edu.klimaka.gr

ΣΥΝΟΔΟΙ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΜΕ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

ΣΥΝΟΔΟΙ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΜΕ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

Αρ. Πρωτ.: Α-63762/5301/26-11-2007

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
& ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών
Τμήμα Αστικών Συγκοινωνιών

ΘΕΜΑ: «Συνοδοί μαθητών δημόσιας εκπαίδευσης κατά τη μετακίνηση τους με μισθωμένα λεωφορεία».
ΣΧΕΤ: Το αριθμ. 10275/6-11-2007 έγγραφο σας.

Απαντώντας στο παραπάνω σχετικό, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Οι συμβάσεις ανάθεσης του έργου της μεταφοράς μαθητών της Δημόσιας Α-βάθμιας και Β-βάθμιας εκπαίδευσης, συνάπτονται μεταξύ των οικείων Νομαρχών (Δ/νσεις Εκπαίδευσης) και των ενδιαφερομένων μεταφορέων, (μεταφορικά μέσα Δημόσιας Χρήσης, κ.λπ.) στα πλαίσια των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 1 της υπ' αριθμ. ΙΒ-6071/26-8-1998 (932Β) κ.υ.α., όπως αυτή ισχύει.

Στην απόφαση αυτή δεν γίνεται ρητή μνεία για την ύπαρξη συνοδού στα Δ.Χ. λεωφορεία που μισθώνονται για τη μεταφορά μαθητών. Μόνο για τους μαθητές των δημόσιων σχολικών μονάδων Ειδικής Αγωγής προβλέπεται η ύπαρξη συνοδού (παρ. 6 του άρθρου 1 της προαναφερόμενης απόφασης) ενώ η σχετική δαπάνη περιλαμβάνεται στο ποσό της σύμβασης μεταξύ του μεταφορέα και της συμβαλλόμενης Νομαρχίας.

2. Η υποχρεωτική συνοδεία των μαθητών Α-βάθμιας εκπαίδευσης που προβλέπεται στη διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 5 της υπ' αριθμ. Δ. 16900/2550/17-6-1976 (828 Β') υπουργικής απόφασης, αναφέρεται ρητά στα σχολικά Ι.Χ. λεωφορεία.

Όπως επίσης ρητά ορίζεται στην παρ. 11 της υπ' αριθμ. Γ5/29480/2304/10-4-2001 (Β' 614) υπουργικής απόφασης, η απαγόρευση μεταφοράς μαθητών άνευ συνοδού για τα μισθωμένα, ως σχολικά, Τουριστικά Λεωφορεία αφορά μόνο στις μεταφορές που πραγματοποιούνται στα πλαίσια των διατάξεων του π. δ/τος 304/69 και της Δ. 16900/2550/17-6-1976 (828 Β') υπουργικής απόφασης.

Από τα παραπάνω είναι προφανές ότι, οι συναπτόμενες συμβάσεις από τις Νομαρχίες για τη μεταφορά μαθητών Δημόσιας Εκπαίδευσης, δεν συναρτώνται με τις διατάξεις της Δ. 16900/2550/76 υπουργικής απόφασης και της υπ' αριθμ. Γ5/29480/2304/01 όμοιας, αλλά της υπ' αριθμ. ΙΒ-6071/1998 όμοιας.

Επιπλέον, σας γνωρίζουμε ότι, η επέκταση ισχύος των διατάξεων, περί συνοδών μαθητών, της υπ' αριθμ. Δ. 16900/2550/76 υπουργικής απόφασης καιστα Δ.Χ. ή Τουριστικά λεωφορεία που μισθώνονται για τη μεταφορά μαθητών δημόσιας εκπαίδευσης, αποτελεί αντικείμενο της εν εξελίξει ανταλλαγής απόψεων, μεταξύ των συναρμόδιων Υπουργείων, για τη διαμόρφωση προτάσεων επίλυσης του παραπάνω θέματος.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Δ. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ


Αρ. Πρωτ.: Α-Οικ. 45477/4806/28-7-2005

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
& ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών

ΘΕΜΑ: Συνοδεία μαθητών, κατά τη μεταφορά τους με ΔΧ λεωφορεία. ΣΧΕΤ.: Το αριθ. 1485/31-5-2005 έγγραφο σας.

