edu.klimaka.gr

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 2010 2011

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 2010-2011

Αρ.Πρωτ.:132654/Ι/21-10-2010/ΥΠΔΒΜΘ
ΑΔΑ: 4ΙΞΨ9-9Β
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β’ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΓΩΝ

Τηλ: 210-344 2466, 3353
Fax: 210-344 2476
E-mail: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΘΕΜΑ: «Μετακινήσεις εκπαιδευτικών και μαθητών στο εξωτερικό στο πλαίσιο εκπαιδευτικών ανταλλαγών, αδελφοποιήσεων και άλλων δραστηριοτήτων»

Σας ενημερώνουμε ότι για τις μετακινήσεις εκπαιδευτικών και μαθητών στο εξωτερικό στο πλαίσιο εκπαιδευτικών ανταλλαγών, αδελφοποιήσεων, υλοποίησης προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων, διμερών προγραμμάτων, συμμετοχών σε διεθνείς συναντήσεις, συνέδρια, διαγωνισμούς και άλλες διεθνείς εκδηλώσεις, απαιτείται έκδοση απόφασης μετακίνησης από τις αρμόδιες Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σύμφωνα με το ΦΕΚ 1615 τ.Β'/2010.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Αίτηση, η οποία υπογράφεται από τον Διευθυντή του σχολείου και στη συνέχεια από τον αρμόδιο Προϊστάμενο της Δ/νσης ή του Γραφείου Εκπ/σης. Ο Προϊστάμενος διατυπώνει εγγράφως τη θετική ή την αιτιολογημένη αρνητική του εισήγηση και τη διαβιβάζει στην αρμόδια υπηρεσία το αργότερο 30 ημέρες πριν την έναρξη της μετακίνησης.

2. Κατά περίπτωση: πρόσκληση ξένου σχολείου ή φορέα υποδοχής, αίτηση συμμετοχής σε διεθνείς εκδηλώσεις ή συνέδρια, αντίγραφο της έγκρισης του σχετικού προγράμματος σχολικών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.

3. Αναλυτικό πρόγραμμα της επίσκεψης.

Αντίγραφο του Πρακτικού του Συλλόγου διδασκόντων στο οποίο να αναφέρονται:

α) η απόφαση του συλλόγου για την πραγματοποίηση της επίσκεψης,

β) το σχέδιο που υλοποιεί το σχολείο ή το πρόγραμμα, στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών ανταλλαγών,

γ) τα ονόματα των μαθητών, των συνοδών εκπαιδευτικών και του αρχηγού της αποστολής.

4. Βεβαίωση του Δ/ντή του σχολείου ότι έχει παραλάβει ενυπόγραφες δηλώσεις των γονέων ή κηδεμόνων των συμμετεχόντων ανήλικων μαθητών, με τις οποίες επιτρέπουν στα παιδιά τους να συμμετάσχουν στην εκπαιδευτική δραστηριότητα.

Η αναλογία των συνοδών εκπαιδευτικών θα πρέπει να είναι ένας εκπαιδευτικός ανά δέκα μαθητές, εκτός του αρχηγού. Εφόσον η ομάδα των μαθητών είναι μικτή, ομοίως θα πρέπει να είναι και η ομάδα των εκπαιδευτικών.

Για οποιαδήποτε αλλαγή στη μετακίνηση θα πρέπει να ενημερώνεται εγγράφως, το ταχύτερο δυνατό, η αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης.

Οι μετακινούμενοι, μετά την επιστροφή τους, υποχρεούνται να υποβάλουν λεπτομερή έκθεση δραστηριοτήτων, στην οποία να περιλαμβάνονται τυχόν παρατηρήσεις και προτάσεις:
α) στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης,
β) στη Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων του ΥΠΔΒΜΘ,
γ) στο Γραφείο ή τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης στην οποία υπάγονται.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

Για κάθε μετακίνηση στο εξωτερικό των εκπαιδευτικών και των μαθητών, είναι απαραίτητη η ασφαλιστική κάλυψη για τη διάρκεια του ταξιδιού και της διαμονής. Για μετακινήσεις σε χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία του οικείου Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου, απ' όπου εκδίδεται η ευρωπαϊκή κάρτα ασφάλισης η οποία ισχύει για ένα ημερολογιακό έτος. Για τους μαθητές θα πρέπει να μεριμνήσουν οι γονείς τους, απευθυνόμενοι στον ασφαλιστικό τους φορέα, προκειμένου να πληροφορηθούν και να προβούν στην έκδοση ευρωπαϊκής κάρτας ασφάλισης για τα παιδιά τους.

Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης στο εξωτερικό, οι εκπαιδευτικοί πρέπει να απευθύνονται στις πλησιέστερες Πρεσβευτικές ή Προξενικές Αρχές της Ελλάδας, των οποίων τα τηλέφωνα και τις διευθύνσεις είναι απαραίτητο να πληροφορούνται πριν την αναχώρησή τους.

Σε περίπτωση εκπαιδευτικής επίσκεψης σε γειτονική χώρα, η οποία δεν είναι κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαιτείται η έγκαιρη ενημέρωση της Πρεσβείας ή του πλησιέστερου Προξενείου της Ελλάδας στη χώρα αυτή καθώς και η κοινοποίηση της σχετικής Απόφασης μετακίνησης στη Διεύθυνση Ε1 του Υπουργείου Εξωτερικών (φαξ: 210 3682277).

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Για τη μετακίνηση μαθητών στο εξωτερικό για εκπαιδευτικούς σκοπούς ενδείκνυται η περίοδος των διακοπών των Χριστουγέννων και του Πάσχα, προκειμένου να μην παρακωλύεται η ομαλή λειτουργία του σχολείου. Σε κάθε περίπτωση, η εκπαιδευτική επίσκεψη δεν μπορεί να υπερβαίνει τις πέντε (5) εργάσιμες ημέρες.

Οι εν λόγω μετακινήσεις μαθητών και εκπαιδευτικών δεν επιβαρύνουν οικονομικά το ΥΠΔΒΜΘ.

Οι συνοδοί εκπαιδευτικοί πρέπει να είναι μόνιμοι ή αναπληρωτές και να γνωρίζουν καλά μια ξένη γλώσσα.

Αλλοδαποί μαθητές που φοιτούν σε ελληνικά σχολεία και μετακινούνται στο εξωτερικό θα πρέπει να διαθέτουν τα απαραίτητα ταξιδιωτικά έγγραφα. Επισημαίνεται ότι:

α) η έγκριση των εκπαιδευτικών εκδρομών των μαθητών της Γ' τάξης Λυκείου στο εξωτερικό, ανήκει στην αρμοδιότητα των κατά τόπους Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, σύμφωνα με το Π.Δ. 161/ΦΕΚ145/23-6-00/τ.Α' και την Υ.Α. 13324/Γ2/7-2-06 (ΦΕΚ 206 τ.Β'/13-02-06).

β) η έγκριση μετακίνησης μαθητών και εκπαιδευτικών στο εξωτερικό στο πλαίσιο υλοποίησης εγκεκριμένων ευρωπαϊκών προγραμμάτων, γίνεται από τους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης των οικείων περιφερειών, σύμφωνα με την Α.Π.:45784/ΙΑ/7-5-07 Απόφαση ΦΕΚ 831 τ.Β'/25-5-07.

γ) Για όσα θέματα οργάνωσης δεν περιγράφονται στην παρούσα Απόφαση, οι υπεύθυνοι των εκπαιδευτικών μετακινήσεων μπορούν να ανατρέχουν στην Υ.Α. 13324/Γ2/7-2-06 (ΦΕΚ 206 τ.Β'/13-02-06).

Δεδομένου ότι οι μαθητές μας γίνονται πρεσβευτές της χώρας μας στο εξωτερικό, θα πρέπει να είναι κατάλληλα προετοιμασμένοι, να συμπεριφέρονται με υπευθυνότητα, σοβαρότητα και ευγένεια, υπακούοντας στις οδηγίες και τις συστάσεις των συνοδών εκπαιδευτικών που είναι υπεύθυνοι για την εκτέλεση του εκπαιδευτικού προγράμματος.

Με την παρούσα Απόφαση παύει να ισχύει η Α.Π. 78193/Ι/2.7.2009 Απόφαση του ΥΠΔΒΜΘ.

Επισυνάπτουμε Σχέδιο Αίτησης Έγκρισης εκπαιδευτικής μετακίνησης μαθητών και εκπαιδευτικών στο εξωτερικό.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΛΑΪΔΗΣ

Σχετικά Άρθρα