edu.klimaka.gr

Διαδικασίες και Κριτήρια Πρόσληψης Προσωπικού Καθαριότητας στα Σχολεία

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

Δημοσιευμένο στο ΦΕΚ 3327/2022

Αριθμ. 41797
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 55472/23-7-2021 απόφασης «Διαδικασία και κριτήρια για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, των Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) και των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) της Χώρας από τους Δήμους με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου» (Β΄ 3352).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 18 του ν. 3870/2010 (Α’ 138).
2. Τον Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007 - Α΄ 143).
3. Τον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006 - Α΄114).
4. Τον ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄87).
5. Το άρθρο 25 του ν. 4829/2021 «Ενίσχυση της διαφάνειας και λογοδοσίας σε θεσμικούς φορείς της Πολιτείας, αποκατάσταση της ακεραιότητας του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας και λοιπές διατάξεις» (Α’166).
6. Την ΠΥΣ 33/2006 (Α΄280).
7. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005 - Α΄ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με στην παρ. 22 του άρθρο 119 του ν. 4622/2019 (Α΄133) και το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκύπτει δαπάνη για τον κρατικό προϋπολογισμό.
8. Το π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών» (Α΄180).
9. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄119).
10. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄123).
11. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).
12. Την υπ’ αρ. 55472/26-7-2021 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Διαδικασία και κριτήρια για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, των Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) και των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) της Χώρας από τους Δήμους με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου» (Β΄ 3352).
13. Τις ανάγκες των Δήμων της Χώρας σε προσωπικό Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την κάλυψη των αναγκών τους στην καθαριότητα των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, των Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) και των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) της χωρικής τους αρμοδιότητας,

αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπ’ αρ. 55472/26-7-2021 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Διαδικασία και κριτήρια για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, των Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) και των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) της Χώρας από τους Δήμους με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου» (Β’ 3352) ως προς τα άρθρα 1, 2 και 4 παρ. α) και τα σημεία των Παραρτημάτων Ι και ΙΙ που αντιστοιχούν σε αυτά, ως κατωτέρω:

Α) «Άρθρο 1
Αρμοδιότητα - Κατανομή θέσεων

1. Η διαδικασία πρόσληψης του προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων α) Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και β) των Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) και των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) διενεργείται μέσω των οικείων δήμων, κατόπιν αντίστοιχων εγκρίσεων της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 που εκδίδονται κατόπιν αιτήματος του Υπουργού Εσωτερικών για το προσωπικό της περ. α) βάσει αιτήματος που υποβάλλεται από τον οικείο δήμο και για το προσωπικό της περ. β) κατόπιν αιτήματος του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων σύμφωνα με στοιχεία που τηρούνται στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Με τις ως άνω εγκριτικές αποφάσεις της Επιτροπής ΠΥΣ 33/2006 καθορίζονται οι θέσεις ή/και ανθρωποώρες ανά Δήμο, αφού ληφθεί υπόψη το προσωπικό που απασχολήθηκε κατά το προηγούμενο διδακτικό έτος, υπό οποιαδήποτε σχέση εργασίας και οι ώρες απασχόλησης του προσωπικού αυτού.

2. Σε περίπτωση έγκρισης ανθρωποωρών από την Επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006, με απόφαση της οικείας Οικονομικής Επιτροπής κατανέμονται οι εγκριθείσες ανθρωποώρες σε θέσεις προσωπικού μερικής ή/και πλήρους απασχόλησης.

3. Το προσωπικό προσλαμβάνεται με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους ή μερικής απασχόλησης, διάρκειας ίσης με το διδακτικό έτος και ωραρίου ανάλογου με τις ανάγκες του κάθε φορέα.

4. Σε περίπτωση που ο μέγιστος αριθμός των θέσεων που εγκρίθηκαν δεν έχει εξαντληθεί από τον φορέα, η οικεία Οικονομική Επιτροπή δύναται να λάβει συμπληρωματική απόφαση για την κάλυψη και λοιπών θέσεων, τηρουμένων των οριζομένων στην εκάστοτε εγκριτική απόφαση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006.».

«Άρθρο 2
Διαδικασία πρόσληψης

1. α. Για την εκκίνηση της διαδικασίας πρόσληψης στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εκδίδεται ανακοίνωση από τον οικείο δήμο, τουλάχιστον ένα μήνα πριν την έναρξη του διδακτικού έτους, η οποία αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος και στην αρχική σελίδα της ιστοσελίδας του δήμου, για πέντε (5) ημέρες.

β. Ειδικά για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας στα Δ.Ι.Ε.Κ. και τα Σ.Δ.Ε., οι θέσεις καλύπτονται από τους τελικούς πίνακες κατάταξης επιτυχόντων - προσληπτέων, οι οποίοι προκύπτουν από τις αντίστοιχες ανακοινώσεις των οικείων Δήμων για τις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

2. Οι υποψήφιοι, προκειμένου να συμμετάσχουν στην εν λόγω διαδικασία υποβάλλουν στον οικείο Δήμο Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία αναγράφονται τα προσόντα, οι λοιπές ιδιότητές τους και η εμπειρία τους. Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων υποβάλλονται εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από την επομένη ημέρα της ανάρτησης της ανακοίνωσης. Μαζί με την αίτηση υποβάλλονται υποχρεωτικά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απόδειξη των προσόντων, των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους. Διόρθωση ή συμπλήρωση των αιτήσεων καθώς και αντικατάσταση ή κατάθεση επιπλέον δικαιολογητικών, επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής. Ειδικά για την απόδειξη της εμπειρίας τους, οι υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίσουν βεβαίωση του χρόνου εμπειρίας από την οικεία υπηρεσία όπου και απασχολήθηκαν.

