edu.klimaka.gr

ΦΕΚ 1615/2010 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
ΦΕΚ 1615/6-10-2010

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ.Φύλλου 1615
6 Οκτωβρίου 2011

Αριθμ. 117223/1
Μετακινήσεις εκπαιδευτικών και μαθητών στο εξωτερικό στο πλαίσιο εκπαιδευτικών ανταλλαγών, αδελφοποιήσεων, εγκεκριμένων προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων και άλλων προγραμμάτων.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 46 του Π.Δ. 147/1976 (ΦΕΚ 56/Α΄/15.03.1976).
2. Τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 47 του Ν.1566/1985 (ΦΕΚ 167/Α/30.09.1985).
3. Την παράγραφο 1 του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. 13324/Γ2/07.02.2006 απόφασης Υφυπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Περί σχολικών περιπάτων και εκπαιδευτικών εκδρομών μαθητών Δημοσίων και Ιδιωτικών Σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» (ΦΕΚ 206/Β΄/13.02.2006).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 14, παρ. 29 υποπερίπτωση ια΄ του Ν. 2817/2000 (ΦΕΚ 78/Α΄/14.3.2000).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 6 του Ν. 2986/2002 (ΦΕΚ 24/Α΄/13.2.2002).
6. Την υπ’ αριθμ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/8.10.2002 απόφαση Υφυπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των Προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης, των Διευθυντών και Υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων των διδασκόντων» (ΦΕΚ 1340/Β΄/16.10.2002), όπως συμπληρώθηκε−τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 353.1/1/4517/Δ1/17.1.2003 απόφαση Υφυπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 64/Β΄/24.1.2003), 132947/Γ6/27.11.2003 απόφαση Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 1809/Β΄/4.12.2003), 146737/Γ4/04 απόφαση Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 47/Β΄/16.1.2004), 33240/Γ6/1.4.2005 απόφαση Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ470/Β΄/11.4.2005), 353.1/3/102865/Δ1/4.10.2005 απόφαση Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 1461/Β΄/21.10.2005) και 353.1/135/147696/Δ1/21.12.2007 απόφαση Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 2487/Β΄/31.12.2007).
7. Ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
8. Την ανάγκη πραγματοποίησης μετακινήσεων εκπαιδευτικών και μαθητών εκτός Ελλάδας, στο πλαίσιο υλοποίησης εκπαιδευτικών ανταλλαγών, αδελφοποιήσεων, εγκεκριμένων προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων και άλλων προγραμμάτων,

αποφασίζουμε:

Κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους είναι δυνατό να πραγματοποιούνται μετακινήσεις μαθητών και εκπαιδευτικών−συνοδών Δημοσίων και Ιδιωτικών Σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης στο εξωτερικό, στο πλαίσιο υλοποίησης εκπαιδευτικών ανταλλαγών, αδελφοποιήσεων, εγκεκριμένων προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων, ευρωπαϊκών προγραμμάτων (Euroscola), διμερών προγραμμάτων, συμμετοχών σε διεθνείς συναντήσεις, Μαθητικές Ολυμπιάδες και Βαλκανιάδες, συνέδρια, διαγωνισμούς και άλλες διεθνείς εκδηλώσεις.

Η έγκριση των εκπαιδευτικών αυτών επισκέψεων γίνεται από τους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης των οικείων περιφερειών, οι οποίοι ενημερώνονται για τα σχολεία που υλοποιούν την εκπαιδευτική δραστηριότητα από τις αντίστοιχες Διευθύνσεις ή Γραφεία Π/θμιας ή Δ/θμιας Εκπ/σης.

Οι μετακινούμενοι μετά την επιστροφή τους υποχρεούνται να υποβάλουν στον αρμόδιο Περιφερειακό Διευθυντή, στο ΥΠΔΒΜΘ − Δ/νση Διεθνών Εκπαιδευτικών Σχέσεων, Τμήμα Β΄ Εκπαιδευτικών Ανταλλαγών, καθώς και στην αντίστοιχη Διεύθυνση ή Γραφείο Π/θμιας ή Δ/θμιας Εκπ/σης λεπτομερή έκθεση δραστηριοτήτων, στην οποία να περιλαμβάνονται τυχόν παρατηρήσεις και προτάσεις.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 21 Σεπτεμβρίου 2010

 

Σχετικά Άρθρα