα φέρουν το λογότυπο του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.. και των Δ/νσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης. Οι άλλοι Φορείς συμμετέχουν ως συνεργάτες και υποστηρικτές και αναφέρονται κατά περίπτωση στα κείμενα των προαναφερθέντων σχετικών εγγράφων με σαφή προσδιορισμό του ρόλου τους.

2.3.Στο τέλος κάθε σχολικού έτους:

α) Οι Υπεύθυνοι ΠΘ συντάσσουν και αποστέλλουν στις Δ/νσεις Εκπ/σης, στις Περ/κές Δ/νσεις Εκπ/σης και στην αρμόδια Διεύθυνση του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. εκθέσεις πεπραγμένων, όπου θα αναφέρουν και τις δικές τους προτάσεις και παρατηρήσεις σχετικά με την εφαρμογή των πολιτιστικών προγραμμάτων στην περιοχή τουςκαι την προώθηση θεμάτων πολιτισμού γενικότερα. Οι εκθέσεις των πεπραγμένων θα πρέπει να αποστέλλονται μέχρι την ημερομηνία που θα ορίζεται κατ’ έτος από το Τμήμα Δ΄ Αισθητικής Αγωγής και σε κάθε περίπτωση όχι αργότερα από τις 7 Ιουλίου κάθε σχολικού έτους, σε συγκεκριμένο σχέδιο, το οποίο θα τους αποστέλλεται από το Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α..

β) Οι Δ/νσεις Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης δια των Υπευθύνων ΠΘ διοργανώνουν εκδηλώσεις παρουσίασης των πολιτιστικών προγραμμάτων για όλα τα σχολεία των οικείων Δ/νσεων Εκπ/σης.

3. Οι Υπεύθυνοι ΠΘ μπορούν να οργανώνουν ή να συμμετέχουν σε συντονιστικές ομάδες θεματικών δικτύων, τα οποία γίνονται σε συνεργασία με τη Δ/νση Σ.Ε.Π.Ε.Δ. του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. σε οργανωτικές επιτροπές σεμιναρίων και συνεδρίων τοπικών, εθνικών ή διεθνών και να αναλαμβάνουν εισηγήσεις σχετικές με θέματα του αντικειμένου τους. Οι συμμετοχές τους σε σεμινάρια επιτρέπονται μόνον εάν πρόκειται για διοργανώσεις του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α., για σεμινάρια θεματικών δικτύων στα οποία συμμετέχουν και εάν είναι προσκεκλημένοι πολιτιστικών φορέων ή άλλων Υπευθύνων ΠΘ.

4.Οι Υπεύθυνοι ΠΘ οφείλουν να επιμορφώνονται σε θέματα του αντικειμένου τους παρακολουθώντας, μεταξύ άλλων, σεμινάρια, συνέδρια και ημερίδες μετά από έγκριση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης, ούτως ώστε να ανταποκριθούν στον ρόλο τους ως πολλαπλασιαστές των καινοτόμων δράσεων της εκπαίδευσης. Οι Υπεύθυνοι ΠΘ μπορούν να συμμετέχουν, ως επιμορφούμενοι, σε επιμορφωτικά προγράμματα, μέχρι δεκαπέντε ημέρες (15) ανά σχολικό έτος.

5.Οι Υπεύθυνοι ΠΘ εργάζονται σύμφωνα με το ωράριο της Δ/νσης Εκπ/σης στην οποία υπηρετούν από την 1η Σεπτεμβρίου μέχρι τη 10η Ιουλίου κάθε σχολικού έτους, εξαιρουμένων των διακοπών Χριστουγέννων και Πάσχα και των επισήμων αργιών. Ευρίσκονται στα γραφεία της Δ/νσης Εκπ/σης στην οποία υπηρετούν όλες τις ημέρες του αντιστοίχου διαστήματος και όταν δεν διεξάγονται μαθήματα στα σχολεία όπως περιόδους εξετάσεων και εκδόσεως βαθμολογιών των μαθητών. Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Εκπ/σης μπορεί να αναθέσει στους Υπευθύνους ΠΘ επικουρικά καθήκοντα για την υλοποίηση των εξετάσεων για την εισαγωγή μαθητών σε Παν/μια και Τ.Ε.Ι.. Οι Υπεύθυνοι ΠΘ υπηρετούν τις υπόλοιπες εργάσιμες ημέρες του σχολικού έτους στην οικεία Δ/νση Εκπ/σης ώστε να εκτελούν τις εργασίες που άπτονται του διοικητικού μέρους των κύριων καθηκόντων τους, να επικοινωνούν με τα σχολεία και τις άλλες Υπηρεσίες του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α., να δέχονται επισκέψεις εκπαιδευτικών που θέλουν την υποστήριξή τους και να προωθούν τις συνεργασίες με άλλους φορείς. Οι Δ/νσεις Εκπ/σης οφείλουν να παρέχουν γραμματειακή υποστήριξη στους υπευθύνους ΠΘ.