3. Εντός δέκα (10) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, ο δήμος αναρτά πίνακα προσωρινών επιτυχόντων στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος και στην αρχική σελίδα της ιστοσελίδας του δήμου. Κατά του πίνακα προσωρινών επιτυχόντων χωρεί αντίρρηση για εσφαλμένο υπολογισμό της μοριοδότησης, ενώπιον του οργάνου που τον εξέδωσε, η οποία υποβάλλεται ατελώς στο δήμο εντός δύο (2) εργασίμων ημερών από την έκδοσή του και εξετάζεται εντός πέντε (5) ημερών από την υποβολή της.

4. Μετά την εξέταση των αντιρρήσεων, ανακοινώνεται ο τελικός πίνακας επιτυχόντων - προσληπτέων.

5. Οι προσωρινοί και τελικοί πίνακες αναρτώνται στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος και στην αρχική σελίδα της ιστοσελίδας του δήμου.

6. Οι προσληπτέοι καλούνται εντός τριών (3) ημερών από την ανακοίνωση του τελικού πίνακα κατάταξης να υπογράψουν σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας ίσης με το διδακτικό έτος.

7. Τυχόν αναμόρφωση των πινάκων προσληπτέων που συνεπάγεται ανακατάταξη των υποψηφίων, εκτελείται υποχρεωτικά από το φορέα.

Προσληφθέντες που αποχωρούν πριν από τη λήξη της σύμβασής τους, αντικαθίστανται με άλλους από τους εγγεγραμμένους και διαθέσιμους στον πίνακα, κατά την σειρά εγγραφής τους σε αυτόν. Η ισχύς των Πινάκων ισούται με το διδακτικό έτος για το οποίο έχει εκδοθεί η ανακοίνωση.

8. Η διαδικασία διενεργείται από την αρμόδια υπηρεσία Διοικητικού/Προσωπικού του οικείου Δήμου.

9. Σε περίπτωση λήψης συμπληρωματικής απόφασης της οικείας Οικονομικής Επιτροπής κατά τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 1, η επιλογή γίνεται από τον ισχύοντα πίνακα κατάταξης κατά την σειρά εγγραφής σε αυτόν και σε περίπτωση που δεν υπάρχουν διαθέσιμοι υποψήφιοι, η διαδικασία επαναλαμβάνεται εκ νέου».

«Άρθρο 4
Μοριοδότηση

α) Εμπειρία

Η εμπειρία για την απασχόληση σε αντίστοιχη θέση σχολικής μονάδας του οικείου Δήμου και Δημόσιου Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης και Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας της χωρικής του αρμοδιότητας που έχει διανυθεί με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή με συμβάσεις μίσθωσης έργου, μέσω της οικείας υπηρεσίας, μοριοδοτείται ως εξής:

Δέκα επτά (17) μονάδες ανά μήνα εμπειρίας και επιπλέον μία (1) μονάδα ανά μήνα για κάθε ανατεθείσα αίθουσα, με ανώτατο όριο τις δέκα επτά (17) μονάδες ανά μήνα, και για όσο χρονικό διάστημα παρείχαν υπηρεσία μέχρι και τη λήξη του διδακτικού έτους 2019- 2020. Από το διδακτικό έτος 2020-2021 και εξής προσμετρώνται δεκαεπτά (17) μονάδες ανά μήνα εμπειρίας».

Β) Έναρξη ισχύος

Στην παρούσα επισυνάπτονται Παραρτήματα Ι και ΙΙ που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Κατά τα λοιπά, εξακολουθεί να ισχύει η υπ’ αρ. 55472/23-7-2021 υπουργική απόφαση.

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

(...)

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 23 Ιουνίου 2022

Ο Υπουργός
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

 


Δημοσιευμένο στο ΦΕΚ 3352/2021

Αριθμ. 55472
Διαδικασία και κριτήρια για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, των Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) και των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) της Χώρας από τους Δήμους με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 18 του ν. 3870/2010 (Α’ 138).
2. Τον ν. 3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών Υπαλλήλων» (Α’ 143).
3. Τον ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» (Α’ 114).
4. Τον ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87).
5. Την ΠΥΣ 33/2006 (Α’ 280).
6. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με στην παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133) και το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκύπτει δαπάνη για τον κρατικό προϋπολογισμό.
7. Το π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών» (Α’ 180).
8. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).
9. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).
10. Το π.δ. 2/2021 (Α’ 2) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
11. Τις διατάξεις της υπ’ αρ. 58591/09-08-2019 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών «Ανάθεση καθηκόντων σε θέση μετακλητής Γενικής Γραμματέως Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 593).
12. Την υπ’ αρ. 50175/7-8-2020 κοινή υπουργική απόφαση «Διαδικασία και κριτήρια για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων της Χώρας από τους Δήμους με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου» (Β’ 3324), όπως έχει τροποποιηθεί με τις υπ’ αρ. 51938/18-8-2020 (Β’ 3447) και 52878/21-8-2020 (Β’ 3485) όμοιες.
13. Τις ανάγκες των Δήμων της Χώρας σε προσωπικό Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την κάλυψη των αναγκών τους στην καθαριότητα των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, των Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) και των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) της χωρικής τους αρμοδιότητας,

αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τη διαδικασία πρόσληψης προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, των Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) και των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.), σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρούσα απόφαση.

Άρθρο 1
Αρμοδιότητα - Κατανομή θέσεων

1. Η διαδικασία πρόσληψης του προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων α) Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και β) των Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) και των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) διενεργείται μέσω των οικείων δήμων, κατόπιν αντίστοιχων εγκρίσεων της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 που εκδίδονται κατόπιν αιτήματος του Υπουργού Εσωτερικών για το προσωπικό της περ. α) βάσει αιτήματος που υποβάλλεται από τον οικείο δήμο και για το προσωπικό της περ. β) κατόπιν αιτήματος του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων σύμφωνα με στοιχεία που τηρούνται στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Με τις ως άνω εγκριτικές αποφάσεις της Επιτροπής ΠΥΣ 33/2006 καθορίζονται οι θέσεις ή/και ανθρωποώρες ανά Δήμο, αφού ληφθεί υπόψη το προσωπικό που απασχολήθηκε κατά το προηγούμενο διδακτικό έτος, υπό οποιαδήποτε σχέση εργασίας ή έργου και οι ώρες απασχόλησης του προσωπικού αυτού.