Απαντώντας στο παραπάνω σχετικό έγγραφο σας, που αναφέρεται στο αντικείμενο του θέματος, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Με τη διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 5 της υπ' αριθ. Δ. 16900/2550/17-6-1976 (828Β') απόφασης του Υπουργού Μεταφορών & Επικοινωνιών η οποία εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση του ν.δ. 304/69 ορίζεται ότι, « απαγορεύεται η δια σχολικών λεωφορείων αυτοκινήτων IX μεταφορά μαθητών της στοιχειώδους εκπαιδεύσεως άνευ καταλλήλου συνοδού ή διδασκάλου».

Σημειώνουμε ότι, όπως μας διευκρίνισε η αρμόδια Δ/νση του Υπ.Ε.Π.Θ., ο όρος «στοιχειώδης εκπαίδευση», έχει αντικατασταθεί από τον όρο «Α-βάθμια εκπαίδευση» στην οποία περιλαμβάνονται και τα νηπιαγωγεία.

2. Οι συμβάσεις ανάθεσης του έργου της μεταφοράς μαθητών της Δημόσιας Α-βάθμιας και Β-βάθμίας εκπαίδευσης, συνάπτονται μεταξύ των οικείων Νομαρχών (Δ/νσεις Εκπαίδευσης) και των συγκοινωνιακών κλπ φορέων, στα πλαίσια των διατάξεων της υπ' αριθ. ΙΒ-6071/26-8-1998 (932Β') κ.υ.α., όπως αυτή ισχύει.

Από τα παραπάνω είναι φανερό ότι. η απαγόρευση μεταφοράς μαθητών άνευ συνοδού, με ΔΧ λεωφορεία, δεν προβλέπεται από καμία διάταξη του ισχύοντος νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

Ε. ΤΣΑΓΚΑ


Αρ. Πρωτ.: Γ454/5972/585/9-2-2009

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
& ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών
Τμήμα Υπεραστικών Συγκοινωνιών

ΘΕΜΑ: Συνοδοί σε σχολικές μεταφορές.

Σε συνέχεια της αριθ. Γ454/3918/427/09 εγκυκλίου μας, που αφορά στις προϋποθέσεις ασφάλειας σχολικών μεταφορών (επισυνάπτεται), σας πληροφορούμε τα ακόλουθα:

Η υποχρέωση ύπαρξης συνοδών προβλέπεται από τις διατάξεις της Δ-16900/2550/1976 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β'828/24-6-1976) και εφαρμόζεται επομένως στις μεταφορές μαθητών που εμπίπτουν στις ρυθμίσεις της ως άνω απόφασης, δηλαδή τις μεταφορές είτε με σχολικά λεωφορεία Ι.Χ., είτε με μισθωμένα τουριστικά λεωφορεία Δ. Χ. που υποκαθιστούν τις μεταφορές αυτές.

Για τις μεταφορές μαθητών που διενεργούνται βάσει των διατάξεων της κ.υ.α. αριθ. ΙΒ-6071/98, ήτοι αυτές που ανατίθενται με μέριμνα των κατά τόπους Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, δεν προβλέπεται (γενικά) η υποχρέωση ύπαρξης συνοδών, όπως είχαμε αναφέρει και στο αριθ. Α-63762/5301/26-11-07 έγγραφο μας, φωτοαντίγραφο του οποίου επισυνάπτεται στο παρόν. (Σ.Σ. είναι αναρτημένο παραπάνω)

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Δ. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ

Σχετικά Άρθρα