6.Οι Υπεύθυνοι ΠΘ με την έγκριση του Προϊσταμένου της οικείας Διεύθυνσης ορίζουν δύο ή τρεις μέρες για τις επισκέψεις στα σχολεία για την παρακολούθηση, υποστήριξη, συντονισμό και αξιολόγηση των σχολικών προγραμμάτων. Κάθε Υπεύθυνος ΠΘ τηρεί ημερολόγιο - βιβλίο συναντήσεων και επισκέψεων, στο οποίο αναγράφει την ημερομηνία των συναντήσεων με εκπαιδευτικούς ή των επισκέψεων στα σχολεία, τη διάρκειά τους, περιγράφει συνοπτικά το σκοπό και το περιεχόμενο της συνεργασίας και αναφέρει τα ονοματεπώνυμα των εκπαιδευτικών με τους οποίους συνεργάστηκε και του Δ/ντή της σχολικής μονάδας. Το σύντομο πρακτικό κάθε επίσκεψης συνεργασίας υπογράφεται από τον Υπεύθυνο ΠΘ, τους εκπαιδευτικούς που συνεργάστηκαν και από το Δ/ντή της σχολικής μονάδας. Το βιβλίο αυτό θεωρείται κάθε τρίμηνο του σχολικού έτους από τον προϊστάμενο της οικείας Δ/νσης Εκπ/σης.

7.Τα πολιτιστικά προγράμματα, τα επιμορφωτικά σεμινάρια, τα θεματικά δίκτυα, η παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού και η έρευνα που αναπτύσσονται μεταξύ των διαφόρων Δ/νσεων Εκπ/σης δια μέσου των Υπευθύνων ΠΘ εγκρίνονται από τον Υπουργό ΠΑΙ.Θ.Π.Ακαι συντονίζονται από το Τμήμα Δ’ Αισθητικής Αγωγής.

Άρθρο 9
Κριτήρια επιλογής Υπευθύνων Σχολικών Δραστηριοτήτων

1.Τα κριτήρια επιλογής Υπευθύνων ΣΔ Δ/νσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες κριτήριων:
Ι. Επιστημονικής και παιδαγωγικής κατάρτισης και συγκρότησης.
ΙΙ. Υπηρεσιακής κατάστασης, επιμορφωτικού έργου και άσκησης διοικητικών καθηκόντων.
ΙΙΙ. Προσωπικότητας – γενικής συγκρότησης.

2.Τα κριτήρια επιλογής Υπευθύνων ΣΔ αποτιμώνται σε μόρια ή μονάδες ως εξής:

2.1. Επιστημονική και παιδαγωγική κατάρτιση και συγκρότηση:

α1) Διδακτορικό δίπλωμα στα αντικείμενα της αισθητικής αγωγής ή του θεάτρου ή της μουσικής ή του χορού ή των εικαστικών ή του κινηματογράφου ή αντικείμενων που άπτονται του πολιτισμού ή στα αντικείμενα της οικολογίας ή της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης ή της αγωγής υγείας

6

α2) Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στα ίδια µε τα παραπάνω αντικείμενα

4

β1) Διδακτορικό δίπλωμα σε άλλα αντικείμενα

4

β2) Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε άλλα αντικείμενα

2

γ) Δεύτερο πτυχίο Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι. ή πτυχίο ΕΣΔΔ

2

δ) Μετεκπαίδευση δυο ετών

3

ε) Ετήσια επιμόρφωση σε ΣΕΛΜΕ ή ΣΕΛΔΕ ή ΠΑΤΕΣ ή ΕΣΔΥ ή ΕΑΠ

1,5

στ) Επιμόρφωση σε ΠΕΚ ή  αντίστοιχη

1

ζ1) Άριστη ή πολύ καλή γνώση ξένων γλωσσών

2

ζ2) Καλή γνώση ξένων γλωσσών

1

η1) Πιστοποιημένη επιμόρφωση στις ΤΠΕ Επιπέδου 1

1

η2) Πιστοποιημένη επιμόρφωση στις ΤΠΕ Επιπέδου 2

2

θ) Συγγραφή βιβλίων, µε αναγνωρισμένο ISBN, σχετικών µε τις επιστήμες της αισθητικής αγωγής, του πολιτισμού, της περιβαλλοντικής αγωγής, της αγωγής υγείας, της παιδαγωγικής ή σχολικών βιβλίων, εγκεκριμένων από τον ΟΕΔΒ, ατομικά ή µε συμμετοχή σε συγγραφική ομάδα, δημιουργία ηλεκτρονικών πόρων (CDκλπ.)

0,5 ανά βιβλίο και μέχρι 3,5

ι) Δημοσιεύσεις άρθρων σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά σχετικών με την αισθητική αγωγή, τον πολιτισμό, την περιβαλλοντική αγωγή, την αγωγή υγείας, την παιδαγωγική ή ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια για σχετικά θέματα

0,5 ανά δημοσίευση ή ανακοίνωση και μέχρι 2

2.2.Για τα κριτήρια της παραγράφου 2.1. ισχύουν τα εξής:

α) Όλοι οι τίτλοι σπουδών, εφόσον προέρχονται από ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης της αλλοδαπής, πρέπει να είναι αναγνωρισμένοι από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π./ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.