2. Σε περίπτωση έγκρισης ανθρωποωρών από την Επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006, με απόφαση της οικείας Οικονομικής Επιτροπής κατανέμονται οι εγκριθείσες  ανθρωποώρες σε θέσεις προσωπικού μερικής ή/και πλήρους απασχόλησης.

3. Το προσωπικό προσλαμβάνεται με συμβάσεις εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, πλήρους ή μερικής απασχόλησης, διάρκειας ίσης με το διδακτικό έτος και ωραρίου ανάλογου με τις ανάγκες του κάθε φορέα.

Άρθρο 2
Διαδικασία πρόσληψης

1. α. Για την εκκίνηση της διαδικασίας πρόσληψης στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εκδίδεται ανακοίνωση από τον οικείο δήμο, τουλάχιστον έναν μήνα πριν την έναρξη του διδακτικού έτους, η οποία αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος και στην αρχική σελίδα της ιστοσελίδας του δήμου, για πέντε (5) ημέρες.

β. Ειδικά για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας στα Δ.Ι.Ε.Κ. και τα Σ.Δ.Ε., οι θέσεις καλύπτονται από τους τελικούς πίνακες κατάταξης επιτυχόντων - προσληπτέων, οι οποίοι προκύπτουν από τις αντίστοιχες ανακοινώσεις των οικείων Δήμων για τις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

2. Οι υποψήφιοι, προκειμένου να συμμετάσχουν στην εν λόγω διαδικασία υποβάλλουν στον οικείο Δήμο Αίτηση- Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία αναγράφονται τα προσόντα, οι λοιπές ιδιότητές τους και η εμπειρία τους. Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων υποβάλλονται εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την επομένη ημέρα της ανάρτησης της ανακοίνωσης.

3. Εντός πέντε (5) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, ο δήμος αναρτά πίνακα προσωρινών επιτυχόντων στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος και στην αρχική σελίδα της ιστοσελίδας του δήμου. Κατά του πίνακα προσωρινών επιτυχόντων χωρεί αντίρρηση για εσφαλμένο υπολογισμό της μοριοδότησης, ενώπιον του οργάνου που τον εξέδωσε, η οποία υποβάλλεται ατελώς στο δήμο εντός δύο (2) εργασίμων ημερών από την έκδοσή του και εξετάζεται εντός πέντε (5) ημερών από την υποβολή της.

4. Μετά την εξέταση των αντιρρήσεων, ανακοινώνεται ο τελικός πίνακας επιτυχόντων - προσληπτέων.

5. Οι προσωρινοί και τελικοί πίνακες αναρτώνται στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος και στην αρχική σελίδα της ιστοσελίδας του δήμου.

6. Οι προσληπτέοι καλούνται εντός τριών (3) ημερών από την ανακοίνωση του τελικού πίνακα κατάταξης να υπογράψουν σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας ίσης με το διδακτικό έτος.

7. Οι προσληπτέοι που περιλαμβάνονται στον τελικό πίνακα κατάταξης, υποχρεούνται να προσκομίσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απόδειξη των προσόντων, των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους στην υπηρεσία υποδοχής, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών μετά την πρόσληψή τους.
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά στον οικείο δήμο στις προθεσμίες που αυτός ορίζει.
Ειδικά για την απόδειξη της εμπειρίας τους, οι υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίσουν βεβαίωση του χρόνου εμπειρίας από την οικεία υπηρεσία όπου και απασχολήθηκαν.

8. Τυχόν αναμόρφωση των πινάκων μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών των προσληπτέων που συνεπάγεται ανακατάταξη των υποψηφίων, εκτελείται υποχρεωτικά από τον φορέα, ενώ καταγγέλλεται η σύμβαση όσων υποψηφίων δεν δικαιούνται πρόσληψης βάσει της νέας κατάταξης. Οι υποψήφιοι των οποίων καταγγέλθηκε η σύμβαση λαμβάνουν τις αποδοχές που προβλέπονται για την απασχόλησή τους έως την ημέρα της καταγγελίας της σύμβασης, χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση από την αιτία αυτή.

Προσληφθέντες που αποχωρούν πριν από τη λήξη της σύμβασής τους, αντικαθίστανται με άλλους από τους εγγεγραμμένους και διαθέσιμους στον πίνακα, κατά την σειρά εγγραφής τους σε αυτόν.

9. Η ισχύς των Πινάκων ισούται με το διδακτικό έτος για το οποίο έχει εκδοθεί η ανακοίνωση.

10. Η διαδικασία διενεργείται από την αρμόδια υπηρεσία Διοικητικού/Προσωπικού του οικείου Δήμου.

Άρθρο 3
Προσόντα πρόσληψης

Οι υποψήφιοι για την πλήρωση των θέσεων προσωπικού της απόφασης αυτής θα πρέπει να διαθέτουν τα γενικά προσόντα πρόσληψης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 169 του ν. 3584/2007.

Για την πρόσληψη του προσωπικού αυτού, δεν απαιτείται το τυπικό προσόν της κατοχής απολυτηρίου τίτλου υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

Ανώτατο όριο ηλικίας πρόσληψης ορίζεται το 67ο έτος συμπληρωμένο.

