edu.klimaka.gr

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΗΜΕΡΩΝ (ΠΕΝΤΑΗΜΕΡΗΣ) ΕΚΔΡΟΜΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΗΜΕΡΩΝ ΕΚΔΡΟΜΩΝ
(ΠΕΝΤΑΗΜΕΡΗΣ - ΤΡΙΗΜΕΡΗΣ)

Για την διευκόλυνση των 15μελών μαθητικών συμβουλίων, παραθέτουμε παρακάτων τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται ώστε να γίνει δυνατή η πραγματοποίηση πολυήμερης εκδρομής.
(σ.σ Προτείνεται ως και η συννενόηση με το Διευθυντή ή τους αρμόδιους εκπαιδευτικούς των σχολείων)

Α. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

Για την πραγματοποίηση εκπαιδευτικής εκδρομής (ημερήσιας ή πολυήμερης) χρειάζεται να πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις.

Η απόφαση του συλλόγου των  καθηγητών του σχολείου πρέπει να λαμβάνεται τουλάχιστον 2 μήνες πριν από την πραγματοποίηση της πολυήμερηες εκδρομής και τουλάχιστον 15 ημέρες πριν από την πραγματοποίηση της ημερήσιας εκδρομής

Στην απόφαση του συλλόγου των εκπαιδευτικών θα πρέπει να ορίζονται:

α) Ο αρχηγός της εκδρομής, που πρέπει να είναι μόνιμος εκπαιδευτικός.

β) Οι συνοδοί καθηγητές της εκδρομής

γ) Η ημερομηνία αναχώρησης και επιστροφής.

δ) Ο τόπος στον οποίο θα πραγματοποιηθεί η εκδρομή.

ε) κάθε λεπτομέρεια προγραμματισμού της εκδρομής, ώστε να επιτυγχάνεται τόσο ο σκοπός της που είναι κατά κύριο λόγο εκπαιδευτικός και μορφωτικός όσο και η ασφαλής διακίνηση των μαθητών.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η συμμετοχή στην εκδρομή, των 3/4 του αριθμού των μαθητών της τάξης ή του σχολείου.

Οι μαθητές υποβάλλουν στο Διευθυντή του σχολείου, ενυπόγραφα σημειώματα των γονέων ή των κηδεμόνων τους, στα οποία αναγράφεται η έγκρισή τους για τη συμμετοχή του μαθητή στην εκδρομή.
Για τους ενήλικους μαθητές δεν απαιτείται εγκριτικό σημείωμα από τους κηδεμόνες τους, αλλά κατατίθεται σημείωμα για τη συμμετοχή τους στην εκδρομή υπογεγραμμένο από τους ίδιους.

Από τη στιγμή που έχει εξασφαλιστεί η πληρότητα των παραπάνω προϋποθέσεις, απαιτείται η λήψη της σχετικής έγκρισης. Η έγκριση δίνεται από τα αρμόδια όργανα, που είναι ο οικείος προϊστάμενος της Διεύθυνσης ή του Γραφείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τις εντός του Νομού εκδρομές, ο Νομάρχης για τις υπόλοιπες περιπτώσεις των εκδρομών που πραγματοποιούνται στο εσωτερικό της χώρας και η Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων του ΥΠΕΠΘ για τις εκδρομές στο εξωτερικό.

Για τη χορήγηση της έγκρισης πραγματοποίησης της εκδρομής πρέπει να πληρούνται όλες οι προαναφερόμενες προϋποθέσεις και γι’ αυτό κάθε σχολείο υποχρεούται να υποβάλει έγκαιρα στα αρμόδια εγκριτικά όργανα τα εξής:

α) Ακριβές αντίγραφο των πράξεων του συλλόγου των καθηγητών του σχολείου, για τη διαπίστωση της ύπαρξης των προϋποθέσεων που απαιτούνται από την παράγραφο

β) Βεβαίωση του Διευθυντού του σχολείου στην οποία να αναφέρονται τόσο η κάλυψη του προβλεπόμενου  ποσοστού συμμετοχής των μαθητών στην εκδρομή, όσο και την παραλαβή των εγκριτικών σημειωμάτων των κηδεμόνων.

ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 

Με απόφαση του συλλόγου των καθηγητών του σχολείου είναι δυνατή η πραγματοποίηση της εκδρομής σε άλλη ημερομηνία, εφόσον υπάρχουν σοβαροί λόγοι που δικαιολογούν αλλαγή της ημερομηνίας πραγματοποίησής της.

Η πραγματοποίηση εκδρομών δεν είναι υποχρεωτική ούτε για τους καθηγητές, ούτε για τους μαθητές, και δεν πρέπει να αναλαμβάνεται καμία δέσμευση σε ό,τι αφορά μισθώσεις λεωφορείων κ.λπ. πριν από την τελική έγκριση της εκδρομής. Κρίνεται όμως σκόπιμο κάθε σχολείο να καταβάλει κάθε σχετική προσπάθεια για την πραγματοποίηση των εκδρομών, ιδιαίτερα όταν τις επιβάλλουν εκπαιδευτικοί λόγοι και με αυτές προάγεται το γενικό μορφωτικό έργο του σχολείου.