β) Εφόσον ο υποψήφιος διαθέτει τα κριτήρια α1) και β1) μοριοδοτείται μόνο με τα μόρια του ανώτερου. Ομοίως και για τα κριτήρια α2) και β2).

γ) Εφόσον ο υποψήφιος διαθέτει τα κριτήρια α1) και α2) μοριοδοτείται μόνο με τα μόρια του ανώτερου αν ανήκουν στο ίδιο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών. Μοριοδοτούνται και τα δύο αν το διδακτορικό ανήκει σε διαφορετικό κλάδο από το μεταπτυχιακό και δεν αποτελεί συνέχειά του. Ομοίως και για τα κριτήρια β1) και β2).

δ) Για τη μοριοδότηση του κριτηρίου ε) η αντίστοιχη ετήσια επιμόρφωση πρέπει να μην αποτελεί προϋπόθεση για το διορισμό ως εκπαιδευτικού.

ε) Εφόσον ο υποψήφιος διαθέτει τα κριτήρια ζ1) και ζ2)και υπάρχουν τα αποδεικτικά, μοριοδοτείται μόνο με τα μόρια του ανώτερου.

στ) Οι τρόποι απόδειξης γνώσεως ξένης γλώσσας ορίζονται στην προκήρυξη του ΑΣΕΠ 22/1Γ/2003, παρ/μα Α (ΦΕΚ 556/τ.ΑΣΕΠ/23-10-03. Η πιστοποιημένη γνώση και δεύτερης ξένης γλώσσας μοριοδοτείται κατά το ήμισυ της μοριοδότησης της πρώτης.Ανώτατο όριο µορίων για την γνώση ξένων γλωσσών ορίζονται τα τρία (3) μόρια. Δεν μοριοδοτείται η γνώση ξένης γλώσσας που αποτέλεσε ειδικό προσόν διορισμού.

ζ) Για το κριτήριο η1) απαιτείται πιστοποίηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κοινωνία της Πληροφορίας ή από άλλο Φορέα αναγνωρισμένο από το Κράτος.

η) Μέγιστος αριθμός μορίων της κατηγορίας αυτής (Ι) ορίζονται τα τριάντα πέντε (35).

2.3. Υπηρεσιακή κατάσταση, επιμορφωτικό έργο και άσκηση διοικητικών καθηκόντων:

α) Υπηρεσία σε θέση Υπευθύνου ΠΕ ή ΑΥ ή ΠΘ ή ΣΔ ή σε θέση Υπευθύνου Πολιτιστικών Θεμάτων και Καλλιτεχνικών Αγώνων ή σε θέση Σχολικών Δραστηριοτήτων έτους 2011-2012

1 για κάθε έτος και μέχρι 6

β) Επιμορφωτικό έργο σε Παν/μια ή ΤΕΙ ή ΠΕΚ ή άλλο πρόγραμμα επιμόρφωσης άνω των 40 ωρών

0,5 για κάθε επιμόρφωση και μέχρι 4

γ) Υλοποίηση εγκεκριμένων πολιτιστικών προγραμμάτων

0,5 για κάθε πρόγραμμα και μέχρι 2

δ) Άσκηση καθηκόντων σε θέσεις Διοίκησης αυξημένης ευθύνης (Διευθυντή σχολικής μονάδας, Προϊσταμένου Γραφείου ή Δ/νσης Εκπ/σης, Προϊσταμένου Δ/νσης ΣΕΠΕΔ του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α., Προϊσταμένου Τμήματος Αισθητικής Αγωγής της Δ/νσης ΣΕΠΕΔ)

0,5 για κάθε έτος και μέχρι 2

2.4.Μέγιστος αριθμός μορίων της κατηγορίας αυτής (ΙΙ) ορίζονται τα δεκατέσσερα (14).

2.5.Προσωπικότητα – γενική συγκρότηση:

Τα κριτήρια της κατηγορίας αυτής συνεκτιμώνται από το αρμόδιο συμβούλιο επιλογής με βάση:

α) το αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου που συνοδεύεται από τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία και τα στοιχεία του υπηρεσιακού του φακέλου και

β) την προσωπική συνέντευξη του υποψηφίου επί των θεμάτων που αναφέρονται παρακάτω.

Για τη μοριοδότηση της κατηγορίας (ΙΙΙ) συνεκτιμώνται οι εκπαιδευτικές, επιστημονικές και διοικητικές ικανότητες του υποψηφίου να προάγει θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, αγωγής υγείας, αισθητικής αγωγήςκαι πολιτισμού στην τοπική κοινωνία, όπως προκύπτουν από συμμετοχές του, μεταξύ άλλων, σε σεμινάρια, συνέδρια, δίκτυα, εξωσχολικά προγράμματα συναφών θεμάτων, ομάδες εργασίας και επιτροπές σχεδιασμού του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.καθώς και σε επιστημονικές και εκπαιδευτικές οργανώσειςκαι οργανωτικές ή επιστημονικές επιτροπές συνεδρίων αισθητικής ή περιβαλλοντικής αγωγής ή αγωγής υγείας.