Άρθρο 4
Μοριοδότηση

Οι υποψήφιοι λαμβάνουν μόρια για την κατάταξή τους από τη βαθμολόγηση των κατωτέρω κριτηρίων:

α) Εμπειρία

Η εμπειρία για την απασχόληση σε αντίστοιχη θέση σχολικής μονάδας του οικείου Δήμου που έχει διανυθεί με συμβάσεις εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου ή με συμβάσεις μίσθωσης έργου, μέσω της οικείας υπηρεσίας, μοριοδοτείται ως εξής:

Δέκα επτά (17) μονάδες ανά μήνα εμπειρίας και επιπλέον μία (1) μονάδα ανά μήνα για κάθε ανατεθείσα αίθουσα, με ανώτατο όριο τις δέκα επτά (17) μονάδες ανά μήνα, και για όσο χρονικό διάστημα παρείχαν υπηρεσία μέχρι και τη λήξη του διδακτικού έτους 2019-2020. Από το διδακτικό έτος 2020-2021 και εξής προσμετρώνται δεκαεπτά (17) μονάδες ανά μήνα εμπειρίας

β) Πολυτεκνία

Οι πολύτεκνοι που αποδεικνύουν την ιδιότητα του πολύτεκνου, είτε είναι οι ίδιοι πολύτεκνοι είτε είναι τέκνα πολύτεκνης οικογένειας, μοριοδοτούνται με είκοσι (20) μονάδες. Για κάθε τέκνο πέραν του τρίτου, οι υποψήφιοι λαμβάνουν δέκα (10) μονάδες για κάθε επιπλέον τέκνο.

γ) Τριτεκνία

Οι υποψήφιοι που αποδεικνύουν την ιδιότητα του τρίτεκνου, είτε είναι οι ίδιοι τρίτεκνοι είτε είναι τέκνα τρίτεκνης οικογένειας, μοριοδοτούνται με δέκα πέντε (15) μονάδες.

δ) Ανήλικα τέκνα

Οι υποψήφιοι μοριοδοτούνται με πέντε (5) μονάδες για καθένα ανήλικο τέκνο τους μέχρι τον αριθμό των δύο πρώτων τέκνων και με δέκα (10) μονάδες για κάθε επιπλέον τέκνο πέραν των δύο πρώτων.

Ανήλικο τέκνο θεωρείται το παιδί που δεν έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του μέχρι και την τελευταία ημέρα υποβολής των αιτήσεων.

ε) Μονογονεϊκή οικογένεια

Ο υποψήφιος που είναι γονέας μονογονεϊκής οικογένειας μοριοδοτείται με δέκα (10) μονάδες για κάθε ένα (1) τέκνο του. Μοριοδοτείται ο γονέας ο οποίος, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης, ασκεί εν τοις πράγμασι και κατ’αποκλειστικότητα ή μετά από σχετική ανάθεση τη γονική μέριμνα ενός ή περισσοτέρων ανήλικων τέκνων. Το δικαίωμα αυτό ασκείται από το γονέα και μετά την ενηλικίωση των τέκνων και μέχρι τη συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας τους (παρ. 6 του άρθρου 29 του ν. 3838/2010).

Η βαθμολογία υπολογίζεται μόνο στα ζώντα μέλη της οικογένειας.

Εφόσον ο υποψήφιος είναι ο ίδιος τέκνο μονογονεϊκής οικογένειας, μοριοδοτείται με δέκα (10) μονάδες για κάθε τέκνο της οικογένειας (συμπεριλαμβανομένου και του εαυτού του). Τέκνο μονογονεϊκής οικογένειας είναι εκείνο, το οποίο μέχρι την ενηλικίωσή του είχε τον ένα μόνο γονέα του. Στην περίπτωση αυτή υπάγεται και το τέκνο, το οποίο στερήθηκε και τους δύο γονείς πριν την ενηλικίωση του. Το δικαίωμα αυτό ασκείται από το τέκνο μέχρι και τη συμπλήρωση του 30ου έτος της ηλικίας του (παρ. 6 του άρθρου 29 του ν. 3838/2010).

Η βαθμολογία υπολογίζεται μόνο στα ζώντα μέλη της οικογένειας.

στ) Αναπηρία γονέα, τέκνου, αδερφού ή συζύγου

Οι υποψήφιοι που έχουν γονείς, τέκνο, σύζυγο ή αδερφό και ασκούν το δικαίωμα προστασίας από την αναπηρία ατόμων με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, εξαιτίας βαριών ψυχικών και σωματικών παθήσεων ή με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 50% εξαιτίας νοητικής στέρησης ή αυτισμού, μοριοδοτούνται ως εξής:

Βαθμός αναπηρίας από 70 % και άνω με δέκα επτά (17) μονάδες

Βαθμός αναπηρίας από 67% έως και 69% με δεκαπέντε (15) μονάδες

Βαθμός αναπηρίας από 60% έως και 66% με δώδεκα (12) μονάδες

Βαθμός αναπηρίας από 50% έως και 59% με δέκα (10) μονάδες

Ο υποψήφιος στο πρόσωπο του οποίου συντρέχουν περισσότερες από μία περιπτώσεις ατόμων με αναπηρία, των οποίων ασκεί το δικαίωμα προστασίας, δικαιούται να κάνει χρήση της προσφορότερης για τον ίδιο μοριοδότησης και πάντως μόνο μίας εξ αυτών.

ζ) Ηλικία

Ηλικία έως και 50 ετών μοριοδοτείται με δέκα (10) μονάδες Ηλικία άνω των 50 ετών μοριοδοτείται με είκοσι (20) μονάδες.

