edu.klimaka.gr

Ν.3699/2008 Ειδική Αγωγή - Εκπαίδευση Μαθητών με Ειδικές Ανάγκες

Ν.3699/2008 - ΦΕΚ 199/2008
Ειδική Αγωγή και Εκπαιευσης Ατόμων με Αναπηρίες ή Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ
Αρ.Φύλλου 199
2 Οκτωβρίου 2008

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3699
Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Μετάβαση:

στο άρθρο με το πλήρες κείμενο του Ν.3699/2008

Περιεχόμενα

Άρθρο 1 - Έννοιες – Σκοπός

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 2. Οργάνωση και στόχοι της ΕΑΕ Συμμετοχή του αναπηρικού κινήματος
Άρθρο 3. Μαθητές με αναπηρία και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
Άρθρο 4. Διαγνωστικοί, αξιολογικοί και υποστηρικτικοί φορείς
Άρθρο 5.Διαδικασία διάγνωσης
Άρθρο 6. Φοίτηση
Άρθρο 7.Θέματα κωφών, τυφλών και αυτιστικών μαθητών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β - ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Άρθρο 8. Σχολικές μονάδες
Άρθρο 9. Εποπτεία σχολικών μονάδων
Άρθρο 10. Διοίκηση σχολικών μονάδων
Άρθρο 11. Μετατροπή σχολικών μονάδων
Άρθρο 12. Ίδρυση και οργάνωση των ΚΕΔΔΥ
Άρθρο 13. Επιλογή Σχολικών Συμβούλων ΕΑΕ και Συμβούλων ΕΕΠ
Άρθρο 14. Τμήμα ΕΑΕ του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου
Άρθρο 15. Θέματα οργάνωσης της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΑΕ

Άρθρο 16. Εκπαιδευτικό Προσωπικό
Άρθρο 17. Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό
Άρθρο 18. Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό
Άρθρο 19. Σύσταση νέων κλάδων εκπαιδευτικών ΕΑΕ και ΕΕΠ
Άρθρο 20. Τυπικά προσόντα
Άρθρο 21. Διορισμοί εκπαιδευτικών ΕΑΕ Υπηρεσιακές μεταβολές
Άρθρο 22. Αναπληρωτές εκπαιδευτικοί ΕΑΕ
Άρθρο 23. Διορισμοί ΕΕΠ και ΕΒΠ Υπηρεσιακές μεταβολές ΕΠ, ΕΕΠ και ΕΒΠ
Άρθρο 24. Υπηρεσιακά Συμβούλια
Άρθρο 25. Μετεκπαίδευση – Επιμόρφωση
Άρθρο 26. Θέματα διορισμών
Άρθρο 27. Αμοιβές, επιδόματα, δαπάνες μετακίνησης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ - ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 28. Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Καλλιθέας
Άρθρο 29. Ειδικό Σχολείο Εταιρίας Προστασίας Σπαστικών
Άρθρο 30. Υπαγωγή σχολικών μονάδων Εθνικού Ιδρύματος Απροσάρμοστων Παίδων Κρήτης στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
Άρθρο 31. Ίδρυση ΣΜΕΑΕ στο Εθνικό Ίδρυμα Κωφών
Άρθρο 32. ΣΜΕΑΕ και Πρόγραμμα Πρώιμης Παρέμβασης της Ελληνικής Εταιρίας Προστασίας και Αποκαταστάσεως Αναπήρων Παίδων
Άρθρο 33. Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης
Άρθρο 34. Εξουσιοδοτικές διατάξεις
Άρθρο 35. Μεταβατικές και καταργούμενες διατάξεις

Τροποποιήσεις

Τροποποιήθηκε με το άρθρο 56 του Ν.3966/2011 (ΦΕΚ 118/2011)

Καταργήσεις


Καταργούνται οι διατάξεις των άρθρων 1 έως 5 του ν. 2817/ 2000 και των άρθρων 2 και 3 του ν. 3194/2003 που έρχονται σε αντίθεση με το νόμο αυτόν, καθώς και κάθε άλλη διάταξη που ρυθμίζει κατά τρόπο διαφορετικό θέματα που περιλαμβάνονται στις διατάξεις του νόμου αυτού. Οι διατάξεις του άρθρου 4 κεφάλαιο ΣΤ’ παράγραφος 2 του ν. 2817/2000 και οι διατάξεις του άρθρου 13 παράγραφος 1 εδάφιο ε’ του ν. 2470/1997 παραμένουν σε ισχύ.
Άρθρο 36. Καθαρισμός σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Άρθρο 37. Έναρξη ισχύος

Λήψη

του Ν.3699/2008 (ΦΕΚ 199/2008) περί ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης ατόμων με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Αθήνα, 26 Σεπτεμβρίου 2008

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

Σχετικά Άρθρα