edu.klimaka.gr

ΠΔ 104/79 Περί Σχολικού και Διδακτικού Έτους

ΠΔ 104/79 - ΦΕΚ 23/1973
ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
(ΕΓΓΡΑΦΕΣ, ΜΕΤΑΓΓΡΑΦΕΣ, ΦΟΙΤΗΣΗ, ΔΙΑΓΩΓΗ, ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ)

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 23
ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΤΗ 7 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1979

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 104
Περί σχολικού και διδακτικού έτους, υπηρεσιακών βιβλίων, εγγραφών, μετεγγραφών, φοιτήσεως, διαγωγής και τιμητικών διακρίσεων των μαθητών των σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαιδεύσεως

Μετάβαση

στο άρθρο με το πλήρες κείμενο του ΠΔ 104/79

Περιεχόμενα

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α. Σχολικό έτος, Διδακτικόν έτος και διάρθρωσεις αυτών
Άρθρον 1. Σχολικό και διδακτικό έτος.
Άρθρον 2. Διακοπαί - Αργίαι.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β. Υπηρεσιακά Βιβλία Έντυπα.
Άρθρον 3. Υπηρεσιακά βιβλία.
Άρθρον 4. Υπηρεσιακά Έντυπα.
Άρθρον 5. Τύπος, επισημοποίησις, φύλαξις υπηρεσιακών βιβλίων και εντύπων.
Άρθρον 6. Έναρξις ισχύος νέων βιβλίων και Εντύπων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ. Εγγραφή Μαθητών.
Άρθρον 7. Έννοια της εγγραφής
Άρθρον 8. Τρόπος και χρόνος εγγραφής.
Άρθρον 9. Προσέλευσις κηδεμόνων καθ' έκαστον σχολ. έτος.
Άρθρον 10. Στοιχεία καταχωριζόμενα.
Άρθρον 11. Ενταξις των μαθητών εις τάξεις.
Άρθρον 12. Περιοχή σχολείων και αριθμός των εις αυτά φοιτώντων μαθητών
Άρθρον 13. Κηδεμονία ανηλίκων μαθητών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ. Μετεγγραφαί Μαθητών.
Άρθρον 14. Γενική Διάταξις.
Άρθρον 15. Μετεγγραφαί μαθητών τη αιτήσει των κηδεμόνων των.
Άρθρον 16. Λοιπαί μετεγγραφαί.
Άρθρον 17. Διαδικασία μετεγγραφών.
Άρθρον 18. Ένταξις μετεγγραφομένων μαθητών εις τάξεις - Βαθμολογία αυτών
Άρθρον 19. Προθεσμία μετεγγραφών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε. Φοίτησις Μαθητών.
Άρθρον 20. Φοίτησις.
Άρθρον 21. Περιπτώσεις δικαιολογημένης απουσίας.
Άρθρον 22. Απαλλαγαί μαθητών εκ της ενεργού συμμετοχής εις μαθήματα.
Άρθρον 23. Έλεγχος και καταχώρισις των απουσιών.
Άρθρον 24. «Χαρακτηρισμός της φοίτησης - συνέπειες.
Άρθρον 25. «Ενημέρωση γονέων - Δικαιολόγηση απουσιών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ. Διαγωγή μαθητών.
Άρθρον 26. Γενικαί διατάξεις
Άρθρον 27. Είδη κυρώσεων.
Άρθρον 28. Αρμοδιότης επιβολής κυρώσεων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ. Τιμητικαί Διακρίσεις.
Άρθρον 29. Γενικαί Διατάξεις.
Άρθρον 30. Είδη τιμητικών διακρίσεων - Προϋποθέσεις απονομής.
Άρθρον 31. Απονομή τιμητικών διακρίσεων.

Λήψη

του πρωτότυπου εγγράφου ΦΕΚ 23/1973 με το ΠΔ 104/79

Σχετικά Άρθρα