Στην περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων στην συνολική βαθμολογία προηγείται αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο πρώτο βαθμολογούμενο κριτήριο (χρόνος εμπειρίας) και, εάν αυτές συμπίπτουν, αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο δεύτερο κριτήριο (αριθμός τέκνων πολύτεκνης οικογένειας) και ούτω καθεξής. Αν εξαντληθούν όλα τα κριτήρια, η σειρά μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται με δημόσια κλήρωση.

Άρθρο 5
Συνδρομή περισσοτέρων του ενός κριτηρίων μοριοδότησης

Υποψήφιος που είναι ταυτόχρονα πολύτεκνος και τέκνο πολύτεκνης οικογένειας, δικαιούται να κάνει χρήση της προσφορότερης για εκείνον βαθμολογικά από τις δύο ιδιότητες. Αποκλείεται η αθροιστική βαθμολόγηση των παραπάνω κριτηρίων.

Τόσο ο πολύτεκνος όσο και το τέκνο πολύτεκνου δικαιούνται περαιτέρω και τις μονάδες από το κριτήριο των ανήλικων τέκνων. Η βαθμολογία υπολογίζεται μόνοστα ζώντα μέλη της οικογένειας.

Τα μόρια που αντιστοιχούν στα κριτήρια του πολυτέκνου ή του τέκνου πολύτεκνης οικογένειας, δύναται να λάβει μόνο ένα μέλος της ίδιας οικογένειας κατά το ίδιο ημερολογιακό έτος στον ίδιο φορέα, προκειμένου να προσληφθεί.

Υποψήφιος που είναι ταυτόχρονα τρίτεκνος και τέκνο τρίτεκνης οικογένειας, δικαιούται να κάνει χρήση της προσφορότερης βαθμολογικά από τις δύο ιδιότητες.

Αποκλείεται η αθροιστική μοριοδότηση των παραπάνω κριτηρίων. Τόσο ο τρίτεκνος όσο και το τέκνο τρίτεκνου δικαιούνται περαιτέρω και τις μονάδες από το κριτήριο των ανήλικων τέκνων.

Τα μόρια που αντιστοιχούν στα κριτήρια του τρίτεκνου ή του τέκνου τρίτεκνης οικογένειας, δύναται να λάβει μόνο ένα μέλος της ίδιας οικογένειας κατά το ίδιο ημερολογιακό έτος στον ίδιο φορέα, προκειμένου να προσληφθεί.

Υποψήφιος που είναι ταυτόχρονα γονέας και τέκνο μονογονεϊκής οικογένειας, δικαιούται να κάνει χρήση της προσφορότερης βαθμολογικά από τις δύο ιδιότητες.

Αποκλείεται η αθροιστική βαθμολόγηση των παραπάνω κριτηρίων.

Τα μόρια που αντιστοιχούν στα κριτήρια του γονέα ή του τέκνου μονογονεϊκής οικογένειας, δύναται να λάβει, μόνο ένα μέλος της ίδιας οικογένειας κατά το ίδιο ημερολογιακό έτος στον ίδιο φορέα, προκειμένου να προσληφθεί.

Για την απόδειξη των μοριοδοτούμενων κριτηρίων οι προσληπτέοι θα πρέπει να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Άρθρο 6
Άδειες προσωπικού

Το προσωπικό που προσλαμβάνεται σύμφωνα με τη διαδικασία της παρούσας απόφασης δικαιούται άδεια απουσίας κατά το διάστημα των διακοπών των Χριστουγέννων και του Πάσχα. Εφόσον συντρέχουν σοβαροί λόγοι ανάγκης, το εν λόγω προσωπικό μπορεί να λάβει άδεια απουσίας έως οκτώ (8) εργάσιμες ημέρες κατ’ έτος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 177 του ν. 3584/2007.

Άρθρο 7
Λοιπές ρυθμίσεις

Για την εφαρμογή της παρούσης δεν έχουν ισχύ οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 205 του ν.3584/2007.

Άρθρο 8
Γενική διάταξη

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με την παρούσα, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις για το προσωπικό Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου των ΟΤΑ α’ βαθμού.

(...) (σ.σ ακολουθούν παραρτήματα )

Άρθρο 9
Έναρξη ισχύος

Στην παρούσα επισυνάπτονται Παραρτήματα Ι, ΙΙ και ΙΙI που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η υπ’ αρ. 50175/7-8-2020 κοινή υπουργική απόφαση «Διαδικασία και κριτήρια για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων της Χώρας από τους Δήμους με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου» (Β’ 3324), όπως έχει τροποποιηθεί με τις υπ’ αρ. 51938/18-8-2020 (Β’ 3447) και 52878/21-8-2020 (Β’ 3485) όμοιες καταργείται.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 23 Ιουλίου 2021

Ο Υπουργός
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

 

 

 


Καταργείται

Δημοσιευμένο στο ΦΕΚ 3447/2020

Αριθμ. 51938
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 50175/7-8-2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών «Διαδικασία και κριτήρια για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων της Χώρας από τους Δήμους με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου» (Β’ 3324).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Την υποπερ. ββ’ της περ. γ’ της παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 3870/2010 (Α’ 138), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 34 του ν. 4713/2020 (Α’ 147).
2. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).
3. Το π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών» (Α’ 180).
4. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).
5. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).
6. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).
7. Την υπ’ αρ. 50175/7-8-2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών «Διαδικασία και κριτήρια για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων της Χώρας από τους Δήμους με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου» (Β’ 3324), αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπ’ αρ. 50175/7-8-2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών «Διαδικασία και κριτήρια για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων της Χώρας από τους Δήμους με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου» ως προς το άρθρο 3 «Προσόντα πρόσληψης» και ορίζουμε:

Άρθρο 3
Προσόντα πρόσληψης

Οι υποψήφιοι για την πλήρωση των θέσεων προσωπικού της απόφασης αυτής θα πρέπει να διαθέτουν τα γενικά προσόντα πρόσληψης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 169 του ν. 3584/2007 (Α’ 143).