Κατά τη διαδικασία της συνέντευξης επιπροσθέτως αποτιμάται η γενική συγκρότηση του υποψηφίου καθώς και η ικανότητα του υποψηφίου να επιλύει διοικητικά, διδακτικά, οργανωτικά και λειτουργικά προβλήματα, να δημιουργεί το κατάλληλο παιδαγωγικό περιβάλλον και να προάγει την ομαλή λειτουργία της υπηρεσίας σε συνεργασία με τους συναδέλφους.

2.6.Μέγιστος αριθμός μορίων της κατηγορίας αυτής (IΙΙ) ορίζονται τα δεκαπέντε (15).

2.7.Συνολικός μέγιστος αριθμός μορίων όλων των κατηγοριών ορίζονται τα εξήντα τέσσερα (64).

Άρθρο 10
Καθήκοντα και αρμοδιότητες Υπευθύνων Σχολικών Δραστηριοτήτων

1.Οι Δ/νσεις Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης δια των Υπευθύνων ΣΔ που υπηρετούν σ’ αυτές ενημερώνουν τα σχολεία σχετικά με τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων, υποστηρίζουν και παρακολουθούν όλα τα σχετικά προγράμματα των σχολικών μονάδων της περιοχής αρμοδιότητάς τους, παρέχουν κάθε δυνατή βοήθεια για την καλύτερη εφαρμογή τους και ενημερώνονται για την ποιότητά τους.

2.Ειδικότερα οι Υπεύθυνοι ΣΔ:

2.1.Στην αρχή κάθε σχολικής χρονιάς:

α) Οργανώνουν ατομικές ή ομαδικές συναντήσεις με τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς και τους Διευθυντές σχολικών μονάδων με σκοπό την ενημέρωση για τις δυνατότητες εφαρμογής προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις και εγκυκλίους των αρμοδίων οργάνων του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α., εξηγούντην φιλοσοφία και τους στόχους τους,  παροτρύνουν και δημιουργούν, όπου είναι δυνατόν, προϋποθέσεις για την εφαρμογή τους και την συμμετοχή των μαθητών σ’ αυτά. Στις ενημερωτικές συναντήσεις ή και σε άλλες ειδικές συναντήσεις με ομάδες εκπαιδευτικών δίνουν οδηγίες σε ότι αφορά τις προδιαγραφές περιεχομένου, δομής και ανάπτυξης ενός εκπαιδευτικού προγράμματος, βοηθούν τους εκπαιδευτικούς στην σύνταξη δελτίου προγραμμάτων προς έγκριση από την Επιτροπή Σχολικών Δραστηριοτήτων και επισημαίνουν τις παιδαγωγικές πτυχές των προγραμμάτων.

β) Καταρτίζουν πίνακα των προγραμμάτων που πρόκειται να υλοποιήσουν και τον οποίο αποστέλλουν στον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης.

2.2. Κατά την διάρκεια του σχολικού έτους:

α) Επικοινωνούν ηλεκτρονικά και τηλεφωνικά με τα σχολεία της αρμοδιότητάς τους, επισκέπτονται τις σχολικές μονάδες για τις ανάγκες στήριξης των προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων και συνεργάζονται με Διευθυντές, εκπαιδευτικούς και μαθητικές ομάδες.

β) Τηρούν ειδικό ημερολόγιο – βιβλίο συναντήσεων, στο οποίο καταγράφονται η ημερομηνία, ο σκοπός, η διάρκεια και το περιεχόμενο της επίσκεψης καθώς και τα ονόματα του Δ/ντη της σχολικής μονάδας και εκπαιδευτικών. Το βιβλίο αυτό θεωρείται κάθε 4 μήνες από τον Προϊστάμενο της οικείας Δ/νσης Εκπ/σης.

γ) Διοργανώνουν ενημερωτικές συναντήσεις και επιμορφωτικά σεμινάρια – εργαστήρια που απευθύνονται στους εκπαιδευτικούς που υλοποιούν ή ενδιαφέρονται να υλοποιήσουν εκπαιδευτικά προγράμματα και μεριμνούν για την έγκριση των δράσεων αυτών από το Τμήμα Δ΄ Αισθητικής Αγωγής της Δ/νσης Σ.Ε.Π.Ε.Δ. του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α..

δ) Συμμετέχουν σε συσκέψεις με τους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την υποστήριξη των ειδικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων καθώς και για την προώθηση των σχετικών θεμάτων σε τοπικό επίπεδο, έχοντας προηγουμένως ενημερώσει τον Προϊστάμενο της οικείας Δ/νσης Εκπ/σης.