Με έγκριση του συλλόγου των καθηγητών του σχολείου είναι δυνατό να συμμετάσχουν στην εκδρομή μέχρι και δύο (2) μέλη του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων, χωρίς σ’ αυτή την περίπτωση να μειώνεται ο αριθμός των συνοδών καθηγητών.

Κατά τις επισκέψεις σε ιστορικούς ή αρχαιολογικούς χώρους η ξενάγηση των μαθητών θα πραγματοποιείται από τους συνοδούς καθηγητές ή από ξεναγούς που τυχόν βρίσκονται στο χώρο που πραγματοποιείται η εκδρομή.

Στις περιπτώσεις αυτές αλλά και σε όλες τις εκδηλώσεις κατά τη διάρκεια της εκδρομής, οι μαθητές θα πρέπει να συμπεριφέρονται με τρόπο που να μην εκθέτει τους ίδιους σε κίνδυνο, αλλά και να μη δημιουργούν προβλήματα στο περιβάλλον.

Για την εφαρμογή του προγράμματος της εκδρομής όπως καταρτίσθηκε από το σύλλογο καθηγητών, όπως και για την αντιμετώπιση κάθε προβλήματος που θα προκύψει από την αναχώρηση και την επιστροφή των μαθητών, υπεύθυνος είναι ο αρχηγός και οι συνοδοί εκπαιδευτικοί.

Οι απαραίτητες συμφωνίες για λεωφορεία, ξενοδοχεία, ασφάλιση εκδρομέων κ.λπ. κλείνονται και υπογράφονται από επιτροπή αποτελούμενη από εκπροσώπους του Συμβουλίου ή των Συμβουλίων των μαθητικών κοινοτήτων που θα λάβουν μέρος στην εκδρομή, το Διευθυντή του σχολείου, έναν εκπαιδευτικό που ορίζεται από το σύλλογο του σχολείου και έναν εκπρόσωπο του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων

Για την επιλογή του πρακτορείου ταξιδίων με το οποίο θα πραγματοποιηθεί η εκδρομή απαιτούνται περισσότερες από μία προσφορές όπου αυτό είναι δυνατό.

Ο τελικός έλεγχος των εξόδων που θα πραγματοποιηθούν στην εκδρομή από πόρους των μαθητικών κοινοτήτων γίνεται από τον Διευθυντή του σχολείου.

Οι Διευθυντές των σχολείων πριν από την πραγματοποίηση της εκδρομής, θα πρέπει να συνεννοούνται με τις αρμόδιες οικονομικές υπηρεσίες για την εξασφάλιση των προϋποθέσεων αποζημίωσης των συνοδών καθηγητών και του αρχηγού.

Συμπεριφορά των μαθητών:
Κατά τη διάρκεια της εκδρομής οι μαθητές θα πρέπει να συμπεριφέρονται με τρόπο που να μην εκθέτει τους ίδιους σε κίνδυνο, αλλά και να μη δημιουργούνται προβλήματα στο περιβάλλον.

Ειδικότερα:
Με αφορμή παράπονα που κατά καιρούς διατυπώνονται από συλλόγους ή κατοίκους περιοχών, παρακαλούμε να καταβληθεί κάθε προσπάθεια, ώστε να γίνει συνειδητή στους μαθητές η ανάγκη της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος και του σεβασμού της ξένης ιδιοκτησίας, για να αποφεύγονται πράξεις που όχι μόνον εκθέτουν αυτούς και το σχολείο, αλλά προκαλούν και δικαιολογημένες αντιδράσεις των θιγομένων. Η ρύπανση των χώρων, η καταστροφή των δενδρυλλίων και της βλάστησης γενικότερα, η αλόγιστη χρήση υλικών που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιές, αλλά και οι φωνές σε καταστήματα και εστιατόρια είναι ενέργειες απαράδεκτες (ΥΠΕΠΘ. 36010/8-5-78) και δημιουργούν αμφιβολίες για την ποιότητα της σχολικής αγωγής (ΥΠΕΠΘ. 49855/7-10-77).

Μετά την επιστροφή από πολυήμερη εκδρομή, ο αρχηγός της εκδρομής συντάσσει και υποβάλλει προς το σύλλογο των διδασκόντων έκθεση σχετικά με την πραγματοποίηση της εκδρομής, υπογεγραμμένη και από τους συνοδούς εκπαιδευτικούς.

Ο Διευθυντής του σχολείου, ανάλογα με το περιεχόμενο της έκθεσης, την προωθεί στην προϊστάμενη αρχή ή την τοποθετεί στον τηρούμενο στο σχολείο φάκελο εκδρομών.

Σχετικά Άρθρα