Για την πρόσληψη του προσωπικού αυτού, δεν απαιτείται το τυπικό προσόν της κατοχής απολυτηρίου τίτλου υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

2. Κατά τα ανωτέρω τροποποιούνται τα παραρτήματα που συνοδεύουν την υπ’ αρ. 50175/7-8-2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών (υπόδειγμα ανακοίνωσης ΣΟΧ, Παράρτημα με οδηγίες συμπλήρωσης της αίτησης και Αίτηση - Υπεύθυνη δήλωση υποψηφίου) και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής.

3. Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η υπ’ αρ. 50175/7-8-2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών.

(...)

 


Δημοσιευμένο στο ΦΕΚ 3324/2020

Αριθμ. 50175
Διαδικασία και κριτήρια για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων της Χώρας από τους Δήμους με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 18 του ν. 3870/2010 (Α’ 138) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 34 του ν. 4713/2020 (Α΄ 147).
2. Τον ν. 3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών Υπαλλήλων» (Α΄ 143).
3. Τον ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» (Α΄ 114).
4. Τον ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87).
5. Το π.δ. 50/2001 «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα» (Α’ 39).
6. Την ΠΥΣ 33/2006 (Α’ 280).
7. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133) και το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκύπτει δαπάνη για τον κρατικό προϋπολογισμό.
8. Το π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών» (Α΄ 180).
9. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).
10. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).
11. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123).
12. Τις ανάγκες των Δήμων της Χώρας σε προσωπικό Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την κάλυψη των αναγκών τους στην καθαριότητα των σχολικών μονάδων της χωρικής τους αρμοδιότητας, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τη διαδικασία πρόσληψης προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρούσα απόφαση.

Άρθρο 1
Αρμοδιότητα - Κατανομή θέσεων

1. Η διαδικασία πρόσληψης του προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης διενεργείται μέσω των οικείων δήμων, κατόπιν έγκρισης της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006, βάσει αιτήματος που υποβάλλεται από τον οικείο Δήμο. Με την ως άνω εγκριτική απόφαση της Επιτροπής ΠΥΣ 33/2006 καθορίζονται οι θέσεις ή/και ανθρωποώρες ανά Δήμο, αφού ληφθεί υπόψη το προσωπικό που απασχολήθηκε κατά το προηγούμενο διδακτικό έτος, υπό οποιαδήποτε σχέση εργασίας ή έργου και οι ώρες απασχόλησης του προσωπικού αυτού.

2. Το προσωπικό προσλαμβάνεται με συμβάσεις εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, πλήρους ή μερικής απασχόλησης, διάρκειας ίσης με το διδακτικό έτος και ωραρίου ανάλογου με τις ανάγκες του κάθε φορέα.

Άρθρο 2
Διαδικασία πρόσληψης

1. Για την εκκίνηση της διαδικασίας πρόσληψης εκδίδεται ανακοίνωση από τον οικείο Δήμο, τουλάχιστον έναν μήνα πριν την έναρξη του διδακτικού έτους, η οποία αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος και στην ιστοσελίδα του Δήμου, για πέντε (5) ημέρες.
Ειδικά κατά την πρώτη εφαρμογή της παρούσας, η ανωτέρω ανακοίνωση λαμβάνει χώρα μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Αυγούστου και όπου στο παρόν άρθρο αναφέρεται προθεσμία πέντε (5) ημερών, κατά την πρώτη εφαρμογή θα τηρηθεί προθεσμία τριών (3) ημερών.

2. Οι υποψήφιοι, προκειμένου να συμμετάσχουν στην εν λόγω διαδικασία υποβάλλουν στον οικείο Δήμο αίτηση - υπεύθυνη δήλωση, στην οποία αναγράφονται τα προσόντα, οι λοιπές ιδιότητές τους και η εμπειρία τους.
Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων υποβάλλονται εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την επομένη ημέρα της ανάρτησης της ανακοίνωσης.

3. Εντός πέντε (5) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, ο Δήμος αναρτά πίνακα προσωρινών επιτυχόντων. Κατά του πίνακα προσωρινών επιτυχόντων χωρεί αντίρρηση για εσφαλμένο υπολογισμό της μοριοδότησης, ενώπιον του οργάνου που τον εξέδωσε, η οποία υποβάλλεται ατελώς στο Δήμο εντός δύο (2) εργασίμων ημερών από την έκδοσή του και εξετάζεται εντός πέντε (5) ημερών από την υποβολή της.

4. Μετά την εξέταση των αντιρρήσεων, ανακοινώνεται ο τελικός πίνακας επιτυχόντων - προσληπτέων.

5. Οι προσωρινοί και τελικοί πίνακες αναρτώνται στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος και στην ιστοσελίδα του δήμου.

6. Οι προσληπτέοι καλούνται εντός τριών (3) ημερών από την ανακοίνωση του τελικού πίνακα κατάταξης να υπογράψουν σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας ίσης με το διδακτικό έτος.

7. Οι προσληπτέοι που περιλαμβάνονται στον τελικό πίνακα κατάταξης, υποχρεούνται να προσκομίσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απόδειξη των προσόντων, των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους στην υπηρεσία υποδοχής, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών μετά την πρόσληψή τους.
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά στον οικείο δήμο στις προθεσμίες που αυτός ορίζει.
Ειδικά για την απόδειξη της εμπειρίας τους, οι υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίσουν βεβαίωση του χρόνου εμπειρίας από την οικεία υπηρεσία (σχολική επιτροπή) όπου και απασχολήθηκαν.