ε) Συνεργάζονται με επιστημονικά και ερευνητικά Ιδρύματα εποπτευόμενα από το Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α., Μουσεία, Υπηρεσίες της Δημόσιας Διοίκησης, επιστημονικές ενώσεις εκπαιδευτικών, Επιμελητήρια, ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. για την υποστήριξη πολιτιστικών, εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών προγραμμάτων, την προώθηση θεματικών δικτύων και την παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού. Συντονιστές και διοικητικοί υπεύθυνοι υλοποίησης των παραπάνω δράσεων που απευθύνονται σε μαθητές και εκπαιδευτικούς, είναι οι Δ/νσεις Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης. Οι παραπάνω συνεργασίες θα πρέπει οπωσδήποτε να έχουν την έγκριση του Τμήματος Δ΄ Αισθητικής Αγωγής της Δνσης Σ.Ε.Π.Ε.Δ., του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α..

στ) Συντάσσουν και αποστέλλουν κάθε σχετικό έγγραφο προς τα σχολεία, προς τους εκπαιδευτικούς, προς το Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. καθώς και προς τους συνεργαζόμενους και άλλους Φορείς (ανακοινώσεις, ενημερωτικά έγγραφα, προσκλήσεις εκδηλώσεων, αλληλογραφία, προγράμματα, βεβαιώσεις, αφίσες κ.λπ.). Όλα τα έγγραφα και τα έντυπα φέρουν το λογότυπο του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.. και των Δ/νσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης. Οι άλλοι Φορείς συμμετέχουν ως συνεργάτες και υποστηρικτές και αναφέρονται κατά περίπτωση στα κείμενα των προαναφερθέντων σχετικών εγγράφων με σαφή προσδιορισμό του ρόλου τους.

2.3.Στο τέλος κάθε σχολικού έτους:

α) Οι Υπεύθυνοι ΠΘ συντάσσουν και αποστέλλουν στις Δ/νσεις Εκπ/σης, στις Περ/κες Δ/νσεις Εκπ/σης και στην αρμόδια Διεύθυνση του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. εκθέσεις πεπραγμένων, όπου θα αναφέρουν και τις δικές τους προτάσεις και παρατηρήσεις σχετικά με την εφαρμογή των ειδικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων στην περιοχή τουςκαι την προώθηση των θεμάτων που αποτελούν περιεχόμενα των προγραμμάτων. Οι εκθέσεις των πεπραγμένων θα πρέπει να αποστέλλονται μέχρι την ημερομηνία που θα ορίζεται κατ’ έτος από στη Δ/νση Σ.Ε.Π.Ε.Δ. του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. και σε κάθε περίπτωση όχι αργότερα από τις 7 Ιουλίου κάθε σχολικού έτους, σε συγκεκριμένο σχέδιο το οποίο θα τους αποστέλλεται.

β) Οι Δ/νσεις Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης δια των Υπευθύνων ΣΔ διοργανώνουν εκδηλώσεις παρουσίασης των ειδικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων για όλα τα σχολεία των οικείων Δ/νσεων Εκπ/σης.

3. Οι Υπεύθυνοι ΣΔ μπορούν να οργανώνουν ή να συμμετέχουν σε συντονιστικές ομάδες θεματικών δικτύων, τα οποία γίνονται σε συνεργασία με τη Δ/νση Σ.Ε.Π.Ε.Δ. του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. σε οργανωτικές επιτροπές σεμιναρίων και συνεδρίων τοπικών, εθνικών ή διεθνών και να αναλαμβάνουν εισηγήσεις σχετικές με θέματα του αντικειμένου τους. Οι συμμετοχές τους σε σεμινάρια επιτρέπονται μόνον εάν πρόκειται για διοργανώσεις του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α., για σεμινάρια θεματικών δικτύων στα οποία συμμετέχουν και εάν είναι προσκεκλημένοι πολιτιστικών φορέων ή άλλων Υπευθύνων ΠΘ.

4.Οι Υπεύθυνοι ΣΔ οφείλουν να επιμορφώνονται σε θέματα του αντικειμένου τους παρακολουθώντας, μεταξύ άλλων, σεμινάρια, συνέδρια και ημερίδες μετά από έγκριση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης, ούτως ώστε να ανταποκριθούν στον ρόλο τους ως πολλαπλασιαστές των καινοτόμων δράσεων της εκπαίδευσης. Οι Υπεύθυνοι ΣΔ μπορούν να συμμετέχουν σε επιμορφωτικά προγράμματα, ως επιμορφούμενοι, μέχρι δεκαπέντε ημερές (15) ανά σχολικό έτος.

5.Οι Υπεύθυνοι ΣΔ εργάζονται σύμφωνα με το ωράριο της Δ/νσης Εκπ/σης στην οποία υπηρετούν από την 1η Σεπτεμβρίου μέχρι τη 10η Ιουλίου κάθε σχολικού έτους, εξαιρουμένων των διακοπών Χριστουγέννων και Πάσχα και των επισήμων αργιών. Ευρίσκονται στα γραφεία της Δ/νσης Εκπ/σης στην οποία υπηρετούν όλες τις ημέρες του αντιστοίχου διαστήματος και όταν δεν διεξάγονται μαθήματα στα σχολεία όπως περιόδους εξετάσεων και εκδόσεως βαθμολογιών των μαθητών. Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Εκπ/σης μπορεί να αναθέσει στους Υπευθύνους ΣΔ επικουρικά καθήκοντα για την υλοποίηση των εξετάσεων για την εισαγωγή μαθητών σε Παν/μια και Τ.Ε.Ι.. Οι Υπεύθυνοι ΣΔ υπηρετούν τις υπόλοιπες εργάσιμες ημέρες του σχολικού έτους στην οικεία Δ/νση Εκπ/σης ώστε να εκτελούν τις εργασίες που άπτονται του διοικητικού μέρους των κύριων καθηκόντων τους, να επικοινωνούν με τα σχολεία και τις άλλες Υπηρεσίες του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α., να δέχονται επισκέψεις εκπαιδευτικών που θέλουν την υποστήριξή τους και να προωθούν τις συνεργασίες με άλλους φορείς. Οι Δ/νσεις Εκπ/σης οφείλουν να παρέχουν γραμματειακή υποστήριξη στους υπευθύνους ΣΔ.

6.Οι Υπεύθυνοι ΣΔ με την έγκριση του Προϊσταμένου της οικείας Διεύθυνσης ορίζουν δύο ή τρεις μέρες για τις επισκέψεις στα σχολεία για την παρακολούθηση, υποστήριξη, συντονισμό και αξιολόγηση των σχολικών προγραμμάτων. Κάθε Υπεύθυνος ΣΔ τηρεί ημερολόγιο - βιβλίο συναντήσεων και επισκέψεων, στο οποίο αναγράφει την ημερομηνία των συναντήσεων με εκπαιδευτικούς ή των επισκέψεων στα σχολεία, τη διάρκειά τους, περιγράφει συνοπτικά το σκοπό και το περιεχόμενο της συνεργασίας και αναφέρει τα ονοματεπώνυμα των εκπαιδευτικών με τους οποίους συνεργάστηκε και του Δ/ντή της σχολικής μονάδας. Το σύντομο πρακτικό κάθε επίσκεψης συνεργασίας υπογράφεται από τον Υπεύθυνο ΣΔ, τους εκπαιδευτικούς που συνεργάστηκαν και από το Δ/ντή της σχολικής μονάδας. Το βιβλίο αυτό θεωρείται κάθε τρίμηνο του σχολικού έτους από τον προϊστάμενο της οικείας Δ/νσης Εκπ/σης.

7.Τα πολιτιστικά προγράμματα, τα επιμορφωτικά σεμινάρια, τα θεματικά δίκτυα, η παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού και η έρευνα που αναπτύσσονται μεταξύ των διαφόρων Δ/νσεων Εκπ/σης δια μέσου των Υπευθύνων ΣΔ εγκρίνονται από τον Υπουργό ΠΑΙ.Θ.Π.Ακαι συντονίζονται από τη Δ/νση Σ.Ε.Π.Ε.Δ..

Άρθρο 11
Όργανα και διαδικασία επιλογής Υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών  Θεμάτων και Σχολικών Δραστηριοτήτων

1. Αρμόδια όργανο για την επιλογή των Υπευθύνων που προβλέπονται στο άρθρο 1 είναι τα οικεία Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε.) και Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.).

2. Για την επιλογή των Υπευθύνων που προβλέπονται στο άρθρο 1 εκδίδεται προκήρυξη από τον Υπουργό ΠΑΙ.Θ.Π.Α., η οποία δημοσιεύεται σε δύο ημερήσιες εφημερίδες των Αθηνών, δημοσιοποιείται μέσω του Διαδικτύου στο «Πρόγραμμα Διαύγεια», στην ιστοσελίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α (http://www.minedu.gov.gr/), στην ιστοσελίδα του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (http://www.sch.gr/) και παράλληλα αποστέλλεται σε όλες τις σχολικές μονάδες μέσω των Δ/νσεων Δ/θμιας Εκπ/σης.

3. Με την προκήρυξη καλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί να υποβάλουν αίτηση, σύμφωνα με τους αναγραφόμενους σε αυτήν ειδικότερους όρους, στις Δ/νσεις Εκ/σης στις οποίες ανήκουν οργανικά. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν την δυνατότητα να υποβάλουν και δεύτερη αίτηση για θέση Υπευθύνου, της ίδιας κατηγορίας, που υπάγεται σε Δ/νση Εκ/σης της ίδιας Περ/κης Δ/νσης Εκπ/σης. Στην περίπτωση αυτή υποχρεούνται να ενημερώσουν με υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 την Δ/νση Εκπ/σης της οργανικής τους θέσης.

4. Η υποβολή των αιτήσεων μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά γίνεται εντός εύλογου χρονικού διαστήματος από την ημέρα ανάρτησης της σχετικής προκήρυξης στην ιστοσελίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.. Το χρονικό διάστημα υποβολής των αιτήσεων μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά ορίζεται στην οικεία προκήρυξη.