8. Τυχόν αναμόρφωση των πινάκων μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών των προσληπτέων που συνεπάγεται ανακατάταξη των υποψηφίων, εκτελείται υποχρεωτικά από τον φορέα, ενώ καταγγέλλεται η σύμβαση όσων υποψηφίων δεν δικαιούνται πρόσληψης βάσει της νέας κατάταξης. Οι υποψήφιοι των οποίων καταγγέλθηκε η σύμβαση λαμβάνουν τις αποδοχές που προβλέπονται για την απασχόλησή τους έως την ημέρα της καταγγελίας της σύμβασης, χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση από την αιτία αυτή.
Προσληφθέντες που αποχωρούν πριν από τη λήξη της σύμβασής τους, αντικαθίστανται με άλλους από τους εγγεγραμμένους και διαθέσιμους στον πίνακα, κατά την σειρά εγγραφής τους σε αυτόν.

9. Η ισχύς των Πινάκων ισούται με το διδακτικό έτος για το οποίο έχει εκδοθεί η ανακοίνωση.

10. Η διαδικασία διενεργείται από την αρμόδια υπηρεσία Διοικητικού/Προσωπικού του οικείου Δήμου.

Άρθρο 3
Προσόντα πρόσληψης

Οι υποψήφιοι για την πλήρωση των θέσεων προσωπικού της απόφασης αυτής θα πρέπει να διαθέτουν τα γενικά και τυπικά προσόντα πρόσληψης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 169 του ν. 3584/2007 και το π.δ. 50/2001.

Eλλείψει υποψηφίων με το απαιτούμενο τυπικό προσόν, προσλαμβάνονται υποψήφιοι που δεν το κατέχουν.

Άρθρο 4
Μοριοδότηση

Οι υποψήφιοι λαμβάνουν μόρια για την κατάταξή τους από τη βαθμολόγηση των κατωτέρω κριτηρίων:

α) Εμπειρία

Η εμπειρία για την απασχόληση σε αντίστοιχη θέση σχολικής μονάδας του οικείου Δήμου που έχει διανυθεί με συμβάσεις εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου ή με συμβάσεις μίσθωσης έργου μέσω των σχολικών επιτροπών, μοριοδοτείται ως εξής:
Δέκα επτά (17) μονάδες ανά μήνα εμπειρίας και για όσο χρονικό διάστημα παρείχαν υπηρεσία.

β) Πολυτεκνία

Οι πολύτεκνοι που αποδεικνύουν την ιδιότητα του πολύτεκνου, είτε είναι οι ίδιοι πολύτεκνοι είτε είναι τέκνα πολύτεκνης οικογένειας, μοριοδοτούνται με είκοσι (20) μονάδες. Για κάθε τέκνο πέραν του τρίτου, οι υποψήφιοι λαμβάνουν δέκα (10) μονάδες για κάθε επιπλέον τέκνο.

γ) Τριτεκνία

Οι υποψήφιοι που αποδεικνύουν την ιδιότητα του τρίτεκνου, είτε είναι οι ίδιοι τρίτεκνοι είτε είναι τέκνα τρίτεκνης οικογένειας, μοριοδοτούνται με δέκα πέντε (15) μονάδες.

δ) Ανήλικα τέκνα

Οι υποψήφιοι μοριοδοτούνται με πέντε (5) μονάδες για καθένα ανήλικο τέκνο τους μέχρι τον αριθμό των δύο πρώτων τέκνων και με δέκα (10) μονάδες για κάθε επιπλέον τέκνων πέραν των δύο πρώτων.
Ανήλικο τέκνο θεωρείται το παιδί που δεν έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του μέχρι και την τελευταία ημέρα υποβολής των αιτήσεων.

ε) Μονογονεϊκή οικογένεια

Ο υποψήφιος που είναι γονέας μονογονεϊκής οικογένειας μοριοδοτείται με δέκα (10) μονάδες για κάθε ένα (1) τέκνο του. Μοριοδοτείται ο γονέας ο οποίος, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης, ασκεί εν τοις πράγμασι και κατ΄αποκλειστικότητα ή μετά από σχετική ανάθεση τη γονική μέριμνα ενός ή περισσοτέρων ανήλικων τέκνων. Το δικαίωμα αυτό ασκείται από το γονέα και μετά την ενηλικίωση των τέκνων και μέχρι τη συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας τους (παρ. 6 του άρθρου 29 του ν. 3838/2010).

Η βαθμολογία υπολογίζεται μόνο στα ζώντα μέλη της οικογένειας.

Εφόσον ο υποψήφιος είναι ο ίδιος τέκνο μονογονεϊκής οικογένειας, μοριοδοτείται με δέκα (10) μονάδες για κάθε τέκνο της οικογένειας (συμπεριλαμβανομένου και του εαυτού του). Τέκνο μονογονεϊκής οικογένειας είναι εκείνο, το οποίο μέχρι την ενηλικίωσή του είχε τον ένα μόνο γονέα του. Στην περίπτωση αυτή υπάγεται και το τέκνο, το οποίο στερήθηκε και τους δύο γονείς πριν την ενηλικίωση του. Το δικαίωμα αυτό ασκείται από το τέκνο μέχρι και τη συμπλήρωση του 30ου έτος της ηλικίας του (παρ. 6 του άρθρου 29 του ν. 3838/2010).

Η βαθμολογία υπολογίζεται μόνο στα ζώντα μέλη της οικογένειας.

στ) Αναπηρία γονέα, τέκνου, αδερφού ή συζύγου

Οι υποψήφιοι που έχουν γονείς, τέκνο, σύζυγο ή αδερφό και ασκούν το δικαίωμα προστασίας από την αναπηρία ατόμων με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, εξαιτίας βαριών ψυχικών και σωματικών παθήσεων ή με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 50% εξαιτίας νοητικής στέρησης ή αυτισμού, μοριοδοτούνται ως εξής:

Βαθμός αναπηρίας από 70 % και άνω με δέκα επτά (17) μονάδες.

Βαθμός αναπηρίας από 67% έως και 69% με δεκαπέντε (15) μονάδες.

Βαθμός αναπηρίας από 60% έως και 66% με δώδεκα (12) μονάδες.

Βαθμός αναπηρίας από 50% έως και 59% με δέκα (10) μονάδες.

Ο υποψήφιος στο πρόσωπο του οποίου συντρέχουν περισσότερες από μία περιπτώσεις ατόμων με αναπηρία, των οποίων ασκεί το δικαίωμα προστασίας, δικαιούται να κάνει χρήση της προσφορότερης για τον ίδιο μοριοδότησης και πάντως μόνο μίας εξ αυτών.

ζ) Ηλικία

Ηλικία έως και 50 ετών μοριοδοτείται με δέκα (10) μονάδες.

Ηλικία άνω των 50 ετών μοριοδοτείται με είκοσι (20) μονάδες.

Στην περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων στην συνολική βαθμολογία προηγείται αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο πρώτο βαθμολογούμενο κριτήριο (χρόνος εμπειρίας) και, εάν αυτές συμπίπτουν, αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο δεύτερο κριτήριο (αριθμός τέκνων πολύτεκνης οικογένειας) και ούτω καθεξής. Αν εξαντληθούν όλα τα κριτήρια, η σειρά μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται με δημόσια κλήρωση.

Άρθρο 5
Συνδρομή περισσοτέρων του ενός κριτηρίων μοριοδότησης

Υποψήφιος που είναι ταυτόχρονα πολύτεκνος και τέκνο πολύτεκνης οικογένειας, δικαιούται να κάνει χρήση της προσφορότερης για εκείνον βαθμολογικά από τις δύο ιδιότητες. Αποκλείεται η αθροιστική βαθμολόγηση των παραπάνω κριτηρίων.

Τόσο ο πολύτεκνος όσο και το τέκνο πολύτεκνου δικαιούνται περαιτέρω και τις μονάδες από το κριτήριο των ανήλικων τέκνων. Η βαθμολογία υπολογίζεται μόνο στα ζώντα μέλη της οικογένειας.

Τα μόρια που αντιστοιχούν στα κριτήρια του πολυτέκνου ή του τέκνου πολύτεκνης οικογένειας, δύναται να λάβει μόνο ένα μέλος της ίδιας οικογένειας κατά το ίδιο ημερολογιακό έτος στον ίδιο φορέα, προκειμένου να προσληφθεί.

Υποψήφιος που είναι ταυτόχρονα τρίτεκνος και τέκνο τρίτεκνης οικογένειας, δικαιούται να κάνει χρήση της προσφορότερης βαθμολογικά από τις δύο ιδιότητες. Αποκλείεται η αθροιστική μοριοδότηση των παραπάνω κριτηρίων.

Τόσο ο τρίτεκνος όσο και το τέκνο τρίτεκνου δικαιούνται περαιτέρω και τις μονάδες από το κριτήριο των ανήλικων τέκνων.

Τα μόρια που αντιστοιχούν στα κριτήρια του τρίτεκνου ή του τέκνου τρίτεκνης οικογένειας, δύναται να λάβει μόνο ένα μέλος της ίδιας οικογένειας κατά το ίδιο ημερολογιακό έτος στον ίδιο φορέα, προκειμένου να προσληφθεί.

Υποψήφιος που είναι ταυτόχρονα γονέας και τέκνο μονογονεϊκής οικογένειας, δικαιούται να κάνει χρήση της προσφορότερης βαθμολογικά από τις δύο ιδιότητες.Αποκλείεται η αθροιστική βαθμολόγηση των παραπάνω κριτηρίων

Τα μόρια που αντιστοιχούν στα κριτήρια του γονέα ή του τέκνου μονογονεϊκής οικογένειας, δύναται να λάβει, μόνο ένα μέλος της ίδιας οικογένειας κατά το ίδιο ημερολογιακό έτος στον ίδιο φορέα, προκειμένου να προσληφθεί.

Για την απόδειξη των μοριοδοτούμενων κριτηρίων οι προσληπτέοι θα πρέπει να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Άρθρο 6
Άδειες προσωπικού

Το προσωπικό που προσλαμβάνεται σύμφωνα με τη διαδικασία της παρούσας απόφασης δικαιούται άδεια απουσίας κατά το διάστημα των διακοπών των Χριστουγέννων και του Πάσχα. Εφόσον συντρέχουν σοβαροί λόγοι ανάγκης, το εν λόγω προσωπικό μπορεί να λάβει άδεια απουσίας έως οκτώ (8) εργάσιμες ημέρες κατ΄ έτος.

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 177 του ν. 3584/2007.

Άρθρο 7
Λοιπές ρυθμίσεις

1. Για την εφαρμογή της παρούσης δεν έχουν ισχύ οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 205 του ν. 3584/2007.

2. Στις συμβάσεις εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου μερικής απασχόλησης που συνάπτονται με την παρούσα δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 4368/2016.

Άρθρο 8
Γενική διάταξη

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με την παρούσα, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις για το προσωπικό Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου των ΟΤΑ α΄ βαθμού.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
Υπόδειγμα ανακοίνωησης ΣΟΧ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
Για την πρόσληψη καθαριστών - καθαριστριών στις σχολικές μονάδες των Δήμων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση

Άρθρο 9
Έναρξη ισχύος

Στην παρούσα επισυνάπτονται Παραρτήματα Ι, ΙΙ και ΙΙI που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 7 Αυγούστου 2020
Οι Υπουργοί
Οικονομικών
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ
Εσωτερικών
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ

Λήψη του πρωτότυπου εγγράφου ΦΕΚ 3324/2020 για προσλήψεις προσωπικού καθαριότητας στα αχολεία

Σχετικά Άρθρα