5. Τα αρμόδια όργανα επιλογής, βάσει των κριτηρίων των κατηγοριών Ι και ΙΙ της παραγράφου 1 του άρθρου 3, καταρτίζουν τους προσωρινούς πίνακες οι οποίοι γνωστοποιούνται στους ενδιαφερόμενους και ορίζουν τις ημερομηνίες πρόσκλησης των υποψηφίων σε προφορική συνέντευξη. Επίσης ορίζουν σε αυτούς προθεσμία για την υποβολή τυχόν γραπτών αντιρρήσεων (ενστάσεων), τις οποίες εξετάζουν και επιβεβαιώνουν ή αναπροσδιορίζουν τις αξιολογικές μονάδες. Η προθεσμία για την υποβολή των γραπτών αντιρρήσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τις πέντε (5) εργάσιμες ημέρες.

6. Τα αρμόδια όργανα επιλογής εξετάζουν τις ενστάσεις το αργότερο εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής τους, οριστικοποιούν τους προσωρινούς πίνακες και καλούν τους υποψηφίους σε συνέντευξη, κοινοποιώντας τους την ημερομηνία και τον τόπο διεξαγωγής της καθώς και την αιτιολογημένη απάντηση επί της ενστάσεώς τους. Ο Υπουργός ΠΑΙ.Θ.Π.Α. με τη προκήρυξη συγκεκριμενοποιεί την προθεσμία της παρούσης παραγράφου.

7. Μετά το πέρας της συνέντευξης του υποψηφίου, κάθε μέλος του Συμβουλίου καταγράφει αιτιολογημένα τις αξιολογικές μονάδες όπως προκύπτουν από τη διαδικασία της συνέντευξης. Τελικές αξιολογικές μονάδες για τα κριτήρια της κατηγορίας ΙΙΙ) της παραγράφου 1 του άρθρου 3 είναι ο μέσος όρος των μονάδων όλων των παρόντων μελών του Συμβουλίου. Μετά το πέρας της προφορικής συνέντευξης όλων των υποψηφίων τα Συμβούλια καταρτίζουν τους οριστικούς αξιολογικούς πίνακες βάσει των συνολικών αξιολογικών μονάδων του κάθε υποψηφίου. Το σύνολο των αξιολογικών μονάδων προκύπτει από το άθροισμα όλων των μονάδων των επιμέρους κατηγοριών.

8. Κατά τη σύνταξη των οριστικών αξιολογικών πινάκων επιλογής των Υπευθύνων προηγούνται οι εκπαιδευτικοί που πληρούν τις προϋποθέσεις, έχουν οργανική θέση στη Δ/νση Εκπ/σης για την οποία κάνουν αίτηση και συγκεντρώνουν εικοσιπέντε (25), τουλάχιστον, αξιολογικές μονάδες.

9. Οι τελικοί αξιολογικοί πίνακες επιλογής προκύπτουν ύστερα από έλεγχο νομιμότητας των οριστικών αξιολογικών πινάκων και την επικύρωσή τους από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, αναρτώνται στα Καταστήματα των Δ/νσεων Εκπ/σης και ισχύουν για το χρονικό διάστημα μέχρι την ολοκλήρωση της διαδιασίας επιλογής και τοποθέτησης των επόμενων Υπευθύνων.

10. Τα Π.Υ.Σ.Π.Ε. και Π.Υ.Σ.Δ.Ε. οφείλουν να ολοκληρώσουν τις διαδικασίες και να ανακοινώσουν το αποτέλεσμα στους ενδιαφερόμενους, στις Υπηρεσίες τους και στην Διεύθυνση Σ.Ε.Π.Ε.Δ. του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α εντός εύλογου χρονικού διαστήματος που ορίζεται στην προκήρυξη.

11. H εγγραφή του υποψηφίου στον πίνακα των Υπευθύνων ΑΥ δεν εμποδίζει την εγγραφή του και στον πίνακα των Υπευθύνων Σ.Σ.Ν. Οι τοποθετούμενοι ως Υπεύθυνοι ΑΥ διαγράφονται από τον άλλο πίνακα.

Άρθρο12
Όργανα και διαδικασία τοποθέτησης Υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων και Σχολικών Δραστηριοτήτων

1. Οι εγγεγραμμένοι στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες επιλογής αποσπώνται και τοποθετούνται σε κενές θέσεις Υπευθύνων με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης σύμφωνα με τη σειρά κατάταξή τους και τις δηλώσεις προτίμησης. Αν μετά τις τοποθετήσεις κατά το προηγούμενο εδάφιο εξακολουθούν να παραμένουν κενές θέσεις Υπευθύνων καλύπτονται από υποψήφιους του τελικού αξιολογικού πίνακα επιλογής, εφόσον τις δηλώσουν, καλούμενοι, εκ νέου, προς τούτο κατά τη σειρά εγγραφής τους στον πίνακα. Σε περίπτωση που κανείς υποψήφιος δεν συμπληρώνει εικοσιπέντε (25), τουλάχιστον, αξιολογικές μονάδες, ως Υπεύθυνος επιλέγεται και τοποθετείται εκείνος με τις περισσότερες αξιολογικές μονάδες για ένα σχολικό έτος και η θέση επαναπροκηρύσσεται την επόμενη σχολική χρονιά για το υπόλοιπο της θητείας. Αν παρά ταύτα δε πληρωθούν οι κενές θέσεις Υπευθύνων τότε καλύπτονται από εκπαιδευτικούς που διαθέτουν τα ελάχιστα τυπικά προσόντα του άρθρου 2 και έχουν βαθμό, τουλάχιστον, Β΄ με τη διαδικασία της απόσπασης για ένα σχολικό έτος, από το οικείο Διευθυντή Εκπαίδευσης, μετά από πρόταση του οικείου Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Π.Υ.Σ.Δ.Ε..

2.Σε περίπτωση που ο Υπεύθυνος ελλείψει, για οποιονδήποτε λόγο, η κενούμενη θέση πληρώνεται από τον επόμενο επιλαχόντα στον οικείο τελικό αξιολογικό πίνακα επιλογής μέχρι εξαντλήσεώς του. Αν κανείς από τους επιλαχόντες δεν έχει δηλώσει προτίμηση για την κενούμενη θέση του Υπευθύνου τότε εφαρμόζονται τα τρία τελευταία εδάφια της προηγούμενης παραγράφου.

3.Η ανάληψη υπηρεσίας των τοποθετουμένων από τους τελικούς αξιολογικούς πίνακες επιλογής είναι υποχρεωτική. Οι μη αναλαμβάνοντες υπηρεσία εντός πέντε (5) ημερών, στις θέσεις που τοποθετούνται διαγράφονται από τον οικείο πίνακα επιλογής.

4.Οι Υπεύθυνοι μπορούν ακολουθώντας τις προβλεπόμενες διαδικασίες να μετατίθενται ως εκπαιδευτικοί αλλά αναλαμβάνουν υπηρεσία στη νέα μετά τη μετάθεσή τους θέση μετά τη λήξη της τριετούς θητείας τους. Η υπηρεσία των Υπευθύνων προσμετρείται ως διοικητική και καθοδηγητική εμπειρία για την εφαρμογή των διατάξεων του Ν.3848/2010 για την επιλογή στελεχών της εκπαίδευσης καθώς και ως διδακτική. Επίσης, οι Υπεύθυνοι λαμβάνουν τις μονάδες μετάθεσης της πλησιέστερης σχολικής μονάδας.

5.Οι υπηρετούντες με θητεία ως Υπεύθυνοι, μετά τη λήξη της θητείας τους, επανέρχονται στις οργανικές τους θέσεις και σε περίπτωση που αυτές δεν υπάρχουν πια, τοποθετούνται, κατά προτεραιότητα, σε κενές θέσεις εκπαιδευτικών σχολικών μονάδων της επιλογής τους.

Άρθρο 13
Λόγοι και διαδικασία ανάκλησης της απόσπασης

1.Η τοποθέτηση των κατεχόντων θέσεις Υπευθύνων που προβλέπονται στο άρθρο 1 μπορεί να ανακληθεί, με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από γνώμη του οικείου Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Π.Υ.Σ.Δ.Ε., εφόσον οι τοποθετηθέντες:
α) επικαλούνται, εγγράφως και αιτιολογημένα, σοβαρούς προσωπικούς ή οικογενειακούς λόγους ή λόγους υγείας ή
β) επιλεγούν ως στελέχη της εκπαίδευσης.
γ) ασκούν πλημμελώς τα καθήκοντά τους.

Στην περίπτωση γ) το οικείο Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Π.Υ.Σ.Δ.Ε. γνωμοδοτεί για την απαλλαγή ύστερα από ερώτημα του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης και αφού τηρηθεί η διαδικασία ακρόασης του απαλλασσομένου ενώπιον του οικείου Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Π.Υ.Σ.Δ.Ε..

2.Η χρήση εκπαιδευτικής άδειας για μεταπτυχιακές σπουδές ή για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος δεν είναι επιτρεπτή πριν από την απαλλαγή του εκπαιδευτικού από τα καθήκοντά του.

Άρθρο 14
Καταργούμενες διατάξεις και έναρξη ισχύος

1.Από τη δημοσίευση της παρούσης καταργούνται:

α) η Γ2/3351/00 (ΦΕΚ 1206 Β/2.10.2000) «Καθορισμός των οργάνων, των κριτηρίων, της διαδικασίας επιλογής των Υπευθύνων Σχολικών Δραστηριοτήτων Αγωγής Υγείας και των Υπευθύνων Συμβουλευτικών Σταθμών Νέων (Σ.Σ.Ν.), της διαδικασίας τοποθέτησης και των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων τους.» απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων κατά το μέρος που αφορά τους Υπεύθυνους αγωγής υγείας και

β) η 69259/Γ7/03 (ΦΕΚ 1321 Β/16.9.2003) «Ίδρυση θέσεων Υπευθύνων Πολιτιστικών Θεμάτων και Καλλιτεχνικών Αγώνων στις Διευθύνσεις πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όλης της χώρας.».

2. Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η παρούσα να δημοσιευθεί στην εφημερίδα της κυβερνήσεως.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ

Σχετικά Άρθρα